Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug PowerPoint 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, for at tilføje tekst og anvende formatering på en præsentation. Hvis du formaterer teksten i din PowerPoint-præsentation, bliver den lettere at læse. Du kan også oprette opstillinger med punkttegn eller med tal/bogstaver for at strukturere dine præsentationer bedre, eller du kan føje links til andre kilder med oplysninger.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • For genvejstaster skal du gå til Brug genvejstaster til at oprette PowerPoint-præsentationer.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Åbn PowerPoint, og log på

Hvis du vil gemme dine præsentationer i OneDrive automatisk, skal du sørge for at logge på din Microsoft-konto, når du bruger PowerPoint. Når du gemmer dine præsentationer i OneDrive, kan du få adgang til dem fra alle dine enheder, der er logget på.

 1. Du kan hurtigt åbne PowerPoint ved at trykke på tasten med Windows-logoet, skrive "PowerPoint 2016" og trykke på Enter.

 2. Hvis du vil starte en tom præsentation, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Tom præsentation". Tryk på Enter. Præsentationen åbnes. I Oplæser hører du: "Redigeringsvisning i PowerPoint". Præsentation 1. Slide 1, slide". I JAWS hører du: "Præsentation 1 klar".

 3. Tryk på Alt+F for at logge på. I Oplæser hører du: "Menuen Filer. Præsentation 1. PowerPoint-vindue. Markeret". I JAWS hører du: "Backstage-visning. Filer". Tryk derefter på D. I Oplæser hører du: "Markeret faneelementet Konto". I JAWS hører du: "Fanen Konto".

 4. Tryk på S. I Oplæser hører du: "Vinduet Konti. Skriv din mailadresse eller dit telefonnummer." I JAWS hører du: "Konti. Du skal skrive din mailadresse eller dit telefonnummer".

 5. Skriv din mailadresse eller dit telefonnummer, tryk på Enter, og tryk derefter på tabulatortasten. I Oplæser hører du: "Adgangskode, redigerer tekst". I JAWS hører du: "Adgangskode, rediger. Skriv tekst".

 6. Skriv din adgangskode, og tryk på Enter.

Bemærk!: Hvis du bruger en organisationskonto og ikke en Microsoft-konto, kan trinnene til at logge på være en smule anderledes. For eksempel er du muligvis nødt til at bruge en pinkode eller et chipkort.

Tip!: Hvis du ikke loggede af PowerPoint, sidste gang du brugte det, åbnes appen, uden at du bliver bedt om at logge på.

Tilføj tekst til en slide

Du kan føje indhold til en slide i visningen Normal. Skærmbilledet er opdelt mellem miniatureruden, slide redigeringsområdet og noteruden i Normal visning. Hvis du vil vide mere om at arbejde med slides i forskellige PowerPoint visninger, skal du gå til grundlæggende opgaver for at oprette en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser.

 1. Hvis du vil gå til normalvisningen, skal du trykke på Alt+W og derefter på L. I Oplæser hører du: "Redigeringsvisning i PowerPoint". I JAWS hører du: "Forlader menulinjen. Ingen markering".

 2. Tryk på F6, indtil du er i ruden med miniatureslides, for at vælge den slide, hvor du vil tilføje tekst. I Oplæser hører du "Miniaturer" efterfulgt af slidenummeret og slidetitlen. I JAWS hører du: "Fanen Slideminiaturer".

 3. Du kan bladre gennem slides ved at trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører slidens nummer og titel. Hvis slides er placeret i sektioner, bruges pil op eller pil ned til at navigere i sektionerne, og højre pil udvider sektionen.

 4. Tryk på F6 for at flytte fokus til slideredigeringsområdet. I Oplæser hører du slidenummeret, titel og "Slide". I JAWS hører du: "Slideområde".

  Bemærk!: I Oplæser hører du "Miniaturer", når du skifter til miniatureområdet, for at skelne slideområdet fra miniaturen.

 5. Tryk på tabulatortasten for at flytte til pladsholderen for en tekst. I Oplæser kaldes pladsholderne for tekstfelter, så du kan f.eks. høre: "Tekstfeltet Titel". I JAWS hører du: "Titelpladsholder".

 6. Hvis du vil erstatte pladsholderen med din tekst, skal du trykke på Enter for at skifte til redigeringstilstand og markere al tekst. Begynd så at skrive.

 7. Tryk på Ctrl+Enter for at flytte indsætningspunktet til den næste titel eller pladsholder til en brødtekst.

  Bemærk!: Du kan også trykke på Caps Lock+højre pil eller venstre pil for at navigere i pladsholderne, og så trykke på Caps Lock+Enter for at anbringe tekstindsættelsespunktet i slutningen af det markerede tekstfelt.

