Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

For personer, der ikke bruger en skærmlæser, skal du se udskrive et regneark eller projektmappe (i Windows), udskrive et ark eller projektmappe (i Mac OS) eller udskrive et regneark (i Excel Online ).

Brug Excel 2016 med dit tastatur og en skærmlæser, som f.eks. JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at udskrive regneark, projektmapper og markerede celler. Tastaturgenveje hjælper dig med hurtigt at udskrive det ønskede indhold på den måde, du ønsker det.

Bemærkninger!: 

Udskriv din projektmappe

 1. I regnearket eller projektmappen skal du markere det, der skal udskrives, og derefter trykke på Ctrl+P (eller Ctrl+F2).

 2. Excel åbnes med fokus på knappen Udskriv, og du hører "Backstage-visning, gruppeboksen Udskriv, knappen Udskriv." (I Oplæser kan du høre "Fra, knappen Udskriv.")

  • Hvis du vil udskrive én kopi, skal du trykke på Enter (eller Alt+P+P).

  • Hvis du vil udskrive flere kopier, skal du trykke på Alt+P+N. Kombinationsfeltet Kopier åbnes, og du kan høre "Kopier, kolon, skalafeltet Rediger." (I Oplæser kan du høre "Kopier, 1 markeret.")

   Brug pil op til at vælge det ønskede antal kopier, eller skriv et tal, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil vælge en anden printer, skal du trykke på Alt+P+I for at åbne kombinationsfeltet Printer. Brug piletasterne til at vælge eller tilføje en ny printer eller fax, som regnearksrapporten skal sendes til. (Excel flytter automatisk fokus til navnet på standardprinteren i Windows.)

  • Du kan vælge printerindstillinger for ved at trykke på tastaturgenvejen for den ønskede indstilling (eller trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på kombinationsfeltet med de ønskede indstillinger, og derefter trykke på Enter). Printerindstillingerne og deres tastaturgenveje er:

   Funktion under Printerindstillinger

   Genvej

   Kombinationsfeltet Udskriftsområde: bruges til at vælge mellem kun at udskrive de aktive (markerede) regneark i projektmappen (standardindstillingen), hele projektmappen, den aktuelle cellemarkering i det aktuelle regneark eller den aktuelt markerede tabel i det aktuelle regneark.

   Alt+P+A

   Skalafelterne Sider: bruges til at begrænse, hvad der udskrives, til det specifikke sideinterval, du skriver i disse felter eller vælger ved med skalaknappen.

   Alt+P+H for at udskrive den første side i intervallet

   Alt+P+J for at udskrive den sidste side i intervallet

   Kombinationsfeltet Dobbeltsidet udskrivning: bruges til at vælge, om der skal udskrives på den ene side eller på begge sider af papiret.

   Alt+P+D

   Kombinationsfeltet Sæt: bruges til at vælge, om der skal udskrives kopier sætvis.  

   Alt+P+C

   Kombinationsfeltet Retning: bruges til at vælge sideretning – stående eller liggende.

   Alt+P+O

   Kombinationsfeltet Sidestørrelse : bruges til at ændre valget af papirstørrelsen.

   Alt+P+L

   Margener kombinationsfelt: Brug piletasterne til at vælge foruddefinerede margener, eller at aktivere indstillingen Brugerdefinerede margener for at tilpasse margenerne, skal du trykke på A.

   Alt+P+M

   Kombinationsfeltet Skaler til: bruges til at vælge, om du vil udskrive siden i dens faktiske størrelse eller formindske den, så den passer til én side.

   Alt+P+S

 3. Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på Alt+P, P (eller trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Udskriv, og derefter trykke på Enter).

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en projektmappe i Excel 2016

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje og funktionstaster til Excel til Windows

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Brug Excel 2016 til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, for at udskrive regneark, projektmapper og markerede celler. Tastaturgenveje hjælper dig med hurtigt at udskrive det, du vil.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Udskriv din projektmappe

Excel 2016 er som standard indstillet til at udskrive alle aktive regneark. Det er dog nemt at justere indstillingerne til at udskrive hele projektmappen.

 1. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv i din Excel-projektmappe.

 2. Hvis du vil høre en liste over tilgængelige printere, skal du trykke på VO+højre pil, indtil du hører: "Printer, pop op-knap". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på pil ned for at høre navnet på hver printer.

 4. Tryk på Enter, når du hører navnet på den ønskede printer.

 5. Tryk på VO+højre pil, indtil du kommer til feltet Kopier. Skriv derefter det ønskede antal kopier, du vil udskrive.

 6. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Hele projektmappen, alternativknap". Tryk derefter på Enter.

 7. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Udskriv."

 8. Tryk på VO+mellemrumstasten for at starte med at udskrive.

Optimeret udskrivning

Dialogboksen Udskriv viser ikke automatisk alle tilgængelige indstillinger for udskrivning. Hvis du vil se de skjulte udskrivningsindstillinger, skal du trykke på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Vis detaljer." Tryk derefter på Enter for at gøre flere udskriftsindstillinger tilgængelige.

