Brug en skærmlæser til at registrere og gennemse ændringer i et dokument i Word

Brug en skærmlæser til at registrere og gennemse ændringer i et dokument i Word

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at registrere, vise og få vist ændringerne i dit dokument. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer også, hvordan du kan acceptere eller afvise registrerede ændringer.

Dekorativt ikon skal du have en vejledning i, hvordan du registrerer ændringer eller accepterer registrerede ændringer i et Word dokument, men ikke bruger en skærmlæser? Se registrere ændringer i Word eller acceptere registrerede ændringer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger en skærmlæser, skal du bruge skærmlæserens ændringstast – nogle gange sammen med andre relaterede taster – til at navigere i og betjene appen samt udføre handlinger. I dokumentationen angives dette med "Skærmlæserens ændringstast."

I dette emne

Slå registrering af ændringer til

Når du slår Registrer ændringer til, vil Word markere og vise eventuelle ændringer, som alle foretager i dokumentet. Du kan aktivere denne funktion, ved enten at bruge en direkte tastaturgenvej eller på båndet.

 1. For at aktivere Registrer ændringer kan du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil bruge den direkte genvej, skal du trykke på CTRL + SKIFT + E.

  • Hvis du vil bruge båndet, skal du trykke på alt + R, G, G.

Vælg, hvordan du vil vise ændringer (rettelser)

Du kan vælge, hvordan du vil vise de registrerede ændringer i dokumentet.

 1. Tryk på alt + R, T, D. Menuen markering udvides, og du hører navnet på den aktuelt markerede markering.

 2. På listen markering skal du trykke på pil op eller ned, indtil du hører navnet på den ønskede indstilling. Der findes følgende indstillinger:

  • Enkel markering er standardindstillingen og angiver, hvor ændringerne er med en lodret streg i dokumentets margen. Din skærmlæser meddeler, at der er en ændring i starten af et ændret afsnit.

  • Ingen markeringer skjuler markering, så du kan se, hvordan dokumentet kommer til at se ud med ændringerne. Denne indstilling sletter ikke ændringerne.

   Tip!: Hvis du vil have vist koden igen, skal du vælge enkel markering eller alle markeringer.

  • Alle markeringer viser alle redigeringer med forskellige farver tekst og streger. Denne indstilling er den anbefalede markering. Din skærmlæser meddeler ændringen og ændringstypen, hvor ændringen blev foretaget.

   Hvis formateringen er blevet ændret, læser JAWS også oplysningerne om ændringen. Med Oplæser skal du gå til margennoter eller ruden korrektur for at høre detaljerne. Hvis du vil have vejledning, skal du gå til gå til oplysninger om at formatere ændringer med Oplæser eller vise alle ændringer (rettelser) i korrekturruden.

  • Oprindeligt dokument viser dokumentet i dets oprindelige form.

  Tryk på ENTER for at vælge og anvende en indstilling.

 3. Hvis du vil vælge, hvilke ændringer der skal spores, skal du trykke på alt + R, T og derefter på M. Menuen Vis markering er udvidet. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Enter.

  Gentag dette trin for alle de markeringstyper, du gerne vil markere.

Kontrollér og Naviger i de registrerede ændringer

Du har flere muligheder for at kontrollere og navigere i de registrerede ændringer i et dokument. Du kan bare lade din skærmlæser læse dokumentet, der fortæller ændringerne. Hvis dokumentet er langt, eller der er mange registrerede ændringer, kan det være en god ide at bruge liste indstillingerne Word eller skærmlæseren giver dig en oversigt over ændringerne. Alternativt kan du navigere gennem dokument ændringen ved at ændre.

Vis alle ændringer i korrekturruden

 1. Tryk på alt + R + T, P. Menuen Korrekturrude er udvidet.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på H for at få vist ruden vandret.

  • Tryk på V for at få vist ruden lodret.

 3. Hvis du vil gennemse ændringerne i ruden, skal du trykke på pil op eller pil ned.

 4. Når du er færdig med at arbejde med korrekturruden, skal du trykke på alt + R + T, P, og derefter trykke på ENTER for at lukke ruden.

