Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Bruge Excel med tastaturet og en skærmlæser at sortere og filtrere tabeller. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Sortering af data hjælper dig med at organisere og finde de data, du vil hurtigt, til hurtigere analyse. Filtrerer data kan du fokusere på et bestemt sæt af data, som er især nyttig i store regneark.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tastaturgenveje til sortering og filtrering

Denne tabel viser tastaturgenveje til sortering og filtrering.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Deaktivere rullemenuen Autofilter i en kolonneoverskrift

Ctrl+Skift+L

Åbne rullemenuen Autofilter via en kolonneoverskrift

Alt+Pil ned

Sortér fra mindste til største eller fra A til Å

ALT + A, S + A eller Alt + pil ned piletast, S

Sortere fra største til mindste eller fra Å-A

ALT + A, S + D eller Alt + pil ned piletast, O

Åbne dialogboksen Sortér

Alt+A, S+S eller Alt+H, S, U

Genanvende en sortering, efter du har ændret data

Ctrl+Alt+L (eller Alt+A, Y+3)

Filtrere efter farve

Alt + pil ned for, jeg

Filtrere efter tal eller tekst

Alt + pil ned for, F

Åbne dialogboksen Formatér celler

ALT + H, O, jeg

Brug funktionen TRIM

Alt + M, T, og Flyt til TRIM med pil ned

Få mere at vide om sortering i Excel

Du kan sortere data efter tekst (A-Å eller Å-A), tal (fra mindste til største eller fra største til mindste) og datoer og klokkeslæt (fra ældste til nyeste eller nyeste til ældste) i en eller flere kolonner. Du kan også sortere efter en brugerdefineret liste (f.eks. Stor, Mellem og Lille) eller efter format, herunder cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt. De fleste sorteringshandlinger er kolonnesorteringer, men du kan også sortere efter rækker.

Når du sorterer en tabel, gemmer Excel de kriterier, du har brugt med projektmappen, så du kan anvende den, hver gang du åbner projektmappen. Dette er især vigtigt for sorteringer eller for sorteringer, der tager lang tid om at oprette. Men denne kun fungerer for data i en tabel, det gælder ikke for blot et område af celler. Hvis du vil gemme sorteringskriterier, så du kan med jævne mellemrum genanvende en sortering, når du åbner en projektmappe, er det en god ide at bruge en tabel.

Bemærk!: Når du sorterer data, kan du ikke gendanne den oprindelige ordre. Hvis du ikke har gemt filen efter sortering, kan du bruge Fortryd (Ctrl + Z) til at gå tilbage.

Sortér tekst i en tabel eller et område

Sortér tekst i en tabel

 1. Gå til kolonneoverskriften i tabellen ved hjælp af piletasterne. Når du er på kolonneoverskriften i Oplæser, kan du høre "Sidehoved element" efter celleplacering.

 2. Tryk på den højre eller venstre piletast til at flytte til kolonneoverskriften for de data, du vil sortere.

 3. Tryk på Alt + pil ned for at åbne filtreringsmenuen, og derefter trykke på Tab for at flytte til menuen. I Oplæser som, du høre: "Menuen, Sortér fra A til Å, være umarkerede menupunkt."

 4. De indstillinger, der vises, afhænger af slags data i kolonnen. For eksempel kan du sortere numeriske data fra mindst til størst eller største til mindste. Du kan sortere alfanumeriske data fra A til Å, fra å til A eller efter farve.

  Brug pil ned til at gennemse indstillingerne, og tryk på Enter for at vælge en indstilling. I Oplæser som, høre du "Sorted," efterfulgt af den valgte indstilling.

Sortér tekst i et område

 1. Brug piletasterne til at navigere til en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde eller en tabelkolonne med alfanumeriske data.

 2. Tryk på Alt + A. Under fanen Data åbnes, og du høre: "øverste båndet, gruppeboks, under fanen Data." I Oplæser som, du høre: "faner på båndet, markeret, Data fanen element." Gør et af følgende:

  • Sortere i stigende alfanumerisk rækkefølge (Sortér fra A til Å), tryk på S + A.

  • Tryk på S+D for at sortere i faldende alfanumerisk rækkefølge (Sortér Å til A).

Udfør en sortering, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver

 1. Brug piletasterne til at navigere til en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde eller en tabelkolonne med alfanumeriske data.

 2. Tryk på Alt + H, S, U. Dialogboksen Sorter åbnes, og i Oplæser du høre: "Sortér, knappen OK." I JAWS, du høre: "dialogboksen Sorter, knappen OK".

 3. Tryk på Alt + O for at åbne dialogboksen Sorteringsindstillinger. I Oplæser som, du høre: "sorteringsindstillinger. Være umarkerede, bogstaver afkrydsningsfelt." I JAWS, du høre: "dialogboksen Indstillinger for sortering, bogstaver afkrydsningsfelt ikke markeret".

 4. Tryk på mellemrum for at markere afkrydsningsfeltet forskel på store og små bogstaver.

 5. Tryk på Enter. Dialogboksen Sorteringsindstillinger lukkes, og i Oplæser du høre: "Sortér, indstillingsknap." I JAWS, du høre: "Dialogboksen Sorter."

 6. For at lukke dialogboksen Sorter og anvende ændringerne, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen OK", og tryk på Enter.

 7. Sortere tekst, som beskrevet i sortere tekst på et område.

Tip!: Hvis du sortere kolonnen indeholder en blanding af tal og tekst, kan det være nødvendigt at formatere dem alle som tekst. Ellers Excel sorteres tallene som tal først og derefter sorterer teksten. Tryk på Tab-tasten for at formatere data, skal du trykke på Ctrl + mellemrum for at markere alle dataene i kolonnen, og derefter trykke på Alt + H, F, N. trykke på tasten venstre pil, indtil du høre "Markeret tal faneelementet", og tryk derefter på pil ned, indtil du høre : "Tekst". Tryk på Tab for én gang til at flytte til knappen OK, og tryk på Enter.

Tip!: 

 • Når du importerer eller kopierer data fra en anden placering, kan de have indsat foranstillede mellemrum før data. Navnet "Susanne Lidman" kan f.eks. indtastes som "(mellemrum)(mellemrum)Susanne Lidman".

