Bruge opgaveruden Anvend typografier

Med opgaveruden Anvend typografier kan du anvende, fjerne, redigere, omdøbe og slette typografier, tilknytte eller fjerne eksterne overlappende typografiark (CSS), markere alle forekomster af en typografi og gå til den kode, der indeholder regelsættet for en typografi. Opgaveruden Anvend typografier viser hver typografi i overensstemmelse med reglerne for typografien, så du hurtigt kan identificere den typografi, du vil arbejde med, blot ved at kigge på typografiens visuelle udseende.

Denne artikel indeholder

Om opgaveruden Anvend typografier

Om symbolerne i opgaveruden Anvend typografier

Sortere listen over typografier i opgaveruden Anvend typografier

Få vist eller skjule typografierne i opgaveruden Anvend typografier

Få vist en farvet baggrund i opgaveruden Anvend typografier bag typografier, der ikke indeholder en egenskabsregel for baggrund

Om opgaveruden Anvend typografier

Når du åbner en webside, viser opgaveruden Anvend typografier de typografier, der er defineret i alle sidens overlappende typografiark, herunder eksterne, indbyggede og interne overlappende typografiark. Klassebaserede og id-baserede typografier vises enten under navnet på den eksterne .css-fil, som indeholder typografien eller under den aktuelle side, hvis typografien er i et internt overlappende typografiark. Elementbaserede typografier er organiseret på samme måde, men vises under en separat overskrift med navnet Kontekstafhængige vælgere under listen over klassebaserede og id-baserede typografier. Du kan indstille opgaveruden til at vise alle typografier eller begrænse den til kun at vise de typografier, der bruges på den aktuelle webside eller den aktuelle markering på siden. Uanset hvilken af disse indstillinger, du har valgt, vises elementbaserede typografier og indbyggede typografier kun i opgaveruden, når du enten placere markøren i indhold, der anvender typografien, eller vælger indhold, der benytter typografien.

Begge opgaveruderne Anvend typografier og Administrer typografier bruger strukturen i den gengivne side til at bestemme typografireferencer. Det betyder, at opgaveruderne Anvend typografier og Administrer typografier behandler en masterside og dens indholdsside som en enkelt skjult side. Hvis du f.eks. åbner en indholdsside og derefter vælger Vis typografier benyttet på den aktuelle side på knappen Indstillinger, viser Anvend typografier alle typografier, der bruges på både indholdssiden og den masterside, den er knyttet til. Det skyldes, at indholdssiden og mastersiden flettes for at oprette den side, der gengives i browseren.

Du kan sortere listen over typografier, der vises i opgaveruden Anvend typografier, og også begrænse listen til kun at vise de typografier, der bruges på den aktuelle webside eller på den aktuelle markering. Hvis en bestemt typografi er svær at se mod den hvide baggrund i opgaveruden, kan du vælge en farve, der skal vises i opgaveruden bag typografier, der ikke indeholder en baggrundsegenskab.

Tip!: Peg på typografien i opgaveruden Anvend typografier, for midlertidigt at vise alle reglerne for en typografi i et skærmtip.

Anvende opgaveruden Typografier

1. Ryd typografier fjerner alle klassebaserede og indbyggede typografier fra den aktuelle markering.

2. Aktuel side viser en liste over klassebaserede og id-baserede typografier i interne CSS-filer og og importerede eksterne CSS-filer.

3. Ekstern CSS-fil importeret til den aktuelle webside.

4. En typografi defineret i det interne overlappende typografiark på den aktuelle webside.

5. Ekstern CSS-fil, der er sammenkædet fra den aktuelle webside.

6. Der vises en udfyldt rektangulær kant omkring typografier, der bruges af den aktuelle markering.

7. Kontekstafhængige vælgere viser en liste over elementbaserede typografier, der bruges af den aktuelle markering.

8. Klassebaserede og id-baserede typografier, der er indeholdt i den sammenkædede eksterne CSS-fil (events.css).

9. Hver typografi har en rullemenuen til udførelse af mange typografirelaterede opgaver. Peg på en typografi, og klik på pilen, eller højreklik på en typografi.

Toppen af siden

Om symbolerne i opgaveruden Anvend typografier

De symboler, der vises ud for hver typografi i opgaveruden Anvend typografier, identificerer typografiens type og angiver, om typografien bruges på den aktuelle webside.

Symbol

Beskrivelse

Rød prik ud for id-baserede typografier

Der vises en rød prik ud for id-baserede typografier.

Grøn prik ud for klassebaserede typografier

Der vises en grøn prik ud for klassebaserede typografier.

Blå prik ud for elementbaserede typografier

Der vises en blå prik ud for elementbaserede typografier.

Gul prik ud for indbyggede typografier

Der vises en gul prik ud for indbyggede typografier.

Grøn prik ud for anvendte typografier

Der vises en cirkel omkring et farvet punkt for at markere typografier, der bruges på den aktuelle webside.

@-symbolet ud for importerede overlappende typografiark

Der vises et @-symbol ud for importerede eksterne overlappende typografiark.

Toppen af siden

Sortere listen over typografier i opgaveruden Anvend typografier

 • Klik på Indstillinger i opgaveruden Anvend typografier, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Kategoriser efter rækkefølge, hvis du vil have vist en oversigt over typografierne i den rækkefølge, de vises i det overlappende typografiark.

  • Vælg Kategoriser efter type, hvis du vil have vist typografierne i alfabetisk orden og efter typografitypen (klassebaseret eller id-baseret).

Toppen af siden

Få vist eller skjule typografierne i opgaveruden Anvend typografier

 • Klik på Indstillinger i opgaveruden Anvend typografier, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Vis alle typografier, hvis du vil have vist en oversigt over alle typografier, der er indeholdt i de eksterne, interne og indbyggede overlappende typografiark på den aktuelle webside.

  • Vælg Vis typografier benyttet på den aktuelle side, hvis du vil have vist en oversigt over kun de typografier, der bruges på den aktuelle webside.

  • Vælg Vis typografier benyttet på markeringen, hvis du vil have vist en oversigt over kun de typografier, der bruges af den aktuelle markering på siden.

   Bemærk!: Elementbaserede typografier og indbyggede typografier vises kun i opgaveruden Anvend typografier, når du enten placerer markøren i indhold, der bruger typografien, eller vælger indhold, der bruger typografien.

Toppen af siden

Få vist en farvet baggrund i opgaveruden Anvend typografier bag typografier, der ikke indeholder en egenskabsregel for baggrund

 1. Klik på Indstillinger i opgaveruden Anvend typografier, og marker derefter Vis eksempel på baggrundsfarve.

 2. Vælg en farve i dialogboksen Flere farver, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×