Vis alle ændringer i JAWS Virtual Viewer

 1. Tryk på Windows-logo tasten + semikolon (:). De elementer, der skal vises i dialogboksen Virtual Viewer åbnes.

 2. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører "revideringer", og tryk derefter på ENTER. Den virtuelle fremviser åbnes, og du hører det samlede antal ændringer i dokumentet.

 3. Tryk på tabulatortasten for at gennemse listen over ændringer. JAWS læser ændringerne og dens detaljer.

 4. Når du er på en ændring, skal du trykke på ENTER for at hoppe til brødteksten i dokumentet.

Vis alle ændringer i dialogboksen JAWS-revisioner

 1. Tryk på Skift + SL-tast + R. Dialogboksen ændringer åbnes.

 2. Tryk på pil ned-tasten for at gennemse listen over ændringer.

 3. Når du er på en ændring, skal du trykke på ENTER for at hoppe til brødteksten i dokumentet.

Læs de registrerede ændringer indbygget

Den måde, din skærmlæser meddeler ændringerne og ændrer typer, når du læser dokumentet, afhænger af den valgte markering og den skærmlæser, du bruger.

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger en skærmlæser til at læse et Word dokument, skal du gå til Læs et dokument.

Tip!: Med JAWS kan du åbne tale oversigten, hvis du vil kontrollere, hvad JAWS har sagt. På ethvert tidspunkt skal du trykke på SL-tasten + mellemrum efterfulgt af H. Tryk på pil op eller pil ned for at gennemse tale oversigten.

Navigere i ændringerne én ad gangen

Du kan bruge tastaturgenveje til at flytte gennem de registrerede ændringer én ad gangen.

 • Hvis du vil gå til næste ændring i dokumentet, skal du trykke på alt + R, H, 1.

 • Hvis du vil gå til den forrige ændring i dokumentet, skal du trykke på alt + R, F.

Gå til oplysninger om formatering af ændringer med Oplæser

Du kan navigere fra området for dokumentredigering til margenen for at se detaljerne for en registreret ændring af formateringen.

 1. Vælg indstillingen alle markeringer som beskrevet ovenfor i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

 2. Lad din skærmlæser læse brødteksten, indtil der vises en formateringsændring. Tryk derefter på SR-tasten + A.

 3. Fokus flyttes til margenen, og Oplæser meddeler ændrings detaljerne. Hvis du vil vende tilbage til brødteksten, skal du trykke på venstre piletast.

Fjerne registrerede ændringer

Den eneste måde du kan fjerne registrerede ændringer permanent på i et dokument, er ved at acceptere eller afvise dem.

Acceptér en enkelt registreret ændring

Du kan acceptere enkelte ændringer i dokumentets brødtekst, Korrekturrudeeller margennoter.

 1. Gå til den registrerede ændring, du vil fjerne.

 2. Gør et af følgende for at acceptere ændringen:

  • Tryk på Skift+F10. Genvejsmenuen åbnes. Tryk på E. Ændringen accepteres, og fokus vender tilbage til brødtekst.

  • Tryk på alt + R, A, 2. Du hører: "Acceptér, og gå til næste." Tryk på Enter. Ændringen accepteres, og fokus flyttes til den næste ændring.

Afvis en enkelt registreret ændring

Du kan afvise enkelte ændringer i dokumentets brødtekst, Korrekturrudeeller margennoter.

 1. Gå til den registrerede ændring, du vil fjerne.

 2. Hvis du vil afvise ændringen, skal du gøre et af følgende:

  • Tryk på Skift+F10. Genvejsmenuen åbnes. Tryk på R. Ændringen afvises, og fokus vender tilbage til brødtekst.

  • Hvis du vil afvise ændringen, skal du trykke på alt + R, J. Du hører: "Afvis, og gå til næste." Tryk på Enter. Den aktuelle ændring afvises, og fokus flyttes til den næste ændring.

Accepter eller afvis alle registrerede ændringer

 • Hvis du vil acceptere alle registrerede ændringer, skal du trykke på alt + R, A, 2, L.

