Bruge Excel med tidligere versioner af Excel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du har installeret en ny version af Excel, kan du gerne vide, hvordan du kan fortsætte med at arbejde med projektmapper, der er oprettet i en tidligere version af Excel, hvordan du holder disse projektmapper tilgængelige for brugere, der ikke har den aktuelle version af Excel installeret , og hvordan forskelle mellem versionerne påvirker den måde, du arbejder.

Du kan bruge en af flere måder at udveksle projektmapper mellem de forskellige versioner til bagudkompatibilitet med tidligere versioner af Excel, som Excel 97-2003.

 • Arbejde i kompatibilitetstilstand    Du kan åbne en projektmappe, der er oprettet i en tidligere version af Excel og arbejde i kompatibilitetstilstand, så projektmappen bliver i et filformat, der nemt kan åbnes igen i en tidligere version. Kompatibilitetstilstand er ikke tilgængelig for Excel 2007-projektmapper.

 • Hent filkonverteringsprogrammer    Du kan bruge Filkonverteringsprogrammer, som du kan hente for at åbne en Excel-projektmappe i en tidligere version af Excel.

 • Kontrollere en projektmappe for kompatibilitet    Hvis du vil arbejde i det aktuelle filformat, men er nødt til at dele en projektmappe med personer, der anvender tidligere versioner af Excel, kan du kontrollere, at dataene er kompatible med tidligere versioner af Excel. Du kan derefter foretage de nødvendige ændringer for at undgå tab af data eller pålidelighed, der kan opstå, når projektmappen åbnes i en tidligere version af Excel.

Arbejde i kompatibilitetstilstand

I Excel 2010 eller nyere, når du åbner en projektmappe, der blev oprettet i Excel 97-2003, åbnes automatisk i kompatibilitetstilstand, og du får vist Kompatibilitetstilstand i kantede parenteser ud for filnavnet på titellinjen i Excel.

Filformatet i kompatibilitetstilstand

I kompatibilitetstilstand er de nye eller forbedrede funktioner i Excel ikke tilgængelige, hvilket forhindrer tab af data og lydkvalitet, når projektmappen åbnes i en tidligere version af Excel. Desuden i stedet for ved hjælp af en aktuelle filformat (.xlsx, .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm), er projektmappen gemt i Excel 97-2003-filformat (.xls), et filformat, der kan åbnes i tidligere versioner af Excel.

Kompatibilitetstilstand er automatisk

I modsætning til andre Office-programmer som Word skal du manuelt kan ikke slå Kompatibilitetstilstand i Excel, og du har ikke mulighed for at medtage de nye funktioner, når du arbejder i en projektmappe i kompatibilitetstilstand.

Afslutte kompatibilitetstilstand

Hvis du ikke længere vil arbejde i kompatibilitetstilstand, kan du konvertere projektmappen til det aktuelle filformat. Oplysninger, finder du konvertere en projektmappe til et nyt filformat.

Bruge filkonverteringsprogrammer i tidligere versioner af Excel til at åbne en nyere Excel-projektmappe

Specifikke opdateringer og filkonverteringsprogrammer er tilgængelige på Office.com, der kan hjælpe dig med at åbne en Excel-projektmappe i en tidligere version af Excel (Excel 97-2003). Hvis du ikke har endnu installeret opdateringerne og konverteringsprogrammerne, når du forsøger at åbne en Excel-projektmappe, kan du bedt om at gøre dette.

Når du har installeret opdateringerne og konverteringsprogrammerne, kan projektmapper åbnes, så du kan redigere og gemme dem uden at opgradere din version af Excel. Nyere version bestemte funktioner og formatering vises muligvis ikke i den tidligere version af Excel, men de er stadig tilgængelige, når projektmappen er gemt, og klik derefter igen åbnes i den nyere version. Du kan finde flere oplysninger om funktioner og formatering, der ikke vises, Excel 97-2003-funktioner, der ikke understøttes i senere versioner.

Hente og bruge filkonverteringsprogrammer

 1. På den computer, der indeholder den tidligere version af Excel installeret, kan du hente Microsoft Office-kompatibilitetspakken fra webstedet Microsoft Office-overførsler og installere opdateringer og konverteringsprogrammer, du har brug for at åbne Excel-projektmapper.

 2. Åbn projektmappen, i den tidligere version af Excel (Excel 97-2003).

Nye funktioner, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel

Ikke alle nye funktioner understøttes i tidligere versioner af Excel. Når du arbejder i kompatibilitetstilstand, eller du vil gemme aworkbook filformatet Excel 97-2003 (.xls), kan kompatibilitetskontrollen hjælpe dig med at identificere problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet eller et mindre pålidelighedstab i den tidligere version af Excel. For at undgå tab af data eller funktionalitet i en tidligere version af Excel, kan du derefter foretage de nødvendige ændringer i den aktuelle projektmappe.

Når du gemmer en projektmappe til en Excel 97-2003-filformat, kører kompatibilitetskontrol automatisk. Men, for at bekræfte, at en projektmappe er kompatibel med din aktuelle version af Excel, skal du køre kompatibilitetskontrol manuelt første gang du gemmer projektmappen. Derefter kan du angive, at kompatibilitetskontrol kører automatisk hver gang du gemmer projektmappen. Finde oplysninger om hvordan du kan køre kompatibilitetskontrol, kontrollere en Excel-projektmappe for kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Kompatibilitetskontrol viser en liste over de kompatibilitetsproblemer, der registreres, og opretter en Find- og Hjælp-knap til mange af disse spørgsmål. Du kan derefter finde alle forekomster af problemet og få oplysninger om, hvordan du løser problemet. Når den køres automatisk, angiver Kompatibilitetskontrol også den version af Excel, hvor et potentiel kompatibilitetsproblem opstår.

Kompatibilitetskontrol med versionerne fremhævet

Ikke-understøttede regnearksfunktioner

Ikke-understøttede regnearksfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et betydeligt tab af funktionalitet eller et mindre pålidelighedstab.

Betydeligt tab af funktionalitet

Løsning

Denne projektmappe indeholder data i celler uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat. Data ud over 65.536 rækker i højden ved 256 (IV) kolonner bred, ikke gemmes. Formel referencer til data i dette område vil returnere #reference! fejl.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, er regnearksstørrelse 1.048.576 rækker høj by16, 384 kolonner bred, men Excel 97-2003 er kun 65.536 rækker i højden ved 256 kolonner i bredden. Data i celler uden for denne kolonne og række grænse går tabt i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler og områder, der ligger uden for række- og kolonnegrænserne, markér disse rækker og kolonner, og placer dem derefter inden for kolonne- og rækkegrænserne i regnearket eller i et andet regneark ved hjælp af kommandoerne Klip og Sæt ind.

kontrollere kompatibiliteten i menuen kontrollér, om der er problemer

Projektmappen indeholder scenarier, der refererer til celler uden for række- og kolonnegrænserne for det valgte filformat. Disse scenarier gemmes ikke i det valgte filformat.

Hvad betyder det?    Et scenarie i regnearket, der refererer til en celle uden for grænsen kolonner og rækker i Excel 97-2003 (65.536 rækker gange 256 kolonner), og er ikke længere tilgængelig, når du fortsætte med at gemme projektmappen filformatet til den tidligere version af Excel.

Hvad kan du gøre?    I Scenariestyring skal du kigge efter det scenario, der indeholder en reference, som ligger uden for række- og kolonnegrænsen i den tidligere version af Excel, og derefter ændre referencen til en placering inden for grænsen.

Klik på Hvad hvis-analyse i gruppen Dataværktøjer under fanen Data, og klik derefter på Scenariestyring. Find det scenario, der er årsagen til kompatibilitetsproblemet, i feltet Scenarier, og rediger derefter referencen.

Denne projektmappe indeholder datoer i et kalenderformat, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse datoer vises som gregorianske datoer.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du oprette brugerdefinerede internationale kalenderformater, som hebraisk måne, Japansk månefase, kinesisk månefasekalender, Saka, Zodiac kinesisk, Zodiac koreansk, Rokuyou månefasekalender og koreansk månefasekalender. Disse kalenderformater understøttes ikke i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Du kan evt. ændre kalenderformatet til et sprog (eller en landestandard), der understøttes i Excel 97-2003, for at undgå tab af funktionalitet.

Denne projektmappe indeholder datoer i et kalenderformat, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse datoer skal redigeres ved hjælp af den gregorianske kalender.

Hvad betyder det?   Fra Excel 2007 og frem kan du anvende en ikke-vestlig kalendertype, f.eks. thai-buddhistisk eller arabisk hijri. I Excel 97-2003 kan disse kalendertyper kun redigeres i den gregorianske kalender.

Hvad kan du gøre?    Du kan evt. ændre kalenderformatet til et sprog (eller en landestandard), der understøttes i Excel 97-2003, for at undgå tab af funktionalitet.

Denne projektmappe indeholder flere celler med data, end der understøttes i tidligere versioner af Excel. Denne projektmappe kan ikke åbnes i tidligere versioner af Excel. Det er ikke muligt at indlæse denne fil i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, er det samlede antal tilgængelige celle blokke (CLBs) begrænset af tilgængelig hukommelse. I Excel 97-2003 er det samlede antal tilgængelige CLBs begrænset til 64.000 CLBs i en forekomst af Excel.

