Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Word 2016 søger automatisk efter potentielle stavefejl og grammatiske fejl, mens du skriver, og du kan bruge Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Kontrollér stavning og grammatik i et dokument

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stave- eller grammatikfejl, og tryk derefter på F7. Du kan også bruge en kommando på båndet: Tryk på Alt+R for at åbne fanen Gennemse, og tryk derefter på S for Stave- og grammatikkontrol.

  Tip!: Hvis du vil nøjes med at kontrollere stavning og grammatik i en enkelt sætning eller i et enkelt afsnit i dit dokument, skal du markere den tekst, du vil kontrollere, og derefter trykke på F7.

 2. Når du hører: "Korrekturrude" og det første forkert stavede ord samt forslag til stavemåder eller den første mulige grammatiske fejl og foreslåede rettelser, skal du trykke på Tab for at skifte mellem forslagene, definitionen af et ord eller en grammatikforklaring. Ved at lytte til dem kan du finde ud af, hvordan du vil reagere på den mulige fejl.

  • Hvis der er mere end én foreslået stavemåde, kan du trykke på pil op og pil ned, indtil du hører den stavemåde, du vil bruge.

  • Hvis der er en stavefejl, medtager Word 2016 muligvis en definition af ordet. Hvis du vil høre definitionen, skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Knappen Tekst til tale", og derefter trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis der er en grammatisk fejl, medtager Word 2016 muligvis en forklaring af grammatikreglen. Hvis det sker, kan du høre "Årsagstekst er virtualiseret" og derefter forklaringen. Tryk på Esc for at lukke vinduet Årsagstekst er virtualiseret og vende tilbage til ruden Korrektur.

  • Hvis der er en grammatisk fejl, viser Word 2016 muligvis alternative ord eller udtryk. Hvis du vil høre dem, skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Knappen Tekst til tale", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 3. Du kan træffe en beslutning om en fejl, som Word 2016 identificerer, ved at trykke på Tab for at gå til den ønskede kommando, f.eks. "Ignorer". Tryk derefter på Enter eller på den tastaturgenvej, du hører. Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje, som du kan bruge under Tastaturgenveje til korrekturruden længere nede i dette emne.

 4. Når du retter, ignorerer eller springer en fejl over, går Word 2016 videre til den næste fejl. Gentag gennemsynsprocessen for hver fejl.

 5. Når Word 2016 er færdig med at gennemgå dokumentet, hører du: "Dialogboksen Microsoft Word, knappen OK". Tryk på mellemrumstasten for at gå tilbage til dit dokument. Hvis du kun har valgt den markerede tekst, skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Knappen Ja" i dialogboksen, og derefter trykke på mellemrumstasten.

Tastaturgenveje til korrekturruden

Følgende tabel opsummerer tastaturgenvejene for Korrekturruden.

Hvis du vil

skal du trykke på

Ignorer det registrerede ord én gang, men kontrollér det igen.

I

Ignorer det registrerede ord i hele dokumentet.

G

Du kan tilføje det registrerede ord i programmets ordbog.

A

Fortryd ændringen. Gentag for de foregående rettelser.

Ctrl+Z

Åbn dialogboksen Indstillinger for at vælge, hvordan programmet skal rette stavning og grammatik for alle dokumenter.

Alt+F, T, og tryk derefter på pil ned-tasten for at gå til ruden Korrektur

Kontrollér ord og grammatik, som du tidligere har valgt at ignorere

 1. I det Word 2016-dokument, du vil kontrollere, skal du trykke på Alt+F for at åbne menuen Filer og derefter trykke på I for at åbne Word-indstillinger. Word 2016 flytter fokus til listen Kategorier i dialogboksen Word-indstillinger.

 2. Tryk på P for at åbne fanen Korrektur, og tryk derefter på tabulatortasten. Dialogboksen Korrektur åbnes med fokus på knappen Indstillinger for Autokorrektur.

 3. Hvis du vil åbne dialogboksen Microsoft Word, skal du trykke på Alt+K. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på Enter for at vælge Ja. Hvis du ikke vil kontrollere dokumentet igen, skal du trykke på højre piletast for at gå til Nej og derefter trykke på Enter.

Tastaturgenveje relateret til grammatik- og stavekontrol

Følgende tabel indeholder en oversigt over tastaturgenveje, der kan hjælpe dig med at kontrollere grammatik og stavning i dine Word 2016-dokumenter.

