Bruge en kommandoknap til at starte en handling eller en række handlinger

Bruge en kommandoknap til at starte en handling eller en række handlinger

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge en kommandoknap på en Access-formular til at starte en handling eller et sæt handlinger. For eksempel kan du oprette en kommandoknap, der åbner en anden formular. Hvis en kommandoknap skal udføre en handling, skal du skrive en makro eller hændelsesprocedure procedure og vedhæft den til den kommandoknap egenskaben VedKlik . Du kan også integrere en makro direkte i egenskaben VedKlik for kommandoknappen. Det gør det muligt at kopiere knappen til andre formularer uden at miste funktionaliteten i knappen.

Hvad vil du gøre?

Tilføje en kommandoknap til en formular ved hjælp af en guide

Oprette en knap ved at trække en makro til en formular

Oprette en kommandoknap uden at bruge en guide

Tilpasse en kommandoknap

Føje en kommandoknap til en formular ved hjælp af en guide

Hvis du bruger guiden Kommandoknap, kan du hurtigt oprette kommandoknapper, der kan udføre en række forskellige opgaver, f.eks. lukke en formular, åbne en rapport, finde en rapport eller køre en makro.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Sørg for, at Brug kontrolelementguider Knapflade er valgt under fanen Design i gruppen kontrolelementer.

  Knapflade

 3. Klik på Knap i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

  Knapflade

 4. Klik på det sted i designgitteret, hvor du vil indsætte kommandoknappen.

  Guiden Kommandoknap startes.

 5. Følg anvisningerne i guiden. Klik på Udfør på den sidste side.

  Guiden opretter kommandoknappen og integrerer en makro i egenskaben VedKlik for knappen. Makroen indeholder de handlinger, der indgår i udførelsen af den opgave, som du har valgt i guiden.

Få vist eller redigere en makro, der er integreret i en kommandoknap

 1. Højreklik på den formular, der indeholder kommandoknappen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade eller Layoutvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Klik på kommandoknappen for at vælge den, og tryk derefter på F4 for at få vist knappens egenskabsark.

 3. På fanen hændelser på egenskabsarket skal [Integreret makro] vises i egenskabsfeltet Klik på. Klik et vilkårligt sted i egenskabsfeltet, og klik derefter på Knappen Generator i højre side af boksen.

Makrogeneratoren åbnes og viser den eller de handlinger, der indgår i den integrerede makro.

Toppen af siden

Oprette en knap ved at trække en makro til en formular

Hvis du allerede har oprettet og gemt en makro, kan du nemt oprette en kommandoknap, der udfører makroen. Du skal blot trække makroen fra navigationsruden til en formular, som er åbnet i designvisning.

 1. Åbn formularen i designvisning ved at højreklikke på formularen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Find den makro, som den nye kommandoknap skal aktivere, i navigationsruden, og træk derefter makroen til formularen.

  Access opretter en kommandoknap og bruger makroens navn som knappens titeltekst automatisk. Access indsætter også makroens navn i egenskaben VedKlik for kommandoknappen, så makroen køres, når du klikker på knappen. Access bruger en generisk navn til knappen, så det er en god ide at skrive et mere sigende navn på knappens-egenskaben Name . Klik på knappen, og tryk derefter på F4 for at få vist egenskabsarket for kommandoknappen, mens formularen er åben i designvisning.

Du kan finde flere oplysninger om hvordan du opretter makroer, i artiklen oprette en brugergrænseflademakro.

Toppen af siden

Oprette en kommandoknap uden at bruge en guide

Du kan oprette en kommandoknap uden at bruge guiden Kommandoknap. Ved denne fremgangsmåde skal du placere knappen på formularen og derefter angive nogle få egenskaber.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Kontrollér, at Brug kontrolelementguider ikke er markeret i gruppen kontrolelementer under fanen Design.