 • Hvis du bruger en skærmlæser, kender du måske ikke noget til mellemrummene, fordi JAWS ikke læser tomme pladser i celler.

 • For at hjælpe dig med at finde dem, placerer Excel celler, der har indledende mellemrum i toppen af en sorteret kolonne.

Sortere tal

 1. Brug piletasterne til at navigere til en kolonne med numeriske data i et celleområde eller en tabelkolonne med numeriske data.

 2. Tryk på Alt + A. Under fanen Data åbnes, og i Oplæser du høre: "faner på båndet, markeret, Data fanen element." I JAWS, du høre: "øverste båndet, gruppeboks, under fanen Data." Gør et af følgende:

  • Tryk på S+A for at sortere fra mindste til største.

  • Tryk på S+D for at sortere fra største til mindste.

Kontrollér, at tal gemmes som tal

 1. Brug piletasterne til at navigere til en kolonne med numeriske data i et celleområde eller en tabelkolonne med numeriske data, og derefter trykke på Ctrl + mellemrum for at markere alle dataene i kolonnen.

 2. Tryk på Alt + H, F + N. Dialogboksen Formater celler åbnes, og i Oplæser du høre: "Formater celler". I JAWS, du høre: "Dialogboksen Formater celler".

 3. Brug venstre pil for at gå til fanen tal (eller tryk på Ctrl + Tab). I Oplæser som, du høre: "Tal under fanen element." I JAWS, du høre: "Tal tab".

 4. Tryk på tasten Tab. På listen kategori åbnes, og du høre den valgte kategori, som "Generelt" eller "Dato".

 5. Tryk på op eller pil ned for indtil du høre: "Number".

 6. Tryk på tasten Tab. I Oplæser som, høre du "Decimaler," efterfulgt af antallet decimaler, der bruges i øjeblikket. Hvis du vil ændre denne værdi, skal du skrive det nye antal decimaler. Hvis du vil fjerne decimaler helt, skal du skrive 0.

 7. For at lukke dialogboksen Formater celler og anvende ændringerne, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen OK", og tryk på Enter.

Sortér datoer og klokkeslæt

 1. Brug piletasterne til at navigere til en kolonne med datoer eller klokkeslæt i et celleområde eller en tabelkolonne med datoer eller klokkeslæt.

 2. Tryk på Alt + A. Under fanen Data åbnes, og i Oplæser som, du høre: "bånd faner, markeret, under fanen Data." I JAWS, du høre: "øverste båndet, gruppeboks, under fanen Data." Gør et af følgende fremgangsmåder i:

  • Tryk på S+A for at sortere fra ældste til nyeste.

  • For at sortere fra nyeste til ældste, tryk på S + D.

  • Hvis du vil genanvende en sortering, efter du har ændret data, skal du markere en celle i området eller tabellen og derefter trykke på Ctrl+Alt+L.

Sortér efter mere end én kolonne

Det kan være en god ide at sortere efter mere end én kolonne eller række, når du har data, du vil gruppere efter den samme værdi i én kolonne eller række, og derefter sortere en anden kolonne eller række i den pågældende gruppe af ens værdier. Hvis du f.eks. har kolonnen Afdeling og kolonnen Medarbejder, kan du første sortere efter Afdeling (for at gruppere alle medarbejderne i samme afdeling) og derefter sortere efter navn (for at sætte navnene i alfabetisk rækkefølge i hver afdeling). Du kan sortere efter op til 64 kolonner.

Bemærk!: Du opnår de bedste resultater har celleområdet, du sorterer kolonneoverskrifter. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet min tabel har overskrifter ikke er markeret i dialogboksen Sorter for at sortere efter rækker. Tryk på Alt + H, S, du åbner dialogboksen Sortér, og tryk på fanen centrale indtil du høre: "Markeret, dataene har overskrifter" eller "Afkrydsning, Mine data indeholder overskrifter." Hvis du vil fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, skal du trykke på mellemrumstasten, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen OK,", og tryk på Enter for at anvende ændringen.

 1. Brug piletasterne til at navigere til et celleområde med to eller flere kolonner med data eller til en tabel med to eller flere kolonner.

 2. Tryk på Alt + A, S + S. Dialogboksen Sorter åbnes, og i Oplæser du høre: "Sortér, knappen OK." I JAWS, du høre: "dialogboksen Sorter, knappen OK".

 3. Tryk på TAB, indtil du finder den kolonne: sortere efter kombinationsfelt. I Oplæser som, du høre "Sorter efter <column navn >, redigerbare kombinationsfelt." Brug pil op og pil ned til at markere den første kolonne, du vil sortere.

 4. Tryk på tasten Tab, indtil du finder kombinationsboksen Sortér efter. I Oplæser som, høre du "Sortering af celleværdier, redigerbare kombinationsfelt." Hvis du ikke kan høre "Celleværdier," Tryk på op og ned piletasterne til at indtil du gør.

 5. For at vælge, hvordan du vil sortere celleværdier, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du finder kombinationsboksen rækkefølge. I Oplæser som, du høre "rækkefølge, <Currently valgt indstillingen >, redigerbare kombinationsfelt." Brug pil op og pil ned til at vælge A til Å, Å til A, mindste til største eller største til mindste.

 6. Tryk på Enter for at tilføje en ny kolonne til at sortere efter, skal du bruge tasten Tab til at flytte til knappen Tilføj niveau, og derefter gentage trin tre til fem..

  Bemærk!: Kombinationsfelt Sorter efter kaldes Og derefter efter for de ekstra kolonner.

 7. Hvis du vil genanvende en kolonnesortering, når du ændrer data, markere en celle i området eller tabellen og derefter trykke på Ctrl + Alt + L.

  Bemærk!: Ctrl + Alt + L genanvende ikke en rækkesortering.

Tip til problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater, når du sorterer dine data, skal du gøre følgende:

 • Kontrollér, om de værdier, der returneres af en formel, er ændret. Hvis de data, du har sorteret, indeholder en eller flere formler, kan returværdierne af disse formler ændres, når regnearket beregnes igen. I dette tilfælde skal du sørge for at genanvende sorteringen for at få opdaterede resultater.

