Bruge forespørgsler til at slette en eller flere poster fra en database

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel forklares det, hvordan du kan slette data fra en Microsoft Office Access 2007-database ved hjælp af opdaterings- og sletteforespørgsler. Du bruger opdateringsforespørgsler til at slette individuelle felter fra posterne i databaser, og sletteforespørgsler bruges til at fjerne hele poster, herunder den nøgleværdi, der gør posten entydig. Vær i det følgende opmærksom på, at Access også indeholder en række funktioner til at slette hele eller dele af poster manuelt.

Du kan finde flere oplysninger om sletning af poster manuelt artiklen slette en eller flere poster fra en database.

Denne artikel indeholder

Om brug af forespørgsler til at slette data

Planlægge sletningen

Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel

Slette poster delvist (et eller flere felter)

Slette hele poster

Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler

Om brug af forespørgsler til at slette data

Du kan bruge to typer forespørgsler til at slette data fra en Access-database. Dit valg af forespørgsel afhænger af, hvilken type sletning der skal udføres.

 • Hvis du skal slette individuelle felter fra posterne i en eller flere tabeller, skal du bruge en opdateringsforespørgsel, der ændrer de eksisterende værdier til Null (dvs. igen data) eller en streng af længden nul (et par dobbelte anførselstegn uden mellemrum imellem).

  Opdateringsforespørgslen bruges til at slette data i individuelle felter, fordi sletteforespørgsler som standard sletter hele rækker. Du skal benytte følgende, grundlæggende fremgangsmåde, når du vil "slette" data ved hjælp af en opdateringsforespørgsel: Opret først en udvælgelsesforespørgsel, og kontroller, at den kun returnerer de data, du vil slette. Konverter herefter forespørgslen til en opdateringsforespørgsel, og brug Null eller en streng af længden nul som opdateringsværdi. Kør til sidst forespørgslen for at opdatere de eksisterende data.

 • Hvis du skal slette hele poster (rækker), skal du bruge en sletteforespørgsel.

  Sletteforespørgsler fjerner som standard alle data i hvert felt samt den nøgleværdi, der gør en post entydig. Når du kører forespørgslen, fjerner den altid hele rækken fra tabellen. Du skal benytte følgende, grundlæggende fremgangsmåde: Opret en udvælgelsesforespørgsel, og kontroller, at den returnerer de poster, du vil slette. Konverter derefter forespørgslen til en sletteforespørgsel, og kør den for at slette dataene.

Når du fortsætter, skal du huske, hvis de poster, du vil slette, der er placeret på "en"-siden af en en-til-mange-relation, skal du først ændre en egenskab for relationen før du kører forespørgslen. Forberede sletning af relaterede data, senere i denne artikel beskrives det, hvordan du udfører denne opgave. Fordi som standard adgang forhindrer dig i at slette data på "en"-siden af en en-til-mange-relation, skal du foretage flere ændringer.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om en-til-mange-relationer, kan du se artiklerne om databasedesign og oprette, redigere eller slette en relation.

Husk også, at når du opdaterer eller slette hele eller dele af en post, du ikke fortryde dine ændringer, så du bør altid sikkerhedskopiere dine data, før du kører en sletteforespørgsel. Se sikkerhedskopiere databasen, senere i denne artikel kan finde flere oplysninger.

I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan oprette opdateringsforespørgsler, der fjerner data fra individuelle felter, og hvordan du kan oprette sletteforespørgsler, som sletter hele poster.

Bemærk!: Opdaterings- og sletteforespørgsler anvendes som regel kun, når du skal ændre eller fjerne store mængder data hurtigt. Hvis du skal fjerne et mindre antal poster – dvs. et antal, som du er tryg ved at slette manuelt – kan du blot åbne dataarkvisning, vælge de felter og rækker, der skal slettes, og trykke på Delete.

Du kan finde flere oplysninger om andre måder at slette data, artiklen slette en eller flere poster fra en database.

