Bruge tavler opgave i Microsoft Project Online skrivebord Client

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du har en Project Online abonnement, kan du arbejde med dine projekter på en mere fleksible måde i Project Online skrivebord klienten. Hvis du har brugt til at bruge Kanban for Scrum metoder til at administrere dine projekter, Project Online skrivebord klienten giver dig mulighed at oprette og administrere dine projekter på en velkendte måde ved hjælp af tavle opgavevisninger af dine projekter og muligheden for at oprette spurter-baseret projekter.

Vigtigt!: 

 • De funktioner, der er beskrevet i denne artikel er kun tilgængelige med versionen af Project, der er tilgængelige med et abonnement på Project Online. Åbn Project for at kontrollere, hvilken version af projekt, du bruger, skal du vælge filer, og derefter vælge konto. Under Produktoplysninger, du har en abonnementsversion Hvis du får vist følgende: Skærmbillede af navnet på abonnementsproduktet: Microsoft Project Online Desktop Client, som det vises i Project under sektionen Filer > Konto.

 • Nogle af funktionerne introduceres desuden gradvist til organisationer, der har konfigureret de målrettede udgivelsesindstillinger i Office 365. Det betyder, at du muligvis endnu ikke kan se funktionen, eller at den måske ser anderledes ud end det, der beskrives i hjælpeartiklerne.

Denne artikel omfatter vejledning i:

Få vist dit projekt i et opgavepanel

Hvis du har brugt til at arbejde med projekter med kanban-funktioner som tavler, kan du få vist og administrere dine eksisterende traditionelle "vandfald" projekter i en opgavepanel visning af Project.

Sådan vises dit projekt i en opgave tavle:   

 • Åbn projektet, og vælg derefter, Opgavepanel i sektionen Opgavevisning under fanen Vis.

  Opgavepanel i visningen båndet

  Project-opgaver bliver vist som tavler i visningen Opgavepanel.

  Tavle opgavevisning

Bemærk!: Indstillingen Vis om bord for opgaven skal angives til Ja (standardindstillingen) i rækkefølge for en projektopgave, der skal vises i Opgavepanel visning.

Sådan ændrer du Vis om bord på indstillingen for en opgave:   

 1. Åbn dit projekt i Gantt-diagramvisningen.

 2. Vælg Tilføj en ny kolonne i Gantt-diagrammet for projektet.

 3. Vælg Vis om bord på listen.

  Vise om bord på indstillingen for opgaver
 4. Kolonnen Vis om bord vises værdien for hver opgave (Ja eller Nej ).

 5. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du klikke på værdien for opgaven, og vælg den værdi, du vil ændre til.

 6. Gem ændringerne.

Tilføje flere oplysninger om opgaven tavle kort

Når opgaver vises i Opgavepanel visninger, vises opgave "kort" som standard flere base felter sammen med opgavenavn (den ressource, der er tildelt til, og et flueben, hvis opgaven er afsluttet). Du kan vælge at give flere oplysninger i opgave-kort for dit projekt (såsom om brugerdefinerede felter) ved hjælp af funktionen Tilpasse opgave tavle kort. Dette kan du få vist oplysninger for op til fem brugerdefinerede felter i hver enkelt opgave kortet samt Markér de grundlæggende felter, vises.

Sådan tilpasses opgave kort for et projekt:   

 1. Vælg fanen Formater, og vælg derefter Tilpasse kort.

  Tilpasse kortet
 2. Markér de Base felter, du vil have vist i sektionen Base felter på siden Tilpas opgave tavle kort.

 3. Klik på rullemenuen i sektionen Ekstrafelter, og vælg det brugerdefinerede felt, du vil have vist. Du kan vælge op til fem brugerdefinerede felter.

  Tilpasse kortet konfigurationsindstillinger
 4. Klik på OK.

  Du bør nu se alle opgave-kort til project-visning med de felter, du har valgt.

  Opgave kort med tilpasning.

Bemærk!: Indstillinger for tilpasning af kortet er specifikke for det projekt, hvori de blev angivet. Hvis du vil have vist de samme tilpasninger i andre projekter, skal du konfigurere dem til de pågældende projekter samt.

Føje spurter til et eksisterende projekt

Nu, hvor du kan få vist og administrere dit projekt til en opgave tavle, skal kan Project du også føje spurter til den. Når du har tilføjet flere spurter til projektet, får fanen Spurter du ekstra spurter funktioner.