 • Vis rækker og kolonner, før du sorterer. Skjulte kolonner flyttes ikke, når du sorterer kolonner, og skjulte rækker flyttes ikke, når du sorterer rækker. Før du sorterer data, er det en god ide at vise de skjulte kolonner og rækker.

 • Kontroller landestandarden. Sorteringsrækkefølger varierer alt efter landestandarden. Sørg for, at du har den rigtige landestandard i Internationale indstillinger eller Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel på din computer.

 • Aktivér eller deaktiver overskriftsrækken. Det er normalt bedst at have en overskriftsrække, når du sorterer en kolonne for at gøre det nemmere at forstå betydningen af dataene. Som standard er værdien i overskriften ikke medtaget i sorteringshandlingen. Nogle gange kan det være nødvendigt at slå overskriften til eller fra, så værdien i overskriften er eller ikke er medtaget i sorteringshandlingen.

 • Hvis du vil udelade den første række af data fra sorteringen, fordi det er en kolonneoverskrift, skal du trykke på Alt + H, S, U. Markér afkrydsningsfeltet Mine data indeholder overskrifter i dialogboksen Brugerdefineret sortering.

 • Hvis du vil medtage den første række af data i sorteringen, fordi det ikke er en kolonneoverskrift, skal du trykke på Alt + H, S, U. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Mine data indeholder overskrifter i dialogboksen Brugerdefineret sortering.

Filtrér data i en tabel

Når du placerer dine data i en tabel, føjes Excel automatisk en rullemenuen AutoFilter til hver enkelt kolonneoverskrift. Du kan åbne denne menu til at filtrere hurtigt. Markér overskriften for at fjerne rullemenuen AutoFilter fra en kolonneoverskrift, og tryk derefter på Ctrl + Shift + L.

 1. Tryk på Alt + pil ned for i tabeloverskriften for den kolonne, du vil filtrere. Rullemenuen AutoFilter åbnes, og i Oplæser du høre: "Menuen". I JAWS, du høre: "Genvejsmenu".

 2. Menuen AutoFilter Hvis kolonnen indeholder tal, du brug pil ned for at flytte til Talfiltre, og tryk på Enter. Hvis kolonnen indeholder tekstelementer, Flyt til Tekstfiltre, og tryk på Enter. Undermenuen åbnes, og du høre "Er lig med."

 3. Brug piletasterne til at flytte til den foretrukne filterindstilling, og tryk på Enter. Dialogboksen Brugerdefineret AutoFilter åbnes, og i Oplæser du høre: "Brugerdefineret AutoFilter." I JAWS, du høre: "Dialogboksen Brugerdefineret AutoFilter."

 4. Skriv eller vælg dine filtreringsbetingelser.

  Hvis du f.eks. vil vise tal over et bestemt beløb, skal du vælge Større end eller lig med og derefter angive det ønskede antal i det næste kombinationsfelt.

  Hvis du vil filtrere efter to betingelser, skal du angive filterbetingelser i begge sæt redigeringskombinationsfelter og derefter vælge Og, så begge betingelser skal være sande, eller du kan vælge Eller, så en af betingelserne skal være sand.

 5. For at lukke dialogboksen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du finder knappen OK, og tryk på Enter.

Filtrere data i et område

 1. Markér de celler, du vil filtrere. Gå til den celle, der skal være det øverste venstre celle i den markerede tekst, holde Skift nede, og Brug højre og nedad piletasterne for at udvide det markerede område af celler.

 2. Tryk på Ctrl + Skift + L. Excel føjer en rullemenuen AutoFilter til den første celle i hver kolonne i området.

 3. Markér cellen med rullemenuen AutoFilter. Tryk på Alt + pil ned for. Rullemenuen AutoFilter åbnes, og i Oplæser du høre: "Menuen". I JAWS, du høre: "Genvejsmenu".

 4. Brug piletasterne og tasten Tab til at flytte til de ønskede filtrering. Du kan bruge mellemrum ryddes, eller Markér et filter værdi afkrydsningsfelt.

 5. Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på Enter for at anvende filteret.

Markér en vilkårlig celle i området for at rydde filteret og fjerne rullemenuer AutoFilter, og tryk på Ctrl + Shift + L.

Se også

Brug en skærmlæser til at give en titel til en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at oprette kolonneoverskrifter i en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel til Windows

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til Mac med tastaturet og en skærmlæser som Voiceover skærmlæser indbyggede macOS til at filtrere data i et område eller en tabel. Filtrerer data kan du fokusere på et bestemt sæt af data, som er især nyttig i store regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til tastaturgenveje i Excel til Macfor tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Filtrer data i en tabel

Når du filtrerer data i en tabel, føjes der automatisk kontrolelementer for filtrer til tabeloverskrifterne.

 1. Gå til den første celle i det dataområde, du vil filtrere.

 2. Tryk på Fn + F8 for at aktivere muligheden for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Brug derefter piletasterne til at vælge alle de data, der er behov for dit område.

  Bemærkninger!: Du kan også bruge disse tastaturgenveje til at vælge bestemte dele af regnearket:

  • Tryk på kommando + A for at markere hele regnearket.

  • Tryk på kommando + A + * (stjerne) til at vælge kun de synlige celler.

  • Tryk på CTRL + MELLEMRUM for at markere en hel kolonne.

  • Tryk på Skift + mellemrum for at markere en hel række.

 3. Tryk på Fn + F6 for at begynde at navigere gennem fanerne på båndet.

 4. Brug piletasterne venstre og højre til at skifte mellem fanerne, indtil du høre "Under fanen hjem." Tryk derefter på Ctrl + Alt + pil ned pil for at få adgang til Hjem under fanen indstillingerne.

 5. Tryk på tabulatortasten for at rulle gennem indstillingerne, indtil du høre "Formatere som en tabel", og tryk på ENTER.

 6. Du hører celleområdet, der er inkluderet i den tabel, du opretter. Derefter kan du høre: "min tabel har overskrifter, markeret afkrydsningsfeltet". Tryk på mellemrum for at markere afkrydsningsfeltet, hvis du vil Excel til Mac tilføje pladsholdere til overskrifter oven over dataene i tabellen. Du kan omdøbe overskrifterne senere.

