Brug en skærmlæser til at tilføje, læse, og slette kommentarer i Word

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse, og slette kommentarer i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Bruge Word med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at tilføje kommentarer i et Word-dokument. Med kommentarer, kan du foreslå ændringer i dokumenter eller markere problemer til opfølgning. Du kan nemt slette kommentarer efter læse eller svar til en kommentar.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan se tastaturgenveje under Tastaturgenveje i Microsoft Word i Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Tilføje en kommentar

Du kan tilføje en kommentar i et Word-dokument, f.eks, når du gennemgår en andens arbejde, hvis du vil skrive en note i dit eget dokument, eller hvis du vil følge op på problemer til opfølgning.

 1. Hvis du vil starte den fortløbende værdi for din aktuelle placering i dokumentet, skal du trykke på Caps lock + M.

 2. Tryk på Ctrl, hvis du vil stoppe Oplæser på et sted, hvor du vil indsætte en kommentar.

  Tip!: Hvis du vil markere flere ord i brødteksten til at være fremhævet som kommenterede tekst, skal du trykke på Ctrl + Skift + højre pil. Du hører de markerede ord.

 3. Tryk på Ctrl+Alt+M for at tilføje en ny kommentar. Du kan høre: "<Brugernavn>, kommentar, redigering." I JAWS hører du: "Indsætter kommentar <kommentarnummer> af <brugernavn>."

 4. Skriv din kommentar. Hvis du vil lukke kommentarruden og vende tilbage til afbrydelsen i brødteksten, skal du trykke på Caps lock + Skift + Insert eller Esc.

Vis kommentarer i et dokument

Kommentarers indsætningspunkter fremhæves i dokumentets brødtekst i tilstanden Alle markeringer.

 1. Hvis du vil ændre til tilstanden Alle markeringer, skal du trykke på Alt+R, TD. Du hører: "<navnet på den aktuelt valgte markering>." I JAWS hører du: "Nederste bånd, gruppeboksen Registrering, <navnet på den aktuelt valgte markering>." En liste med fire indstillinger for visning åbnes.

 2. På listen skal du trykke på piletasterne, indtil du hører: "Alle markeringer." Tryk på Enter. Fokus vender tilbage til brødteksten.

Navigere til og gennem kommentarer

Oplæser angiver kommentarerne, når den læser brødteksten. Den faktiske kommentartekst og detaljer vises i et kommentarfelt i margenen af dokumentet. JAWS læser kommentarteksten og meddeler også, hvem der har efterladt kommentaren, når du læser brødteksten. Du hører: "Kommentar, <kommentartekst> af <kommentator>."

Navigere til kommentarer og tilbage til brødteksten

 1. Sørg for, at du har valgt indstillingen Alle markeringer som beskrevet ovenfor i Vis kommentarer i et dokument.

 2. Tryk på Caps lock + M for at starte fortløbende læsning. Lade din skærmlæser læse brødteksten, indtil du høre en kommentar, der er offentliggjort.

 3. For at flytte til kommentarerne kan du afhængigt af din skærmlæser gøre et af følgende:

  • Tryk på Caps i Oplæser, låse + Indsæt. Fokus flyttes til kommentarer i margenen. For at vende tilbage til afbrydelsen i dokumentet redigering skal du trykke på Esc eller Caps lock + Skift + Insert.

  • I JAWS skal du trykke på Skift+Ctrl+apostrof ('). Du hører: "Vent, behandler <antal kommentarer> elementer, reviewers kommentardialog." I dialogboksen Reviewers kommentarer skal du trykke på pil op eller ned for at lytte til kommentarerne og for at få oplysninger om, hvem der skrev kommentaren og hvornår. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen OK." Tryk på Enter. Du kan høre kommentaren, og fokus vender tilbage til brødteksten.

Navigere gennem kommentarer

 1. Du kan navigere gennem alle kommentarer i dokumentet ved at gøre et af følgende:

  • Du kan navigere gennem alle kommentarer ved at trykke på Alt+R, N. Fokus flyttes til næste kommentar. Du kan flytte til den forrige kommentar ved at trykke på Alt+R, V. Gentag en af handlingerne, indtil du har gennemgået alle kommentarer eller har fundet den kommentar, du søgte efter.

  • Du kan navigere gennem alle registrerede ændringer og kommentarer ved at trykke på Alt+R, H. Fokus flyttes til næste ændring. Du kan flytte til den forrige ændring ved at trykke på Alt+R, F. Gentag en af handlingerne, indtil du har gennemgået alle ændringer og kommentarer eller har fundet den ændring eller kommentar, du søgte efter.

