Brug en skærmlæser til at tilføje, læse, og slette kommentarer i Word

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse, og slette kommentarer i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje kommentarer i et Word dokument. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Med kommentarer, kan du foreslå ændringer i dokumenter eller markere problemer til opfølgning. Du kan nemt slette kommentarer efter læse eller svar til en kommentar.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje en kommentar

Du kan tilføje en kommentar i et Word dokument, f.eks, når du gennemgår en andens arbejde, hvis du vil skrive en note i dit eget dokument, eller hvis du vil følge op på problemer til opfølgning.

 1. Hvis du vil starte den fortløbende værdi for din aktuelle placering i dokumentet, skal du trykke på SR Tast + Ctrl + R.

 2. Tryk på Ctrl, hvis du vil stoppe Oplæser på et sted, hvor du vil indsætte en kommentar.

  Tip!: Hvis du vil markere flere ord i brødteksten til at være fremhævet som kommenterede tekst, skal du trykke på Ctrl + Skift + højre pil. Du hører de markerede ord.

 3. Tryk på Ctrl+Alt+M for at tilføje en ny kommentar. Du kan høre: "<Brugernavn>, kommentar, redigering." I JAWS hører du: "Indsætter kommentar <kommentarnummer> af <brugernavn>."

 4. Skriv din kommentar. Tryk på SR tasten + Skift + A eller Esc for at afslutte kommentarruden og vende tilbage til afbrydelsen i brødteksten.

Vis kommentarer i et dokument

Kommentarers indsætningspunkter fremhæves i dokumentets brødtekst i tilstanden Alle markeringer.

 1. Hvis du vil ændre til alle markeringer tilstand, skal du trykke på Alt + R, TD. Du hører navnet på den aktuelt markerede markering. I JAWS, du høre: "Nederste båndet sporing af gruppefeltet," efterfulgt af navnet på den aktuelt markerede markering. En liste med fire indstillinger for visning åbnes.

 2. Tryk op og ned piletasterne, indtil du høre "Alle markeringer" på listen, og tryk derefter på Enter. Fokus vender tilbage til brødteksten.

Navigere til og gennem kommentarer

Oplæser læser kommentarerne, når du læser brødteksten. Den faktiske kommentartekst og detaljer vises i en kommentar i margenen i dokumentet. JAWS læser kommentaren og læser også, hvem der har forladt kommentaren, når du læser brødteksten. Du hører: "Kommentar," efterfulgt af kommentaren og navnet på commentator.

Navigere til kommentarer og tilbage til brødteksten

 1. Sørg for, at du har valgt indstillingen Alle markeringer som beskrevet ovenfor i Vis kommentarer i et dokument.

 2. Tryk på SR + Ctrl + R for at starte fortløbende læsning. Lade din skærmlæser læse brødteksten, indtil du høre en kommentar, der er offentliggjort.

 3. For at flytte til kommentarerne kan du afhængigt af din skærmlæser gøre et af følgende:

  • I Oplæser, skal du trykke på SR tast + A. Fokus flyttes til kommentarer i margenen. Tryk på Esc eller SR tasten + Skift + A for at vende tilbage til afbrydelsen i dokumentet redigering.

  • I JAWS, skal du trykke på Shift + Ctrl + apostrof ('). Du hører: "Vent, behandling <number af kommentarer > elementer, korrekturlæsers kommentarer dialogboks." I dialogboksen korrekturlæsers kommentarer, skal du trykke på op eller pil ned for at lytte til kommentarerne, og til at få oplysninger om hvem venstre kommentaren og hvornår. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "OK knappen". Tryk på Enter. Du hører kommentaren, og fokus tilbage til brødteksten.

Navigere gennem kommentarer

 1. Du kan navigere gennem alle kommentarer i dokumentet ved at gøre et af følgende:

  • Du kan navigere gennem alle kommentarer ved at trykke på Alt+R, N. Fokus flyttes til næste kommentar. Du kan flytte til den forrige kommentar ved at trykke på Alt+R, V. Gentag en af handlingerne, indtil du har gennemgået alle kommentarer eller har fundet den kommentar, du søgte efter.

  • Du kan navigere gennem alle registrerede ændringer og kommentarer ved at trykke på Alt+R, H. Fokus flyttes til næste ændring. Du kan flytte til den forrige ændring ved at trykke på Alt+R, F. Gentag en af handlingerne, indtil du har gennemgået alle ændringer og kommentarer eller har fundet den ændring eller kommentar, du søgte efter.