 7. Tryk på Tab for én gang. Du hører: "OK, knappen". Tryk på ENTER. Du hører: "Tabel oprettet".

 8. Tryk på Fn + F6 for at anvende et filter, indtil du høre: "Regnearket".

 9. Brug piletasterne for at navigere til overskriften for de kolonnedata, du vil filtrere.

 10. Tryk på mellemrum. Du hører: "Filter, pop op-menuen."

 11. Brug pil op og pil ned til at gennemse de primære filterindstillinger. Tryk på Ctrl + Alt + pil ned pil for at vælge et filter og åbne pop op-menuen for indstillingen.

 12. Brug pil op og pil ned til at gennemse dine indstillinger. Tryk på mellemrum for at foretage et valg.

 13. Tryk på Tab for én gang. Angive dine filterkriterier i tekstfeltet, eller Vælg den relevante afkrydsningsfelt eller en alternativknap ved at trykke på mellemrumstasten.

 14. Tryk på ENTER. Du skal høre: "Filter er anvendt."

Filtrer data i et område

Det er også muligt at filtrere data i et område. De bedste resultater får du, når hver kolonne har en overskrift.

 1. Gå til den første celle i dataområdet, du vil filtrere, ved hjælp af piletasterne, indtil du hører dataene i den relevante celle.

 2. Tryk på Fn + F8 for at aktivere muligheden for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Brug derefter piletasterne til at vælge alle de data, der er behov for dit område.

  Bemærkninger!: Du kan også bruge disse tastaturgenveje til at vælge bestemte dele af regnearket:

  • Tryk på kommando + A for at markere hele regnearket.

  • Tryk på kommando + A + * (stjerne) til at vælge kun de synlige celler.

  • Tryk på CTRL + MELLEMRUM for at markere en hel kolonne.

  • Tryk på Skift + mellemrum for at markere en hel række.

 3. Tryk på Fn + F6 for at åbne fanerne på båndet.

 4. Trykke på venstre eller højre piletast, indtil du hører, "Under fanen Data." Tryk derefter på Ctrl + Alt + pil ned pil for at åbne indstillinger for under fanen Data.

 5. Tryk på tabulatortasten for at flytte fremad gennem indstillingerne, indtil du høre: "Filter". Tryk derefter på mellemrum for at åbne dialogboksen Filtrer.

 6. Tryk på tabulatortasten for at gennemse filterindstillingerne. Tryk på mellemrum for at foretage et valg, og Åbn dialogboksen Brugerdefineret Filter.

 7. Tryk på tabulatortasten for at gennemse de tilgængelige indstillinger for det filter, du har valgt. Angiv de nødvendige kriterier, eller brug mellemrum for at markere eller fjerne markeringen af indstillingerne, som det er nødvendigt.

 8. Tryk på TAB, indtil du høre: "OK, knappen". Tryk på ENTER. Du skal høre: "Filter er anvendt."

Filtreringsindstillinger for områder og tabeller

Excel til Mac kan du anvende et generelt filter parameter, som derefter kan du tilpasse filteret at opfylde dine behov.

Når du vælger en primær filtertype, hører du de tilgængelige indstillinger for Brugerdefineret filter for det pågældende filter. Du hører antal områder og indstillinger for Talfiltre, farveindstillinger for Farvefiltre og tekst for Tekstfiltre. Indstillinger for tal, farver eller tekst kommer fra de data, du filtrerer.

Indstillinger for tekstfiltre

 • Er lig med/ikke lig med: Indstillingen filtrerer kolonnedata for at vise eller skjule nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Begynder med / slutter med: filtrerer data i kolonne til at vise data, der begynder med eller slutter med bestemt tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret Filter.

 • Indeholder/indeholder ikke: Indstillingen filtrerer kolonnedata i kolonnen for at vise eller skjule data, der indeholder nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filer.

Indstillinger for talfiltre

 • Er lig med/ikke lig med: Indstillingen filtrerer kolonnedata for at vise eller skjule nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Større Than/Less end: filtrerer data i kolonne til at få vist alle tal med en større eller mindre værdi end det tal, du indtaster i dialogboksen Brugerdefineret Filter.

 • Mellem: Indstillingen filtrerer kolonnedata for at vise alle tal i et bestemt numerisk område, der er skrevet i de to tekstbokse, som er angivet i dialogboksen Brugerdefineret filter.

  Bemærk!: Brug denne indstilling, Skriv det første nummer til et område, tryk på Tab for én gang og derefter angive slutnummer for dit område.

 • Top 10: filtrerer data i kolonne for at få vist de 10 vigtigste (højeste eller laveste) numeriske værdier eller procenter. For at bruge dette filter skal du trykke på mellemrumstasten for at vælge Top 10-filteret. Når dialogboksen åbnes, skal du høre: "Fokusere på redigering 10". Denne indstilling filtrerer automatisk det højeste tal.

  Bemærk!: Hvis du vil filtrere de laveste tal eller procenter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "øverste redigerbare kombinationsfelt." Tryk på Ctrl + Alt + pil ned pil for at åbne pop op-menuen. Tryk på pil ned, indtil du høre: "Nederste." Tryk derefter på mellemrum. Filtrere procentdele i stedet for numeriske værdier, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre: "Procentdel, alternativknappen." Tryk derefter på mellemrum.

 • Above/Below gennemsnitlige: filtrerer data i kolonne til at vise numeriske værdier, der er over eller under gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

Indstillinger for farvefiltre

 • Filtrer efter skriftfarve: filtrerer data i kolonne for at medtage de celler, der indeholder data, der er skrevet i de specifikke skriftfarver, du har valgt. Når du åbner dialogboksen, kan du høre den numeriske værdi (RGB-værdi) af den første skriftfarve, der vises i kolonnen. Brug pil op og ned piletasterne for at skifte mellem de tilgængelige farver, trykke på CTRL + MELLEMRUM for at markere de ønskede farver.

 • Filtrer efter cellefarve: filtrerer data i kolonne for at medtage de celler, der er fyldt med bestemte farver. Når du åbner dialogboksen, kan du høre RGB-værdien af den første cellefarve, der vises i kolonnen. Brug pil op og ned piletasterne for at skifte mellem de tilgængelige farver, trykke på CTRL + MELLEMRUM for at vælge farver.

