Bruge Microsoft Query til at hente eksterne data

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge Microsoft Query til at hente data fra eksterne kilder. Ved hjælp af Microsoft Query til at hente data fra din virksomhedens databaser og filer, behøver du ikke at indtaste data, du vil analysere i Excel igen. Du kan også opdatere Excel-rapporter og oversigter automatisk fra den oprindelige kildedatabase, når databasen er opdateret med nye oplysninger.

Bruge Microsoft Query, kan du oprette forbindelse til eksterne datakilder, vælge data fra disse eksterne kilder, importere dataene i regnearket og opdatere dataene, efter behov for at holde dine regnearksdata synkroniseret med data i de eksterne kilder.

Typer af databaser, som du kan få adgang til     Du kan hente data fra flere typer databaser, herunder Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server og Microsoft SQL Server OLAP Services. Du kan også hente data fra Excel-projektmapper og tekstfiler.

Microsoft Office omfatter drivere, som du kan bruge til at hente data fra følgende datakilder:

 • Microsoft SQL Server Analysis Services (OLAP-udbyder )

 • Microsoft Office Access

 • dBASE

 • Microsoft FoxPro

 • Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • Paradox

 • Tekst fil databaser

Du kan bruge også ODBC-drivere eller datakildedrivere fra andre producenter til at hente oplysninger fra datakilder, der ikke vises her, herunder andre typer OLAP-databaser. Oplysninger om installation af en ODBC-driver eller datakildedriver, der ikke vises her, i dokumentationen til databasen, eller kontakte din leverandør af databasen.

Vælge data fra en database     Du kan hente data fra en database ved at oprette en forespørgsel, der er et spørgsmål, du beder om data, der er gemt i en ekstern database. Eksempelvis hvis dine data er gemt i en Access-database, kan du gerne vil vide salgstallene for et bestemt produkt efter område. Du kan hente en del af dataene ved at vælge kun dataene for det produkt og område, du vil analysere.

Med Microsoft Query, kan du vælge kolonner med data, du vil, og importere data til Excel.

Opdatering af regnearket på én gang     Når du har eksterne data i en Excel-projektmappe, når databasen ændres, kan du opdater dataene for at opdatere din analyse – uden at skulle oprette din oversigt rapporter og diagrammer. Du kan for eksempel oprette en månedlige salg oversigt og opdatere den hver måned, når de nye salgstal faldet i.

Hvordan Microsoft Query bruger datakilder     Når du har konfigureret en datakilde til en bestemt database, kan du bruge den, hver gang du vil oprette en forespørgsel for at vælge og hente data fra den pågældende database – uden at skulle angive alle oplysningerne i forbindelse med. Microsoft Query bruger datakilden til at oprette forbindelse til den eksterne database og vise, hvilke data der er tilgængelige. Når du opretter din forespørgsel og returnere dataene til Excel, indeholder Microsoft Query Excel-projektmappen med både forespørgsels- og kildeoplysninger, så du kan oprette forbindelse til databasen, når du vil opdatere dataene.

Bruge Microsoft Query til at importere data    til at importere eksterne data til Excel ved hjælp af Microsoft Query, skal du følge disse grundlæggende trin, hver især er beskrevet mere detaljeret i de følgende afsnit.

Hvad er en datakilde?     En datakilde er et gemt sæt oplysninger, som tillader Excel og Microsoft Query til at oprette forbindelse til en ekstern database. Når du bruger Microsoft Query til at konfigurere en datakilde, kan du give datakilden et navn, og derefter angiver navnet og placeringen af databasen eller serveren, typen database, og dine logon og adgangskode. Oplysninger, der indeholder også navnet på en ODBC-driver eller datakildedriver, som er et program, der giver forbindelser for en bestemt type database.

Konfigurere en datakilde ved hjælp af Microsoft Query:

 1. Klik på Fra andre kilder under fanen Data i gruppen Hent eksterne Data, og klik derefter på Fra Microsoft Query.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil angive en datakilde til en database, en tekstfil eller en Excel-projektmappe, skal du klikke på fanen databaser.

  • Hvis du vil angive en OLAP-kubedatakilde, skal du klikke på fanen OLAP-kuber. Denne fane er kun tilgængelig, hvis du kørte Microsoft Query fra Excel.

 3. Dobbeltklik på < ny datakilde >.

  Eller

  Klik på < ny datakilde >, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Opret ny datakilde vises.

 4. Skriv et navn til at identificere datakilden i trin 1.

 5. I trin 2 skal du klikke på en driver til typen database, du bruger som datakilde.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis den eksterne database, du vil have adgang til understøttes ikke af de ODBC-drivere, der installeres med Microsoft Query og derefter skal du hente og installere et Microsoft Office-kompatibel ODBC-driver fra en tredjepart leverandør, som producenten af den database. Producenten af databasen.

