Bruge en pivottabel til at gøre eksterne tabeldata tilgængelig i Excel Services

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Hvis du vil arbejde med tabeldata baseret på en ekstern dataforbindelse i Excel Services, kan du ikke bruge et eksternt dataområde (også kaldet en forespørgselstabel). Du skal oprette en pivottabel, der samkopieres Multidimensionelle, hierarkiske data i en tabel eller to dimensioner. Her er, hvordan du gør dette.

Sammenligning af flerdimensionale data med todimensionale data

1. Konverter en Multidimensionelle pivottabel...

2... .at en todimensional pivottabel...

3. …så du kan se flade tabeldata i Excel Services.

Hvad vil du foretage dig?

Få oplysninger om, hvordan Excel Services understøtter forbindelser til eksterne datakilder

Få oplysninger om forskelle mellem pivottabeller, der har forbindelse til eksterne data, og eksterne dataområder

Oprette en todimensional pivottabel

Oprette pivottabellen og forbinde den med den eksterne datakilde

Tilføje, arrangere og arrangere felter i området rækkeetiketter

Ændre pivottabellens og felternes indstillinger

Designe pivottabellen som en todimensional tabel

Tilpasse designet af pivottabellen

Udgive projektmappen til Excel Services

Få oplysninger om, hvordan Excel Services understøtter forbindelser til eksterne datakilder

Pivottabeller er designet til at sammenlægge en masse numeriske data i summer og totaler og arbejde med multidimensionelle data, der er organiseret i et hierarki. På den anden side er eksterne dataområder todimensional tabeller struktureret som rækker og kolonner, der viser nonaggregated poster af kildedataene.

Når du bruger guiden Dataforbindelse eller Microsoft Query til at oprette forbindelse til eksterne data, oprette du normalt et eksternt dataområde. Den eneste undtagelse er, når du opretter en pivottabel, der har forbindelse til eksterne data. En pivottabel opretter ikke et eksternt dataområde. Denne forskel på, forbindelser oprettes måde er vigtigt at forstå, når du publicerer en projektmappe i Excel Services, da Excel Services kun understøtter eksterne dataforbindelser, der er baseret på pivottabeller, der understøtter ikke eksterne dataområder.

Toppen af siden

Få mere at vide om forskellene mellem pivottabeller, der har forbindelse til eksterne data og eksterne dataområder

Når du arbejder med en pivottabel, der har forbindelse til eksterne data, er der forskelle mellem funktionsmåden for en pivottabel og et eksternt dataområde, du skal være opmærksom på, herunder følgende:

Data i pivottabeller og undergruppe i en rækkefølge, venstre mod højre

Generelt er grupperede data baseret på en sortering af data efter en eller flere kolonner. Hvis du vil se alle medarbejdere, der er grupperet efter deres afdelinger, kan du udføre en primær slags data efter afdelinger og en sekundær sortering af medarbejdere. Du kan også indlejre grupper, som produktlinje, kategori og produkt, eller Geografi, land/område, stat/provins og by. Pivottabeller er som standard automatisk sorteret i grupper og undergrupper i en venstre mod højre for at gøre det nemt at få vist relaterede data for at få vist oplysninger om overskrift og oversigt, og for at udvide eller skjule relaterede elementer.

Data grupperet efter Produktlinjeog subgrouped i hver enkelt Produktlinje efter kategori

Produktlinje

Kategori

Produkt

Motorer

Fly

Vingemonteret

Halemonteret

Booster

Bil

269 hk

454 hk

Udstødning

Personbil

Ekstremvarme

Standard

SUV

Lille

Hvis du placerer en kolonne med entydige værdier i området Rækkeetiketter til venstre, kan du automatisk gøre dataene flade.

De samme Produktlinje data de ved at tilføje kolonnen ID-Num

Id-nummer

Produktlinje

Kategori

Produkt

WM-345

Motorer

Fly

Vingemonteret

TM-231

Motorer

Fly

Halemonteret

BSTR-567

Motorer

Fly

Booster

6C-734

Motorer

Bil

269 hk

8C-121

Motorer

Bil

454 hk

MF-202

Udstødning

Personbil

Ekstremvarme

MF-321

Udstødning

Personbil

Standard

MF-211

Udstødning

SUV

Lille

Hvis du ikke vil have vist kolonne, når du har tilføjet kolonnen i pivottabellen, kan du skjule kolonnen. (Vælg kolonnen, og klik derefter på fanen Startside i gruppen celler, klik på pilen ud for Format, peg på Skjul og Vis, og klik derefter på Skjul kolonner.)