 2. Du vil høre kommentarer og oplysninger om hvem venstre kommentaren, og når bruger kommandoerne skærmen læser element navigation.

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én efter én eller alle kommentarer i dokumentet på samme tid.

Slette eller svare på en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar, du vil slette eller svare på som beskrevet i Naviger til og gennem kommentarer.

 2. Tryk på Skift+F10. Genvejsmenuen åbnes.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil slette kommentaren, skal du i genvejsmenuen trykke på piletasterne, indtil du hører "Slet kommentar". Tryk derefter på Enter. Den aktuelle kommentar slettes. Du kan derefter navigere til den næste kommentar i dokumentet.

  • Tryk på piletasterne, indtil du hører "Svar på kommentar" for at svare på en kommentar. Skriv dit svar, og gå derefter til den næste kommentar.

  Tip!: Alternativt kan du trykke på Ctrl+Alt+M, når du er i kommentaren, for at svare på en kommentar.

Slet alle kommentarer

 1. Tryk på Alt+R, D, O.

Løs kommentarer

Du kan løse en kommentar ved at markere kommentaren som færdig. Den løste kommentar er nedtonet i margenen, og der kan ikke tilføjes flere svar. Du kan slette eller åbne en løst kommentar igen. En kommentar slettes ikke, når den løses.

 1. Naviger til en kommentar, du vil løse, som beskrevet i Naviger til og gennem kommentarer.

 2. Tryk på Skift+F10. Genvejsmenuen åbnes.

 3. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører "Løs kommentar", og tryk derefter på Enter. Den aktuelle kommentar er nu nedtonet.

 4. Du kan genåbne en løst kommentar ved at gå til kommentaren og trykke på Skift+F10. Tryk på pil op eller pil ned i genvejsmenuen, indtil du hører: "Genåbn kommentar." Kommentaren kan redigeres igen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje til Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Bruge VoiceOver indbyggede Mac OS skærmlæseren, til at føje kommentarer til et Word dokument. Finde kommentarer i dokumentet og skrive svar til eksisterende kommentarer. Når du er færdig, kan du markere de kommentarer, der er blevet løst, eller slet dem.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj en kommentar

Du kan tilføje en kommentar i et Word dokument, f.eks, når du gennemgår en andens arbejde, hvis du vil skrive en note i dit eget dokument, eller hvis du vil følge op på problemer til opfølgning.

 1. Hvis du vil starte læser dokumentet, skal du trykke på CTRL + ALT + A.

 2. Du kan stoppe, hvor du vil indsætte en kommentar ved at trykke på op eller pil ned for at finde den rigtige række.

  Tip!: Hvis du vil markere flere ord, du vil skrive en kommentar til, holde Shift + Alt nede, og tryk på tasten venstre eller højre pil, indtil de ord, du vil er markeret. Du hører de markerede ord.

 3. Tryk på CTRL + ALT + M, jeg at gå til menuen Indsæt på menulinjen. Hvis du vil tilføje en ny kommentar, skal du trykke på pil ned, indtil du høre "Kommentar", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

 4. Skriv din kommentar. Når du er færdig, skal du trykke på CTRL + ALT + SKIFT + op piletast.

Vis kommentarer i et dokument

Kommentarer indsætningspunktet punkter er fremhævet i dokumentets brødtekst i markering tilstand.

 1. For at gå til menuen Vis på menulinjen skal du trykke på CTRL + ALT + M, V.

 2. Tryk på pil ned, indtil du høre "Markering", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum. Fokus tilbage til brødteksten, og kommentarerne, der vises.

Navigere gennem kommentarer

Den faktiske kommentartekst og detaljer vises i en kommentar i margenen i dokumentet.

 1. Sørg for, at den markering er aktiveret. Finde en vejledning, se Vis kommentarer i et dokument ovenfor. Gå til kommentarruden i margenen, mens du er i selve teksten i dokumentet, skal du trykke på CTRL + Alternativ + højre pil.

 2. For at høre kommentarerne, skal du trykke på CTRL + Alternativ + højre pil for flere gange.

Svare på kommentarer

 1. Sørg for, at den markering er aktiveret. Finde en vejledning, se Vis kommentarer i et dokument ovenfor.

 2. Når du høre en kommentar, du vil besvare, kan du trykke på CTRL + Alternativ + venstre pil. Du hører: "Svar, knappen". Tryk på CTRL + ALT + mellemrum.

