Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug PowerPoint med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje tekst og anvende formatering til en præsentation. Formatere tekst i præsentationen PowerPoint gør det nemmere at læse. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære, hvordan du kan oprette opstillinger med punkttegn eller tal eller bogstaver til at strukturere dine præsentationer bedre eller føje links til andre kilder til oplysninger.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj tekst til en slide

Du kan føje indhold til en slide i visningen Normal.

 1. For at gå til Normal visning skal du trykke på Alt + W, og klik derefter L. Du kan høre "Ruden Slide," efterfulgt af diasnummeret. I JAWS, du høre: "Skub område".

 2. Tryk på F6 for at markere det dias, hvor du vil tilføje tekst, indtil du er i ruden med miniaturesliden. Du kan høre "Miniaturer," efterfulgt af diasnummeret.

 3. Du kan bladre gennem slides ved at trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører slidens nummer og titel. Hvis slides er placeret i sektioner, bruges pil op eller pil ned til at navigere i sektionerne, og højre pil udvider sektionen.

 4. Tryk på F6 for at flytte fokus til et dias redigeringsområde. I Oplæser som, høre du "Ruden Slide," efterfulgt af diasnummeret. I JAWS, du høre: "Skub område".

 5. Tryk på tabulatortasten for at flytte til pladsholderen for en tekst. I Oplæser kaldes pladsholderne for tekstfelter, så du kan f.eks. høre: "Tekstfeltet Titel". I JAWS hører du: "Titelpladsholder".

 6. For at erstatte pladsholderen med teksten, skal du trykke på Enter for at gå til redigeringstilstand og markere al tekst og derefter skrive.

 7. Tryk på Ctrl+Enter for at flytte indsætningspunktet til den næste titel eller pladsholder til en brødtekst.

  Bemærk!: Du kan også trykke på den SR tast + højre eller venstre piletast til at navigere pladsholderne og trykke på SR tast + Enter for at placere indsættelsespunktet i slutningen af den markerede tekstboks.

  Bemærk!: Hvis der ikke er flere pladsholdere til tekst, indsættes der i de fleste tilfælde en ny slide med det samme layout som den originale slide ved at trykke på Ctrl+Enter, og fokus placeres på den nye slides første pladsholder. Men hvis den oprindelige slide har layoutet "Titelslide", har den nyoprettede slide layoutet "Titel og indhold".

  Bemærk!: Hvis du vil redigere tekst, du allerede har tilføjet i et tekstfelt, tryk på Tab for at flytte til tekstfeltet, og derefter trykke på F2 for at markere al tekst og starte redigering. Hvis du vil stoppe med at redigere og flytte fokus tilbage til tekstfeltet, skal du trykke på F2 igen.

  Bemærk!: For at lære at anvende tegnformatering ved hjælp af tastaturet, såsom fed, understregning, kursiv, sænket eller hævet skrift, gå til at formatere tekst i Brug af tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer.

Føje punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

Du kan oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal/bogstaver ved hjælp af tastaturgenveje. Du kan ændre eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypografien eller lave indlejrede lister.

Føj punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

 1. I en pladsholder til tekst skal du markere den tekst, som du vil tilføje punkttegn eller tal/bogstaver til.

  Tip!: Få mere for at vide hvordan du kan markere tekst i PowerPoint ved hjælp af tastaturet, gå til markere og redigere tekst og objekter i Brug af tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer.

 2. Vælg, hvad du vil foretage dig:

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du trykke på Alt + H, og tryk på u på Tab for at gennemse Punkttegnstypografi. Du hører beskrivelsen punkttegn typografi under gennemsyn. Hvis du vil indsætte typografien, skal du trykke på Enter.

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du trykke på Alt + H, og N. Tryk derefter på Tab for at gennemse de nummerering typografier. Du hører beskrivelsen af nummerering typografi under gennemsyn. Hvis du vil indsætte typografien, skal du trykke på Enter.

 3. Hvis du vil oprette flere listeelementer, skal du anbringe indsætningspunktet i slutningen af et listeelement og trykke på Enter.