Udskriv et enkelt regneark

Hvis du vil udskrive et enkelt regneark i projektmappen i stedet for at udskrive hele projektmappen:

 1. I det ark, du vil udskrive, skal du trykke på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 2. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Aktive ark, alternativknap". Tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Udskriv."

 4. Tryk på VO+mellemrumstasten for at starte med at udskrive.

Udskriv to eller flere tilstødende regneark

Du kan udskrive flere regneark i projektmappen uden at udskrive hele projektmappen. Sådan gør du:

 1. Markér fanen på det første regneark, du vil udskrive.

 2. Hold Shift-tasten nede, og brug højre pil for at navigere til det sidste ark, du vil udskrive. Slip Shift-tasten.

 3. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 4. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Udskriv."

 5. Tryk på VO+mellemrumstasten for at begynde at udskrive.

Udskriv markerede celler

Hvis du vil udskrive et udvalg af markerede celler:

 1. Markér de celler, du vil udskrive, i et regneark.

 2. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 3. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Markering, alternativknap". Tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Udskriv."

 5. Tryk på VO+mellemrumstasten for at starte med at udskrive.

Udskriv en Excel-tabel

Hvis du vil udskrive en Excel-tabel ved brug af VoiceOver:

 1. Brug venstre eller højre pil for at navigere til en vilkårlig celle i tabellen.

 2. Tryk på VO+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 3. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Markering, alternativknap." Tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Udskriv."

 5. Tryk på VO+mellemrumstasten for at starte med at udskrive.

Udskriv bestemte sider eller et bestemt sideområde

Hvis du vil udskrive bestemte sider eller et bestemt sideområde:

 1. Tryk på Command+P for at åbne dialogboksen Udskriv.

 2. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Sideområde, alternativknap." Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på VO+højre pil én gang.

 4. Skriv de sidetal eller det sideområde, du gerne vil udskrive, adskilt med komma.

 5. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Udskriv."

 6. Tryk på VO+mellemrumstasten for at begynde at udskrive.

Angiv dobbeltsidet udskrivning

Excel 2016 er som standard indstillet til at udskrive enkeltsidet udskrifter. Vælg dobbeltsidet udskrivning for at udskrive på begge sider af papiret.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på VO+højre pil, indtil du hører "Kopier og sider, pop op-boks."

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Layout". Tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på VO+højrepil, indtil du hører "Tosidet, umarkeret afkrydsningsfelt." Tryk derefter på Enter.

Skaler ark, så det passer til papirbredde

Funktionerne til skalering af ark formindsker eller forstørrer dine regneark, så de passer bedre til papirets højde og bredde.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på VO+højre pil indtil du hører "knappen Sideopsætning." Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "fanen Side." Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på VO+højrepil, indtil du hører "Tilpas til, umarkeret afkrydsningsfelt." Tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Sidebredde efter boks." Skriv tallet 1 for at angive, at du ønsker, at regnearket skal være en side bred.

 5. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Sidehøjde efter boks." Skriv tallet 0 for at bevare værdien uspecificeret.

Skaler ark til størrelse

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på VO+højre pil indtil du hører "knappen Sideopsætning." Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "fanen Side." Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Juster til, umarkeret afkrydsningsfelt." Tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på VO+højre pil én gang. Tryk derefter på mellemrumstasten for at høre indstillingerne for procent.

 5. Brug pil op og pil ned for at skifte mellem indstillingerne for procent for at formindske eller forstørre dit regneark. Tryk på Enter, når du hører den ønskede indstilling.

Udskriv uden gitterlinjer eller overskrifter

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på VO+højre pil indtil du hører "knappen Sideopsætning." Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "fanen Side." Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Udskriv gitterlinjer." Tryk på Enter for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke vil have dit ark udskrevet med gitterlinjer.

 4. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Udskriv overskrifter, markeret afkrydsningsfelt." Tryk på Enter for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke vil have dit ark udskrevet med overskrifter.

Skift papirstørrelse

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på VO+højre pil indtil du hører "knappen Sideopsætning." Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "fanen Side." Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Indstillinger". Tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "Papirstørrelse, pop op-boks". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 5. Brug pil op og pil ned for at skifte mellem papirstørrelserne. Tryk på Enter, når du hører den ønskede størrelse.

Angiv sætvis sortering

Hvis du vil udskrive flere kopier af projektmappen, skal du indstille funktionen Sætvis sortering, så den udskriver et komplet sæt, før det næste sæt udskrives. (I stedet for at udskrive X antal kopier af side 1 og derefter X antal kopier af side 2 osv.).

I dialogboksen Udskriv skal du trykke på VO+højre pil, indtil du hører "Sætvis sortering, umarkeret afkrydsningsfelt." Tryk derefter på Enter.