En celleblok omfatter 16 regnearksrækker. Hvis alle rækker i et regneark indeholder data, er der 4.096 celleblokke i det pågældende regneark, og der kan kun være 16 af sådanne regneark i en enkelt forekomst af Excel (uanset hvor mange projektmapper du har åbnet i Excel).

Sådan gør du    For at sikre, at projektmappen ikke overstiger grænsen for 64.000 CLB og, at det kan åbnes i Excel 97-2003, skal du arbejde i kompatibilitetstilstand, når du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-filformat. I kompatibilitetstilstand, Excel holder styr på CLBs i den aktive projektmappe.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder et minidiagram. Minidiagrammer gemmes ikke.

Hvad betyder det?    I og Excel 97-2007 vises der ikke minidiagrammer, der viser tendenser i en række værdier, i regnearket.

Men alle minidiagrammer forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder minidiagrammer, og foretag derefter de nødvendige ændringer. Du kan f.eks. anvende betinget formatering i stedet for eller ud over minidiagrammerne, der ikke vises i den tidligere version af Excel.

Mindre pålidelighedstab

Løsning

Tidligere versioner af Excel understøtter ikke farveformatering i tekst i sidehoved og sidefod. Oplysninger om farveformatering vises som almindelig tekst i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du anvende farveformatering til sidehoved og sidefod tekst. Du kan ikke bruge farveformatering i sidehoveder og sidefødder i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Ret i Kompatibilitetskontrol, hvis du vil fjerne farveformateringen.

Kompatibilitetskontrol

Denne projektmappe indeholder regneark med sidehoveder og sidefødder på lige sider eller første side. Disse sidehoveder og sidefødder kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, har du mulighed for at få vist forskellige sidehoved og sidefodstekst på lige sider eller på den første side. I Excel 97-2003, lige side eller første sidehoveder og sidefødder kan ikke vises, men de forbliver kan vises, når du åbner projektmappen i Excel 2007 og senere igen.

Hvad kan du gøre?    Hvis du ofte gemmer en projektmappe i Excel 97-2003-format, er det en god idé ikke at angive sidehoveder eller sidefødder på lige sider eller på første side for projektmappen.

Nogle celler eller typografier i denne projektmappe indeholder formatering, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse formater konverteres til det nærmest tilgængelige format.

Hvad betyder det?    Fra Excel 2007 og frem findes der forskellige indstillinger for celleformatering eller celletypografi, f.eks. specialeffekter og skygger. Disse indstillinger er ikke tilgængelige i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Når du fortsætter med at gemme projektmappen, anvendes det nærmeste tilgængelige format, som kan være identisk med et andet format, du har anvendt på noget andet. Du kan undgå kopiering af formater ved at ændre eller fjerne celleformatering og celletypografier, der ikke understøttes, før du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-format.

Denne projektmappe indeholder flere unikke celleformater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Nogle celleformater bliver ikke gemt.

Hvad betyder det?    Fra Excel 2007 og frem kan du bruge 64.000 entydige celleformater, men i Excel 97-2003 kan du kun bruge op til 4.000 entydige celleformater. Entydige celleformater omfatter en hvilken som helst specifik kombination af formatering, der anvendes i en projektmappe.

Hvad kan du gøre?    Du kan undgå at miste bestemte celleformater, der skal være tilgængelige i Excel 97-2003, ved at fjerne celleformater, der ikke er så vigtige at bevare.

Denne projektmappe indeholder flere unikke skrifttypeformater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Nogle skrifttypeformater bliver ikke gemt.

Hvad betyder det?    Fra Excel 2007 og frem er der 1.024 globale skrifttyper, og du kan bruge op til 512 af dem pr. projektmappe. I Excel 97-2003 understøttes færre entydige skrifttypeformater.

Hvad kan du gøre?    Du kan undgå at miste bestemte skrifttypeformater, der skal være tilgængelige i Excel 97-2003, ved at fjerne skrifttypeformater, der ikke er så vigtige at bevare.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser en eller flere af disse kompatibilitetsproblemer, i følgende artikler:

Ikke-understøttede Excel-tabelfunktioner

Ikke-understøttedeExcel-tabel funktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et mindre pålidelighedstab.

Mindre pålidelighedstab

Løsning

En tabel indeholder en brugerdefineret formel eller tekst i rækken Total. I tidligere versioner af Excel vises dataene uden en tabel.

Hvad betyder det?    Formlerne og teksten forbliver intakte i Excel 97-2003, men området er ikke længere i tabelformat.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den tabel, der indeholder en brugerdefineret formel eller tekst, fjern formlen eller teksten fra rækken Total, og brug derefter kun formler, der er tilgængelige i rækken Total.

En tabel i denne projektmappe viser ikke en kolonneoverskrift. I tidligere versioner af Excel, dataene vises uden en tabel, medmindre afkrydsningsfeltet listen indeholder overskrifter er markeret (Data > liste > Opret liste ).

Hvad betyder det?    I Excel 97-2003 kan en tabel ikke vises uden en overskriftsrække.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at lokalisere tabellen, der vises uden kolonneoverskrift, og få derefter vist en kolonneoverskrift.

Der er anvendt en tabeltypografi på en tabel i denne projektmappe. Formatering af tabeltypografi kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2003 er temabaserede tabeltypografier ikke tilgængelige, og de kan ikke vises.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den tabel, hvor der anvendes en tabeltypografi, fjern tabeltypografien, og formatér derefter tabellen manuelt.

En tabel i denne projektmappe er forbundet til en ekstern datakilde.  Tabelfunktioner går tabt, men dataene bliver ved med at være forbundne. Hvis tabelrækker er skjult af et filter, bliver de ved med at være skjult i en tidligere version af Excel.

Hvad betyder det?    Tabelfunktionaliteten er tabt i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den tabel, der har forbindelse til en ekstern datakilde, og afbryd forbindelsen mellem tabellen og den eksterne datakilde. Du kan derefter oprette forbindelse mellem dataene og den eksterne datakilde i tidligere versioner af Excel 97-2003 igen.

En tabel i denne projektmappe har en skrivebeskyttet forbindelse til en Windows SharePoint Services-liste. Tabelfunktioner går tabt, ligesom muligheden for at opdatere eller redigere forbindelsen. Hvis tabelrækker er skjult af et filter, bliver de ved med at være skjult i en tidligere version af Excel.

Hvad betyder det?    Tabelfunktionaliteten er tabt i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den tabel, der har en skrivebeskyttet forbindelse til en Microsoft SharePoint Foundation-liste, og fjern forbindelsen mellem tabellen og SharePoint-listen. Du kan derefter importere SharePoint-listen som en liste med læse- og skriveadgang i Excel 2003.

Du kan også oprette en liste med læse- og skriveadgang i en Excel 2003-projektmappe og derefter arbejde med denne projektmappe i kompatibilitetstilstand i Excel 2010 og dermed bevare den i Excel 97-2003-filformat.

Der anvendes alternativ tekst til en tabel i denne projektmappe. Alternativ tekst i tabeller fjernes i tidligere versioner end Excel 2010.

Hvad betyder det?    Alternativ tekst er ikke tilgængelig i Excel 97-2007, og kan ikke vises i disse tidligere versioner af Excel.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den Excel-tabel, der indeholder alternativ tekst. Hvis du vil have vist den alternative tekst i den tidligere version af Excel, kan du kopiere den over i en tom celle i regnearket, eller du kan indsætte en kommentar, der indeholder teksten.

Højreklik et vilkårligt sted i tabellen, klik på tabel, og klik derefter på Alternativ tekst. Vælg den alternative tekst i feltet Beskrivelse, og tryk derefter på CTRL + C for at kopiere den.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser en eller flere af disse kompatibilitetsproblemer, i følgende artikel:

Ikke-understøttede pivottabelfunktioner

Ikke-understøttede pivottabelfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et betydeligt tab af funktionalitet eller et mindre pålidelighedstab.

Betydeligt tab af funktionalitet

Løsning

En pivottabel i denne projektmappe overskrider tidligere grænser og går tabt, hvis den gemmes i et tidligere filformat. Kun pivottabeller, der er oprettet i kompatibilitetstilstand, fungerer i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, en pivottabelrapport understøtter 1.048.576 entydige elementer i feltet, men i Excel 97-2003 understøttes kun 32,500 elementer i feltet.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabelrapport, der overskrider de tidligere grænser. Når du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-format, kan du derefter oprette denne pivottabelrapport igen i kompatibilitetstilstand.

En pivottabel i denne projektmappe indeholder betingede formateringsregler, der anvendes på celler i skjulte rækker eller kolonner. Udvid rækkerne eller kolonnerne for ikke at miste disse regler i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Regler for betinget formatering, der gælder for celler i skjulte rækker eller kolonner går tabt i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de skjulte rækker eller kolonner, der indeholder regler for betinget formatering, inden du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Denne projektmappe indeholder navngivne sæt, der ikke er knyttet til en pivottabel. Disse navngivne sæt gemmes ikke.

Hvad betyder det?    Navngivne sæt, der ikke er knyttet til en pivottabel, fjernes i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Hvis du vil undgå dette problem, skal du sørge for, at du opretter en pivottabel ved hjælp af en forbindelse.