 4. Hvis du vil afslutte oprettelsen af listen, skal du placere indsætningspunktet i slutningen af det sidste element på listen og trykke på Enter og derefter på Tilbage-tasten.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje, Skriv * (stjerne), og derefter trykke på mellemrumstasten eller Tab-tasten.

 2. Skriv den tekst, du vil. Et element på en udfyldt runde punkttegn oprettes automatisk, når du trykker på Enter.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelse af listen.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje, Skriv 1. (tallet 1 efterfulgt af et punktum), og tryk derefter på mellemrumstasten eller tab.

 2. Skriv den ønskede tekst. En nummereret listeelement oprettes automatisk, når du trykker på Enter.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelse af listen.

Indryk elementer på en liste

 1. Markér de listeelementer, som du vil indrykke.

 2. Vælg, hvad du vil foretage dig:

  • For at øge indrykningen skal du trykke på Alt + H, og klik derefter A, og jeg.

  • Hvis du vil formindske indrykning, skal du trykke på Alt + H, og klik derefter på A og O.

Tilføje et link

Du kan tilføje links, som åbner en webside, en anden del af præsentationen eller en anden fil. Du kan også tilføje et mailto-link, der åbnes en ny mail, til en bestemt mailadresse automatisk.

Linke til en webside

 1. Placer indsætningspunktet Peg, hvor du vil tilføje linket i din præsentation.

 2. Hvis du vil tilføje et link til en webside, skal du trykke på Ctrl + K.

 3. Tryk på TAB, indtil du høre: "-adresse." Indtast mailadressen webside.

 4. Tryk på TAB for at tilføje tekst, der viser som linktekst i stedet for adressen, indtil du høre: "Tekst for at få vist." Skriv i feltet tekst.

 5. Tryk på Enter for at tilføje linket.

Link til en eksisterende fil

 1. Placer indsætningspunktet Peg, hvor du vil tilføje linket i din præsentation.

 2. Hvis du vil tilføje et link til en fil, skal du trykke på Ctrl + K.

 3. Tryk på TAB, indtil du høre: "Gå til filen, knappen." Tryk på Enter for at markere.

 4. Tryk på TAB for at gå til fil, indtil du høre et mappenavn, for eksempel "denne PC." Tryk på op eller ned pil for at gennemse mapperne, og på højre pil for at få vist underordnede mapper. Du hører mappenavnene under gennemsyn.

 5. Når du finder den rigtige mappe, skal du trykke på Enter. Du hører navnet på en fil i mappen.

 6. Tryk på tabulatortasten og op eller pil ned for at gennemse filerne, indtil du høre navnet på den fil, du ønsker, og tryk på Enter for at vælge.

 7. Tryk på Enter for at tilføje linket.

Link til en slide i præsentationen

 1. Placer indsætningspunktet på det sted, hvor du vil tilføje linket.

 2. Hvis du vil tilføje et link til et dias i præsentationen, skal du trykke på Ctrl + K.

 3. Tryk på Ctrl + Tab, indtil du høre: "Vælg en placering i dette dokument".

 4. Du vælger den slide, du vil linke til, ved at trykke på pil ned, indtil du hører navnet på den ønskede slide.

 5. Tryk på Enter for at tilføje linket.

Link til en mailadresse

 1. Placer indsætningspunktet Peg, hvor du vil tilføje linket i din præsentation.

 2. Hvis du vil tilføje en e-mailadresse, skal du trykke på Ctrl + K.

 3. Tryk på Ctrl + Tab, indtil du høre: "e-mail-adresse. Redigere tekst".

 4. Skriv mailadressen.

 5. Tryk på TAB for at tilføje tekst, der viser i teksten i linket i stedet for den adresse, du har skrevet, indtil du høre: "Tekst for at få vist." Skriv derefter teksten.

 6. Tryk på Enter for at tilføje linket.

Ændre farven på tekst

Du kan ændre farven på bestemte dele af teksten i præsentationen.

