Brug en skærmlæser til at registrere og gennemse ændringer i et dokument i Word

Brug en skærmlæser til at registrere og gennemse ændringer i et dokument i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med læserne tastatur og skærmen til at se, hvem har foretaget ændringer i dokumentet, administrere registrerede ændringer og slette kommentarer i dokumentet Word. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Slå registrering af ændringer til

Når du har aktiveret registrering af ændringer, Word markerer og viser de ændringer, som alle gør til dokumentet. Du kan aktivere denne funktion ved hjælp af en tastaturgenvej eller båndet.

For at aktivere Registrer ændringer kan du gøre et af følgende:

 1. Hvis du vil bruge den direkte genvej, skal du trykke på Ctrl+Skift+E på tastaturet.

 2. Hvis du vil bruge båndet, skal du trykke på Alt+R, G på tastaturet. Du vil høre: "Registrer ændringer, ikke markeret menupunkt." Tryk derefter på G.

Vise ændringer (rettelser) i et dokument

Du kan vælge, hvordan du vil have vist de registrerede ændringer i dokumentet.

 1. Tryk på Alt+R, TD. Du hører: "<navnet på den aktuelt valgte markering>."

  I JAWS hører du "Nederste bånd, gruppeboksen Sporing, <navnet på den aktuelt valgte markering>."

  En liste med følgende fire indstillinger for visning åbnes.

  • Enkel markering er standardindstillingen og angiver ændringer med en rød linje i dokumentets margen.

   Bemærk!: Kommentarer vises som kommentarbobler i margen. Hvis du vil udvide boblen, skal du trykke på Alt+R, K.

  • Ingen markering skjuler markering, så du kan se, hvordan dokumentet kommer til at se ud med ændringerne. Denne indstilling sletter ikke ændringerne.

   Bemærk!: Du kan få vist markeringer igen ved at vælge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser alle redigeringer med forskellige farver tekst og streger. Denne indstilling er den anbefalede markering og understøttes bedst af skærmlæsere.

  • Oprindelig viser dokumentet i dets oprindelige form

 2. Tryk på piletasterne i listen, indtil du hører navnet på den ønskede indstilling. Tryk på Enter.

 3. Du kan vælge den markeringstype, du gerne vil se, ved at trykke på Alt+R, TM. Du hører: "Kommentarer." Det er den første indstilling på listen.

  I JAWS hører du: "Menu, kommentarer." Det er den første indstilling på listen.

  Der åbnes en liste med følgende indstillinger:

  • Kommentarer

  • Håndskrift

  • Indsættelser og sletninger

  • Formatering

  • Bobler

  • Bestemte personer

 4. Tryk på piletasterne i listen, indtil du hører navnet på den ønskede indstilling. Tryk på Enter. Gentag dette trin for alle de markeringstyper, du gerne vil markere.

Gå til registrerede ændringer eller kommentarer

Når Registrer ændringer er aktiveret, markerer Word op brødteksten i dokumentet. En streg gennem teksten og en farve, der bruges til sletninger og understregning og farve, der bruges til indsættelser. Din skærmlæser læser ændringer og ændringstyper, når du læser gennem teksten. Du hører eksempelvis "Indsætningspunktet ændre". I Jaws, du hører, for eksempel: "Revision, indsat."

Hvis formateringen er blevet ændret, meddeler din skærmlæser, at der er en ændring. Hvis du vil høre oplysninger om den ændrede formatering, skal du gå til dokumentets margen.

Kommentarers indsætningspunkter fremhæves i dokumentets brødtekst i tilstanden Alle markeringer. Oplæser meddeler kommentarerne, når den læser brødteksten. Den faktiske kommentartekst og dens detaljer vises i et kommentarfelt i margenen af dokumentet. JAWS læser kommentarteksten og meddeler også, hvem der har indsat kommentaren, når du læser brødteksten. Du hører: "Kommentar, <kommentartekst> af <kommentator>."

 1. Sørg for, at du har valgt indstillingen Alle markeringer som beskrevet ovenfor i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

 2. Naviger fra dokumentet redigeringsområde til margen for at se oplysninger om en registreret ændring eller kommentar indholdet, lade din skærmlæser læse brødteksten, indtil du høre den præsenterer en ændring eller en kommentar. Tryk på SR tast + A.