 • Automatisk: Vælg denne indstilling for at få vist celler, der indeholder data, der er skrevet i Excel standard skriftfarve, sort.

 • Ingen udfyldning: Vælg denne indstilling for at få vist celler uden en brugerdefineret baggrundsfarve – dette viser celler med standard hvide baggrund.

Se også

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Tastaturgenveje i Excel til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at sortere data i et område eller en tabel. Sortering af data hjælper dig med at organisere og finde de ønskede data.

Bemærkninger!: 

Sortér data i Excel

 1. I dit regneark, der indeholder en tabel eller et dataområde, du fokusere på et sted i tabelkolonnen eller arkkolonne, der indeholder dataene, du vil sortere efter.

 2. Tryk på i øverst del af skærmbilledet med fire fingre for at flytte fokus til projektmappen titellinjen, stryg mod højre, indtil du høre "Vis bånd", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet for den aktuelle fane, for eksempel "Home, tryk på tab."

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen fanen skal du stryge mod højre eller venstre, indtil du høre "Data, under fanen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. For at sortere oplysningerne alfabetisk eller numerisk skal du stryge til højre, indtil du høre "Sortér stigende, knappen" eller "Sortér faldende, knappen" afhængigt af hvad du vil gøre, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den tabel eller en række af data er sorteret. Hvis den aktive kolonne indeholder kun tekst eller en kombination af tekst og tal, dine data er sorteret alfabetisk. Hvis den aktive kolonne indeholder kun tal, dine data er sorteret efter værdi. Data sorterer fra mindste til største, hvis du vælger Sortér stigende og fra største til mindste, hvis du vælger Sortér faldende.

 5. Stryg til venstre for at lukke båndet og returneres fokus til regnearket, indtil du høre "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Bruge et eksternt tastatur med Excel til iPad

Brug af et eksternt tastatur med Excel til iPhone

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android, til at sortere og filtrere tabeller. Sortering hjælper dig med at organisere og analysere data. Filtrering af data er især praktisk, når dit regneark indeholder store mængder data.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Sortér data i Excel

Du kan sortere tekst og numeriske data i et Excel-regneark, så de vises i en bestemt rækkefølge. Du kan f.eks. sortere tekster fra A til Å eller Å til A, tal fra mindste til største eller største til mindste og datoer og klokkeslæt fra tidligere til senere eller senere til tidligere.

Bemærk!: Når du sorterer data, kan du ikke gendanne den oprindelige ordre.

 1. Tryk et sted på Excel-regnearket. TalkBack meddeler, hvilken celle du har valgt.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du er i den kolonne, du vil sortere. Dobbelttryk for at aktivere det valgte.

 3. Hvis du vil udforske ved hjælp af berøring, skal du langsomt trække en finger rundt på den øverste del af skærmen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 4. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret". Stryg opad med to fingre gentagne gange på den nederste del af skærmen, indtil du når slutningen af listen. TalkBack afspiller lyde, når du stryger, og er tavs, når du har nået bunden af listen.

 5. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 6. Når TalkBack meddeler "Menuen Sortér og filtrer", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 7. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

  • Vælg Sortér stigende for at sortere alfanumeriske data fra A til å eller fra mindste til største eller sortere datoer og klokkeslæt fra tidligere til senere. TalkBack læser: "Sortér stigende, ikke er markeret Skift."

  • Vælg Sorter faldende til at sortere alfanumeriske data fra å til A eller fra største til mindste eller for at sortere datoer og klokkeslæt fra senere til tidligere. Talkback læser: "Sortér faldende, ikke er markeret Skift."

  Når du finder den ønskede indstilling, skal du flytte fingeren og derefter dobbelttrykke på. Elementerne er sorteret i overensstemmelse hermed.

 8. Hvis du vil vende tilbage til regnearket, skal du stryge højre, indtil du høre: "Markeret flere indstillinger for Skift". Knappen Flere indstillinger er nu markeret, dobbelttrykke på for at aktivere den.

Sortér et celleområde

Hvis der er tomme celler i projektmappen, kan du vælge et område først og derefter sortere området.

 1. Træk langsomt en finger rundt på den øverste del af skærmen i projektmappen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere indstillinger". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 2. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret".

 3. Stryg opad med to fingre gentagne gange på den nederste del af skærmen, indtil du når slutningen af listen. TalkBack afspiller lyde, når du stryger, og er tavs, når du har nået bunden af listen.

 4. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 5. Når TalkBack meddeler "Markér område", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Dialogboksen Vælg celle eller et område åbnes, og der er fokus i feltet interval. Skriv det område, du vil markere som "A1:C15". Træk fingeren på skærmen, indtil du høre TalkBack meddele "Knappen OK". Løft din finger og dobbelttryk. Området er nu markeret.

 7. Træk én finger rundt på den øverste del af skærmen i projektmappen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Løft fingeren, og dobbelttryk for at aktivere knappen.

 8. Udforsk listen på den nederste del af skærmen ved at trække en finger rundt på elementerne. Når TalkBack meddeler "Menuen Sortér og filtrer", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 9. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

  • Vælg Sortér stigende for at sortere alfanumeriske data fra A til å eller fra mindste til største eller sortere datoer og klokkeslæt fra tidligere til senere. TalkBack læser: "Sortér stigende, ikke er markeret Skift."

  • Vælg Sorter faldende til at sortere alfanumeriske data fra å til A eller fra største til mindste eller for at sortere datoer og klokkeslæt fra senere til tidligere. Talkback læser: "Sortér faldende, ikke er markeret Skift."

  Når du finder den ønskede indstilling, skal du flytte fingeren og derefter dobbelttrykke på. Elementerne er sorteret i overensstemmelse hermed.

Formatér data

Nogle gange skal du muligvis omformatere dataene for at få de rigtige resultater, når du sorterer.

 1. Gå til den celle eller kolonne, du vil formatere. Dobbelttryk for at aktivere det valgte.

 2. Hvis du vil udforske ved hjælp af berøring, skal du langsomt trække en finger rundt på den øverste del af skærmen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 3. Dobbelttryk på et vilkårligt sted på skærmen for at aktivere knappen. TalkBack læser: "Under fanen i menuen hjem er markeret." I den nederste del af skærmen, stryge op med to fingre for at rulle ned på listen.