 1. Markér den tekst, du vil farvelægge.

 2. Hvis du vil ændre farven, skal du trykke på Alt + H, og klik derefter på F og C. Du hører: "Temafarver".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre farve og skygge, du vil.

 4. Tryk på Enter for at vælge farven.

Skift farven på hyperlinktekst

Farven på hyperlinktekst kan ændres på tværs af hele præsentationen ved at anvende ændringer på Slidemasteren.

 1. Tryk på Alt+W efterfulgt af M for at åbne slidemasteren.

 2. Hvis du vil ændre farveskemaet diasmaster, skal du trykke på Alt + M, og klik derefter T, C og C.

 3. Tryk på pil op, indtil du høre: "Hyperlink." Tryk på Enter for at vælge.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre farve og skygge, du vil. Tryk på Enter.

 5. Tryk på Alt+S for at gemme ændringerne.

 6. Hvis du vil forlade slidemastervisningen og vende tilbage til normalvisningen, skal du trykke på Alt+W og derefter L.

Fremhæve din tekst

Du kan fremhæve vigtige dele af præsentationen. Fremhævede dele kan løse dit publikum opmærksomhed.

Fremhæve tekst

 1. Markér den tekst, du vil fremhæve.

 2. For at åbne menuen Fremhæv farve, skal du trykke på Alt + H, T og derefter C.

 3. Brug piletasterne til at navigere farveindstillinger, og tryk derefter på Enter for at vælge en farve.

Fremhæv tekst ved hjælp af teksteffekter

 1. Markér den tekst, du vil fremhæve.

 2. For at åbne tekst effekt menu, trykke på Alt + J, og klik derefter D, T og X.

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre "Skær", og tryk på Enter.

 4. For at markere farven, og Fremhæv variant, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre den indstilling, og tryk derefter på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug af en skærmlæser til at dele og samtidig redigering af præsentationer i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint med dit tastatur og VoiceOver skærmlæser indbyggede macOS til at tilføje og formatere tekst i dine slides og give deltagerne en grundigt strukturerede og nemme at følge præsentation med relevante sammenkædning til flere oplysninger.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint, og log på

Hvis du vil gemme dine præsentationer på OneDrive automatisk, skal du kontrollere, at du logger på din Microsoft-konto når du bruger PowerPoint. Når du gemmer dine præsentationer i OneDrive, kan du få adgang til dem fra enhver af dine enheder, der er logget på.

 1. På din Mac skal du trykke på Command+Shift+A, for at åbne visningen Programmer i Søgevindue.

 2. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast Ned, for at gå til gruppen Programmer. Brug derefter piletasterne, til at gennemse programmerne.

 3. Når VoiceOver læser "Microsoft PowerPoint-programmet", skal du trykke på CTRL + ALT + MELLEMRUM for at åbne PowerPoint.

 4. For at logge på, skal du trykke på Shift+Tabulatortasten gentagne gange for at gå til menuknappen, Log på. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 5. Dialogboksen Log på åbnes. Fokus er i et tekstfelt. Skriv mailadressen eller telefonnummeret, der er knyttet til din Microsoft-konto. Tryk på Tabulatortasten, når du er færdig

 6. Der er fokus på knappen Næste. VoiceOver meddeler: "Link, Næste." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 7. Dialogboksen Skriv adgangskode åbnes. Fokus er i et tekstfelt. Angiv din Microsoft-konto-adgangskode, og tryk på Tabulatortasten.

 8. Der er fokus på knappen Log På. VoiceOver meddeler: "Knappen Log på." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at logge ind.

Du er logget på, og fokus er på menuknappen Kontoindstillinger i den primære PowerPoint_generic-visning. For at gå til andre elementer i visningen, skal du trykke på Tabulatortasten.

Tip!: PowerPoint er du logget på, så du ikke behøver at logge på næste gang, medmindre du vælger at logge af separat.

Tilføj tekst til en slide

Når du åbner PowerPoint, åbnes den i visningen Normal. I visningen Normal, er skærmen opdelt mellem miniatureruden til venstre, diasset redigeringsområde i midten og noteruden ned under redigeringsområdet.

