Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til PowerPoint på Windows. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end touchskærm og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene til PowerPoint på Windows.

Vi har en separat liste over de tastaturgenveje, som du kan bruge, når du fremlægger en præsentation.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

Få disse tastaturgenveje i et Word -dokument på dette link: tastaturgenveje i PowerPoint til Windows.

Hurtige links

Ofte benyttede genveje

Naviger på båndet kun ved hjælp af tastaturet

Skift fokus ved hjælp af tastaturet

Flyt mellem ruder

Arbejde i dispositionsvisning

Arbejd med figurer, billeder, bokse, objekter og WordArt

Vælg og rediger tekst og objekter

Formatér tekst

Indsæt og svar på kommentarer

Skift rækkefølgen af slides eller sektioner i et slide-sæt

Åbne og bruge opgaveruder

Brugerdefinerede tastaturgenveje

Ofte benyttede genveje

Den følgende tabel specificerer de oftest anvendte genveje i PowerPoint.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Opret ny præsentation

Ctrl+N

Ændre markeret tekst til fed skrift

Ctrl+F

Ændre skriftstørrelsen for den markerede tekst

Alt + H, F, S

Åbn dialogboksen Zoom der

Alt+W, Q

Klippe markeret tekst, objekt eller slide

Ctrl+X

Kopiere markeret tekst, objekt eller slide

Ctrl+C

Indsætte en udklippet eller kopieret tekst, et objekt eller en slide

Ctrl+V

Fortryde den seneste handling

Ctrl+Z

Gem præsentationen

Ctrl+S

Indsæt et billede

Alt+N, P

Indsæt en figur

Alt + H, S, H

Vælg et tema

Alt+G, H

Vælg et slidelayout

Alt+H, L

Gå til næste slide

PgDn

Gå til den forrige slide

PgUp

Gå til fanen Hjem

Alt+H

Gå til fanen Indsæt.

Alt+N

Starte slideshowet

F5

Afslut slideshowet

Esc

Luk PowerPoint

Ctrl+Q

Navigere på båndet kun ved hjælp af tastaturet

Båndet er striben øverst i PowerPoint, som organiserer kommandoer i faner. Hver fane viser et nyt bånd, der består af grupper, og hver gruppe indeholder én eller flere kommandoer.

Du kan navigere på båndet udelukkende ved hjælp af tastaturet. Hurtigtaster er særlige genveje, som du kan bruge til hurtigt at bruge en kommando på båndet ved at trykke på nogle få taster, uanset hvor du befinder dig i PowerPoint. Alle kommandoer i PowerPoint kan åbnes ved hjælp af hurtigtaster.

Der er to metoder til at navigere mellem fanerne på båndet:

 • Hvis du vil åbne båndet, skal du trykke på alt, og derefter skal du bruge højre og venstre piletast til at flytte mellem fanerne.

 • For at gå direkte til en fane på båndet skal du trykke på en af følgende tastaturgenveje:

  Hvis du vil

  Skal du trykke på

  Åbne siden Fil

  Alt+F

  Åbne fanen Startside

  Alt+H

  Åbne fanen Indsæt

  Alt+N

  Åbne fanen Design

  Alt+G

  Åbne fanen overgange

  Alt+K

  Åbne fanen Animationer

  Alt+A

  Åbne fanen slide show

  Alt+S

  Åbne fanen Gennemse

  Alt+R

  Åbne fanen Vis

  Alt+W

  Åbne søgefeltet og søge efter en kommando

  Alt+Q, og angiv derefter søgeordet

Bemærk!: Tilføjelsesprogrammer og andre programmer kan tilføje nye faner på båndet, og kan give hurtigtaster for disse faner.

Arbejd i faner på båndet ved hjælp af tastaturet

 • Tryk på alt for at gå til listen over bånd faner. Hvis du vil gå direkte til en fane, skal du trykke på en tastaturgenvej.

 • Tryk på tabulatortasten eller Skift+Tab for at bevæge dig mellem kommandoerne. Du kan bevæge dig frem eller tilbage gennem kommandoerne i rækkefølge. Du kan også flytte ved hjælp af piletasterne.

 • Kontrolelementerne aktiveres på forskellige måder, afhængigt af hvilken type kontrolelement der er tale om:

  • Hvis den markerede kommando er en knap, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter for at aktivere den.

  • Hvis den markerede kommando er en delt knap (dvs. en knap, der åbner en menu med flere indstillinger), skal du trykke på alt + tasten pil ned for at aktivere den. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem indstillingerne. For at vælge den markerede indstilling, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter.

  • Hvis den markerede kommando er en liste (f. eks. listen over skrifttyper ), skal du trykke på pil ned for at åbne listen. Hvis du vil flytte mellem elementer, skal du bruge pil op og pil ned. Når det ønskede element er markeret, skal du trykke på Enter.

  • Hvis den valgte kommando er et galleri, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter for at markere kommandoen. Tryk derefter på tabulatortasten for at bevæge dig gennem elementerne.

Tip!: I gallerier med mere end én række af elementer flytter tabulatortasten fokus fra begyndelsen til slutningen af den aktuelle række og, når den når slutningen af rækken, til begyndelsen af den næste side. Hvis du trykker på højre piletast i slutningen af den aktuelle række, flyttes tilbage til begyndelsen af den aktuelle række.

Skift fokus ved hjælp af tastaturet

I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte fokus ved hjælp af tastaturet.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælge den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne

Alt eller F10. Brug hurtigtasterne eller piletasterne til at gå til en anden fane.

Flytte fokus til kommandoerne på båndet.

Tab eller Skift+Tab

Flytte ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet

Tasterne pil ned, pil op, venstre eller højre

Udvide eller skjule båndet

Ctrl+F1

Få vist genvejsmenuen for det markerede element

Skift+F10

Flytte fokus til en anden rude

F6

Gå til den næste eller den forrige kommando på båndet

Tab eller Skift+Tab

Aktivere den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet

Mellemrum eller Enter

Åbne den markerede menu eller det markerede galleri på båndet

Mellemrum eller Enter

Åbne den valgte liste på båndet, f.eks. listen med skrifttyper

Pil ned

Flytte mellem elementer i en åbnet menu eller et åbent galleri

Tabulatortasten

Afslutte redigering af en værdi i et kontrolelement på båndet, og flytte fokus tilbage til dokumentet.

Enter

Bruge hurtigtaster, når du kan se tastetippene

Du kan bruge vigtige tip til at få adgang til kommandoerne på båndet. Du kan få vist tastetip, som er de bogstaver, der bruges til at få adgang til kommandoer, og derefter bruge dem til at navigere på båndet.

Vigtige tip på båndet i PowerPoint

 1. Tryk på Alt. Tastetippene vises i små firkanter ved hver kommando på båndet.

 2. Hvis du vil vælge en kommando, skal du trykke på det bogstav, der vises i det vigtigste tip, der vises af den. For eksempel skal du trykke på F for at åbne fanen filer , H for at åbne fanen hjem , N for at åbne fanen Indsæt osv.

  zoome ind på tastetip på Powerpoint-båndet

Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der muligvis flere vigtige tip. Hvis du f. eks trykker på alt + F, åbnes Backstage-visningen på siden med oplysninger , som har et andet sæt vigtige tip.