Toppen af siden

Planlægge sletningen

Du skal benytte følgende grundlæggende fremgangsmåde for at slette poster ved hjælp af en forespørgsel:

 • Planlæg sletningen. Kontroller, at du har de nødvendige tilladelser til at slette dataene, sørg for, at alle andre brugere har lukket eventuelle objekter, der bruger de berørte tabeller, og sikkerhedskopier derefter databasen.

 • Sørg for, at databasen er placeret i en pålidelig placering, eller, at det er signeret digitalt. Hvis ingen af disse betingelser anvender, kan du vælge at have tillid til databasen for den aktuelle session. Husk, at Access blokerer som standard alle handlingsforespørgsler (Slet, opdatering og tabeloprettelse) medmindre du først har tillid til databasen. Finde oplysninger om have tillid til en database, Stoppe med at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel, senere i denne artikel.

 • Hvis du vil slette data fra mere end én tabel, og disse tabeller er relaterede, skal du vælge indstillingerne Referentiel integritet og Kaskadevis sletning af relaterede poster for hver relation. På denne måde giver du forespørgslen tilladelse til at slette data fra tabellerne på både "en"-siden og "mange"-siden i en en-til-mange-relation.

 • Opret en udvælgelsesforespørgsel, og tilføj derefter kriterier, indtil forespørgslen returnerer det korrekte sæt poster.

 • Hvis du vil slette individuelle felter fra en tabel, skal du konvertere udvælgelsesforespørgslen til en opdateringsforespørgsel, angive Null eller en streng af længden nul ("") som opdateringskriterium og derefter køre forespørgslen.

 • Hvis du vil slette hele poster, skal du konvertere udvælgelsesforespørgslen til en sletteforespørgsel og derefter køre forespørgslen.

Generelle forberedelser

Udfør følgende opgaver, før du sletter poster helt eller delvist fra en database:

 • Kontroller, at databasen ikke er skrivebeskyttet. Dette gør du ved først at højreklikke på databasefilen (en .accdb- eller .mdb-fil) i Microsoft Windows Stifinder og klikke på Egenskaber i genvejsmenuen. Kontroller derefter, at markeringen i afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet i dialogboksen Egenskaber er fjernet.

 • Kontroller, at du har de nødvendige tilladelser til at slette poster fra databasen. Hvis du ikke er sikker på det, kan du kontakte systemadministratoren eller databasedesigneren.

 • Kontakt andre brugere af databasen for at sikre, at sletningen ikke påvirker dem.

 • Bed alle, der bruger databasen, om at lukke alle tabeller, formularer og rapporter, der bruger de data, som du vil slette. På denne måde undgår du låsningsfejl.

  Tip!: Hvis et stort antal brugere har oprettet forbindelse til databasen, er du muligvis nødt til at lukke databasen og derefter åbne den igen med udelt adgang. Sådan gør du:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

  2. Find og vælg databasen, klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn med udelt adgang.

   Åbne en fil med udelt adgang

 • Sikkerhedskopier databasen, før du redigerer eller sletter poster. Nogle typer sletninger kan fortrydes, men hvis du tager en sikkerhedskopi, er du sikker på, at du altid kan tilbageføre ændringerne.

  Sikkerhedskopiere database

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Administrer, og klik derefter på Sikkerhedskopiér database under Administrer denne database.

  2. Angiv et navn og en placering til sikkerhedskopien i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

   Den oprindelige fil lukkes i Access, der oprettes en sikkerhedskopi, og derefter genåbnes den oprindelige fil.

   Hvis du vil tilbageføre en sikkerhedskopi, skal du lukke den oprindelige fil og omdøbe den, så sikkerhedskopien kan få navnet på den oprindelige version. Giv sikkerhedskopien navnet på den oprindelige version, og åbn den omdøbte sikkerhedskopi i Access.

Forberede sletning af relaterede data

Hvis du vil slette data i relaterede tabeller, skal du være opmærksom på følgende regel: Hvis dataene findes på "mange"-siden af en en-til-mange-relation, kan du slette dataene uden at skulle ændre relationen. Hvis dataene imidlertid findes på "en"-siden af en en-til-mange-relation, skal du først ændre relationen, ellers kan sletningen ikke udføres.