En pivottabel i denne projektmappe har aktiveret en hvad hvis-analyse. Hvad hvis-ændringer, der ikke er udgivet, går tabt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Hvad hvis-ændringer, der ikke er udgivet på serveren, vises ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad kan du gøre?    Kontrollér, at du publicerer ændringerne i what if-analysen, inden du åbner projektmappen i en tidligere version af Excel (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Værktøjer, knappen What if-analyse).

En pivottabel i denne projektmappe indeholder en dataakse, hvori den samme måling vises mere end en gang. Denne pivottabel gemmes ikke.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2010, kan du duplikere en måling i en pivottabel, der er forbundet til en Online Analytical Processing (OLAP)-datakilde. Pivottabellen kan ikke vises i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabelrapport, der indeholder en dataakse, hvor der vises mere end en af den samme måling, og fjern derefter ens målinger, så der kun er en måling tilbage.

En pivottabel eller dataforbindelse i denne projektmappe indeholder serverindstillinger, der ikke findes i tidligere versioner af Excel. Nogle indstillinger til pivottabellen eller dataforbindelsens server gemmes ikke.

Hvad betyder det?    Nogle pivottabel eller server forbindelsesindstillinger, der ikke er tilgængelige i Excel 97-2007, går tabt.

Hvad kan du gøre?    Kontrollér, at de serverindstillinger, du bruger, er kompatible med tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Data , knappen Skift datakilde, kommandoen Forbindelsesegenskaber).

En pivottabel i denne projektmappe indeholder data, der er angivet ved hjælp af funktionen "Vis værdier som". Disse tilpassede output gemmes ikke og bliver udskiftet af de originale værdier fra datakilden.

Hvad betyder det?    Funktionen Vis værdier som understøttes ikke i Excel 97-2007 og brugerdefineret værdi, der er data, du har angivet (som procentdel af hovedtotal, % af kolonnetotal eller Kører samlede i ) ikke kan vises.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de pivottabeller, der indeholder brugerdefinerede værdioutput og fjern derefter disse output (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Beregninger, knappen Vis værdier som).

Der anvendes alternativ tekst til en pivottabel i denne projektmappe. Alternativ tekst i pivottabeller, fjernes i tidligere versioner end Excel 2010.

Hvad betyder det?    Alternativ tekst er ikke tilgængelig i Excel 97-2007, og kan ikke vises i disse tidligere versioner af Excel.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der indeholder alternativ tekst. Hvis du vil have vist den alternative tekst i den tidligere version af Excel, kan du kopiere den over i en tom celle i regnearket, eller du kan indsætte en kommentar, der indeholder teksten.

Højreklik i pivottabellen, klik på Indstillinger for pivottabel. Markér den alternative tekst i feltet Beskrivelse under fanen Alternativ tekst, og tryk derefter på Ctrl+C for at kopiere den.

Mindre pålidelighedstab

Løsning

Der er anvendt en pivottabeltypografi på en pivottabel i denne projektmappe. Formatering af pivottabeltypografi kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Temabaserede tabeltypografier ikke tilgængelige i Excel 97-2003, og de kan ikke vises.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabelrapport, der har pivottabeltypografi aktiveret, og fjern pivottabeltypografien. Anvend derefter manuelt pivottabelformatering, der understøttes i tidligere versioner af Excel.

En pivottabel i denne projektmappe fungerer ikke i tidligere versioner af Excel. Kun pivottabeller, der er oprettet i kompatibilitetstilstand, fungerer i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    En pivottabelrapport, du opretter i Excel 2007 eller nyere versioner kan ikke opdateres i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabelrapport, der er oprettet i det aktuelle filformat. Når du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-format, kan du derefter oprette denne pivottabelrapport igen i kompatibilitetstilstand, så du kan åbne den i Excel 97-2003 uden tab af funktionalitet.

En pivottabel i denne projektmappe indeholder felter i kompakt format. I tidligere versioner af Excel ændres dette layout til tabelformat.

Hvad betyder det?    Kompakt form (alene eller i kombination med tabel- eller dispositionsformat) for at undgå, at relaterede data breder sig vandret ud over skærmen og for at minimere rulning, er ikke tilgængelig i Excel 97-2003, og felter vises i tabelform.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabelrapport, der har felter i en kompakt form og derefter ændre dette format til dispositionsformater eller tabelformat ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Flet og centrer celler med etiketter (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Pivottabel, kommandoen Indstillinger, fanen Layout & format).

Et pivotdiagram i denne projektmappe har aktiveret eller deaktiveret specifikke feltknapper. Alle feltknapper gemmes som aktiveret.

Hvad betyder det?    Feltknapper, der ikke er vises i et pivotdiagram, gemmes som aktiveret, når projektmappen åbnes og gemmes i en tidligere version af Excel.

Hvad kan du gøre?    Når du genåbner en projektmappe, efter at du har gemt den i et filformat i en tidligere version af Excel, kan du aktivere eller deaktivere feltknapper for at se dem, du gerne vil (Værktøjer til pivotdiagram, fanen Analyser , gruppen Vis/skjul, knappen Feltknapper).

Denne projektmappe indeholder udsnit, der kan bruges til at filtrere pivottabeller og CUBE-funktioner i projektmappen. Udsnit fungerer ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Udsnit indført ikke indtil Excel 2010.

Hvad kan du gøre?    I tidligere versioner af Excel kan du bruge pivottabelfiltre til at filtrere data.

Denne projektmappe indeholder udsnit, der kan bruges til at filtrere pivottabeller og CUBE-funktioner i projektmappen. Udsnit gemmes ikke. Formler, der refererer til udsnit, returnerer fejlen #NAVN?.

Hvad betyder det?    Udsnit understøttes ikke i Excel 97-2007 og kan ikke vises.

Når du opdaterer forbindelsen eller opdaterer en pivottabel, vil de filtre, som blev anvendt af udsnittene, ikke længere vises, og udsnittene vil gå tabt.

Opdatering af forbindelser, der har OLAP-funktioner, der refererer til udsnit, returnerer fejlen #NAVN? i stedet for de forventede resultater.

Hvad kan du gøre?    Brug pivottabelfiltre i stedet for udsnit til at filtrere dataene.

Der findes en typografi til et udsnitsværktøj i denne projektmappe, og den understøttes ikke i tidligere versioner af Excel. Typografien til dette udsnitsværktøj gemmes ikke.

Hvad betyder det?    En brugerdefineret typografi til et udsnitsværktøj går tabt, når projektmappen gemmes i filformatet til en tidligere version af Excel.

Hvad skal du gøre?    Ændre brugerdefinerede udsnitstypografier til en indbygget udsnitstypografi, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat (Udsnitsværktøjer, fanen Indstillinger, galleriet Udsnitstypografi).

En pivottabel i projektmappen indeholder et eller flere felter, der indeholder gentagede etiketter. Hvis pivottabellen opdateres, går disse etiketter tabt.

Hvad betyder det?    Gentagne etiketter, der ikke understøttes i Excel 97-2007, og navnene går tabt, når du opdaterer pivottabelrapporten i den tidligere version af Excel.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der indeholder gentagede etiketter, og stop derefter med at gentage etiketterne (Pivottabelværktøjer, fanen 3Design, gruppen Layout, knappen Rapportlayout, kommandoen Gentag ikke tabelpostetiketter).

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser en eller flere af disse kompatibilitetsproblemer, i følgende artikel:

Ikke-understøttede sorterings- og filtreringsfunktioner

Ikke-understøttede sortering- og filtreringsfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et mindre pålidelighedstab.

Mindre pålidelighedstab

Løsning

Et regneark i denne projektmappe indeholder en sorteringstilstand med mere end tre sorteringsbetingelser. Oplysningerne går tabt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du anvende sortering stater med op til 64 sorteringsbetingelser til at sortere data efter, men Excel 97-2003 understøtter sortere stater med op til tre betingelser. For at undgå at miste sorteringstilstand oplysninger i Excel 97-2003, vil du måske ændre derefter sorteringstilstanden til en, der bruger ikke mere end tre betingelser. I Excel 97-2003, kan du også sortere dataene manuelt.

Men alle oplysningerne forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre oplysningerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er sorteret med mere end tre betingelser, og rediger derefter sorteringstilstanden ved kun at bruge op til tre betingelser.

Et regneark i denne projektmappe indeholder en sorteringstilstand, der bruger en sorteringsbetingelse med en brugerdefineret liste. Oplysningerne går tabt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du sortere efter en brugerdefineret liste. Hvis du vil have samme sorteringsresultater i Excel 97-2003, kan du gruppere de data, du vil sortere og sortere dataene manuelt.

Men alle oplysningerne forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre oplysningerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er sorteret efter en brugerdefineret liste, og rediger derefter sorteringstilstanden, så den ikke længere indeholder en brugerdefineret liste.

Et regneark i denne projektmappe indeholder en sorteringstilstand, der bruger en sorteringsbetingelse, som angiver formateringsoplysninger. Oplysningerne går tabt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du sortere data efter et bestemt format, som cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt. Du kan sortere kun tekst i Excel 97-2003.

Men alle oplysningerne forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre oplysningerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er sorteret efter et bestemt format, og rediger derefter sorteringstilstanden uden at angive formateringsoplysninger.

