Bruge et notatfelt til at gemme store mængder oplysninger

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et notatfelt kan være nyttige til lagring af store mængder alfanumeriske oplysninger. Typisk anvendes til denne datatype der ville være en note, kommentarer, beskrivelse eller adressefeltet, kan feltet Notatdatatype op til 65.536 alfanumeriske tegn med mulighed for at angive flere egenskaber som RTF-formatering. Når du bruger datatypen Notat i en webdatabase, afkortes værdier, der indeholder mere end 8.192 tegn.

Dette emne forklares det, hvordan du føjer et notatfelt til tabeller i en ny eller eksisterende Microsoft Access 2010 til klientdatabase.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå datatypen Notat

Måder at tilføje et notatfelt

Tilføje et notatfelt i designvisning

Slette et notatfelt

Reference til notatfeltegenskaber

Forstå datatypen Notat

Hvis du er ny bruger af Access, skal du huske, at dataene i en database er gemt i en eller flere tabeller. Du kan bruge forskellige visninger til at vise dataene f.eks., dataarkvisning, en formular eller en rapport. Hver tabel består af et sæt felter (kolonner), og enkelte feltegenskab er angivet til at acceptere en bestemt datatype. Hvis du vil gemme datoer og klokkeslæt sæt Skriv feltegenskaben til datatypen Dato og klokkeslæt for eksempel. Du kan angive store mængder tekst og numeriske data i feltet Notat. Hvis databasedesign angiver feltet til at understøtte RTF-formatering, kan du også anvende de typer formatering, som du normalt finde i word behandling programmer, som Word. Du kan for eksempel anvende forskellige skrifttyper og skriftstørrelser til bestemte tegn i teksten og gøre dem, fed eller kursiv osv. Du kan også tilføje Hypertext Markup Language (HTML) mærker til dataene. Du kan finde flere oplysninger om at angive en tabels egenskab, Introduktion til tabeller.

Notatfeltspecifikationer

Notatfelter i Access 2010 kan lagre op til 1 GB tegn, eller 2 GB lagerplads (2 byte per tegn), hvor du kan få vist 65.535 tegn i et tekstfelt styre på en formular eller rapport. Desuden kan du nu anvende RTF-formatering til dataene i et notatfelt. Du kan for eksempel angive farver, ændre skrifttyper og skrive data, fed eller kursiv.

Måder at tilføje et notatfelt

Access indeholder flere måder at føje et notatfelt til en ny eller eksisterende tabel. Du kan tilføje feltet fra enten dataarkvisning eller designvisning af en ny eller eksisterende tabel i Access-databasen. Når du bruger designvisning til at føje et notatfelt, kan du også angive flere feltegenskaber som RTF-format, en liste med opslag værdier. Du kan finde flere oplysninger om de egenskaber, du kan angive for et notatfelt, i afsnittet Notat feltreference for egenskaben.

Øverst på siden

Tilføje et notatfelt i dataarkvisning

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du kan placere et nyt notatfelt i en tabel i dataarkvisning.

Føje et notatfelt i slutningen af en tabel

 1. Åbn tabellen i dataarkvisning.

 2. Klik på kolonneoverskriften Klik for at tilføje, og vælg Notat.

 3. Dobbeltklik på kolonneoverskriften, og angiv et navn til det nye felt.

indsæt et nyt felt i en tabel

Føje et notatfelt mellem to felter

 1. Højreklik på kolonnen til højre for den placering, hvor du vil føje den nye notatfelt og vælge Indsæt felt.

 2. Markere feltet og klikke på den Felter fanen.

 3. Klik på Flere felter og vælg Notat .

 4. Dobbeltklik på kolonneoverskriften, og angiv et navn til det nye felt.

find feltdatatypen Notat i flere felter

Øverst på siden

Tilføje et notatfelt i designvisning

Du kan også bruge designvisning til at føje et notatfelt til en ny eller eksisterende tabel. I modsætning til dataarkvisning kan designvisning du styre hver felt og egenskaber i en tabel. Trinnene i dette afsnit beskriver, hvordan du føjer et notatfelt til eksisterende og nye tabeller, og hvordan du kan angive notatfelt til RTF-redigering.