Benyt følgende grundlæggende fremgangsmåde, når du skal slette relaterede poster:

 • Find ud af, hvilke poster der findes på hhv. "en"-siden og "mange"-siden af relationen.

 • Hvis du skal slette poster på "en"-siden og de relaterede poster på "mange"-siden, skal du aktivere et sæt regler, der sikrer referentiel integritet, og aktivere kaskadevis sletning. I dette afsnit beskrives regelsættet Referentiel integritet, og det forklares, hvordan du kan udføre begge opgaver.

 • Hvis du kun skal slette posterne på "en"-siden i relationen, skal du først slette relationen og derefter slette dataene.

  Eller

  Hvis du kun skal fjerne dataene på "mange"-siden i relationen, kan du oprette og køre sletteforespørgslen uden at ændre relationen først.

I de følgende afsnit forklares det, hvordan du forbereder sletningen af relaterede data.

Afgøre, hvilke poster der findes på "en"-siden og "mange"-siden af relationen

 1. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

  Fanen Relationer vises. Under denne fane kan du se alle tabellerne i databasen samt relationerne mellem hver enkelt tabel og alle andre tabeller. Relationerne vises som linjer, der forbinder tabeller mellem felter.

  Figuren nedenfor viser en typisk relation. De fleste, hvis ikke alle, relationer i en database har en "en"-side og en "mange"-side. På relationsdiagrammet angives "en"-siden med tallet et (1) og "mange"-siden med symbolet for uendelig ().

  Relation mellem to tabeller

  Når du sletter poster på "en"-siden af relationen, sletter du som regel også alle de relaterede poster på "mange"-siden i relationen. Når du sletter poster på "mange"-siden i en relation, sletter du imidlertid typisk ikke poster på "en"-siden.

  Programmet vil desuden som standard gennemtvinge et sæt regler for referentiel integritet. Reglerne sikrer, at fremmede nøgler i en database indeholder de korrekte værdier. En fremmed nøgle er en kolonne, hvis værdier svarer til værdierne i kolonnen med den primære nøgle i en anden tabel.

  Få mere at vide om regler for referentiel integritet

  • Regel 1: Du kan ikke skrive en værdi fremmed nøgle-feltet i en relateret tabel, medmindre den værdi allerede findes i den primære nøgle i den primære tabel. Du kan dog skrive en Null-værdi i fremmed nøgle-feltet.

  • Regel 2: Du kan ikke slette en hel post fra en primær tabel, hvis der findes tilsvarende poster i en relateret tabel.

   Husk, at du kan arbejde omkring denne regel ved at aktivere en egenskab i relationen mellem de primære og sekundære tabeller. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, den næste procedure redigere relationen.

  • Regel 3: Du kan ikke ændre værdien af en primær nøgle i den primære tabel, hvis den pågældende post har relaterede poster.

   Du kan imidlertid også omgå denne regel, hvis du aktiverer en egenskab i relationen mellem de primære og sekundære tabeller.

   Medmindre du angiver andet, vil disse regler blive gennemtvunget i Access, hver gang du tilføjer, redigerer eller sletter data i databasen. Når en handling krænker en regel, vises der en meddelelse som den, der er vist i følgende illustration, og handlingen annulleres.

   Meddelelse: Posten kan ikke slettes eller ændres

  Vær opmærksom på, at selvom referentiel integritet i de fleste tilfælde er aktiveret i Access, skal en database først opfylde følgende betingelser:

  • Det tilsvarende felt fra den primære tabel skal enten være en primær nøgle eller have et entydigt indeks.

  • De relaterede felter i den primære og relaterede tabel skal have samme datatype.

   Bemærk!: Der er to undtagelser fra denne regel. Et Autonummerering-felt kan være relateret til et Tal-felt, hvis egenskabsindstillingen Feltstørrelse for det pågældende Tal-felt er Langt heltal. Et Autonummerering-felt med egenskabsindstillingen Feltstørrelse angivet til Replikerings-id kan desuden være relateret til et Tal-felt, hvor egenskabsindstillingen Feltstørrelse er angivet til Replikerings-id.