 3. Du kan navigere gennem alle registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet ved at gøre et af følgende:

  • Du kan gå gennem alle kommentar ved at trykke på Alt+R, N. Gentag denne handling, indtil du har gennemgået alle kommentarer eller har fundet den kommentar, du søgte efter.

  • Du kan gå gennem alle registrerede ændringer og kommentarer ved at trykke på Alt+R, H. Gentag denne handling, indtil du har gennemgået alle ændringer og kommentarer eller har fundet den ændring eller kommentar, du søgte efter.

 4. For at høre indholdet i margen, skal du bruge kommandoerne skærmen læser element navigation.

Fjerne registrerede ændringer

Den eneste måde du kan fjerne registrerede ændringer permanent på i et dokument, er ved at acceptere eller afvise dem.

Accepter eller afvis en enkelt registreret ændring

 1. Gå til den registrerede ændring, du vil fjerne.

 2. Gør et af følgende:

  • For at acceptere ændringen skal du trykke på Alt+R, A2. Du hører: "Acceptér, og gå til næste." Tryk på Enter. Den aktuelle ændring er blevet accepteret, og fokus flytter til den næste ændring i dokumentet.

  • Hvis du vil afvise ændringen, skal du trykke på Alt+R, J. Du kan høre: "Afvis, og gå til næste." Tryk på Enter. Den aktuelle ændring er blevet afvist, og fokus flytter til den næste ændring i dokumentet.

Accepter eller afvis alle registrerede ændringer

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil acceptere alle registrerede ændringer, skal du trykke på Alt+R, A2, L.

  • Hvis du vil afvise alle registrerede ændringer, skal du trykke på Alt+R, J, L.

Lad Registrer ændringer være slået til

Hvis du vil forhindre andre i at slå Registrer ændringer fra, kan du aktivere Lås registrering og angive en adgangskode. Når Registrerede ændringer er låst, kan alle, der åbner dokumentet, se ændringerne, men de kan ikke slå funktionen fra, og de kan ikke acceptere eller afvise ændringer.

 1. Tryk på Alt+R, G, L. Du hører: "Vinduet Lås registrering. Angiv adgangskode, valgfrit." I JAWS hører du "Forlader menuer, Lås registrering".

 2. Vælg og skriv en adgangskode, og tryk på tabulatortasten. Du hører: "Angiv igen for at bekræfte." Skriv din adgangskode igen, og tryk derefter på Enter.

Deaktiver Lås registrering

 1. Tryk på Alt+R, G, L. Du hører: "Vinduet Lås registrering af ændringer op, adgangskode."

  I JAWS hører du: "Forlader menu, Lås registrering af ændringer op, redigering af adgangskode."

 2. Angiv din adgangskode, og tryk på Enter.

Slå registrering af ændringer fra

Når du slår Registrer ændringer fra, stopper Word med at markere nye ændringer. Alle ændringer, som allerede er registreret, forbliver markeret i dokumentet, indtil du fjerner dem. Du kan deaktivere denne funktion ved enten at bruge en direkte tastaturgenvej eller båndet.

Du kan slå Registrer ændringer fra ved at trykke på Ctrl+Skift+E på tastaturet.

Hvis du vil bruge båndet til at slå Registrer ændringer fra, skal du trykke på Alt+R, G på tastaturet. Du hører: "Registrer ændringer, markeret menupunkt." Tryk derefter på G.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje til Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Du kan bruge Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den integrerede skærmlæser i Mac OS, til at se, hvem der har foretaget ændringer af dokumentet, administrere registrerede ændringer og slette kommentarer i dit Word til Mac-dokument.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • For den bedste læsnings- og redigeringsoplevelse, anbefaler vi at du bruger instillingerne Udskriftslayoutvisningen og Alle markeringer.

I dette emne

Slå registrering af ændringer til eller fra

Når du har aktiveret Registrer ændringer, markerer og viser Word til Mac de ændringer, som alle brugere foretager i dit dokument. Du kan aktivere denne funktion, ved at bruge en direkte tastaturgenvej.

Hvis du vil slå Registrer ændringer til og fra i tekstområdet i dokument, skal du trykke på Command+Shift+E.

Vise ændringer (rettelser) i et dokument

Du kan vælge, hvordan du vil have vist de registrerede ændringer i dokumentet.

 1. Tryk på F6, indtil du hører den nuværende valgte fane. Hvis du allerede er på fanen Gennemse, skal du gå videre til trin 3.

