Brug skabeloner til oprettelse af forskellige SharePoint-websteder

Brug skabeloner til oprettelse af forskellige SharePoint-websteder

Den version af SharePoint , du bruger, dikterer typen af websted på øverste niveau eller underordnet websted, du kan oprette. Det valg af webstedsskabeloner, der som standard er tilgængelige for dig, afhænger af de funktioner, der er konfigureret af din administrator og Office 365 eller SharePoint Server plan, du har. Du kan også oprette og bruge brugerdefinerede webstedsskabeloner.

Bemærk!: Hvis du har et websted eller et underordnet websted, du ikke længere har brug for, kan du se Slet et SharePoint-websted eller underordnet websted.

SharePoint Online og SharePoint Server 2019 websteder på øverste niveau

Som standard kan SharePoint Online -og SharePoint Server 2019 -teamwebsteder til at samarbejde med medlemmer af dit team eller personer, der arbejder sammen på et projekt og et kommunikationswebsted for at dele nyheder, rapporter, statusser osv. Når du starter SharePoint og klikker på + Opret websted, har du mulighed for at vælge mellem en af disse to skabeloner.

Vælg mellem to skabeloner på øverste niveau, team eller kommunikationswebsted.

Bemærk!: Din administrator kan aktivere eller deaktivere oprettelse af websteder eller erstatte oprettelse af brugerdefinerede eller klassiske teamwebsteder.

Hvis du vil have mere at vide om SharePoint Online og SharePoint Server 2019 teamwebsteder, skal du se Opret et teamwebsted i SharePoint eller Hvad er et SharePoint-teamwebsted? For Kommunikationswebsteder skal du se Opret et kommunikationswebsted i SharePoint , eller Hvad er et SharePoint-kommunikationswebsted?

SharePoint Online -og SharePoint Server 2019 underordnede websteder

Når du har oprettet en teamwebsted eller kommunikationswebstedpå øverste niveau, kan du oprette underordnede websteder. Med underordnede websteder kan du bruge en lang række skabeloner som f. eks Classic Team-, publicerings-, blog-eller Dokumentcenter-websteder. Nedenstående beskrivelser kan hjælpe dig med at vælge den ønskede skabelon.

Bemærk!: SharePoint Online websteder på øverste niveau, f. eks team-eller kommunikationswebsted, er ikke tilgængelige som underordnede webstedsskabeloner, kun som websteder på øverste niveau. SharePoint Server 2019 tilbyder nye team websteder som underordnet websted.

I SharePoint Onlinekan du kun oprette underordnede websteder med klassiske skabeloner. Fanen publicering er kun tilgængelig, når du aktiverer SharePoint publicerings infrastruktur og kun som et underordnet websted fra et gruppe tilknyttet teamwebsted på øverste niveau. Publicerings infrastrukturen og publicerings under webstederne er ikke tilgængelige på Kommunikationswebsteder på øverste niveau.

Når du opretter et underordnet websted fra et gruppe tilknyttet teamwebsted, kan det underordnede websted arve tilladelser fra det overordnede websted, og medlemmer af teamet får adgang. Nogle SharePoint Online webstedsfunktioner på øverste niveau vil ikke være tilgængelige på klassiske underordnede websteder, f. eks. Flyt til og Kopiér til.

SharePoint Server websteder og underordnede websteder

Med SharePoint server 2013 og 2016 kan du oprette websteder på øverste niveau eller underordnede websteder ved hjælp af de under klassiske skabeloner. Følgende beskrivelser viser tilgængeligheden af skabeloner baseret på versionen og planen for SharePoint server, du bruger.

SharePoint Server 2013 Foundation understøtter kun samarbejds team websteder og-Blogs. Det understøtter ikke andre skabeloner.

Skabeloner til Samarbejdswebsteder til SharePoint Online (kun underordnede websteder) og SharePoint server

Skabeloner til Samarbejdswebsteder opretter websteder, hvor du kan kommunikere oplysninger om dit team og dine projekter, oprette en blog eller et community-websted. Alle understøttes på SharePoint 2013 og 2016 og som underordnede websteder i SharePoint Online. For SharePoint 2013 Foundation understøttes kun team websteder og Blogs.