  Knapflade

 3. Klik på Knap i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

  Knapflade

 4. Klik på det sted i formularen, hvor du vil placere kommandoknappen.

  Access placerer kommandoknappen i formularen.

  Da indstillingen Brug kontrolelementguider ikke er valgt, udføres der ikke yderligere databehandling. Hvis guiden Kommandoknap startes, når du placerer kommandoknappen på formularen, kan du klikke på Annuller i guiden.

 5. Tryk på F4, mens kommandoknappen er markeret, for at få vist egenskabsarket.

 6. Klik på fanen Alle for at få vist alle egenskaber for kommandoknappen.

 7. Angiv egenskaberne som vist i nedenstående tabel for at afslutte oprettelsen af kommandoknappen.

Egenskab

Beskrivelse

Navn

I Access tildeles en ny kommandoknap som standard navnet Kommando efterfulgt af et tal, f.eks. Kommando34. Selvom det ikke er påkrævet, er det en god ide at vælge et andet navn, der afspejler knappens funktion (f.eks. cmdSalgsRapport eller LukFormularKnap). Det er en fordel med et beskrivende navn, hvis du på et senere tidspunkt skal henvise til knappen i en makro eller hændelsesprocedure.

Titeltekst

Skriv teksten til den etiket, der skal vises på kommandoknappen, f.eks. Salgsrapport eller Luk formular.

Bemærk!: Titelteksten vises ikke, hvis der angives et billede i egenskaben Billede.

VedKlik

Brug denne egenskab til at angive, hvad der sker, når der klikkes på kommandoknappen. Du angiver egenskaben ved at klikke i egenskabsboksen og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis kommandoknappen skal køre en eksisterende, gemt makro, skal du klikke på rullepilen og derefter klikke på makronavnet.

 • Hvis du vil kommandoknappen skal køre en eksisterende indbygget funktion eller VBA-funktion, Skriv et lighedstegn (=) efterfulgt af funktionsnavnet; Eksempel: =MsgBox("Hej verden") eller =MyFunction(argumenter).

 • Opbygge et udtryk, klik på Knappen Generator , og klik derefter på Udtryksgenerator.

 • Klik på Knappen Generator for at begynde at opbygge en hændelsesprocedure, der bruger Visual Basic for Applications (VBA) kode, og klik derefter på Kode Builder. Klik på Knappen Generator for at oprette en ny integreret makro, der indeholder de handlinger, du vil kommandoknappen skal udføre, og klik derefter på Makrogenerator.

  Bemærk!: Access databaser, der indeholder VBA-kode skal have tildelt der er tillid til status, før koden kan køres.

Hvis du vil have hjælp til andre egenskaber end de nævnte, skal du placere markøren i en egenskabsboks og trykke på F1.

Toppen af siden

Tilpasse en kommandoknap

Access indeholder mange måder til at tilpasse kommandoknapper, så du kan have udseende og funktionalitet, du vil have på formularen. For eksempel du kan oprette en række med kommandoknapper i et tabelformat eller stablet arrangement, eller du kan gøre kommandoen vises knapper mere som links.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Oprette en vandret (tabelformat) eller lodret (stablet) layout med kommandoknapper   

   Du kan føje kommandoknapper til et tabellayout eller stablet layout for at oprette en række eller kolonne med knapper, der er justeret præcist i forhold til hinanden. Herefter kan du ændre placeringen af knapperne som en gruppe, hvilket gør det nemmere at redigere formularer. Du kan også anvende formateringstypografier på en hel række eller kolonne med kommandoknapper, og du kan adskille knapperne ved hjælp af gitterlinjer.

   1. Højreklik på den kommandoknap, som skal føjes til layoutet, og peg derefter på Layout i genvejsmenuen.

   2. Klik på tabelformat Knapflade for at starte en vandret række af knapper, eller klik på stablet Knapflade for at oprette en lodret kolonne af knapper.

    Access tegner kanter omkring kommandoknappen for at angive layoutet. Hver knap knyttes til en etiket, der ikke kan slettes – du kan dog gøre etiketten meget lille, hvis du ikke har brug for den.