  Bemærk!: Hvis der ikke er flere pladsholdere til tekst, indsættes der i de fleste tilfælde en ny slide med det samme layout som den originale slide ved at trykke på Ctrl+Enter, og fokus placeres på den nye slides første pladsholder. Men hvis den oprindelige slide har layoutet "Titelslide", har den nyoprettede slide layoutet "Titel og indhold".

  Bemærk!: Hvis du vil redigere tekst, du allerede har tilføjet i et tekstfelt, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til tekstfeltet, og derefter skal du trykke på F2 for at markere al tekst og begynde at redigere. Tryk på F2 igen for at stoppe redigeringen og flytte fokus tilbage til tekstfeltet.

  Bemærk!: For at lære at anvende tegnformatering ved hjælp af tastaturet, såsom fed, understregning, kursiv, sænket eller hævet skrift, gå til at formatere tekst i Brug af tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer.

Føje punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

Du kan oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal/bogstaver ved hjælp af tastaturgenveje. Du kan ændre eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypografien eller lave indlejrede lister.

Føj punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

 1. I en pladsholder til tekst skal du markere den tekst, som du vil tilføje punkttegn eller tal/bogstaver til.

  Tip!: Få mere for at vide hvordan du kan markere tekst i PowerPoint ved hjælp af tastaturet, gå til markere og redigere tekst og objekter i Brug af tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer.

 2. Vælg, hvad du vil foretage dig:

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du trykke på Alt+H og derefter U. Tryk på tabulatortasten for at gennemse punkttegnstypografier: udfyldte runde punkttegn, tomme runde punkttegn, udfyldte firkantede punkttegn, tomme firkantede punkttegn, stjerneformede punkttegn, pile og markeringspunktegn. Du hører beskrivelsen af punkttegnstypografien, når du gennemser. Tryk på Enter for at indsætte typografien.

  • Hvis du vil tilføje tal, skal du trykke på Alt+H og derefter N. Tryk på tabulatortasten for at bladre gennem taltypografierne: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. og i. ii. iii. Du hører beskrivelsen af typografien for opstilling med tal/bogstaver, når du gennemser. Tryk på Enter for at indsætte typografien.

 3. Hvis du vil oprette flere listeelementer, skal du anbringe indsætningspunktet i slutningen af et listeelement og trykke på Enter.

 4. Hvis du vil afslutte oprettelsen af listen, skal du placere indsætningspunktet i slutningen af det sidste element på listen og trykke på Enter og derefter på Tilbage-tasten.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje skal du skrive * (stjerne) og derefter trykke på mellemrumstasten eller tabulatortasten.

 2. Skriv den ønskede tekst. Der oprettes automatisk et udfyldt rundt punkttegn, når du trykker på Enter.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelse af listen.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Ved starten af en ny linje skal du skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum), og derefter skal du trykke på mellemrumstasten eller tabulatortasten.

 2. Skriv den ønskede tekst. Der oprettes automatisk et talpunkttegn, når du trykker på Enter.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelse af listen.

Indryk elementer på en liste

 1. Markér de listeelementer, som du vil indrykke.

 2. Vælg, hvad du vil foretage dig:

  • Hvis du vil øge indrykningen, skal du trykke på Alt+H og derefter på A og I.

  • Hvis du vil reducere indrykningen, skal du trykke på Alt+H og derefter på A og O.

Tilføje et link

Du kan tilføje links, som åbner en webside, en anden del af præsentationen eller en anden fil. Du kan også tilføje et mailto-link, der åbnes en ny mail, til en bestemt mailadresse automatisk.

Opret et link til en webside

 1. Anbring indsætningspunktet det sted i præsentationen, hvor du vil have linket.

 2. Hvis du vil føje et link til en webside, skal du trykke på Ctrl+K. I Oplæser hører du: "Vinduet Indsæt link". I JAWS hører du: "Vinduet Indsæt link".

 3. Tryk på Ctrl+tabulatortasten, indtil du hører: "Adresse. Redigerer tekst." I JAWS hører du: "Kolonnen Adresse. Kombinationsboksen Rediger". Skriv websideadressen.

 4. Hvis du vil tilføje tekst, der vises i stedet for adressen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Tekst, der skal vises. Redigerer tekst." Skriv teksten.

 5. Tilføj linket ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen OK". Tryk derefter på Enter.

Opret et link til en eksisterende fil

 1. Anbring indsætningspunktet det sted i præsentationen, hvor du vil have linket.

 2. Hvis du vil føje et link til en fil, skal du trykke på Ctrl+K. I Oplæser hører du: "Vinduet Indsæt link". I JAWS hører du: "Vinduet Indsæt link".

 3. Tryk på Ctrl+tabulatortasten, indtil du hører: "Adresse. Redigerer tekst." I JAWS hører du: "Kolonnen Adresse. Kombinationsboksen Rediger". Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Søg efter fil". Tryk på Enter for at vælge.