 • Hvis du vil afvise alle registrerede ændringer, skal du trykke på alt + R, J, L.

Lad Registrer ændringer være slået til

Hvis du vil forhindre andre i at slå Registrer ændringer fra, kan du aktivere Lås registrering og angive en adgangskode. Når Registrerede ændringer er låst, kan alle, der åbner dokumentet, se ændringerne, men de kan ikke slå funktionen fra, og de kan ikke acceptere eller afvise ændringer.

 1. Tryk på alt + R, G, L. Du hører: "lås sporing."

 2. Vælg og skriv en adgangskode, og tryk på tabulatortasten. Du hører: "Angiv igen for at bekræfte." Skriv din adgangskode igen, og tryk derefter på Enter.

Deaktiver Lås registrering

 1. Tryk på alt + R, G, L. Du hører: "Lås op i vinduet sporing, adgangskode."

 2. Angiv din adgangskode, og tryk på Enter.

Slå registrering af ændringer fra

Når du slår Registrer ændringer fra, stopper Word med at markere nye ændringer. Alle ændringer, som allerede er registreret, forbliver markeret i dokumentet, indtil du fjerner dem. Du kan deaktivere denne funktion ved enten at bruge en direkte tastaturgenvej eller båndet.

 • Du kan slå Registrer ændringer fra ved at trykke på Ctrl+Skift+E på tastaturet.

 • Hvis du vil bruge båndet til at deaktivere Registrer ændringer, skal du trykke på alt + R, G, g på tastaturet.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse og slette kommentarer i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Du kan bruge Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den integrerede skærmlæser i Mac OS, til at se, hvem der har foretaget ændringer af dokumentet, administrere registrerede ændringer og slette kommentarer i dit Word til Mac-dokument.

Dekorativt ikon skal du have en vejledning i, hvordan du registrerer ændringer eller accepterer registrerede ændringer i et Word dokument, men ikke bruger en skærmlæser? Se registrere ændringer i Word eller acceptere eller afvise registrerede ændringer i Word.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • For den bedste læsnings- og redigeringsoplevelse, anbefaler vi at du bruger instillingerne Udskriftslayoutvisningen og Alle markeringer.

I dette emne

Slå registrering af ændringer til eller fra

Når du har aktiveret Registrer ændringer, markerer og viser Word til Mac de ændringer, som alle brugere foretager i dit dokument. Du kan aktivere denne funktion, ved at bruge en direkte tastaturgenvej.

Hvis du vil slå Registrer ændringer til og fra i tekstområdet i dokument, skal du trykke på Command+Shift+E.

Vise ændringer (rettelser) i et dokument

Du kan vælge, hvordan du vil have vist de registrerede ændringer i dokumentet.

 1. Tryk på F6, indtil du hører den nuværende valgte fane. Hvis du allerede er på fanen Gennemse, skal du gå videre til trin 3.

 2. Tryk på Højre eller Venstre piletast, indtil du hører "Fanen Gennemse" og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Fanen Gennemse valgt.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "<Nuværende markering>, Vis til gennemsyn, pop op-knappen."

 4. Hvis du vil udvide undermenuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten.

  En liste med følgende fire indstillinger for visning åbnes.

  • Enkel markering er standardindstillingen og angiver ændringer med en rød linje i dokumentets margen.

  • Ingen markering skjuler markering, så du kan se, hvordan dokumentet kommer til at se ud med ændringerne. Denne indstilling sletter ikke ændringerne.

   Bemærk!: Du kan få vist markeringer igen ved at vælge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser tilføjelser i brødteksten med forskellige farver, sletninger og formatændringer i kommentarruden. Denne indstilling er den anbefalede markering, og understøttes bedst af skærmlæsere.

  • Oprindeligt dokument viser dokumentet i dets oprindelige form.

 5. Tryk på Piletast op eller ned, indtil du hører det valg du ønsker, og tryk derefter på Control+Option+Mellemrumstasten. Du hører: "<Valgt markering >, Vis til gennemsyn."