    I følgende illustration vises en kommandoknap og den tilknyttede etiket i et tabellayout. Bemærk, hvordan etiketten er placeret i det næste højere afsnit. Det forhindrer, at etiketter gentages for hver detaljepost.

    Kommandoknap i tabellayout

    I følgende illustration vises en kommandoknap og den tilknyttede etiket i et stablet layout. I et stablet layout er etiketten og knappen altid placeret i samme afsnit.

    Kommandoknap i stablet layout

   3. Føj flere kommandoknapper til layoutet ved at trække dem til layoutområdet. Når du trækker en kommandoknap over layoutområdet, vises der en vandret indsætningslinje (ved tabellayout) eller en lodret indsætningslinje (ved stablet layout), som angiver, hvor kommandoknappen placeres, når du slipper museknappen.

    Tilføjelse af en knap til et stablet layout

    Når du slipper museknappen, indsættes kontrolelementet i layoutet.

    Knap, der er føjet til stablet layout

   4. Flytte kommandoknapperne et afsnit op eller ned i et tabellayout    Hvis du vil flytte en knap i et tabellayout til et andet afsnit i formularen (f.eks. fra detaljesektionen til formularhovedsektionen), skal du benytte følgende fremgangsmåde:

    1. Vælg kommandoknappen.

    2. Klik på Flyt op eller Flyt ned under fanen Arranger.

     Kommandoknappen flyttes op eller ned til næste afsnit, men bevares i tabellayoutet. Hvis der allerede findes et kontrolelement på det sted, der flyttes til, skifter de to kontrolelementer plads.

     Bemærk!: Kommandoerne Flyt op og Flyt ned er deaktiveret for stablet layout.

   5. Flytte hele layoutet af kommandoknapper   

    1. Klik på en af kommandoknapperne i layoutet.

     Der vises en layoutvælger øverst til venstre i layoutet.

    2. Træk layoutvælgeren for flytte layoutet til en ny placering.

  • Tilføje gitterlinjer til et layout med kommandoknapper   

   1. Vælg en af knapperne i layoutet.

   2. Klik på kommandoen gitterlinjer under fanen Arranger, og vælg derefter det ønskede gitterlinjeformat.

  • Gøre en kommandoknap gennemsigtig   

   Hvis en kommandoknap gøres gennemsigtig, kan du placere den over et objekt i formularen og tildele dette objekt kommandoknappens funktionsmåde. Hvis du f.eks. vil inddele et billede i separate områder, som aktiverer forskellige makroer, når der klikkes på dem, skal du placere flere gennemsigtige kommandoknapper oven på billedet.

   1. Klik på den kommandoknap, der skal gøres gennemsigtig, og tryk derefter på F4 for at få vist knappens egenskabsark.

   2. Klik i egenskabsboksen Gennemsigtig under fanen Format på egenskabsarket.

   3. Vælg Ja på rullelisten.

    Konturen af kommandoknappen kan stadig ses i designvisning, men knappen er usynlig i formularvisning.

    Bemærk!: Du vælger ikke den samme indstilling, når du sætter egenskaben Gennemsigtig til Ja, og når du sætter egenskaben Synlig til Nej. Begge indstillinger skjuler kommandoknappen, men knappen forbliver aktiveret, når egenskaben Gennemsigtig indstilles til Ja. Hvis du indstiller egenskaben Synlig til Nej, bliver knappen derimod deaktiveret.

  • Oprette en kommandoknap, vises som et link   

   Du kan eventuelt vælge at skjule en kommandoknap, men lade titelteksten være synlig. Resultatet ligner en etiket, men fungerer som en kommandoknap. Du kan desuden understrege titelteksten og ændre skriftfarven, så teksten kommer til at ligne et hyperlink.