  • Begge tabeller skal tilhøre samme Access-database.

   Bemærk!: Hvis tabellerne er kædet sammen, skal de være i Access-format. Du skal desuden åbne den database, der indeholder de sammenkædede tabeller, og derefter aktivere referentiel integritet. Du kan ikke gennemtvinge regler for referentiel integritet for sammenkædede tabeller fra databaser i andre formater, f.eks. Microsoft Office Excel 2007-projektmapper. Oplysninger om aktivering af referentiel integritet finder du i næste afsnit.

 2. Bemærk navnene på tabelfelterne på hver side i relationen.

 3. Åbn hver tabel, og gennemgå dataene i hvert felt for at få bekræftet, at felterne indeholder de data, du vil slette.

 4. Lad ruden Relationer forblive åben, og fortsæt derefter til trinene i næste afsnit.

Redigere relationen

Du skal kun benytte denne fremgangsmåde, hvis du skal slette data på "en"-siden og "mange"-siden i relationen.

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du åbne ruden Relationer.

  Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

 2. Højreklik på relationen (linjen), der forbinder de tabeller, som er involveret i sletningen, og klik derefter på Rediger relationer i genvejsmenuen.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

 3. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet er markeret.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede poster.

  Bemærk!: Indtil du deaktiverer denne egenskab igen, vil en sletning af en post på "en"-siden af relationen medføre, at alle de relaterede poster på "mange"-siden af relationen slettes.

 5. Klik på OK, luk ruden Relationer, og fortsæt derefter til de næste trin.

Slette en relation

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du åbne ruden Relationer.

  Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

 2. Bemærk de felter, der er involveret i relationen, så du kan gendanne relationen, når du har slettet dataene.

 3. Højreklik på relationen (linjen), der forbinder de tabeller, som er involveret i sletningen, og klik derefter på Slet i genvejsmenuen.

  Eller

  Marker relationen, og tryk derefter på DELETE.

Bemærk!: Hvis du vil gendanne relationen, skal du følge de trin, der er angivet ovenfor, for at åbne ruden Relationer. Træk derefter primær nøgle-feltet fra "en"-tabellen, og slip det på fremmed nøgle-feltet i "mange"-tabellen. Dialogboksen Rediger relationer vises. Hvis den gamle relation gennemtvang referentiel integritet, skal du vælge Gennemtving referentiel integritet og derefter klikke på Opret. Ellers skal du kun klikke på Opret.

Toppen af siden

Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel

Hvis du åbner en database, som ikke er placeret et sted, der er tillid til, eller som du ikke har valgt at have tillid til, blokerer Access som standard for alle handlingsforespørgsler.

Hvis der ikke ser ud til at ske noget, når du kører en handlingsforespørgsel, skal du kontrollere, om følgende meddelelse vises på Access-statuslinjen:

Handlingen eller hændelsen blev blokeret af deaktiveret tilstand.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis denne meddelelse vises:

Aktivere blokeret indhold

 • Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen.

  Dialogboksen Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger vises.

 • Klik på Aktiver dette indhold, og klik derefter på OK.

 • Kør forespørgslen igen.

Hvis meddelelseslinjen ikke vises

 • Klik på fanen Databaseværktøjer, og klik på Meddelelseslinje i gruppen Vis/skjul.

Du kan finde flere oplysninger om deaktiveret tilstand og sikkerhed i Access, artiklen Secure en Access 2007-database.

Slette poster delvist (et eller flere felter)

Trinnene i dette afsnit beskriver, hvordan du bruger en opdateringsforespørgsel til at slette poster delvist (individuelle felter) fra tabeller på "mange"-siden af en en-til-mange-relation. Du kan også følge disse trin for at slette data fra tabeller, der ikke er relateret til andre data. Husk, at køre en opdateringsforespørgsel for at slette data ændres din eksisterende værdier til NULL eller en streng af længden nul (et par af dobbelte anførselstegn uden mellemrum i mellem), afhængigt af de kriterier, du angiver. Du kan finde flere oplysninger om brug af opdateringsforespørgsler, i artiklen oprette og køre en opdateringsforespørgsel.