 6. Tryk på Tabulatortasten, for at vælge den type markering du gerne vil se, indtil du hører "Indstillinger for markering, menuknappen," og tryk derefter på Control+Option+Mellemrumstasten.

  Der åbnes en liste med følgende indstillinger:

  • Kommentarer

  • Håndskrift

  • Indsættelser og sletninger

  • Formatering

  • Registrer flytninger fra/til

  • Balloner

  • Reviewere:

 7. Tryk på Piletasterne op eller ned i listen, indtil du hører navnet på den ønskede indstilling. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrumstasten. Gentag dette trin for alle de markeringstyper, du gerne vil markere eller fjerne markeringen for.

Naviger til registrerede ændringer

Når Registrer ændringer er aktiveret, markerer Word brødteksten eller kommentarruden i dokumentet. VoiceOver annoncerer ændringerne og typen af ændringer, når du gennemlæser teksten.

 • Understregning og farve anvendes til indsættelser i brødteksten. Du hører "Indsætningsændring", når du navigerer ved begyndelsen og slutningen af en registreret ændring.

 • Word markerer sletninger i kommentarruden. VoiceOver oplæser det slettede ord.

 • Hvis formateringen er blevet ændret, kan du høre: "Formatændring". Hvis du vil høre oplysninger om formateringsændringerne, skal du gå til margenen af dokumentet.

 1. Sørg for, at du har valgt indstillingen Alle markeringer som beskrevet ovenfor i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

 2. Gør et af følgende:

  Brug knapperne Næste og Forrige

  1. For at navigere gennem alle registrerede ændringer i dit dokument én ad gangen. Så gå til fanen Gennemse, som beskrevet i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

  2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Forrige, forrige" eller "Næste knap, næste," og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Gentag dette trin, indtil du har gennemgået ændringerne.

  Brug ruden Kommentarer

  1. For at bevæge dig gennem sletninger og formateringsændringer, der er logget i ruden Kommentarer i området redigering, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast. Fokus flyttes til kommentarerruden.

  2. For at flytte rundt i listen, skal du trykke på Control+Option+Piletasterne op eller ned.

  Brug ruden Korrektur

  1. For at navigere til ruden Korrektur, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple."

  2. Tryk på Højre piletast, indtil du hører "Vis" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  3. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører "Sidepanel" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  4. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører "Gennemse" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Oversigt". Hvis du vil lytte til oversigten over ændringerne, skal du trykke på højre piletast. Du hører det samlede antal ændringer og antallet af indsætninger, sletninger, flytninger, formateringsændringer og kommentarer.

  6. For at flytte fra et resumé til flere detaljer, skal du trykke på VO+Shift+Piletast op. Du hører: "Ud af korrekturrudegruppen".

  7. Tryk på Piletast ned én gang, og tryk derefter på Control+Option+Shift+Piletast ned. VoiceOver læser Redigeringoplysningerne efter linje.

  8. For at lukke ruden Korrektur, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast Op. Tryk på Piletast Op, indtil du hører: "Miniaturerude." Tryk på Højre piletast, indtil du hører "Knappen luk", og tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum.

Fjerne registrerede ændringer

Den eneste måde du kan fjerne registrerede ændringer permanent på i et dokument, er ved at acceptere eller afvise dem.

Acceptér eller afvis en enkelt registreret ændring

 1. Naviger til den registrerede ændring, du gerne vil fjerne som beskrevet i Naviger til registrerede ændringer.

 2. Gå til fanen Gennemse, som beskrevet i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

 3. Gør et af følgende:

  • For at acceptere ændringen, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Menuknappen Accepter", og derefter trykke på Control+Option+Shift+M. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Acceptér og gå til næste", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Andringen er blevet accepteret, og fokus flyttes til den næste ændring i dokumentet.

  • For at afvise ændringen, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Afvis menuknappen", og tryk derefter på Control+Option+Shift+M. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Afvis og gå til næste", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Den aktuelle ændring er blevet afvist, og fokus flyttes til den næste ændring i dokumentet.