Vigtigt!: Hvis en pivottabel registrerer to eller flere dublerede rækker af data fra datakilden, vises i pivottabellen kun én række. Hvis du vil alle rækker, du dubletrækker selv, vises i en pivottabel, skal du tilføje en kolonne, der indeholder entydige værdier til den tabel, forespørgsel eller visning, du importerer fra datakilden. Hvis datakilden ikke har en entydig kolonne, kan du tilføje én ad datakilden. For eksempel kan du tilføje en kolonne, der har datatypen AutoNum til en Microsoft Office Access-tabel eller en kolonne, der har datatypen identitet til en Microsoft SQL Server-tabel eller en beregnet kolonne, der viser et entydigt tal for hver post til en databaseforespørgsel eller Vis d w.

Redigere celledata og tilføje beregnede kolonner

Før du udgiver projektmappen til Excel Services, kan du redigere dataene i et eksternt dataområde, men pivottabeldata er altid skrivebeskyttet.

Hvis du dobbeltklikker på en celle i et eksternt dataområde, aktiveres redigeringstilstand, hvor du kan ændre værdien eller indtaste en formel. Du ændrer dog ikke den oprindelige værdi i datakilden, og næste gang du opdaterer dataene, kan den nye værdi blive overskrevet, hvilket afhænger af indstillingen af egenskaben Hvis antallet af rækker i dataområdet ændres ved dataopdatering for det eksterne dataområde.

Hvis du dobbeltklikker på en rækkenavn celle i en pivottabel, cellen udvider eller skjuler elementer i pågældende rækkenavn. Når du udjævne en pivottabel til en todimensional tabel, har de udjævne effekten af at gøre alle de rækkeværdier i en gruppe til venstre for cellen forsvinder eller vises igen.

Du kan tilføje beregnede kolonner overalt i en Microsoft Office Excel-tabel, der er baseret på et eksternt dataområde, eller du kan indsætte kolonner og Udfyld formler i et eksternt dataområde. Du kan ikke indsætte beregnede kolonner i en pivottabel (selvom du kan indsætte beregnede felter). Men du kan tilføje en kolonne, der udfylder ned data eller formler til lige til venstre eller højre i pivottabellen, og i en udfyldt ned formel, du kan bruge cellereferencer i pivottabellen.

Oprette diagrammer

Hvis du vil oprette et diagram, der er baseret på dataene i pivottabellen, kan du oprette et pivotdiagram, som fungerer på samme måde almindelige diagrammer, men der er nogle forskelle, herunder følgende:

Interaktion     Du opretter et diagram for hver visning af de data, du vil have vist, men visningerne, der ikke er interaktive med almindelige diagrammer. Med pivotdiagrammer, kan du oprette punktdiagrammer og interaktivt se dataene på forskellige måder ved at ændre rapportens layout eller de detaljer, der vises. I Excel Services, både et almindeligt diagram- og pivotdiagramrapporter kan blive opdateret, baseret på brugerinput med projektmappen, men begge diagrammer vises som statiske billeder.

Diagramtyper     Standarddiagramtypen for et almindeligt diagram er et grupperet søjlediagram, der sammenligner værdier på tværs af kategorier. Standarddiagramtypen for et pivotdiagram er et stablet søjlediagram, der sammenligner bidraget af hver værdi til en total på tværs af kategorier. Du kan ændre et pivotdiagram til en hvilken som helst diagramtype undtagen xy-punkt-, aktie eller boble.

Diagramelementer     Pivotdiagrammer indeholder de samme elementer som almindelige diagrammer, men de også indeholder felter og elementer, der kan føjes til, roteres eller fjernet, for at få vist forskellige visninger af dine data. Kategorier, serier og data i almindelige diagrammer er kategorifelter, seriefelter og værdifelter i pivotdiagrammer. Pivotdiagrammer kan også indeholde rapportfiltre. Hver af disse felter indeholder elementer, som i almindelige diagrammer vises som kategorinavne etiketter eller serie i forklaringer.

Formatering     De fleste, herunder elementer, layout og format, bevares formateringen hvornår du opdater et pivotdiagram. Dog bevares tendenslinjer, dataetiketter, fejllinjer og andre ændringer til dataserier ikke. Almindelige diagrammer mister ikke denne formatering, når de anvendes.