Skift papirretning

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Sideopsætning." Tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører "<Nuværende papirretning>, papirretning." Tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Hvis du vil skifte mellem stående og liggende tilstand, skal du trykke på venstre eller højre pil. Tryk på Enter, når du hører den ønskede indstilling.

Skift sidemargenerne

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på VO+højre pil, indtil du hører "knappen Sideopsætning." Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

 2. Tryk på VO+højre pil for at navigere gennem dialogboksen til Margener > Brugerdefinerede margener.

 3. Tryk på VO+højre pil, indtil du hører de tilgængelige indstillinger, som er: "Normal, alternativknap, Bred, alternativknap, Smal, alternativknap, og Brugerdefinerede margener." Tryk på Enter for at foretage dit valg.

 4. Hvis du vælger Brugerdefinerede margener, skal du bruge VO+højre pil, indtil du hører "boksen Bredde". Indtast margenbredden. Tryk derefter på VO+højre pil, indtil du hører "Margenhøjde." Indtast margenhøjden.

 5. Hvis du vil centrere regnearket på siden, skal du gå til Brugerdefinerede margener. Tryk derefter på VO-højre pil, indtil du hører "Centrer vandret på siden, umarkeret afkrydsningsfelt." Tryk derefter på mellemrumstasten.

 6. Tryk derefter på VO+højre pil, indtil du hører "Centrer lodret på siden, umarkeret afkrydsningsfelt." Tryk derefter på mellemrumstasten.

Udskriv til PDF

Funktionen Udskriv til PDF udskriver ikke dit regneark, men konverterer det i stedet for til en PDF-fil, som du kan derefter gemme, maile eller udskrive.

 1. I dialogboksen Udskriv skal du trykke på VO+højre pil, indtil du hører "PDF, pop op-boks." Tryk derefter på mellemrumstasten.

 2. Tryk på pil ned for at høre dine valgmuligheder – "Gem som PDF, Gem som PostScript, Føj PDF til iBooks, Send PDF som mail, Gem som Adobe PDF, Gem PDF til web-modtagerens mappe, Send PDF til meddelelser og Gem PDF til Evernote."

 3. Tryk på Enter, når du hører den ønskede indstilling.

Se også

Tastaturgenveje i Excel 2016 til Mac

Grundlæggende opgaver i Excel 2016 til Mac med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Brug Excel 2016 med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at udskrive en Excel-projektmappe fra din iPhone eller iPod Touch til en AirPrint-aktiveret printer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Udskriv din projektmappe

 1. Kontrollér, at din iOS-enhed og AirPrint-aktiverede printer er sluttet til det samme trådløse netværk.

 2. Vælg den fil, du vil udskrive, stryg derefter til højre, indtil du hører "knappen Filer." Dobbelttryk på knappen Filer for at åbne menuen Filer.

 3. Stryg til højre i menuen Filer, indtil du hører "knappen Udskriv." Dobbelttryk på knappen Udskriv for at åbne dialogboksen Printercentral. Du hører "Printercentral."

 4. Stryg til højre én gang. Du hører "AirPrint." Dobbelttryk på skærmen. Du hører "Printerindstillinger."

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Printer, vælg printer." Din iOS-enhed registrerer automatisk AirPrint-printere inden for området af dit trådløse netværk. Dobbelttryk på skærmen for at få vist en liste over tilgængelige AirPrint-aktiverede printere.

 6. Stryg til højre på din enhed, indtil du hører navnet på den ønskede printer, og dobbelttryk derefter på skærmen. VoiceOver læser navnet på den valgte printer. Dobbelttryk for at udskrive Excel-dokumentet.

 7. Hvis du vil annullere et aktivt udskriftsjob, skal du gå til knappen Hjem på skærmen og dobbelttrykke. Stryg til højre, indtil du hører "Printercentral", og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Annuller udskrivning", og dobbelttryk derefter. Annuller udskrivning er kun tilgængelig, hvis du har et aktivt udskriftsjob kørende eller et ventende udskriftsjob i køen.

Udskriftsindstillinger

Bemærk!: Tilgængelige udskriftsindstillinger varierer, afhængigt af printerens funktioner og versionen af din iOS-enhed.

Angiv, hvad der skal udskrives

Du kan vælge mellem udskrivning af hele projektmappen, kun aktive ark eller den aktuelle markering. Åbn dialogboksen Udskriv, og stryg til højre, indtil du hører "Udskriv aktive ark." Dobbelttryk for at få vist menuen, og stryg til højre for at vælge, hvad du vil udskrive.

Antal kopier

I dialogboksen Udskriv skal du stryge til højre, indtil du hører "Kopier", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skriv antallet af kopier, du vil udskrive.

Vælg udskriftsfarve

I dialogboksen Udskriv skal du stryge til højre, indtil du hører "Farve" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Indstillinger i menuen er Farveog Sort-hvid. Stryg til højre for at vælge den ønskede indstilling, og dobbelttryk derefter for at gøre den aktiv.