Føje et notatfelt til en eksisterende tabel

 1. Højreklik på den tabel, du vil tilføje feltet notat til, og klik derefter på Designvisning i navigationsruden.

 2. Skriv navnet på notatfelt i kolonnen Feltnavn i designeren. For eksempel: "-adresse", "Noter" eller "Kommentarer".

 3. Klik på kolonnen Datatype ud for navnet på felt, og vælg Notatpå listen.

  føje et nyt felt til en tabel fra designvisning

 1. Gem ændringerne.

  Bemærk!: Bruge ruden Feltegenskaber til at angive egenskaber for individuelle felter. For eksempel kan du bruge ruden, til at ændre tekstformat til Rich Text eller ændre værdierne i et opslagsfelt.

Føje et notatfelt til en ny tabel

 1. Dobbeltklik på Åbn under fanen filer.

 2. I denåbne dialogboksen Vælg og Åbn databasen.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 4. Højreklik på dokumentfanen for den nye tabel, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 5. Hvis dialogboksen Gem som vises, skal du angive et navn til den nye tabel.

 6. Marker den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast et navn til feltet. Der anvendes typisk navne som "Kommentarer" eller "Noter" til et notatfelt.

 7. Klik på kolonnen Datatype ud for navnet på felt, og vælg Notat på listen.

 8. Gem ændringerne.

  Tip!: Bruge ruden Feltegenskaber til at angive egenskaber for individuelle felter. For eksempel kan du bruge ruden, til at ændre tekstformat til Rich Text eller ændre værdierne i et opslagsfelt.

Hvis du binder et tekstfelt til din notatfelt, skal du også angive den Tekstformat egenskab for tekstfeltet for at RTF-format.

Se angive eller redigere data i et kontrolelement eller en kolonne, der understøtter RTF-formatkan finde flere oplysninger om formatering af data som RTF-format.

Øverst på siden

Slette et notatfelt

Du kan bruge enten dataarkvisning eller designvisning til at fjerne et notatfelt fra en tabel.

Advarsel!: 

Når du sletter et notatfelt, der indeholder data, du mister dataene permanent, og du kan ikke fortryde sletningen. Du skal sikkerhedskopiere databasen, før du sletter en hvilken som helst tabelfelter eller andre databasekomponenter.

Slette et notatfelt i dataarkvisning

 1. Åbn databasen, og dobbeltklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden.

 2. Find feltet Notat, højreklik på kolonneoverskriften (navn), og klik på Slet felt.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Slette et notatfelt i designvisning

 1. Åbn databasen, og højreklik på den tabel, du vil ændre, og klik derefter på Designvisning i navigationsruden.

 2. Højreklik på rækkevælgeren (den tomme firkant) ud for feltet Notat, og klik på Slet rækker.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Øverst på siden

Reference til notatfeltegenskaber

Når du bruger designvisning til at føje et notatfelt til en tabel, kan du angive og ændre en række egenskaber for feltet. Denne tabel viser egenskaberne for feltet Notat og beskriver, hvad den enkelte egenskab gør, inklusive konsekvenserne af at angive eller ændre egenskaberne.

Egenskab

Brug

Format

Angiv brugerdefinerede formateringstegn for at definere et visningsformat. Filformater, der er defineret her vises i dataark, formularer og rapporter.

Titeltekst

Angiver navnet på feltet Tekst. Der accepteres op til 2.048 tegn for egenskaben. Hvis du ikke angiver en titeltekst, anvendes standardfeltnavnet i Access.

Standardværdi

Automatisk tildeles den angivne værdi til dette felt, når en ny post er blevet tilføjet. Eksempelvis hvis du angiver en værdi som "Skriv op til 65 KB tekst." Hvis du gør det vil minde brugerne, at de kan angive 255 tegn.

Valideringsregel

Angiver krav til data, der er indtastet i en post, et felt eller et kontrolelement. Når du indtaster data, der overtræder den regel, der er defineret for feltet, kan du bruge egenskaben Valideringsmeddelelse til at angive den fejlmeddelelse, der er resultatet. Den maksimale længde er: 2.048 tegn.