 2. Tryk på Højre eller Venstre piletast, indtil du hører "Fanen Gennemse" og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Fanen Gennemse valgt.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "<Nuværende markering>, Vis til gennemsyn, pop op-knappen."

 4. Hvis du vil udvide undermenuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten.

  En liste med følgende fire indstillinger for visning åbnes.

  • Enkel markering er standardindstillingen og angiver ændringer med en rød linje i dokumentets margen.

  • Ingen markering skjuler markering, så du kan se, hvordan dokumentet kommer til at se ud med ændringerne. Denne indstilling sletter ikke ændringerne.

   Bemærk!: Du kan få vist markeringer igen ved at vælge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser tilføjelser i brødteksten med forskellige farver, sletninger og formatændringer i kommentarruden. Denne indstilling er den anbefalede markering, og understøttes bedst af skærmlæsere.

  • Oprindeligt dokument viser dokumentet i dets oprindelige form.

 5. Tryk på Piletast op eller ned, indtil du hører det valg du ønsker, og tryk derefter på Control+Option+Mellemrumstasten. Du hører: "<Valgt markering >, Vis til gennemsyn."

 6. Tryk på Tabulatortasten, for at vælge den type markering du gerne vil se, indtil du hører "Indstillinger for markering, menuknappen," og tryk derefter på Control+Option+Mellemrumstasten.

  Der åbnes en liste med følgende indstillinger:

  • Kommentarer

  • Håndskrift

  • Indsættelser og sletninger

  • Formatering

  • Registrer flytninger fra/til

  • Balloner

  • Reviewere:

 7. Tryk på Piletasterne op eller ned i listen, indtil du hører navnet på den ønskede indstilling. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrumstasten. Gentag dette trin for alle de markeringstyper, du gerne vil markere eller fjerne markeringen for.

Naviger til registrerede ændringer

Når Registrer ændringer er aktiveret, markerer Word brødteksten eller kommentarruden i dokumentet. VoiceOver annoncerer ændringerne og typen af ændringer, når du gennemlæser teksten.

 • Understregning og farve anvendes til indsættelser i brødteksten. Du hører "Indsætningsændring", når du navigerer ved begyndelsen og slutningen af en registreret ændring.

 • Word markerer sletninger i kommentarruden. VoiceOver oplæser det slettede ord.

 • Hvis formateringen er blevet ændret, kan du høre: "Formatændring". Hvis du vil høre oplysninger om formateringsændringerne, skal du gå til margenen af dokumentet.

 1. Sørg for, at du har valgt indstillingen Alle markeringer som beskrevet ovenfor i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

 2. Gør et af følgende:

  Brug knapperne Næste og Forrige

  1. For at navigere gennem alle registrerede ændringer i dit dokument én ad gangen. Så gå til fanen Gennemse, som beskrevet i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

  2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Forrige, forrige" eller "Næste knap, næste," og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Gentag dette trin, indtil du har gennemgået ændringerne.

  Brug ruden Kommentarer

  1. For at bevæge dig gennem sletninger og formateringsændringer, der er logget i ruden Kommentarer i området redigering, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast. Fokus flyttes til kommentarerruden.

  2. For at flytte rundt i listen, skal du trykke på Control+Option+Piletasterne op eller ned.

  Brug ruden Korrektur

  1. For at navigere til ruden Korrektur, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple."

  2. Tryk på Højre piletast, indtil du hører "Vis" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  3. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører "Sidepanel" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  4. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører "Gennemse" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  5. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Oversigt": For at lytte til en oversigt over ændringerne, skal du trykke på Højre piletast. Du hører det samlede antal ændringer samt antallet af indsættelser, sletninger, flytninger, formateringsændringer og kommentarer.

  6. For at flytte fra et resumé til flere detaljer, skal du trykke på VO+Shift+Piletast op. Du hører: "Ud af korrekturrudegruppen".

  7. Tryk på Piletast ned én gang, og tryk derefter på Control+Option+Shift+Piletast ned. VoiceOver læser Redigeringoplysningerne efter linje.

  8. For at lukke ruden Korrektur, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast Op. Tryk på Piletast Op, indtil du hører: "Miniaturerude." Tryk på Højre piletast, indtil du hører "Knappen luk", og tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum.

