Brug en skærmlæser til at udskrive præsentationer i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at udskrive præsentationer i PowerPoint

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug PowerPoint med tastaturet og en skærmlæser til at udskrive slides, uddelingskopier og notesider til din præsentation. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Udskriv præsentationen

Uanset om du vil udskrive slides, uddelingskopier eller notesider for din præsentation, er du kommet til det rette sted. Følg disse trin for at konfigurere et udskriftsjob, der opfylder dine behov:

 1. Tryk på CTRL + P for at gå til udskrifts rammen. PowerPoint sætter fokus på knappen Udskriv , og du hører "knappen Udskriv."

 2. Hvis du vil angive det antal kopier, der skal udskrives, kan du enten trykke på tabulatortasten for at gå til skalafeltet Kopier , eller du kan trykke på alt + P, N. Du hører "kopier, Rediger skalafelt". (I Oplæser hører du "kopier, redigering.") Skriv det antal kopier, du vil udskrive, i feltet Kopiér rotations kontrolelement.

 3. Hvis du vil vælge en printer, kan du enten trykke på tabulatortasten for at gå til printer kontrolelementet eller trykke på alt + P, I. Du hører navnet på den valgte printer. Brug pil op og pil ned til at gennemgå listen over printere. (I Oplæser hører du "hvilken printer", den valgte printers nummer og det samlede antal printere, der er tilgængelige.

 4. Hvis du ikke hører navnet på den printer, du vil bruge, skal du trykke på pil ned for at gennemgå alle de angivne printermuligheder. Efter listen med printermuligheder når du til linket Tilføj printer og indstillingen Skriv til fil.

  • Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Søg efter printere, og brug tabulatortasten til at navigere.

  • Tryk på mellemrumstasten for at vælge Skriv til fil. Når du vælger knappen Udskriv, åbnes dialogboksen Stifinder, hvor du kan angive et filnavn.

 5. Tryk på tabulatortasten for at gå til gruppen Indstillinger. Vælg de ønskede indstillinger. Følgende liste indeholder links til flere oplysninger senere i dette emne om hver indstilling:

  Som standard udskriver PowerPoint alle slides i præsentationen som helsides-slides (én slide pr. side) i overensstemmelse med standardindstillingerne for printeren. Du kan udskrive med de aktuelle indstillinger ved at trykke på Alt+P, P.

Udskriftsindstillinger

I gruppen Indstillinger kan du angive indstillinger for flere funktioner i forbindelse med udskrivning:

Vælg de slides, der skal udskrives

Hvis du vil udskrive den aktuelle slide eller et bestemt sæt slides, skal du trykke på alt + P for at vælge indstillingen Udskriv alle slides . Du hører: "Udskriv alle slides." Hvis du vil vælge en anden indstilling, skal du bruge pil op og pil ned til at vælge mellem følgende indstillinger:

 • Udskriv markering. Du hører "Udskriv markering". Denne indstilling vises kun, hvis du allerede har markeret et sæt slides.

 • Udskriv den aktuelle slide. Du hører "Udskriv den aktuelle slide". Denne indstilling udskriver kun den aktuelle slide.

 • Brugerdefineret område. PowerPoint flytter fokus til tekstfeltet Slides. Du hører "brugerdefineret område." 10-12 eller 1,2,5.

Tip!: Hvis du har skjulte slides, vil indstillingen Udskriv skjulte slides være aktiv, så du kan udskrive skjulte slides, hvis du vil. Du hører "Udskriv skjulte slides."

Når du er færdig med at foretage valg, skal du trykke på Enter for at lukke kombinationsfeltet.

Udskriv flere slides på en side

Hvis du vil udskrive mere end ét slide pr. side, skal du trykke på alt + P, H. Du hører "slides på hele siden."

I feltet Slides på hele siden skal du trykke på Enter for at åbne galleriet. Den øverste række er afsnittet Udskriftslayout efterfulgt af det afsnittet Uddelingskopier. Brug venstre pil og højre piletast til at vælge mellem følgende indstillinger for udskriftslayout:

 • Slides på hele siden. Vælg denne indstilling for at udskrive alle slides på individuelle sider.

 • Notesider. Vælg denne indstilling for at udskrive slidenoter, enten for en taler eller som uddelingskopier for en målgruppe. Du hører: "notesider." Denne indstilling udskriver én slide på hver side med Talerens noter, der udskrives nedenunder.

  De andre indstillinger under Udskriftslayout og alle indstillinger under Uddelingskopier udskriver kun slides eller slideindhold og ikke talerens noter.

