Brug en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Outlook med dit tastatur og en skærmlæser til at planlægge aftaler eller planlægge møder med andre personer. Vi har testet det med opLæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du får at vide, hvordan du kontrollerer, hvornår de personer, du inviterer, er tilgængelige, gør det muligt at gentage møderne, angive påmindelser om møder og anmode om svar fra de personer, du inviterer i Outlook.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Planlægge en aftale

Oprette en ny aftale

 1. I Outlookskal du trykke på CTRL + 2 for at åbne kalenderen. Du hører navnet på den aktuelle visning, for eksempel "visningen arbejdsuge" efterfulgt af antallet af begivenheder i visningen.

 2. Med opLæser skal du trykke på alt + H, N for at åbne et tomt aftale vindue. Med JAWS skal du trykke på alt + H, N, 1. Fokus er i feltet emne .

 3. Skriv emnet for aftalen, og tryk så på Tab-tasten for at flytte fokus til feltet Placering.

 4. Skriv en placering til aftalen, og tryk så på Tab-tasten for at flytte fokus til feltet Startdato.

 5. Du ændrer startdatoen ved at trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte datoen én dag frem eller tilbage. Du ændrer klokkeslættet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Starttidspunkt", og så trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte klokkeslættet en halv time frem eller tilbage.

 6. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Slutdato". Du ændrer slutdatoen ved at trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte datoen en dag frem eller tilbage. Du ændrer klokkeslættet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Sluttidspunkt", og så trykke på pil ned- eller pil op-tasten for at flytte klokkeslættet en halv time frem eller tilbage.

 7. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Meddelelse, redigerer", og brug så tastaturet til at skrive alle ønskede oplysninger til aftalen. Med JAWS hører du "Noter, rediger".

 8. Du gemmer din aftale ved at trykke på Alt+H, A og så V. Aftalevinduet lukkes, og fokus skifter tilbage til kalenderen.

Gør folk opmærksomme på din tilgængelighed

Du kan føje en statusindikator til din aftale for at gøre andre personer opmærksomme på din tilgængelighed. Hvis en person forsøger at oprette et møde med dig, kan vedkommende se, om du er tilgængelig eller optaget.

 1. Åbn en aftale, og tryk så på Alt+H, B for at åbne menuen Vis som.

 2. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører den ønskede tilgængeligheds indstilling.

 3. Tryk på Enter for at vælge en indstilling. Menuen Vis som lukkes.

 4. Hvis du vil gemme dine ændringer, skal du trykke på alt + H, A, V. Aftale vinduet lukkes, og fokus skifter tilbage til kalenderen.

Planlæg et møde, og inviter folk til det

 1. Hvis du vil oprette en mødeindkaldelse fra et hvilket som helst sted i Outlook (f. eks mail, kalender eller opgaver), skal du trykke på CTRL + SKIFT + Q. Et møde vindue åbnes, og fokus flyttes til feltet til tekst i invitationen, og du hører: "til, redigering."

 2. For at invitere folk til mødet skal du skrive personens navn og personens mailadresse, hvis du kender den.

  Outlook søger automatisk i adressekartoteket efter resultater. Brug Pil ned-tasten til at navigere mellem forslagene. Du hører navnene og adresserne, efterhånden som du flytter.

  Tip!: Hvis du vil bekræfte mailadresser, kan du bruge dialogboksen Kontrollér navne til at søge. Hvis du vil åbne dialogboksen Kontrollér navne , skal du trykke på alt + H for at gå til fanen møde , trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Kontrollér navne", og derefter trykke på ENTER. Fokus flyttes til det første navn i søgeresultaterne, og du hører navnet. Brug tasterne Pil op eller Pil ned til at rulle gennem listen, og tryk derefter på Enter for at vælge et navn og en adresse.

 3. Brug Pil ned til at gennemse de foreslåede navne. Tryk på Enter for at vælge et navn.

 4. Tryk på Tab-tasten for at flytte til tekstfeltet Emne. Du hører: "Emne, redigering." Skriv derefter emnet for mødet.

 5. Tryk på Tab-tasten igen for at flytte til feltet Placering. Du hører: "Placering kan redigeres, rediger". Skriv derefter placeringen.

  Tip!: Hvis du benytter en Microsoft Exchange-konto, kan du bruge dialogboksen Vælg lokaler: Alle lokaler for at se, om de er ledige, og booke lokaler.

  1. For at gå til knappen Lokaler..., mens fokus er i feltet Placering, skal du trykke på Tab-tasten. Du hører: "Knappen... Lokaler".

  2. Tryk på ENTER for at åbne dialogboksen Vælg rum . Fokus flytter til feltet Søg, og du hører "Vælg lokaler, Alle lokaler, Søg, Redigering."

  3. Hvis du vil finde et ledigt rum på listen, skal du trykke på pil ned for at gå til listen. Du hører navnet på det valgte rum sammen med oplysninger som rummets tilgængelighed og telefonnummer.

  4. Brug tasterne Pil ned og Pil op til at navigere på listen over lokaler. For at reservere det aktuelt valgte lokale til dit møde skal du trykke på Enter.

  5. Tryk på ENTER igen for at ændre fokus til invitationen. Du hører mødets emne, efterfulgt af "rum... knappen. "

 6. Du kan angive mødets varighed ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Startdato, redigering." Som standard indeholder dette felt den dag og dato, som mødeindkaldelsen blev oprettet på.

