Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug OneNote med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Tryk på F6 (fremad) eller SKIFT + F6 (bagud) for at bladre gennem de vigtigste visnings elementer i følgende rækkefølge:

 • Det primære indholdsområde, der viser indholdet af den aktuelle side.

 • Knappen fuldsidevisning. Hvis du vil have mere at vide, skal du se visningen fuld side.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som fil-, Start-, Indsæt, tegn, historik, Gennemseog Vis, samt knappen feedback. Båndet, der indeholder de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt markerede fane, er placeret umiddelbart under fanerne på båndet.

 • Samling af sektionsfaner, der indeholder alle sektionerne i den aktuelle notesbog samt knappen til at skifte til andre notesbøger.

 • Gruppen sidefane, der indeholder alle siderne i den aktuelle sektion.

 • Søgefeltet, som du kan bruge med følgende indstillinger for området:

  • Aktuel side

  • Aktuel sektion

  • Aktuel sektionsgruppe

  • Aktuel notesbog

  • Alle notesbøger

Hvis du vil gå til fanerne på båndet, skal du trykke på alt. Du hører "faner på båndet" efterfulgt af navnet på den aktuelt markerede fane. Hvis du vil skifte mellem fanerne på båndet, skal du bruge venstre eller højre piletast.

Tryk på ENTER for at navigere fra fanerne på båndet til båndet. Du hører navnet på den første indstilling på båndet. Hvis du vil navigere mellem indstillinger på båndet, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (tilbage), indtil du hører den ønskede indstilling, og trykke på ENTER for at vælge den.

Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

Naviger mellem visninger

Ud over hovedvisningen har OneNote følgende almindeligt anvendte visninger.

Menuen Filer

I menuen filer kan du få adgang til kommandoer som nye, åbne, dele, eksportereog sendeeller få adgang til dine Office -kontooplysninger.

 1. Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer.

 2. Hvis du vil flytte mellem fanerne, skal du trykke på pil op eller ned, indtil du hører den, du vil bruge, og derefter trykke på tabulatortasten for at markere den. Brug tabulatortasten og piletasterne til at navigere på fanen, og tryk på ENTER for at lave en markering.

 3. Tryk på ESC for at lukke menuen filer og vende tilbage til den primære visning.

Vinduet Indstillinger

I vinduet OneNote indstillinger kan du få adgang til indstillinger som personlig tilpasning, korrekturlæser indstillinger og sprogindstillinger.

 1. Tryk på alt + F, T for at åbne vinduet Indstillinger .

 2. Hvis du vil flytte mellem indstillings kategorierne, skal du trykke på pil op eller ned, indtil du hører den, du vil bruge, og derefter trykke på tabulatortasten for at markere den. Tryk på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (bagud) for at flytte mellem de forskellige indstillinger i en kategori, og tryk på mellemrumstasten for at slå den aktuelt Fremhævede indstilling til.

 3. Tryk på ENTER for at lukke vinduet Indstillinger og vende tilbage til hovedvisningen.

Visning af hele siden

Når du bruger visningen fuld side, er alle hoved visnings elementerne undtagen det primære indholdsområde og knappen til skift af visninger skjult. Dette gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere gennem en side.

Hvis du vil skifte til visningen fuld side, skal du trykke på F6, indtil du hører "navigationskontrolelementer, fuldsidevisning", og trykke på ENTER. Hvis du vil vende tilbage til normal visning, skal du trykke på F6, indtil du hører "navigationskontrolelementer, normal visning", og trykke på ENTER.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote notesbog er inddelt i sektioner, som yderligere er inddelt i sider. Hver side indeholder en eller flere note beholdere samt titel og dato for siden. Skærmlæsere henviser til note beholdere som "indholdsblokke."

Brug piletasterne til at flytte inden for det primære indholdsområde.

Hvis du vil flytte til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på F6, indtil du hører "sidefane samling", trykke på pil op og pil ned for at finde den side, du vil bruge, og trykke på mellemrumstasten. Den valgte side åbnes i det primære indholdsområde, og fokus flyttes til det.