Mindre pålidelighedstab

Løsning

Nogle data i denne projektmappe filtreres på en måde, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Rækker, der er skjult af filtret, forbliver skjulte, men selve filtret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du anvende filtre, der ikke understøttes i Excel 97-2003. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I Excel 97-2003, kan du derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre filtreringstilstanden redigeres i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter en cellefarve. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du filtrere efter en cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt – disse metoder understøttes ikke i Excel 97-2003. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I Excel 97-2003, kan du derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre filtreringstilstanden redigeres i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter en skriftfarve. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du filtrere efter en cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt – disse metoder understøttes ikke i Excel 97-2003. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I Excel 97-2003, kan du derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre filtreringstilstanden redigeres i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter et celleikon. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du filtrere efter en cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt – disse metoder understøttes ikke i Excel 97-2003. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I Excel 97-2003, kan du derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre filtreringstilstanden redigeres i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter mere end to kriterier. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du filtrere data efter mere end to kriterier. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. I Excel 97-2003, kan du derefter filtrere data manuelt.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre filtreringstilstanden redigeres i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Nogle data i projektmappen filtreres efter et grupperet hierarki af datoer, hvilket resulterer i mere end to kriterier. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filtret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du filtrere datoer efter et grupperet hierarki. Da dette ikke understøttes i Excel 97-2003, kan du vil opdele hierarkiet med datoer. Undgå at miste filter funktionalitet, kan du overveje at rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Men alle filtreringstilstanden forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre filtreringstilstanden redigeres i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Gruppering af data kan også være deaktiveret fra fil > Indstillinger > Avanceret > visningsindstillinger for denne projektmappe > Fjern markeringen i indstillingen gruppere datoer i menuen AutoFilter.

Hvis du bruger Excel 2007, skal du trykke på Office knappen Klik på Microsoft Office-knappen , derefter Excel-indstillinger.

Ikke-understøttede formelfunktioner

Ikke-understøttede formelfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et betydeligt tab af funktionalitet eller et mindre pålidelighedstab.

Betydeligt tab af funktionalitet

Løsning

Nogle regneark indeholder flere matrixformler, som refererer til andre regneark, end dem, der understøttes af det valgte filformat. Nogle af disse matrixformler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, projektmappe matrixer, der refererer til andre regneark er begrænset af tilgængelig hukommelse, men i Excel 97-2003 regneark kun kan indeholde op til 65,472 projektmappe matrixer, der refererer til andre regneark. Projektmappe matrixer ud over maksimumgrænsen konverteres til og få vist #VALUE! fejl.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder matrixformler, som refererer til et andet regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler indeholder flere værdier, referencer og/eller navne, end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, er den maksimale længde på formelindhold 8.192 tegn, og den maksimale interne formellængde er 16.384 byte. Den maksimale længde på formelindhold er 1.024 tegn i Excel 97-2003, og den maksimale interne formellængde er 1,800 byte. Når kombinationen af formelargumenter (herunder værdier, referencer og/eller navne) overskrider de maksimale grænser for Excel 97-2003, medfører formlerne #VALUE! fejl, når du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler, hvor grænsen for den maksimale formellængde i Excel 97-2003 overskrides, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #VÆRDI!

Nogle formler indeholder flere indlejringsniveauer end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end syv indlejringsniveauer gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan en formel indeholde op til 64 indlejringsniveauer, men i Excel 97-2003, er det maksimale antal indlejringsniveauer kun 7.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end syv indlejringsniveauer, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler indeholder funktioner, der har flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler, der har mere end 30 argumenter pr. funktion, gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan en formel indeholde op til 255 argumenter, men i Excel 97-2003 er maksimumgrænsen for argumenter i en formel kun 30.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 30 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler bruger flere operander, end der tillades af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, er det maksimale antal operander, der kan bruges i formler 1.024, men i Excel 97-2003 er maksimumgrænsen for operander i formler kun 40.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 40 operander, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler indeholder funktioner med flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end 29 argumenter i en funktion gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, en brugerdefineret funktion (), som du opretter ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA) kan indeholde op til 60 argumenter, men i Excel 97-2003, antallet af argumenter i brugerdefinerede funktioner begrænset af VBA til kun 29.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner, som bruger mere end 29 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlen #VÆRDI! Du skal muligvis bruge VBA-kode for at ændre brugerdefinerede funktioner.

En eller flere funktioner i denne projektmappe er ikke tilgængelig i tidligere versioner af Excel.  Når den genberegnes i tidligere versioner, returnerer disse funktioner fejlværdien #NAVN? i stedet for de aktuelle resultater.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, der er tilføjet nye og omdøbte funktioner. Fordi disse funktioner ikke er tilgængelige i Excel 97-2003, vil de returnere #NAME? fejl i stedet for de forventede resultater, når projektmappen åbnes i den tidligere version af Excel..

I nogle tilfælde føjes præfikset _xlfn til formlen, f.eks. =_xlfn.HVIS.FEJL (1,2).

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner, som ikke er tilgængelige i tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #NAVN?

Kompatibilitetsfunktioner er tilgængelige for alle funktioner, der er omdøbt. Du kan undgå fejl ved at bruge disse funktioner i stedet.

Nye funktioner kan erstattes med de rette funktioner, der er tilgængelige i tidligere versioner af Excel. Du kan også fjerne formler, der bruger nye funktioner, ved at erstatte dem med formelresultaterne.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller, der ikke understøttes i det valgte filformat.  Disse referencer konverteres til cellereferencer.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitiv til at arbejde med tabel data, når du bruger formler, som henviser til en tabel, enten dele af en tabel eller hele tabellen. Denne funktion understøttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller, så du kan ændre dem til de cellereferencer, du vil bruge.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller i andre projektmapper, der i øjeblikket ikke kan åbnes i denne version af Excel. Referencerne konverteres til #REF, når de gemmes i Excel 97-2003-format, da de ikke kan konverteres til arkreferencer.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitiv til at arbejde med tabel data, når du bruger formler, som henviser til en tabel, enten dele af en tabel eller hele tabellen. Denne funktion understøttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer. Men hvis de strukturerede referencer peger på tabeller i andre projektmapper, der ikke er åbent, de, konverteres til og vises som #reference fejl.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller i andre projektmapper, så du kan ændre dem for at undgå #REF-fejl.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder datavalideringsregler, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder. Disse datavalideringsregler gemmes ikke.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2010, kan datavalideringsregler referere til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder. Denne type datavalideringsregel understøttes ikke i Excel 97-2007 og er ikke tilgængelige.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsregler, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark. Disse datavalideringsregler understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2010, kan du implementere datavalideringsregler, der refererer til værdier i andre regneark. Dette understøttes ikke i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så datavalideringsreglerne refererer til værdier i det samme regneark.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark. Disse datavalideringsregler understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2010, kan du bruge datavalideringsregler, der refererer til værdier i andre regneark. Denne type datavalidering understøttes ikke i Excel 97-2007 og kan ikke vises i regnearket.

Men alle datavalideringsregler forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer under fanen Indstillinger i dialogboksen Datavalidering (gruppen Dataværktøjer under fanen Data).

Projektmappen indeholder et datakonsolideringsområde, der henviser til celler uden for række- og kolonnegrænserne for det valgte filformat. Formelreferencer til data i dette område justeres og vises muligvis ikke korrekt i en tidligere version af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2010, kan konsolideringen dataområder indeholde formler, der refererer til data uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat. I Excel 97-2003, regnearksstørrelse på 65.536 rækker i højden ved 256 kolonner i bredden. Formel referencer til data i celler uden for denne kolonne- og kolonnegrænsen justeres og vises muligvis ikke korrekt.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde datakonsolideringsområder, der indeholder formelreferencer til data uden for række- og kolonnegrænsen i Excel 97-2003, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Mindre pålidelighedstab

Løsning

Nogle matrixformler i denne projektmappe refererer til en hel kolonne. I tidligere versioner af Excel, bliver disse formler muligvis konverteret til fejlværdien #NUM!, når de genberegnes.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, matrixformler, der refererer til en hel kolonne, konverteres til og vises som #NUM! fejl, når de genberegnes i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de matrixformularer, der refererer til en hel kolonne, så du kan foretage de nødvendige ændringer for at undgå #NUM!-fejl.

Et eller flere definerede navne i denne projektmappe indeholder formler, der bruger mere end de 255 tegn, der er tilladt i det valgte filformat. Disse formler gemmes, men afkortes, når de redigeres i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Hvis grænsen på 255 tegn, der understøttes i Excel 97-2003, overskrides i navngivne områder i formler, fungerer formlen korrekt, men den afkortes i dialogboksen Navn og kan ikke redigeres.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder navngivne områder i formler, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så brugerne kan redigere formlerne i Excel 97-2003.

Nogle formler i denne projektmappe er sammenkædet med andre projektmapper, der er lukket. Hvis disse formler genberegnes i tidligere versioner af Excel, uden af de projektmapper, de er kædet sammen med, åbnes, kan der ikke returneres tegn ud over grænsen på 255 tegn.

Hvad betyder det?    Hvis formler i en projektmappe er kædet sammen med andre projektmapper, der er lukket, kan de kun vise op til 255 tegn, når de genberegnes i Excel 97-2003. Formelresultaterne afkortes muligvis.

Hvad kan du gøre?    Søg efter de celler, der indeholder formler, som er kædet sammen med andre projektmapper, der er lukket, så du kan kontrollere kæderne og foretage de nødvendige ændringer for at undgå afkortede formelresultater i Excel 97-2003.

En datavalideringsformel indeholder mere end 255 tegn.