Fjerne registrerede ændringer

Den eneste måde du kan fjerne registrerede ændringer permanent på i et dokument, er ved at acceptere eller afvise dem.

Acceptér eller afvis en enkelt registreret ændring

 1. Naviger til den registrerede ændring, du gerne vil fjerne som beskrevet i Naviger til registrerede ændringer.

 2. Gå til fanen Gennemse, som beskrevet i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

 3. Gør et af følgende:

  • For at acceptere ændringen, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Menuknappen Accepter", og derefter trykke på Control+Option+Shift+M. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Acceptér og gå til næste", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Andringen er blevet accepteret, og fokus flyttes til den næste ændring i dokumentet.

  • For at afvise ændringen, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Afvis menuknappen", og tryk derefter på Control+Option+Shift+M. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Afvis og gå til næste", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Den aktuelle ændring er blevet afvist, og fokus flyttes til den næste ændring i dokumentet.

Acceptér eller afvis alle registrerede ændringer

 1. Gå til fanen Gennemse, som beskrevet i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

 2. Gør et af følgende:

  • For at acceptere alle ændringer, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Accepter menuknappen", og derefter trykke på Control+Option+Shift+M. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Acceptér alle ændringer", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  • For at afvise alle ændringer, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Menuknappen Afvis", og derefter trykke på Control+Option+Shift+M. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Afvis alle ændringer", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Lad Registrer ændringer være slået til

Hvis du vil forhindre andre i at slå Registrer ændringer fra, kan du låse funktionen. Du kan også angive en adgangskode, for yderligere beskyttelse. Når Registrerede ændringer er låst, kan alle der åbner dokumentet, se ændringerne, men de kan ikke slå funktionen fra, og de kan ikke acceptere eller afvise ændringer.

 1. Gå til fanen Gennemse, som beskrevet i Vis ændringer (rettelser) i et dokument. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Beskyt dokument, markeret afkrydsningsfeltet" og tryk på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Adgangskodebeskyttelse åbnes.

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Beskyt dokument fra", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Registrerede ændringer knappen Alternativ", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at angive en adgangskode, indtil du hører "Beskyttelse sikker, rediger tekst". Vælg og skriv en adgangskode, og tryk på tabulatortasten.

 5. Skriv adgangskoden igen i bekræftelsesdialogboksen og tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "OK, standardknap." Tryk på Control+Option+Mellemrum.

 6. Tryk på Tabulator, indtil du hører "Standardknappen OK", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Slå registrering af ændringer fra

 1. I dialogboksen Beskyt med adgangskode skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Beskyt dokument for" og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

 2. Skriv adgangskoden og tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Standardknappen OK", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Standardknappen OK" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Bruge VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at skifte Registrer ændringer til eller fra i dokumentet Word til iOS. Finde de eksisterende ændringer i dokumentet, og acceptere eller afvise dem. Låse Registrer ændringer på, så andre ikke kan slå den fra.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Slå registrering af ændringer til eller fra

Når du aktiverer registrering af ændringer, er alle ændringer i dokumentet Word registreres og vises.

 1. Åbn dokumentet i Word. Stryg til højre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 2. Du hører den aktuelt markerede fane, f.eks.: "Home-fanen". For at skifte til fanen Gennemse, dobbelttryk på skærmen, og stryg mod højre eller venstre, indtil du høre "Gennemse, under fanen" og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryge til højre flere gange, indtil du høre "Registrer ændringer, fra knappen" (hvis Registrer ændringer er i øjeblikket er slået fra) eller "Markeret, Registrer ændringer på knappen" (hvis Registrer ændringer er i øjeblikket er på), og Dobbelttryk på skærmen for at slå til eller fra.

 4. For at lukke fanen og vende tilbage til dokumentet, stryge venstre flere gange, indtil du høre "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

Naviger til registrerede ændringer

Brug fanen Gennemse i visningen Udskriftslayout til at navigere i registrerede ændringer og kommentarer i dokumentet Word.

 1. Kontrollér, at dokumentet er åbent i visningen Udskriftslayout i Word.

  Hvis du vil ændre til visningen Udskriftslayout, skal du stryge højre, indtil du høre "Udskriftslayout, knappen," og dobbelttrykke på skærmen. Hvis du hører "Mobilvisning, knappen" du allerede er i visningen Udskriftslayout.

