Brug OneDrive til Windows 10 (pc, telefon, tablet, HoloLens eller Surface Hub)

Brug OneDrive til Windows 10 (pc, telefon, tablet, HoloLens eller Surface Hub)

Her er de mest almindelige opgaver og funktioner i OneDrive-appen på alle Windows 10-enheder, herunder pc'er, telefoner, tablets, HoloLens, Xbox One og Surface Hub.

Mange opgaver er hurtigere at færdiggøre, når du bruger tastaturgenveje. Hvis du vil se alle genvejene til OneDrive, skal du gå til Tastaturgenveje i OneDrive-appen til Windows 10.

Denne artikel gælder for OneDrive-appen i Windows 10.

Du kan få hjælp til andre versioner af Windows under Windows Phone 8.1 eller Windows Phone 7 eller mere hjælp til OneDrive.

Bemærk!: Appen er skrivebeskyttet fra Xbox. Du kan få vist fotos og videoer, men du kan ikke tilføje dem fra Xbox.

Når du tilføjer en personlig konto, skal du angive din Microsoft-konto på logonsiden. Hvis du vil tilføje en OneDrive for Business-konto, skal du angive den mailadresse, du bruger til dit firma, skolen eller en anden organisation.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du har problemer med at logge på med din arbejds- eller skolekonto, kan du forsøge at logge på OneDrive.com eller kontakte din it-afdeling.

 • Hvis du vil ændre eller nulstille din OneDrive-adgangskode, skal du logge på din konto online på account.microsoft.com/security.

Du kan have både en personlig konto og OneDrive for Business-konti. Sådan tilføjer du en ekstra konto:

 1. Åbn OneDrive-appen, og tryk på Menu Menuen OneDrive øverst til venstre på skærmen.

 2. Tryk på Kontoindstillinger.

 3. Tryk på Tilføj konto.

 4. Vælg enten Microsoft-konto (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) eller arbejds- eller skolekonto (tildelt af din organisation).

 5. Tryk på ikonet +. På logonskærmen skal du derefter angive den mailadresse og adgangskode, du bruger til enten din Microsoft-konto eller til dit firma, skolen eller en anden organisation.

  Hvis din organisation bruger SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2019, adskiller logonprocessen sig fra Office 365. Tryk på Har du en URL-adresse til SharePoint-serveren? på logonskærmen. Du skal derefter angive webadressen på din SharePoint-server for at fortsætte logonprocessen. Webadressen, også kaldet en URL-adresse, kan se således ud: http://portal.

Bemærkninger!: 

 • For at kunne logge på OneDrive for Business skal din organisation enten have et kvalificerende virksomhedsabonnement på SharePoint Online eller Office 365, eller også skal din organisation have sin egen udrulning af SharePoint Server.

 • Du kan ikke logge på med flere arbejds- eller skolekonti fra den samme organisation.

Hvis du har problemer med at logge på med din OneDrive for Business-konto, kan du prøve at logge på http://portal.office.com/onedrive eller kontakte din it-afdeling.

Din OneDrive-app i Windows 10 lader dig logge på din personlige OneDrive og dine OneDrive for Business-konti og derefter skifte mellem de konti, du har tilføjet.

Tryk på Menu Menuen OneDrive øverst på skærmen, og tryk derefter på den konto, du vil bruge.

Bemærk!: Hvis du vil tilføje en anden konto, skal du trykke på Kontoindstillinger, og derefter på Tilføj konto.

Brug den samme fremgangsmåde til at uploade og gemme alle filtyper i OneDrive-appen, herunder dokumenter, fotos, videoer og musikfiler.

 1. I OneDrive-appen i den mappe, hvor du vil tilføje fotos, skal du trykke på Tilføj Tilføje foto .

 2. Tryk på Upload Ikonet Upload for OneDrive til Windows 10 Mobile .

 3. Ved Vælg en app skal du vælge kilden til den fil, du vil uploade, f.eks Denne enhed eller appen Billeder på telefonen.

  Bemærkninger!: 

  • På en pc med Windows 10 viser dialogboksen Åbn filerne på din pc. Gå til de filer, du vil overføre, og vælg Åbn.