Hvad betyder det?    Hvis grænsen på 255 tegn, der understøttes i Excel 97-2003, overskrides i datavalideringsformler, fungerer formlen korrekt, men den afkortes og kan ikke redigeres.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsformler, og brug derefter færre tegn i formlen, så brugerne kan redigere dem i Excel 97-2003.

Nogle formler indeholder matrixer med flere elementer end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Matrixer med mere end 256 kolonner eller 65.536 rækker gemmes ikke, og det medfører måske andre resultater.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2010, kan du bruge matrixformler, der indeholder elementer for mere end 256 kolonner og 65.536 rækker. I Excel 2007 dette overstiger grænsen for array-elementer og kan returnere andre resultater.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder matrixformler, som har flere elementer end det, der understøttes i tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Denne projektmappe indeholder brugerdefinerede beskrivelser af VBA-brugerdefinerede funktioner. Alle brugerdefinerede beskrivelser fjernes.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2010, kan du bruge Visual Basic for Applications (VBA) til at oprette brugerdefinerede funktioner med brugerdefinerede beskrivelser. Brugerdefinerede beskrivelser, der ikke understøttes i Excel 97-2007 og fjernes.

Hvad kan du gøre?    Du behøver ikke at udføre en handling, da alle brugerdefinerede beskrivelser fjernes.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser en eller flere af disse kompatibilitetsproblemer i Nyheder: Ændringer i Excel-funktioner.

Ikke-understøttede betingede formateringsfunktioner

Ikke-understøttede betingede formateringsfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et betydeligt tab af funktionalitet.

Betydeligt tab af funktionalitet

Løsning

Nogle celler indeholder flere betingede formater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Kun de første tre betingelser bliver vist i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, betinget formatering indeholde op til 64 betingelser, men i Excel 97-2003 kan du kun se de første tre betingelser.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, hvor der er anvendt betinget formatering med mere end tre betingelser, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at bruge ikke mere end tre betingelser.

Nogle celler indeholder overlappende betingede formateringsområder. I tidligere versioner af Excel evalueres alle de betingede formateringsregler ikke på de overlappende celler. De overlappende celler viser forskellig betinget formatering.

Hvad betyder det?    Områder med overlappende betinget formatering understøttes ikke i Excel 97-2003, og den betingede formatering vises ikke som forventet.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der har områder med overlappende betinget formatering, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå overlapning.

En eller flere celler i projektmappen indeholder en betinget formateringstype, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel, f.eks. datalinjer, farveskalaer eller ikonsæt.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2003 kan du ikke se betingede formateringstyper, f.eks. datalinjer, farveskalaer, ikonsæt, højest eller lavest rangerede værdier, værdier, der er over eller under gennemsnittet, entydige eller dublerede værdier og sammenligning af tabelkolonner, for at bestemme, hvilke celler der skal formateres.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Sådan gør du    Klik på Søg for at finde celler, der har betingede formateringstyper, der er nye i Excel 2007 eller nyere versioner i kompatibilitetskontrollen, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at bruge kun formateringstyper, der understøttes i tidligere versioner af Excel.

Nogle celler indeholder betinget formatering, hvor indstillingen Stop hvis sand ikke er markeret. I tidligere versioner af Excel genkendes denne indstilling ikke, og Excel standser efter den første sande betingelse.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2003 kan der ikke anvendes betinget formatering, uden at der standses, når betingelsen er opfyldt. Betinget formatering anvendes ikke længere, når den første betingelse er sand.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, hvor indstillingen Stop hvis sand ikke er markeret, og klik derefter på Ret for at løse kompatibilitetsproblemet.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder en betinget formateringstype på et separat område (f.eks. top/bund N, top/bund N%, over/under gennemsnit eller over/under standardafgivelsen). Denne funktion understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2003 kan du ikke se betinget formatering i ikke-sammenhængende celler.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder en type betinget formatering i et separat område, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at bruge regler for betinget formatering, der er tilgængelige i tidligere versioner af Excel.

Nogle pivottabeller i denne projektmappe indeholder betinget formatering, der muligvis ikke virker korrekt i tidligere versioner af Excel. Reglerne for betinget formatering viser ikke de samme resultater, når du bruger disse pivottabeller i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Resultater af betinget formatering du se i pivottabeller i Excel 97-2003 kan ikke den samme som i pivottabeller, der er oprettet i Excel 2007 eller nyere versioner.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde felter i pivottabeller, der indeholder regler for betinget formatering, og anvend derefter regler for betinget formatering, der er tilgængelige i tidligere versioner af Excel.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder betinget formatering, som refererer til værdier i andre regneark. Disse betingede formater understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2007 vises betinget formatering, som refererer til værdier i andre regneark ikke.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, som refererer til værdier i andre regneark, og anvend derefter betinget formatering, der ikke refererer til værdier i andre regneark.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder betinget formatering og bruger formatet 'Tekst, der indeholder' sammen med en reference eller en formel. Disse betingede formater understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?     I Excel 97-2007 vises betinget formatering, som bruger formler til tekst, der indeholder regler ikke i regnearket.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, som bruger formler til tekst, der indeholder regler, og anvend derefter betinget formatering, der understøttes i tidligere versioner af Excel.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder en regel, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel, da der findes en formelfejl i området.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2007, kan betinget formatering, der bruger områdebaserede regler ikke vises korrekt i regnearket når de områdebaserede regler indeholder formelfejl.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder områdebaserede regler, som indeholder formelfejl, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så områdebaserede regler ikke indeholder formelfejl.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder et ikonsæt for betinget formatering, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Understøttes ikke i Excel 97-2003, betinget formatering, som viser et ikon for bestemte og ikonsæt for de vises ikke i regnearket.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excle 2007 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, som viser et bestemt ikonsæt, og kontrollér derefter, at den betingede formatering ikke viser det pågældende ikonsæt.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder en regel for datalinjer, der bruger en "negativ værdi". Disse datalinjer understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2007 vises betinget formatering, der indeholder en regel for datalinjer, der bruger en negativ værdi ikke i regnearket.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder betinget formatering, og som indeholder negative datalinjer, fordi formatet for negative værdier er angivet til Automatisk i dialogboksen Ny formateringsregel eller fordi Akseindstillinger er angivet til Automatisk eller Cellemidtpunkt i dialogboksen Indstillinger for negativ værdi og akse, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder betinget formatering, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder. Disse betingede formater gemmes ikke.

Hvad betyder det?    I Excel 97-2007 vises betinget formatering, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder ikke i regnearket.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder betinget formatering, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder, og rediger derefter det antal af ikke-sammenhængende celleområder, som den betingede formatering refererer til.

Mindre pålidelighedstab

Løsning

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder en regel for datalinjer, der bruger en indstilling for fyld, kant eller "linjens retning". Disse datalinjer understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Betinget formatering, der indeholder en regel for datalinjer, der bruger en udfyldt farve eller kant eller venstre mod højre og højre mod venstre liggende retning indstillinger for datalinjer vises ikke i regnearket i Excel 97-2007.

Men alle regler for betinget formatering forbliver tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2010 eller nyere, medmindre reglerne er redigeret i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, som indeholder en regel for betinget formatering af datalinjer, hvor der bruges en udfyldt farve eller kant eller indstillinger for venstre mod højre- og højre mod venstre-retning for datalinjer, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser en eller flere af disse kompatibilitetsproblemer, i følgende artikel:

Ikke-understøttede diagramfunktioner

Ikke-understøttede diagramfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et betydeligt tab af funktionalitet.

Betydeligt tab af funktionalitet

Løsning

Et diagram indeholder en titel eller dataetiket med mere end 255 tegn. Tegn ud over grænsen på 255 tegn gemmes ikke.

Hvad betyder det?    Diagram- eller aksetitler og datanavne er begrænset til 255 tegn i Excel 97-2003, og tegn ud over denne grænse går tabt.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i kompatibilitetskontrollen for at finde de titler eller dataetiketter, som overskrider grænsen på 255 tegn, marker titlerne eller dataetiketterne, og rediger dem derefter, så de indeholder 255 eller færre tegn.

Nogen formatering i diagrammer i denne projektmappe understøttes ikke i tidligere versioner af Excel og vises ikke.

Hvad betyder det?    Brugerdefinerede figurfyld, figurkonturer og figureffekter (f.eks. glød og faceteffekter eller formatering af gradueringsstreger) er ikke tilgængelige i Excel 97-2003 og kan ikke vises.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde brugerdefineret formatering, der ikke understøttes, og rediger derefter denne brugerdefinerede formatering til formatering, der understøttes i tidligere versioner af Excel.

Tidligere versioner af Excel understøtter kun farverne fra farvepaletten. Når projektmappen åbnes i en tidligere version af Excel, er alle stregfarverne knyttet til den nærmeste farve på farvepaletten, og et diagram kan vise flere serier i den samme farve.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, der er understøttelse af op til 16 millioner farver, men Excel 97-2003 begrænser farver til dem, der er tilgængelige på standardfarvepaletten. Farver, der ikke understøttes ændres til den nærmeste farve på standardfarvepaletten, som kan være en farve, der allerede bruges.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i kompatibilitetskontrollen for at finde de brugerdefinerede farver, der ikke understøttes, og rediger derefter den farveformatering, der ikke understøttes, ved at bruge standardfarvepaletten.