Du kan finde flere oplysninger om brug af valideringsregler artiklen begrænse datainput ved hjælp af en valideringsregel.

Valideringsmeddelelse

Angiver teksten i den fejlmeddelelse, der vises, når brugerne overtræder en valideringsregel. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler, i artiklen begrænse datainput ved hjælp af en valideringsregel.

Obligatorisk

Når den er angivet til Ja, skal du indtaste en værdi i feltet eller i eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet, og værdien kan ikke være Null.

TilladNulLængde

Når den er angivet til Ja, kan du angive strenge af længden nul i et felt. En streng af længden nul indeholder ingen tegn, og du bruger dem til at angive, at du ved, at der ikke findes en værdi til et felt. Du angiver en streng af længden nul ved at skrive to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("").

Indekseret

Du kan bruge indeks til at øge hastigheden i forespørgsler, sortering og gruppering, der foretages med større mængder data. Du kan også bruge indeks til at forhindre brugere i at indtaste duplikerede data. Valgmulighederne er:

 • Ingen: markeres, deaktiveres indeksering (standard)

 • Ja-dubletter tillades: Indekserer feltet og tillader dublerede værdier. Du muligvis eksempelvis dublerede og efternavne.

 • Ja-ingen dubletter:  Indekserer feltet og tillader ikke dubletværdier.

UnicodeKomprimering

I Access bruges Unicode til at repræsentere data i felter af typen Tekst, Notat og Hyperlink. Unicode optager mere lagerplads, fordi der bruges to byte pr. tegn i stedet for ét. For at reducere filstørrelsen er standardværdien for egenskaben UnicodeKomprimering for en egenskab af typen Tekst, Notat eller Hyperlink Ja. Når den er angivet til Ja, komprimeres ethvert tegn, hvis første byte er 0, når det lagres, og dekomprimeres, når det hentes.

Data i et notatfelt komprimeres ikke, medmindre de kræver en lagerplads på 4.096 byte eller mindre, når de er komprimeret. Dette kan medføre, at indholdet af et notatfelt komprimeres i én post, men ikke i en anden post.

IME-tilstand

Specificerer en IME, et værktøj til brug af engelske versioner af Access sammen med filer, der er oprettet på japansk eller koreansk. Standardværdien er Intet kontrolelement. Yderligere oplysninger om brug af denne egenskab får du ved at trykke på F1.

IME-sætningstilstand

Specificerer den type data, du kan angive med en IME. Yderligere oplysninger om brug af denne egenskab finder du ved at trykke på F1.

i-mærker

Specificer en eller flere i-mærker for feltet og eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet. i-mærker er komponenter, der genkender datatyperne i et felt, og som sætter dig i stand til at udføre en handling på basis af denne type. I et felt til en e-mail-adresse kan et i-mærke f.eks. starte en ny e-mail eller føje adressen til listen over kontaktpersoner.

Klik på Knappen Generator for at få vist en liste over tilgængelige i-mærker.

Tekstformat

Aktiverer eller deaktiverer RTF-redigering. Vælg RTF for at aktivere RTF-redigering.

Bemærk!: Hvis du aktiverer RTF-redigering for feltet og derefter binder et kontrolelement til tekstbokse til feltet, skal du også aktivere RTF-redigering for kontrolelementet.

Tekstjustering

Angiver justeringen af data i et notatfelt. Du har disse valgmuligheder:

 • Generelle: Justerer tekst til venstre, tal og datoer til højre

 • Venstre: justerer alle tekst, datoer og tal til venstre

 • Center: Centrerer alle tekst, datoer og tal

 • Højre: justerer alle tekst, datoer og tal til højre

 • Fordel: berettiger alle tekst, datoer og tal jævnt mod begge sider af feltet felt eller tekst

Vedhæft kun

Bestemmer, om du vil spore felt værdi er ændres.

Der er to indstillinger:

 • Ja: registrerer ændringer. For at få vist feltet værdi oversigten, skal du højreklikke på feltet, og klik derefter på Vis kolonneoversigt.

 • Ingen: ikke registrere ændringer.

Advarsel!: Indstilling af denne egenskab til Nej sletter eventuelt eksisterende feltværdihistorik.


Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×