Brug Opgaver i Outlook på internettet

En opgave er et element, som du opretter og vil spore, indtil den er færdig. Opgaver kan oprettes ud fra en mail, du har markeret med flag til opfølgning i form af et element, der kan handles ud, eller de kan være opgavelisteposter, som du tilføjer manuelt. Du kan bruge opgaver i Outlook på internettet til at oprette, redigere, kategorisere og administrere opgaver.

Vælg din version for at få yderligere vejledning

Instruktionerne er lidt forskellige, afhængigt af om du bruger de nye opgaver i Outlook på internettet eller de klassiske opgaver. Vælg den version, du bruger, for at se vejledningen, der gælder for dig.

HVIS IKONET OPGAVER SER SÅDAN UD...

Vælg det klassiske Opgaver

Se vejledning til de nye opgaver i Outlook på internettet.

HVIS IKONET OPGAVER SER SÅDAN UD...

Vælg det nye Opgaver

Se vejledning til de klassiske opgaver i Outlook på internettet.

Vejledning til de nye opgaver i Outlook på internettet

Microsoft to to do er nu integreret med Outlook på internettet. Hvis du vil gøre det, skal du placere de gamle opgaver og medtage intelligente lister. Smarte lister er filtrerede lister, der gør det nemmere at registrere opgaver og organisere din dag. Med henblik på at foretage integration kan du hurtigt organisere dine opgaver ved at føje dem til min dag, markere dem som vigtige eller føje dem til nye lister, du opretter. Der er også en liste over opgaver, du har tildelt en dato til. For at komme i gang skal du logge på Outlook på internettet.

Det nye opgaveværktøj er lidt anderledes end den klassiske version af Opgaver i Outlook.com. Nogle funktioner er anderledes og andre vil blive tilføjet, efterhånden som den nye version af Opgaver udrulles.

Du kan få vist og administrere dine opgaver ved at vælge Ikon for Opgaver Opgaver nederst i navigationsruden.

Gå til opgaver

Siden opgaver indeholder fire standard opgavelister samt valgfrie opgavelister og de opgavelister, du opretter.

 • Min dag er en smart liste, der kan hjælpe dig med at holde styr på de opgaver, du vil udføre i dag. Den er som standard Tom i starten af hver dag, så du kan organisere din dag ved at føje opgaver til den. Du føjer eksisterende opgaver til min dag ved at højreklikke på en opgave og vælge Føj til min dageller ved at trække en opgave fra en anden opgaveliste til min dag. De opgaver, der vises i min dag, bevares på den oprindelige liste.

  Bemærk!: Min dag ryddes ved midnat hver nat. De opgaver, der vises i min dag, gemmes på andre opgavelister, så de slettes ikke, når min dag ryddes.

  • Forslag er opgaver, der ikke er fuldført, som det måske er smart at føje til Min dag. Hvis du vil se foreslåede opgaver, skal du gå til Min dag og vælge Ikon med lyspære Forslag øverst på siden. Vælg plustegnet (+) ud for en opgave for at føje den til Min dag. Vælg Udført for at lukke Forslag og vende tilbage til Min dag. Forslag omfatter opgaver, der skal være færdige i dag eller i fremtiden, skulle have været færdige, som tidligere er blevet flyttet til Min dag, men ikke fuldført, eller som måske ville være relevante at begynde at arbejde på.

 • Vigtigt er en smart liste, der indeholder opgaver, du har markeret som vigtige. Du kan markere en opgave som vigtig ved at højreklikke på den og vælge Markér som vigtig eller ved at vælge stjerneikonet ud for den.

 • Planlagt er en smart liste, der indeholder opgaver, der har en påmindelse eller en forfaldsdato, og som ikke er markeret som fuldført. Opgaver, du opretter med en påmindelse eller forfaldsdato, vises automatisk på denne liste. Du kan kun føje opgaver til denne liste ved at tildele en påmindelse eller forfaldsdato til en eksisterende opgave.

 • Opgaver er listen, hvor nye opgaver som standard gemmes.

 • Mail med flag er en valgfri liste. Når du er slået til, kopieres meddelelser, du har markeret med mail til listen over markerede mails som opgaver. Du kan slå mail listen med flag til eller fra ved at gå til opgaver, derefter vælge Tandhjulsknappen i Windows 10 indstillinger Tandhjulsknappen i Windows 10 til at foretage indstillinger øverst på siden, gå til forbindelser og bruge skyderen til at aktivere eller deaktivere den markerede mail liste.