Denne projektmappe indeholder diagrammer med flere datapunkter end det, der kan vises i tidligere versioner af Excel. Det er kun de første 32.000 datapunkter i hver serie i 2D-diagrammer og de første 4.000 datapunkter i hver serie i 3D-diagrammer, der kan vises, når projektmappen åbnes i en version af Excel, der er tidligere end den aktuelle version.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2010, kan du bruge mere end 32.000 datapunkter i serien i 2D-diagrammer og mere end 4.000 datapunkter i serien i 3D-diagrammer. Dette overstiger begrænsningerne datapunkter i serien i Excel 97-2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde det diagram, der overskrider grænsen for datapunkter i hver serie, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at holde datapunkter inden for grænsen.

Ikke-understøttede grafik-, objekt- og ActiveX-kontrolfunktioner

Ikke-understøttede grafik-, objekt- og ActiveX-funktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, der medfører et betydeligt tab af funktionalitet.

Betydeligt tab af funktionalitet

Løsning

Vilkårlige effekter på dette objekt fjernes. Tekst, der går ud over grænserne af grafikken, vises beskåret.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du bruge specielle effekter, som gennemsigtig skygger, der ikke understøttes i Excel 97-2003. Specielle effekter fjernes.

Derudover viser teksten, der begynder med Excel 2007, når du indsætter tekst i en figur, der er bredere end figuren, på tværs af grænserne for figuren. I Excel 97-2003 afkortes denne tekst. For at undgå afkortede tekst, kan du tilpasse størrelsen på figur for at se bedre ud.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de objekter, hvor der er anvendt specialeffekter, så du kan fjerne disse effekter efter behov.

Dette objekt kan ikke længere redigeres.

Hvad betyder det?    Integrerede objekter, der er oprettet i Excel 2007 eller nyere versioner kan ikke redigeres i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de objekter, der indeholder tekst, som ikke kan redigeres, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

ActiveX-objekter, der ikke er initialiserede, kan ikke overføres til det valgte filformat.  Objekterne går tabt, hvis du fortsætter.

Hvad betyder det?    Hvis en projektmappe indeholder ActiveX-objekter, der betragtes som ikke-sikre til initialisering (UIF – Unsafe for Initialization), mister du dem, hvis du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. Du kan markere de pågældende objekter som sikre til initialisering (SFI - Safe for Initialization).

Hvad kan du gøre?    Hvis du åbner en projektmappe, der indeholder ikke-initialiserede ActiveX-objekter, og projektmappen er angivet til høj sikkerhed, skal du først aktivere objekterne ved hjælp af meddelelseslinjen, før de kan initialiseres.

Et eller flere objekter i denne projektmappe, f.eks. figurer, WordArt eller tekstfelter, tillader måske, at teksten går ud over objektets grænser. I tidligere versioner af Excel genkendes denne indstilling ikke, og den tekst, der går ud over grænsen, skjules.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2010, kan du få vist tekstbokse på objekter såsom figurer og visningstekst ud over disse objekter grænser. I Excel 97-2007, kan tekst, der løber over grænserne for et objekt ikke ses.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde det tekstfelt, der indeholder tekst, som går ud over grænsen for figuren, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at holde teksten inden for grænsen. Slå derefter indstillingen for overløbstekst fra (højreklik på figuren, Formatér figur, kategorien Tekstboks, afkrydsningsfeltet Teksten må løbe over figur).

Mindre pålidelighedstab

Løsning

Projektmappen indeholder tekstfelter med tekstformatering, der ikke er tilgængelig i tidligere versioner af Excel. Teksten i tekstfelterne bliver vist på en anden måde i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Begynder med Excel 2007, kan du bruge en tekstboks på objekter såsom figurer, der viser mere end én kolonne med tekst. I Excel 97-2003, teksten, der vises, men i et andet format.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde det tekstfelt, hvor der vises mere end én tekstkolonne, og foretag de nødvendige ændringer for kun at få vist teksten i én kolonne (højreklik på figuren, Formatér figur kategorien Tekstboks, knappen Kolonner).

Ikke-understøttede tilpasningsfunktioner

Ikke-understøttede tilpasningsfunktioner kan medføre følgende kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et mindre pålidelighedstab.

Mindre pålidelighedstab

Løsning

Denne projektmappe indeholder en tilpasset version af værktøjslinjen Hurtig adgang og/eller brugerdefinerede dele af brugergrænsefladen, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Disse brugerdefinerede funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Da grænsefladen båndet, der blev introduceret i Office 2007 er meget forskelligt fra menuerne og værktøjslinjerne i Excel 97-2003, eventuelle tilpasninger af værktøjslinjen Hurtig adgang, der er foretaget i Excel 2007 og nyere 060392 er ikke tilgængelige i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    I Excel 97-2003 kan du føje lignende brugerdefinerede kommandoer til værktøjslinjer og menuer.

Ikke-understøttede gennemsyn

Følgende ikke-understøttede funktioner kan medføre kompatibilitetsproblemer, hvilket medfører et mindre pålidelighedstab.

Mindre pålidelighedstab

Løsning

Denne projektmappe er skrivebeskyttet, og delte projektmappefunktioner er ikke tilgængelige, når den åbnes i en tidligere version af Excel ved hjælp af et filkonverteringsprogram. Hvis du vil tillade brugere at bruge projektmappen som en delt projektmappe i tidligere versioner af Excel, skal du gemme den i et filformat i de tidligere versioner.

Hvad betyder det?    Hvis du slår indstillingen Tillad, at ændringer af mere end én bruger... (fanen Gennemse > knappen del projektmappe), personer, der med Excel 97-2003 ikke kan bruge filen, hvis det er i den nye fil Formatér (.xlsx, for eksempel).

Sådan gør du    Gem projektmappen i Excel 97-2003-filformatet, og derefter arbejde med den pågældende projektmappe i kompatibilitetstilstand.

Konvertere en projektmappe fra .xls-format

Når du åbner en projektmappe, der er oprettet i Excel 97-2003, og du ikke længere planlægge for alle til at fungere sammen med denne projektmappe i denne tidligere version, kan du konvertere projektmappen til det aktuelle XML-baserede filformat (.xlsx, .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm). Når du konverterer til det aktuelle filformat, du vil have adgang til alle nye og forbedrede funktioner og funktionalitet, der tilbyder nyere versioner af Excel, og filstørrelsen bliver generelt mindre.

Hvis du vil konvertere projektmappen, kan du:

 • Konvertere projektmappen til det aktuelle filformat    Når du konverterer en Excel 97-2003-projektmappe, erstattes den med en kopi af projektmappen i det aktuelle filformat efter eget valg (.xlsx, .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm). Det er ikke længere tilgængelig i det oprindelige filformat, når projektmappen er konverteret.

  For at konvertere en projektmappe til det aktuelle filformat, skal du gøre følgende:

  1. Åbn den projektmappe, du vil konvertere til det aktuelle filformat.

   Bemærk    Projektmappen åbnes i kompatibilitetstilstand.

  2. Gå til filer > oplysninger > Kompatibilitetstilstand > Konverter knappen.

   Klik på Office knappen Klik på Microsoft Office-knappen i Excel 2007.

  3. Hvis du modtager en meddelelse om konvertering af projektmapper, skal du klikke på OK.

   Tip    Hvis du ikke vil have vist denne meddelelse om konvertering af projektmapper, skal du markere afkrydsningsfeltet Spørg mig ikke igen om konvertering af projektmapper.

  4. Hvis du vil arbejde i det aktuelle filformat, skal du klikke på Ja for at lukke og genåbne projektmappen.

 • Gem projektmappen i det aktuelle filformat    Hvis du vil gemme en kopi af projektmappen i oprindelige filformat, i stedet for at konvertere projektmappen, kan du gemme en kopi af projektmappen i et af de aktuelle filformater (.xlsx, .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm).

  For at konvertere en projektmappe til det aktuelle filformat, skal du gøre følgende:

  1. Gå til filer > Gem som.

   Klik på Office knappen Klik på Microsoft Office-knappen i Excel 2007.

  2. Acceptér det foreslåede projektmappenavn, eller skriv et nyt navn, i feltet Filnavn.

  3. Vælg en af følgende på listen Filtype:

   • Hvis du vil gemme projektmappen i det aktuelle filformat, Excel-projektmappe, skal du klikke på .xlsx.

   • Hvis du vil gemme filen i det nye binære filformat, skal du klikke på .xlsb.

   • Hvis du vil gemme projektmappen som en skabelon, skal du klikke på .xltx.

   • Hvis projektmappen indeholder makroer, du vil beholde, skal du klikke på .xlsm.

   • Hvis projektmappen indeholder makroer, du vil beholde, og du vil gemme projektmappen som en skabelon, skal du klikke på .xltm.

  4. Klik på Gem.

Excel 97-2003-funktioner, der ikke understøttes i nyere versioner

Når du åbner en projektmappe i Excel 2007 eller nyere, der blev oprettet i Excel 97-2003, understøttes visse funktioner i den tidligere version af Excel ikke i projektmappen. Ikke-understøttede funktioner enten er blevet erstattet af nye funktioner og funktionalitet, eller de er blevet fjernet, fordi de er blevet bruges sjældent.

Tip!    Hvis funktioner er ikke tilgængelige på båndet, men stadig være tilgængelige i Excel, kan du stadig bruge disse funktioner ved at føje dem til værktøjslinjen Hurtig adgang eller båndet.