Hvis du vil flytte til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på F6, indtil du hører "sektionsfane samling", trykke på venstre og højre piletast for at finde den sektion, du vil bruge, og trykke på mellemrumstasten. Den valgte sektion åbnes i det primære indholdsområde, der viser den sidste side, du besøgte, og fokus flyttes derhen.

Hvis du vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på F6, indtil du hører "sektionsfane samling", trykke på venstre piletast, indtil du hører "Klik for at få vist andre notesbøger", efterfulgt af navnet på den aktuelle notesbog, og tryk på mellemrumstasten for at åbne menuen. Tryk derefter på pil op og pil ned for at finde den ønskede notesbog, og tryk på mellemrumstasten. Den valgte notesbog åbnes i det primære indholdsområde, der viser den sidste side, du besøgte, og fokus flyttes derhen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Brug OneNote til Mac med tastaturet og Voice over, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Tryk på F6 (fremad) eller SKIFT + F6 (bagud) for at bladre gennem de vigtigste visnings elementer i følgende rækkefølge:

 • Det primære indholdsområde eller lærred, der viser indholdet af den aktuelle side.

 • Værktøjslinjen Hurtig adgang, der indeholder knapper som Fortryd, Annuller Fortryd, meddelelses Center og hjælp med at forbedre Office.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som Home, INSERT, Drawog View, samt knapperne deling og skift af fuld lærreds tilstand. Båndet, der indeholder de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt markerede fane, er placeret umiddelbart under fanerne på båndet.

 • Liste over sektioner, der indeholder alle sektionerne i den aktuelle notesbog.

Hvis du vil gå til fanerne på båndet, skal du trykke på F6, indtil du hører navnet på den aktuelt markerede fane. Hvis du vil skifte mellem fanerne på båndet, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (tilbage).

Hvis du vil navigere fra fanerne på båndet til båndet, skal du trykke på Control + option + mellemrum, og trykke på TAB-tasten, indtil du hører den første indstilling på båndet (det er, når du hører: "skifter til tilstanden fuld lærred"). Hvis du vil navigere mellem indstillinger på båndet, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (tilbage), indtil du hører den ønskede indstilling, og derefter trykke på Control + option + mellemrumstasten for at markere det. Hvis indstillingen åbner en ny menu, skal du bruge tabulatortasten og piletasterne til at navigere i den og trykke på ENTER for at lave en markering.

Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

Naviger mellem visninger

Ud over hovedvisningen har OneNote til Mac følgende almindeligt anvendte visninger.

Menuen Filer

I menuen filer kan du få adgang til kommandoer som nye, åbne, synkronisere, deleog udskrive.

 1. Tryk på FN + Control + F2, F, og tryk på Control + option + mellemrumstasten for at åbne menuen filer .

 2. Hvis du vil flytte mellem fanerne, skal du trykke på pil op eller ned, indtil du hører den, du vil bruge, og derefter trykke på tabulatortasten for at markere det. Brug tabulatortasten og piletasterne til at navigere på fanen, og tryk på ENTER for at lave en markering.

 3. Tryk på ESC for at lukke menuen filer og vende tilbage til den primære visning.

Dialogboksen Indstillinger

I dialogboksen OneNoteIndstillinger kan du få adgang til indstillinger som stavning, navigation og indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

 1. Tryk på Command + komma tegnet () for at åbne dialogboksen Indstillinger .

 2. Hvis du vil flytte mellem indstillings kategorierne, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (tilbage), indtil du hører den, du vil bruge, og derefter trykke på Control + option + mellemrumstasten for at markere det. Tryk på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (tilbage) for at flytte mellem de forskellige indstillinger i en kategori, og tryk på Control + option + mellemrumstasten for at slå den aktuelt Fremhævede indstilling til eller fra.

 3. Tryk på ESC for at lukke dialogboksen Indstillinger og vende tilbage til den primære visning.

Fuld lærreds tilstand

Når du bruger hele lærreds tilstanden, skjules de fleste primære visnings elementer. Dette gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere gennem en side.

 1. Tryk på F6, indtil du hører navnet på den aktuelt markerede fane, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Skift til/fra for fuld lærreds tilstand, knap", og tryk på Control + option + mellemrum.