  • OLAP-databaser kræver ikke ODBC-drivere. Når du installerer Microsoft Query, installeres drivere til databaser, der blev oprettet ved hjælp af Microsoft SQL Server Analysis Services. Hvis du vil oprette forbindelse til andre OLAP-databaser, skal du installere en datakilde og klientsoftware.

 6. Klik på Opret forbindelse, og angiv derefter de oplysninger, der skal bruges til at oprette forbindelse til datakilden. For databaser, Excel-projektmapper og tekstfiler afhænger de oplysninger, du angiver typen datakilde, du har valgt. Du kan blive bedt om at angive et logonnavn, adgangskode, versionen af den database, du bruger, hvor database eller andre oplysninger, der er specifikke for typen database.

  Vigtigt!: 

  • Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

  • Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

 7. Når du har angivet de nødvendige oplysninger, skal du klikke på OK eller Udfør for at vende tilbage til dialogboksen Opret ny datakilde.

 8. Hvis databasen har tabeller, og du vil have en bestemt tabel skal vises automatisk i guiden forespørgsel, skal du klikke på feltet for trin 4, og klik derefter på den tabel, du vil.

 9. Hvis du ikke vil skrive dit logonnavn og din adgangskode, når du bruger datakilden, kan du markere afkrydsningsfeltet Gem mit bruger-ID og din adgangskode i kilde datadefinitionsforespørgsel. Den gemte adgangskode krypteres ikke. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængelig, se din databaseadministrator til at afgøre, om denne indstilling kan gøres tilgængelige.

  Sikkerhedsnote!: Undgå at gemme logonoplysninger, når du opretter forbindelse til datakilder. Disse oplysninger kan gemmes som almindelig tekst, og en ondsindet bruger kan få adgang til oplysningerne og forringe sikkerheden for datakilden.

Når du har fuldført disse trin, vises navnet på datakilden i dialogboksen Vælg datakilde.

Brug guiden forespørgsel for de fleste forespørgsler     Guiden forespørgsel gør det nemt at vælge og hente data fra forskellige tabeller og felter i databasen. Ved hjælp af guiden forespørgsel, kan du vælge de tabeller og felter, du vil medtage. En indre joinforbindelse (en forespørgselshandling af, der angiver, at rækker fra to tabeller kombineres baseret på identiske feltværdier) oprettes automatisk, når guiden genkender et primært nøglefelt i en tabel og et felt med samme navn i en anden tabel.

Du kan også bruge guiden til at sortere resultatsættet og foretage en simpel filtrering. I det sidste trin i guiden, kan du vælge at returnere dataene til Excel, eller du kan indskrænke forespørgslen i Microsoft Query yderligere. Når du opretter forespørgslen, kan du køre den i enten Excel eller i Microsoft Query.

For at starte guiden forespørgsel skal du udføre følgende trin.

 1. Klik på Fra andre kilder under fanen Data i gruppen Hent eksterne Data, og klik derefter på Fra Microsoft Query.

 2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Brug guiden forespørgsel for at oprette og redigere forespørgsler er markeret i dialogboksen Vælg datakilde.

 3. Dobbeltklik på den datakilde, du vil bruge.

  Eller

  Klik på den datakilde, du vil bruge, og klik derefter på OK.

Arbejde direkte i Microsoft Query til andre typer af forespørgsler     Hvis du vil oprette en mere kompleks forespørgsel end guiden Forespørgsel tillader, kan du arbejde direkte i Microsoft Query. Du kan bruge Microsoft Query til at få vist og ændre forespørgsler, du allerede har oprettet i guiden forespørgsel, eller du kan oprette nye forespørgsler uden at bruge guiden. Arbejd direkte i Microsoft Query, når du vil oprette forespørgsler til at gøre følgende:

 • Vælge bestemte data fra et felt     I en stor database, kan du vil vælge nogle af dataene i et felt og udelade data, du ikke behøver. Hvis du skal bruge data til to af produkterne i et felt, der indeholder oplysninger til mange-produkter, kan du bruge kriterier til at vælge data til kun de to produkter, du vil.

 • Hente data, der er baseret på forskellige kriterier, hver gang du kører forespørgslen     Hvis du vil oprette den samme Excel-rapport eller oversigt over flere områder i de samme eksterne data – som en separat Salgsrapport for hvert område – du kan oprette en parameterforespørgsel. Når du kører en parameterforespørgsel, bliver du bedt om en værdi, der skal bruges som kriteriet, når forespørgslen vælges poster. For eksempel en parameterforespørgsel du muligvis bedt om at angive et bestemt område, og du kan genbruge denne forespørgsel for at oprette hver af dine internationale salgsrapporter.