Flytte mellem ruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte med uret gennem ruder i normal visning

F6

Flyt mod uret gennem ruder i normal visning

Skift+F6

Skifte mellem miniature ruden og dispositions visnings ruden

Ctrl+Skift+Tab

Arbejde i dispositionsvisning

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hæve et afsnit

Alt+Skift+Venstre pil

Sænke et afsnit

Alt+Skift+Højre pil

Flytte markerede afsnit op

Alt+Skift+Pil op

Flytte markerede afsnit ned

Alt+Skift+Pil ned

Vis niveau 1-overskrifter

Alt+Skift+1

Udvide tekst under en overskrift

Alt+Skift+plustegn (+)

Skjule tekst under en overskrift

Alt+Skift+minustegn (-)

Arbejde med figurer, billeder, bokse, objekter og WordArt

Indsætte en figur

 1. Hvis du vil indsætte en figur, skal du trykke på alt + N, S, H.

 2. Brug piletasterne til at gennemse de tilgængelige figurer, indtil du når til det, du vil bruge.

 3. Tryk på ENTER for at indsætte figuren.

Indsætte et tekstfelt

 1. Hvis du vil indsætte et tekstfelt, skal du trykke på alt + N, X.

 2. Skriv teksten.

 3. Når du er klar, skal du trykke på F6 for at flytte fokus væk fra tekstfeltet.

Indsæt et objekt

 1. Hvis du vil indsætte et integreret dokument eller regneark som et objekt, skal du trykke på alt + N, J.

 2. Tryk på tabulatortasten i dialogboksen Indsæt objekt for at flytte fokus til listen objekttype .

 3. Brug pil op og pil ned til at vælge den type objekt, du vil indsætte, og tryk derefter på ENTER for at indsætte det.

Indsæt WordArt

 1. Hvis du vil indsætte WordArt, skal du trykke på alt + N, v.

 2. Brug piletasterne til at vælge den ønskede WordArt-type, og tryk på Enter.

 3. Skriv teksten.

 4. Når du er klar, skal du trykke på F6 for at flytte fokus væk fra tekstfeltet.

Markere en figur

Bemærk!: Hvis markøren er placeret i tekst, skal du trykke på Esc, før du kan bruge denne genvej.

 • Hvis du hurtigt vil flytte fokus til den første flydende figur, f. eks et billede eller et tekstfelt, skal du trykke på CTRL + alt + 5. Tryk derefter på tabulatortasten for at bevæge dig gennem de flydende figurer. Tryk på Esc-tasten for at vende tilbage til normal navigation.

 • Tryk på tabulatortasten for at gå fremad (eller Skift+Tab for at gå tilbage) gennem objekterne, indtil størrelseshåndtagene vises på det ønskede objekt, hvis du vil markere en enkelt figur.

Gruppere eller opdele grupper af figurer, billeder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, billeder eller WordArt-objekter, skal du markere de pågældende elementer og trykke på Ctrl+G.

 • Hvis du vil opdele en gruppe, skal du gøre følgende: Markér gruppen, og tryk på Ctrl+Skift+G.

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Bemærk!: Hvis du markerer en figur med tekst, kan du kopiere tekstens udseende og typografi sammen med figurens attributter.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere objektets attributter.

 3. Tryk på tabulatortasten eller Skift + tab for at markere det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Hvis du vil indsætte attributterne til det markerede objekt, skal du trykke på CTRL + SKIFT + V.

Vælg og rediger tekst og objekter

Markere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere ét tegn til højre

Shift + højre piletast

Markere ét tegn til venstre

Skift + venstre piletast

Markere til slutningen af et ord

Ctrl + Skift + højre piletast

Markere til begyndelsen af et ord

Ctrl + Skift + venstre piletast

Markere én linje op (med markøren i starten af en linje)

Skift + pil op

Markere én linje ned (med markøren i starten af en linje)

Shift+Pil ned

Markere et objekt (når teksten i objektet er markeret)

Esc

Markere et andet objekt (når et objekt er markeret)

Tabulatortasten eller Skift + tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Flyt objekt én plads tilbage

CTRL + venstre kantparentes ([)

Flytte et objekt frem én position

Ctrl + højre kantparentes (])

Placere objektet bagest.

Ctrl + Skift + venstre kantparentes ([)

Placer objekt forrest

Ctrl + Skift + højre kantparentes (])

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt)

Enter

Markere alle objekter

Ctrl+A (under fanen Slides)

Afspil eller Afbryd medie midlertidigt

Ctrl+Mellemrumstast

Markér alle slides

Ctrl+A (i visningen Slidesortering)

Markere al tekst

Ctrl+A (under fanen Disposition)

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette tegnet til venstre for markøren

Tilbage

Slette ét ord til venstre

Ctrl+Tilbage

Slette tegnet til højre for markøren

Delete

Slette ordet til højre for markøren

Bemærk!: Markøren skal være mellem to ord for at gøre dette.

Ctrl+Delete

Klippe markeret objekt eller tekst

Ctrl+X

Kopiere markeret objekt eller tekst

Ctrl+C

Indsætte udklippet eller kopieret objekt eller tekst

Ctrl+V

Duplicate an object

Ctrl+D

CTRL + træk

Fortryde den seneste handling

Ctrl+Z

Annullere Fortryd for den seneste handling

Ctrl+Y

Kopiér kun formatering

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formatering

Ctrl+Skift+V

Kopiér animationspensel

Alt+Skift+C

Indsæt animationspensel

Alt+Skift+V

Åbne dialogboksen Indsæt speciel

Ctrl+Alt+V

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Gå ét tegn til venstre

Venstre pil

Gå ét tegn til højre

Højre pil

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flyt et ord til venstre

Ctrl+Venstre pil

Flyt et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Flyt til slutningen af en linje

End

Flyt til begyndelsen af en linje

Home

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst. Hvis det er den sidste pladsholder på en slide, indsætter denne handling en ny slide med det samme slidelayout som den oprindelige slide

Ctrl+Enter

Flyt for at gentage den sidste handling for søgning

Skift+F4

Bevæge dig rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulatortasten

Gå til den foregående celle

Skift+Tab

Flytte til den næste række

Pil ned

Flytte til den forrige række

Pil op

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tabulatortasten i den nederste højre tabelcelle

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Hvis du vil markere et objekt, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du når det ønskede objekt.

 2. Du kan åbne genvejsmenuen ved at trykke på Skift+F10.

 3. Hvis du vil redigere objektet, skal du trykke på O, ENTER og derefter trykke på E.

Formatere tekst

Før du bruger disse tastaturgenveje, skal du markere den tekst, du vil formatere.