  • Hvis din telefon er indstillet til automatisk til at gemme billeder i OneDrive, viser telefonens app Billeder billeder fra OneDrive samt billeder på telefonen, som endnu ikke er blevet overført. Hvis du overfører et billede, der er allerede i OneDrive, oprettes der en kopi.

 4. Find den fil, du vil uploade, markér den, og tryk derefter på OK OK .

Tip!: Du kan også uploade billeder og videoer fra telefonen til OneDrive-mappen på computeren med Stifinder, eller import ved hjælp af appen Billeder. Slut telefonen til computeren med telefonens datakabel eller ved at bruge en wi-fi- eller Bluetooth-forbindelse.

Bemærk!: Upload fra kamera kan kun anvendes på én konto ad gangen.

 1. I OneDrive-appen skal du trykke på Menu Menuen OneDrive > Indstillinger OneDrive-indstillinger > Overførsel fra kamera.

 2. Under Upload fra kameraet skal du slå kontakten Til.

  Du kan også automatisk uploade videoer, du optager med din telefon, ved at slå kontakten Til under indstillingen Inkluder videoer.

  Tip!: Du kan kun automatisk uploade videoer, hvis Upload fra kameraet også er slået til.

 3. Under Camera backup account skal du åbne listen og vælge den OneDrive-konto, du vil overføre billeder til.

Tip!: Hvis du bruger en forbrugsafregnet internetforbindelse, f.eks en mobildataforbindelse, kan du slå kontakten Fra ved Upload on metered connections. Hvis din forbindelse ikke er forbrugsbaseret – hvilket de fleste wi-fi-netværksforbindelser ikke er – kan du slå denne kontakt til.

Du kan søge efter fil- eller mappenavne, tekst i filer og endda tekst og mærker i billeder. Tryk på Søg Søge i OneDrive , og skriv den ønskede sætning i feltet Søg.

Du kan tilføje mapper i visningen Filer eller i en hvilken som helst anden mappe i OneDrive.

 1. I OneDrive-appen i visningen Filer skal du trykke på Tilføj Tilføje foto . Tryk derefter på Ny mappe Kommandoen Ny mappe i OneDrive-appen på Windows Phone 10 .

 2. Angiv et navn for den nye mappe, og tryk derefter på OK OK .

 1. I OneDrive-appen skal du trykke på Vælg Vælge filer , derefter trykke på afkrydsningsfeltet for en eller flere filer, du vil flytte, trykke på Se mere Se mere og derefter trykke på Flytte Flytte filer .

 2. Ved Flyt elementer til skal du trykke på den mappe, filerne skal flyttes til. Tryk derefter på Flyt OK .

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny mappe til de filer, du flytter, skal du trykke på Ny mappe Kommandoen Ny mappe i OneDrive-appen på Windows Phone 10 .

Hvis du bruger OneDrive kan du få adgang til dine SharePoint-filer i mobilappen uden at forlade OneDrive. SharePoint-websteder, som du for nyligt har interageret med, eller som du følger, vises på en liste, der er placeret under navnet på din organisation. Du vil også kunne se dine Office 365-grupper på listen, idet hver gruppe har sit eget teamwebsted.

For at få mere for at vide, kan du se Find dine SharePoint-filer i OneDrive.

Åbn den mappe, du vil sortere i appen OneDrive, og tryk på Sortér efter Sortere . Du kan sortere efter navn, dato eller størrelse.

Bemærk!: Sortering fungerer i visningen Alle filer, eller i en mappe i Alle filer. Visningerne Billeder, Dokumenter og Delt sorteres kun efter dato.

 1. Tryk på Menu Menuen OneDrive > Papirkurv.

 2. Tryk på Vælg Vælge filer og tryk på afkrydsningsfeltet ud for de filer, du vil gendanne, og tryk derefter på Gendan Ikonet Gendan for OneDrive til Windows 10 Mobile .

Filer, der er blevet slettet fra OneDrive, gemmes i OneDrive-papirkurven i 30 dage for personlige konti. Filerne kan gendannes til OneDrive inden da, eller du kan slette dem permanent fra dit OneDrive.