SharePoint Server 2019 tilbyder moderne teamwebsteder som underordnede websteder, men uden forbindelse til en Office 365 gruppe. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Hvad er et SharePoint-teamwebsted?.

Moderne team underordnet websted

Brug det klassiske teamwebsted til hurtigt at oprette, organisere og dele oplysninger til dit team eller projekt. Webstedet indeholder: Biblioteker og lister til:

 • Delte dokumenter

 • Meddelelser

 • Kalendere

 • Links

 • Opgaver

 • Diskussionsforum

Teamwebstedsskabelon

Et teamwebsted kan bruges som et enkelt miljø til at oprette, organisere og dele indhold. For eksempel skal du bruge listen meddelelser til at udsende vigtige oplysninger, nye værktøjer eller ressourcer til teammedlemmer. Brug kalenderen til at dele planlægningsoplysninger, som f. eks teambegivenheder, deadlines eller ferier. Du kan også prøve listen links for at hjælpe dit team med at oprette forbindelse til partnerwebsteder eller finde vigtige oplysninger for deres job.

Bemærk!: For et SharePoint Online underordnet websted oprettes der et klassisk teamwebsted ved hjælp af skabelonen teamwebsted.

Bemærk!: SharePoint klassiske blogge trækkes tilbage. Fra og med den 18. januar 2020 ændres navnet på webstedsskabelonen for den klassiske blog til "Blogge (udgået)". Fra og med den 17. juli 2020 er muligheden for at oprette nye klassiske blogwebsteder via brugergrænsefladen deaktiveret.

Du kan få et alternativ til klassiske blogge ved at gå til Opret en blog med kommunikationswebsteder og nyhedsindlæg.

Brug blogwebstedet til hurtigt at bekendtgøre firmameddelelser eller til at fremlægge ideer, observationer og viden i dit team eller din organisation. Webstedet indeholder Blogmeddelelser, Kommentarer og Links. Blogværktøjer hjælper dig med at godkende eller afvise kladdemeddelelser og redigere eller slette gamle meddelelser. Du kan endda modtage beskeder, når bloggen opdateres.

Webstedsskabelon til blog

Du kan hjælpe brugerne med at finde indhold, der interesserer dem, ved at tildele de indlæg, du opretter, til én eller flere kategorier. På blogwebsteder er det muligt at kommentere på indlæg, som er en god måde at bevare læsernes opmærksomhed på.

Projektwebstedsskabelonen gør det nemt at administrere projekter. Webstedet har de samme samarbejdsfunktioner som teamwebstedet og omfatter webdelen Projektoversigt, som er knyttet til standardopgavelisten. Elementer, der føjes til opgavelisten, vises automatisk i projektoversigten.

Projektwebstedsskabelon

Andre fordele ved at bruge projektwebstedet:

 • Visuel tidslinje med projektets opgaver.

 • Skema med projektopgaver.

 • Bibliotek til lagring af relevante projektdokumenter.

 • Notesbog til hurtigt at indsamle og organisere oplysninger om projektet

 • Delt kalender for teambegivenheder

 • Mulighed for at oprette forbindelse til Project Professional, Project Server 2016 eller Project Online.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet oprette et projektwebsted.

Brug communitywebstedet som et sted, hvor medlemmerne kan diskutere emner, de har til fælles.

Communitywebstedsskabelon

Communitywebsteder giver adskillige fordele i forbindelse med mail, chat eller andre kommunikationsmetoder, herunder:

 • Tilgængelighed af alt webstedsindhold for alle communityets medlemmer.

 • Komplet bevaring af diskussionshistorik i overensstemmelse med retningslinjer for virksomheder.

 • Indbygget søgning, så medlemmerne kan søge i alle communityindlæg.

 • Kategorisering af indhold for at forbedre synligheden af indhold og forenkle vedligeholdelsen.