 3. Skriv dit svar. Hvis du vil flytte til den næste kommentar, skal du trykke på CTRL + Alternativ + højre pil.

Løse eller slette kommentarer

Når en kommentar bliver løst, har det markeret som udført og gråtonet ud i margenen. Løse en kommentar ikke fjerne det, men kan ikke føjes ikke flere svar. Du kan åbne igen eller slette en løst kommentar. Du kan også slette kommentarer uden at markere dem som løst.

 1. Sørg for, at den markering er aktiveret. Finde en vejledning, se Vis kommentarer i et dokument ovenfor.

 2. Når du høre en kommentar, du vil løse eller slette skal du trykke to gange på CTRL + Alternativ + venstre pil. Du hører navnet på den bruger, der har forladt kommentaren og "Du er på et tekstelement."

 3. Tryk på CTRL + ALT + SKIFT + M. Genvejsmenuen åbnes. Tryk på pil ned, indtil du høre "Løse kommentar" eller "Slet kommentar", og tryk på CTRL + ALT + MELLEMRUM for at markere. Kommentaren er løst eller slettet og fokus vender tilbage til dokumentets brødtekst tekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Bruge VoiceOver indbyggede Android skærmlæseren, til at føje kommentarer til et Word dokument. Gå til kommentarer i dokumentet skal du skrive svar og slette kommentarer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj en kommentar

 1. I Word dokumentet, stryg til højre eller venstre for at navigere til placeringen, du vil føje kommentar til, og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg højre flere gange, indtil du høre "ny kommentar, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug af skærmtastaturet til at skrive din kommentar. Når du er færdig, kan du trykke på skærmen, og stryg til venstre. Du hører: "Afsluttet". Dobbelttryk på skærmen.

 4. Kommentaren føjes til dokumentet. For at lukke kommentarruden og vende tilbage til dokumentet, stryge mod venstre. Du hører: ", lukknappen." Dobbelttryk på skærmen.

Navigere gennem kommentarer

Hver enkelt kommentar i et dokument med Word angives med et lille tale boble i dokumentets højre margen. For at høre en kommentar, skal du først gå til kommentarruden i margenen, og Åbn derefter kommentar pop op.

 1. Stryg højre gentagne gange for at gå til kommentarruden i margenen dokument, indtil du høre: "Kommentar, tip".

 2. Gå til den første kommentar, stryg til højre igen, og Dobbelttryk på skærmen. Kommentar pop op-åbnes. Stryg til højre, indtil du høre kommentaren.

 3. For at flytte til den næste kommentar, skal du stryge mod venstre, indtil du høre "Næste kommentar, knappen" og dobbelttrykke på skærmen. TalkBack læser den næste kommentar.

Svare på kommentarer

 1. For at svare på en kommentar, skal du først gå til kommentaren, som beskrevet i Naviger gennem kommentarer ovenfor.

 2. Stryg til venstre flere gange, indtil du høre "ny kommentar, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug af skærmtastaturet til at skrive din kommentar. Når færdig, skal du trykke på skærmen, og stryg til venstre, indtil du høre "Færdig, knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Slette kommentarer

 1. For at slette en kommentar, skal du først gå til kommentaren, som beskrevet i Naviger gennem kommentarer ovenfor.

 2. Stryg til venstre flere gange, indtil du høre ", knappen Slet", og Dobbelttryk på skærmen. Kommentaren fjernes, og fokus tilbage til dokumentets brødtekst tekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Du kan bruge Word Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at tilføje kommentarer i et Word Mobile-dokument. Med kommentarer kan du foreslå ændringer i dokumenter eller markere problemer til opfølgning. Du kan nemt slette kommentarer efter at have læst dem, eller svare på en kommentar.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gå til fanen Gennemse

Kommentarfunktionerne er beskrevet i dette emne på fanen Gennemse.

 1. I Word Mobile-dokumentet skal du stryge op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 2. Stryg højre med én finger, indtil du høre: "Knappen flere indstillinger." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides.

 3. Stryg mod venstre med én finger, indtil du høre: "Hjem knappen, skjules." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Home" efterfulgt af antallet tilgængelige faner og sted for den aktuelle fane på listen i menuen. Hovedmenuen er nu udvidet.

 4. I menuen stryg højre med én finger, indtil du høre: "Gennemse" efterfulgt af antallet tilgængelige faner og sted for den aktuelle fane på listen i menuen. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Word-vinduet." Gennemse under fanen Indstillinger er nu tilgængelig.