 1. I visningen Normal skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil du lander i miniatureruden. VoiceOver meddeler: "Miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 2. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast Ned, for at åbne menuen.

 3. Brug Piletasterne op og ned, til at gennemse slides.

 4. Når du er på det slide, du vil oprette tekst til skal du trykke på Tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Du er på et tekstområde, i en tekstboks." Hvis slidet indeholder et tekstfelt til titel, er du i det.

 5. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned, for at tilføje tekst og begynde at skrive. Hvis tekstområdet indeholder pladsholdertekst, skal du fjerne det først. Tryk på Esc, når du er færdig.

 6. For at flytte til det næste tekstfelt på sliden, skal du trykke på Tabulatortasten.

 7. Hvis du vil tilføje tekst, skal du begynde at skrive. Tryk på Esc, når du er færdig.

Føj punkttegn eller tal til din tekst

Du kan oprette opstillinger med punkttegn, eller opstillinger med tal ved hjælp af tastaturgenveje. Du kan omdanne eksisterende tekstafsnit til en liste, eller oprette lister mens du skriver.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere til en liste.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Formatér." Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Piletast ned tre gange. VoiceOver meddeler: "Punktopstilling og nummerering, ellipse." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge.

 4. Dialogboksen Punktopstilling og nummerering åbnes, med fanen Punktopstilling valgt. Gå til fanen Nummerering, ved at trykke på Højre piletast én gang og derefter trykke på Control+Option+mellemrum, for at åbne den.

 5. Brug Tabulatortasten, til at gennemse indstillingerne. VoiceOver læser indstillingerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt.

 6. Når du vil bruge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum og derefter trykke på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap."

 7. Hvis du vil indsætte punkttegn eller tal, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Den markerede tekst omdannes til en liste, og fokus forbliver på listen.

Oprette en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. Placer markøren der, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv * (stjerne), og tryk på Mellemrumstasten.

 3. Skriv listeelementetsteksten. Tryk på Enter, for at starte et nyt listeelement.

  PowerPoint starter en punktopstilling automatisk.

Oprette en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Placer markøren der, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv 1. (et tal og et punktum) og trykke på mellemrumstasten. PowerPoint starter automatisk en sorteret liste.

 3. Skriv listeelementetsteksten. Tryk på Enter, for at starte et nyt listeelement.

Tilføje et link

Du kan tilføje links, som åbner en webside, en anden del af præsentationen eller en anden fil. Du kan også tilføje et mailto-link, der bruger mailkontoen på Mac til at oprette en ny mail med den angivne adresse udfyldt automatisk.

Opret et link til en webside

 1. Markér den tekst, du vil tilføje linket til PowerPoint, og tryk på kommando + K.

 2. Dialogboken Indsæt link åbnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke meddeler "Link til en eksisterende fil eller webside", skal du trykke på Shift+Tabulatortasten én gang og derefter trykke på Venstre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Webside eller fil. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 3. Skriv eller Indsæt adressen til den webside, du vil linke til.

 4. Tryk flere gange på Tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

Dialogboksen lukkes, og der indsættes et link. Der er fokus på den linkede tekst på sliden.

Opret et link til en fil

 1. Markér den tekst, du vil tilføje linket til PowerPoint, og tryk på kommando + K.

 2. Dialogboken Indsæt link åbnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke meddeler "Link til en eksisterende fil eller webside", skal du trykke på Shift+Tabulatortasten én gang og derefter trykke på Venstre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Webside eller fil. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 3. Tryk på Tabulatortasten, for at gå til knappenVælg, og tryk på Control+Option+Mellemrumstasten for at vælge.

 4. Dialogboksen vælg den fil, du vil oprette et link til åbnes. Brug Tabulatortasten, til at gennemse sektionerne i dialogboksen. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned, for at åbne en sektion.

 5. Når du er på den fil, du vil linke til. Skal du trykke på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 6. Tryk på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

Dialogboksen lukkes, og der indsættes et link. Der er fokus på den linkede tekst på sliden.