Hvis du vil

skal du trykke på

Åbn dialogboksen Word-indstillinger

Alt+F, T

Åbn fanen Korrektur i dialogboksen Word-indstillinger.

P, og tryk derefter på tabulatortasten

Åbn dialogboksen Autokorrektur på fanen Korrektur.

Alt+A

Åbn dialogboksen Undtagelser i dialogboksen Autokorrektur.

Alt+E

Markér stavning og grammatik igen på fanen Korrektur.

Alt+K

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol på fanen Korrektur.

Alt+P

Gå til afkrydsningsfeltet Kontrollér grammatik samtidig med stavning på fanen Korrektur.

Alt+H, Alt+H

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul stavefejl i dette dokument på fanen Korrektur.

Alt+S

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul grammatikfejl, men kun i dette dokument på fanen Korrektur.

Alt+D

Slå automatisk stave- og grammatikkontrol til eller fra

Du kan deaktivere den automatiske stave- og grammatikkontrol og derefter kontrollere dokumentet, når du er færdig med det. Det er nyttigt at kontrollere al stavning og grammatik i dokumentet på én gang, når du hurtigt vil korrekturlæse din tekst.

 1. I et åbent Word 2016-dokument skal du trykke på Alt+F, I. Word flytter fokus til listen Kategorier i dialogboksen Word-indstillinger.

 2. Tryk på P for at åbne fanen Korrektur, og tryk derefter på Tab. Dialogboksen Korrektur åbnes med fokus på knappen Indstillinger for Autokorrektur.

 3. Tryk på Alt+P for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol.

 4. Hvis du vil gå til afkrydsningsfeltet Løbende markering af grammatikfejl, skal du trykke på Alt+M og derefter trykke på Alt+M igen. Tryk på mellemrumstasten for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen Word-indstillinger og vende tilbage til dit dokument, skal du trykke på Tab, indtil du hører:"Knappen OK", og derefter trykke på Enter.

Du kan angive, hvordan Word 2016 skal foretage autokorrektur, mens du skriver. I dialogboksen Word-indstillinger under fanen Korrektur skal du trykke på Alt+A. I dialogboksen Autokorrektur kan du vælge mellem indstillinger f.eks. til at erstatte tekst, mens du skriver, rette utilsigtede store bogstaver og rette citationstegn.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at registrere og gennemse ændringer i et dokument i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Word 2016 for Mac søger automatisk efter potentielle stavefejl og grammatiske fejl, mens du skriver, og du kan bruge VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word 2016 til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Kontrollér stavning og grammatik i et dokument

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stave- eller grammatikfejl og tryk derefter på Option+Command+L.

  Tip!: Hvis du vil nøjes med at kontrollere stavning og grammatik i en enkelt sætning eller i et enkelt afsnit i dit dokument, skal du markere den tekst, du vil kontrollere, og derefter trykke på Option+Command+L. Markér tekst ved at holde Skift nede, og tryk på piletasterne for at flytte markøren.

 2. Dialogboksen Stave- og grammatikkontrol åbner. Du hører: "Stave- og grammatikkontrol" samt korrektursproget. Fokus er på det tekstfelt, hvor du kan redigere stavefejlen eller den grammatiske fejl. Dialogboksen viser også de foreslåede stavemåder eller de foreslåede grammatiske rettelser. Tryk på Tab, indtil du hører: "Tabellen Forslag." Ved at lytte til forslagene kan du bedre afgøre, hvordan du vil reagere på den mulige fejl.

 3. For at svare på et problem som Word identificerer, skal du trykke på Tab, indtil du hører den kommando, du vil vælge, og derefter trykke på mellemrumstasten:

  • Vælg Ignorer for at springe den aktuelt markerede tekst over og flytte til det næste punkt.

  • Vælg Ignorer Alle for at springe alle forekomster af teksten over og flytte til det næste punkt.

  • Vælg Tilføj for at føje det aktuelt markerede ord til ordbogen, så Word ikke registrerer ordet som en fejl fremover. Dette virker kun ved forkert stavede ord. Du kan ikke tilføje brugerdefineret grammatik til ordbogen.

  • Hvis du vil springe en forekomst af en grammatisk fejl over, og gå videre til den næste så vælg Næste sætning.