 • Tildelt til mig , er en anden valgfri liste. Når du er på, vises de elementer, der er blevet tildelt dig i Microsoft Planner, i tildelt til mig. Hvis du vil slå tildelt til eller fra, skal du gå til opgaver og vælge Tandhjulsknappen i Windows 10 indstillinger Tandhjulsknappen i Windows 10 til at foretage indstillinger øverst på siden, gå til forbindelser og bruge skyderen til at slå opgaver fra planner til eller fra. Du kan få mere at vide under planner-opgaver i Microsoft to do.

Du kan tilføje nye opgaver ved at vælge en opgaveliste og derefter vælge plustegnet ud for Tilføj en opgave og angive en beskrivelse af opgaven. Hvis du føjer en opgave til en smart liste, bliver opgaven gemt i opgaver og sammenkædet med den smarte liste, du var i, da du oprettede den.

Bemærk!: Du kan ikke oprette nye opgaver i Planlagt. Føj en påmindelse eller forfaldsdato til en eksisterende eller nye opgave for at føje en opgave til Planlagt.

Markér en opgave på en vilkårlig liste for at se alle de tilgængelige indstillinger for opgaven. Du kan gøre noget som at tilføje yderligere trin, føje dem til min dag, gøre dem gentagne, tilføje en forfaldsdato eller påmindelse og tilføje en note.

Du kan føje en eller flere filer til en opgave.

 1. Vælg Ikon for Opgaver opgaver nederst i navigationsruden.

 2. Vælg den opgave, du vil føje en fil til.

 3. Vælg Tilføj en fil fra ruden opgavedetaljer.

 4. Find og vælg den fil, du vil tilføje.

Bemærk!: Du kan vedhæfte mere end én fil til en opgave, men kan kun tilføje dem én ad gangen.

Brug ruden min dag til at oprette en opgave ud fra en meddelelse.

Bemærk!: Ruden min dag er en ny funktion, der muligvis ikke er tilgængelig endnu på din konto.

 1. Gå til mail i Outlook på internettet.

 2. Åbn ruden min dag ved at vælge Ikonet min dag min dag på værktøjslinjen øverst på siden.

 3. Find den meddelelse, du vil oprette en opgave ud fra, på meddelelseslisten.

 4. Markér og træk meddelelsen til ruden Opgaver.

Brug ruden min dag til at oprette en begivenhed i din kalender ud fra en opgave.

Bemærk!: Ruden min dag er en ny funktion, der muligvis ikke er tilgængelig endnu på din konto.

 1. Gå til kalender i Outlook på internettet.

 2. Åbn ruden min dag ved at vælge Ikonet min dag min dag på værktøjslinjen øverst på siden.

 3. Find den opgave, du vil oprette en kalenderbegivenhed fra.

 4. Markér og træk opgaven til den ønskede tids i din kalender.

Du kan ikke dele individuelle opgaver, men du kan dele liste over opgaver, som du opretter.

 • Gå til opgaver.

 • Højreklik på den opgaveliste, du vil dele, og vælg del liste.

  Del opgaveliste
 • Vælg Opret link til invitation.

  Opret link til invitation
 • Vælg Kopiér link.

  Kopiér link til invitation til opgaveliste
 • Gå til mail, og Opret en ny meddelelse. Adressere det til de personer, du vil dele listen med, Indsæt linket i meddelelsens brødtekst, og Tilføj de ønskede oplysninger, og send derefter meddelelsen.

  Bemærk!: Du kan sende linket til alle, men det er kun personer i din organisation, der kan oprette forbindelse til den delte liste.

Når du har delt en opgaveliste, kan du højreklikke på den og vælge delingsindstillinger for at få linket invitation igen. Vælg delingsindstillinger og derefter flere indstillinger for at stoppe med at dele listen, eller undgå, at personer, der ikke allerede deltager i listen, kan deltage.

Tip!: Du kan identificere delte lister ved at Delt opgaveliste delte ikoner.

Ud over standard opgavelisterne kan du oprette og administrere lister for at organisere dine opgaver i.

 • Opret en ny opgaveliste.

  1. Vælg ny liste i navigationsruden.

   Opret en ny opgaveliste
  2. Skriv et navn til den nye liste.

  3. Tryk på Enter for at gemme den nye liste.

 • Højreklik på en liste i navigationsruden for at dele, duplikereeller slette den.

  Del opgaveliste
 • Vælg en liste, og vælg derefter ikonet flere handlinger Flere handlinger i opgavevinduet for at få adgang til Listeindstillinger, som f. eks. Omdøb liste, Skift temaeller Skjul fuldførte opgaver.