 • Disposition. Vælg denne indstilling for at udskrive i dispositionsformat, hvor der kun udskrives teksten på dine slides uden billeder.

Tryk på pil ned for at gå til afsnittet Uddelingskopier, og tryk derefter på tabulatortasten for at vælge et layout. Tryk på pil ned for igen at gå til flere indstillinger for udskriftslayout. Når du er færdig med at foretage valg, skal du trykke på Enter.

Vælg enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning

Hvis du vil angive enkeltsidet eller dobbeltsidet udskrivning, skal du trykke på alt + P, D. Du hører "Udskriv i en side." Vælg den ønskede funktion på listen Udskriv på én side. (Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din printer understøtter dobbeltsidet udskrivning. Hvis du vælger dobbeltsidet udskrivning, kan du høre "Udskriv på begge sider.")

Vælg sortering og hæftning

Du får kun vist indstillingen Sætvis, hvis din printer understøtter den. Hvis du vil angive Sætvis sortering, skal du trykke på alt + P, C. Tryk på pil ned og pil op for at vælge fra sætvis (du hører "sætvis.") eller ikke- sætvis (du hører "ikke-sætvis"), og tryk derefter på ENTER. Du får kun vist denne indstilling, hvis din printer understøtter sortering.

Du får kun vist hæftningsindstillingen, hvis din printer understøtter den. Hvis du vil angive hæftning, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til kombinationsfeltet hæftning, og trykke på pil ned og pil op for at vælge mellem indstillinger for ingen hæfteklammer, én hæftemaskine eller to hæfteklammer.

Ændre sideretningen

 1. Hvis du vil ændre retningen, skal du trykke på Alt+P, R for at åbne dialogboksen Printeregenskaber.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du når til fanen layout eller fanen Paper\Quality , og brug derefter højre eller venstre piletast til at gå til fanen layout .

 3. Tryk én gang på tabulatortasten for at gå til feltet retning , og vælg stående eller liggende.

 4. Tryk flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK, og tryk derefter på Enter.

Udskriv slides i sort-hvid eller i gråtoneskala

PowerPoint udskriver og viser som standard præsentationer i farver, men slides og uddelingskopier udskrives normalt i sort-hvid eller i gråtoner, også kaldet gråtoneskala. Du kan udskrive hele præsentationen – slides, disposition, notesider og uddelingskopier – i farver, i gråtoneskala eller kun i sort-hvid.

Hvis du vil udskrive i gråtoneskala eller sort-hvid, skal du trykke på Alt+P, O for at åbne kombinationsfeltet Farve. Tryk på pil ned og op for at vælge den relevante indstilling, sådan som det er beskrevet nedenfor:

 • Farve. Hvis du vælger farvefunktionen, men ikke har en farveprinter, kommer udskriften til at minde om en udskrift i gråtoneskala, men ikke i samme kvalitet.

 • Gråtoneskala. Hvis du ikke har en farveprinter eller ikke kræver en farve udskrift, vil du vælge gråtoneskala alle objekter på siden i gråtoner. I gråtoner vises objekter som diagrammer og-tabeller skarpere og renere, end hvis du vælger indstillingen farve på en printer, der ikke er en farveprinter.

 • Kun sort-hvid. Denne indstilling udskriver slides i sort-hvid. Der er ingen grå nuancer. Nogle objekter i design temaet for sliden, f. eks prægning og skyggeeffekter, vil derfor ikke blive udskrevet. Tekst udskrives som sort, selvom du vælger grå som den oprindelige tekstfarve.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint til macOS med dit tastatur og Voice over, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at udskrive slides, uddelingskopier og notesider i din præsentation.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Tilgængeligheden af de udskriftsindstillinger der er beskrevet i dette emne, afhænger af funktionerne i din printer. Du kan finde yderligere oplysninger i printermanualen.

I dette emne

Udskriv præsentationen

Uanset om du udskriver slides, uddelingskopier eller noter til din præsentation, kan du enten udskrive hurtigt med standardindstillingerne eller bruge de mange forskellige måder PowerPoint til macOS tilbud til at optimere udskrivningen og udskrifterne.

 1. I din præsentation skal du trykke på Command+P. Du hører: "Udskrivningsperiode, i dialogboksen, vinduet <navnet på præsentationen>, <valgt printer>." Der er fokus på den valgte printer.

 2. Tryk på mellemrumstasten for at vælge en printer. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører den printer, du vil markere, og tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på Tabulatortasten for at angive det antal kopier, der skal udskrives. Skriv antallet af kopier du vil udskrive.