  Du bruger nu den fulde lærreds tilstand.

 2. Gentag trin 1 for at afslutte hele lærreds tilstanden.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote notesbog er inddelt i sektioner, som yderligere er inddelt i sider. Hver side indeholder en eller flere note beholdere samt titel og dato for siden. Skærmlæsere henviser til note beholdere som "indholdsblokke."

Brug piletasterne til at flytte inden for det primære indholdsområde.

Hvis du vil flytte til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på Command + CTRL + G og trykke på piletasterne op og ned for at finde den ønskede side. Den valgte side åbnes i det primære indholdsområde.

Hvis du vil flytte til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på F6, indtil du hører "liste over sektioner" og trykke på pil op og pil ned for at finde den ønskede sektion. Den valgte sektion åbnes i det primære indholdsområde, der viser den sidste side, du besøgte.

Hvis du vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på F6, indtil du hører "liste over sektioner", trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Vis konto og notesbøger, knap", og trykke på Control + option + mellemrumstasten for at åbne listen over notesbøger. Tryk på Control + option + Skift + piletast ned for at gå til listen, og tryk på pil op og ned for at finde den ønskede notesbog. Den valgte notesbog åbnes i det primære indholdsområde, der viser den sidste side, du besøgte.

Tip!: Hvis du vil søge i notesbøger, skal du trykke på Command + F, skrive søgeteksten og trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Brug OneNote til iOS med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Hovedvisningen i OneNote til iOS -appen indeholder følgende elementer:

 • Knappen brugerkonto, som åbner menuen Indstillinger , hvor du kan administrere din Microsoft-konto, samt andre indstillinger som f. eks. redigering og visning, synkroniseringog meddelelser

 • Knappen meddelelser

 • Knappen Rediger , hvor du kan organisere listen over dine notesbøger, sektioner eller sider

 • Knappen ny notesbog

 • Liste over dine notesbøger, der starter med et link til dine seneste sider

 • Navigationslinje med knapper til at åbne fanen notesbøger , fanen Søg og fanen Sticky Notes

Hvis du vil navigere i hovedvisningen, skal du stryge til højre eller venstre for at flytte mellem elementerne. Dobbelttryk på skærmen for at lave en markering.

Bemærk!: Hvis du har brugt OneNote til iOS før, åbnes det i den senest anvendte visning.

Naviger mellem visninger

Hvis du vil skifte mellem fanen notesbøger , fanen Søg og fanen Sticky Notes , skal du trække din finger rundt om den nederste kant af skærmen, indtil du hører navnet på en af fanerne på navigationslinjen. Stryg til højre eller venstre for at finde den fane, du vil åbne, og Dobbelttryk på skærmen for at lave en markering.

Fanen notesbøger viser enten hovedvisningen OneNote til iOS eller den aktuelt valgte notesbog.

Fanen Søg har et søgefelt, som du kan bruge til at søge i dine notesbøger og Sticky Notes.

Med fanen Sticky Notes kan du få adgang til og tilføje Microsoft Sticky Notes fra OneNote til iOS -appen.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote notesbog er inddelt i sektioner, som yderligere er inddelt i sider.

 1. Hvis du vil åbne en notesbog fra hovedvisningen, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede notesbog, og så dobbelttrykke på skærmen. Visningen sektioner åbnes.

 2. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede sektion, og Dobbelttryk på skærmen. Listen sider åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede side, og Dobbelttryk på skærmen. Et lærred åbnes. Som regel indeholder lærredet en sidetitel, en dato og en eller flere indholdsblokke.

 4. For at navigere rundt på lærredet skal du stryge til højre eller venstre med én finger.

Hvis du vil gå tilbage til den forrige visning, skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen tilbage", og dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Brug OneNote til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • Sørg for, at du slår TalkBack til, før du starter OneNote til Android.