Opret et link til en anden slide i samme præsentation

 1. Markér den tekst, du vil tilføje linket til PowerPoint, og tryk på kommando + K.

 2. Dialogboken Indsæt link åbnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke meddeler, "Vælg et sted i dette dokumentet" skal du trykke på Shift+Tabulatortasten én gang. Tryk derefter på Højre eller Venstre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Dette Dokument. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 3. Tryk på Shift+Piletast ned, for at gå til den tabel der viser slides. Tryk på Shift+Piletast op eller ned, for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slides.

 4. Når du er på den slide, du vil oprette et link til, skal du trykke på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

Dialogboksen er lukket, og der indsættes et link. Der er fokus på den linkede tekst på sliden.

Opret et link til en mailadresse

 1. Markér den tekst, du vil tilføje linket til PowerPoint, og tryk på kommando + K.

 2. Dialogboken Indsæt link åbnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke meddeler "Mailadresse", skal du trykke på Shift+Tabulatortasten én gang. Tryk derefter på Højre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Mailadresse. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 3. Indtast mailadressen. Hvis du vil definere et emne for mailen, så tryk på Tabulatortasten for at gå til Emnefeltet, og skriv meddelelsens emne.

 4. Tryk flere gange på Tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

Dialogboksen er lukket, og der indsættes et link. Der er fokus på den linkede tekst på sliden.

Skift farven på links

Farven på linkteksten kan ændres i hele præsentationen, ved at anvende ændringerne i Slide Masteren.

 1. Tryk på Option+Command+1, for at åbne slidemasteren.

 2. Tryk på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Slidemaster, valgt, fane". Tryk på Piletast ned, for at gå til båndet. VoiceOver meddeler: "Rulleområde."

 3. Hvis du vil starte navigering af elementerne på båndet, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned.

 4. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Farver, menuknappen." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 5. Tryk én gang på Piletast ned. VoiceOver meddeler: "Tilpas farver". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge indstillingen.

 6. Dialogboksen Opret Temafarver åbnes. VoiceOver begynder at læse elementerne.

  Farverne der er angivet til venstre i dialogboksen, og de elementer der bruger en bestemt farve vises ud for dem i højre side.

 7. Tryk på tabulatortasten, for at rulle gennem listen. VoiceOver meddeler farverne. For at høre hvad farven bruges til, skal du trykke på Højre piletast. For at gennemse listen, skal du trykke på Højre piletast gentagne gange.

 8. Gennemse, indtil VoiceOver meddeler: "Link." Tryk på Venstre piletast én gang, for at gå tilbage til farven. VoiceOver meddeler "<farven>, farvehjul. Du er nu på en farvehjul."

 9. Hvis du vil åbne farvevælgeren, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Som standard åbner det i et farvehjulet. Hvis du i stedet vil gå til farvepaletten, så tryk flere gange på Tabulatortasten indtil VoiceOver meddeler: "Farvepalet, knap". Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 10. Får at navigere i farverne, skal du trykke på Tabulatortasten gentagne gange indtil du lander på den valgte farve. VoiceOver meddeler f.eks: " Blå, Valgt." Tryk på Piletasterne op eller ned, indtil VoiceOver meddeler farven du vil bruge. Farven er nu valgt, og du kan trykke på Esc for at lukke farvevælgeren.

 11. Du kommer tilbage til dialogboksen Opret Temafarver. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Gem, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 12. For at afslutte Slidemasteren, skal du trykke på Højre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Luk Master, knap". Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen. VoiceOver meddeler: "Trykket Luk Master, knap."

Visningen Slidemaster lukkes, linkfarven er ændret og du vender tilbage til Normal visning.

Fremhæv tekst ved hjælp af Teksteffekter

Du kan henlede opmærksomheden på vigtige punkter i din præsentation ved at fremhæve tekst i PowerPoint ved hjælp af teksteffekter som refleksion, skygge eller skær.