Tabeloverskrifter

I dialogboksen Udskriv skal du stryge til højre, indtil du hører "Tabeloverskrifter." Dobbelttryk for at slå denne indstilling til eller fra. Når denne indstilling er aktiveret, udskriver Excel den samme kolonneoverskrift øverst på hver side i din projektmappe.

Udskriftsområde

Brug Udskriftsområde for at udskrive alle siderne i din projektmappe eller vælge bestemte sider, der skal udskrives. I dialogboksen Udskriv skal du stryge til højre, indtil du hører "Område" og derefter dobbelttrykke. Du hører "Sideområde, alle sider markeret." Standardindstillingen er Alle sider. Stryg til højre, indtil du hører sidetallet eller sideområdet, du vil udskrive, og dobbelttryk derefter for at aktivere.

Papirstørrelse

I dialogboksen Udskriv skal du stryge til højre, indtil du hører "Papirstørrelse", og dobbelttryk derefter for at få vist menuen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede papirstørrelse, og dobbelttryk derefter. Almindelige papirstørrelser omfatter Letter, Legal og A4.

Papirretning

I dialogboksenUdskriv skal du stryge til højre, indtil du hører "Papirretning" og derefter dobbelttrykke for at få vist menuen. Menuindstillingerne omfatter Stående og Liggende. Stryg til højre for at foretage dine valg, og dobbelttryk derefter.

Sidetal

Denne indstilling indsætter sidetal på hvert ark i projektmappen. I dialogboksen Udskriv skal du stryge til højre, indtil du hører: "Sidetal", og derefter dobbelttrykke for at slå denne indstilling til eller fra.

Se også

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Bruge Excel til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at udskrive en Excel projektmappe.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • For touchfunktioner i Excel til Android skal du gå til Touchvejledning til Excel til Android

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Hjælp til handicappede i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Udskriv din projektmappe

 1. Tryk på knappen Filer i øverste venstre hjørne af skærmen. Du hører "Dobbelttryk for at aktivere, dobbelttryk og hold for langt tryk." Dobbelttryk for at aktivere menuen Filer. Du hører "menuen Filer åben."

 2. Tryk på knappen Udskriv. Du hører "knappen Udskriv, dobbelttryk for at aktivere, dobbelttryk og hold for langt tryk." Dobbelttryk på knappen Udskriv.

 3. Første gang du udskriver i Excel til Android, åbnes en dialogboks, og TalkBack læser teksten "Tillad Excel at bruge en onlinetjeneste fra Microsoft til at klargøre filer til udskrivning?" Tryk på knappen Tillad. Du hører "knappen Tillad, dobbelttryk for at aktivere, dobbelttryk og hold for langt tryk." Dobbelttryk for at fortsætte og åbne dialogboksen Udskriv.

  Bemærk!: Excel til Android kræver Microsoft-onlinetjenesten for at udskrive. Hvis du trykker på og derefter dobbelttrykker på knappen Tillad ikke i dialogboksen for onlinetjenesten, vender du tilbage til Excel-projektmappen uden at udskrive. Tryk, og dobbelttryk derefter på linket Få mere at vide i dialogboksen for at få mere at vide om onlinetjenesten til udskrivning.

 4. Hvis du tidligere har tilladt Excel at bruge onlinetjenesten, åbnes dialogboksen Udskriv , når du dobbelttrykker på knappen Udskriv i menuen Filer.

 5. Mens dialogboksen Udskriv åbnes, kan du høre "Udskriv, klargør filen til udskrivning, tryk på Annuller for at stoppe." Tryk, og dobbelttryk derefter på linket Annuller for at annullere udskrivning.

 6. I dialogboksen Udskriv skal du vælge printerindstillingerne. Yderligere oplysninger om disse indstillinger kan du se i nedenstående afsnit Udskriftsindstillinger.

 7. Når du har valgt en printer, vises knappen Udskriv i nærheden af øverste højre hjørne af skærmen. Tryk på knappen Udskriv. TalkBack siger "Knappen Udskriv, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk for at udskrive.

Udskriftsindstillinger

Med undtagelse af at vælge en printer skal du, hvis du vil ændre følgende indstillinger, følge instruktionerne i det forrige afsnit, indtil du når til dialogboksen Udskriv.

Tryk på Kopier, Papirstørrelse eller på pilen under disse indstillinger. Hvis du trykker på pilen, hører du "Udvid håndtag, dobbelttryk for at aktivere." Hvis du trykker på Kopier eller Papirstørrelse, hører du "Oversigt, kopier 1, papirstørrelse Letter, dobbelttryk for at aktivere." Du kan have andre standardindstillinger end 1 og Letter, afhængigt af din printer. Dobbelttryk på håndtaget Udvid, Kopier eller Papirstørrelse for at åbne udskriftsindstillingerne. Du hører "Udskriftsindstillinger udvidet."