 4. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 5. Når TalkBack meddeler: "Menuen Talformat", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

  Du kan vælge mellem de følgende formater: Generelt, Nummer, Valuta, Regnskab, Dato, Klokkeslæt, Procent, Brøk, Videnskabelig, Tekst og Speciel. Når du finder det format, du vil bruge, skal du løfte fingeren og dobbelttrykke for at anvende det.

Tip til problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater, når du sorterer dine data, skal du kontrollere følgende:

 • Hvis de data, du har sorteret, indeholder en eller flere formler, kan returværdierne af disse formler blive ændret, når regnearket beregnes igen. I dette tilfælde skal du sørge for at sortere igen for at få opdaterede resultater.

 • Skjulte kolonner flyttes ikke, når du sorterer kolonner, og skjulte rækker flyttes ikke, når du sorterer rækker. Før du sorterer data, er det en god ide at synliggøre de skjulte kolonner og rækker. Sådan synliggør du i Excel-projektmappen:

  1. Gå til en række eller kolonne ud for en skjult kolonne eller række. TalkBack læser: "Adjacent til skjulte celler".

  2. Træk fingeren for at gå op til kolonneoverskriften eller til venstre for at gå til rækkenummeret, og løft fingeren. Dobbelttryk for at markere hele kolonnen eller rækken.

  3. Dobbelttryk igen for at åbne menuen.

  4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Synliggør". Dobbelttryk for at synliggøre. TalkBack meddeler din aktuelle placering i projektmappen, og kolonnen eller rækken synliggøres.

 • Kontrollér indstillingerne for landestandard på telefonen. Sortering kan give forskellige resultater afhængigt af indstillingen for landestandard.

Filtrér data i en tabel

Når du indsætter data i en tabel i Excel, kan du hurtigt finde de værdier, der opfylder dine kriterier, ved hjælp af filtre.

 1. Træk fingeren på skærmen i Excel, indtil du når frem til tabellen. TalkBack meddeler, hvilken celle du har valgt.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du er i overskriften for den kolonne, du vil filtrere. Du kan også trække fingeren rundt på skærmen for at finde overskriften.

 3. Træk langsomt én finger rundt på den øverste del af skærmen i projektmappen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 4. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret". Stryg opad med to fingre gentagne gange på den nederste del af skærmen, indtil du når slutningen af listen. TalkBack afspiller lyde, når du stryger, og er tavs, når du har nået bunden af listen.

 5. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 6. Når TalkBack meddeler "Menuen Sortér og filtrer", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 7. Undersøg listen ved at trække én finger på den nederste del af skærmen. Talkback læser listeelementerne, mens du trækker en finger. Når du når Vis Filter knapper, skal du flytte fingeren og dobbelttryk.

 8. Du vender tilbage til regnearket ved at trække fingeren på den øverste del af skærmen, indtil du hører TalkBack meddele tabeloverskriften.

 9. Stryg til højre én gang for at oprette forbindelse til knappen filter. TalkBack læser placeringen, f.eks.: "Kolonne nul, række nul sidehoved, Intet filter anvendt". Stryg til venstre til gå til det næste element. TalkBack læser: "Filter er anvendt." Løft din finger og dobbelttryk.

 10. Menuen Sortér og Filtrer åbnes. Stryg til højre, indtil TalkBack læser "Filter elementer knappen", og Dobbelttryk på skærmen. Der er fokus i søgefeltet. Dobbelttryk at aktivere søgefeltet og for at få vist tastaturet i den nederste del af skærmen.

 11. Træk fingeren hen over skærmtastaturet for at angive de kriterier, du vil filtrere med.

 12. Når du er færdig, skal du trække fingeren på den øverste del af skærmen, indtil du hører TalkBack meddele de korrekte kriterier. Løft fingeren, og dobbelttryk for at vælge.

 13. Træk fingeren på skærmen, indtil TalkBack meddeler knappen Udført (i øverste højre hjørne). Løft fingeren, og dobbelttryk.

 14. Menuen Filtrer elementer lukkes, og du vender tilbage til tabellen, hvor de valgte filterkriterier nu anvendes.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Brug af et eksternt tastatur med Excel til Android

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til Windows Phone 10 med et eksternt tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at placere og filtrere data i et område eller en tabel. Filtrerer data kan du fokusere på et bestemt sæt af data, som er især nyttig i store regneark.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Filtrer data i et område

 1. Markér det dataområde, du vil filtrere.

 2. Tryk på Ctrl + Shift + L for at placere en Filtrer og Sorter rullemenuen pil i den første række af hver kolonne, du har valgt. Når pilen rullemenuen vises, skal høre du bogstavet og række kolonnenummeret for den aktive celle og "Intet filter anvendt."

 3. Fremgangsmåden til at filtrere dine data varierer, afhængigt af dokumentets overskriftsstatus:

  • Hvis hver kolonne, du har valgt indeholder overskrifter, skal du gå videre til det første trin i sektionen filtrere data i en tabel nedenfor for at filtrere dine data.

  • Hvis de markerede kolonner ikke indeholder overskriftstekst, skal du først markere dataene i en tabel, inden du bruger menuen Filtrer og Sortér, for at filtrere dataene i hver kolonne.

  Bemærk!: Hvis de valgte data ikke indeholder overskrifter, og du ikke placerer data i en tabel, behandles den første celle i hver kolonne som en overskrift, og filteret medtager ikke data i disse celler.

Placer data i en tabel

 1. Markér de data, du vil filtrere.

 2. Tryk på Ctrl + L for at åbne dialogboksen Opret tabel. Du hører "Opret en tabel" og celleområdet, du har valgt. Bekræft, at det markerede celleområde er korrekte.

 3. Processen med at placere data i tabellen afhænger af dokumentets overskriftsstatus:

  • Hvis dataene ikke har overskrifter, skal du blot trykke på Enter efter åbning af dialogboksen Opret tabel for at placere dine data.

  • Hvis dine data indeholder overskrifter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Afkrydsning min tabel har overskrifter afkrydsningsfeltet". Tryk på mellemrum for at markere feltet, og tryk på Enter for at placere dine data.