  • For at anvende ændringerne skal du vælge et af forslagene til stavemåde i tabellen Ordforslag. Brug piletasterne op og ned til at gennemgå forslagene til stavemåde. VoiceOver læser forslagene højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Når du er på forslaget, skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Skift" eller "Skift alle" (for at anvende ændringen på alle forekomster af teksten), og derefter trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

 4. Når du retter, eller springer en fejl over går Word videre til den næste fejl. Gentag gennemsynsprocessen for hver fejl.

 5. Når stavekontrollen er fuldført, hører du: "Stave- og grammatikkontrollen er fuldført." Hvis du kun har tjekket markeret tekst, hører du: "Word er færdig med at kontrollere den markerede tekst".

 6. Tryk på Mellemrumstasten for at gå tilbage til dit dokument.

  Bemærk!: Når VoiceOver læser teksten, og Word registrerer en mulig stavefejl, vil du også høre: "Forkert stavet" før ordet.

Kontrollér ord og grammatik, som du tidligere har valgt at ignorere

Ryd eller nulstil listen over ignorerede ord og grammatik, så Word kontrollerer problemer med ord og grammatik, som du tidligere har givet programmet besked om at ignorere.

Bemærk!: Når du nulstiller listen over ignorerede ord og grammatik, ryddes listen kun for det aktuelt åbne dokument. Eventuelle problemer med stavning og grammatik som du har givet besked om at ignorere i andre Word-dokumenter, bliver ikke påvirket.

 1. Gå til menulinjen, og tryk på Control+Option+M i det Word-dokument, du vil kontrollere igen. Du hører: "Menulinjen Apple".

 2. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "Værktøjer". Tryk derefter på pil ned, indtil du hører: "Undermenuen Stave- og grammatikkontrol." For at udvide undermenuen for Stave- og grammatikkontrol skal du trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Nulstil ignorerede ord og grammatik", og tryk derefter på mellemrumstasten.

 4. Der åbnes et bekræftelsesvindue. For at bekræfte nulstillingen skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Standardknappen Ja". Tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåde og grammatik igen, skal du trykke på Option+Command+L.

Tastaturgenveje relateret til grammatik- og stavekontrol

Følgende tabel indeholder en oversigt over tastaturgenveje, der kan hjælpe dig med at kontrollere grammatik og stavning i dine Word-dokumenter.

Bemærk!: Word 2016 for Mac anvender funktionstasterne til almindelige kommandoer. Som standard skal du også trykke på Fn-tasten for at bruge en funktionstast i en VoiceOver-kommando. For at få mere at vide om, hvordan du bruger funktionstasterne i Word 2016 for Mac, skal du læse Brug genveje med funktionstaster i Tastaturgenveje i Word 2016 til Mac.

Hvis du vil

skal du trykke på

Åbn Word-Indstillinger.

Command+Komma (,)

Åbn dialogboksen Stave- og grammatikkontrol.

Option+Command+L

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl.

Fn+Option+F7

Søg efter et markeret ord i opgaveruden Synonymordbog.

Fn+Skift+F7

Slå markeret tekst op på internettet.

Command+Skift+L

Slå automatisk stave- og grammatikkontrol til og fra

Du kan deaktivere den automatiske kontrol af stavemåde og grammatik i Word-dokumenter og senere slå den til igen.

 1. For at åbne Indstillinger, skal du trykke på Command+Komma (,). Du hører: "Word-Indstillinger."

 2. Tryk på Tab, indtil du hører: "Knappen Stave- og grammatikkontrol", og tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge. Dialogboksen Stave- og grammatikkontrol åbner.

 3. For at slå automatisk kontrol af stavning til eller fra skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Løbende stavekontrol, afkrydsningsfelt." Du kan høre, om afkrydsningsfeltet er "markeret" eller " ikke-markeret". Tryk på mellemrumstasten for at afkrydse eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol.

 4. Tryk på Tab for at deaktivere automatisk grammatikkontrol, indtil du hører: "Afkrydsningsfeltet Kontrollér grammatik, mens du skriver". Du kan høre, om afkrydsningsfeltet er "markeret" eller " ikke-markeret".Tryk på mellemrumstasten for at afkrydse eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende grammatikkontrol.

