Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Excel 2016 med dit tastatur og en skærmlæser som f.eks. JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at sortere og filtrere i tabeller. Sortering af data hjælper dig med at organisere og finde de ønskede data hurtigt, så du hurtigere kan analysere dem. Filtrering af data hjælper dig med at fokusere på et bestemt sæt data, hvilket især er nyttigt i store regneark.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tastaturgenveje til sortering og filtrering

Denne tabel viser tastaturgenveje til sortering og filtrering.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Deaktivere rullemenuen Autofilter i en kolonneoverskrift

Ctrl+Skift+L

Åbne rullemenuen Autofilter via en kolonneoverskrift

Alt + pil ned

Sortér fra mindste til største eller fra A til Å

ALT + A, S + A eller Alt + pil ned-pilen, S

Sortere fra største til mindste eller fra Å-A

ALT + A, S + D eller Alt + pil ned-pilen, O

Åbne dialogboksen Sortér

Alt+A, S+S eller Alt+H, S, U

Genanvende en sortering, efter du har ændret data

Ctrl+Alt+L (eller Alt+A, Y+3)

Filtrere efter farve

Alt + pil ned, jeg

Filtrere efter tal eller tekst

Alt + pil ned, F

Åbne dialogboksen Formatér celler

ALT + H, O, jeg

Brug funktionen TRIM

Alt + M, T, og Flyt til TRIM med pil ned

Få mere at vide om sortering i Excel

Du kan sortere data efter tekst (A-Å eller Å-A), tal (fra mindste til største eller fra største til mindste) og datoer og klokkeslæt (fra ældste til nyeste eller nyeste til ældste) i en eller flere kolonner. Du kan også sortere efter en brugerdefineret liste (f.eks. Stor, Mellem og Lille) eller efter format, herunder cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt. De fleste sorteringshandlinger er kolonnesorteringer, men du kan også sortere efter rækker.

Når du sorterer en tabel, gemmer Excel de kriterier, du har brugt sammen med projektmappen, så du kan genanvende dem, hver gang du åbner projektmappen. Dette er især vigtigt for sorteringer i flere kolonner eller for sorteringer, der tager lang tid at oprette. Dette fungerer dog kun for data i en tabel. Det gælder ikke kun for et celleområde. Hvis du vil gemme sorteringskriterierne, så du med jævne mellemrum kan genanvende en sortering, når du åbner en projektmappe, er det en god ide at bruge en tabel.

Bemærk!: Når du sorterer data, kan du ikke gendanne den oprindelige ordre. Hvis du ikke har gemt filen efter sortering, kan du bruge Fortryd (Ctrl + Z) til at gå tilbage.

Sortér tekst i en tabel eller et område

Sortér tekst i en tabel

 1. Gå til rækkeoverskriften i tabellen.

 2. Tryk på den højre eller venstre piletast til at flytte til kolonneoverskriften for de data, du vil sortere.

 3. Tryk på Alt + pil ned for at åbne filtreringsmenuen, og derefter trykke på Tab for at flytte til menuen.

 4. De indstillinger, der vises, afhænger af slags data i kolonnen. For eksempel kan du sortere numeriske data fra mindst til størst eller største til mindste. Du kan sortere alfanumeriske data fra A til Å, fra å til A eller efter farve.

  Brug pil ned til at gennemse indstillingerne, og tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Sortér tekst i et område

 1. Vælg en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne med alfanumeriske data.

 2. Tryk på Alt + A. Under fanen Data åbnes, og du høre: "øverste båndet, gruppeboks, under fanen Data." (I Oplæser som, du høre: "faner på båndet, markeret, Data fanen element."

  • Sortere i stigende alfanumerisk rækkefølge (Sortér fra A til Å), tryk på S + A.

  • Tryk på S+D for at sortere i faldende alfanumerisk rækkefølge (Sortér Å til A).