 1. Markér den tekst, du vil fremhæve.

 2. Tryk på Command+Shift+1, for at åbne ruden Formatér Figur.

 3. Tryk på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Figurindstillinger." Tryk på Højre piletast for at gå til Tekstindstillinger, og tryk på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulatortasten én gang, og tryk derefter én gang på Højre piletast. VoiceOver meddeler: "Teksteffekter, Fane." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 5. Tryk på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Rulleområde." Tryk på Control+Option+Skift+Piletast Ned, for at åbne ruden.

 6. Gennemse indstillingerne i menuen, ved hjælp af piletasterne. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt.

 7. Når du rammer en valgmulighed, du vil bruge, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

  Teksteffekten anvendes på den del af teksten, du har valgt.

 8. For at lukke ruden Formatér figur og vende tilbage til din præsentation. Skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletasten op én gang, og derefter trykke på Shift+Tabulatortasten gentagne gange indtil VoiceOver meddeler: "Luk Formatér figur, knappen". Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte lyd eller video i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint til Mac

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at tilføje og formatere tekst på dine slides og give deltagerne en grundigt strukturerede og nemme at følge præsentation med relevante sammenkædning til flere oplysninger.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj tekst til en slide

Når du åbner PowerPoint, skærmen er opdelt mellem miniatureruden til venstre (Hvis du holder din telefon i liggende retning) eller i bunden (Hvis du holder din telefon i stående papirretning), slide redigeringsområdet i midten og noter felt ned under redigeringsområdet.

 1. Vælg den slide i din præsentation, hvor du vil tilføje tekst. For at vælge en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Slide < slidenummer > af < samlede antal slides >" og derefter stryge til højre eller venstre, indtil du hører den slide, du vil vælge. Dine slides meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Valgt."

 2. Når du befinder dig ved sliden, du vil tilføje tekst, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører tekstfelttypen og "Tekstfeltet, tekstfelt." Hvis tekstfeltet allerede indeholder tekst, læser VoiceOver også denne tekst op for dig. Dobbelttryk på skærmen for at vælge tekstfeltet.

 3. Dobbeltklik på skærmen igen for at tilføje tekst. Skriv herefter teksten ved hjælp af skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q". For at lukke tastaturet skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Skjul tastatur." Dobbelttryk på skærmen.

 4. For at gå til næste tekstfelt skal du stryge til venstre, indtil du hører tekstfeltet.

Føje punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

Du kan oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal/bogstaver ved hjælp af en skærmlæser.

 1. Gå til den slide, hvor du vil have, at listen starter.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vis båndet." Dobbelttryk på skærmen.

 3. Gå til fanen Hjem på båndet, og stryg til højre eller venstre, indtil du hører et fanenavn for båndet og "Fane". Dobbelttryk på skærmen. For at gå til fanen Hjem skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Fanen Hjem." Dobbelttryk på skærmen for at vælge denne.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en opstilling med punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Punkttegn, knap." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Punkttegn åbnes.

  • Hvis du vil oprette en opstilling med tal/bogstaver, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Nummerering, knap." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Nummerering åbnes.

 5. For at gennemse indstillingerne for menuerne Punkttegn og Nummerering skal du stryge til højre. VoiceOver læser indstillingerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Når du er ved en indstilling, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge den. Punkttegnene eller tallene indsættes.

 6. For at lukke båndet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Skjul båndet, knap." Dobbelttryk på skærmen.

 7. Båndet lukkes, og fokus flyttes til listen. Skærmtastaturet bliver tilgængeligt, og du kan skrive teksten.

Oprette en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. Vælg det tekstfelt, hvor du vil starte listen.

 2. Gå til * (stjerne) på skærmtastaturet. Dobbelttryk på skærmen for at vælge den. Gå derefter til område, og dobbelttryk på skærmen.

 3. Skriv teksten for listeelementet ved hjælp af skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du gå til Enter-tasten og dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

  PowerPoint starter en punktopstilling automatisk.