 • Vedligeholdelse af websted ved hjælp af SharePoint- lister, som giver dig mulighed for at drage fordel af funktionerne styring, datastyring og arbejdsproces integration i SharePoint.

Bemærk!: Oprettelse af et underordnet websted ved hjælp af skabelon til kommunikationswebsted under et community-websted understøttes ikke.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet oprette en community-portal.

Enterprise-webstedsskabeloner til SharePoint Online (kun underordnede websteder) og SharePoint server

Enterprise-webstedsskabeloner giver dig websteder til at dokumentere eller registrere lagring og sporing, Business Intelligence til dataanalyser eller søgefunktioner på hele webstedet. Alle understøttes i SharePoint 2013 og 2016 og som underordnede websteder i SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 , medmindre andet er angivet. . Ingen understøttes af SharePoint 2013 Foundation.

Brug webstedsskabelonen til dokumentcenter til at administrere et stort antal dokumenter. Du kan bruge et dokumentcenter som et oprettelsesmiljø eller et indholdsarkiv.

Webstedsskabelon til dokumentcenter

I et oprettelsesmiljø kan brugere tjekke filer ind og ud og oprette mappestrukturer for de pågældende filer. Du kan bruge versionsstyring for at beholde ti eller flere tidligere versioner af hvert dokument. Du kan også bruge arbejdsprocesser til at styre dokumenternes livscyklus.

Det er ikke muligt at redigere dokumenter i et indholdsarkiv. Brugerne kan kun få vist eller uploade dokumenter. I et dokumentcenterwebsted kan du oprette en type arkiv, som kaldes vidensbasearkiv. Typisk indeholder vidensbaser enkelte versioner af dokumenter, og et websted kan potentielt indeholde op til 10 millioner filer.

Du kan få mere at vide under Brug af et websted dokumentcenter.

Brug webstedet data center til at organisere, gemme og administrere poster som juridiske eller økonomiske dokumenter. Datacentret understøtter hele processen med datastyring fra indsamling af data til datastyring og disposition af data.

Datacenterskabelon

Versionsstyring, overvågning, administration af metadata, eDiscovery og routing af data, der kan tilpasses, er indbyggede funktioner, som kan hjælpe dig med at administrere data mere effektivt.

Bemærk!: Oprettelse af et underordnet websted ved hjælp af skabelon til kommunikationswebsted under et data Center websted understøttes ikke.

Du kan finde flere oplysninger i oprette et data center.

Brug et BI-websted til at lagre, administrere, dele og få vist virksomhedsrapporter, scorecards og dashboards. Et BI Center-websted har visse egenskaber, der er indstillet til at være adskilt fra andre typer websteder, der omfatter færdigbyggede lister og biblioteker, der er designet specifikt til BI-indhold, adgang til indhold i PerformancePoint Services (for lokale kunder), eksempelfiler og links til nyttige oplysninger om bi-værktøjer.

Business Intelligence-webstedsskabelon

Du kan finde flere oplysninger i oprette, dele og bruge bi-indhold på et bi Center-websted.

Brug webstedet søge Center til at give brugerne mulighed for at søge på webstedet og få vist søgeresultater. Et websted for søge Center er det websted på øverste niveau for en gruppe af websteder, som en farmadministrator opretter.

Enterprise Search-webstedsskabelon

SharePoint Online er som standard udstyret med et grundlæggende søge Center websted, som har en standard søge startside og en standard søgeresultat side. Hvis du erstatter dit grundlæggende søgecenter med et Enterprise-søgecenter, oprettes sider, der kaldes søgevertikaler , som kan tilpasses til at søge efter bestemt indhold, såsom personer, samtaler og videoer. Disse sider viser søgeresultater, der er filtreret og formateret til en bestemt indholdstype eller klasse.

Du kan finde flere oplysninger i administrere søge Center i SharePoint Online.

Visio-proces lager

kunSharePoint Server 2019 .

Et Visio-proces lager er et websted, hvor du kan få vist, dele og gemme Visio-procesdiagrammer. Det omfatter et versions baseret dokumentbibliotek og skabeloner til almindelige rutediagrammer, tværfunktionelle rutediagrammer og BPMN-diagrammer.