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Hovedvisningen i OneNote til Android -appen kaldes også fanen notesbøger . Det indeholder følgende elementer:

 • Knappen brugerkonto, som åbner konto menuen, hvor du kan administrere din Microsoft-konto samt arbejds-eller skole konti

 • Knappen ny notesbog

 • Knappen flere indstillinger, som åbner en menu med indstillingerne Synkroniser alle, Start badge, Indstillinger og Send feedback

 • Liste over dine notesbøger, der starter med et link til dine seneste sider

 • Navigationslinje med knapper til at åbne fanen notesbøger (som er denne visning), fanen Søg og fanen Sticky Notes

Hvis du vil navigere i hovedvisningen, skal du stryge til højre eller venstre for at flytte mellem elementerne. Dobbelttryk på skærmen for at lave en markering.

Bemærk!: Hvis du har brugt OneNote til Android før, åbnes det i den senest anvendte visning.

Naviger mellem visninger

Hvis du vil skifte mellem fanen notesbøger , fanen Søg og fanen Sticky Notes , skal du trække din finger rundt om den nederste kant af skærmen, indtil du hører navnet på en af fanerne på navigationslinjen. Stryg til højre eller venstre for at finde den fane, du vil åbne, og Dobbelttryk på skærmen for at lave en markering.

Fanen Søg har et søgefelt, som du kan bruge til at søge i dine notesbøger og Sticky Notes.

Med fanen Sticky Notes kan du få adgang til og tilføje Microsoft Sticky Notes fra OneNote til Android -appen.

Stryg nedad og til venstre for at gå tilbage fra en given visning. Dette svarer til at trykke på Tilbage-knappen.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote notesbog er inddelt i sektioner, som yderligere er inddelt i sider.

 1. Hvis du vil åbne en notesbog fra hovedvisningen, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede notesbog, og så dobbelttrykke på skærmen. Visningen sektioner åbnes.

 2. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede sektion, og Dobbelttryk på skærmen. Listen sider åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den ønskede side, og Dobbelttryk på skærmen. Et lærred åbnes. Som regel indeholder lærredet en sidetitel, en dato og en eller flere indholdsblokke.

 4. For at navigere rundt på lærredet skal du stryge til højre eller venstre med én finger.

Stryg nedad og til venstre for at gå tilbage fra en given visning. Dette svarer til at trykke på Tilbage-knappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Brug OneNote til Windows 10 med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Tryk på F6 (fremad) eller SKIFT + F6 (bagud) for at bladre gennem de vigtigste visnings elementer i følgende rækkefølge:

 • Det primære indholdsområde, der viser indholdet af den aktuelle side.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som hjem, Indsæt, tegn, Visog billede, samt indstillingen Fortæl mig, meddelelser, del, Angiv fuldskærmsvisning og flere knapper. Båndet, der indeholder de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt markerede fane, er placeret umiddelbart under fanerne på båndet.

 • Sidepanelet, som gør det muligt at vise eller skjule navigationsruden, søge i dine noter og vise en liste over de seneste noter.

 • Navigationsruden, hvorfra du kan få adgang til dine notesbøger og lister over sektioner og sider i dem.

Hvis du vil gå til fanerne på båndet, skal du trykke på alt, indtil du hører "båndet", efterfulgt af navnet på den aktuelt markerede fane. Hvis du vil skifte mellem fanerne på båndet, skal du bruge venstre eller højre piletast.

Hvis du vil navigere fra bånd fanerne til båndet, skal du trykke på pil ned-tasten. Du hører navnet på den første indstilling på båndet. Hvis du vil navigere mellem indstillinger på båndet, skal du bruge venstre eller højre piletast, indtil du hører den ønskede indstilling, og trykke på ENTER for at vælge den. Hvis indstillingen åbner en ny menu, skal du bruge piletasterne til at navigere i den og trykke på ENTER for at lave en markering.

Hvis du vil bruge navigationsruden, skal du trykke på F6, indtil du hører: "notesbog vælger." Tryk på ENTER for at åbne listen over notesbøger. Brug pil op eller pil ned til at gå til den ønskede notesbog, og tryk på ENTER for at vælge. Fokus flyttes til listen over sektioner i notesbogen. Brug pil op eller pil ned, og skriv for at vælge en sektion, og vælg derefter en side på samme måde.