Udfør en sortering, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver

 1. Vælg en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne med alfanumeriske data.

 2. Tryk på Alt + H, S, U. Dialogboksen Sorter åbnes, og du høre: "dialogboksen Sorter, knappen OK". (I Oplæser som, du høre: "Sortér, knappen OK.")

 3. Tryk på fanen nøgle, indtil du høre "knappen Indstillinger,", og tryk på mellemrum for at åbne dialogboksen Sorteringsindstillinger. Du kan høre "Sortering i dialogboksen Indstillinger for bogstaver afkrydsningsfeltet ikke er markeret." (I Oplæser som, du høre: "sorteringsindstillinger. Være umarkerede, bogstaver afkrydsningsfelt.")

 4. Tryk på mellemrum for at markere afkrydsningsfeltet forskel på store og små bogstaver.

 5. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen OK", og tryk på Enter. Dialogboksen Sorter åbnes, og du høre: "Dialogboksen Sorter." (I Oplæser som, du høre: "Sortér, indstillingsknap.")

 6. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen OK", og tryk på Enter.

Tip!: 

 • Hvis du sortere kolonnen indeholder en blanding af tal og tekst, kan det være nødvendigt at formatere dem alle som tekst. Ellers Excel sorterer tallene som tal først og derefter sorterer teksten. For at formatere dataene, Markér alle dataene i kolonnen og derefter trykke på Alt + H, F, N. Brug på venstre pil for at gå til fanen tal, derefter bruge tasten Tab til at flytte til listen kategori, og tryk på pil ned, indtil du høre "Tekst". Tryk på én gang på Tab for at flytte til knappen OK, og tryk på Enter.

Tip!: 

 • Når du importerer eller kopierer data fra en anden placering, kan de have indsat foranstillede mellemrum før data. Navnet "Susanne Lidman" kan f.eks. indtastes som "(mellemrum)(mellemrum)Susanne Lidman".

 • Hvis du bruger en skærmlæser, kender du måske ikke noget til mellemrummene, fordi JAWS ikke læser tomme pladser i celler.

 • For at hjælpe dig med at finde dem placerer Excel celler, som har foranstillede mellemrum, øverst i en sorteret kolonne.

Sortere tal

Sortér tal

 1. Vælg en kolonne med numeriske data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Tryk på Alt + A. Under fanen Data åbnes, og du høre: "øverste båndet, gruppeboks, under fanen Data." (I Oplæser som, du høre: "faner på båndet, markeret, Data fanen element.")

  • Tryk på S+A for at sortere fra mindste til største.

  • Tryk på S+D for at sortere fra største til mindste.

Kontrollér, at tal gemmes som tal

 1. Tryk på Alt + H, F + N. Dialogboksen Formater celler åbnes, og du høre: "Dialogboksen Formater celler". (I Oplæser som, du høre: "Formater celler.")

 2. Brug venstre pil for at gå til fanen tal (eller tryk på Ctrl + Tab). Du hører: "Tal tab". (I Oplæser som, du høre: "Tal under fanen element.")

 3. Tryk på tasten Tab. På listen kategori åbnes, og du høre den valgte kategori, som "Generelt" eller "Dato".

 4. Tryk på op eller pil ned for indtil du høre "Number".

 5. For at lukke dialogboksen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen OK", og tryk på Enter.

Sortér datoer og klokkeslæt

 1. Vælg en kolonne med datoer eller klokkeslæt i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne med datoer eller klokkeslæt.

 2. Tryk på Alt + A. Under fanen Data åbnes, og du høre: "øverste båndet, gruppeboks, under fanen Data." (I Oplæser som, du høre: "bånd faner, markeret, under fanen Data.")

  • Tryk på S+A for at sortere fra ældste til nyeste.

  • For at sortere fra nyeste til ældste, tryk på S + D.

  • Hvis du vil genanvende en sortering, efter du har ændret data, skal du markere en celle i området eller tabellen og derefter trykke på Ctrl+Alt+L.