Flytte eller ændre størrelsen på elementer     Du kan ikke flytte eller ændre størrelsen på den afbildningsområde, forklaring, diagramtitler eller aksetitler, selvom du kan vælge et af mange forudindstillede positioner for forklaringen, og du kan ændre skriftstørrelsen på titler i et pivotdiagram. Du kan flytte og tilpasse størrelsen på alle disse elementer i et almindeligt diagram.

Når du opretter et pivotdiagram, hvis du foretrækker, kan du konvertere den til et almindeligt diagram. Du kan finde yderligere oplysninger i artiklen Opret en pivottabel til anaylze regnearksdata, eller Opret et pivotdiagram.

Sammenligne egenskaber for eksterne dataområder med indstillinger for pivottabeller

Eksterne dataområder og pivottabeller har egenskaber, som du kan bruge til at styre de data, formatering og layout og funktionen opdatering af dataene.

Både eksterne dataområder og pivottabeller gør det muligt at justere kolonnebredden, bevare kolonne sortering, filtrering, celleformatering og layoutet af dataene, hvis de eksterne data opdateres.

I et eksternt dataområde har du også mulighed for at medtage række rækkenumrene som den første kolonne med data. I en pivottabel er der ikke lignende muligt. Se afsnittet Pivottabel og undergruppe data i en rækkefølge, venstre mod højre, til en diskussion om at tilføje en entydig kolonne på datakilden.

Når du opdaterer et eksternt dataområde, kan du bestemme, hvad der skal ske med de eksisterende data, hvis antallet af rækker i dataområdet bliver ændret, ved at angive en af følgende indstillinger:

 • Indsæt celler til nye data. Slet celler, der ikke anvendes (standarden)

 • Indsæt hele rækker til nye data. Ryd celler, der ikke anvendes

 • Overskriv eksisterende celler med nye data. Ryd celler, der ikke anvendes

Når du opdaterer en pivottabel, viser det kun nye data. Men du kan være du bliver bedt om og bedt om at beslutte, om at overskrive eksisterende celler under den aktuelle rapport.

Filtrere data

Filtrering af data i en eksterne data område og pivottabel ligner meget de, men der er nogle forskelle, herunder følgende:

 • Eksterne dataområder Brug Tekstfilteret, Talfilter og Datofilter kommandoer, mens pivottabeller bruge kommandoerne Navnefilter, Værdifilter og Datofilter.

 • Menuen til filtrering af et eksternt dataområde fjernes altid elementer, der er ikke længere gyldige, og menuen Filter omfatter aldrig nye elementer med et anvendt filter efter en opdateringshandling, men en pivottabel har indstillinger til at styre denne funktionsmåde. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indstillinger for Skift pivottabel og Feltindstillinger.

 • En pivottabel har en rapport filter funktion (ikke tilgængelig for et eksternt dataområde), der gør det muligt for brugerne at arbejde med et undersæt af data i pivottabellen.

Sortere data

I et eksternt dataområde, du kan udføre med flere kolonner sortering af op til 64 kolonner, kan du vælge en kolonne som primær sortering og du kan vælge en af de andre kolonner som sekundær sorterer. Processer af sortering af data i en pivottabel og sortering af et eksternt dataområde er dog forskellige. I modsætning til et eksternt dataområde i en pivottabel kan du kun udføre en primær sortering på kolonnen længst til venstre. Alle andre kolonner udføre sekundær sorterer baseret på kolonnen umiddelbart til venstre. Kort sagt, kan du kun udføre en primær og sekundær sortering i en rækkefølge, venstre mod højre.

Når du placerer en kolonne med entydige værdier som den første kolonne i venstre side, kan du kun sortere efter denne kolonne, fordi du i praksis opretter en primær gruppe for hver række. Alt efter dine brugeres behov kan du forudsortere dataene i Excel, udgive projektmappen til Excel Services og derefter deaktivere sortering ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sortering i Microsoft Office Excel Web Access-værktøjsruden Webdel.

Bruge hyperlinks

Modsat eksterne dataområder understøttes aktive hyperlinks ikke i pivottabellers celler. Hyperlinkene behandles som tekst, og du kan ikke følge hyperlinket til en webside eller et dokument i Excel eller Excel Services.