Acceptér eller afvis alle registrerede ændringer

 1. Gå til fanen Gennemse, som beskrevet i Vis ændringer (rettelser) i et dokument.

 2. Gør et af følgende:

  • For at acceptere alle ændringer, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Accepter menuknappen", og derefter trykke på Control+Option+Shift+M. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Acceptér alle ændringer", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  • For at afvise alle ændringer, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Menuknappen Afvis", og derefter trykke på Control+Option+Shift+M. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Afvis alle ændringer", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Lad Registrer ændringer være slået til

Hvis du vil forhindre andre i at slå Registrer ændringer fra, kan du låse funktionen. Du kan også angive en adgangskode, for yderligere beskyttelse. Når Registrerede ændringer er låst, kan alle der åbner dokumentet, se ændringerne, men de kan ikke slå funktionen fra, og de kan ikke acceptere eller afvise ændringer.

 1. Gå til fanen Gennemse, som beskrevet i Vis ændringer (rettelser) i et dokument. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Beskyt dokument, markeret afkrydsningsfeltet" og tryk på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Adgangskodebeskyttelse åbnes.

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Beskyt dokument fra", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Registrerede ændringer knappen Alternativ", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at angive en adgangskode, indtil du hører "Beskyttelse sikker, rediger tekst". Vælg og skriv en adgangskode, og tryk på tabulatortasten.

 5. Skriv adgangskoden igen i bekræftelsesdialogboksen og tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "OK, standardknap." Tryk på Control+Option+Mellemrum.

 6. Tryk på Tabulator, indtil du hører "Standardknappen OK", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Slå registrering af ændringer fra

 1. I dialogboksen Beskyt med adgangskode skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Beskyt dokument for" og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

 2. Skriv adgangskoden og tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Standardknappen OK", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Standardknappen OK" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at slå Registrer ændringer til eller fra i dit Word til iOS -dokument. Find de eksisterende ændringer i dokumentet, og Acceptér eller Afvis dem. Lås Registrer ændringer, så andre ikke kan slå det fra.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Slå registrering af ændringer til eller fra

Når du slår Registrer ændringer til, registreres og vises alle de ændringer, der er foretaget i dit Word -dokument.

 1. Åbn dokumentet i Word. Stryg til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Du hører den aktuelt markerede fane, f. eks.: "hjem, tab." Hvis du vil skifte til fanen Gennemse , skal du dobbelttrykke på skærmen og stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Gennemse, fane", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre gentagne gange, indtil du hører "Registrer ændringer, fra, knap" (hvis Registrer ændringer er slået fra) eller "markeret, Registrer ændringer, knappen, knappen" (hvis Registrer ændringer er aktiveret), og Dobbelttryk på skærmen for at slå den til eller fra.

 4. Hvis du vil lukke tabulatoren og vende tilbage til dokumentet, skal du stryge til venstre gentagne gange, indtil du hører "knappen Skjul bånd", og så dobbelttrykke på skærmen.

Naviger til registrerede ændringer

Brug fanen Gennemse i visningen udskrifts layout til at navigere i de registrerede ændringer og kommentarer i dit Word -dokument.

 1. Sørg for, at dokumentet er åbent i visningen udskrifts layout i Word.

  Hvis du vil skifte til visningen Udskriftslayout , skal du stryge til højre, indtil du hører "udskriftslayout, knap", og så dobbelttrykke på skærmen. Hvis du hører "mobilvisning, knap", er du allerede i visningen udskrifts layout .

 2. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. Du hører den aktuelt markerede fane, f. eks.: "hjem, tab." Hvis det er nødvendigt, skal du dobbelttrykke på skærmen og stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Gennemse, fane", og så dobbelttrykke på skærmen.

 4. Hvis du vil navigere til ændringer i dokumentet, skal du stryge til højre flere gange, indtil du hører "næste ændring, knap" eller "forrige ændring, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil høre en ændring eller kommentar, skal du stryge til højre flere gange, indtil du hører den person, der har foretaget ændringen, og den ændrede tekst eller kommentar.