Sortér efter mere end én kolonne

Det kan være en god ide at sortere efter mere end én kolonne eller række, når du har data, du vil gruppere efter den samme værdi i én kolonne eller række, og derefter sortere en anden kolonne eller række i den pågældende gruppe af ens værdier. Hvis du f.eks. har kolonnen Afdeling og kolonnen Medarbejder, kan du første sortere efter Afdeling (for at gruppere alle medarbejderne i samme afdeling) og derefter sortere efter navn (for at sætte navnene i alfabetisk rækkefølge i hver afdeling). Du kan sortere efter op til 64 kolonner.

Bemærk!: Du opnår de bedste resultater har celleområdet, du sorterer kolonneoverskrifter. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet min tabel har overskrifter ikke er markeret i dialogboksen Sorter for at sortere efter rækker.

 1. Vælg et celleområde med to eller flere kolonner med data, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabel med to eller flere kolonner.

 2. Tryk på Alt + A, S + S. Dialogboksen Sorter åbnes, og du høre: "dialogboksen Sorter, knappen OK". (I Oplæser som, du høre: "Sortér, knappen OK.")

 3. Tryk på TAB, indtil du finder den kolonne: sortere efter kombinationsboks og bruge piletasterne til at markere den første kolonne, du vil sortere.

 4. Hvis du vil vælge sorteringstypen, skal du trykke på Tab for at komme til kombinationsfeltet Sortér efter og bruge piletasterne.

  • Vælg Værdierne for celle for at sortere efter tekst, tal eller dato og klokkeslæt.

  • Hvis du vil sortere efter format skal du vælge cellefarve, skriftfarve eller ikon for betinget formatering.

 5. Vælg, hvordan du vil sortere:

  • For at sortere efter værdier, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du finder kombinationsboksen rækkefølge og brug piletasterne til at vælge, hvordan du vil sortere.

  • For at sortere tekst- og talværdier skal du vælge Mindst til størst eller Størst til mindst.

  • For at sortere baseret på en brugerdefineret liste skal du vælge Brugerdefineret liste.

  • Hvis du vil sortere efter cellefarve, skriftfarve eller celleikon, brug piletasterne til at foretage dine valg, og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du finder den næste rækkefølge kombinationsfelt og brug piletasterne til at vælge øverst eller nederst.

 6. Tryk på Enter for at tilføje en ny kolonne til at sortere efter, skal du bruge tasten Tab til at flytte til knappen Tilføj niveau, og derefter gentage trin tre til fem..

 7. Hvis du vil genanvende en kolonnesortering, når du ændrer data, markere en celle i området eller tabellen og derefter trykke på Ctrl + Alt + a. (Ctrl + Alt + L ikke genanvende en rækkesortering.)

Tip til problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater, når du sorterer dine data, skal du gøre følgende:

 • Kontrollér, om de værdier, der returneres af en formel, er ændret. Hvis de data, du har sorteret, indeholder en eller flere formler, kan returværdierne af disse formler ændres, når regnearket beregnes igen. I dette tilfælde skal du sørge for at genanvende sorteringen for at få opdaterede resultater.

 • Vis rækker og kolonner, før du sorterer. Skjulte kolonner flyttes ikke, når du sorterer kolonner, og skjulte rækker flyttes ikke, når du sorterer rækker. Før du sorterer data, er det en god ide at vise de skjulte kolonner og rækker.

 • Kontroller landestandarden. Sorteringsrækkefølger varierer alt efter landestandarden. Sørg for, at du har den rigtige landestandard i Internationale indstillinger eller Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel på din computer.

 • Aktivér eller deaktiver overskriftsrækken. Det er normalt bedst at have en overskriftsrække, når du sorterer en kolonne for at gøre det nemmere at forstå betydningen af dataene. Som standard er værdien i overskriften ikke medtaget i sorteringshandlingen. Nogle gange kan det være nødvendigt at slå overskriften til eller fra, så værdien i overskriften er eller ikke er medtaget i sorteringshandlingen.