 5. For at gå tilbage til dokumentet, skal du trykke på Esc.

Se også

Brug en skærmlæser til at registrere og gennemse ændringer i et dokument i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word 2016 til Mac

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Word til iOS søger automatisk efter potentielle stavefejl, mens du skriver, og du kan bruge Oplæser, den indbyggede iOS-skærmlæser, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan få mere at vide om berøringsfunktioner i Word til iOS ved at se Vejledning til berøringsfunktioner i Word til iPhone.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Kontrollér stavning i et dokument

Kontrollér dit dokument for stavefejl, og beslut derefter, om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stavefejl.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Tekstfeltet Side et indhold <sideindhold>", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Side et, tekstfelt, redigerer".

 3. Slå rotoren til "Ord".

 4. Stryg nedad, indtil du hører VoiceOver offentliggøre en stavefejl. Ordet er markeret.

 5. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Genvejsmenuen åbnes.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Markér", og dobbelttryk derefter på skærmen med én finger. Det forkert stavede ord er nu markeret.

 7. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Genvejsmenuen åbnes.

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "Menupunkt", og dobbelttryk derefter på skærmen. En liste med forslag til rettelser vises.

 9. Stryg til højre, indtil du hører et forslag, du vil acceptere, og dobbelttryk så på skærmen.

Slå automatisk stavekontrol til eller fra

Når du arbejder på dokumentet, kan du deaktivere den automatiske stavekontrol. Når du er færdig, kan du slå automatisk kontrol til igen og køre stavekontrollen i hele dokumentet.

 1. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Vis bånd", og dobbelttryk derefter på skærmen. Båndet åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Markeret, <navn på den aktuelle fane>."

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Fanen Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Korrekturredskaber", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Stavekontrol, Til", og dobbelttryk derefter på skærmen. Den automatiske stavekontrol er nu slået fra.

 6. For at slå automatisk kontrol til igen skal du gå til knappen Korrekturredskaber som beskrevet ovenfor, stryge til højre, indtil du hører: "Stavekontrol, Fra", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Word til Android søger automatisk efter potentielle stavefejl og grammatiske fejl, mens du skriver, og du kan bruge TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan få mere at vide om berøringsfunktioner i Word til Android ved at se Vejledning i berøringsfunktioner i Word til Android

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Kontrollér stavning i et dokument

Kontrollér dit dokument for stavefejl, og beslut derefter, om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stavefejl.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, udvid, kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Båndet åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 3. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Markeret, <navn på den aktuelle fane>."

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Fanen Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Stavekontrol", og dobbelttryk derefter på skærmen. Stavekontrol er nu aktiveret. TalkBack meddeler den første stavefejl, den finder, f.eks.: "<Forkert stavet ord>, markeret".

 6. Hvis du vil kontrollere, om der findes forslag til rettelser til det forkert stavede ord, skal du stryge til højre, indtil du hører forslagene. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et.

 7. Du kan ignorere forslagene til denne fejl og gå til den næste stavefejl ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Næste fejl", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Hvis du vil ignorere alle forslag og afslutte stavekontrollen, skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Ignorer alle", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Stavekontrollen er fuldført." Du er klar."

Skjul og vis korrekturmarkeringer

Du kan skjule korrekturmarkeringerne, så TalkBack ikke offentliggør stavefejl, mens du arbejder på dokumentet. Når du er færdig, kan du få vist mærkerne og kontrollere stavningen med TalkBack.

 1. Stryg til højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, udvid, kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fanemenuen åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Markeret, <navn på den aktuelle fane>."

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Fanen Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Menuen Korrektur og sprog", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Du skjuler korrekturmarkeringerne ved at stryge til højre, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Du skjuler korrekturmarkeringerne for en bestemt del af teksten ved først at markere teksten i et dokument og derefter gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. Stryg til højre i menuen, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul korrekturmarkeringerne i den valgte tekst", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Du kan få vist mærkerne ved at gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. I menuen skal du stryge til højre, indtil du hører: "Markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Word Mobile søger automatisk efter potentielle stavefejl, mens du skriver, og du kan bruge Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at gennemgå fejlene og rette dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Kontrollér stavning i et dokument

Kontrollér dit dokument for stavefejl, og beslut derefter, om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åbn det dokument, du vil kontrollere for stavefejl.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Flere indstillinger, knappen skjult", og tryk derefter på skærmen. Båndet åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 3. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Menu, <navn på den aktuelle fane>, markeret."

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Stavekontrol", og dobbelttryk derefter på skærmen. Stavekontrol er nu aktiveret. Oplæser meddeler den første stavefejl, den finder, og ordet er markeret i dokumentet.