  Listeindstillinger

Indstillingerne for den nye version af Opgaver er på deres egen side. På siden opgaver skal du vælge Tandhjulsknappen i Windows 10 indstillinger Tandhjulsknappen i Windows 10 for at foretage indstillinger øverst på siden for at få vist alle indstillinger for de nye opgaver.

Du kan skifte tilbage til de klassiske opgaver ved at vælge den nye Outlook til/fra-knappen øverst på siden opgaver.

Hvis du har skiftet til Classic-opgaver, kan du skifte tilbage ved at vælge Prøv den nye Outlook -til/fra-knappen øverst på siden mail.

Instruktioner til klassiske opgaver i Outlook på internettet

Den klassiske version af Opgaver omfatter opgaver, du tidligere har oprettet og gemt i en opgavemappe, samt meddelelser, du har markeret med flag.

Se følgende billede og de nummererede elementer, der svarer til hvert område, for at få et overblik over ruden Opgaver.

Administrer dine opgaver.

 1. Du kan oprette, slette, flytte og kategorisere opgaver. Du kan markere opgaver som færdige, efterhånden som du afslutter dem.

 2. Mine opgaver - Viser mapper, du kan bruge til at få vist og administrere dine opgaver. Vælg, om du vil have vist elementer, du har markeret som vigtige. Du kan oprette nye opgavemapper og omdøbe eller flytte eksisterende. For at tilføje en mappe skal du højreklikke på Mine opgaver og vælge Opret ny mappe. For at omdøbe eller slette mapper skal du højreklikke på mappen og vælge Omdøb eller Slet.

 3. Opgaveliste – Filtrer og få vist opgaver på baseret på status, opgaverne er tildelt. Brug menuen Filtrer til at sortere opgaver baseret på forskellige kriterier.

  Vælg, hvordan du vil filtrere, sortere og rangordne opgaverne i opgavelisten i Outlook.com

  Brug kommandolinjen over opgavelisten til at slette, kategorisere, tildele et symbol eller markere en valgt opgave som fuldført.

  Opgavekommandolinjen til Outlook.com

 4. Opgavedetaljer – få vist oplysninger om den opgave, der er markeret på listen opgaver. Hvis du vil redigere opgaveoplysninger som status, prioritet og procent fuldført, skal du vælge Rediger .

 1. Log på Outlook på internettet

 2. Vælg Opgaver nederst på siden.

 3. Vælg Ny.

  Opgavekommandolinjen til Outlook.com
 4. Skriv emnet, forfaldsdato, og en note om opgaven, hvis du vil.

 5. Vælg Vis flere detaljer for at indtaste oplysninger som f.eks. Startdato, Dato færdiggjort og Status og for at registrere status for opgaven f.eks. % fuldført eller arbejdstimer.

 6. Brug kommandoen Vedhæft til at vedhæfte en fil til opgaven.

 7. Brug kommandoen Symbol til at tildele en opgave et symbol. Symboler er ikoner, du kan anvende på opgaveelementer som visuelle effekter, der hjælper dig med hurtigt at finde frem til bestemte opgavetyper.

 8. Vælg Gem.

  Formular med opgaveoplysninger for Outlook.com

 1. Log på Outlook på internettet

 2. Vælg Opgaver nederst på siden.

 3. Vælg den opgave, du vil redigere, og vælg derefter Rediger Rediger i ruden Opgaver.

 4. Foretag ændringerne i opgaven, og vælg Gem.

 1. Log på Outlook på internettet

 2. Vælg Opgaver nederst på siden.

 3. Vælg den opgave, du vil kategorisere fra opgavelisten, og vælg derefter Kategorier.

  Opgavekategorier

 4. Vælg den kategori, du vil tildele opgaven, f.eks. Kategorien Gul.

 1. Log på Outlook på internettet

 2. Vælg Opgaver nederst på siden.

 3. Vælg menuen filter, og vælg, hvordan du vil sortere opgaverne på opgavelisten. I følgende skærmbillede sorteres opgaver efter status (aktiv), forfaldsdato og med de ældste opgaver øverst. Du kan sortere efter aktiv, over skredeteller fuldført.

  Vælg, hvordan du vil filtrere, sortere og rangordne opgaverne i opgavelisten i Outlook.com

Bemærk!: Outlook på internettet understøtter ikke sortering af opgaver efter kategori.

Hvad nu, hvis jeg gerne vil vide mere?

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×