 • Hvis du vil udelade den første række af data fra sorteringen, fordi det er en kolonneoverskrift, skal du trykke på Alt + H, S, U. Markér afkrydsningsfeltet Mine data indeholder overskrifter i dialogboksen Brugerdefineret sortering.

 • Hvis du vil medtage den første række af data i sorteringen, fordi det ikke er en kolonneoverskrift, skal du trykke på Alt + H, S, U. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Mine data indeholder overskrifter i dialogboksen Brugerdefineret sortering.

Filtrér data i en tabel

Når du placerer dine data i en tabel, føjer Excel automatisk en rullemenuen AutoFilter til hver enkelt kolonneoverskrift. Du kan åbne denne menu til at filtrere hurtigt. Markér overskriften for at fjerne rullemenuen AutoFilter fra en kolonneoverskrift, og tryk derefter på Ctrl + Shift + L.

 1. Tryk på Alt + pil ned for i tabeloverskriften for den kolonne, du vil filtrere. Rullemenuen AutoFilter åbnes. I Oplæser du høre: "Menu.")

 2. Menuen AutoFilter Hvis kolonnen indeholder tal, du brug pil ned for at flytte til Talfiltre, og tryk på Enter. Hvis kolonnen indeholder tekstelementer, Flyt til Tekstfiltre, og tryk på Enter. Undermenuen åbnes, og du høre "Er lig med."

 3. Brug piletasterne til at flytte til den foretrukne filterindstilling, og tryk på Enter. Dialogboksen Brugerdefineret AutoFilter åbnes, og du høre: "Dialogboksen Brugerdefineret AutoFilter." (I Oplæser som, du høre: "Brugerdefineret AutoFilter.")

 4. Skriv eller vælg dine filtreringsbetingelser.

  Hvis du f.eks. vil vise tal over et bestemt beløb, skal du vælge Større end eller lig med og derefter angive det ønskede antal i det næste kombinationsfelt.

  Hvis du vil filtrere efter to betingelser, skal du angive filterbetingelser i begge sæt redigeringskombinationsfelter og derefter vælge Og, så begge betingelser skal være sande, eller du kan vælge Eller, så en af betingelserne skal være sand.

 5. For at lukke dialogboksen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du finder knappen OK, og tryk på Enter.

Filtrere data i et område

 1. Markér de celler, du vil filtrere.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+L. Excel føjer rullemenuen Autofilter til den første celle i området.

 3. Markér cellen med rullemenuen AutoFilter. Tryk på Alt + pil ned for. Rullemenuen AutoFilter åbnes, og du høre: "Genvejsmenu". (I Oplæser som, du høre: "Menu.")

 4. Brug piletasterne og Tab til at gå til de ønskede filtreringsindstillinger.

 5. Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

Hvis du vil rydde filteret, skal du markere en celle i området og derefter trykke på Ctrl+Skift+L.

Se også

Brug en skærmlæser til at give en titel til en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at oprette kolonneoverskrifter i en tabel i Excel

Tastaturgenveje og funktionstaster til Excel til Windows

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Brug Excel til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android, til at sortere og filtrere tabeller. Sortering hjælper dig med at organisere og analysere data. Filtrering af data er især praktisk, når dit regneark indeholder store mængder data.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Hjælp til handicappede i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Sortér data i Excel

Du kan sortere tekst og numeriske data i et Excel-regneark, så de vises i en bestemt rækkefølge. Du kan f.eks. sortere tekster fra A til Å eller Å til A, tal fra mindste til største eller største til mindste og datoer og klokkeslæt fra tidligere til senere eller senere til tidligere.

Bemærk!: Når du sorterer data, kan du ikke gendanne den oprindelige ordre.