 6. Hvis du vil kontrollere, om der findes forslag til rettelser til det forkert stavede ord, skal du stryge til højre, indtil du hører forslagene. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et.

 7. Hvis du vil ignorere forslagene, skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører: "Ignorer alle, knappen skjult", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Skjul og vis korrekturmarkeringer

Du kan skjule korrekturmarkeringerne, så Oplæser ikke offentliggør stavefejl, mens du arbejder på dokumentet. Når du er færdig, kan du få vist mærkerne og kontrollere stavningen med Oplæser.

 1. Stryg til højre, indtil du hører: "Flere indstillinger, knappen skjult", og tryk derefter på skærmen. Båndet åbnes, og fokus er på det aktuelle fanenavn.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Menu, <navn på den aktuelle fane>, markeret."

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Korrektur og sprog, knap skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Du skjuler korrekturmarkeringerne ved at stryge til højre, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Du skjuler korrekturmarkeringerne for en bestemt del af teksten ved først at markere teksten i dokumentet og derefter gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. Stryg til højre i menuen, indtil du hører: "Ikke markeret, skjul korrekturmarkeringerne i den valgte tekst", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Du kan få vist mærkerne ved at gå til menuen Korrektur og sprog som beskrevet ovenfor. I menuen skal du stryge til højre, indtil du hører: "Markeret, skjul alle korrekturmarkeringer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til stavekontrol i et Word Online-dokument. Word Online søger automatisk efter potentielle stavefejl, mens du skriver. Stavefejl er markeret med en rød bølgeunderstregning.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Fordi Word Online kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Kontrollér stavning i et dokument

 1. I det dokument, du vil kontrollere for stavefejl, skal du gå til kommandoen Stavekontrol på båndet, trykke på Alt+Windows-tasten, R og derefter S. Du hører: "Menupunktet Stavekontrol."

 2. Tryk på Enter for at kontrollere stavning. Fokus flyttes til den første stavefejl i dokumentet, og en kontekstmenu åbnes. Hvis der er en foreslået stavemåde, hører du forslaget.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis der er mere end én foreslået stavemåde, kan du bruge pil ned, indtil du hører den stavemåde, du vil bruge. Hvis du vil ændre ordet, når du er på forslaget, skal du trykke på mellemrumstasten.

  • Hvis du vil ignorere den stavefejl, Word har fundet, skal du trykke på pil ned, indtil du hører: "Ignorer alle", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 4. Når du har rettet eller ignoreret en fejl, skal du trykke på mellemrumstasten for at gå videre til den næste fejl. Gentag gennemsynsprocessen for hver fejl.

 5. Når du har gennemgået alle fejl, hører du: "Dialogboksen fokus på knappen OK". Tryk på mellemrumstasten for at gå tilbage til dit dokument.

Bemærk!: Word Online kontrollerer ikke grammatikfejl, men hvis du har skrivebordsappen, kan du hurtigt åbne dokumentet der og kontrollere grammatikken. Hvis du vil åbne dokumentet i skrivebordsappen i Word Online, skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter O. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer grammatik i skrivebordsappen, i Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word.

Skjul og vis korrekturmarkeringer

Du kan skjule korrekturmarkeringerne, så Oplæser ikke offentliggør stavefejl, mens du arbejder på dokumentet. Når du er færdig, kan du få vist mærkerne og kontrollere stavningen med Oplæser.

 1. Placer markøren på det ord, der har korrekturmarkeringer.

 2. Tryk på Skift+F10 for at åbne genvejsmenuen. Tryk på pil ned, indtil du hører: "Menupunktet Angiv korrektursprog." For at vælge det skal du trykke på mellemrumstasten. Dialogboksen Sprog åbner.

 3. Du kan skjule korrekturmarkeringerne ved at trykke på Tab i dialogboksen Sprog, indtil du hører: "Afkrydsningsfeltet Ikke markeret, kontrollér ikke stavning", og derefter trykke på mellemrumstasten. Du hører: "Markeret."

 4. Du kan vise korrekturmarkeringerne fra en stavefejl ved at trykke på Tab i dialogboksen Sprog, indtil du hører: "Afkrydsningsfeltet Markeret, kontrollér ikke stavning", og derefter trykke på mellemrumstasten. Du hører: "Ikke markeret."

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen og vende tilbage til dit dokument, skal du trykke på Tab, indtil du hører: "Knappen OK", og derefter trykke på mellemrumstasten.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×