   1. Klik på kommandoknappen for at markere den, og tryk på F4 for at få vist dens egenskabsark.

   2. Klik i egenskabsboksen Baggrundstype under fanen Format på egenskabsarket.

   3. Vælg Gennemsigtig på rullelisten.

    Selve kommandoknappen er skjult, men dens titeltekst er synlig.

   4. For at understrege eller ændre farven på teksten i billedteksten skal du bruge værktøjerne i gruppen skrifttype under fanen Formatér.

    Kommandoer, der er tilgængelige i gruppen Access skrifttype

  • Oprette knappen Annuller   

   1. Klik på kommandoknappen, og tryk derefter på F4 for at åbne dens egenskabsark.

   2. Klik på Ja i egenskabsboksen Annuller.

    Hvis egenskaben Annuller for en kommandoknap er angivet til Ja, og formularen er aktiv, kan en bruger vælge kommandoknappen ved at klikke på den, ved at trykke på ESC eller ved at trykke på ENTER, når kommandoknappen har fokus. Hvis egenskaben Annuller er angivet til Ja for en kommandoknap, indstilles denne egenskab automatisk til Nej for alle andre kommandoknapper i formularen.

    Hvis knappen Annuller skal annullere alle handlinger, der er udført i en formular eller dialogboks, skal du skrive en makro eller en hændelsesprocedure og knytte den til knapegenskaben VedKlik.

    Bemærk!: I forbindelse med en formular, der tillader handlinger, som ikke kan fortrydes (f.eks. sletninger), er det en god ide at gøre knappen Annuller til formularens standardkommandoknap. Det kan du gøre ved at vælge Ja for både egenskaben Annuller og egenskaben Standard.

  • Vis et billede på en kommandoknap    Skriv stien og navnet på en billedfil (som en .bmp, .ico eller .dib-fil) i kommandoknappen billede egenskabsfeltet. Hvis du ikke er sikker på stien eller filnavnet, skal du klikke på Knappen Generator for at åbne Billedgenerator.

   Billedgenerator

   Klik på Gennemse for at finde det billede, du vil bruge, eller klik på et af billederne på listen Tilgængelige billeder for at få vist professionelle billeder, du kan bruge. Hvis du finder et billede, du vil anvende, skal du klikke på OK for at føje det til kommandoknappen.

   Som standard indstiller Access egenskaben Billedtype til integrerede. Når du tildeler en grafik til en kommandoknap billede egenskab, ved hjælp af denne indstilling opretter en kopi af billedet og gemmer den i Access-databasefilen. Alle efterfølgende ændringer til det oprindelige billede afspejles ikke på kommandoknappen. Hvis du vil oprette et link til det oprindelige billede, så alle ændringer af billedet, afspejles i kommandoknappen, skal du ændre egenskaben Billedtype til sammenkædet. Du skal beholde den oprindelige billedfil i den oprindelige placering. Hvis du flytter eller omdøbe billedfil,, vises en fejlmeddelelse, når du åbner databasen, og kommandoknappen viser titelteksten i stedet for billedet. Hvis du vil dele det samme billede på flere forskellige steder i databasen, skal du ændre egenskaben Billedtype til delt. Du får nu kunne vælge den samme billede på andre kommandoknapper, for eksempel ved at vælge navnet på billedet på egenskaben billede.

  • Få vist både et billede og en billedtekst på en kommandoknap   

   Du kan få vist både en billedtekst og et billede på en kommandoknap. Benyt følgende fremgangsmåde:

   1. Føj et billede til kommandoknappen ved hjælp af fremgangsmåden beskrevet tidligere i dette afsnit.

   2. Marker kommandoknappen. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

   3. Skriv den ønskede billedtekst i egenskabsboksen Billedtekst under fanen Format.

   4. Klik på rullepilen i egenskabsboksen Opstilling af billedtekst, og vælg derefter den opstilling, du ønsker. Hvis du vil have billedteksten vist under billedet, skal du vælge Bund. Hvis du vil have billedteksten vist til højre for billedet, skal du vælge Højre. Hvis du vil gøre opstillingen afhængig af systemets landestandard, skal du vælge Generelt. Hvis du bruger denne indstilling, vises billedteksten til højre for sprog, der læses fra venstre mod højre, og den vises til venstre for sprog, der læses fra højre mod venstre.