Angiv printeren

I dialogboksen Udskriv skal du trykke på printerens rulleliste. Du hører "Rulleliste, (navnet på den valgte printer), dobbelttryk for at ændre." Dobbelttryk for at åbne en liste over tilgængelige printere. Tryk, og dobbelttryk derefter på navnet på den printer, du vil bruge, for at markere den.

 • Hvis du vil tilføje en ny printer, skal du trykke og derefter dobbelttrykke på Alle printere på rullelisten. Dette åbner dialogboksen Alle printere. Tryk, og dobbelttryk derefter på Tilføj printer.

 • Som standard indeholder Excel til Android Gem til PDF og Gem til Google Drev som printerindstillinger, hvilket udskriver til en PDF-fil, der kan gemmes henholdsvis på din telefon eller Google Drev-konto. Når en af disse printere er valgt, er visse indstillinger ikke tilgængelige. Kopier er f.eks. ikke tilgængelig, når Gem til PDF er valgt, og Tosidet er ikke tilgængelig, når en af printerindstillingerne er valgt.

Vælg antal kopier

Tryk på redigeringsboksen Kopier i den udvidede menu Udskriftsindstillinger. Du hører "1, redigeringsboks for kopier, dobbelttryk for at indtaste tekst, dobbelttryk og hold for langt tryk." Dobbelttryk på og indtast antal kopier, du vil udskrive, med det numeriske tastatur.

Udskriv i farve eller sort-hvid

Tryk på rullelisten Farve i den udvidede menu Udskriftsindstillinger. Du hører "Rulleliste, farve, for farve, dobbelttryk for at ændre. Dobbelttryk, og tryk på farve, sort-hvid eller en anden mulig indstilling. Elementerne på listen afhænger af printeren. Når du trykker på et element på listen, hører du "Markeret, (det markerede element), dobbelttryk for at slå til/fra."

Udskriv enkelt- eller dobbeltsidede sider

Tryk på rullelisten Tosidet i den udvidede menu Udskriftsindstillinger. Du hører "Rullelisten, (den aktuelle markering), for tosidet, dobbelttryk for at ændre." Dobbelttryk på listen, og tryk og dobbelttryk derefter på dit valg.

Vælg papirstørrelse

Tryk på rullelisten Papirstørrelse i den udvidede menu Udskriftsindstillinger. TalkBack siger "Rulleliste, (den aktuelle markering), for papirstørrelse, dobbelttryk for at ændre." Dobbelttryk for at åbne listen. Rul gennem listen med to fingre, og tryk på den papirstørrelse, du vil bruge. Dobbelttryk på markeringen for at angive papirstørrelsen.

Angiv papirretning

Tryk på rullelisten Papirretning i den udvidede menu Udskriftsindstillinger. Du hører "Rulleliste, (den aktuelle markering), for papirretning, dobbelttryk for at ændre." Dobbelttryk for at åbne listen, og tryk derefter, og dobbelttryk derefter på enten Stående eller Liggende for at vælge.

Angiv sideområde, der skal udskrives

Tryk på rullelisten Sider i den udvidede menu Udskriftsindstillinger. Du hører "Rulleliste, (den aktuelle markering), for sider, dobbelttryk for at ændre." Dobbelttryk, og tryk og dobbelttryk derefter på Alle for at udskrive alle sider. Tryk og dobbelttryk på Område for at indtaste et sideområde i redigeringsboksen. Skriv de sider, du vil udskrive.

Bemærk!: Du kan også ændre siderne, der skal udskrives, i dialogboksen Udskriv. I dialogboksen skal du trykke på billedet af en side. Du hører "Markeret (eller umarkeret) side X af Y, afkrydsningsfelt, dobbelttryk for at slå til/fra." Dobbelttryk på separate sider for at markere dem eller fjerne markeringen. Markerede sider udskrives, umarkerede sider udskrives ikke.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Brug Excel 2016 med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows eller Job Access With Speech (JAWS) til Windows, for at udskrive en Excel-projektmappe.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Udskriv din projektmappe

 1. Markér de data, du vil udskrive, og tryk derefter på Ctrl+P.

 2. Ruden Udskriv åbnes. Excel flytter fokus til knappen Udskriv, og du hører "Backstage-visning, gruppeboksen Udskriv, knappen Udskriv." (I Oplæser kan du høre "knappen Udskriv.")

 3. Hvis du vil angive antallet af kopier, der skal udskrives, kan du enten trykke på Tab for at gå til skalafeltet Kopier eller trykke på Alt+P, N. Du hører "Kopier kolon rediger skalafelt." (I Oplæser kan du høre "Kopier, redigerer 1.") I skalafeltet Kopier skal du skrive det antal kopier, du vil udskrive, eller bruge pil op-tasten for at ændre antallet af kopier. Tryk på Enter for at bekræfte dit valg.