 • Deltage i data på forskellige måder     Indre joinforbindelser, der opretter guiden forespørgsel er den mest almindelige type joinforbindelse, der bruges til at oprette forespørgsler. Nogle gange, men du vil bruge en anden type join. Eksempelvis hvis du har en tabel med salg produktoplysninger og en tabel med kundeoplysninger, forhindre en indre joinforbindelse (den type, der er oprettet af guiden forespørgsel) hentning af kundeposter til kunder, der ikke har et køb. Bruge Microsoft Query, kan du deltage disse tabeller, så alle kundeposter hentes sammen med salgsdata for de kunder, som har foretaget køb.

For at starte Microsoft Query skal du udføre følgende trin.

 1. Klik på Fra andre kilder under fanen Data i gruppen Hent eksterne Data, og klik derefter på Fra Microsoft Query.

 2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Brug guiden forespørgsel for at oprette og redigere forespørgsler er Ryd i dialogboksen Vælg datakilde.

 3. Dobbeltklik på den datakilde, du vil bruge.

  Eller

  Klik på den datakilde, du vil bruge, og klik derefter på OK.

Genbruge og dele forespørgsler     I både guiden forespørgsel og Microsoft Query, kan du gemme dine forespørgsler som en .dqy-fil, du kan redigere, genbruge og dele. Excel kan åbne .dqy-filer direkte, hvor du eller andre brugere kan oprette yderligere eksterne dataområder fra den samme forespørgsel.

Sådan åbnes en gemt forespørgsel fra Excel:

 1. Klik på Fra andre kilder under fanen Data i gruppen Hent eksterne Data, og klik derefter på Fra Microsoft Query. Dialogboksen Vælg datakilde vises.

 2. Klik på fanen forespørgsler i dialogboksen Vælg datakilde.

 3. Dobbeltklik på den gemte forespørgsel, du vil åbne. Forespørgslen vises i Microsoft Query.

Hvis du vil åbne en gemt forespørgsel og Microsoft Query allerede er åben, skal du klikke på menuen filer i Microsoft Query, og klik derefter på Åbn.

Hvis du dobbeltklikker på en .dqy-fil, Excel åbnes, kører forespørgslen, og derefter indsætter resultaterne i et nyt regneark.

Hvis du vil dele en Excel-oversigt eller rapport, der er baseret på eksterne data, kan du give andre brugere en projektmappe, der indeholder et eksternt dataområde, eller du kan oprette en skabelon. En skabelon, kan du gemme oversigt eller rapporten uden at gemme de eksterne data, så filen er mindre. De eksterne data er hentet, når en bruger åbner rapportskabelonen.

Når du opretter en forespørgsel i guiden forespørgsel eller Microsoft Query, kan du returnere dataene til et Excel-regneark. Dataene bliver derefter en eksternt dataområde eller pivottabelrapport, som du kan formatere og opdatere.

Formatering hentet data     Du kan bruge værktøjer, som diagrammer eller automatiske subtotaler i Excel til at præsentere og opsummere data bliver hentet af Microsoft Query. Du kan formatere dataene, og formateringen bevares, når du opdaterer de eksterne data. Du kan bruge dit eget kolonnenavne i stedet for feltnavnene og tilføje rækkenumrene automatisk.

Excel kan automatisk formatere nye data, du skriver i slutningen af et område, så det svarer til de foregående rækker. Excel kan også automatisk kopiere formler, der er blevet gentaget i de foregående rækker og udvides dem til ekstra rækker.

Bemærk!: For at kunne udvides til nye rækker i området, formater og formler skal vises i mindst tre af de fem foregående rækker.

Du kan aktivere denne indstilling (eller fra igen) når som helst:

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Avanceret.

  I Excel 2007: Klik på Microsoft Office-knappen Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. Vælg Kontrollér Forlæng dataområde formater og formler i sektionen Redigeringsindstillinger. For at deaktivere automatisk område dataformatering igen skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.

Opdatere eksterne data     Når du opdaterer eksterne data, kører du forespørgslen for at hente alle nye eller ændrede data, der passer til dine angivelser. Du kan opdatere en forespørgsel i både Microsoft Query og Microsoft Excel. Excel indeholder flere indstillinger for opdatering af forespørgsler, herunder opdatering af data, hver gang du åbner projektmappen og automatisk opdatering med bestemte intervaller. Du kan fortsætte med at arbejde i Excel, mens dataene opdateres, og du kan også kontrollere status, mens dataene opdateres. Få mere at vide under opdatere forbundne (importerede) data.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×