 4. For at gå til filen skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører et mappenavn, f.eks. "Denne PC", "Lokal disk" eller "Skrivebord". Tryk på de opadvendte eller nedadvendte piletaster for at gennemse mapperne og på den højrevendte pil for at vise undermapper. Du hører mappenavnene, mens du gennemser dem.

 5. Når du finder den rette mappe, skal du trykke på Enter og derefter på tabulatortasten. Du hører navnet på en fil i mappen.

 6. Du kan bladre gennem filerne ved at trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører navnet på den ønskede fil.

 7. Tryk to gange på Enter for at tilføje linket.

Opret et link til en slide i præsentationen

 1. Anbring indsætningspunktet det sted, hvor du vil have linket.

 2. Hvis du vil tilføje et link på en slide i præsentationen, skal du trykke på Ctrl+K. I Oplæser hører du: "Vinduet Indsæt link". I JAWS hører du: "Vinduet Indsæt link".

 3. Tryk på Ctrl+tabulatortasten, indtil du hører: "Vælg et sted i dette dokument".

 4. Du vælger den slide, du vil linke til, ved at trykke på pil ned, indtil du hører navnet på den ønskede slide.

 5. Tryk på Enter for at tilføje linket.

Opret et link til en mailadresse

 1. Anbring indsætningspunktet det sted i præsentationen, hvor du vil have linket.

 2. Hvis du vil tilføje en mailadresse, skal du trykke på Ctrl+K. I Oplæser hører du: "Vinduet Indsæt link". I JAWS hører du: "Vinduet Indsæt link".

 3. Tryk på Ctrl+tabulatortasten, indtil du hører: "Mailadresse. Redigerer tekst."

 4. Skriv mailadressen.

 5. Hvis du vil tilføje tekst, der vises i stedet for den adresse, du har skrevet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Tekst, der skal vises. Redigerer tekst." Skriv derefter teksten.

 6. Tryk på Enter for at tilføje linket.

Ændre farven på tekst

Du kan ændre farven på bestemte dele af teksten i præsentationen.

 1. Markér den tekst, du vil farvelægge.

 2. Du ændrer farven ved at trykke på Alt+H og derefter klikke på F og C. Oplæser meddeler: "Menu". I JAWS hører du: "Temafarver".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede farve og skyggefarve.

 4. Tryk på Enter for at vælge farven.

Skift farven på hyperlinktekst

Farven på linkteksten kan ændres i hele præsentationen ved at anvende ændringer i slidemasteren.

 1. Tryk på Alt+W efterfulgt af M for at åbne slidemasteren.

 2. Hvis du vil ændre farveskemaet for slidemasteren, skal du trykke på Alt+M, T og derefter C.

 3. Hvis du vil ændre tekstfarven på linket, skal du trykke på C i farveskemaet for Slidemaster. Tryk derefter to gange på pil op. I Oplæser hører du: "Link skjult". I JAWS hører du: "Undermenuen Link".

 4. Tryk på Enter for at vælge en ny farve. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede farve og skyggefarve. Tryk på Enter.

 5. Tryk på Alt+S for at gemme ændringerne.

 6. Hvis du vil forlade slidemastervisningen og vende tilbage til normalvisningen, skal du trykke på Alt+W og derefter L.

Fremhæve din tekst

Fremhæv vigtige dele af præsentationen. Fremhævede dele kan fange dit publikums opmærksomhed. Du kan også fremhæve tekst i PowerPoint ved hjælp af Fremhævningsværkøjet.

Fremhæv tekst

 1. Markér den tekst, du vil fremhæve.

 2. Tryk på Alt+H, T og derefter C for at vælge en Tekstfremhævningsfarve. Brug derefter piletasterne til at navigere i farveindstillingerne.

 3. Tryk på Enter for at vælge.

Fremhæv tekst ved hjælp af teksteffekter

 1. Hvis du ikke har tekstfremhævningsfunktionen, kan du bruge Fremhævningsværktøjet, til at fremhæve din tekst.

  Bemærk!: Hvis du ikke er Office 365-abonnement, har du muligvis ikke indstillingen Tekstfremhævningsfarve i dit PowerPoint 2016.

 2. Tryk på Alt+J og derefter D for vælge en teksteffekt.

 3. For at anvende Fremhævningsværktøjet på tekst skal du trykke på T og derefter X. Tryk på pil ned, indtil du hører "Skær." Tryk så på Enter.