 4. Hvis du vil vælge en printer, kan du enten trykke på Tab for at gå til kontrolelementet Printer eller trykke på Alt+P, I. Du hører navnet på den valgte printer. Brug pil op og pil ned for at gennemgå listen over printere. (I Oplæser kan du høre "Vælg navnet på printeren," nummeret for den valgte printer og det samlede antal tilgængelige printere).

 5. Hvis du ikke hører navnet på den printer, du vil bruge, skal du trykke på pil ned for at gennemgå alle de angivne printermuligheder. Efter listen med printermuligheder når du til linket Tilføj printer og indstillingen Udskriv til fil.

 6. Tryk på Enter, når du hører "Tilføj printer" for at åbne dialogboksen Find printere, og brug Tab for at navigere. Tryk på mellemrumstasten, når du hører "Udskriv til fil" for at vælge denne indstilling. Når du vælger knappen Udskriv, åbnes dialogboksen Stifinder, og du bliver bedt om at angive et filnavn.

 7. Tryk på Tab for at gå til gruppen Indstillinger. Vælg de ønskede indstillinger. Det næste afsnit i dette emne indeholder flere oplysninger om hver indstilling.

 8. Tryk på Tab-tasten for at gå til knappen Udskriv, eller tryk på Alt+P, P. Vælg knappen Udskriv for at udskrive projektmappen.

Udskriftsindstillinger

I gruppen Indstillinger kan du angive indstillinger for flere funktioner i forbindelse med udskrivning:

Angiv, hvad der skal udskrives

Hvis du vil vælge mellem kun at udskrive de aktive ark i projektmappen, hele projektmappen eller den aktuelle markering, skal du trykke på Tab for at gå til kombinationsboksen Udskriftsområde , eller tryk på Alt+P, A. Du hører "Udskriftsområde, (den valgte indstilling), redigerbar kombinationsboks." Tryk på Enter, og brug pil op og pil ned for at markere det, du vil udskrive.

Hvis du vil ignorere et foruddefineret udskriftsområde i din projektmappe, skal du bruge pil ned for at rulle gennem indstillingerne Udskriftsområde, indtil du hører "Ignorer udskriftsområde, fjern markeringen i menupunktet." Tryk på mellemrumstasten for at markere menupunktet Ignorer udskriftsområde.

Angiv sideområdet

Hvis du vil angive et sideområde, der skal udskrives, skal du trykke på Tab for at gå til rotationsboksen Sider. Du kan også trykke på Alt+P, H for den første side i rotationsboksen eller Alt+P, J for den sidste side i rotationsboksen. Du hører "Sider, redigering."

 • Skriv sidetallet på den første side, du vil udskrive, i det første sidefelt, eller brug pil op for at vælge sidetallet.

 • Skriv sidetallet på den sidste side, du vil udskrive, i det sidste sidefelt, eller brug pil op for at vælge sidetallet.

Angiv enkeltsidet eller dobbeltsidet udskrivning

Hvis du vil angive enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning, skal du trykke på Alt+P, D. Du kan høre "Udskriv på én side, 1 af 3." Vælg den ønskede funktion på listen Udskriv på én side. (Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din printer understøtter dobbeltsidet udskrivning. Hvis du vælger dobbeltsidet udskrivning, kan du høre "Udskriv på begge sider").

Vælg sætvis sortering og hæftning

Du får kun vist indstillingen til sætvis sortering, hvis din printer understøtter den. Hvis du vil angive sætvis sortering, skal du trykke på Tab for at gå til kombinationsboksen Sætvis sortering eller trykke på Alt+P, C. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge fra Sætvis sortering (du hører "Sætvis sortering, 1 af 2") eller Ikke sætvis sortering (du hører "Ikke sætvis sortering"), og tryk derefter på Enter.

Du får kun vist hæftningsindstillingen, hvis din printer understøtter den. Hvis du angive hæftning, skal du trykke på Tab for at gå til kombinationsfeltet Hæftning og trykke på pil ned og pil op for at vælge Ingen hæfteklammer, En hæfteklamme eller To hæfteklammer.

Angiv papirretningen

Hvis du vil angive papirretningen, skal du trykke på Tab for at gå til kombinationsboksen Papirretning , eller tryk på Alt+P, O. Du hører "Papirretning". Tryk på pil op og pil ned for at vælge Stående papirretning (du hører "Stående papirretning") eller Liggende papirretning (du hører "Liggende papirretning").

Angiv papirstørrelsen

Hvis du vil angive papirstørrelsen, skal du trykke på Tab for at gå til kombinationsboksen Papirstørrelse, eller tryk på Alt+P, L. Du hører "Papirstørrelse." Brug pil op og pil ned for at vælge den ønskede papirstørrelse. Du hører sidedimensionerne eller papirstørrelsen for hver størrelse, der er tilgængelig på listen.