Opret en udvælgelsesforespørgsel

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Forespørgselsdesigner åbnes, fanen Design vises, og derefter åbnes dialogboksen Vis tabel.

 2. Marker den tabel, der indeholder de data, du vil slette, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Tabellen vises som et vindue i øverste sektion i forespørgslens designgitter. Alle felter i tabellen vises i vinduet. På denne illustration vises en typisk tabel i forespørgselsdesigneren.

  En tabel i Forespørgselsdesigner

 3. Føj de felter, du vil angive til Null, til rækken Felt i Forespørgselsdesigner. Du kan dobbeltklikke på de ønskede felter eller trække og slippe hvert enkelt felt.

 4. Angiv eventuelt kriterier for et eller flere felter i rækken Kriterier i designeren.

  Du kan bruge kriterier til at returnere kun de poster, du vil slette. Ellers ændrer opdateringsforespørgslen til NULL hver post i hvert af felterne i forespørgslen. Finde flere oplysninger om brug af kriterier, Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler, senere i denne artikel.

 5. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Kontroller, at forespørgslen returnerer de poster, der skal angives til Null eller en streng af længden nul. Gentag om nødvendigt trin 3-5, og rediger felterne eller kriterierne, indtil forespørgslen kun returnerer de data, som du vil ændre.

 6. Hold forespørgslen åben, og fortsæt derefter til næste trin.

Konverter udvælgelsesforespørgslen til en opdateringsforespørgsel.

 1. Klik på Designvisning for at skifte fra dataarket til Forespørgselsdesigner.

 2. Klik på Opdater i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Udvælgelsesforespørgslen ændres til en opdateringsforespørgsel i Access, rækken Vis skjules nederst i designgitteret, og rækken Opdater til tilføjes.

  Angiv NULL eller en streng af længden nul i rækken Opdater til for hvert felt – et par af dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("").

 3. Klik på Kør Knapflade .

  Du bliver bedt om at bekræfte ændringerne.

  Hvis du er helt sikker på, at du vil ændre værdierne, skal du klikke på Ja for at ændre dataene.

Toppen af siden

Slette hele poster

I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan bruge en sletteforespørgsel til at slette hele poster fra en tabel.

Oprette en udvælgelsesforespørgsel

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Forespørgselsdesigner åbnes, fanen Design vises, og derefter dialogboksen Vis tabel åbnes.

 2. Marker tabellen på "en"-siden af relationen, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Tabellen vises som et vindue i øverste sektion i forespørgslens designgitter. Alle felter i tabellen vises i vinduet. På denne illustration vises en typisk tabel i designeren.

  En tabel i Forespørgselsdesigner

 3. Dobbeltklik på stjernen (*) for at føje alle felterne i tabellen til designgitteret.

  Når alle tabelfelterne tilføjes, kan sletteforespørgslen flytte hele poster (rækker) fra tabellen.

 4. Du kan eventuelt tilføje et tabelfelt, så du kan indtaste kriterier.

  Antag f.eks., at en kunde holder op med at drive sin virksomhed, og du skal fjerne alle ventende ordrer for den pågældende kunde. For at finde lige præcist disse poster føjer du felterne Kunde-id og Ordredato til designgitteret.

 5. Hvis du har fulgt de foregående trin, skal du angive dine kriterier i rækken Kriterier i designgitteret.

  Du kan bruge kriterier, så du kun får returneret de poster, du vil slette. Ellers fjernes hver post i tabellen af sletteforespørgslen. Hvis du vil fortsætte med eksemplet fra forrige trin, skal du angive id'et for den kunde, der har indstillet sine aktiviteter, og angive datoen, hvor de pågældende kundes ordrer blev ugyldige.

  Finde flere oplysninger om brug af kriterier, Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler, senere i denne artikel.