 4. Som standard udskriver PowerPoint alle slides i præsentationen som helsides-slides (én slide pr. side) i overensstemmelse med standardindstillingerne for printeren. Hvis du vil udskrive med de aktuelle indstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Udskriv", og derefter trykke på mellemrumstasten.

Optimer udskrivning

Dialogboksen Udskriv viser som standard kun de grundlæggende udskriftsindstillinger. Du kan nemt få adgang til de skjulte udskrivningsdetaljer og optimere udskrivningen.

I dialogboksen Udskriv skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Vis detaljer", og derefter trykke på mellemrumstasten. Der er nu flere udskriftsindstillinger tilgængelige.

Vælg enkeltslidet udskrivning

Spar på papiret og udskriv kun de slides, du har brug for.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Udskriv alle slides."

 2. Tryk på Skift + piletast ned, indtil du hører "brugerdefinerede slideshow, alternativknap", og tryk derefter på tab. Du hører: "Rediger tekst, tom."

 3. Skriv nummeret på det slide, du vil udskrive.

  Tip!: Hvis du vil udskrive det aktuelt valgte slide, skal du trykke på Shift+Piletast ned, indtil du hører: "Udskriv valgte slides" og tryk derefter på Mellemrumstasten.

Vælg en række slides til udskrivning

 1. Tryk på Shift+Piletast ned indtil du hører: "Udskriv sliderække".

 2. Tryk på Tabulatortasten, og skriv derefter nummeret på det første slide i rækken.

 3. Tryk på Tabulatortasten igen, og skriv derefter nummeret på det sidste slide i rækken.

Udskriv flere slides på en side

Du kan udskrive flere slides på én side enten som fulde slides eller som uddelingskopier.

Udskriv flere fulde slides på en side

 1. I dialogboksen Udskriv, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører: "PowerPoint, PDE, popupknap". Tryk derefter på Mellemrumstasten.

 2. Tryk på Piletast ned, indtil du hører "Layout", og tryk derefter på Mellemrumstasten.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Sider per ark". Tryk derefter på Mellemrumstasten.

 4. Tryk på Piletasten op eller ned, indtil du hører den indstilling, du ønsker at vælge. Tryk derefter på Mellemrumstasten.

Udskriv uddelingskopier

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Udskrivnings-layout". Tryk derefter på Mellemrumstasten.

 2. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører den indstilling for uddelingskopier, du vil vælge. For eksempel "Uddelingskopier, fire slides pr. side". Tryk derefter på Mellemrumstasten.

Angiv dobbeltsidet udskrivning

Du kan udskrive på begge sider af papiret, også når du har valgt at udskrive flere slides på en side.

Bemærk!: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det understøttes af printeren, og hvis det er aktiveret i printerindstillingerne. For at få mere at vide kan du læse printerens manual eller kontakte virksomhedens it-afdeling for at få hjælp.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "tosidede, umarkeret afkrydsningsfelt", og derefter trykke på mellemrumstasten. Binding med lang kant er som standard slået til.

 2. For at ændre bindingstypen for dobbeltsidet udskrivning, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "PowerPoint, PDE, popop-knap" og derefter trykke på Mellemrumstasten.

 3. Tryk på Piletast ned, indtil du hører "Layout", og tryk derefter på Mellemrumstasten.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "slået fra, tosidet", og tryk derefter på mellemrumstasten.

 5. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører den indstilling du ønsker, at vælge. Tryk derefter på Mellemrumstasten.

Angiv sortering

Hvis du vil udskrive flere kopier af dine slides, kan du vælge om du vil udskrive én kopi, før du udskriver de andre.

Bemærk!: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det understøttes af printeren, og hvis det er aktiveret i printerindstillingerne. For at få mere at vide kan du læse printerens manual eller kontakte virksomhedens it-afdeling for at få hjælp.

 1. I dialogboksen Udskriv, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører: "PowerPoint, PDE, popupknap". Tryk derefter på Mellemrumstasten.

 2. Tryk på Piletast ned, indtil du hører: "Papirhåndtering" og tryk derefter på Mellemrumstasten.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Slået fra, sortér sider". Tryk derefter på Mellemrumstasten.

Skift sideretning

 1. I dialogboksen Udskriv, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører: "<Nuværende papirretning>, Papirretning."

 2. Tryk på Højre eller Venstre piletast, for at ændre retningen. Tryk derefter på Mellemrumstasten.

Udskriv slides i sort-hvid eller i gråtoneskala

Du kan udskrive hele præsentationen, slides, notesider og uddelingskopier i gråtoneskala eller sort-hvid.