De følgende Excel 97-2003-funktioner fungerer måske anderledes, er blevet fjernet, eller er ikke tilgængelige på båndet.

Ikke-understøttede regnearksfunktioner

I Excel 97-2003

I Excel 2007 eller nyere versioner

Du kan bruge funktionen Autoformat til anvende et af de mange autoformater til hurtigt at formatere et dataområde.

Typografigallerier for tabeller, celler og pivottabeller tilvejebringer et sæt professionelle formater, der kan anvendes hurtigt. Du kan vælge mellem mange foruddefinerede typografier eller oprette brugerdefinerede typografier efter behov. Typografier erstatter Autoformat som den nemmeste måde at anvende formatering på et celleområde.

Du kan også stadig bruge kommandoen Autoformat, men du er nødt til først at tilføje kommandoen på værktøjslinjen Hurtig adgang.

Ikke-understøttede tabelfunktioner

I Excel 97-2003

I Excel 2007 eller nyere versioner

Du kan oprette en Excel-liste for at gøre det nemmere at administrere og analysere grupper af relaterede data i et regneark.

Excel-lister kaldes nu for Excel-tabeller for at matche denne funktion med andre Microsoft Office-programmer som f.eks. Word og PowerPoint.

Du kan bruge en indsat række (en særlig række i Excel-lister) til hurtigt at tilføje en ny datarække i slutningen af en liste.

Indsæt række er ikke længere tilgængelig. Du kan tilføje nye rækker til en tabel, tryk på TAB, eller skrive, indsætte de data, du vil medtage lige under en tabel. Du kan også indsætte rækker for at medtage flere rækker af data.

Du kan angive navne til listerne.

Når du opretter en tabel, oprettes samtidig et defineret navn til det samme område. Dette navn kan bruges til at henvise til den tabel i formler, der bruger den nye, strukturerede referencefunktion.

Navne, der bruges til lister i tidligere versioner af Excel muligvis ikke opfylder kravene til områdenavne i Excel 2007 og senere, og derfor kan ikke bruges til at referere til tabellen i formler, der bruger den nye strukturerede refererer til sig funktion. Hvis du vil bruge tabelnavne i strukturerede referencer, skal du ændre de definerede navne.

Du kan udgive en Excel-liste til et Windows SharePoint Services-websted og oprette forbindelse til den offentliggjorte liste på SharePoint-webstedet for at holde listedata synkroniseret mellem Excel og Windows SharePoint Services.

Tovejssynkronisering af Excel-tabeller med SharePoint-lister understøttes ikke længere. Når du eksporterer data til en SharePoint-liste, kan du kun oprette en envejsforbindelse til dataene på SharePoint-listen.

Med en envejs forbindelsen til dataene på SharePoint-listen, kan ændringer, der er foretaget med data i SharePoint-listen integreres i Excel 2007 eller nyere versioner. Når du opdaterer tabeldata i Excel 2007 eller nyere, overskriver de nyeste data fra SharePoint-webstedet tabeldata i regnearket, herunder eventuelle ændringer, du har foretaget tabeldataene. I Excel 2007 eller nyere, kan du ikke længere opdatere en SharePoint-liste for at medtage ændringer, du foretager tabeldata i Excel, når du, at dataene er eksporteret.

Hvis du vil bevare en tovejsforbindelse, har du beholde projektmappen i Excel 97-2003-format i stedet for at konvertere den til Excel 2007 og nyere filformat.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du erstatter eller omgår ikke-understøttede funktioner, i følgende artikler:

Ikke-understøttede formelfunktioner

I Excel 97-2003

I Excel 2007 eller nyere versioner

Referencer til fuld række og fuld kolonne, der anvendes i en projektmappe, kan indeholde data i celler, der ligger inden for række- og kolonnegrænsen i Excel 97-2003.

Fuld række og fuld kolonnereferencer tage automatisk hensyn til cellerne i den større gitter i Excel 2007 og nyere versioner. Det betyder, at den reference = kolonnebogstavet, som henviser til celler A1:A65536 i tidligere versioner af Excel, refererer til celler A1:A1048576 i Excel 2007 og nyere filformat.

Konvertere en projektmappe fra en tidligere version af Excel til Excel 2007 og nyere filformat kan medføre problemer, når fuld række eller kolonnereferencer, der bruges i projektmappen, og der er angivet i celler, der bey data, der ikke var beregnet til at blive medtaget i referencer ond række- og kolonnegrænsen i den tidligere version af Excel.

Og hvis bestemte funktioner, der tæller antallet af celler, rækker eller kolonner i referencen, blev brugt (f.eks. COUNTBLANK, RÆKKER og KOLONNE), og disse funktioner refererede til fulde rækker eller kolonner, kan de resultater, disse funktioner returnerer, være anderledes end forventet.

Navne, der bruger en kombination af bogstaver og tal (f.eks. USA1, FOO100, og MGR4) kan defineres og bruges i formler i Excel 97-2003, fordi de ikke er i konflikt med cellereferencer.

Med en ny grænse på 16.384 kolonner udvide kolonnerne i Excel 2007 eller nyere versioner til kolonne XFD. Det betyder, at bestemte navne (såsom USA1, FOO100og MGR4), som du kan definere i tidligere versioner af Excel er i konflikt med gyldige cellereferencer i Excel 2007 eller nyere versioner. Desuden navne Excel 2007 og nyere reserver, der starter med XL til intern brug.

Når der findes inkompatible navne, når du konverterer en projektmappe fra en tidligere version af Excel til Excel 2007 og nyere filformat, får du besked om om konflikten. For at skelne disse navne fra cellereferencer, tilføjes en understregningstegnet (_) automatisk som et præfiks til de inkompatible navne.

Eksterne projektmappereferencer og funktioner, der kræver strengreferencer (f.eks. INDIREKTE), er ikke opdateret – disse referencer og funktioner skal ændres manuelt.

Excel 2007 og nyere ændrer også ikke definerede navne, der refereres til via Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-kode. VBA-kode, der refererer til inkompatible navne virker ikke, og skal opdateres.

Ikke-understøttede diagramfunktioner

I Excel 97-2003

I Excel 2007 eller nyere versioner

Oprette et diagram.

Du opretter et diagram ved at klikke på den ønskede diagramtype på båndet (fanen Indsæt, gruppen Diagrammer). Efter oprettelse af diagrammet kan du bruge Diagramværktøjer til at ændre og formatere diagrammet.

Du kan ændre størrelsen på flere diagrammer samtidigt.

Du skal ændre størrelsen på hvert diagram enkeltvis.

Når et eksisterende diagramark, der indeholder data, er markeret, kan du trykke på F11 for at oprette et diagramark med de samme data.

Du kan ikke længere duplikere diagramark, der indeholder data, ved at trykke på F11.

Når du trykker på F11, mens et eksisterende diagramark, der indeholder data, er markeret, oprettes et nyt diagramark uden data.

Du kan ændre rotationen af et 3D-diagram ved hjælp af musen.

Du kan ikke bruge musen til at ændre rotationen af et 3D-diagram.

Du kan kun ændre rotationen af et 3D-diagram ved at angive indstillinger i kategorien 3D-rotation i dialogboksen Formater diagramområde.

Du kan bruge mønsterfyld i diagramelementer.

I stedet for mønsterfyld i diagramelementer, kan du bruge billed- og strukturfyld.

Diagrammer med mønsterfyld, der er oprettet i en tidligere version af Excel, vises på samme måde, når de åbnes i Excel 2007 eller nyere, men du kan ikke bruge mønsterfyldet i andre diagramelementer.

Du kan bruge kommandoen Tilpas til vindue til automatisk at ændre størrelsen på diagrammer, der er placeret på diagramark, når du ændrer størrelsen af vinduet.

I stedet for kommandoen Tilpas til vindue kan du bruge kommandoen Zoom til markering for at opnå tilsvarende resultater.

Et tekstfelt oprettes automatisk, når du klikker på et hvilket som helst sted i diagrammet og begynder at skrive.

Du kan ikke oprette et tekstfelt, når du klikker på et hvilket som helst sted i diagrammet og begynder at skrive.

Du kan tilføje et tekstfelt i et diagram ved at bruge kommandoen Indsæt Tekstfelt.

Som standard bliver et kopieret søjlediagram indsat som et billede i et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation.

Som standard er et kopieret søjlediagram indsat i et Word 2007 eller nyere dokumentet eller PowrPoint eller nyere præsentationen som et objekt, der er knyttet til Excel-diagrammet.

Du kan ændre den måde, hvormed et kopieret søjlediagram bliver indsat, ved at klikke på knappen Indstillinger for Sæt ind, der vises, når du indsætter diagrammet, og derefter indsætte diagrammet som et billede eller en hel projektmappe.

Du kan bruge en Word-tabel som data for et nyt diagram.

En tabel i Word 2007 eller senere kan ikke bruges som data for et nyt diagram.

Når du opretter et diagram i Word 2007 eller nyere, får du et regneark med eksempeldata i stedet for dataene i den markerede tabel i Word. Hvis du vil afbilde tabeldata Word i det nye diagram, har du til at kopiere dataene i regnearket, erstatte den eksisterende eksempeldata.

Du kan angive diagramstørrelse og skaleringsindstillinger for udskriften på fanen Diagram i dialogboksen Sideopsætning. Fanen Diagram er kun tilgængelig, når du har valgt et diagram (menuen Filer, kommandoen Sideopsætning ).