 4. For at vælge farve- og fremhævningsvariation, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører den ønskede farve og skærstørrelse i punkter. Tryk derefter på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Samarbejd i skyen ved hjælp af en skærmlæser i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint 2016 til Mac sammen med et tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, for at tilføje og formatere tekst i dine slides og give dit publikum en velorganiseret, struktureret og nem præsentation at følge med i. Du kan også inkludere relevante links til flere oplysninger.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint, og log på

Hvis du automatisk vil gemme dine præsentationer på OneDrive, skal du sikre, at du logger på din Microsoft-konto, når du bruger PowerPoint 2016 til Mac. Når du gemmer dine præsentationer på OneDrive, kan du få adgang til dem fra alle dine enheder, bare du er logget på.

 1. På din Mac skal du trykke på Command+Shift+A, for at åbne visningen Programmer i Søgevindue.

 2. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast Ned, for at gå til gruppen Programmer. Brug derefter piletasterne, til at gennemse programmerne.

 3. Når VoiceOver meddeler "Microsoft PowerPoint-program", skal du trykke på Control+Option+Mellemrum for at åbne PowerPoint.

 4. For at logge på, skal du trykke på Shift+Tabulatortasten gentagne gange for at gå til menuknappen, Log på. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 5. Dialogboksen Log på åbnes. Fokus er i et tekstfelt. Skriv mailadressen eller telefonnummeret, der er knyttet til din Microsoft-konto. Tryk på Tabulatortasten, når du er færdig

 6. Der er fokus på knappen Næste. VoiceOver meddeler: "Link, Næste." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 7. Dialogboksen Skriv adgangskode åbnes. Fokus er i et tekstfelt. Angiv din Microsoft-konto-adgangskode, og tryk på Tabulatortasten.

 8. Der er fokus på knappen Log På. VoiceOver meddeler: "Knappen Log på." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at logge ind.

Du er logget på, og fokus er på menuknappen Kontoindstillinger i den primære PowerPoint_generic-visning. For at gå til andre elementer i visningen, skal du trykke på Tabulatortasten.

Tip!: PowerPoint sørger for, at du forbliver logget på, så du ikke behøver at logge på næste gang, medmindre du vælger at logge af separat.

Tilføj tekst til en slide

Når du åbner PowerPoint for første gang, åbnes den i visningen Normal. Skærmen er delt mellem miniatureruden til venstre, slideredigeringsområdet i midten og Noteruden under redigeringsonmrådet i visningen Normal.

 1. I visningen Normal skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil du lander i miniatureruden. VoiceOver meddeler: "Miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 2. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast Ned, for at åbne menuen.

 3. Brug Piletasterne op og ned, til at gennemse slides.

 4. Når du er på det slide, du vil oprette tekst til skal du trykke på Tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Du er på et tekstområde, i en tekstboks." Hvis slidet indeholder et tekstfelt til titel, er du i det.

 5. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned, for at tilføje tekst og begynde at skrive. Hvis tekstområdet indeholder pladsholdertekst, skal du fjerne det først. Tryk på Esc, når du er færdig.

 6. For at flytte til det næste tekstfelt på sliden, skal du trykke på Tabulatortasten.

 7. Hvis du vil tilføje tekst, skal du begynde at skrive. Tryk på Esc, når du er færdig.

Føj punkttegn eller tal til din tekst

Du kan oprette opstillinger med punkttegn, eller opstillinger med tal ved hjælp af tastaturgenveje. Du kan omdanne eksisterende tekstafsnit til en liste, eller oprette lister mens du skriver.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere til en liste.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Formatér." Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Piletast ned tre gange. VoiceOver meddeler: "Punktopstilling og nummerering, ellipse." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge.

 4. Dialogboksen Punktopstilling og nummerering åbnes, med fanen Punktopstilling valgt. Gå til fanen Nummerering, ved at trykke på Højre piletast én gang og derefter trykke på Control+Option+mellemrum, for at åbne den.

 5. Brug Tabulatortasten, til at gennemse indstillingerne. VoiceOver læser indstillingerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt.

 6. Når du vil bruge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum og derefter trykke på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap."

 7. Hvis du vil indsætte punkttegn eller tal, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Den markerede tekst omdannes til en liste, og fokus forbliver på listen.

Oprette en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. Placer markøren der, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv * (stjerne), og tryk på Mellemrumstasten.

 3. Skriv listeelementetsteksten. Tryk på Enter, for at starte et nyt listeelement.

  PowerPoint starter en punktopstilling automatisk.

Oprette en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Placer markøren der, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv 1. (tallet 1 og et punktum), og tryk på Mellemrumstasten. PowerPoint starter automatisk en sorteret liste.

 3. Skriv listeelementetsteksten. Tryk på Enter, for at starte et nyt listeelement.

Tilføje et link

Du kan tilføje links, som åbner en webside, en anden del af præsentationen eller en anden fil. Du kan også tilføje et mailto-link, der bruger mailkontoen på Mac til at oprette en ny mail med den angivne adresse udfyldt automatisk.