Toppen af siden

Gøre en todimensional, tabelformat pivottabel

Der findes en lang række trin, der er nødvendige for at udjævne multidimensionelle data i en todimensional, tabelformat pivottabel. Du opnår de bedste resultater ved at gøre følgende procedurer i rækkefølge.

Toppen af siden

Oprette pivottabellen og forbinde den til den eksterne datakilde

 1. Marker en tom celle.

 2. Klik på Pivottabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Pivottabel.

  billede af båndet i excel

  Dialogboksen Opret pivottabel vises.

 3. Klik på Brug en ekstern datakilde.

 4. Klik på Vælg forbindelse.

  Den Der vises i dialogboksen Eksisterende forbindelser.

 5. Brug listen Vis øverst i dialogboksen til at vælge den ønskede kategori af forbindelser, eller vælg Alle eksisterende forbindelser (standarden).

 6. Vælg en forbindelse på listen Vælg en forbindelse, og klik derefter på Åbn.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at angive en placering:

  • Hvis du vil placere pivottabellen i et nyt regneark med start i celle A1, skal du klikke på Nyt regneark.

  • Hvis du vil placere pivottabellen i et eksisterende regneark, skal du markere Eksisterende regneark, og skriv derefter den første celle i celleområde, hvor du vil placere pivottabellen.

   Du kan også klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere den første celle i regnearket og derefter klikke på Vis dialogboks Knapflade .

 8. Klik på OK.

En tom pivottabel med pivottabelfeltlisten vises, skal føjes til den placering, du har angivet.

Toppen af siden

Tilføje, designe og arrangere felterne i området Rækkeetiketter

Brug pivottabelfeltlisten til at tilføje, designe og arrangere felterne og til at sikre dig, at alle felterne er tilføjet i området Rækkeetiketter.

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje felter i tabellen, skal du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

   • Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltsektionen på feltlisten. Hvert felt placeres i standardområdet af layoutsektionen, men du kan omarrangere felterne.

    Som standard tilføjes ikke-numeriske felter i området Rækkeetiketter, numeriske felter i området Værdier og klokkeslæt/dato-felter i området Kolonneetiketter.

   • Hvis du vil flytte et felt til området Rækkeetiketter, skal du højreklikke på feltnavnet og derefter vælge Føj til rækkeetiketter i genvejsmenuen.

    Tip!: Du kan også klikke på og holde fast i et feltnavn med musemarkøren og derefter trække feltet fra feltsektionen til et område i layoutsektionen.

  • Hvis du vil arrangere felterne, skal du klikke på et feltnavn i et af områderne og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Flytte op   

Flytter feltet én position op i området.

Flytte ned   

Flytter feltet én position ned i området.

Flytte til start   

Flytter feltet til starten af området.

Flytte til slutning   

Flytter feltet til slutningen af området.

Flytte til rækkenavne   

Flytter feltet til området Rækkeetiketter.

 • Fjerne en feltet, klik på feltet Navn på en af områderne, layout, og derefter klikke på Fjern felt, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn, du vil fjerne, i feltsektionen.

  Tip!: Endelig kan du også klikke på og holde fast i et feltnavn i layoutsektionen og derefter trække feltnavnet uden for pivottabelfeltlisten.

  Bemærk!: Hvis du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt i feltsektionen, fjernes alle forekomster af feltet fra tabellen.

Toppen af siden

Ændre pivottabellens og felternes indstillinger

For at sikre, at en pivottabel fungerer på samme måde til en ekstern område, skal du gøre følgende:

Ændre pivottabellens indstillinger   

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for pivottabel åbnes.

 3. Hvis en kolonnebredde skal justeres automatisk efter en opdatering, skal du klikke på fanen Layout og format og derefter markere afkrydsningsfeltet Tilpas automatisk kolonnebredder ved opdatering i sektionen Vis.

 4. Hvis du vil bevare formateringen, hver gang dataene opdateres, skal du klikke på fanen Layout og format og derefter markere afkrydsningsfeltet Bevar celleformatering ved opdatering i sektionen Vis.

 5. Hvis du vil sikre dig, at menuen Filter fjerner elementer, der ikke længere er gyldig, efter en opdatering, skal du klikke på fanen Data og derefter vælge Ingen i boksen Antal tabelposter, der skal bevares pr. felt.