Tilføje en kommentar

Du kan tilføje en kommentar i et Word Mobile-dokument, når du f.eks. gennemgår en andens arbejde, hvis du vil skrive en note i dit eget dokument, eller hvis du vil registrere problemer til opfølgning.

 1. Hvis du vil starte fortløbende læsning fra den aktuelle placering i dokumentet, skal du stryge nedad med tre fingre.

 2. Tryk på skærmen, hvis du vil stoppe Oplæser på et sted, hvor du vil indsætte en kommentar.

 3. Gå til fanen Gennemse som beskrevet i Gå til fanen Gennemse.

 4. I fanen Gennemse, tryk på skærmen, og derefter stryge til venstre eller højre, indtil du høre: "Ny kommentar knappen." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Kommentere pop ud, redigerer". Skærmtastaturet vises ud.

 5. Skriv din kommentar, og for at afslutte kommentar pop ud, stryg til venstre eller højre, indtil du høre: "Lukknappen." Dobbelttryk på skærmen. Fokus vender tilbage til hovedindholdet. Du hører dokumentets navn, efterfulgt af ".docx redigerer."

Gå til kommentarer

Du kan navigere til en kommentar, enten fra brødteksten, når Oplæser læser dokumentet, eller du kan bruge Gennemse-båndets knapper Næste og Forrige til at flytte mellem kommentarer.

Gå til en kommentar fra brødteksten

Oplæser læser de indsatte kommentarer højt sammen med brødteksten. I fortløbende læsetilstand kan du stoppe med at læse og gå til kommentaren, når du hører kommentarens landmærke.

 1. Hvis du vil starte fortløbende læsning fra den aktuelle placering i dokumentet, skal du stryge nedad med tre fingre. Når Oplæser støder på en kommentar, kan du høre: "Kommentar, <kommentarens indsætningspunkt i teksten>. Afslut kommentar."

 2. Tryk én gang med to fingre for at stoppe fortløbende læsning ved kommentaren.

 3. For at gå til kommentarteksten, stryge venstre eller højre med én finger, indtil du høre: "Kommentar tip, indeholder < antallet af kommentarer > elementer" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Kommentarer indbindingsmargen åbnes.

 4. Stryg op eller ned med én finger, indtil du hører "Landmærker og objektbeholdere", og tryk én gang med en finger for at vælge. Stryg derefter til venstre eller højre med en finger, indtil du hører: "Kommentarers indbindingsmargen. Indeholder <antal kommentarer> elementer." Tryk én gang med én finger for at vælge.

 5. Stryg op eller ned, indtil du høre: "Elementer". Tryk på én gang med én finger til at vælge. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Kommentar gruppen kommentar af < antallet af kommentarer >", og tryk derefter på én gang for at markere.

 6. Stryg til højre for at høre Oplæser læse kommentarfeltet.

 7. Stryg til venstre, indtil du høre: "Ud for knappen", og dobbelttryk derefter for at flytte til den næste kommentar.

Gå til en kommentar med båndet Gennemse

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med en finger, indtil du hører: "Gruppen Kommentarer." I gruppen Kommentarer skal du blive ved med at stryge, indtil du hører: "Næste knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på elementet med én finger.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "Landmærker og objektbeholdere." Tryk én gang med én finger for at vælge.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Kommentarindbindingsmargen, indeholder <antal elementer> elementer." Fokus flyttes til kommentartekstfeltet. Kommentarmenuen vises.

 4. Stryg op eller ned, indtil du høre: "Elementer". Tryk på én gang med én finger til at vælge. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre: "Kommentar gruppen kommentar af < antallet af kommentarer >", og tryk derefter på én gang for at markere kommentaren.

 5. Stryg til højre for at høre Oplæser læse kommentarfeltet.

 6. Stryg til venstre, indtil du høre: "Ud for knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at flytte til næste kommentar.

Svare på en kommentar

Du kan svare på en kommentar fra en anden for at gøre det nemmere for alle at følge hele samtalen.

 1. Naviger til en kommentar, som du vil svare på, som beskrevet i Naviger til kommentarer.

 2. Stryg mod venstre med én finger, indtil du høre "Ny kommentar knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "< brugernavn >, skrive en kommentar, redigering." Skærmtastaturet vises ud.

 3. Skriv din kommentar, og for at afslutte kommentaren, skal du stryge venstre eller højre, indtil du høre "Knappen Luk", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til hovedindholdet. Du hører: "< dokumentnavn > .docx redigering."

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én efter én eller alle kommentarer i dokumentet på én gang.