Skift eller tilpas størrelsen på en skrifttype

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn dialogboksen skrifttype for at ændre skrifttypen

Ctrl+Skift+F

Øge skriftstørrelsen

Ctrl + Skift + højre vinkelparentes (>)

Mindske skriftstørrelsen

Ctrl + Skift + venstre vinkelparentes (<)

Anvende tegnformatering

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen skrifttype for at ændre tegnformateringen

Ctrl+T

Skifte mellem store bogstaver, små bogstaver eller store bogstaver

Skift+F3

Anvende fed formatering

Ctrl+F

Anvende understreget formatering

Ctrl+U

Anvende kursivering

Ctrl+K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling)

Ctrl+lighedstegn (=)

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling)

Ctrl+Skift+plustegn (+)

Fjerne manuel tegnformatering som f. eks. sænket og hævet skrift

Ctrl+Mellemrumstast

Indsætte et link

Ctrl+K

Kopiere tekstformatering

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiér formatering

Ctrl+Skift+C

Indsætte formatering.

Ctrl+Skift+V

Justere afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Centrer afsnittet

Ctrl+E

Justere afsnittet

Ctrl+J

Venstrejustere afsnittet

Ctrl+L

Højrejustere afsnittet

Ctrl+R

Indsæt og svar på kommentarer

Før du bruger disse tastaturgenveje, skal du bruge kommandoen Indsæt kommentar (alt + N, L) for at åbne ruden kommentarer .

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsæt en ny kommentar

Ctrl+N

Svar på en markeret kommentar

Ctrl+R

Skift rækkefølgen af slides eller sektioner i et slide-sæt

Sådan ændrer du rækkefølgen af slides eller sektioner i et slide-sæt:

Hvis du vil

Tryk på disse taster

Flyt den valgte slide eller sektion op i rækkefølgen

Ctrl+Pil op-tast

Flytte den valgte slide eller sektion ned i rækkefølge

Ctrl+Pil ned-tast

Flyt den markerede slide eller sektion til starten

Ctrl + Skift + pil op

Flyt den markerede slide eller sektion til slutningen

CTRL + SKIFT + piletast ned

Åbne og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet.

F6

Du skal måske trykke på F6 flere gange.

Flytte til den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en indstilling for en opgaverude er i fokus.

Tab eller Shift+Tab

Vise samtlige kommandoer i opgaverudens menu

Ctrl+mellemrum

Flytte til den næste kommando i opgaverudens menu.

Pil op, pil ned

Vælg indstillingen fremhævet i menuen opgaverude.

Enter

Luk en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på CTRL + mellemrumstasten for at åbne menuen opgaverude.

 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter.

Flyt en opgaverude

(Nogle opgaveruder – som f. eks format baggrund – kan flyttes, mens andre – f. eks design idéer – ikke er det.) 

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på CTRL + mellemrumstasten for at åbne menuen opgaverude.

 3. Brug piletasterne til at markere Flyt, og tryk derefter på Enter.

  Hvis opgaven er forankret til PowerPoint vinduet, skal du trykke på CTRL og derefter fortsætte med trin 4.

 4. Brug piletasterne til at flytte opgaveruden, hvor du vil have den, og tryk derefter på ENTER. 

Hvis du vil sende en flydende opgaverude en flydende opgave, skal du bruge højre pil eller venstre pil til at flytte den flydende rude til højre eller venstre kant afPowerPoint vinduet, indtil den er forankret. 

Tilpas størrelsen på en opgaverude

(Nogle opgaveruder – som f. eks format baggrund – kan tilpasses, mens andre – f. eks design idéer – ikke er.)  

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på CTRL + mellemrumstasten for at åbne menuen opgaverude.

 3. Brug piletasterne til at markere Størrelse, og tryk derefter på Enter.

 4. Brug piletasterne til at tilpasse størrelsen på opgaveruden, og tryk derefter på Enter.

  Brug disse taster, når opgaveruden er forankret til PowerPoint -vinduet:

  Hvis du vil gøre dette

  Skal du trykke på

  Udvide opgaveruden

  Venstre pil

  Begrænse opgaveruden

  Højre pil

  Brug disse taster, når opgaveruden er et flydende vindue:

  Hvis du vil gøre dette

  Skal du trykke på

  Udvide opgaveruden

  Højre pil

  Begrænse opgaveruden

  Venstre pil

  Forlænge opgaveruden

  Pil ned

  Forkorte opgaveruden

  Pil op

Brugerdefinerede tastaturgenveje

Hvis du vil tildele genvejstaster til menuelementer, indspillede makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i PowerPoint, skal du bruge et tilføjelsesprogram fra en tredjepart, f.eks. Shortcut Manager til PowerPoint, som du kan hente fra OfficeOne-tilføjelsesprogrammer til PowerPoint.

Tryk på Tab for at markere Vis alle, tryk på Enter, og tryk derefter på Ctrl+P for at udskrive dette emne.

Hurtige links

Onlinehjælp

Grundlæggende funktioner i Office

Naviger på båndet

Almindelige opgaver i PowerPoint

Onlinehjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til hele indholdet i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet Hjælp-indhold.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbne vinduet Hjælp

F1

Lukke Hjælp-vinduet.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program

Alt+Tab

Gå tilbage til PowerPoint Hjælp og indholdsfortegnelsen med trinvise vejledninger.

Alt+Home

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

Tabulator-tasten

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element.

Enter

I sektionen Hjælp til at gennemse PowerPoint i Hjælp-vinduet skal du markere det næste eller forrige element.

Tab, Skift+Tab

I sektionen Hjælp til at gennemse PowerPoint i Hjælp-vinduet skal du udvide eller skjule det markerede element.

Enter

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alt eller Skjul alt i toppen af et emne

Tab

Markere den forrige skjulte tekst eller hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle- eller Skjul alle-hyperlink eller for skjult tekst eller et hyperlink.

Enter

Gå tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage)

Alt+Venstre pil eller Tilbage

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad)

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

Pil op eller Pil ned

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PgDn eller PgDn

Vise en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Dette kræver, at vinduet Hjælp har aktivt fokus (klik på et element i vinduet Hjælp).

Skift+F10

Stoppe den seneste handling (knappen Stop)

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk!: Tryk på F6, og tryk derefter på Ctrl+P, hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle Hjælp-emne.

Ctrl+P

Skift forbindelsestilstanden. Tryk eventuelt på F6 flere gange.

F6 (indtil fokus er i feltet Skriv ord for at søge efter), Tab, Pil ned

Skriv teksten i feltet Skriv ord for at søge efter. Du skal muligvis trykke på F6 mere end én gang.

F6

Skift mellem områder i Hjælp-vinduet, f.eks. kan du skifte mellem værktøjslinjen, feltet Skriv ord for at søge efter og Søg-listen.

F6

Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning

Pil op eller Pil ned

Udvide eller skjule det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning

Venstre pil eller Højre pil

Grundlæggende funktioner i Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til det næste vindue

Alt+Tab+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab+Tab

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Udsende en åben præsentation for en fjernmålgruppe ved hjælp af PowerPoint-webprogrammet.

Ctrl+F5

Gå til den næste opgaverude fra en anden rude i programvinduet (urets retning). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk!: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du trykke på Alt for at skifte fokus til båndet og derefter trykke på Ctrl+Tab for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste PowerPoint-vindue, når der er flere åbne PowerPoint-vinduer.

Ctrl+F6

Skifte til forrige PowerPoint-vindue.

Ctrl+Skift+F6

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

PrintScrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+PrintScrn

Ændre skrifttype eller skriftstørrelse

Bemærk!: Markøren skal være i et tekstfelt, hvis du vil bruge disse genvejstaster.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre skrifttype.