 2. Stryg mod højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Du hører den aktuelt markerede fane, f.eks.: "Home-fanen". Hvis det er nødvendigt, dobbelttryk på skærmen, og stryg mod højre eller venstre, indtil du høre "Gennemse, under fanen" og dobbelttrykke på skærmen.

 4. For at gå til ændringer i dokumentet skal du stryge højre flere gange, indtil du høre "næste ændring, knappen" eller "forrige ændring, knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Til at høre ændring eller kommentar, stryg til højre for flere gange, indtil du høre den person, der har foretaget ændringen og ændret tekst eller kommentar.

 6. For at flytte til den næste ændring, skal du stryge mod venstre, indtil du høre "Næste, knappen Skift," og dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil høre ændring eller kommentar, stryg til højre, indtil du høre den. Flytte tilbage til knappen Næste ændring, stryge til venstre.

Acceptér eller afvis ændringer

Du kan kontrollere og acceptere eller afvise ændringer i et Word dokument én eller vælge at acceptere eller afvise dem alle på én gang.

 1. Naviger til den ændring, du vil acceptere eller afvise som beskrevet i Naviger til registrerede ændringer ovenfor.

 2. Stryg til venstre flere gange, indtil du høre "Accepter, knappen" eller "Afvis, knappen" og Dobbelttryk på skærmen.

 3. Menuen Accepter eller Afvis åbnes. For at høre de tilgængelige indstillinger, skal du stryge til højre. Når du hører den indstilling, du vil markere, dobbelttryk på skærmen.

Lad Registrer ændringer være slået til

For at forhindre andre i at deaktivere registrering af ændringer i dokumentet, kan du vælge for at blokere andre forfattere. Andre åbne dokumentet kan stadig se den, men de kan ikke slå Registrer ændringer, eller acceptere eller afvise ændringer.

 1. Åbn dokumentet i Word. Stryg til højre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 2. Du hører den aktuelt markerede fane, f.eks.: "Home-fanen". For at skifte til fanen Gennemse, dobbelttryk på skærmen, og stryg mod højre eller venstre, indtil du høre "Gennemse, under fanen" og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg højre flere gange, indtil du høre "blokere andre forfattere, knappen" og dobbelttrykke på skærmen.

 4. Menuen Bloker for forfattere åbnes. Stryg til højre, indtil du høre "blokere andre forfattere, knappen" og dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at skifte Registrer ændringer til eller fra i dokumentet Word til Android. Finde de eksisterende ændringer i dokumentet, og acceptere eller afvise dem.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Slå registrering af ændringer til eller fra

Når du aktiverer registrering af ændringer, registreres alle ændringer i dokumentet Word.

 1. Åbn dokumentet i Word. Stryg til højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Du hører den aktuelt markerede fane, f.eks.: "under fanen menuen Hjem, markeret". For at skifte til fanen Gennemse, dobbelttryk på skærmen, og stryg mod højre eller venstre, indtil du høre "Gennemse, under fanen" og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg højre flere gange, indtil du høre "Registrer ændringer, der ikke er markeret, skifte" (hvis Registrer ændringer er slukket) eller "Registrer ændringer, der er markeret, Skift" (hvis Registrer ændringer er i øjeblikket er på), og Dobbelttryk på skærmen for at slå til eller fra.

 4. For at lukke fanen og vende tilbage til dokumentet, venstre stryg flere gange, indtil du høre "Markeret, flere indstillinger, Skift,", og Dobbelttryk på skærmen.

Naviger til registrerede ændringer

Brug fanen Gennemse til at navigere i de registrerede ændringer i dokumentet Word.

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Du hører den aktuelt markerede fane, f.eks.: "under fanen menuen Hjem, markeret". For at skifte til fanen Gennemse, dobbelttryk på skærmen, og stryg mod højre eller venstre, indtil du høre "Gennemse, under fanen" og dobbelttrykke på skærmen.

 3. For at gå til ændringer i dokumentet skal du stryge højre flere gange, indtil du høre "næste ændring, knappen" eller "forrige ændring, knappen", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører ændret tekst.

 4. Fokus forbliver på knappen Næste ændring eller forrige ændre. Du kan skifte mellem ændringerne, bare Dobbelttryk på skærmen.

Acceptér eller afvis ændringer

Du kan kontrollere og acceptere eller afvise ændringer i et Word dokument én eller vælge at acceptere eller afvise dem alle på én gang.