Toppen af siden

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en kommandoknap til en formular ved hjælp af en guide

Oprette en knap ved at trække en makro til en formular

Oprette en kommandoknap uden at bruge en guide

Tilpasse en kommandoknap

Føje en kommandoknap til en formular ved hjælp af en guide

Hvis du bruger guiden Kommandoknap, kan du hurtigt oprette kommandoknapper, der kan udføre en række forskellige opgaver, f.eks. lukke en formular, åbne en rapport, finde en rapport eller køre en makro.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Sørg for, at Brug kontrolelementguider Knapflade er valgt under fanen Design i gruppen kontrolelementer.

  Knapflade

 3. Klik på Knap i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

  Knapflade

 4. Klik på det sted i designgitteret, hvor du vil indsætte kommandoknappen.

  Guiden Kommandoknap startes.

 5. Følg anvisningerne i guiden. Klik på Udfør på den sidste side.

  Guiden opretter kommandoknappen og integrerer en makro i egenskaben VedKlik for knappen. Makroen indeholder de handlinger, der indgår i udførelsen af den opgave, som du har valgt i guiden.

Få vist eller redigere en makro, der er integreret i en kommandoknap

 1. Højreklik på den formular, der indeholder kommandoknappen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade eller Layoutvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Klik på kommandoknappen for at vælge den, og tryk derefter på F4 for at få vist knappens egenskabsark.

 3. På fanen hændelser på egenskabsarket skal [Integreret makro] vises i egenskabsfeltet Klik på. Klik et vilkårligt sted i egenskabsfeltet, og klik derefter på Knappen Generator i højre side af boksen.

Makrogeneratoren åbnes og viser den eller de handlinger, der indgår i den integrerede makro.

Toppen af siden

Oprette en knap ved at trække en makro til en formular

Hvis du allerede har oprettet og gemt en makro, kan du nemt oprette en kommandoknap, der udfører makroen. Du skal blot trække makroen fra navigationsruden til en formular, som er åbnet i designvisning.

 1. Åbn formularen i designvisning ved at højreklikke på formularen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Find den makro, som den nye kommandoknap skal aktivere, i navigationsruden, og træk derefter makroen til formularen.

  Microsoft Office Access 2007 opretter automatisk en kommandoknap og bruger makronavnet som knappens titeltekst. Office Access 2007 indsætter desuden makronavnet i egenskaben VedKlik for kommandoknappen, så makroen køres, når du klikker på knappen. Access tildeler knappen et standardnavn, så det er en god idé at skrive et mere beskrivende navn i egenskaben Navn for knappen. Hvis du vil have vist kommandoknappens egenskabsark, mens formularen er åben i designvisning, skal du klikke på knappen og derefter trykke på F4.

Du kan finde flere oplysninger om hvordan du opretter makroer, i artiklen oprette en makro.

Toppen af siden

Oprette en kommandoknap uden at bruge en guide

Du kan oprette en kommandoknap uden at bruge guiden Kommandoknap. Ved denne fremgangsmåde skal du placere knappen på formularen og derefter angive nogle få egenskaber.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Kontrollér, at Brug kontrolelementguider ikke er markeret i gruppen kontrolelementer under fanen Design.

  Knapflade

 3. Klik på Knap i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

  Knapflade

 4. Klik på det sted i formularen, hvor du vil placere kommandoknappen.

  Access placerer kommandoknappen i formularen.

  Da indstillingen Brug kontrolelementguider ikke er valgt, udføres der ikke yderligere databehandling. Hvis guiden Kommandoknap startes, når du placerer kommandoknappen på formularen, kan du klikke på Annuller i guiden.