Ctrl+Skift+F

Ændre skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+P

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+<

Bevæge dig rundt i tekst eller celler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til begyndelsen af en linje

Home

Flytte et afsnit op

Ctrl+Pil op

Flytte et afsnit ned

Ctrl+pil ned

Flytte til slutningen af et tekstfelt.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks

Ctrl+Home

Flyt til den næste titel eller brødtekstpladsholder i Microsoft Office. Hvis det er den sidste pladsholder på en slide, indsættes der en ny slide med samme slidelayout som den oprindelige slide.

Ctrl+Enter

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Søg og erstat

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Søg.

Ctrl+F

Åbne dialogboksen Erstat.

Ctrl+H

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Bevæge dig rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulator

Flytte til den foregående celle

Skift+tabulator

Flytte til den næste række

Pil ned

Flytte til den foregående række.

Pil op

Indsætte en tabulator i en celle

Ctrl+tabulator

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tab i slutningen af den sidste række

Åbne og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet. Du skal måske trykke på F6 flere gange.

F6

Markere den næste eller forrige indstilling i en opgaverude, når opgaveruden er aktiv.

Tab, Skift+Tab

Vise samtlige kommandoer i opgaverudens menu

Ctrl+pil ned

Flytte mellem valgmuligheder i en valgt undermenu. Flytte mellem visse indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks

Pil op eller Pil ned

Åbne den valgte menu eller udføre den handling, der er tildelt den aktiverede knap

Mellemrum eller Enter

Åbne en genvejsmenu, åbne en rullemenu for det markerede gallerielement

Skift+F10

Markere den første eller sidste kommando i en synlig menu eller undermenu.

Home, End

Rulle op eller ned i den markerede galleriliste.

PgDn eller PgDn

Flytte op i toppen eller ned i bunden af den markerede galleriliste.

Home, End

Lukke en opgaverude.

Ctrl+Mellemrum, C

Åbne Udklipsholder.

Alt+H, F, O

Luk en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på CTRL + mellemrumstasten for at åbne menuen opgaverude.

 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter.

Flyt en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på CTRL + mellemrumstasten for at åbne menuen opgaverude.

 3. Brug piletasterne til at markere Flyt, og tryk derefter på Enter.

  Hvis opgaven er forankret til PowerPoint vinduet, skal du trykke på CTRL og derefter fortsætte med trin 4.

 4. Brug piletasterne til at flytte opgaveruden, hvor du vil have den, og tryk derefter på ENTER. 

Hvis du vil sende en flydende opgaverude en flydende opgave, skal du bruge højre pil eller venstre pil til at flytte den flydende rude til højre eller venstre kant afPowerPoint vinduet, indtil den er forankret. 

Tilpas størrelsen på en opgaverude

 1. Tryk på Ctrl+mellemrum i opgaverude for at få vist en menu med flere kommandoer.

 2. Brug Pil venstre til at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på Enter.

 3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på Ctrl+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

Tryk på Ese, når du er færdig med at ændre størrelse.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Flytte til den næste fane i en dialogboks. Der skal allerede være valgt en fane i en åben dialogboks.

Pil ned

Flytte til den forrige fane i en dialogboks. Der skal allerede være valgt en fane i en åben dialogboks.

Pil op

Åbne en markeret rulleliste.

Pil ned, Alt+pil ned

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til et ønsket punkt på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Pil op, pil ned

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

Mellemrumstast

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Det understregede bogstav i et punkt

Udføre den handling, der er knyttet til en standardknap i en dialogboks.

Enter

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Bruge redigeringsfelter i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et tomt felt, hvor du f.eks. kan angive eller indsætte brugernavnet eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte et tegn til venstre eller højre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra markøren til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra markøren til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vis dialogboksen Åbn.

Alt+F og O

Åbn dialogboksen Gem som

Alt+F og A

Flyt mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger

Piletaster

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller en fil.

Skift+F10

Flyt mellem indstillinger eller områder i dialogboksen.

Tab

Åbn rullemenuen Filsti

F4 eller Alt+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Naviger på båndet

Få adgang til kommandoer med nogle få tastetryk

 1. Tryk på Alt.

  Tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

  Genvejstaster på fanen Filer

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastaturtippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der muligvis flere tip. Hvis fanen Startside er aktiv, og du trykker på N, vises fanen Indsæt sammen med disse tip til grupperne på den fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den ønskede kommando. Hvis fanen Startside er aktiv, skal du trykke på alt + H, F, S for at gå til listen størrelse i gruppen skrifttype .

  Du kan annullere handlingen og skjule tastetip ved at trykke på Alt.

Skift tastaturfokus uden at bruge musen

Du kan også bruge tastaturet til at arbejde med båndet ved at flytte fokus mellem fanerne og kommandoerne, indtil du finder den funktion, du vil bruge. I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte tastaturfokus uden at bruge musen.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt eller F10. Tryk på en af disse taster igen for at gå tilbage til dokumentet og annullere hurtigtasterne.

Flytte til venstre eller højre til en anden fane på båndet.

F10 for at markere den aktive fane og derefter Venstre pil, Højre pil

Skjul eller vis båndet.

Ctrl+F1

Få vist genvejsmenuen for den valgte kommando.

Skift+F10

Flytte fokus for at markere hvert af de følgende områder i vinduet:

 • Aktiv fane på båndet

 • En af de åbne opgaveruder

 • Dokumentet

F6

Flyt fokus til hver af kommandoerne på båndet, henholdsvis fremad eller bagud.

Tab, Skift+Tab

Flyt ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

Pil ned, pil op, venstre pil, højre pil

Aktivere den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet.

Mellemrumstast eller Enter

Åbne den markerede menu eller det markerede galleri på båndet.

Mellemrumstast eller Enter

Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet, så du kan redigere en værdi.

Enter

Afslut redigeringen af en værdi i et kontrolelement på båndet, og flyt fokus tilbage til dokumentet.

Enter

Få hjælp til den markerede kommando eller kontrolelement på båndet. (Hvis der ikke er knyttet et hjælpeemne til den markerede kommando, vises et generelt emne om programmet i stedet).

F1

Almindelige opgaver i PowerPoint

Opret en ny præsentation: Ctrl+N

Flyt mellem ruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte med uret mellem ruder i normal visning.

F6

Flytte mod uret mellem ruder i normal visning.

Skift+F6

Skifte mellem fanerne Slide og Disposition i ruden Disposition og slides i normal visning.

Ctrl+Skift+Tab

Arbejde i en disposition

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

Alt+Skift+venstre pil

Sænke et afsnit.

Alt+Skift+højre pil

Flytte markerede afsnit op.

Alt+Skift+pil op

Flytte markerede afsnit ned.

Alt+Skift+pil ned

Have vist overskriftsniveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide tekst under en overskrift.

Alt+Skift++ (plustegn)

Skjule tekst under en overskrift.

Alt+Skift+- (minustegn)

Arbejde med figurer, billeder, bokse, objekter og WordArt

Indsætte en figur

 1. Tryk på og slip Alt, derefter N, derefter S og derefter H for at vælge Figurer.

 2. Brug piletasterne, så du kan se de forskellige kategorier af figurer, og vælg den ønskede figur.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte den valgte figur.