Sådan føjes spurter til dit projekt:

 1. Vælg Administrer Spurter under fanen projekt.

  Spurter knappen Administrer
 2. På siden Administrer Spurter tilføjes dit første sprint som standard. Du kan redigere længden og starte oplysningerne om Sprint 1:

  • Længde: varigheden af sprint.

  • Starte: datoen i sprint starter.

 3. Angiv oplysninger til yderligere spurter du vil tilføje, i afsnittet Tilføje Sprint:

  • Sprint Start: startdatoen for den sprint, du vil tilføje.

  • Varighed: længden tidspunkt fo sprint (for eksempel en uge).

 4. Vælg Tilføj Sprint. Dette vil tilføje en ekstra sprint til projektet.

  Administrere Spurter
 5. Når du har tilføjet alle dine spurter, kan du vælge OK.

Når du har tilføjet flere spurter til projektet, vises en Spurter fane i båndet, så du kan administrere dine sprint funktioner i projektet. Bruge disse funktioner er beskrevet i afsnittet planlægge dit projekt med spurter .

Under fanen spurter

Oprette et nyt projekt i Spurter

Ikke kun kan du føje spurter til et eksisterende projekt, men du kan også oprette nye spurter-baserede projekter fra Spurter Project-skabelon.

Sådan oprettes et nyt Spurter projekt:

 1. Vælg menuen filer, Vælg Ny, og vælg Spurter Project i skabelonerne udvalgt.

  Spurter projektskabelon
 2. Sprint planlægning tavlen vises, så du kan tilføje dine projektopgaver og flytte dem til forskellige sprint skifter.

  Spurter planlægning tavle

Planlægge dit projekt med spurter

Hvis du vil køre et projekt med spurter i Project, skal du først føje opgaver til dit projekt, og derefter tildele opgaver til spurter, og til sidst flytte opgaver på tværs af tavlen , som dit team arbejder på og fuldfører dem. Du kan bruge spurter visninger for at få vist opgaver, der er tildelt bestemte spurter.

Du kan se alle dine fleksible opgaver i visningen Gantt-diagram og administrere dem ved hjælp af begge traditionelle vandfald metoder og med spurter. Du kan også køre kun et undersæt af en traditionel projekt ved hjælp af spurter. Se administrere dine opgaver med spurter i Gantt-diagrammet.

Føje opgaver til dine projekter

Den nemmeste måde at tilføje nye opgaver til projektet spurter er:

 • Tavle opgavevisning: Klik på knappen Ny opgave på nogen af opgavepanel visningerne til at oprette en ny opgave.

 • Gantt-diagramvisningen: opgaver, der tilføjes via Gantt-diagramvisningen også føje dem til opgave tavler samt.

 • Opgavepanel arkvisning: Du kan også tilføje nye opgaver via arkvisning Opgavepanel.

Hver af de ovenstående metoder føjer den nye opgave til kolonnen Ikke startet i opgave tavlen.

Ikke startet opgaver

Tildele opgaver til spurter

Når du opretter på listen over opgaver for dit projekt, sortere du opgaverne i spurter i henhold til, når du vil disse opgaver, der er fuldført. Først skal du definere sprint længden og datoer, og derefter kan du flytte opgaver til bestemte spurter.

Sådan definerer du varighed og datoer for sprints:   

 1. Gør et af følgende fremgangsmåder for at gå til siden Administrer Spurter.:

  • Vælg Administrer under fanen Spurter.

  • Vælg Administrer Spurter i gruppen egenskaber under fanen projekter.

 2. På siden Administrer Spurter tilføjes dit første sprint som standard. Du kan redigere længden og starte oplysningerne om Sprint 1:

  • Længde: varigheden af sprint.

  • Starte: datoen i sprint starter.

 3. Angiv oplysninger til yderligere spurter du vil tilføje, i afsnittet Tilføje Sprint:

  • Sprint Start: startdatoen for den sprint, du vil tilføje.

  • Varighed: længden tidspunkt fo sprint (for eksempel en uge).

 4. Vælg Tilføj Sprint. Dette vil tilføje en ekstra sprint til projektet.

  Administrere Spurter

Sådan flytter du opgaver til specifikke sprints:   

 1. Vælg Planlægning under fanen Spurter i gruppen visninger, og vælg derefter Sprint planlægning tavle.

 2. På din Sprintplanlægningstavle skal du trække opgaver fra kolonnen Ingen sprint til den sprint, du vil gennemføre dem i.