 2. Du kan høre kommentaren og oplysninger om, hvem der skrev kommentaren og hvornår, ved at bruge skærmlæserens navigationskommandoer. Du kan få flere oplysninger om Oplæser-kommandoer i Tastaturkommandoer og touchbevægelser i Oplæser. Du kan få flere oplysninger om JAWS-kommandoer i JAWS-tastetryk.

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én efter én eller alle kommentarer i dokumentet på samme tid.

Slette eller svare på en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar, du vil slette eller svare på som beskrevet i Naviger til og gennem kommentarer.

 2. Tryk på Skift+F10. Genvejsmenuen åbnes.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil slette kommentaren, skal du i genvejsmenuen trykke på piletasterne, indtil du hører "Slet kommentar". Tryk derefter på Enter. Den aktuelle kommentar slettes. Du kan derefter navigere til den næste kommentar i dokumentet.

  • Tryk på piletasterne, indtil du hører "Svar på kommentar" for at svare på en kommentar. Skriv dit svar, og gå derefter til den næste kommentar.

  Tip!: Alternativt kan du trykke på Ctrl+Alt+M, når du er i kommentaren, for at svare på en kommentar.

Slet alle kommentarer

 1. Tryk på Alt+R, D, O.

Løs kommentarer

Du kan løse en kommentar ved at markere kommentaren som færdig. Den løste kommentar er nedtonet i margenen, og der kan ikke tilføjes flere svar. Du kan slette eller åbne en løst kommentar igen. En kommentar slettes ikke, når den løses.

 1. Naviger til en kommentar, du vil løse, som beskrevet i Naviger til og gennem kommentarer.

 2. Tryk på Skift+F10. Genvejsmenuen åbnes.

 3. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører "Løs kommentar", og tryk derefter på Enter. Den aktuelle kommentar er nu nedtonet.

 4. Du kan genåbne en løst kommentar ved at gå til kommentaren og trykke på Skift+F10. Tryk på pil op eller pil ned i genvejsmenuen, indtil du hører: "Genåbn kommentar." Kommentaren kan redigeres igen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje til Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Bruge VoiceOver indbyggede Mac OS skærmlæseren, til at føje kommentarer til et Word dokument. Finde kommentarer i dokumentet og skrive svar til eksisterende kommentarer. Når du er færdig, kan du markere de kommentarer, der er blevet løst, eller slet dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Tilføje en kommentar

Du kan tilføje en kommentar i et Word dokument, f.eks, når du gennemgår en andens arbejde, hvis du vil skrive en note i dit eget dokument, eller hvis du vil følge op på problemer til opfølgning.

 1. Hvis du vil starte læser dokumentet, skal du trykke på CTRL + ALT + A.

 2. Du kan stoppe, hvor du vil indsætte en kommentar ved at trykke på op eller pil ned for at finde den rigtige række.

  Tip!: Hvis du vil markere flere ord, du vil skrive en kommentar til, holde Shift + Alt nede, og tryk på tasten venstre eller højre pil, indtil de ord, du vil er markeret. Du hører de markerede ord.

 3. Tryk på CTRL + ALT + M, jeg at gå til menuen Indsæt på menulinjen. Hvis du vil tilføje en ny kommentar, skal du trykke på pil ned, indtil du høre "Kommentar", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

 4. Skriv din kommentar. Når du er færdig, skal du trykke på CTRL + ALT + SKIFT + op piletast.

Vis kommentarer i et dokument

Kommentarer indsætningspunktet punkter er fremhævet i dokumentets brødtekst i markering tilstand.

 1. For at gå til menuen Vis på menulinjen skal du trykke på CTRL + ALT + M, V.

 2. Tryk på pil ned, indtil du høre "Markering", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum. Fokus tilbage til brødteksten, og kommentarerne, der vises.

Navigere gennem kommentarer

Den faktiske kommentartekst og detaljer vises i en kommentar i margenen i dokumentet.

 1. Sørg for, at den markering er aktiveret. Finde en vejledning, se Vis kommentarer i et dokument ovenfor. Gå til kommentarruden i margenen, mens du er i selve teksten i dokumentet, skal du trykke på CTRL + Alternativ + højre pil.