Indsætte et tekstfelt

 1. Tryk på og slip Alt, tryk på N og derefter på X.

 2. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte tekstfeltet.

Indsætte et objekt

 1. Tryk på og slip Alt, derefter N og derefter O for at vælge Objekt.

 2. Bruge piletasterne til at rulle gennem objekterne.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte det ønskede objekt.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip Alt, derefter N og derefter W for at vælge WordArt.

 2. Vælg den ønskede WordArt-type med piletasterne, og tryk på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

Markere en figur

Tryk på Esc, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på Tab for at gå fremad (eller Skift+Tab for at gå bagud) gennem objekterne, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere, hvis du vil markere en enkelt figur.

 • Brug valgruden, hvis du vil markere flere elementer.

Gruppere eller opdele grupper af figurer, billeder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, billeder eller WordArt-objekter, skal du markere de pågældende elementer og derefter trykke på Ctrl+G.

 • Hvis du vil opdele en gruppe, skal du markere den pågældende gruppe og derefter trykke på Ctrl+Skift+G.

Vise eller skjule et gitter eller hjælpelinjer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise eller skjule gitteret.

Skift+F9

Vise eller skjule hjælpelinjer.

Alt+F9

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere objektets attributter.

 3. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Markere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte et tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren.

Skift+venstre pil

Markere tegnene fra markørens placering til slutningen af ordet.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere tegnene fra markørens placering til begyndelsen af ordet.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere en linje op (med markøren i starten af en linje).

Skift+pil op

Markere en linje ned (med markøren i starten af en linje).

Skift+pil ned

Markere et objekt (når teksten i objektet er markeret).

Esc

Markere et andet objekt (når ét objekt er markeret).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

Enter

Markere alle objekter.

Ctrl+A (under fanen Slides)

Markere alle slides.

Ctrl+A (i slidesorteringsvisning)

Markere al tekst.

Ctrl+A (under fanen Disposition)

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette tegnet til højre for markøren.

Delete

Slette ordet til højre for markøren.

Bemærk!: Markøren skal være mellem to ord for at gøre dette.

Ctrl+Delete

Klippe et markeret objekt eller markeret tekst.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt eller markeret tekst.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt eller udklippet eller kopieret tekst.

Ctrl+V

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere kun formatering.

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Åbne dialogboksen Indsæt speciel.

Ctrl+Alt+V

Bevæge dig rundt i tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til begyndelsen af en linje

Home

Flytte et afsnit op

Ctrl+Pil op

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af et tekstfelt.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks

Ctrl+Home

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst. Hvis det er den sidste pladsholder på en slide, indsættes en ny slide med samme slidelayout som den oprindelige slide.

Ctrl+Enter

Flytte for at gentage den seneste søgning.

Skift+F4

Bevæge dig rundt i og arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulator

Flytte til den foregående celle

Skift+tabulator

Flytte til den næste række

Pil ned

Flytte til den foregående række.

Pil op

Indsætte en tabulator i en celle

Ctrl+tabulator

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tab i slutningen af den sidste række

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på Skift+F10 for genvejsmenuen.

 3. Brug Pil ned, indtil objektet Regneark er valgt, tryk på Højre pil for at vælge Rediger, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk!: Kommandoens navn i genvejsmenuen afhænger af typen af integreret eller sammenkædet objekt. Et integreret Microsoft Office Excel-regneark indeholder Command regnearks objektet, hvorimod en integreret Microsoft Office Visio-tegning har kommandoen Visio- objekt.

Formatér og juster tegn og afsnit

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Bemærk!: Du skal først markere den tekst, du vil ændre, for at bruge genvejstaster.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen.

Ctrl+Skift+Y

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+<

Anvende tegnformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnenes formatering.

Ctrl+T

Ændre tegnformateringen mellem sætning, små bogstaver og store bogstaver.

Skift+F3

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende understregning.

Ctrl+U

Anvende kursivering.

Ctrl+K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+Lighedstegn

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl++ (plustegn)

Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket eller hævet skrift.

Ctrl+mellemrum

Indsætte et link.

Ctrl+K

Kopiere tekstformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere formater.

Ctrl+Skift+C

Indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Justere afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Centrere et afsnit.

Ctrl+E

Justere et afsnit.

Ctrl+J

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Kør en præsentation

Du kan bruge følgende genvejstaster, mens du kører præsentationen i visningen Slideshow.

Genvejstaster til slideshow

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Starte en præsentation forfra.

F5

Udføre den næste animation eller gå til den næste slide.

N, Enter, Page Down, højre pil, pil ned eller mellemrum

Udføre den forrige animation eller gå til den forrige slide.

P, Page Up, venstre pil, pil op eller mellemrum

Gå til diasnummer.

nummer+Enter

Vis en sort skærm eller vend tilbage til præsentationen fra en sort skærm.

B eller punktum

Vis en hvid skærm eller vend tilbage til præsentationen fra en hvid skærm.

W eller komma

Stoppe eller genstarte en automatisk præsentation.

S

Afslutte en præsentation.

Esc eller bindestreg

Slette anmærkninger på skærmen.

E

Gå til den næste slide, hvis den næste slide er skjult.

H

Angive nye tidsindstillinger under afprøvningen.

T

Bruge de oprindelige tidsindstillinger under afprøvningen.

O

Bruge klik med musen til at fortsætte med afprøvningen.

M

Optage slideindtaling og timing igen.

R

Vende tilbage til den første slide.

Trykke på og holde højre og venstre museknap nede i to sekunder

Vise eller skjule pilmarkøren

A eller =

Ændre markøren til en pen.

Ctrl+P

Ændre markøren til en pil.

Ctrl+A

Ændre markøren til et viskelæder.

Ctrl+E

Vise eller skjule håndskrift.

Ctrl+M

Skjule markøren og navigationsknappen med det samme.

Ctrl+H

Skjule markøren og navigationsknappen i 15 sekunder.

Ctrl+U

Få vist dialogboksen Alle slides.

Ctrl+S

Få vist computerens opgavepanel.

Ctrl+T

Få vist genvejsmenuen.

Skift+F10

Gå til det første eller næste link på en slide.

Tabulator-tasten

Gå til det sidste eller forrige link på en slide.

Skift+Tab

Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede link.

Enter (når et link er markeret)

Genveje til medier under præsentationen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Stoppe medieafspilning.

Alt+Q

Skifte mellem afspilning og pause.

Alt+P

Gå til det næste bogmærke.

Alt+End

Gå til det forrige bogmærke.

Alt+Home

Øge lydstyrken.

Alt+ pil op

Mindske lydstyrken.

ALT+pil ned

Søge fremad.

Alt+Skift+Page Down

Søge bagud.

Alt+Skift+Page Up

Dæmpe lyden.

ALT+U

Du kan trykke på F1 under en præsentation for at få vist en liste over kontrolelementer.

Gennemse webpræsentationer

Følgende taster kan bruges til at gennemse webpræsentationer i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå fremad gennem de forskellige links i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Links.

Tab

Gå tilbage gennem de forskellige links i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Links.