 5. Tryk på F4, mens kommandoknappen er markeret, for at få vist egenskabsarket.

 6. Klik på fanen Alle for at få vist alle egenskaber for kommandoknappen.

 7. Angiv egenskaberne som vist i nedenstående tabel for at afslutte oprettelsen af kommandoknappen.

Egenskab

Beskrivelse

Navn

I Access tildeles en ny kommandoknap som standard navnet Kommando efterfulgt af et tal, f.eks. Kommando34. Selvom det ikke er påkrævet, er det en god ide at vælge et andet navn, der afspejler knappens funktion (f.eks. cmdSalgsRapport eller LukFormularKnap). Det er en fordel med et beskrivende navn, hvis du på et senere tidspunkt skal henvise til knappen i en makro eller hændelsesprocedure.

Titeltekst

Skriv teksten til den etiket, der skal vises på kommandoknappen, f.eks. Salgsrapport eller Luk formular.

Bemærk!: Titelteksten vises ikke, hvis der angives et billede i egenskaben Billede.

VedKlik

Brug denne egenskab til at angive, hvad der sker, når der klikkes på kommandoknappen. Du angiver egenskaben ved at klikke i egenskabsboksen og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis kommandoknappen skal køre en eksisterende, gemt makro, skal du klikke på rullepilen og derefter klikke på makronavnet.

 • Hvis du vil kommandoknappen skal køre en eksisterende indbygget funktion eller VBA-funktion, Skriv et lighedstegn (=) efterfulgt af funktionsnavnet; Eksempel: =MsgBox("Hej verden") eller =MyFunction(argumenter).

 • Opbygge et udtryk, klik på Knappen Generator , og klik derefter på Udtryksgenerator.

 • Klik på Knappen Generator for at begynde at opbygge en hændelsesprocedure, der bruger Visual Basic for Applications (VBA) kode, og klik derefter på Kode Builder. Klik på Knappen Generator for at oprette en ny integreret makro, der indeholder de handlinger, du vil kommandoknappen skal udføre, og klik derefter på Makrogenerator.

  Bemærk!: Office Access 2007-databaser, der indeholder VBA-kode, skal tildeles status som pålidelige, inden VBA-koden kan køres.

Hvis du vil have hjælp til andre egenskaber end de nævnte, skal du placere markøren i en egenskabsboks og trykke på F1.

Toppen af siden

Tilpasse en kommandoknap

Office Access 2007 indeholder en række nye muligheder for at tilpasse kommandoknappernes udseende og funktionsmåder, inden de indsættes i en formular. Du kan f.eks. oprette en række med kommandoknapper i tabellayout eller stablet layout, eller du kan vælge, at kommandoknapperne skal ligne hyperlinks.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Oprette en vandret (tabelformat) eller lodret (stablet) layout med kommandoknapper   

   Du kan føje kommandoknapper til et tabellayout eller stablet layout for at oprette en række eller kolonne med knapper, der er justeret præcist i forhold til hinanden. Herefter kan du ændre placeringen af knapperne som en gruppe, hvilket gør det nemmere at redigere formularer. Du kan også anvende formateringstypografier på en hel række eller kolonne med kommandoknapper, og du kan adskille knapperne ved hjælp af gitterlinjer.

   1. Højreklik på den kommandoknap, som skal føjes til layoutet, og peg derefter på Layout i genvejsmenuen.

   2. Klik på tabelformat Knapflade for at starte en vandret række af knapper, eller klik på stablet Knapflade for at oprette en lodret kolonne af knapper.

    Access tegner kanter omkring kommandoknappen for at angive layoutet. Hver knap knyttes til en etiket, der ikke kan slettes – du kan dog gøre etiketten meget lille, hvis du ikke har brug for den.

    I følgende illustration vises en kommandoknap og den tilknyttede etiket i et tabellayout. Bemærk, hvordan etiketten er placeret i det næste højere afsnit. Det forhindrer, at etiketter gentages for hver detaljepost.