Opret et link til en webside

 1. I PowerPoint skal du markere den tekst, du vil tilføje linket til og trykke på Command+K.

 2. Dialogboken Indsæt link åbnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke meddeler "Link til en eksisterende fil eller webside", skal du trykke på Shift+Tabulatortasten én gang og derefter trykke på Venstre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Webside eller fil. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 3. Skriv eller Indsæt adressen til den webside, du vil linke til.

 4. Tryk flere gange på Tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

Dialogboksen lukkes, og der indsættes et link. Der er fokus på den linkede tekst på sliden.

Opret et link til en fil

 1. I PowerPoint skal du markere den tekst, du vil tilføje linket til og trykke på Command+K.

 2. Dialogboken Indsæt link åbnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke meddeler "Link til en eksisterende fil eller webside", skal du trykke på Shift+Tabulatortasten én gang og derefter trykke på Venstre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Webside eller fil. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 3. Tryk på Tabulatortasten, for at gå til knappenVælg, og tryk på Control+Option+Mellemrumstasten for at vælge.

 4. Dialogboksen vælg den fil, du vil oprette et link til åbnes. Brug Tabulatortasten, til at gennemse sektionerne i dialogboksen. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned, for at åbne en sektion.

 5. Når du er på den fil, du vil linke til. Skal du trykke på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 6. Tryk på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

Dialogboksen lukkes, og der indsættes et link. Der er fokus på den linkede tekst på sliden.

Opret et link til en anden slide i samme præsentation

 1. I PowerPoint skal du markere den tekst, du vil tilføje linket til og trykke på Command+K.

 2. Dialogboken Indsæt link åbnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke meddeler, "Vælg et sted i dette dokumentet" skal du trykke på Shift+Tabulatortasten én gang. Tryk derefter på Højre eller Venstre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Dette Dokument. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 3. Tryk på Shift+Piletast ned, for at gå til den tabel der viser slides. Tryk på Shift+Piletast op eller ned, for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slides.

 4. Når du er på den slide, du vil oprette et link til, skal du trykke på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

Dialogboksen er lukket, og der indsættes et link. Der er fokus på den linkede tekst på sliden.

Opret et link til en mailadresse

 1. I PowerPoint skal du markere den tekst, du vil tilføje linket til og trykke på Command+K.

 2. Dialogboken Indsæt link åbnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke meddeler "Mailadresse", skal du trykke på Shift+Tabulatortasten én gang. Tryk derefter på Højre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Mailadresse. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 3. Indtast mailadressen. Hvis du vil definere et emne for mailen, så tryk på Tabulatortasten for at gå til Emnefeltet, og skriv meddelelsens emne.

 4. Tryk flere gange på Tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

Dialogboksen er lukket, og der indsættes et link. Der er fokus på den linkede tekst på sliden.

Skift farven på links

Farven på linkteksten kan ændres i hele præsentationen, ved at anvende ændringerne i Slide Masteren.

 1. Tryk på Option+Command+1, for at åbne slidemasteren.

 2. Tryk på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Slidemaster, valgt, fane". Tryk på Piletast ned, for at gå til båndet. VoiceOver meddeler: "Rulleområde."

 3. Hvis du vil starte navigering af elementerne på båndet, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned.

 4. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Farver, menuknappen." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 5. Tryk én gang på Piletast ned. VoiceOver meddeler: "Tilpas farver". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge indstillingen.

 6. Dialogboksen Opret Temafarver åbnes. VoiceOver begynder at læse elementerne.

  Farverne der er angivet til venstre i dialogboksen, og de elementer der bruger en bestemt farve vises ud for dem i højre side.

 7. Tryk på tabulatortasten, for at rulle gennem listen. VoiceOver meddeler farverne. For at høre hvad farven bruges til, skal du trykke på Højre piletast. For at gennemse listen, skal du trykke på Højre piletast gentagne gange.

 8. Gennemse, indtil VoiceOver meddeler: "Link." Tryk på Venstre piletast én gang, for at gå tilbage til farven. VoiceOver meddeler "<farven>, farvehjul. Du er nu på en farvehjul."

 9. Hvis du vil åbne farvevælgeren, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Som standard åbner det i et farvehjulet. Hvis du i stedet vil gå til farvepaletten, så tryk flere gange på Tabulatortasten indtil VoiceOver meddeler: "Farvepalet, knap". Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 10. Får at navigere i farverne, skal du trykke på Tabulatortasten gentagne gange indtil du lander på den valgte farve. VoiceOver meddeler f.eks: " Blå, Valgt." Tryk på Piletasterne op eller ned, indtil VoiceOver meddeler farven du vil bruge. Farven er nu valgt, og du kan trykke på Esc for at lukke farvevælgeren.