Vælg linket Flere papirstørrelser fra bunden af listen for at åbne dialogboksen Sideopsætning for yderligere papirstørrelser eller for at angive en brugerdefineret papirstørrelse.

Angiv sidemargenerne

Hvis du vil angive sidemargenerne, skal du trykke på Tab for at gå til kombinationsboksen Margener, eller tryk på Alt+P. Hvis du vil angive en brugerdefineret margenbredde, skal du trykke på pil ned gennem alle margenindstillingerne. Efter listen over margener når du til linket Brugerdefinerede margener. Tryk på Enter for at vælge linket.

M. Du hører "Margener." Brug pil op og pil ned til at vælge Normale margener (du hører "Normale margener"), Smalle margener (du hører "Smalle margener") eller Brede margener (du hører "Brede margener.")

Angiv sideskalering

Hvis du vil angive sideskalering, skal du trykke på Tab for at gå til kombinationsboksen Skaler til, eller tryk på Alt+P, S. Du hører "Skaler til." Brug pil op og pil ned for at vælge den ønskede sideskalering.

Hvis du vil angive brugerdefineret sideskalering, skal du trykke på pil ned gennem alle indstillingerne for Skaler til. Efter listen når du til linket Brugerdefinerede skaleringsindstillinger. Tryk på Enter for at vælge linket.

Sideopsætning

Hvis du vil ændre yderligere indstillinger for Side, Margener, sidehoved/sidefod og Ark, skal du trykke på Tab for at gå til linket Sideopsætning i bunden af ruden Udskriv. Du hører "Sideopsætning, link." Tryk på Enter for at åbne dialogboksen Sideopsætning.

Se også

Kom i gang med at bruge en skærmlæser med Excel Mobile i Windows 10

Brug tastaturgenveje sammen med et eksternt tastatur i Excel Mobile til Windows 10

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Brug Excel Online med en skærmlæser, som f.eks. JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at udskrive en Excel-projektmappe.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Excel Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • Når du bruger Excel Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Excel Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Excel Online.

I dette emne

Udskriv din projektmappe

 1. Tryk på Alt+Windows-tasten for at få vist båndet. Du hører "Markeret, faneelementet Hjem." Tryk på F, efterfulgt af P, og derefter P en gang mere for at åbne dialogboksen Udskriftsindstillinger i Excel Online. Du hører "Dialogboksen udskriftsindstillinger, fokuser på markerede, aktive ark, alternativknap."

 2. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i Excel Online som beskrevet i afsnittet herunder, og tryk på Tab, indtil du hører "knappen Udskriv." Tryk på Enter for at vælge knappen Udskriv, og åbn dialogboksen Udskriv i Microsoft Edge. Du hører "dialogboksen Udskriv, printer" efterfulgt af den valgte printer.

 3. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i Microsoft Edge som beskrevet i afsnittet herunder, og tryk derefter på Tab, indtil du hører "knappen Udskriv." Tryk på Enter for at vælge knappen Udskriv, og udskriv projektmappen.

Udskriftsindstillinger

Vælg, hvad der skal udskrives

Når du åbner dialogboksen Udskriftsindstillinger i Excel Online, hører du "dialogboksen Udskriftsindstillinger, fokuser på markeret, aktivt ark, alternativknap." Hvis du vil udskrive det aktive ark, skal du lade Aktive ark være markeret. Brug piletasterne for at ændre alternativknappen til Hele projektmappen eller Aktuel markering. For hver alternativknap hører du "Markeret," det aktive ark, Hele projektmappen eller Aktuel markering, "alternativknappen." Tryk på Tab for at gå til andre indstillinger eller til knappen Udskriv.

Angiv papirretningen

I dialogboksen Udskriftsindstillinger i Excel Online skal du trykke på Tab, indtil du hører "Markeret, stående, alternativknap." Brug piletasterne for at skifte indstillingen Papirretning mellem alternativknapperne Stående og Liggende.

Vælg papirstørrelsen

I dialogboksen Udskriftsindstillinger i Excel Online skal du trykke på Tab, indtil du hører "Vælg" efterfulgt af navn og beskrivelse af standardstørrelsen eller tidligere valgt papirstørrelse. F.eks. kan du høre "Vælg, Letter, 8,5 x 11, redigerbar kombinationsboks." Brug pil op og pil ned for at rulle gennem de tilgængelige papirstørrelser, indtil du hører den ønskede størrelse. Tryk på Tab for at gå til andre indstillinger eller til knappen Udskriv.

Angiv sideskalering

I dialogboksen Udskriftsindstillinger i Excel Online skal du trykke på Tab, indtil du hører "Ingen skalering, ingen skalering, redigerbar kombinationsboks." Brug pil op og pil ned for at vælge mellem Ingen skalering, Tilpas ark til én side, Tilpas alle kolonner til én side og Tilpas alle rækker til én side. Skærmlæseren oplæser hvert element på listen, mens du markerer dem. Når du har valgt den ønskede skalering, skal du trykke på Tab for at gå til andre felter i dialogboksen Udskriftsindstillinger.