  Bemærk!: Hvis en tabel ikke har overskrifter, opretter Excel til Windows Phone 10 dem ved at indsætte pladsholder tekster i den første række. Almindelig pladsholdertekst er kolonne 1, kolonne 2, kolonne 3 osv. Ændre navnet på teksten i sidehovedet ved hjælp af piletasterne til at flytte til den relevante celle og skrive det nye navn i sidehovedet.

Filtrer data i en tabel

 1. Markér overskriftscellen for den kolonne, du vil filtrere. Du hører kolonnebogstavet og rækkenummeret, "markeret, redigerbar," celleindhold, "intet filter anvendt, menupunkt."

 2. Tryk på Alt + pil ned for at få vist rullemenuen Filtrer og Sorter. Du kan også vælge pilen i det yderste højre hjørne af cellen sidehoved for at få adgang til menuen. Du kan høre "brugerdefineret styre" Når menuen åbnes.

 3. P ress pil ned i undermenuen, indtil du høre det filter, du vil anvende til dine data, tryk derefter på Enter. Et Brugerdefineret Filter-dialogboks med indstillinger for filtrering. Tryk på tabulatortasten for at flytte mellem felter i dialogboksen Brugerdefineret Filter.

 4. Hvis du vil filtrere dine data, skal du trykke på pil ned i menuen Filtrer og Sorter, indtil du høre "Tekstfiltre" eller "Talfiltre." Hvis dataene i den aktive kolonne indeholder kun tekst eller en kombination af tekst og tal, en Tekstfiltre indstilling er tilgængelig i menuen. Hvis dataene i kolonnen indeholder kun tal, er der i stedet for en Talfiltre indstilling i menuen. Du kan også vælge Filtrer efter farve eller sortere efter farve, hvis dataene, du vil sortere eller filtrere indeholder en farvet skrifttype, eller hvis dine celler vise forskellige farver. Der åbnes en undermenu, når du foretager dine valg.

  Bemærk!: Tryk på pil ned for at sortere data i en kolonne i alfabetisk stigende rækkefølge, indtil du høre "Sortér A til Å" og derefter trykke på Enter. Sortere data alfabetisk i faldende rækkefølge ved at trykke på pil ned, indtil du høre "Sortér Å til A", og tryk på Enter. Du har mulighed for at sortere alfabetisk, hvis den aktive kolonne indeholder kun tekst eller en kombination af tekst og tal. Tryk på pil ned for at sortere data i numerisk kolonne i stigende rækkefølge, indtil du høre "Mindste til største" og derefter trykke på Enter. Sortere numeriske data i faldende rækkefølge ved at trykke på pil ned, indtil du høre "Største til mindste" og derefter trykke på Enter. Du har mulighed for at sortere numerisk, hvis den aktive kolonne indeholder kun tal.

Filtreringsindstillinger for tabeller

Indstillinger for tekstfiltre

 • Er lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Er ikke lig- filtre kolonne for at få vist alt undtagen den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret Filter.

 • Begynder med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist data, der begynder med nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter. Teksten kan have en vilkårlig slutning.

 • Slutter med – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der slutter med nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter. Teksten kan have en vilkårlig begyndelse.

 • Indeholder – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der indeholder nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Indeholder ikke – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der ikke indeholder den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Brugerdefineret Filter- kan du vælge det filter, du vil anvende til dine data fra en rullemenu. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du først skrive den tekst, du vil filtrere. Tryk derefter på Tab, indtil du høre "redigerbare kombinationsfelt." Tryk på Alt + pil ned for at få vist i rullemenuen. Brug pil ned til at Vælg dit ønskede filter, og tryk på Enter. Du hører "Filter slået til", når handlingen er udført.

Indstillinger for talfiltre

 • Er lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Er ikke lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få alle tal undtagen nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Større end – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal med en værdi, der er større end tallet, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Mindre end – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal med en værdi, der er mindre end tallet, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Mellem – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal i et bestemt numerisk område. Indtastningsområde i de to angivne dialogbokse for Brugerdefineret filter

 • Top 10- filtre kolonne for at få vist tal med den højeste eller laveste numeriske værdier eller procent. Du hører navnet på den aktive celle og "Fokusere på redigering 10" Når dialogboksen vises. Som standard i dialogboksen øverste 10 tallene (kaldet varer), men du kan ændre dette nummer til en hvilken som helst værdi. Tryk på Tab for at filtrere procentdele i stedet for tal, indtil du høre "Elementer" og derefter trykke på Alt + pil ned for. Tryk på pil ned. Når du høre "Procent", skal du trykke på Enter. Hvis du vil filtrere nederste tal eller procenter, tabulatortasten, indtil du høre "øverste redigerbare kombinationsfelt." Tryk på Alt + pil ned for. Tryk på pil ned for at vælge "Nederste", og derefter trykke på Enter.

 • Over gennemsnit – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist de tal, der er over gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

 • Under gennemsnit – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist de tal, der er under gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

 • Filtrer efter skriftfarve- filtre aktive kolonne til at vise den ønskede farve, du vælger i undermenuen. Når menuen åbnes, skal høre du straks RGB-værdien af den første skriftfarve i kolonnen. Tryk på Enter for at vælge denne farve, eller tryk på pil ned, indtil du høre RGB-værdien af den ønskede farve.

 • Filtrer efter cellefarve- filtre aktive kolonne til at vise den cellefarve, du vælger i undermenuen. Når menuen åbnes, skal høre du straks RGB-værdien af den første cellefarve i kolonnen. Tryk på Enter for at vælge denne farve, eller tryk på pil ned, indtil du høre RGB-værdien af den ønskede farve.

 • Automatisk – Indstillingen filtrerer den aktive kolonne for at få vist celler, der indeholder Excels standardskriftfarve, sort.

 • Ingen udfyldning – Indstillingen filtrerer den aktive kolonne for at få vist celler uden farve. Disse celler har Excels hvide standardbaggrund og sort skrifttype.

Sortér efter farveindstillinger

 • Sortér efter cellefarve – Indstillingen sorterer den aktive kolonne efter cellefarve. Denne indstilling placerer celler med den farve, du vælger i undermenuen, først i kolonnen.