Skift+Tab

Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede link.

Enter

Gå til den næste slide.

Mellemrumstast

Brug funktionen Valgrude

Bruge følgende genvejstaster i valgruden.

Hvis du vil starte valgruden, skal du trykke på Alt, derefter H, derefter S, derefter L og derefter P.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Få vist genvejsmenuen.

Skift+F10

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

Pil op eller pil ned

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

Venstre pil

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

Højre pil

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Markere et element, der er i fokus.

Mellemrum eller Enter

Annullere markering af et element, der er i fokus.

Skift+Mellemrum eller Skift+Enter

Flytte et markeret element frem.

Ctrl+Skift+F

Flytte et markeret element tilbage.

Ctrl+Skift+B

Få vist eller skjule et element, der er i fokus.

Ctrl+Skift+S

Omdøbe et element, der er i fokus.

F2

Skifte tastaturfokus i valgruden mellem træstrukturen og knapperne Vis alle og Skjul alle.

Tab eller Skift+Tab

Skjule alle grupper.

Bemærk!: Fokus skal være i trævisningen i valgruden, hvis du vil bruge denne genvejstast.

ALT+Skift+1

Udvide alle grupper.

Alt+Skift+9

Hvis du vil tildele brugerdefinerede tastaturgenveje til menuelementer, indspillede makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i Office PowerPoint 2007, skal du bruge et tilføjelsesprogram fra en tredjepart, f.eks. Shortcut Manager til PowerPoint, som du kan hente fra OfficeOne-tilføjelsesprogrammer til PowerPoint.

Tryk på Tab for at markere Vis alle, tryk på Enter, og tryk derefter på Ctrl+P for at udskrive dette emne.

Hurtige links

Onlinehjælp

Grundlæggende funktioner i Office

Naviger på båndet

Almindelige opgaver i PowerPoint

Onlinehjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til hele indholdet i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet Hjælp-indhold.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp

F1

Lukke Hjælp-vinduet.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program

Alt+Tab

Gå tilbage til PowerPoint Hjem.

Alt+Home

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

Tabulator-tasten

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element.

Enter

I sektionen Hjælp til at gennemse PowerPoint i Hjælp-vinduet skal du markere det næste eller forrige element.

Tab, Skift+Tab

I sektionen Hjælp til at gennemse PowerPoint i Hjælp-vinduet skal du udvide eller skjule det markerede element.

Enter

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alt eller Skjul alt i toppen af et emne

Tab

Markere den forrige skjulte tekst eller hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle- eller Skjul alle-hyperlink eller for skjult tekst eller et hyperlink.

Enter

Gå tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage)

Alt+Venstre pil eller Tilbage

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad)

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

Pil op eller Pil ned

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PgDn eller PgDn

Vise en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Dette kræver, at vinduet Hjælp har aktivt fokus (klik på et element i vinduet Hjælp).

Skift+F10

Stoppe den seneste handling (knappen Stop)

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk!: Tryk på F6, og tryk derefter på Ctrl+P, hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle Hjælp-emne.

Ctrl+P

Skift forbindelsestilstanden. Tryk eventuelt på F6 flere gange.

F6 (indtil fokus er i feltet Skriv ord for at søge efter), Tab, Pil ned

Skriv teksten i feltet Skriv ord for at søge efter. Du skal muligvis trykke på F6 mere end én gang.

F6

Skift mellem områder i Hjælp-vinduet, f.eks. kan du skifte mellem værktøjslinjen, feltet Skriv ord for at søge efter og Søg-listen.

F6

Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning

Pil op eller Pil ned

Udvide eller skjule det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning

Venstre pil eller Højre pil

Grundlæggende funktioner i Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Skifte til det næste vindue

Alt + tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+skift+tabulator

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gendanne det aktive vindues størrelse, efter at det har været maksimeret.

Ctrl+F5

Gå til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (urets retning). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk!: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du trykke på Alt for at skifte fokus til båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet) og derefter trykke på Ctrl+Tab for at flytte til opgaveruden. Båndet er en del af den nye Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Det udskifter de forskellige menupunkter og værktøjslinjer med ét sted til nemt at finde alle de kommandoer, du skal bruge.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Udfør kommandoen Flyt (i menuen Kontrolelement for vinduet), når et dokumentvindue ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at flytte vinduet, og tryk på Esc, når du er færdig.

Ctrl+F7

Udfør kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement for vinduet), når et dokumentvindue ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet, og tryk på Esc, når du er færdig.

Ctrl+F8

Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun i nogle Microsoft Office-programmer)

Ctrl+F9

Maksimere eller gendanne det markerede vindue.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

PrintScrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+PrintScrn

Ændre skrifttype eller skriftstørrelse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre skrifttype.

Ctrl+Skift+F

Ændre skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+P

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+<

Bevæge dig rundt i tekst eller celler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til begyndelsen af en linje

Home

Flytte et afsnit op

Ctrl+Pil op

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af et tekstfelt.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks

Ctrl+Home

Flyt til den næste titel eller brødtekstpladsholder i Microsoft Office. Hvis det er den sidste pladsholder på en slide, indsættes der en ny slide med samme slidelayout som den oprindelige slide.

Ctrl+Enter

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Søg og erstat

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Søg.

Ctrl+F

Åbne dialogboksen Erstat.

Ctrl+H

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Bevæge dig rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulator

Flytte til den foregående celle

Skift+tabulator

Flytte til den næste række

Pil ned

Flytte til den foregående række.

Pil op

Indsætte en tabulator i en celle

Ctrl+tabulator

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tab i slutningen af den sidste række

Åbne og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet. Du skal måske trykke på F6 flere gange.

F6

Markere den næste eller forrige indstilling i en opgaverude, når opgaveruden er aktiv.

Tab, Skift+Tab

Vise samtlige kommandoer i opgaverudens menu

Ctrl+pil ned

Flytte mellem valgmuligheder i en valgt undermenu. Flytte mellem visse indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks

Pil op eller Pil ned

Åbne den valgte menu eller udføre den handling, der er tildelt den aktiverede knap

Mellemrum eller Enter

Åbne en genvejsmenu, åbne en rullemenu for det markerede gallerielement

Skift+F10

Markere den første eller sidste kommando i en synlig menu eller undermenu.

Home, End

Rulle op eller ned i den markerede galleriliste.

PgDn eller PgDn

Flytte op i toppen eller ned i bunden af den markerede galleriliste.

Home, End

Lukke en opgaverude.

Ctrl+Mellemrum, C

Åbne Udklipsholder.

Alt+H, F, O

Luk en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på CTRL + mellemrumstasten for at åbne menuen opgaverude.

 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter.

Flyt en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på CTRL + mellemrumstasten for at åbne menuen opgaverude.

 3. Brug piletasterne til at markere Flyt, og tryk derefter på Enter.

  Hvis opgaven er forankret til PowerPoint vinduet, skal du trykke på CTRL og derefter fortsætte med trin 4.

 4. Brug piletasterne til at flytte opgaveruden, hvor du vil have den, og tryk derefter på ENTER. 

Hvis du vil sende en flydende opgaverude en flydende opgave, skal du bruge højre pil eller venstre pil til at flytte den flydende rude til højre eller venstre kant afPowerPoint vinduet, indtil den er forankret. 