Angiv udskriftsindstillinger for Microsoft Edge

Få vist dialogboksen Udskriv i Microsoft Edge ved at vælge knappen Udskriv i dialogboksen Udskriftsindstillinger i Excel Online, eller tryk på Ctrl+P i projektmappen i Excel Online for at komme direkte til dialogboksen Udskriv i Microsoft Edge.

Bemærk!: Udskriftsindstillingerne vist i dialogboksen Udskriv i Microsoft Edge samt de tilgængelige indstillinger via linket Flere indstillinger er baseret på den valgte printer. Afhængigt af printermodellen, er nogle af indstillingerne herunder muligvis ikke tilgængelige.

Vælg en printer

Når du først kommer til dialogboksen Udskriv i Microsoft Edge, hører du "dialogboksen Udskriv, printer" efterfulgt af den valgte printer. Brug pil op og pil ned for at ændre den valgte printer. Du hører navnet på hver enkelt printer, mens du ruller gennem listen, og de andre indstillinger, der er tilgængelige i dialogboksen Udskriv i Microsoft Edge, skifter for hver valgt printer.

Angiv papirretningen

Tryk på Tab for at gå til rullelisten Papirretning. Du hører "Papirretning, stående, kombinationsboks." Tryk på pil ned for at skifte til Liggende. Du hører "Liggende." Tryk på Tab for at gå til andre felter i dialogboksen.

Bemærk!: Papirretning kan også indstilles i dialogboksen Udskriftsindstillinger i Excel Online som beskrevet i afsnittet Angiv udskriftsindstillinger i Excel Online herover. Papirretning kan også være tilgængelig som en indstilling, når du har valgt linket Flere indstillinger i dialogboksen Udskriv i Microsoft Edge.

Angiv antallet af kopier, du vil udskrive.

Tryk på Tab for at gå til feltet Kopier. Du hører "Kopier, redigerer, 1." Skriv antallet af kopier, du vil udskrive. Du kan også trykke på Tab, indtil du hører "knappen Forøg kopier." Tryk på Enter for at øge antallet af kopier med én. Hvis to eller flere kopier er markeret, gør knappen Formindsk kopier det muligt at mindske antallet af kopier med én.

Vælg sider, der skal udskrives

Tryk på Tab for at gå til kombinationsboksen Sider. Du hører "Sider," den aktuelle markering, "kombinationsboks". Brug pil op og pil ned for at vælge mellem Alle, Den aktuelle side og Sideområde. Hvis du vælger Sideområde, vises feltet Område. Tryk på Tab. Du hører "Sideområde, redigering." Skriv det sideområde, du vil udskrive.

Angiv sideskalering

Tryk på Tab for at gå til kombinationsboksen Skaler. Du hører "Skaler," den aktuelle markering, "kombinationsboks." Brug op og pil ned for at vælge enten Tilpas til hele siden eller en skaleringsprocentdel.

Angiv margenerne

Tryk på Tab, indtil du hører "Margener", den aktuelle markering, "kombinationsboks." Rul mellem Normal, Smal, Moderat og Bred med pil op og pil ned for at angive margenerne. Du hører navnet på hver indstilling, når den markeres.

Udskriv sidehoveder og sidefødder

Tryk på Tab, indtil du høre "Sidehoveder og sidefødder," Aktuel markering, "kombinationsfelt." Brug pil op og pil ned for at vælge fra for ikke at udskrive sidehoveder og sidefødder, eller udskrive sidehoveder og sidefødder. Du hører "Til" eller "Fra", når du ruller til hver indstilling

Flere indstillinger

Tryk på Tab, indtil du hører "link til flere indstillinger", og tryk på mellemrumstasten for at åbne dialogboksen Flere indstillinger. De tilgængelige indstillinger i denne dialogboks afhænger af den valgte printer. Mulige indstillinger omfatter Sætvis sortering, Hæftning, Sider pr. ark, Papirtype, farvetilstand og Papirbakke. Der kan også være indstillinger som f.eks Papirretning og Papirstørrelse, der kan redigeres i dialogboksen Udskriftsindstillinger i Excel Online eller i dialogboksen Udskriv i Microsoft Edge. Tryk på Tab for at flytte mellem indstillingerne, og brug pil op og pil ned for at rulle gennem indstillingerne for hver kombinationsboks. Når du er færdig med at justere indstillingerne, skal du trykke på Tab, indtil du hører "knappen OK." Tryk på Enter for at vende tilbage til hoveddialogboksen Udskriv i Microsoft Edge.

Se også

Opret en tabel i Excel Online ved hjælp af en skærmlæser

Føj kommentarer til et regneark i Excel Online ved hjælp af en skærmlæser

Tastaturgenveje i Excel Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×