 2. For at høre kommentarerne, skal du trykke på CTRL + Alternativ + højre pil for flere gange.

Svare på kommentarer

 1. Sørg for, at den markering er aktiveret. Finde en vejledning, se Vis kommentarer i et dokument ovenfor.

 2. Når du høre en kommentar, du vil besvare, kan du trykke på CTRL + Alternativ + venstre pil. Du hører: "Svar, knappen". Tryk på CTRL + ALT + mellemrum.

 3. Skriv dit svar. Hvis du vil flytte til den næste kommentar, skal du trykke på CTRL + Alternativ + højre pil.

Løse eller slette kommentarer

Når en kommentar bliver løst, har det markeret som udført og gråtonet ud i margenen. Løse en kommentar ikke fjerne det, men kan ikke føjes ikke flere svar. Du kan åbne igen eller slette en løst kommentar. Du kan også slette kommentarer uden at markere dem som løst.

 1. Sørg for, at den markering er aktiveret. Finde en vejledning, se Vis kommentarer i et dokument ovenfor.

 2. Når du høre en kommentar, du vil løse eller slette skal du trykke to gange på CTRL + Alternativ + venstre pil. Du hører navnet på den bruger, der har forladt kommentaren og "Du er på et tekstelement."

 3. Tryk på CTRL + ALT + SKIFT + M. Genvejsmenuen åbnes. Tryk på pil ned, indtil du høre "Løse kommentar" eller "Slet kommentar", og tryk på CTRL + ALT + MELLEMRUM for at markere. Kommentaren er løst eller slettet og fokus vender tilbage til dokumentets brødtekst tekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Bruge VoiceOver indbyggede Android skærmlæseren, til at føje kommentarer til et Word dokument. Gå til kommentarer i dokumentet skal du skrive svar og slette kommentarer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Tilføje en kommentar

 1. I Word dokumentet, stryg til højre eller venstre for at navigere til placeringen, du vil føje kommentar til, og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg højre flere gange, indtil du høre "ny kommentar, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug af skærmtastaturet til at skrive din kommentar. Når du er færdig, kan du trykke på skærmen, og stryg til venstre. Du hører: "Afsluttet". Dobbelttryk på skærmen.

 4. Kommentaren føjes til dokumentet. For at lukke kommentarruden og vende tilbage til dokumentet, stryge mod venstre. Du hører: ", lukknappen." Dobbelttryk på skærmen.

Navigere gennem kommentarer

Hver enkelt kommentar i et dokument med Word angives med et lille tale boble i dokumentets højre margen. For at høre en kommentar, skal du først gå til kommentarruden i margenen, og Åbn derefter kommentar pop op.

 1. Stryg højre gentagne gange for at gå til kommentarruden i margenen dokument, indtil du høre: "Kommentar, tip".

 2. Gå til den første kommentar, stryg til højre igen, og Dobbelttryk på skærmen. Kommentar pop op-åbnes. Stryg til højre, indtil du høre kommentaren.

 3. For at flytte til den næste kommentar, skal du stryge mod venstre, indtil du høre "Næste kommentar, knappen" og dobbelttrykke på skærmen. TalkBack læser den næste kommentar.

Svare på kommentarer

 1. For at svare på en kommentar, skal du først gå til kommentaren, som beskrevet i Naviger gennem kommentarer ovenfor.

 2. Stryg til venstre flere gange, indtil du høre "ny kommentar, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug af skærmtastaturet til at skrive din kommentar. Når færdig, skal du trykke på skærmen, og stryg til venstre, indtil du høre "Færdig, knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Slette kommentarer

 1. For at slette en kommentar, skal du først gå til kommentaren, som beskrevet i Naviger gennem kommentarer ovenfor.

 2. Stryg til venstre flere gange, indtil du høre ", knappen Slet", og Dobbelttryk på skærmen. Kommentaren fjernes, og fokus tilbage til dokumentets brødtekst tekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Du kan bruge Word Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at tilføje kommentarer i et Word Mobile-dokument. Med kommentarer kan du foreslå ændringer i dokumenter eller markere problemer til opfølgning. Du kan nemt slette kommentarer efter at have læst dem, eller svare på en kommentar.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Gå til fanen Gennemse

Kommentarfunktionerne er beskrevet i dette emne på fanen Gennemse.

 1. I Word Mobile-dokumentet skal du stryge op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 2. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides.

 3. Stryg til venstre med én finger, indtil du hører: "Knappen Hjem er skjult" Dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Hjem, <antal tilgængelige faner og den aktuelle fanes placering på menulisten>, markeret." Hovedmenuen er nu udvidet.