 • Sortér efter skriftfarve – Indstillingen sorterer den aktive kolonne efter skriftfarve. Denne indstilling placerer celler med den skriftfarve, du vælger, først i kolonnen.

 • Automatisk – Indstillingen placerer celler med Excels standardskriftfarve, sort, først i kolonnen.

 • Brugerdefineret sortering – Brug denne indstilling til at sortere data, som du vil. Du kan f.eks. sortere alfabetisk først, dernæst efter numerisk værdi, og derefter efter skriftfarve, dernæst efter cellekolonne.

Se også

Brug en skærmlæser til at udskrive en Excel-projektmappe

Bruge tastaturgenveje sammen med et eksternt tastatur i Excel Mobile til Windows 10

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel Online med tastaturet og en skærmlæser til at placere og filtrere data i en tabel. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Filtrerer data kan du fokusere på et bestemt sæt af data, som er især nyttig i store regneark.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Excel Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Excel Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Excel Online.

I dette emne

Placer data i en tabel

 1. Markér de data, du vil filtrere.

 2. Tryk på Ctrl+L for at åbne dialogboksen Opret tabel. Du bør høre "Dialogboksen Opret tabel, fokuser på knappen OK."

 3. Hvis tabellen ikke indeholder overskrifter, skal du blot trykke på Enter efter åbning af dialogboksen Opret tabel.

 4. Hvis tabellen indeholder overskrifter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Afkrydsning min tabel har overskrifter afkrydsningsfeltet". Tryk på mellemrum for at markere feltet og derefter trykke på Enter.

  Hvis tabellen ikke indeholder nogen sidehoveder, opretter Excel Online dem ved at indsætte pladsholder tekster i den første række. Almindelig pladsholdertekst er kolonne 1, kolonne 2, kolonne 3 osv. Ændre navnet på teksten i sidehovedet ved at klikke på den og angive det ønskede navn.

Filtrer data i en tabel

 1. Markér overskriftscellen for den kolonne, du vil filtrere.

 2. Tryk på Alt + pil ned for at åbne rullemenuen Filtrer og Sorter. Du kan også vælge pilen til højre for cellen sidehoved for at få adgang til menuen.

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre "Tekstfiltre" eller "Talfiltre" og derefter trykke på Enter for at få adgang til undermenuen. Du kan høre "Tekstfiltre", hvis kolonnen indeholder kun tekst eller en kombination af tekst og tal. Du kan høre "Talfiltre", hvis kolonnen indeholder kun tal.

 4. Tryk på pil ned i undermenuen, indtil du høre navnet på det filter, du vil anvende på dine data, og tryk på Enter. Der åbnes en dialogboks for Brugerdefineret Filter til hver enkelt filterindstilling for. Du kan høre "Dialogboksen brugerdefineret filter fokus på redigering" Når dialogboksen åbnes, og du høre "Filter anvendt", når handlingen er udført.

  Tryk på Tab-tasten for at flytte mellem felter i dialogboksen Brugerdefineret filter, herunder alternativknapperne Og/eller.

 5. Rydde et anvendt filter ved først at markere cellen sidehoved i den kolonne, du vil nulstille. Hvis du markerer celle A1, for eksempel skal du trykke på Alt + pil ned for at få vist i rullemenuen, og derefter trykke på pil ned, indtil du høre "Ryd filter fra kolonne 1". Tryk på Enter. Du hører "Intet filter anvendt", når handlingen er fuldført. Hvis du omdøbte teksten i sidehovedet til celle A1, skal høre du navnet på overskriften i stedet for "Kolonne 1".

Filtreringsindstillinger for tabeller

Indstillinger for talfiltre

 • Er lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Er ikke lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få alle tal undtagen nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Større end – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal med en værdi, der er større end tallet, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Mindre end – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal med en værdi, der er mindre end tallet, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Mellem – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal i et bestemt numerisk område. Indtastningsområde i de to angivne dialogbokse for Brugerdefineret filter

 • Top 10- filtre kolonne for at få vist tal med den højeste eller laveste numeriske værdier eller procent. Du hører navnet på den aktive celle og "Fokusere på redigering 10" Når dialogboksen vises. Som standard i dialogboksen øverste 10 tallene (kaldet varer), men du kan ændre dette nummer til en hvilken som helst værdi. Hvis du vil filtrere procentdele i stedet for tal, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "elementer " og derefter trykke på Alt + pil ned for. Tryk på pil ned, indtil du høre "procent ", og tryk på Enter. Tryk på TAB for at filtrere nederste tal eller procenter, indtil du høre "øverste redigerbare kombinationsfelt." Tryk på Alt + pil ned for. Tryk på pil ned for at vælge "Nederste", og derefter trykke på Enter.

 • Over gennemsnit – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist de tal, der er over gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

 • Under gennemsnit – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist de tal, der er under gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

 • Brugerdefineret Filter- Brug denne indstilling for at vælge det filter, du vil anvende til dine numeriske data fra en rullemenu. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du først skrive det nummer, du vil filtrere i dialogboksen. Tryk derefter på Tab, indtil du høre "redigerbare kombinationsfelt." Tryk på Alt + pil ned for at få vist i rullemenuen. Brug pil ned til at Vælg dit ønskede filter, og tryk på Enter. Du hører "Filter slået til", når handlingen er udført.

Indstillinger for tekstfiltre

 • Er lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Er ikke lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist alt undtagen den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Begynder med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist data, der begynder med nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter. Teksten kan have en vilkårlig slutning.

 • Slutter med – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der slutter med nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter. Teksten kan have en vilkårlig begyndelse.

 • Indeholder – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der indeholder nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Indeholder ikke – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der ikke indeholder den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Brugerdefineret Filter- kan du vælge det filter, du vil anvende til dine data fra en rullemenu. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du først skrive den tekst, du vil filtrere. Tryk derefter på Tab, indtil du høre "redigerbare kombinationsfelt." Tryk på Alt + pil ned for at få vist i rullemenuen. Brug pil ned til at Vælg dit ønskede filter, og tryk på Enter. Du hører "Filter slået til", når handlingen er udført.

Se også

Brug af en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Tastaturgenveje i Excel Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×