  Flytte en opgave til en sprint.

Tip!: Du kan også tildele opgaver til sprints i arkvisningen ved at ændre indholdet i kolonnen Sprint. Sådan kommer du til arkvisning:

 1. Hvis du er i en tavle visning, skal du vælge fanen Format .

 2. Vælg ark i gruppen visning.

Flyt opgaver på tværs af tavlen

Som dit team arbejder på opgaver i bestemte spurter, kan du flytte dem på tværs af din opgavepanel til at registrere deres fremskridt i retning af fuldførelse.

 1. Gør et af følgende fremgangsmåder for at gå til den Aktuelle Sprint tavle visning:

  • Vælg Sprint, derefter Aktuelle Sprint tavle i gruppen visninger under fanen Spurter.

  • Vælg Opgavepanel, derefter Flere visninger i gruppen Opgavevisninger under fanen visninger og vælg derefter Aktuelle Sprint tavle.

 2. Project har tre kolonner du kan begynde med: Næste, I gang og Udført.

  Aktuelle Sprint tavle

  • Hvis du vil ændre navnet på en kolonne, skal du højreklikke på kolonnenavnet, vælge Omdøb og derefter trykke på Enter.

  • Hvis du vil tilføje flere kolonner, skal du vælge Tilføj ny kolonne til højre for den sidste kolonne og derefter trykke på Enter.

 3. Træk og slip opgaver til de kolonner, der svarer til deres status.

  Flytte en opgave i den aktuelle Spurter tavle.

Tip!: Du kan også ændre en opgaves status i en arkvisning ved at ændre indholdet i kolonnen Tavlestatus. Sådan kommer du til arkvisning:

 • Vælg Sprint, derefter Aktuelle Sprint ark i gruppen visninger under fanen Spurter.

 • Vælge Opgavepanel i gruppen Opgavevisninger under fanen visninger og derefter vælge Tavle opgaveark.

Se opgaver, der er tildelt bestemte spurter

Du kan se alle opgaver, der er tildelt bestemte spurter gennem opgavepanel visninger under fanen Spurter.

Sprint visninger
 1. Vælg fanen Spurter til at vise Spurter båndet.

 2. Vælg Sprintpå båndet, og vælg den specifikke sprint, du vil have vist på rullelisten.

  For eksempel vil at vælge Sprint 2 vise opgaver for den specifikke sprint i Sprint tavlen.

  Udskrive tavle visning for et bestemt sprint

Du kan også få vist opgaver, der ikke er tildelt til spurter ved at vælge Ingen Sprint.

Sådan administrerer du dine Agile-opgaver i Gantt-diagrammet

Du kan spore din projektopgaver i traditionelle vandfald visning og opgave tavler ad gangen, uden at påvirke enten at se. Tavler opgavevisninger Føj oplysninger til opgaver, men tage ikke samme detaljer om opgaven i Gantt-diagram. Du kan ikke se alle detaljer i visningerne opgavepanel, men det vil alle stadig være der i andre visninger i Project.

Du kan begrænse, hvilke opgaver der vises i Opgavepanel visninger – f.eks, hvis du har et stort projekt og kun vil registrere en lille del af den ved hjælp af spurter.

Sådan administreres, hvilke opgaver der vises i visningerne opgavepanel:   

 1. På båndet Opgave skal du vælge Gantt-diagram.

 2. Vælg den sidste kolonne i dit diagram: Tilføj ny kolonne.

 3. På kolonnelisten skal du vælge Vis om bord.

 4. Alle opgaver er angivet til Ja i denne kolonne automatisk. Hvis du vil fjerne en opgave fra din fleksible visninger, skal du ændre værdien Vis om bord kolonne til Nej. Denne opgave, vises ikke længere i Opgavepanel visninger.

  Vise om bord på indstilling

Få opgavepanel rapporter

Project indeholder indbyggede opgavepanel-rapporter baseret på opgave, arbejde og sprint status.

Sådan finder du dine opgavepanel rapporter:   

 1. Vælg Opgavepanel i sektionen Vis rapporter på båndet rapport .

 2. Vælg en rapport.

  Eksempel på en af disse rapporter:

  Skærmbillede af Aktuel sprint – Statusrapport over arbejdet i Project

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×