 4. Stryg til højre i menuen med én finger, indtil du hører: "Gennemse, <antal tilgængelige faner og den aktuelle fanes placering på menulisten>, dobbelttryk for at vælge." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Vinduet Word." Indstillingerne for fanen Gennemse er nu tilgængelige.

Tilføje en kommentar

Du kan tilføje en kommentar i et Word Mobile-dokument, når du f.eks. gennemgår en andens arbejde, hvis du vil skrive en note i dit eget dokument, eller hvis du vil registrere problemer til opfølgning.

 1. Hvis du vil starte fortløbende læsning fra den aktuelle placering i dokumentet, skal du stryge nedad med tre fingre.

 2. Tryk på skærmen, hvis du vil stoppe Oplæser på et sted, hvor du vil indsætte en kommentar.

 3. Gå til fanen Gennemse som beskrevet i Gå til fanen Gennemse.

 4. Tryk et vilkårligt sted på skærmen i fanen Gennemse, og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Ny kommentar, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Kommentar-pop op-vindue, redigerer." Skærmtastaturet vises.

 5. Skriv din kommentar, og for at afslutte kommentar pop ud, stryg til venstre eller højre, indtil du høre: "Lukknappen, dobbelttrykke på for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen. Fokus vender tilbage til hovedindholdet. Du hører: "< dokumentnavn > .docx redigering."

Gå til kommentarer

Du kan navigere til en kommentar, enten fra brødteksten, når Oplæser læser dokumentet, eller du kan bruge Gennemse-båndets knapper Næste og Forrige til at flytte mellem kommentarer.

Gå til en kommentar fra brødteksten

Oplæser læser de indsatte kommentarer højt sammen med brødteksten. I fortløbende læsetilstand kan du stoppe med at læse og gå til kommentaren, når du hører kommentarens landmærke.

 1. Hvis du vil starte fortløbende læsning fra den aktuelle placering i dokumentet, skal du stryge nedad med tre fingre. Når Oplæser støder på en kommentar, kan du høre: "Kommentar, <kommentarens indsætningspunkt i teksten>. Afslut kommentar."

 2. Tryk én gang med to fingre for at stoppe fortløbende læsning ved kommentaren.

 3. Du kan gå til kommentarteksten ved at stryge til venstre eller højre med én finger, indtil du hører: "Kommentarindikator, indeholder <antal kommentarer> elementer, dobbelttryk for at aktivere." Derefter skal du dobbelttrykke. Kommentarens indbindingsmargen åbnes.

 4. Stryg op eller ned med én finger, indtil du hører "Landmærker og objektbeholdere", og tryk én gang med en finger for at vælge. Stryg derefter til venstre eller højre med en finger, indtil du hører: "Kommentarers indbindingsmargen. Indeholder <antal kommentarer> elementer." Tryk én gang med én finger for at vælge.

 5. Stryg op eller ned, indtil du hører: "Elementer". Tryk én gang med én finger for at vælge. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Kommentargruppe, kommentar af <antal kommentarer>." Tryk derefter én gang for at markere.

 6. Stryg til højre for at høre Oplæser læse kommentarfeltet.

 7. Stryg til venstre, indtil du hører: "Næste knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter for at gå til næste kommentar.

Gå til en kommentar med båndet Gennemse

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med en finger, indtil du hører: "Gruppen Kommentarer." I gruppen Kommentarer skal du blive ved med at stryge, indtil du hører: "Næste knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på elementet med én finger.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "Landmærker og objektbeholdere." Tryk én gang med én finger for at vælge.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Kommentarindbindingsmargen, indeholder <antal elementer> elementer." Fokus flyttes til kommentartekstfeltet. Kommentarmenuen vises.

 4. Stryg op eller ned, indtil du hører: "Elementer". Tryk én gang med én finger for at vælge. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Kommentargruppe, kommentar af <antal kommentarer>." Tryk derefter én gang for at markere kommentaren.

 5. Stryg til højre for at høre Oplæser læse kommentarfeltet.

 6. Stryg til venstre, indtil du hører: "Næste knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen for at gå til næste kommentar.

Svare på en kommentar

Du kan svare på en kommentar fra en anden for at gøre det nemmere for alle at følge hele samtalen.

 1. Naviger til en kommentar, som du vil svare på, som beskrevet i Naviger til kommentarer.

 2. Stryg til venstre med en finger, indtil du hører: "Knappen Ny kommentar, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du kan høre: "<Brugernavn>, kommentar, redigering." Skærmtastaturet vises.