Underordnet Visio-proces lager

Publicering af webstedsskabeloner for SharePoint Online (kun underordnede websteder) og SharePoint server

Publicering af webstedsskabeloner tilbyder publicering af websted med eller uden arbejdsprocesser for godkendelse og en Enterprise wiki for virksomhedens viden, som medlemmerne kan bidrage til. Du kan finde flere oplysninger i om udgivelses aktiverede webstedsskabeloner

Hvis du vil oprette publicerings underordnede websteder, skal administratoren først aktivere SharePoint-publicerings infrastrukturen. Når fanen publicering er aktiveret, vil den være tilgængelig.

Alle understøttes i SharePoint 2013 og 2016 og som underordnede websteder fra SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 -team websteder. Ingen understøttes af SharePoint 2013 Foundation eller som underordnede websteder på SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 Kommunikationswebsteder.

Brug et publiceringswebsted til at oprette virksomhedsintranet og kommunikationsportaler og til at oprette offentlige websteder i SharePoint Server. I SharePoint Server kan de også bruges til at udvide dit websted og hurtigt publicere websider. Bidragydere kan arbejde på kladdeversioner af sider og publicere dem for at gøre dem synlige for læserne.

Skabelon for publiceringswebsteder

Publiceringswebsteder har unikke funktioner, som forenkler processerne i forbindelse med oprettelse, godkendelse og publicering af websider. Disse funktioner aktiveres automatisk, når du opretter et publiceringswebsted, og de omfatter:

 • Sidelayout

 • Kolonnetyper

 • Webdele

 • Lister

 • Dokument- og billedbiblioteker til lagring af webudgivelsesaktiver.

Du kan finde flere oplysninger i funktioner, der er aktiveret på et SharePoint-publiceringswebsted.

Brug udgivelseswebstedet med arbejdsproces til at udgive websider i en tidsplan ved hjælp af godkendelsesarbejdsprocesser. Det omfatter dokument-og billedbiblioteker til lagring af webudgivelsesaktiver. Som standard kan du kun oprette websteder med denne skabelon under dette websted.

Publiceringswebsted med arbejdsprocesser

En arbejdsproces til godkendelse af publicering automatiserer dirigeringen af indhold til gennemgang og godkendelse. Publiceringen af nye og opdaterede websider er strengt kontrolleret. Der kan ikke publiceres nyt indhold, før det er blevet godkendt af hver eneste godkender i arbejdsprocessen.

Du kan finde flere oplysninger i arbejde med en arbejdsproces til godkendelse af publicering.

En virksomhedswiki er et websted til deling og opdatering af store mænger oplysninger på tværs af en virksomhed. Hvis din organisation har brug for en stor og centraliseret vidensbase, der kan bruges til både at lagre og dele store mængder oplysninger, er det værd at overveje at bruge en virksomhedswiki.

Webstedsskabelon til virksomhedswiki

En virksomhedswiki er ofte et lager til en organisations viden, som måske ikke ellers ville blive gemt til senere brug. Du kan bruge en virksomhedswiki til at fremme uformel læring og dele tips med andre brugere, hvilket kan reducere behovet for formel uddannelse eller fortløbende it-support.

Du kan finde flere oplysninger i oprette og redigere en wiki.

Oprette et websted fra en SharePoint Online gruppe af websteder (kun administratorer)

SharePoint Online lejer administratorer kan bruge administration til at oprette nye grupper af websteder. Når du opretter en ny gruppe af websteder, kan du vælge en klassisk skabelon, der skal bruges til et nyt websted på øverste niveau. Du kan dog ikke oprette et grupperet teamwebsted eller kommunikationswebsted. Markeringen svarer til skabeloner, der er tilgængelige for SharePoint Online underordnede websteder. Når webstedet starter, skal du konfigurere brugere, tilladelser, format, indhold og mange andre funktioner. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet oprette en gruppe af websteder.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×