 11. Du kommer tilbage til dialogboksen Opret Temafarver. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Gem, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 12. For at afslutte Slidemasteren, skal du trykke på Højre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Luk Master, knap". Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge knappen. VoiceOver meddeler: "Trykket Luk Master, knap."

Visningen Slidemaster lukkes, linkfarven er ændret og du vender tilbage til Normal visning.

Fremhæv tekst ved hjælp af Teksteffekter

Du kan fremhæve vigtige punkter i din præsentation ved at fremhæve tekst i PowerPoint 2016 til Mac. Ved at bruge teksteffekter som f.eks skygge, refleksion eller skær.

 1. Markér den tekst, du vil fremhæve.

 2. Tryk på Command+Shift+1, for at åbne ruden Formatér Figur.

 3. Tryk på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Figurindstillinger." Tryk på Højre piletast for at gå til Tekstindstillinger, og tryk på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulatortasten én gang, og tryk derefter én gang på Højre piletast. VoiceOver meddeler: "Teksteffekter, Fane." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 5. Tryk på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Rulleområde." Tryk på Control+Option+Skift+Piletast Ned, for at åbne ruden.

 6. Gennemse indstillingerne i menuen, ved hjælp af piletasterne. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt.

 7. Når du rammer en valgmulighed, du vil bruge, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

  Teksteffekten anvendes på den del af teksten, du har valgt.

 8. For at lukke ruden Formatér figur og vende tilbage til din præsentation. Skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletasten op én gang, og derefter trykke på Shift+Tabulatortasten gentagne gange indtil VoiceOver meddeler: "Luk Formatér figur, knappen". Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte lyd eller video i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint 2016 til Mac

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint 2016 til iOS sammen med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, for at tilføje og formatere tekst på dine slides og give dit publikum en velorganiseret, struktureret og nem præsentation at følge med i. Du kan også inkludere relevante links til flere oplysninger.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • For at få flere oplysninger om berøringsfunktioner i PowerPoint 2016 til iOS skal du gå til Vejledning om berøringsfunktioner til iPhone.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Tilføj tekst til en slide

Når du åbner PowerPoint første gang, er skærmen opdelt mellem miniatureruden til venstre (hvis du holder din telefon vandret) eller i bunden (hvis du holder din telefon lodret), området til redigering af slides i midten og feltet Noter under redigeringsområdet.

 1. Vælg den slide i din præsentation, hvor du vil tilføje tekst. For at vælge en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Slide < slidenummer > af < samlede antal slides >" og derefter stryge til højre eller venstre, indtil du hører den slide, du vil vælge. Dine slides meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Valgt."

 2. Når du befinder dig ved sliden, du vil tilføje tekst, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører tekstfelttypen og "Tekstfeltet, tekstfelt." Hvis tekstfeltet allerede indeholder tekst, læser VoiceOver også denne tekst op for dig. Dobbelttryk på skærmen for at vælge tekstfeltet.

 3. Dobbeltklik på skærmen igen for at tilføje tekst. Skriv herefter teksten ved hjælp af skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q". For at lukke tastaturet skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Skjul tastatur." Dobbelttryk på skærmen.

 4. For at gå til næste tekstfelt skal du stryge til venstre, indtil du hører tekstfeltet.

Føje punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

Du kan oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal/bogstaver ved hjælp af en skærmlæser.

 1. Gå til den slide, hvor du vil have, at listen starter.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vis båndet." Dobbelttryk på skærmen.

 3. Gå til fanen Hjem på båndet, og stryg til højre eller venstre, indtil du hører et fanenavn for båndet og "Fane". Dobbelttryk på skærmen. For at gå til fanen Hjem skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Fanen Hjem." Dobbelttryk på skærmen for at vælge denne.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en opstilling med punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Punkttegn, knap." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Punkttegn åbnes.

  • Hvis du vil oprette en opstilling med tal/bogstaver, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Nummerering, knap." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Nummerering åbnes.

 5. For at gennemse indstillingerne for menuerne Punkttegn og Nummerering skal du stryge til højre. VoiceOver læser indstillingerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Når du er ved en indstilling, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge den. Punkttegnene eller tallene indsættes.

 6. For at lukke båndet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Skjul båndet, knap." Dobbelttryk på skærmen.

 7. Båndet lukkes, og fokus flyttes til listen. Skærmtastaturet bliver tilgængeligt, og du kan skrive teksten.

Oprette en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. Vælg det tekstfelt, hvor du vil starte listen.

 2. Gå til * (stjerne) på skærmtastaturet. Dobbelttryk på skærmen for at vælge den. Gå derefter til område, og dobbelttryk på skærmen.

 3. Skriv teksten for listeelementet ved hjælp af skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du gå til Enter-tasten og dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

  PowerPoint starter en punktopstilling automatisk.