Tilpas størrelsen på en opgaverude

(Nogle opgaveruder – som f. eks format baggrund – kan tilpasses, mens andre – f. eks design idéer – ikke er.)  

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på CTRL + mellemrumstasten for at åbne menuen opgaverude.

 3. Brug piletasterne til at markere Størrelse, og tryk derefter på Enter.

 4. Brug piletasterne til at tilpasse størrelsen på opgaveruden, og tryk derefter på Enter.

  Brug disse taster, når opgaveruden er forankret til PowerPoint -vinduet:

  Hvis du vil gøre dette

  Skal du trykke på

  Udvide opgaveruden

  Venstre pil

  Begrænse opgaveruden

  Højre pil

  Brug disse taster, når opgaveruden er et flydende vindue:

  Hvis du vil gøre dette

  Skal du trykke på

  Udvide opgaveruden

  Højre pil

  Begrænse opgaveruden

  Venstre pil

  Forlænge opgaveruden

  Pil ned

  Forkorte opgaveruden

  Pil op

Åbn og brug i-mærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vis menuen eller meddelelsen til et i-mærke. Hvis mere end ét i-mærke er til stede, skal du skifte til det næste i-mærke og vise dets menu eller meddelelse.

Alt+Skift+F10

Vælg det næste element i en i-mærkemenu.

Pil ned

Markér det næste element i en i-mærkemenu.

Pil op

Udfør handlingen for det markerede element i i-mærkemenuen.

Enter

Luk i-mærkemenuen eller meddelelsen.

Esc

Tip

 • Du kan vælge at få afspillet en lyd, når et i-mærke vises. Der skal være installeret lydkort på computeren, for at du kan høre lyde. Microsoft Office Sounds skal også være installeret på computeren.

 • Hvis du har adgang til internettet, kan du hente Microsoft Office Sounds fra Microsoft Office Online-webstedet. Når du har installeret lydfilerne, kan du gøre følgende i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007:

  1. Tryk på ALT + F for knappen Microsoft Office Office-knapflade , og tryk derefter på bogstavet i for program Indstillinger.

  2. Tryk på A for at gå til Avanceret, eller brug tasterne Pil op eller Pil ned for at finde den.

  3. Under emnet Generelt i kategorienAvanceret skal du trykke på Alt+F for at vælge afkrydsningsfeltet Giv feedback med lyd, trykke på Tab, indtil du kommer til OK-knappen og derefter trykke på Enter.

   Bemærk!: Når du markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, påvirker indstillingen alle Office-programmer, der understøtter lyd.

Tilpas størrelsen på en opgaverude

 1. Tryk på Ctrl+mellemrum i opgaverude for at få vist en menu med flere kommandoer.

 2. Brug Pil venstre til at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på Enter.

 3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på Ctrl+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

Bemærk!: Tryk på Ese, når du er færdig med at ændre størrelse.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+pil ned

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til et ønsket punkt på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger

Piletaster

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

Mellemrumstast

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i en indstilling

Udføre den handling, der er knyttet til en standardknap i en dialogboks.

Enter

Brug af redigeringsfelter i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte tekst, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Tryk på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte et tegn til venstre eller højre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra markøren til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra markøren til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Knappen et niveau Knapflade : Åbn mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Slet Knapflade knap: Slet den markerede mappe eller fil.

Alt+3 eller Delete

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Opret en ny mappe.

ALT+4

Knappen visninger Knapflade : skifte mellem tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Knappen Værktøjer: Vis menuen Værktøjer.

ALT+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller en fil.

Skift+F10

Flyt mellem indstillinger eller områder i dialogboksen.

Tab

Åbne listen Søg i.

F4 eller Alt+I

Opdatere fillisten.

F5

Naviger på båndet

Få adgang til kommandoer med nogle få tastetryk

 1. Tryk på Alt.

  Tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning. Det følgende eksempel er fra Microsoft Office Word.

  Bånd med viste tastetip

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastaturtippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der muligvis flere tip. Hvis fanen Startside er aktiv, og du trykker på N, vises fanen Indsæt sammen med disse tip til grupperne på den fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den ønskede kommando. For eksempel fører ALT + H, F, S dig til listen størrelse i gruppen skrifttype .

  Bemærk!: Du kan annullere handlingen og skjule tastetip ved at trykke på Alt.

Skift tastaturfokus uden at bruge musen

Du kan også bruge tastaturet til at arbejde med båndet ved at flytte fokus mellem fanerne og kommandoerne, indtil du finder den funktion, du vil bruge. I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte tastaturfokus uden at bruge musen.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt eller F10. Tryk på en af disse taster igen for at gå tilbage til dokumentet og annullere hurtigtasterne.

Flytte til venstre eller højre til en anden fane på båndet.

F10 for at markere den aktive fane og derefter Venstre pil, Højre pil

Skjul eller vis båndet.

Ctrl+F1

Få vist genvejsmenuen for den valgte kommando.

Skift+F10

Flytte fokus for at markere hvert af de følgende områder i vinduet:

 • Aktiv fane på båndet

 • En af de åbne opgaveruder

 • Dokumentet

F6

Flyt fokus til hver af kommandoerne på båndet, henholdsvis fremad eller bagud.

Tab, Skift+Tab

Flyt ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

Pil ned, pil op, venstre pil, højre pil

Aktivere den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet.

Mellemrumstast eller Enter

Åbne den markerede menu eller det markerede galleri på båndet.

Mellemrumstast eller Enter

Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet, så du kan redigere en værdi.

Enter

Afslut redigeringen af en værdi i et kontrolelement på båndet, og flyt fokus tilbage til dokumentet.

Enter

Få hjælp til den markerede kommando eller kontrolelement på båndet. (Hvis der ikke er knyttet et hjælpeemne til den markerede kommando, vises et generelt emne om programmet i stedet).

F1

Almindelige opgaver i PowerPoint

Opret en ny præsentation: Ctrl+N

Flyt mellem ruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte med uret mellem ruder i normal visning.

F6

Flytte mod uret mellem ruder i normal visning.

Skift+F6

Skifte mellem fanerne Slide og Disposition i ruden Disposition og slides i normal visning.

Ctrl+Skift+Tab

Arbejde i en disposition

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

Alt+Skift+venstre pil

Sænke et afsnit.

Alt+Skift+højre pil

Flytte markerede afsnit op.

Alt+Skift+pil op

Flytte markerede afsnit ned.

Alt+Skift+pil ned

Have vist overskriftsniveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide tekst under en overskrift.

Alt+Skift++ (plustegn)

Skjule tekst under en overskrift.

Alt+Skift+- (minustegn)

Arbejde med figurer, billeder, bokse, objekter og WordArt

Indsætte en figur

 1. Tryk på og slip Alt, derefter N, derefter S og derefter H for at vælge Figurer.

 2. Brug piletasterne, så du kan se de forskellige kategorier af figurer, og vælg den ønskede figur.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte den valgte figur.

Indsæt en boks

 1. Tryk på og slip Alt, og tryk derefter på N.

 2. Tryk på Tab for at gå til Tekstfelt, som findes på fanen Indsæt i gruppen Tekst.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte tekstfeltet.