 6. Hvis du vil gå til næste ændring, skal du stryge til venstre, indtil du hører "næste ændring, knap", og så dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil høre en ændring eller kommentar, skal du stryge til højre, indtil du hører den. Hvis du vil gå tilbage til knappen næste ændring , skal du stryge til venstre.

Acceptér eller afvis ændringer

Du kan kontrollere og acceptere eller afvise ændringerne i et Word -dokument én efter én eller vælge at acceptere eller afvise dem alle på én gang.

 1. Gå til den ændring, du vil acceptere eller afvise som beskrevet i Naviger til registrerede ændringer ovenfor.

 2. Stryg til venstre gentagne gange, indtil du hører "knappen Acceptér, knap" eller "Afvis", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Menuen Acceptér eller Afvis åbnes. Stryg til højre for at høre de tilgængelige indstillinger. Når du hører den indstilling, du vil vælge, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Lad Registrer ændringer være slået til

Hvis du vil forhindre andre i at slå Registrer ændringer fra i dokumentet, kan du vælge at blokere andre forfattere. Andre, der åbner dokumentet, kan stadig se det, men de kan ikke slå Registrer ændringer fra eller acceptere eller afvise ændringer.

 1. Åbn dokumentet i Word. Stryg til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Du hører den aktuelt markerede fane, f. eks.: "hjem, tab." Hvis du vil skifte til fanen Gennemse , skal du dobbelttrykke på skærmen og stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Gennemse, fane", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre flere gange, indtil du hører "Bloker andre forfattere, knap", og Dobbelttryk på skærmen.

 4. Menuen Bloker forfattere åbnes. Stryg til højre, indtil du hører "Bloker andre forfattere, knap", og Dobbelttryk på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at slå Registrer ændringer til eller fra i dit Word til Android -dokument. Find de eksisterende ændringer i dokumentet, og Acceptér eller Afvis dem.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Slå registrering af ændringer til eller fra

Når du slår Registrer ændringer til, registreres alle de ændringer, der er foretaget i dit Word -dokument.

 1. Åbn dokumentet i Word. Stryg til højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Du hører den aktuelt markerede fane, f. eks.: "fane menu, hjem, markeret". Hvis du vil skifte til fanen Gennemse , skal du dobbelttrykke på skærmen og stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Gennemse, fane", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre gentagne gange, indtil du hører "Registrer ændringer, ikke markeret, Skift" (hvis Registrer ændringer er slået fra) eller "Registrer ændringer, markeret, Skift" (hvis Registrer ændringer er aktiveret), og Dobbelttryk på skærmen for at slå til eller fra.

 4. Hvis du vil lukke tabulatoren og vende tilbage til dokumentet, skal du stryge til venstre gentagne gange, indtil du hører "kontrolleret, flere indstillinger, Skift" og dobbelttrykke på skærmen.

Naviger til registrerede ændringer

Brug fanen Gennemse til at navigere i de registrerede ændringer i dit Word -dokument.

 1. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Du hører den aktuelt markerede fane, f. eks.: "fane menu, hjem, markeret". Hvis du vil skifte til fanen Gennemse , skal du dobbelttrykke på skærmen og stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Gennemse, fane", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil navigere til ændringerne i dokumentet, skal du stryge til højre flere gange, indtil du hører "næste ændring, knap" eller "forrige ændring, knap", og dobbelttrykke på skærmen. Du hører den ændrede tekst.

 4. Fokus forbliver på knappen næste ændring eller Forrige ændring . Du kan bladre gennem ændringerne ved blot at dobbelttrykke på skærmen.

Acceptér eller afvis ændringer

Du kan kontrollere og acceptere eller afvise ændringerne i et Word -dokument én efter én eller vælge at acceptere eller afvise dem alle på én gang.

 1. Gå til den ændring, du vil acceptere eller afvise som beskrevet i Naviger til registrerede ændringer ovenfor.

 2. Stryg til venstre gentagne gange, indtil du hører "menuen Acceptér," eller "Afvis,", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Menuen Acceptér eller Afvis åbnes. Stryg til højre for at høre de tilgængelige indstillinger. Når du hører den indstilling, du vil vælge, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at se, hvem der har foretaget ændringer af dokumentet og administrere registrerede ændringer i dit Word Mobile-dokument.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gå til fanen Gennemse

Du kan finde Registrer ændringer og andre funktioner beskrevet i dette emne på fanen Gennemse.