Oprette en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Vælg det tekstfelt, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv 1. (et tal og et punktum) ved hjælp af skærmtastaturet. Gå derefter til område, og dobbelttryk på skærmen.

 3. Skriv teksten for listeelementet ved hjælp af skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du gå til Enter-tasten og dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

  PowerPoint starter automatisk en punktopstilling med tal/bogstaver.

Tilføje eller redigere et link

Du kan tilføje links, som åbner en webside. Du kan også tilføje et mailto-link, der bruger mailkontoen på din iPhone til at oprette en ny mail med den angivne adresse udfyldt automatisk.

Opret et link til en webside

 1. Gå til den slide, hvor du vil tilføje linket.

 2. Skriv webadressen ved hjælp af skærmtastaturet, og gå derefter til mellemrumstasten eller Enter. Dobbelttryk på skærmen for at trykke på tasten. PowerPoint opretter linket automatisk.

Opret et link til en ny mail

 1. Gå til den slide, hvor du vil tilføje linket.

 2. Skriv mailadressen ved hjælp af skærmtastaturet, og gå derefter til Mellemrumstasten eller Enter. Dobbelttryk på skærmen for at trykke på tasten. PowerPoint opretter linket automatisk.

Redigere et link

 1. For at redigere et link skal du placere markøren i det og dobbelttrykke på skærmen med to fingre. Du hører linkadressen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Rediger, knap." Menuen Rediger link åbnes.

 3. For at ændre linkteksten skal du gå til tekstfeltet Vis. Stryg til højre, indtil du hører den aktuelle adresse og "Vis". Dobbelttryk på skærmen. Brug derefter skærmtastaturet til at redigere den viste tekst.

  Tip!: Du kan hurtigt fjerne den aktuelle visningstekst uden at bruge tastaturet. For at slette den aktuelle visningstekst skal du stryge til højre i tekstfeltet Vis. Du hører: "Fjern tekst, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

 4. Efter at have skrevet den ønskede visningstekst skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Udført, knap." Dobbelttryk på skærmen.

 5. Visningsteksten er ændret, og fokus flyttes til din præsentation.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android, for at tilføje tekst og links til en præsentation. Du kan også oprette opstillinger med punkttegn eller med tal/bogstaver for at strukturere dine præsentationer bedre.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • For touchfunktioner i PowerPoint til Android skal du gå til Guide til touchfunktioner i PowerPoint til Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Tilføj tekst til en slide

 1. Dobbelttryk på skærmen, mens du har en præsentation åben i PowerPoint, og fokus er på en slide. Du hører: "Rediger, knap." Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje tekst. Dobbelttryk på skærmen for at åbne tekstfeltet til redigering.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger tekst, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 5. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

  Markøren forbliver i tekstfeltet. Stryg nedad og til venstre igen for at vende tilbage til visningen til valg af slides.

Føj punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

Du kan føje en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver til et hvilket som helst tekstfelt i præsentationen.

 1. Dobbelttryk på skærmen, mens du har en præsentation åben i PowerPoint, og fokus er på en slide. Du hører: "Rediger, knap." Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje punkttegn eller tal. Dobbelttryk på skærmen for at redigere tekstfeltet.

 3. Sådan tilføjer du punkttegn eller nummerering:

  • Hvis du vil tilføje et punkttegn-element på en liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, punkttegn, kontakt, dobbelttryk for at slå til og fra," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje et nummer-element på en liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, nummerering, kontakt, dobbelttryk for at slå til," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Tekstfeltet er muligvis allerede indstillet til at indeholde en liste i den PowerPoint-skabelon, du bruger. I det tilfælde kan du høre "Er markeret" i stedet for "Er ikke markeret".

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive listeelementet.

 5. Hvis du vil tilføje endnu et listeelement, skal du stryge med din finger omkring nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Enter". Løft fingeren for at indsætte et nyt listeelement, og brug tastaturet til at skrive det.

 6. Når listen er klar, skal du stryge nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

  Markøren forbliver i tekstfeltet. Stryg nedad og til venstre igen for at vende tilbage til visningen til valg af slides.

Tilføje et link

 1. Dobbelttryk på skærmen, mens du har en præsentation åben i PowerPoint, og fokus er på en slide. Du hører: "Rediger, knap." Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje et link. Dobbelttryk på skærmen for at redigere tekstfeltet.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid, kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Fanemenu, til".

 4. Dobbelttryk på skærmen, stryg derefter til højre, indtil du hører "Fanen Indsæt, dobbelttryk for at aktivere", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Menuen Link, dobbelttryk for at aktivere", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Vinduet link, adresse, redigering".

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt link", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Redigeringsboks til adresse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 8. Brug skærmtastaturet til at skrive linkadressen.