Ændre feltindstillinger   

 1. Klik på pivottabellen.

 2. For at medtage nye elementer i en pivottabel med et filter, der anvendes for hvert felt, skal du højreklikke på en celle, skal du klikke på Feltindstillinger i genvejsmenuen, klik på fanen subtotaler og filtrerer og derefter vælge under sektionen filtre Medtag nye elementer i manuelt filter afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

Designe pivottabellen som en todimensional tabel

Hvis du vil arrangere pivottabellen som en todimensional tabel, du gøre følgende:

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Klik på Subtotaler i gruppen Layout under fanen Design, og klik derefter på Vis ikke subtotaler.

 3. Klik på Hovedtotaler i gruppen Layout under fanen Design, og klik derefter på Deaktiveret for rækker og kolonner.

 4. Klik på Rapportlayout i gruppen Layout under fanen Design, og klik derefter på Vis i tabelformat.

 5. Klik på Feltoverskrifter i gruppen Vis/skjul under fanen Indstillinger.

Toppen af siden

Et tilpasset design til pivottabellen

Indbyggede pivottabeltypografi og indstillinger for tabeltypografi er udviklet til multidimensionelle data, ikke en todimensional tabel. Når du udjævne rapporten til en todimensional tabel, disse typografier Vis ikke cellekanter, og de Stribede rækker og Stribede kolonner afkrydsningsfelterne i gruppen Indstillinger for pivottabel typografi under fanen Design påvirker ikke formatet i celler. Du kan tilpasse en pivottabeltypografi, så hver celle har en cellekant og pivottabellen bruger betinget formatering til at vise stribede rækker eller kolonner.

Tilpasse pivottabeltypografien   

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Vælg den ønskede typografi i gruppen Typografier for pivottabel under fanen Design, og benyt derefter følgende fremgangsmåde.

  1. Højreklik på en synlig typografi, rul gennem galleriet, eller klik på Mere nederst i rullepanelet for at se alle de tilgængelige typografier.

  2. Klik på Dupliker.

   Dialogboksen Rediger hurtig typografi for pivottabel åbnes.

  3. Skriv evt. et nyt navn i boksen Navn.

  4. Vælg Hel tabel i boksen Tabelelement, og klik derefter på Format.

   Dialogboksen Formater celler åbnes.

  5. Klik på fanen Kant, og opret derefter en cellekant.

  6. Klik efter behov på fanerne Fyld og Skrifttype for at foretage andre ændringer.

  7. Klik to gange på OK.

  8. Klik på knappen Mere nederst på rullepanelet, og klik derefter på den pivottabeltypografi, du lige har oprettet, i kategorien Brugerdefineret.

Vise stribede rækker eller kolonner ved hjælp af betinget formatering   

 1. Markér alle kolonnerne i pivottabellen.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  billede af båndet i excel

  Dialogboksen Regelstyring for betinget formatering åbnes.

 3. Hvis du vil tilføje et betinget format, skal du klikke på Ny regel.

  Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

 4. Klik på Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres under Vælg en regeltype.

  1. Indtast en formel i boksen Formater værdier, hvor denne formel er sand under Rediger regelbeskrivelsen.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil gøre rækker stribede, skal du indtaste følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Hvis du vil gøre kolonner stribede, skal du indtaste følgende formel:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Hvis du vil gøre både kolonner og rækker stribede, skal du indtaste følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 2. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end et format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Udgive projektmappen til Excel Services

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udgiv, og klik Excel Services under fordel dokumentet til andre personer.

 2. Indtast stien til serveren i boksen Filnavn, og accepter forslaget til projektmappens navn, eller skriv et nyt navn efter behov.

  På en computer, der kører Windows Vista   

  • Vælg en netværksplacering på adresselinjen, som de pågældende brugere har adgang til, og klik derefter på Gem.

   På en computer, der kører Microsoft Windows XP   

  • Vælg i boksen Gem i en placering på netværket, hvor de pågældende brugere har adgang til den, og klik derefter på Gem.

   For eksempel Skriv http://server/websted/filnavn

   Bemærk!: Excel kan kun udgive projektmappen til serveren i Microsoft Office Excel 2007-XML-baseret filformat (.xlsx) eller Office Excel 2007-binært filformat (.xlsb).

 3. Klik på OK.

 4. Hvis du vil have bekræftet, at de synlige områder af projektmappen vises korrekt i browseren, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn denne projektmappe i browseren, efter lagring.

 5. Klik på Gem.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×