 3. Skriv din kommentar, og afslut kommentaren ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Luk, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen. Fokus returnerer til hovedindholdsområdet. Du hører: "Redigering af <dokumentnavn>.docx."

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én efter én eller alle kommentarer i dokumentet på én gang.

Slet en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar, som du vil slette, som beskrevet i Naviger til kommentarer.

 2. Stryg til venstre med en finger, indtil du hører: "Knappen Slet, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Den aktuelle kommentar slettes, og fokus flyttes til den næste kommentar i dokumentet.

Slet alle kommentarer

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med en finger, indtil du hører: "Slet. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Tryk tre gange på skærmen. Stryg ned med en finger, indtil du hører: "Elementer". Derefter skal du trykke på skærmen. Du hører: "Knappen Slet, dobbelttryk for at aktivere."

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Slet alle kommentarer i dokumentet, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Bruge Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at føje kommentarer til et Word dokument. Finde eksisterende kommentarer i dokumentet og skrive svarene. Når du er færdig, kan du markere de kommentarer, der er blevet løst, eller slet dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Da Word Online kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Tilføje en kommentar

 1. Gå til Word Online i din browser, og Åbn det dokument, du vil skrive en kommentar. Yderligere oplysninger finder du referere til Åbn Word Online og start et nyt dokument.

 2. Tryk på TAB flere gange, indtil du høre "Rediger dokument, knappen", og tryk på Enter.

 3. Tryk på TAB, indtil du høre "Rediger i Browser. Foretage hurtige ændringer højre her ved hjælp af Word Web App", og tryk på Enter. Dokumentet åbnes i visningen redigering.

 4. Tryk på Ctrl + F6, indtil du når teksten til brødteksten i dokumentet. Tryk på Caps lock + M for at læse.

 5. Når du når del af en tekst, du vil føje en kommentar til, skal du trykke på Ctrl Sådan stopper du Oplæser.

 6. Hvis du vil tilføje en kommentar, skal du trykke på Ctrl + Alt + M. Kommentarruden åbnes, og du kan skrive din kommentar. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "Indlæg, knappen". Tryk på Enter for at tilføje kommentaren i dokumentet.

 7. Tryk på Esc for at lukke kommentarruden og vende tilbage til dokumentets brødtekst tekst.

Navigere gennem kommentarer

Hver enkelt kommentar i et dokument med Word Online angives med et lille tale boble i dokumentets højre margen. Oplæser læser når den læser dokumentet, når der er en kommentar, og du kan åbne kommentarruden for at lytte til kommentaren.

 1. Kontrollér, at dokumentet er åbnet i visningen redigering. Se afsnittet føje en kommentar ovenfor for vejledning i at åbne den i visningen redigering.

 2. Tryk på Ctrl + F6, indtil du når teksten til brødteksten i dokumentet. Tryk på Caps lock + M for at læse.

 3. Når du høre "Billede, skal du klikke på for at få vist denne kommentar", er der en kommentar i dokumentet. For at åbne kommentaren, skal du trykke på Enter. Kommentarruden åbnes og Oplæser læser navnet på den bruger, der har tilføjet kommentaren, da kommentaren blev tilføjet og kommentaren.

 4. Du kan gennemse kommentarer i kommentarruden. Tryk på tasten Tab gentagne gange for at høre den næste kommentar. For at høre den forrige kommentar, skal du trykke på Skift + tabulatortasten flere gange. Tryk på Esc for at lukke kommentarruden og vende tilbage til dokumentet.

Svare på kommentarer

 1. Gå til, og Åbn den kommentar, du vil svare på. Finde en vejledning, referere til sektionen navigation gennem kommentarer ovenfor.

 2. Tryk på tasten Tab. Du hører: "Svar, knappen". Tryk på Enter, og skriv dit svar.

 3. Tryk på Tab, når du er færdig. Du hører: "Indlæg, knappen". Tryk på Enter for at tilføje svaret.

Løs kommentarer

Når en kommentar bliver løst, den er markeret som udført og gråtonet ud i kommentarruden, men den fjernes ikke.

 1. Gå til, og Åbn den kommentar, du vil løse. Finde en vejledning, referere til sektionen navigation gennem kommentarer ovenfor.

 2. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Markere som udført, knappen", og tryk på Enter. Kommentaren er løst.

Slette kommentarer

 1. Gå til, og Åbn den kommentar, du vil slette. Finde en vejledning, referere til sektionen navigation gennem kommentarer ovenfor.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre ", knappen Slet", og tryk på Enter. Kommentaren fjernes.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×