    Kommandoknap i tabellayout

    I følgende illustration vises en kommandoknap og den tilknyttede etiket i et stablet layout. I et stablet layout er etiketten og knappen altid placeret i samme afsnit.

    Kommandoknap i stablet layout

   3. Føj flere kommandoknapper til layoutet ved at trække dem til layoutområdet. Når du trækker en kommandoknap over layoutområdet, vises der en vandret indsætningslinje (ved tabellayout) eller en lodret indsætningslinje (ved stablet layout), som angiver, hvor kommandoknappen placeres, når du slipper museknappen.

    Tilføjelse af en knap til et stablet layout

    Når du slipper museknappen, indsættes kontrolelementet i layoutet.

    Knap, der er føjet til stablet layout

   4. Flytte kommandoknapperne et afsnit op eller ned i et tabellayout    Hvis du vil flytte en knap i et tabellayout til et andet afsnit i formularen (f.eks. fra detaljesektionen til formularhovedsektionen), skal du benytte følgende fremgangsmåde:

    1. Højreklik på kommandoknappen, og peg derefter på Layout i genvejsmenuen.

    2. Klik på Flyt ét afsnit op Knapflade eller Flyt ét afsnit ned Knapflade .

     Kommandoknappen flyttes op eller ned til næste afsnit, men bevares i tabellayoutet. Hvis der allerede findes et kontrolelement på det sted, der flyttes til, skifter de to kontrolelementer plads.

     Bemærk!: Kommandoerne Flyt ét afsnit op og Flyt ét afsnit ned deaktiveres i forbindelse med stablede layout.

   5. Flytte hele layoutet af kommandoknapper   

    1. Klik på en af kommandoknapperne i layoutet.

     Der vises en layoutvælger øverst til venstre i layoutet.

    2. Træk layoutvælgeren for flytte layoutet til en ny placering.

  • Tilføje gitterlinjer til et layout med kommandoknapper   

   1. Højreklik på en af kommandoknapperne i layoutet, og peg på Layout i genvejsmenuen.

   2. Peg på Gitterlinjer, og klik derefter på det ønskede gitterlinjeformat.

  • Gøre en kommandoknap gennemsigtig   

   Hvis en kommandoknap gøres gennemsigtig, kan du placere den over et objekt i formularen og tildele dette objekt kommandoknappens funktionsmåde. Hvis du f.eks. vil inddele et billede i separate områder, som aktiverer forskellige makroer, når der klikkes på dem, skal du placere flere gennemsigtige kommandoknapper oven på billedet.

   1. Klik på den kommandoknap, der skal gøres gennemsigtig, og tryk derefter på F4 for at få vist knappens egenskabsark.

   2. Klik i egenskabsboksen Gennemsigtig under fanen Format på egenskabsarket.

   3. Vælg Ja på rullelisten.

    Konturen af kommandoknappen kan stadig ses i designvisning, men knappen er usynlig i formularvisning.

    Bemærk!: Du vælger ikke den samme indstilling, når du sætter egenskaben Gennemsigtig til Ja, og når du sætter egenskaben Synlig til Nej. Begge indstillinger skjuler kommandoknappen, men knappen forbliver aktiveret, når egenskaben Gennemsigtig indstilles til Ja. Hvis du indstiller egenskaben Synlig til Nej, bliver knappen derimod deaktiveret.

  • Oprette en kommandoknap, vises som et link   

   Du kan eventuelt vælge at skjule en kommandoknap, men lade titelteksten være synlig. Resultatet ligner en etiket, men fungerer som en kommandoknap. Du kan desuden understrege titelteksten og ændre skriftfarven, så teksten kommer til at ligne et hyperlink.

   1. Klik på kommandoknappen for at markere den, og tryk på F4 for at få vist dens egenskabsark.

   2. Klik i egenskabsboksen Baggrundstype under fanen Format på egenskabsarket.

   3. Vælg Gennemsigtig på rullelisten.

    Selve kommandoknappen er skjult, men dens titeltekst er synlig.