 1. Tryk på Menu Menuen OneDrive > Papirkurv.

 2. I visningen Papirkurv skal du vælge de filer, du vil slette.

 3. Hvis du vil fjerne filerne permanent, skal du trykke på Slet Ikonet Slet for OneDrive til Windows 10 Mobile .

Bemærk!: Hvis din Papirkurv er fuld, slettes de ældste elementer automatisk efter tre dage. Hvis du er logget på med en arbejds- eller skolekonto, slettes elementer i papirkurven automatisk efter 93 dage, medmindre administratoren har ændret indstillingen. Få mere at vide om hvor længe slettede elementer opbevares for arbejds- eller skolekonti.

 1. Tryk på Vælg Vælge filer i OneDrive-appen, og tryk derefter på afkrydsningsfeltet ud for de filer, du ønsker.

  Bemærk!: OneDrive på Windows Phone tillader i øjeblikket ikke, at du downloader mapper eller OneNote-notesbøger.

 2. Tryk på Mere, og tryk derefter på Download Downloade fil . Du kan også trykke og holde på den fil, du vil downloade, og derefter trykke på Download.

 3. Find og åbn mappen på din enhed, hvor du vil gemme overførslerne, og tryk derefter på Gem Færdig med at tilføje .

  Bemærk!: På en PC med Windows 10 skal du finde og åbne den mappe, hvor du vil gemme overførslerne, og derefter vælge Vælg mappe.

I OneDrive-appen skal du trykke på Vælg Vælge filer . Tryk så på afkrydsningsfeltet for den fil eller mappe, du vil dele, og derefter på Del Dele fil .

Hvis du vil dele med nogle få bestemte personer, skal du vælge Inviter personer eller Send filer.

Hvis du vil dele med et stort antal brugere, som f.eks. på et socialt medie eller i et blogindlæg, skal du vælge Del et link.

Inviter personer til at dele

 1. Tryk på Del Dele fil > Inviter personer.

 2. Skriv de ønskede navne eller mailadresser under Inviter personer. Tryk på Tilføj Tilføje foto for at angive flere navne.

  Tip!: Se under Seneste kontakter – den person, du vil dele med, findes måske der. Tryk blot på navnet for at sende en meddelelse til personen med et link til den fil, du deler.

 3. Hvis modtagerne skal kunne tilføje ændringer eller redigere, skal du markere feltet Tillad redigering. Fjern markeringen, hvis filen skal være skrivebeskyttet for modtagerne.

  Tip!: Hvis du vil føje en note til din invitation til deling, skal du trykke på pilen nederst i Tillad redigering. Tryk derefter på Tilføj en hurtig note, og skriv det, du vil notere.

 4. Tryk på OK OK . Modtagerne får en mail med et link til dokumentet.

Del et link

 1. Tryk på Del Dele fil > Del et link.

 2. Vælg, om modtagerne skal kunne vise og redigere filen, eller vælg Vis kun, så modtagerne kun kan læse den.

 3. Tryk på den app, du vil bruge til at dele linket med, i listen Del. Du skal måske rulle listen opad for at få vist alle indstillinger.

Bemærk!: Husk, at alle modtagere af linket kan åbne, downloade og gemme dokumentet og videresende linket.

Del som vedhæftet fil

 1. Tryk på Del Dele fil > Send filer.

 2. Tryk på den app, du vil bruge til at sende den vedhæftede fil med, i listen Del.

 3. Når du har valgt appen, åbnes den. Brug den til at dele filen.

Bemærk!: Det er kun individuelle filer, der kan deles som vedhæftede filer. Hvis du vil dele flere filer eller en mappe, skal du bruge Inviter personer eller Del et link.

Når nogen deler en OneDrive-fil eller -mappe med dig, får du typisk en mail eller en besked på din Windows-enhed. Du kan finde filerne, der er delt med dig, i OneDrive-appen ved at trykke på Menu Menuen OneDrive > Delt.

Visningen Delte filer i OneDrive-appen til Android

Visningen Delt indeholder filer, der er delt med dig, og filer, du har delt med andre. Når du er logget på med en personlig OneDrive-konto, kan du trykke på den person, der har delt filen, for at finde de filer, der er delt af den pågældende person.