 1. I dialogboksen Udskriv, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører: "Farve, output farveformat". Tryk derefter på Mellemrumstasten.

 2. Tryk på Piletast ned, indtil du hører enten "Gråtoneskala" eller "Sort-hvid" . Tryk derefter på Mellemrumstasten.

Udskriv slides med talernoter

Som standard udskrives slides uden talerens noter. Du kan hurtigt ændre indstillingerne og give dit publikum noterne også.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører: "Slide layout". Tryk derefter på Mellemrumstasten.

 2. Tryk på Piletast ned, indtil du hører: "Noter", og tryk derefter på Mellemrumstasten.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte lyd eller video i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise din præsentation i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med Voice over, den indbyggede skærmlæser til iOS, til hurtigt at udskrive dine slides fra din iPhone til en printer i nærheden. Du kan også ændre standardudskriftsindstillingerne i PowerPoint , for eksempel vælge de slides, der skal udskrives.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan finde berøringsfunktioner i PowerPointved at gå til PowerPoint til iPhone-berørings vejledning.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • Tilgængeligheden af de udskriftsindstillinger, der er beskrevet i dette emne, afhænger af funktionerne i din printer. Du kan finde yderligere oplysninger i printermanualen.

I dette emne

Udskriv præsentationen

Udskriv dine slides direkte fra din iPhone til en printer, der understøtter AirPrint. Hvis du vil vide mere om AirPrint og de understøttede printere, kan du læse: Brug AirPrint, til at udskrive fra din iPhone, iPad eller iPod touch.

 1. Sørg for, at din iPhone og printeren er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

 2. Stryg til venstre eller højre i din præsentation, indtil du hører: "Knappen Filer", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Filer åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Udskriv", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "AirPrint." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Printerindstillinger, knappen Annuller."

 5. Stryg, indtil du hører: "printer. Knappen Vælg printer. " Dobbelttryk på skærmen. Listen over tilgængelige AirPrint-printere åbnes.

 6. Stryg til højre, indtil du hører den printer, du vil vælge, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. For at udskrive med standardindstillingerne i menuen Printerindstillinger skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "knappen Udskriv ", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

Vælg de slides, der skal udskrives

 1. I menuen Printerindstillinger skal du stryge mod højre, indtil du hører; "Interval, knappen alle sider" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Sider <nummeret på den første slide i det aktuelle sideområde> – <nummeret på den sidste slide>", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre. Du hører: "Fra side <nummeret på den første slide i det aktuelle sideområde>, udvælgerelement, justerbar."

 4. For at vælge den første slide, der skal udskrives, skal du stryge op eller ned med en finger, indtil du hører nummeret på den ønskede slide.

 5. Stryg til højre for at markere den sidste slide, der skal udskrives. Du hører: "Til side <nummeret på den sidste slide i det aktuelle sideområde>, udvælgerelement, justerbar." Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører nummeret på den ønskede slide.

 6. For at gå tilbage til menuen Udskriftsindstillinger skal du stryge mod venstre, indtil du hører "Printerindstillinger, tilbageknappen", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Printerindstillinger, interval, sider <det nye sideområde>, knap".

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til hurtigt at udskrive slides fra din telefon.

Bemærkninger!: 

Udskriv præsentationen

Udskriv dine slides direkte fra din Android-telefon til en kompatibel printer. Kontrollér, at din telefon og printeren har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.

Bemærkninger!: 

 • Disse instruktioner gælder kun for printere, der understøttes af Android og Google Cloud Print. Hvis du vil kontrollere, om din printer understøttes, skal du gå til Cloud-Ready printere.

 • USB-, Bluetooth-og Windows Network-udskrivning understøttes ikke af Android. Google anbefaler, at du konfigurerer Cloud-udskrivning på en PC, der er forbundet til en sådan printer. Hvis du vil udskrive på en sådan printer direkte, skal du bruge en tredjeparts app.

 1. I visningen redigering skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "ikke markeret, vend tilbage," og så dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til miniaturevisningen.

 2. I miniaturevisningen skal du stryge til venstre, indtil du hører "fil, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "menuen filer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Udskriv", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dialogboksen udskrivning åbnes.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "rulleliste," efterfulgt af den aktuelt valgte printer eller "Gem som PDF". Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen over udskriftsindstillinger. Stryg til højre for at bladre gennem listen. Når du lander på den printer, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

 5. Hvis du vil have flere indstillinger som valg af antal kopier og udskriftsretning, skal du stryge til højre, indtil du hører hver indstilling. Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen over valgmuligheder, stryg til højre for at bladre gennem dem, og Dobbelttryk på skærmen for at vælge en.