   4. Hvis du vil understrege titelteksten eller ændre dens skriftfarve, skal du bruge værktøjerne i gruppen Skrifttype under fanen Design.

    Billede af Access-båndet

  • Oprette knappen Annuller   

   1. Klik på kommandoknappen, og tryk derefter på F4 for at åbne dens egenskabsark.

   2. Klik på Ja i egenskabsboksen Annuller.

    Hvis egenskaben Annuller for en kommandoknap er angivet til Ja, og formularen er aktiv, kan en bruger vælge kommandoknappen ved at klikke på den, ved at trykke på ESC eller ved at trykke på ENTER, når kommandoknappen har fokus. Hvis egenskaben Annuller er angivet til Ja for en kommandoknap, indstilles denne egenskab automatisk til Nej for alle andre kommandoknapper i formularen.

    Hvis knappen Annuller skal annullere alle handlinger, der er udført i en formular eller dialogboks, skal du skrive en makro eller en hændelsesprocedure og knytte den til knapegenskaben VedKlik.

    Bemærk!: I forbindelse med en formular, der tillader handlinger, som ikke kan fortrydes (f.eks. sletninger), er det en god ide at gøre knappen Annuller til formularens standardkommandoknap. Det kan du gøre ved at vælge Ja for både egenskaben Annuller og egenskaben Standard.

  • Vis et billede på en kommandoknap    Skriv stien og navnet på en billedfil (som en .bmp, .ico eller .dib-fil) i kommandoknappen billede egenskabsfeltet. Hvis du ikke er sikker på stien eller filnavnet, skal du klikke på Knappen Generator for at åbne Billedgenerator.

   Billedgenerator

   Klik på Gennemse for at finde det billede, du vil bruge, eller klik på et af billederne på listen Tilgængelige billeder for at få vist professionelle billeder, du kan bruge. Hvis du finder et billede, du vil anvende, skal du klikke på OK for at føje det til kommandoknappen.

   Egenskaben Billedtype angives som standard til Integreret i Access. Hvis du knytter et billede til egenskaben Billede for en kommandoknap og anvender denne indstilling, oprettes der en kopi af billedet, som gemmes i Access-databasefilen. Efterfølgende ændringer af det oprindelige billede får ingen betydning for kommandoknappen. Hvis du vil oprette en kæde til det oprindelige billede, så eventuelle ændringer af billedet afspejles på kommandoknappen, skal du vælge indstillingen Sammenkædet for egenskaben Billedtype. Den oprindelige billedfil skal opbevares på den oprindelige placering. Hvis du flytter eller omdøber billedfilen, vises der en fejlmeddelelse, når du åbner databasen, og kommandoknappen viser titelteksten i stedet for billedet.

  • Få vist både et billede og en billedtekst på en kommandoknap   

   Som en ny funktion i Office Access 2007 kan du nu få vist både billedtekst og et billede på en kommandoknap. Benyt følgende fremgangsmåde:

   1. Føj et billede til kommandoknappen ved hjælp af fremgangsmåden beskrevet tidligere i dette afsnit.

   2. Marker kommandoknappen. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

   3. Skriv den ønskede billedtekst i egenskabsboksen Billedtekst under fanen Format.

   4. Klik på rullepilen i egenskabsboksen Opstilling af billedtekst, og vælg derefter den opstilling, du ønsker. Hvis du vil have billedteksten vist under billedet, skal du vælge Bund. Hvis du vil have billedteksten vist til højre for billedet, skal du vælge Højre. Hvis du vil gøre opstillingen afhængig af systemets landestandard, skal du vælge Generelt. Hvis du bruger denne indstilling, vises billedteksten til højre for sprog, der læses fra venstre mod højre, og den vises til venstre for sprog, der læses fra højre mod venstre.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×