Bemærk!: Når du skifter mellem de vigtigste visnings elementer, skal du trykke på F6, indtil du hører "notebook vælger", indtil du hører "navigation," og derefter trykke på ENTER.

Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

Naviger mellem visninger

Ud over hovedvisningen har OneNote til Windows 10 følgende almindeligt anvendte visninger.

Menuen Indstillinger

I menuen Indstillinger i OneNotekan du få adgang til indstillinger som synkroniserings-og korrekturindstillinger.

 1. Tryk på alt, indtil du hører "båndet", og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "mere". Tryk på ENTER, tryk derefter på pil ned-tasten, indtil du hører "indstillinger", og tryk på ENTER.

 2. Hvis du vil skifte mellem indstillings kategorierne, skal du trykke på pil op eller ned, indtil du hører den, du vil bruge, og trykke på ENTER for at vælge den. Tryk på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (bagud) for at flytte mellem de forskellige indstillinger i en kategori, og tryk på mellemrumstasten for at slå den aktuelt Fremhævede indstilling til.

 3. Tryk på ESC for at vende tilbage til menuen Indstillinger fra en kategori. Tryk på ESC for at lukke menuen Indstillinger .

Fuldskærmstilstand

Når du bruger fuldskærmstilstand, er alle hoved visnings elementerne undtagen hoved indholdsområdet og én værktøjslinje skjult. Dette gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere gennem en side.

 1. Tryk på alt, indtil du hører "båndet", og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "Enter fuldskærmstilstand". Tryk på Enter for at vælge.

  Du bruger nu fuldskærmstilstanden. Fokus er på hovedindholdsområdet.

 2. Tryk på F6 for at afslutte fuldskærmsvisning. Du hører det første element på værktøjslinjen. Tryk på Skift + tab. Du hører: "Afslut tegning med fuld skærm." Tryk på Enter.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote notesbog er inddelt i sektioner, som yderligere er inddelt i sider. Hver side indeholder en eller flere note beholdere samt titel og dato for siden. Skærmlæsere henviser til note beholdere som "indholdsblokke."

Brug piletasterne til at flytte inden for det primære indholdsområde.

Hvis du vil flytte til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på Ctrl + Alt + G og derefter bruge piletasterne op og ned til at finde den ønskede side. Tryk på ENTER for at vælge den. Den valgte side åbnes i det primære indholdsområde, og fokus flyttes til det.

Bemærk!: Hvis du hurtigt vil flytte mellem sider i den aktuelle sektion, skal du trykke på CTRL + PGUP for at gå til den forrige side i sektionen og trykke på CTRL + PGDN for at gå til den næste side i sektionen.

Hvis du vil flytte til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på Ctrl + Skift + G og derefter bruge pil op og pil ned til at finde den ønskede sektion. Tryk på ENTER for at åbne sektionen. Derefter skal du bruge pil op og pil ned og ENTER for at vælge den side, du vil arbejde med.

Hvis du vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på CTRL + G og derefter bruge piletasterne op og ned til at finde den ønskede notesbog. Tryk på ENTER for at åbne notesbogen. Derefter skal du bruge pil op og pil ned og ENTER for at vælge den sektion og den side, du vil arbejde med.

Brug Fortæl mig det

Brug Fortæl mig til hurtigt at finde en kommando. Se denne video for at få mere at vide om funktionen Fortæl mig: Brug af Fortæl mig til at få tingene gjort hurtigt med en skærmlæser og et tastatur.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Fortæl mig til at finde en kommando:

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil udføre en handling.

 2. Gå til den Fortæl mig-redigeringsfeltet ved at trykke på Alt+Q.

 3. Indtast den ønskede kommando. Skriv f.eks. "punkttegn".

 4. Tryk på pil ned for at gennemgå søgeresultaterne. Tryk på Enter for at vælge et.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Brug OneNote til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger OneNote til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da OneNote til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke OneNote til internettet.