 6. Når du er færdig, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Udskriv", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at starte udskrivningen.

  Når du hører "PowerPoint-vindue", er din præsentation blevet udskrevet, og fokus vender tilbage til din præsentation i visningen miniature.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Du kan bruge PowerPoint til Windows Phone 10 med Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til hurtigt at udskrive slides fra din telefon.

Bemærkninger!: 

Udskriv præsentationen

Udskriv dine slides direkte fra din Windows-telefon til en Wi-Fi-printer. Se listen i denne artikel for at kontrollere, om din printer er understøttet: Understøttede printere til Windows 10 Mobile. Sørg også for, at din telefon og printeren er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

 1. I den præsentation, du vil udskrive, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Knappen Filer."

 2. Dobbelttryk på skærmen for at vælge knappen. Oplæser meddeler: "Sideruden Backstage, knappen Gå tilbage."

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Udskriv", og dobbelttryk på skærmen.

 4. Hvis dette er første gang, du udskriver en PowerPoint-præsentation fra din telefon, åbnes en dialogboks, hvor du bliver bedt om tilladelse til at oprette forbindelse til en onlinetjeneste, der forbereder filen til udskrivning. Fokus er på knappen Tillad, og Oplæser meddeler: "Vinduet Fortsæt, knappen Tillad." Dobbelttryk på skærmen for at fortsætte med udskrivning.

 5. Dialogboksen Printer åbnes, og Oplæser meddeler: "Dialogvinduet Udskriv." Stryg til højre for at gå til feltet for printervalg. Oplæser meddeler: "printer, kombinationsfelt". Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen over udskriftsindstillinger. Stryg til højre for at bladre gennem listen. Når du lander på den printer, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

 6. Hvis du vil have flere indstillinger som valg af antal kopier og udskriftsretning, skal du stryge til højre, indtil du hører hver indstilling. Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen over valgmuligheder, stryg til højre for at bladre gennem dem, og Dobbelttryk på skærmen for at vælge en.

  Tip!: For at vælge papirstørrelsen skal du stryge til højre, indtil du hører "Flere indstillinger", og dobbelttryk så på skærmen. Stryg derefter til højre igen, indtil du når til Papirstørrelse, og dobbelttryk på skærmen for at åbne listen over valgmuligheder. Stryg til højre for at bladre gennem dem. Hvis du vil markere en indstilling, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 7. Når du er færdig, skal du stryge til højre gentagne gange, indtil Oplæser meddeler: "Knappen Udskriv." Dobbelttryk på skærmen for at vælge knappen og starte med at udskrive. Oplæser meddeler: "Dialogvinduet Udskriv", og udskriftsjobbet sendes til printeren.

  Når du hører: "Vinduet PowerPoint" er præsentationen blevet udskrevet, og du kommer tilbage til din præsentation i Læsevisning.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at udskrive slides til din præsentation. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger PowerPoint til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da PowerPoint til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke PowerPoint til internettet.

I dette emne

Udskrive en præsentation fra redigeringsvisning eller preview

 1. I din præsentation skal du trykke på alt + Windows-tasten, F, P. Menuen Udskriv åbnes.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede udskriftsindstilling, og tryk derefter på ENTER. Du hører: "dialog, Microsoft PowerPoint til internettet." Fokus er på et link til en PDF-fil, der kan udskrives.

 3. Tryk på Enter. Dialogboksen Udskriv i PDF-fil åbnes.

 4. Tryk på Tab-tasten for at rulle gennem indstillingerne. Hvis du vil udvide menuerne, skal du trykke på alt + pil ned, og for at lave en markering skal du trykke på ENTER.

 5. Hvis du vil udskrive, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Udskriv", og derefter trykke på ENTER.

Udskrive en præsentation fra læsevisningen

 1. I præsentationen skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører "Rediger præsentation".

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Udskriv til PDF", og tryk derefter på ENTER. Du hører: "dialog, Microsoft PowerPoint til internettet." Fokus er på et link til en PDF-fil, der kan udskrives.

 3. Tryk på Enter. Dialogboksen Udskriv i PDF-fil åbnes.

 4. Tryk på Tab-tasten for at rulle gennem indstillingerne. Hvis du vil udvide menuerne, skal du trykke på alt + pil ned, og for at lave en markering skal du trykke på ENTER.

 5. Hvis du vil udskrive, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Udskriv", og derefter trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×