 1. I dokumentet kan du stryge op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 2. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides.

 3. Stryg til venstre med én finger, indtil du hører: "Hjem-knap, skjult. Dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Hjem, <antal tilgængelige faner og den aktuelle fanes placering på menulisten>, markeret." Hovedmenuen er nu udvidet.

 4. Stryg til højre i menuen med én finger, indtil du hører: "Gennemse, <antal tilgængelige faner og den aktuelle fanes placering på menulisten>, dobbelttryk for at vælge." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Vinduet Word." Indstillingerne på fanen Gennemse er nu tilgængelige.

Slå registrering af ændringer til

Når du slår Registrer ændringer til, markerer og viser Word Mobile de ændringer, som alle brugere foretager i dit dokument. Oplæser læser de registrerede ændringer sammen med brødteksten.

 1. På fanen Gennemse skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "slået fra, Registrer ændringer-knap. Dobbelttryk for at slå den til. " Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "på, Registrer ændringer-knappen." Registrer ændringer er nu slået til, og du kan begynde at redigere dit dokument.

Vis ændringer (rettelser) i et dokument

I Word Mobile kan du vælge, hvordan du vil have vist de registrerede ændringer i dokumentet.

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Knappen Vis til korrektur, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Knappen Tilbage."

 2. Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Enkel markering, en af fire." Listen "visningsindstillinger" er tilgængelig med følgende indstillinger:

  • Enkel markering er standardindstillingen og angiver ændringer med en rød linje i dokumentets margen.

  • Ingen markering skjuler markering, så du kan se, hvordan dokumentet kommer til at se ud med ændringerne. Denne indstilling sletter ikke ændringerne.

   Bemærk!: Du kan få vist markeringer igen ved at vælge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser alle redigeringer med forskellige farver tekst og streger.

  • Oprindelig viser dokumentet i dets oprindelige form.

 3. Stryg til højre med én finger, indtil du hører den visningsindstilling, du vil vælge. Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører navnet på den valgte markering. Fokus flyttes tilbage til dokumentets redigeringsvindue.

Fjerne registrerede ændringer

Den eneste måde du kan fjerne registrerede ændringer permanent på i et dokument, er ved at acceptere eller afvise dem.

Accepter eller afvis en enkelt registreret ændring

 1. I fanen Gennemse skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Ændringer-gruppe." Stryg til højre med én finger i gruppen Ændringer, indtil du hører: "Knappen Næste, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til en registreret ændring i dokumentet. Du kan høre den markerede tekst. Dobbeltklik, indtil du når til den ændring, du vil slette.

 2. Gør et af følgende:

  • For at acceptere ændringen skal du i fanen Gennemse stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Acceptér. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Den aktuelle ændring er blevet accepteret, og fokus flytter til den næste ændring.

  • For at afvise ændringen skal du i fanen Gennemse stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Afvis. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Den aktuelle ændring er blevet afvist, og fokus flytter til den næste ændring.

Accepter eller afvis alle registrerede ændringer

 1. Gør et af følgende:

  • For at acceptere alle registrerede ændringer skal du i fanen Gennemse stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Acceptér. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Tryk tre gange på skærmen. Du hører: "Knappen Tilbage." Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Acceptér alle ændringer-knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

  • For at afvise alle registrerede ændringer skal du i fanen Gennemse stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Afvis. Skjult, delt knap, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide." Tryk tre gange på skærmen. Du hører: "Knappen Tilbage." Stryg til højre med én finger, indtil du hører: "Afvis alle ændringer-knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

Slå registrering af ændringer fra

Når du slår Registrer ændringer fra, stopper Word Mobile med at markere nye ændringer. Alle ændringer, som allerede er registreret, forbliver markeret i dokumentet, indtil du fjerner dem.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×