Diagramstørrelse og skaleringsindstillinger for udskriften er ikke længere tilgængelig på fanen Diagram i dialogboksen Sideopsætning. Fanen Diagram er kun tilgængelig, når du har valgt et diagram (fanen Sidelayout, gruppen Sideopsætning, Dialogboksstarter Knapflade .

Du kan føje data til et diagram ved at vælge dataene i regnearket og trække dem over i diagrammet.

Du kan ikke længere trække data fra et regneark til et diagram.

Du kan bruge andre metoder til at føje data til et diagram.

Du kan trække datapunkter i et diagram og ændre deres kildeværdier i regnearket.

At trække datapunkter for at ændre kildeværdierne i regnearket understøttes ikke længere.

Figurer er tegnet i et format, der er forskelligt fra det figurformat, der bruges i Excel 97-2003.

Figurer, der er tegnet i tidligere versioner af Excel kan ikke grupperes med figurer, der er tegnet i Excel 2007 eller nyere, selv når figurer er opgraderet til den aktuelle version. Du kan ikke markere figurer, der er oprettet i forskellige versioner af Excel på samme tid. Figurer, der er oprettet i forskellige versioner af Excel er lagt oven på aktuelle figurer.

Ligesom figurer kan diagrammer, der er oprettet i Excel 2007 eller nyere lægges ikke oven på dialogark, der er oprettet i tidligere versioner af Excel, og du ikke kan få vist diagrammer, der er lagt nedenunder disse dialogark.

Hvis du vil markere de aktuelle diagrammer, skal du bruge markeringsfeltet Diagramelement (Diagramværktøjer, fanen Format, gruppen Aktuel markering).

For at markere skjulte diagrammer eller figurer, der er oprettet i en tidligere version af Excel, skal du først tilføje kommandoen Markere flere objekter til værktøjslinjen Hurtig adgang eller til en brugerdefineret gruppe på båndet.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du erstatter eller omgår ikke-understøttede funktioner, i følgende artikler:

Ikke-understøttede pivottabelfunktioner

I Excel 97-2003

I Excel 2007 eller nyere versioner

Du kan angive navne til pivottabeller.

Navne, der bruges til pivottabeller i tidligere versioner af Excel muligvis ikke opfylder kravene til områdenavne i Excel 2007 og senere, og derfor kan ikke bruges som reference til en tabel i formler, der bruger den nye strukturerede refererer til sig funktion. Hvis du vil bruge pivottabel rapportnavne i strukturerede referencer, skal du ændre de definerede navne.

Beregnede medlemmer, der er defineret i OLAP-kuber, vises som standard i pivottabeller.

Beregnede medlemmer, der er defineret i OLAP-kuber, vises ikke længere som standard i pivottabeller, men beregnede mål (beregnede medlemmer i dimensionen Målinger) vises som standard.

Du kan få vist beregnede medlemmer ved at vælge Vis beregnede medlemmer fra OLAP-server på fanen Vis i dialogboksen Indstillinger for pivottabel (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen pivottabel, Indstillinger).

Versioner af Microsoft SQL Server Analysis Services tidligere end SQL Server 2005 Analysis Services bruges til at understøtte OLAP-pivottabeller.

De nye filtreringsmuligheder i OLAP-pivottabeller kræver understøttelse af under-SELECT på OLAP-serveren. SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services understøtter under-SELECT for at gøre alle filtreringsmulighederne tilgængelige.

Når du konverterer en projektmappe fra en tidligere version af Excel til Excel 2007 og nyere filformat, kun de filtreringsindstillinger, der er tilgængelige i Excel 2003 pivottabeller bliver tilgængelig i Excel 2007 og nyere pivottabel-rapporter, fordi de tidligere versioner af SQL Server Analysis Services understøtter ikke under-Select.

Du kan bruge OLAP-Kube-guiden til at oprette OLAP-kube-filer fra relationelle datakilder. Ved hjælp af denne funktion kan du føje en hierarkisk datastruktur til relationel data, så den relationelle data kan vises i pivottabeller og gemmes i en separat fil.

OLAP-Kube-guiden er ikke længere tilgængelig. For at oprette pivottabeller, som er baseret på relationelle data, kan du oprette forbindelse til den relationelle data direkte, eller du kan importere den relationelle data i en Excel-projektmappe.

Du bruge pivottabel-guiden til at oprette en pivottabel og pivotdiagram-guiden til at oprette et pivotdiagram.

Pivottabel-guiden og pivotdiagram-guiden er ikke tilgængelige på Office Fluent-båndet. Du skal i stedet bruge kommandoerne Indsæt pivottabel og Indsæt pivotdiagram for at oprette en pivottabel eller et pivotdiagram i ét trin (fanen Indsæt gruppen Tabeller knappen pivottabel).

Du kan stadig bruge pivottabel- og pivotdiagramguiden ved at tilføje dem til værktøjslinjen Hurtig adgang eller en brugerdefineret gruppe på båndet. Nogle velkendte funktioner er kun tilgængelige, når du bruger guiderne, f.eks. serverdefinerede sidefelter, muligheden for at optimere hukommelse, mulighed for at oprette en pivottabel eksplicit baseret på en anden pivottabel og flere konsolideringsområder.

Brugerdefinerede etiketter og elementformatering går tabt, når du skjuler felter.

Pivottabeller bevare tilpasningen af elementer (f.eks. brugerdefinerede etiketter og elementformatering), selv når disse elementer midlertidigt ikke er synlige i pivottabellen.

Når du konverterer en projektmappe fra en tidligere version af Excel til Excel 2007 og nyere filformat, anvendes den brugerdefinerede etiketter og elementformatering, når du skjuler felter. Brugerdefinerede etiketter er altid tilgængelige i projektmappen, selvom felter er fjernet fra pivottabellerne, og derefter tilføjet igen på et senere tidspunkt.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du erstatter eller omgår ikke-understøttede funktioner, i følgende artikler:

Ikke-understøttede filformater

Understøttelse af de følgende filformater er blevet fjernet fra Office 2007 eller nyere. Du vil ikke kunne åbne eller gemme projektmapper i disse filformater.

Filformater, der ikke understøttes i Excel 2007 eller nyere versioner

WK1, ALL(1-2-3)

WK4 (1-2-3 )

WJ1 (1-2-3 japansk) ( *.wj1)

WJ3 (1-2-3 japansk) ( *.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works Japanese) (*.wks)

WK3, FM3(1-2-3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3 japansk) ( *.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Microsoft Excel-diagram (*.xlc)

Support af følgende filformater er blevet ændret.

Filformat

I Excel 2007 eller nyere versioner

Webside (*.htm;*.html)

Office 2007 og senere ikke længere gemmer Excel-specifikke oplysninger om funktionen i dette filformat. Du kan åbne en fil i dette format bevarelse alle Excel-specifikke funktioner, der er oprettet i en tidligere version af Excel. Du kan dog gemme Sådan fil (eller en anden projektmappe) i dette filformat til publicering af kun.

Webside i én fil (*.mht; *.mhtml)

Office 2007 og senere ikke længere gemmer Excel-specifikke oplysninger om funktionen i dette filformat. Du kan åbne en fil i dette format bevarelse alle Excel-specifikke funktioner, der er oprettet i en tidligere version af Excel. Du kan dog gemme Sådan fil (eller en anden projektmappe) i dette filformat til publicering af kun.

Kontrollere en Excel-projektmappe for kompatibilitet med tidligere versioner af Excel

Hvis du vil sikre dig, at en Excel 2007 eller nyere projektmappen ikke har kompatibilitetsproblemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet eller et mindre pålidelighedstab i en tidligere version af Excel, kan du køre kompatibilitetskontrol. Kompatibilitetskontrol finder potentielle kompatibilitetsproblemer og hjælper dig med at oprette en rapport, så du kan løse problemerne.

Vigtige    Når du arbejder i en projektmappe i kompatibilitetstilstand, kører hvor projektmappen er i Excel 97-2003-filformat (.xls) i stedet for den nye Excel 2007 og nyere XML-baserede filformat (.xlsx) eller binære filformat (.xlsb), kompatibilitetskontrol automatisk, når du gemmer en projektmappe.

 1. Åbn den projektmappe, du vil kontrollere for kompatibilitet, i Excel 2007 eller nyere.

 2. Klik på Oplysninger under fanen Filer.

 3. Klik på knappen Kontrollér, om der er problemer, og klik på Kør kompatibilitetskontrol.

  Dialogboksen Kompatibilitetskontrol

 4. For at kontrollere projektmappen for kompatibilitet, hver gang du gemmer den, skal du markere afkrydsningsfeltet Kontroller kompatibiliteten ved lagring af denne projektmappe.

 5. For at oprette en rapport i et separat regneark med alle de problemer, der er angivet i feltet Oversigt, skal du klikke på Kopiér til Nyt ark.

  Tip   Hvis det er tilgængeligt, kan du klikke på Søg for at finde problemerne i regnearket eller Ret for at løse simple problemer. Ved mere komplekse problemer skal du klikke på Hjælp for at få flere oplysninger.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Excel-formatering og funktioner, der ikke overføres til andre filformater

Gemme en Excel-projektmappe for kompatibilitet med tidligere versioner af Excel

Regneark kompatibilitet problemer

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×