Slet en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar, som du vil slette, som beskrevet i Naviger til kommentarer.

 2. Stryg mod venstre med én finger, indtil du høre "Knappen Slet", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den aktuelle kommentar slettes, og flytter fokus til den næste kommentar i dokumentet.

Slet alle kommentarer

 1. Fanen Gennemse, stryge højre med én finger, indtil du høre: "Slet. Skjult, knappen Opdel, dobbelttryk for at aktivere, skal du trykke tre gange for at udvide." Trykke tre gange på skærmen. Stryg nedad med én finger, indtil du høre "Elementer", og tryk derefter på skærmen. Du hører: "Knappen Slet".

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Slet alle kommentarer i dokumentet knappen", og Dobbelttryk på skærmen for at slette alle kommentarer.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Online med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje kommentarer i et Word dokument. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Finde eksisterende kommentarer i dokumentet og skrive svarene. Når du er færdig, kan du markere de kommentarer, der er blevet løst, eller slet dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Da Word Online kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Tilføj en kommentar

 1. Gå til Word Online i din browser, og Åbn det dokument, du vil skrive en kommentar. Yderligere oplysninger finder du referere til Åbn Word Online og start et nyt dokument.

 2. Tryk på TAB flere gange, indtil du høre "Rediger dokument, knappen", og tryk på Enter.

 3. Tryk på TAB, indtil du høre "Rediger i Browser. Foretage hurtige ændringer højre her ved hjælp af Word Web App", og tryk på Enter. Dokumentet åbnes i visningen redigering.

 4. Tryk på Ctrl + F6, indtil du når teksten til brødteksten i dokumentet. Tryk på SR Tast + Ctrl + R for at læse.

 5. Når du når del af en tekst, du vil føje en kommentar til, skal du trykke på Ctrl Sådan stopper du Oplæser.

 6. Hvis du vil tilføje en kommentar, skal du trykke på Ctrl + Alt + M. Kommentarruden åbnes, og du kan skrive din kommentar. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "Indlæg, knappen". Tryk på Enter for at tilføje kommentaren i dokumentet.

 7. Tryk på Esc for at lukke kommentarruden og vende tilbage til dokumentets brødtekst tekst.

Navigere gennem kommentarer

Hver enkelt kommentar i et dokument med Word Online angives med et lille tale boble i dokumentets højre margen. Oplæser læser når den læser dokumentet, når der er en kommentar, og du kan åbne kommentarruden for at lytte til kommentaren.

 1. Kontrollér, at dokumentet er åbnet i visningen redigering. Se afsnittet føje en kommentar ovenfor for vejledning i at åbne den i visningen redigering.

 2. Tryk på Ctrl + F6, indtil du når teksten til brødteksten i dokumentet. Tryk på SR Tast + Ctrl + R for at læse.

 3. Når du høre "Billede, skal du klikke på for at få vist denne kommentar", er der en kommentar i dokumentet. For at åbne kommentaren, skal du trykke på Enter. Kommentarruden åbnes og Oplæser læser navnet på den bruger, der har tilføjet kommentaren, da kommentaren blev tilføjet og kommentaren.

 4. Du kan gennemse kommentarer i kommentarruden. Tryk på tasten Tab gentagne gange for at høre den næste kommentar. Hvis du vil høre den forrige kommentar, skal du trykke på Skift + Tab flere gange. Tryk på Esc for at lukke kommentarruden og vende tilbage til dokumentet.

Svare på kommentarer

 1. Gå til, og Åbn den kommentar, du vil svare på. Finde en vejledning, referere til sektionen navigation gennem kommentarer ovenfor.

 2. Tryk på tasten Tab. Du hører: "Svar, knappen". Tryk på Enter, og skriv dit svar.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten. Du hører: "Indlæg, knappen". Tryk på Enter for at tilføje svaret.

Løs kommentarer

Når en kommentar bliver løst, den er markeret som udført og gråtonet ud i kommentarruden, men den fjernes ikke.

 1. Gå til, og Åbn den kommentar, du vil løse. Finde en vejledning, referere til sektionen navigation gennem kommentarer ovenfor.

 2. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Markere som udført, knappen", og tryk på Enter. Kommentaren er løst.

Slette kommentarer

 1. Gå til, og Åbn den kommentar, du vil slette. Finde en vejledning, referere til sektionen navigation gennem kommentarer ovenfor.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre ", knappen Slet", og tryk på Enter. Kommentaren fjernes.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×