Bemærk!: Visningen Delt ser anderledes ud, når du er logget på med en arbejds- eller skolekonto.

Markér filer eller mapper som "offline" for at læse dem når som helst, selv når du ikke har forbindelse til internettet. Onlineredigeringer af filer synkroniseres, næste gang din Windows-enhed opretter forbindelse til internettet, så du får den nyeste version af filen.

Bemærkninger!: 

 • Filer eller mapper, der er markeret som offline, er skrivebeskyttede – du kan redigere dem, når du er online. Hvis du redigerer en fil offline, gemmes den som en ny fil, og den oprindelige OneDrive-fil ændres ikke.

 • Offlinemapper er tilgængelige til Premium OneDrive med et Office 365-abonnement.

 1. Markér de filer eller mapper, der skal være tilgængelige til læsning offline, i appen OneDrive, og tryk derefter på Bevar offline Skærmbillede af ikonet Bevar offline i OneDrive-appen til Windows 10 .

 2. Filer eller mapper, der er markeret til læsning offline, har ikonet Bevar offline i listevisningen. Tryk på filen på listen når som helst for at åbne den og læse den.

Tip!: Når du markerer en fil eller mappe som offline, viser OneDrive den også i visningen Offlinefiler. Tryk på Menu Menuen OneDrive > Offline for hurtigt at finde alle offlinefiler og -mapper.

Hvis du vil stoppe med at bevare en fil eller mappe offline, skal du markere offlinefilen eller -mappen og trykke på Kun online Skærmbillede af ikonet Kun online i OneDrive-appen til Windows 10 .

I OneDrive-appen, tryk på Menu Menuen OneDrive > Indstillinger OneDrive-indstillinger > Konti. På siden Konti vises hver af de konti, der har forbindelse til din OneDrive-app, med det samlede lager og den tilgængelige plads for hver.

Når du vil logge af en personlig OneDrive-konto eller en OneDrive for Business-konto, skal du åbne appen og trykke på Menu Menuen OneDrive > Kontoindstillinger. Vælg den konto, du vil logge af, og tryk på Log af.

Du skal først opdatere din Windows-enhed. Derefter skal du kontrollere, at du har installeret alle tilgængelige opdateringer til appen. De downloades og installeres automatisk, når du har forbindelse til Wi-Fi. Sådan får du vist tilgængelige opdateringer, der ikke er downloadet:

 1. Åbn App Store, og tryk derefter på Opdateringer.

 2. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på Opdater alle.

Hvis du stadig har problemer med programmet, kan du prøve at slette det og derefter gå til App Store for at hente det igen.

Hvis du ikke kan se en fil, du leder efter, i appen, skal du se Finde mistede eller manglende filer i OneDrive.

Læs om, hvordan du foretager Fejlfinding af problemer med OneDrive til Windows Phone-appen, hvis du har brug for mere hjælp.

Du kan bedømme OneDrive-appen eller få hjælp til OneDrive-appen ved at ryste din telefon. På andre enheder kan Giv feedback vælges på de fleste sider for at få hjælp.

Har du brug for mere hjælp?

Online

Få hjælp online
Se flere supportsider til OneDrive og OneDrive for Business.
Til OneDrive-mobilappen skal du se Fejlfinding af OneDrive-mobilapp.

Ikon for mailsupport

Mailsupport
Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du ryste din mobilenhed, mens du er i OneDrive-appen eller sende en mail til OneDrive-supportteamethttps://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=528676. Du kan kontakte OneDrive for Business-support fra din pc eller Mac ved at åbne Aktivitetscenter, vælge Flere > Send feedback > Der er noget, jeg ikke kan lide.

OneDrive for Business Administratorer kan også få vist OneDrive for Business-teknologicommunity, Hjælp til OneDrive for Business-administratorer eller Kontakt Office 365 for Business-support.

Office 365-communityforummer

Har du feedback?
OneDrive UserVoice er stedet til at foreslå funktioner, du gerne vil have, at vi skal føje til OneDrive. Vi kan imidlertid ikke garantere bestemte funktioner eller tidslinjer, men vi besvarer alle forslag, der får mindst 500 stemmer.

Gå til OneDrive UserVoice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×