 1. Naviger til den ændring, du vil acceptere eller afvise som beskrevet i Naviger til registrerede ændringer ovenfor.

 2. Stryg til venstre flere gange, indtil du høre "Accepter, menuen" eller "Afvis, menuen" og Dobbelttryk på skærmen.

 3. Menuen Accepter eller Afvis åbnes. For at høre de tilgængelige indstillinger, skal du stryge til højre. Når du hører den indstilling, du vil markere, dobbelttryk på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at se, hvem der har foretaget ændringer af dokumentet og administrere registrerede ændringer i dit Word Mobile-dokument.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gå til fanen Gennemse

Du kan finde Registrer ændringer og andre funktioner beskrevet i dette emne på fanen Gennemse.

 1. I dokumentet kan du stryge op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 2. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides.

 3. Stryg til venstre med én finger, indtil du hører: "Hjem-knap, skjult. Dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Hjem, <antal tilgængelige faner og den aktuelle fanes placering på menulisten>, markeret." Hovedmenuen er nu udvidet.

 4. Stryg til højre i menuen med én finger, indtil du hører: "Gennemse, <antal tilgængelige faner og den aktuelle fanes placering på menulisten>, dobbelttryk for at vælge." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Vinduet Word." Indstillingerne på fanen Gennemse er nu tilgængelige.

Slå registrering af ændringer til

Når du slår Registrer ændringer til, markerer og viser Word Mobile de ændringer, som alle brugere foretager i dit dokument. Oplæser læser de registrerede ændringer sammen med brødteksten.

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Fra, knappen Registrer ændringer. Dobbelttryk for at slå til." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Til, knappen Registrer ændringer." Registrer ændringer er nu aktiveret, og du kan begynde at redigere dokumentet.

Vis ændringer (rettelser) i et dokument

I Word Mobile kan du vælge, hvordan du vil have vist de registrerede ændringer i dokumentet.

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Knappen Vis til korrektur, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Knappen Tilbage."

 2. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Enkel markering, en af fire." Listen "visningsindstillinger" er tilgængelig med følgende indstillinger:

  • Enkel markering er standardindstillingen og angiver ændringer med en rød linje i dokumentets margen.

  • Ingen markering skjuler markering, så du kan se, hvordan dokumentet kommer til at se ud med ændringerne. Denne indstilling sletter ikke ændringerne.

   Bemærk!: Du kan få vist markeringer igen ved at vælge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser alle redigeringer med forskellige farver tekst og streger.

  • Oprindelig viser dokumentet i dets oprindelige form.

 3. Stryg til højre med én finger, indtil du hører den visningsindstilling, du vil vælge. Dobbelttryk derefter på skærmen. Du vil høre: "<navn på markering>, valgt." Fokus flyttes tilbage til dokumentets redigeringsvindue.

Fjerne registrerede ændringer

Den eneste måde du kan fjerne registrerede ændringer permanent på i et dokument, er ved at acceptere eller afvise dem.

Accepter eller afvis en enkelt registreret ændring

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Ændringer-gruppe." Stryg til højre med én finger i gruppen Ændringer, indtil du hører: "Knappen Næste, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til en registreret ændring i dokumentet. Du kan høre den markerede tekst. Dobbeltklik, indtil du når til den ændring, du vil slette.

 2. Gør et af følgende:

  • For at acceptere ændringen skal du i fanen Gennemse stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Acceptér. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Den aktuelle ændring er blevet accepteret, og fokus flytter til den næste ændring.

  • For at afvise ændringen skal du i fanen Gennemse stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Afvis. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Den aktuelle ændring er blevet afvist, og fokus flytter til den næste ændring.

Accepter eller afvis alle registrerede ændringer

 1. Gør et af følgende:

  • For at acceptere alle registrerede ændringer skal du i fanen Gennemse stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Acceptér. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Tryk tre gange på skærmen. Du hører: "Knappen Tilbage." Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Acceptér alle ændringer-knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

  • For at afvise alle registrerede ændringer skal du i fanen Gennemse stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Afvis. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Tryk tre gange på skærmen. Du hører: "Knappen Tilbage." Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Afvis alle ændringer-knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

Slå registrering af ændringer fra

Når du slår Registrer ændringer fra, stopper Word Mobile med at markere nye ændringer. Alle ændringer, som allerede er registreret, forbliver markeret i dokumentet, indtil du fjerner dem.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×