Oprette en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Vælg det tekstfelt, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv 1. (et tal og et punktum) ved hjælp af skærmtastaturet. Gå derefter til område, og dobbelttryk på skærmen.

 3. Skriv teksten for listeelementet ved hjælp af skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du gå til Enter-tasten og dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

  PowerPoint starter automatisk en nummereret liste.

Tilføje eller redigere et link

Du kan tilføje links, som åbner en webside. Du kan også tilføje et mailto-link, der bruger mailkontoen på din iPhone til at oprette en ny mail med den angivne adresse udfyldt automatisk.

Opret et link til en webside

 1. Gå til den slide, hvor du vil tilføje linket.

 2. Skriv den web-adresse ved hjælp af den tastatur på skærmen, og derefter gå til tasten mellemrum eller vende tilbage. Dobbelttryk på skærmen for at trykke på tasten. PowerPoint opretter linket automatisk.

Opret et link til en ny mail

 1. Gå til den slide, hvor du vil tilføje linket.

 2. Skriv den e-mail-adresse ved hjælp af den tastatur på skærmen, og derefter gå til tasten mellemrum eller vende tilbage. Dobbelttryk på skærmen for at trykke på tasten. PowerPoint opretter linket automatisk.

Redigere et link

 1. For at redigere et link skal du placere markøren i det og dobbelttrykke på skærmen med to fingre. Du hører linkadressen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Rediger, knap." Menuen Rediger link åbnes.

 3. For at ændre linkteksten skal du gå til tekstfeltet Vis. Stryg til højre, indtil du hører den aktuelle adresse og "Vis". Dobbelttryk på skærmen. Brug derefter skærmtastaturet til at redigere den viste tekst.

  Tip!: Du kan hurtigt fjerne den aktuelle visningstekst uden at bruge tastaturet. For at slette den aktuelle visningstekst skal du stryge til højre i tekstfeltet Vis. Du hører: "Fjern tekst, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

 4. Efter at have skrevet den ønskede visningstekst skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Udført, knap." Dobbelttryk på skærmen.

 5. Visningsteksten er ændret, og fokus flyttes til din præsentation.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android, for at tilføje tekst og links til en præsentation. Du kan også oprette opstillinger med punkttegn eller med tal/bogstaver for at strukturere dine præsentationer bedre.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj tekst til en slide

 1. Mens du har åbnet en præsentation i PowerPoint, og der er fokus på et dias, dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Knappen Rediger". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje tekst. Dobbelttryk på skærmen for at åbne tekstfeltet til redigering.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger tekst, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 5. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

  Markøren forbliver i tekstfeltet. Stryg nedad og til venstre igen for at vende tilbage til visningen til valg af slides.

Føj punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

Du kan føje en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver til et hvilket som helst tekstfelt i præsentationen.

 1. Mens du har åbnet en præsentation i PowerPoint, og der er fokus på et dias, dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Knappen Rediger". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje punkttegn eller tal. Dobbelttryk på skærmen for at redigere tekstfeltet.

 3. Sådan tilføjer du punkttegn eller nummerering:

  • Hvis du vil tilføje et punkttegn-element på en liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, punkttegn, kontakt, dobbelttryk for at slå til og fra," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje et nummer-element på en liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, nummerering, kontakt, dobbelttryk for at slå til," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Tekstfeltet måske allerede konfigureret til at indeholde en liste i skabelonen PowerPoint, du bruger. Det er tilfældet, kan du høre "Markeret" i stedet for "Ikke markeret".

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive listeelementet.

 5. Hvis du vil tilføje endnu et listeelement, skal du stryge med din finger omkring nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Enter". Løft fingeren for at indsætte et nyt listeelement, og brug tastaturet til at skrive det.

 6. Når listen er klar, skal du stryge nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

  Markøren forbliver i tekstfeltet. Stryg nedad og til venstre igen for at vende tilbage til visningen til valg af slides.

Tilføje et link

 1. Mens du har åbnet en præsentation i PowerPoint, og der er fokus på et dias, dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Knappen Rediger". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje et link. Dobbelttryk på skærmen for at redigere tekstfeltet.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid, kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Fanemenu, til".