 9. Stryg med fingeren omkring det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Udført". Løft fingeren for at indsætte linket.

  Menuen Flere indstillinger lukkes. Stryg nedad og til venstre for at vende tilbage til visningen til valg af slides.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, for at tilføje tekst og links til en præsentation. Du kan også oprette opstillinger med punkttegn eller med tal/bogstaver for at strukturere dine præsentationer bedre.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • For at få oplysninger om touchfunktioner i PowerPoint Mobile skal du gå til Guide til brug af touchskærm i PowerPoint Mobile til Windows 10.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Tilføj tekst til en slide

 1. Dobbelttryk på skærmen med to fingre, mens du ser en slide i PowerPoint. Du hører: "Brugerdefineret."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Slide, rude".

 3. Stryg til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje tekst. Dobbelttryk på skærmen for at åbne tekstfeltet til redigering.

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 5. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

  Fokus forbliver på knappen Tilbage. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til visningen Slidesortering.

Føj punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

Du kan føje en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver til et hvilket som helst tekstfelt i præsentationen.

 1. Dobbelttryk på skærmen med to fingre, mens du ser en slide i PowerPoint. Du hører: "Brugerdefineret."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Slide, rude".

 3. Stryg til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje punkttegn eller tal. Dobbelttryk på skærmen for at redigere tekstfeltet.

 4. Sådan tilføjer du punkttegn eller nummerering:

  • Hvis du vil tilføje et element på en liste med punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, punkttegn, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje et element på en nummereret liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, nummerering, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Brug skærmtastaturet til at skrive listeelementet.

 6. Hvis du vil tilføje endnu et listeelement, skal du stryge med din finger omkring nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Enter". Dobbelttryk på skærmen for at indsætte et nyt listeelement, og brug tastaturet til at skrive.

 7. Afslut listen ved at stryge med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

  Fokus forbliver på knappen Tilbage. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til visningen Slidesortering.

Tilføje et link

 1. Dobbelttryk på skærmen med to fingre, mens du ser en slide i PowerPoint. Du hører: "Brugerdefineret."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Slide, rude".

 3. Stryg til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje et link. Dobbelttryk på skærmen for at redigere tekstfeltet.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap skjult", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til venstre, indtil du hører "Hjem, skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til venstre, indtil du hører "Indsæt, 2 af 9", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Link", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Vinduet link, adresse, redigering".

 8. Brug skærmtastaturet til at skrive linkadressen.

 9. Stryg med fingeren omkring det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Enter". Dobbelttryk på skærmen for at indsætte linket.

  Fokus flyttes tilbage til sliden, og menuen Flere indstillinger lukkes.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at udskrive præsentationer i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at tilføje tekst og links i din PowerPoint Online-præsentation.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i PowerPoint Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger PowerPoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da PowerPoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for PowerPoint Online.

I dette emne

Tilføj tekst til en slide

 1. I Redigeringsvisningen i PowerPoint Online skal du trykke gentagne gange på Ctrl+F6, indtil du lander på en miniaturerude. Oplæser læser tallet og titlen på den aktuelle slide højt, når du har nået miniatureruden.

  Tip!: Når du åbner en præsentation i PowerPoint Online, åbnes den i Læsevisning. For at skifte til Redigeringsvisning skal du trykke gentagne gange på Ctrl+F6, indtil du hører: "Rediger præsentation". Tryk på Enter for at åbne menuen. Tryk én gang på pil ned. Du hører: "Rediger i browser" Tryk på Enter for at åbne præsentationen i Redigeringsvisning.

 2. Du kan bladre gennem slides ved at trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører nummer og titel på den slide, du vil redigere.

 3. Tryk på Ctrl+F6. Oplæser meddeler: "Slidepanel".

 4. Tryk på tabulatortasten for at flytte fokus til den første pladsholder. Oplæser gør opmærksom på pladsholderen.

 5. Tryk på Enter for at erstatte pladsholderen med teksten, og begynd at skrive. Tryk på F2, når du er færdig. Oplæser meddeler: "Slidepanel".

 6. Hvis du vil flytte til den næste pladsholder, skal du trykke på tabulatortasten. Oplæser gør opmærksom på pladsholderen. Hvis du vil begynde at tilføje tekst, skal du trykke på Enter og skrive. Tryk på F2, når du er færdig.

Tilføje et link

 1. Markér den del af teksten på en slide, hvor du vil tilføje et link, og tryk på Shift+F10.

 2. Tryk på pil ned to gange. Oplæser meddeler: "Link, menupunkt". Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 3. Dialogboksen Link åbnes. Skriv linkadressen, og tryk på Enter.

  Dialogboksen lukkes, og der tilføjes et link på din slide.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint Online

Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation i PowerPoint Online

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×