 1. Tryk et sted på Excel-regnearket. TalkBack meddeler, hvilken celle du har valgt.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du er i den kolonne, du vil sortere. Dobbelttryk for at aktivere det valgte.

 3. Hvis du vil udforske ved hjælp af berøring, skal du langsomt trække en finger rundt på den øverste del af skærmen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 4. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret". Stryg opad med to fingre gentagne gange på den nederste del af skærmen, indtil du når slutningen af listen. TalkBack afspiller lyde, når du stryger, og er tavs, når du har nået bunden af listen.

 5. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 6. Når TalkBack meddeler "Menuen Sortér og filtrer", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 7. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

  • Vælg Sortér stigende for at sortere alfanumeriske data fra A til å eller fra mindste til største eller sortere datoer og klokkeslæt fra tidligere til senere. TalkBack læser: "Sortér stigende, ikke er markeret Skift."

  • Vælg Sorter faldende til at sortere alfanumeriske data fra å til A eller fra største til mindste eller for at sortere datoer og klokkeslæt fra senere til tidligere. Talkback læser: "Sortér faldende, ikke er markeret Skift."

  Når du finder den ønskede indstilling, skal du fjerne din finger og derefter dobbelttrykke. Elementerne sorteres tilsvarende.

 8. Hvis du vil vende tilbage til regnearket, skal du stryge højre, indtil du høre: "Markeret flere indstillinger for Skift". Knappen Flere indstillinger er nu markeret, dobbelttrykke på for at aktivere den.

Sortér et celleområde

Hvis der er tomme celler i projektmappen, kan du vælge et område først og derefter sortere området.

 1. Træk langsomt en finger rundt på den øverste del af skærmen i projektmappen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere indstillinger". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 2. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret".

 3. Stryg opad med to fingre gentagne gange på den nederste del af skærmen, indtil du når slutningen af listen. TalkBack afspiller lyde, når du stryger, og er tavs, når du har nået bunden af listen.

 4. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 5. Når TalkBack meddeler "Markér område", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Dialogboksen Markér celle eller område åbnes, og der er fokus på feltet interval. Indtast det område, du vil markere, f.eks. "A1:C15". Træk din finger på skærmen, indtil du hører TalkBack meddele "Knappen OK". Løft fingeren, og dobbelttryk. Området er nu markeret.

 7. Træk én finger rundt på den øverste del af skærmen i projektmappen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Løft fingeren, og dobbelttryk for at aktivere knappen.

 8. Udforsk listen på den nederste del af skærmen ved at trække en finger rundt på elementerne. Når TalkBack meddeler "Menuen Sortér og filtrer", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 9. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

  • Vælg Sortér stigende for at sortere alfanumeriske data fra A til å eller fra mindste til største eller sortere datoer og klokkeslæt fra tidligere til senere. TalkBack læser: "Sortér stigende, ikke er markeret Skift."

  • Vælg Sorter faldende til at sortere alfanumeriske data fra å til A eller fra største til mindste eller for at sortere datoer og klokkeslæt fra senere til tidligere. Talkback læser: "Sortér faldende, ikke er markeret Skift."

  Når du finder den ønskede indstilling, skal du fjerne din finger og derefter dobbelttrykke. Elementerne sorteres tilsvarende.

Formatér data

Nogle gange skal du muligvis omformatere dataene for at få de rigtige resultater, når du sorterer.

 1. Gå til den celle eller kolonne, du vil formatere. Dobbelttryk for at aktivere det valgte.

 2. Hvis du vil udforske ved hjælp af berøring, skal du langsomt trække en finger rundt på den øverste del af skærmen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 3. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret". Stryg opad med to fingre på den nederste del af skærmen for at rulle ned på listen.

 4. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 5. Når TalkBack meddeler: "Menuen Talformat", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

  Du kan vælge mellem de følgende formater: Generelt, Nummer, Valuta, Regnskab, Dato, Klokkeslæt, Procent, Brøk, Videnskabelig, Tekst og Speciel. Når du finder det format, du vil bruge, skal du løfte fingeren og dobbelttrykke for at anvende det.