Indsætte et objekt

 1. Tryk på og slip Alt, derefter N og derefter O for at vælge Objekt.

 2. Bruge piletasterne til at rulle gennem objekterne.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte det ønskede objekt.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip Alt, derefter N og derefter W for at vælge WordArt.

 2. Vælg den ønskede WordArt-type med piletasterne, og tryk på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

Markere en figur

Bemærk!: Tryk på Esc, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på Tab for at gå fremad (eller Skift+Tab for at gå bagud) gennem objekterne, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere, hvis du vil markere en enkelt figur.

 • Brug valgruden, hvis du vil markere flere elementer.

Gruppere eller opdele grupper af figurer, billeder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, billeder eller WordArt-objekter, skal du markere de pågældende elementer og derefter trykke på Ctrl+G.

 • Hvis du vil opdele en gruppe, skal du markere den pågældende gruppe og derefter trykke på Ctrl+Skift+G.

Vise eller skjule et gitter eller hjælpelinjer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise eller skjule gitteret.

Skift+F9

Vise eller skjule hjælpelinjer.

Alt+F9

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med vedhæftet tekst, kopierer du både figurens udseende og typografi, samt figurens attributter.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere objektets attributter.

 3. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Markere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte et tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren.

Skift+venstre pil

Markere tegnene fra markørens placering til slutningen af ordet.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere tegnene fra markørens placering til begyndelsen af ordet.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere én linje op

Skift+pil op

Markere én linje ned

Skift+pil ned

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

Esc

Markere et objekt (med et markeret objekt).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

Enter

Markere alle objekter.

Ctrl+A (under fanen Slides)

Markere alle slides.

Ctrl+A (i slidesorteringsvisning)

Markere al tekst.

Ctrl+A (under fanen Disposition)

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette tegnet til højre for markøren.

Delete

Slette ordet til højre for markøren.

Ctrl+Delete

Klippe et markeret objekt.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

Ctrl+V

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere kun formatering.

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Bevæge dig rundt i tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til begyndelsen af en linje

Home

Flytte et afsnit op

Ctrl+Pil op

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af et tekstfelt.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks

Ctrl+Home

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst. Hvis det er den sidste pladsholder på en slide, indsættes en ny slide med samme slidelayout som den oprindelige slide.

Ctrl+Enter

Flytte for at gentage den seneste søgning.

Skift+F4

Bevæge dig rundt i og arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulator

Flytte til den foregående celle

Skift+tabulator

Flytte til den næste række

Pil ned

Flytte til den foregående række.

Pil op

Indsætte en tabulator i en celle

Ctrl+tabulator

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tab i slutningen af den sidste række

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på Skift+Tab for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på Skift+F10 for genvejsmenuen.

 3. Hvis du vil vælge Regnearksobjekt, skal du trykke på Pil ned og derefter vælge Rediger.

Formatér og juster tegn og afsnit

Ændre skrifttype eller skriftstørrelse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen.

Ctrl+Skift+F

Åbn dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen.

Ctrl+Skift+P

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+<

Anvende tegnformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnenes formatering.

Ctrl+T

Ændre tegnformateringen mellem sætning, små bogstaver og store bogstaver.

Skift+F3

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende understregning.

Ctrl+U

Anvende kursivering.

Ctrl+K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+Lighedstegn

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl++ (plustegn)

Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket eller hævet skrift.

Ctrl+mellemrum

Indsætte et link.

Ctrl+K

Kopiere tekstformater

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere formater.

Ctrl+Skift+C

Indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Justere afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Centrere et afsnit.

Ctrl+E

Justere et afsnit.

Ctrl+J

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Kør en præsentation

Du kan bruge følgende genvejstaster, mens du kører præsentationen i fuldskærmsvisning.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Start en præsentation forfra

F5

Udføre den næste animation eller gå til den næste slide.

N, Enter, Page Down, højre pil, pil ned eller mellemrum

Udføre den forrige animation eller gå til den forrige slide.

P, Page Up, venstre pil, pil op eller mellemrum

Gå til diasnummer.

nummer+Enter

Få vist en tom, sort slide eller vende tilbage til præsentationen fra en tom, sort slide.

B eller punktum

Få vist en tom, hvid slide eller vende tilbage til præsentationen fra en tom, hvid slide.

W eller komma

Stoppe eller genstarte en automatisk præsentation.

S

Afslutte en præsentation.

Esc eller bindestreg

Slette anmærkninger på skærmen.

E

Gå til den næste slide, hvis den næste slide er skjult.

H

Angive nye tidsindstillinger under afprøvningen.

T

Bruge de oprindelige tidsindstillinger under afprøvningen.

O

Brug et klik med musen til at fortsætte med afprøvningen.

M

Vende tilbage til den første slide.

1+Enter

Få vist skjult markør igen, eller skift markøren til en pen.

Ctrl+P

Få vist skjult markør igen, eller skift markøren til en pil.

Ctrl+A

Skjule markøren og navigationsknappen med det samme.

Ctrl+H

Skjule markøren og navigationsknappen i 15 sekunder.

Ctrl+U

Få vist genvejsmenuen.

Skift+F10

Gå til det første eller næste link på en slide.

Tabulator-tasten

Gå til det sidste eller forrige link på en slide.

Skift+Tab

Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede link.

Enter (når et link er markeret)

Tip!: Du kan trykke på F1 under en præsentation for at få vist en liste over kontrolelementer.

Gennemse webpræsentationer

Følgende taster kan bruges til at gennemse webpræsentationer i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå fremad gennem de forskellige links i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Links.

Tab

Gå tilbage gennem de forskellige links i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Links.

Skift+Tab

Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede link.

Enter

Gå til den næste slide.

Mellemrumstast

Gå til den foregående slide.

Tilbage

Brug funktionen Valgrude

Brug følgende genvejstaster i valgruden.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn valgruden.

ALT, J, D, A, og klik derefter på P

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Få vist genvejsmenuen.

Skift+F10

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

Pil op eller pil ned

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

Venstre pil

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

Højre pil

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Markere et element, der er i fokus.

Mellemrum eller Enter

Annullere markering af et element, der er i fokus.

Skift+Mellemrum eller Skift+Enter

Flytte et markeret element frem.

Ctrl+Skift+F

Flytte et markeret element tilbage.

Ctrl+Skift+B

Få vist eller skjule et element, der er i fokus.

Ctrl+Skift+S

Omdøbe et element, der er i fokus.

F2

Skifte tastaturfokus i valgruden mellem træstrukturen og knapperne Vis alle og Skjul alle.

Tab eller Skift+Tab

Skjule alle grupper.

ALT+Skift+1

Udvide alle grupper.

Alt+Skift+9

Hvis du vil tildele brugerdefinerede tastaturgenveje til menuelementer, indspillede makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i Office PowerPoint 2007, skal du bruge et tilføjelsesprogram fra en tredjepart, f.eks. Shortcut Manager til PowerPoint, som du kan hente fra OfficeOne-tilføjelsesprogrammer til PowerPoint.

Se også

Gør dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×