I dette emne

Naviger i hovedvisningen

Den primære visning af OneNote til internettet indeholder følgende elementer:

 • Menulinje, der indeholder Microsoft app-start knappen, søgefeltet og chat-, meddelelses-, indstillinger-, hjælp-og brugerkonto-knapperne.

 • Knappen ny notesbog.

 • Liste over dine notesbøger, som er inddelt i fem faner:

  • Problem

  • Fastgjort opgave

  • Mine notesbøger

  • Delt med mig

  • Søg og find

  Hvis du vil åbne en fane, skal du trykke på ENTER, når du hører navnet. Du hører antallet af dokumenter under fanen. Dokumenterne vises umiddelbart efter selve fanerækken. Hvis der ikke er noget indhold på en fane, meddeler skærmlæseren den, f. eks "ingen delte Office-dokumenter."

Tryk på tabulatortasten (fremad) eller på Skift + tab (tilbage) for at flytte mellem elementerne i hovedvisningen. Tryk på Enter, når du hører navnet på en notesbog, som du vil åbne. Dette åbner en ny fane i browseren.

Bemærk!: Hvis du trykker på Ctrl + F6 for at navigere mellem landmærker, fungerer det kun i visningen notesbog, ikke i hovedvisningen.

Navigere i visningen notesbog

Visningen af OneNote til internettet i notesbogen indeholder følgende landemærker:

 • Knappen Microsoft app-start tjeneste, som er placeret i menulinjen, der også indeholder knapperne meddelelser og deling.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som fil-, Start- , Indsæt, tegn, Oversigtog visningsamt Udskriv, Åbn i OneNote og Giv feedback til Microsoft -knapper og feltet Fortæl mig det.

 • Navigationsrude, der indeholder listen over notesbøger, Sektionslisten og sidelisten.

 • Knappen Søg.

 • Hoved indholdsområde.

Tryk på Ctrl + F6 for at skifte mellem land mærkerne.

Båndfaner

Hvis du vil gå til fanerne på båndet, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører navnet på den aktuelt markerede fane, f. eks. "fane elementet hjem". Hvis du vil skifte mellem fanerne på båndet, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (tilbage).

Tryk på ENTER for at navigere fra fanerne på båndet til båndet. Du hører navnet på den første indstilling på båndet. Hvis du vil navigere mellem indstillinger på båndet, skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller Skift + tab (tilbage), indtil du hører den ønskede indstilling, og trykke på ENTER for at vælge den. Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

Notesbog

Hver OneNote notesbog er inddelt i sektioner, som yderligere er inddelt i sider. Det primære indholdsområde viser den aktuelt markerede side, der indeholder en eller flere note beholdere samt titel og dato for siden.

Hvis du vil gennemse sektionerne og siderne i notesbogen, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører: "Brug dette panel til at vælge notesbøger, sektioner og sider", og gør et af følgende:

 • Hvis du vil flytte til en anden sektion, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Sektionsliste" efterfulgt af navnet på en sektion. Tryk på pil op og ned, indtil du finder den ønskede sektion, og tryk på ENTER for at åbne den seneste side i det primære indholdsområde. Fokus flyttes til det primære indholdsområde.

 • Hvis du vil flytte til en anden side, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "sideliste" efterfulgt af navnet på en side. Tryk på pil op og ned, indtil du finder den ønskede side, og tryk på ENTER for at åbne den i det primære indholdsområde. Fokus flyttes til det primære indholdsområde.

Hvis du vil navigere i det primære indholdsområde, skal du trykke på SL-tasten + piletasterne.

Brug Fortæl mig det

Brug Fortæl mig til hurtigt at finde en kommando. Se denne video for at få mere at vide om funktionen Fortæl mig: Brug af Fortæl mig til at få tingene gjort hurtigt med en skærmlæser og et tastatur.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Fortæl mig til at finde en kommando:

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil udføre en handling.

 2. Gå til den Fortæl mig-redigeringsfeltet ved at trykke på Alt+Q.

 3. Indtast den ønskede kommando. Skriv f.eks. "punkttegn".

 4. Tryk på pil ned for at gennemgå søgeresultaterne. Tryk på Enter for at vælge et.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til internettet

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Teknisk support til personer med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×