 6. Hvis du fulgte det foregående trin, skal du rydde markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for hvert kriteriefelt.

 7. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Kontroller, at forespørgslen returnerer de poster, du vil slette.

 8. Hold forespørgslen åben, og fortsæt derefter til næste trin.

Konvertere udvælgelsesforespørgslen til en sletteforespørgsel og slette data

 1. Klik på Designvisning for at skifte fra dataarket til Forespørgselsdesigner.

 2. Klik på Slet i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Udvælgelsesforespørgslen ændres i Access til en sletteforespørgsel, rækken Vis skjules i nederste sektion af designgitteret, og rækken Slet tilføjes.

  Kontroller, at der vises Fra i rækken Slet i kolonnen * (alle felter). Ordet Hvor bør blive vist i alle de kolonner, du bruger til kriterier.

 3. Sørg for, at du vil slette dataene, og klik derefter på Kør Knapflade .

  Du bliver bedt om at bekræfte sletningen.

  Klik på Ja for at slette dataene.

Toppen af siden

Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler

Tabellen nedenfor indeholder nogle eksempler på kriterier, som du kan bruge i udvælgelsesforespørgsler for at sikre, at de rigtige data bliver slettet. Du kan tilpasse eksemplerne i overensstemmelse med dine egne data. Bemærk, at der anvendes jokertegn i nogle af eksemplerne.

Du kan finde flere oplysninger om brug af jokertegn, i artiklen Oversigt over jokertegn i Access.

Kriterier

Virkning

> 234

Returnerer alle tal, der er større end 234. Hvis du vil finde alle tal, der er mindre end 234, skal du indtaste < 234.

>= "Cajhen"

Returnerer alle poster fra og med Cajhen til slutningen af alfabetet.

Between #2/2/2007# And #12/1/2007#

Returnerer datoer fra 2-feb-2007 til 1-dec-2007 (ANSI-89). Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du bruge enkelte anførselstegn (') i stedet for nummertegn (#). Eksempel: Between '2/2/2007' And '12/1/2007'.

Not "Tyskland"

Finder alle poster, hvor det nøjagtige indhold i feltet ikke er nøjagtigt lig med "Tyskland". Kriteriet returnerer poster, der indeholder tegn ud over "Tyskland", f.eks. "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finder alle de poster, der ikke begynder med T. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Not "*t"

Finder alle de poster, der ikke ender på t. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

In(Canada,USA)

Finder alle de poster på listen, der indeholder Canada eller USA.

Like "[A-D]*"

Finder i et tekstfelt alle poster, der starter med bogstaverne A til og med D. Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Like "*ar*"

Finder alle poster, der inkluderer bogstavkombinationen "ar". Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Like "Maison Dewe?"

Finder alle de poster, der begynder med "Maison" og har en anden streng på fem bogstaver, hvoraf de fire første er "Dewe", og det sidste er ukendt. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste understregningstegn (_) i stedet for spørgsmålstegn (?).

#2/2/2007#

Finder alle posterne for 02.02.07. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indsætte datoen i anførselstegn i stedet for nummertegn ('2/2/2007').

< Date() - 30

Bruger funktionen Date til at returnere alle datoer, der er mere end 30 dage gamle.

Date()

Bruger funktionen Date til at returnere alle poster, der indeholder dags dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bruger funktionerne Date og DateAdd til at returnere alle poster mellem dags dato og tre måneder fra dags dato.

Is Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en Null-værdi (tom eller ikke defineret).

Is Not Null

Returnerer alle poster, der indeholder en vilkårlig værdi (som er forskellig fra Null).

""

Returnerer alle poster, der indeholder en streng af længden nul. Strenge af længden nul bruges, når du skal føje en værdi til et obligatorisk felt, men du endnu ikke kender den faktiske værdi. Et felt kan f.eks. kræve et faxnummer, men nogle af dine kunder har muligvis ikke fax. I dette tilfælde skal du i stedet for et nummer skrive et sæt dobbelte anførselstegn uden mellemrum mellem dem ("").

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×