Tip til problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater, når du sorterer dine data, skal du kontrollere følgende:

 • Hvis de data, du har sorteret, indeholder en eller flere formler, kan returværdierne af disse formler blive ændret, når regnearket beregnes igen. I dette tilfælde skal du sørge for at sortere igen for at få opdaterede resultater.

 • Skjulte kolonner flyttes ikke, når du sorterer kolonner, og skjulte rækker flyttes ikke, når du sorterer rækker. Før du sorterer data, er det en god ide at synliggøre de skjulte kolonner og rækker. Sådan synliggør du i Excel-projektmappen:

  1. Gå til en række eller kolonne ud for en skjult kolonne eller række. TalkBack læser: "Adjacent til skjulte celler".

  2. Træk fingeren for at gå op til kolonneoverskriften eller til venstre for at gå til rækkenummeret, og løft fingeren. Dobbelttryk for at markere hele kolonnen eller rækken.

  3. Dobbelttryk igen for at åbne menuen.

  4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Synliggør". Dobbelttryk for at synliggøre. TalkBack meddeler din aktuelle placering i projektmappen, og kolonnen eller rækken synliggøres.

 • Kontrollér indstillingerne for landestandard på telefonen. Sortering kan give forskellige resultater afhængigt af indstillingen for landestandard.

Filtrér data i en tabel

Når du indsætter data i en tabel i Excel, kan du hurtigt finde de værdier, der opfylder dine kriterier, ved hjælp af filtre.

 1. Træk fingeren på skærmen i Excel, indtil du når frem til tabellen. TalkBack meddeler, hvilken celle du har valgt.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du er i overskriften for den kolonne, du vil filtrere. Du kan også trække fingeren rundt på skærmen for at finde overskriften.

 3. Træk langsomt én finger rundt på den øverste del af skærmen i projektmappen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 4. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret". Stryg opad med to fingre gentagne gange på den nederste del af skærmen, indtil du når slutningen af listen. TalkBack afspiller lyde, når du stryger, og er tavs, når du har nået bunden af listen.

 5. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 6. Når TalkBack meddeler "Menuen Sortér og filtrer", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 7. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren. Når du når til Vis filterknapper, skal du løfte fingeren og dobbelttrykke.

 8. Du vender tilbage til regnearket ved at trække fingeren på den øverste del af skærmen, indtil du hører TalkBack meddele tabeloverskriften.

 9. Stryg til højre én gang for at oprette forbindelse til knappen filter. TalkBack læser placeringen, f.eks.: "Kolonne nul, række nul sidehoved, Intet filter anvendt". Stryg til venstre til gå til det næste element. TalkBack læser: "Filter er anvendt." Løft din finger og dobbelttryk.

 10. Menuen Sortér og Filtrer åbnes. Stryg til højre, indtil TalkBack læser "Filter elementer knappen", og Dobbelttryk på skærmen. Der er fokus i søgefeltet. Dobbelttryk at aktivere søgefeltet og for at få vist tastaturet i den nederste del af skærmen.

 11. Træk fingeren hen over skærmtastaturet for at angive de kriterier, du vil filtrere med.

 12. Når du er færdig, skal du trække fingeren på den øverste del af skærmen, indtil du hører TalkBack meddele de korrekte kriterier. Løft fingeren, og dobbelttryk for at vælge.

 13. Træk fingeren på skærmen, indtil TalkBack meddeler knappen Udført (i øverste højre hjørne). Løft fingeren, og dobbelttryk.

 14. Menuen Filtrer elementer lukkes, og du vender tilbage til tabellen, hvor de valgte filterkriterier nu anvendes.

Se også

Brug TalkBack til at indsætte og redigere en tabel i Excel til Android.

Brug af et eksternt tastatur med Excel til Android

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×