 4. Dobbelttryk på skærmen, stryg derefter til højre, indtil du hører "Fanen Indsæt, dobbelttryk for at aktivere", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Menuen Link, dobbelttryk for at aktivere", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Vinduet link, adresse, redigering".

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt link", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Redigeringsboks til adresse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 8. Brug skærmtastaturet til at skrive linkadressen.

 9. Stryg med fingeren omkring det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Udført". Løft fingeren for at indsætte linket.

  Menuen Flere indstillinger lukkes. Stryg nedad og til venstre for at vende tilbage til visningen til valg af slides.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, for at tilføje tekst og links til en præsentation. Du kan også oprette opstillinger med punkttegn eller med tal/bogstaver for at strukturere dine præsentationer bedre.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj tekst til en slide

 1. Når du redigerer et dias, stryg til højre, indtil du kan finde tekstfeltet, hvor du vil tilføje tekst. Dobbelttryk på skærmen for at åbne dialogboksen tekst til redigering.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 3. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

  Flytter fokus til knappen tilbage.

Føj punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

Du kan føje en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver til et hvilket som helst tekstfelt i præsentationen.

 1. Når du redigerer et dias, stryg til højre, indtil du kan finde tekstfeltet, hvor du vil føje punkttegn eller tal. Dobbelttryk på skærmen for at redigere tekstfeltet.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje et element på en liste med punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, punkttegn, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje et element på en nummereret liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, nummerering, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive listeelementet.

 4. Hvis du vil tilføje endnu et listeelement, skal du stryge med din finger omkring nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Enter". Dobbelttryk på skærmen for at indsætte et nyt listeelement, og brug tastaturet til at skrive.

 5. Afslut listen ved at stryge med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

  Flytter fokus til knappen tilbage.

Tilføje et link

 1. Når du redigerer et dias, stryg til højre, indtil du kan finde den tekstboks, hvor du vil tilføje et link. Dobbelttryk på skærmen for at redigere tekstfeltet.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap skjult", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til venstre, indtil du høre "Under fanen Datavælger liste" efterfulgt af den aktuelt markerede fane, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du høre "Indsæt", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Link", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Vinduet link, adresse, redigering".

 6. Brug skærmtastaturet til at skrive linkadressen.

 7. Stryg med fingeren omkring det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Enter". Dobbelttryk på skærmen for at indsætte linket.

  Fokus returnerer til slide.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at udskrive præsentationer i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint Online med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje tekst og links til din præsentation. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger PowerPoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da PowerPoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for PowerPoint Online.

I dette emne

Tilføj tekst til en slide

 1. I Redigeringsvisning i PowerPoint Online, skal du trykke på Ctrl + F6 flere gange, indtil du høre antallet af den aktuelle slide. Der er fokus i miniatureruden.

 2. Hvis du vil gennemse diasene, skal du trykke på op eller pil ned, indtil du høre antallet af sliden du vil redigere.

 3. Tryk på Ctrl + F6, indtil du høre: "Slide panel."

 4. For at flytte fokus til den første pladsholder, skal du trykke på tasten Tab. Oplæser læser pladsholderen.

 5. Tryk på Enter for at erstatte pladsholderen med teksten, og begynd at skrive. Når du er færdig, skal du trykke på F2. Du hører: "Slide panel."

 6. Hvis du vil flytte til den næste pladsholder, skal du trykke på tabulatortasten. Oplæser læser pladsholderen. Hvis du vil begynde at tilføje tekst, skal du trykke på Enter, og skriv. Når du er færdig, skal du trykke på F2.

Tilføje et link

 1. Vælg tekststreng, du vil tilføje et link på et dias, og tryk på Ctrl + K. Du hører: "linket, adresse, redigering."

 2. Skriv eller Indsæt linkadressen, og tryk på Enter.

  Dialogboksen lukkes, og der tilføjes et link på din slide.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint Online

Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation i PowerPoint Online

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×