  Tip!: Du kan kontrollere, hvornår de personer, du inviterer, er tilgængelige, før du gemmer eller sender mødeindkaldelsen. For flere oplysninger kan du se Kontrollér tilgængelighed for de personer, du inviterer.

  Afhængigt af mødets længde skal du bruge en af følgende to metoder:

  • Hvis mødet varer hele dagen, skal du skrive datoen for mødet og derefter trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Ikke markeret, afkrydsningsfelt for Hele dagen." Tryk på Mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet. Du hører: "Markeret."

  • Hvis mødet varer under en hel dag, skal du skrive datoen for mødet og trykke på Enter. Du hører: "Starttidspunkt." Indtast starttidspunktet for mødet, og tryk derefter på Enter.

   Fokus flyttes til tekstfeltet Sluttidspunkt, og du hører "Sluttidspunkt".

 7. For at angive sluttidspunktet for mødet skal du skrive sluttidspunktet og derefter trykke på Enter.

 8. Tryk på Alt+S for at sende mødeindkaldelsen. Fokus flyttes til det aktive vindue.

Kontrollér tilgængeligheden for de personer, du inviterer

Når du har skrevet navnene i en mødeindkaldelse, kan du kontrollere, hvornår de er tilgængelige.

 1. I møde vinduet skal du trykke på alt + H og derefter trykke på for at åbne planlægnings assistenten.. Du hører: "alle deltagere-lister."

 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Indstillinger", og tryk derefter på Enter for at åbne rullemenuen Indstillinger. Du hører: "Menu." Tryk på pil ned-tasten for at gennemgå elementerne, indtil du hører: "Autotidspunkt." Tryk derefter på Enter for at åbne undermenuen.

 3. Brug pil ned til at navigere i undermenuen. Du hører mulighederne, mens du bevæger dig, f. eks "alle personer og ressourcer" eller "alle personer og én ressource". Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 4. Autotidspunkt vælger den næste ledige tid, der opfylder den indstilling, du har valgt. Med opLæser hører du det foreslåede dato og klokkeslæt, og hver deltagers navn og tilgængelighedsstatus, f. eks "Anna Lidman, gratis." Med JAWS kan du høre hver deltagers tilgængelighed ved at bruge pil op og pil ned til at gennemse listen over deltagere.

 5. Vælg en af følgende muligheder:

  • Tryk på Alt+S for at acceptere tidspunktet og sende mødeindkaldelsen.

  • For at acceptere tidspunktet og vende tilbage til indkaldelsesformularen skal du trykke på Alt+H, P. Hvis du vil redigere indkaldelsen, skal du bruge Tab-tasten til at navigere mellem felterne i indkaldelsen.

  • For at gå tilbage til Autotidspunkt for at finde en anden indstilling skal du gentage de forrige trin. Bemærk, at fokus i de fleste tilfælde forbliver på knappen Indstillinger, og du kan trykke på Enter. Ellers kan du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen muligheder."

Oprette et tilbagevendende møde

Hvis du planlægger, for eksempel et ugentligt møde, kan du nemt gøre dit møde til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at tilføje et møde for hver uge separat.

 1. I vinduet møde indkaldelse skal du trykke på alt + H og derefter trykke på E for at flytte for at åbne dialogboksen tilbagevendende aftale . Du hører: "tilbagevendende aftale. Start, redigering." Du kan også høre starttidspunktet for mødet.

 2. Hvis du vil flytte fokus til gruppen gentagelsesmønster i dialogboksen tilbagevendende aftale , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører det aktuelt valgte mønster ("dagligt," "ugentligt" "månedlig" eller "årlig").

 3. Brug Piletasterne til at bevæge dig mellem og vælge gentagelsesmønstre. Du kan markere en af de følgende indstillinger:

  • Indstillinger for Dag

   Tryk på Alt+D for at vælge indstillingen Dagligt. Du hører: "dagligt".

   • Hver ugedag

    Tryk på tabulatortasten, og tryk derefter på alt + K for at flytte fokus til og vælge indstillingen alle ugedag . Du hører: "alle ugedage".

   • Med nogle dages mellemrum

    Hvis du vil flytte fokus til hver knap, skal du trykke på alt + V. Du hører: "alle". Hvis du vil flytte fokus til feltet dage, skal du trykke på tabulatortasten. Du hører: "hver, redigerbar tekst." Skriv antallet af dage (f. eks. for at angive, at mødet skal gentages hver anden dag, Skriv 2), og tryk derefter på ENTER.

  • Ugeindstillinger

   • Ugentlig

    For at vælge indstillingen Ugentligt skal du trykke på Alt+W. Du hører: "ugentligt".

   • Med nogle ugers mellemrum

    Vælg den ugentlige indstilling. Hvis du vil flytte fokus til hvert tekstfelt, skal du trykke på tabulatortasten. Du hører: "Gentag hver, redigerbar tekst, uge." Skriv det antal uger (f. eks. for at angive, at mødet skal gentages hver tredje uge, skal du skrive 3).

  • Månedsindstillinger

   • Månedligt

    Tryk på Alt+M for at vælge indstillingen Månedligt. Du hører: "månedligt".

   • Med nogle måneders mellemrum

    Vælg den månedlige indstilling. Hvis du vil angive en gentagelse af møderne, skal du trykke på tabulatortasten tre gange. Du hører: "dag, redigerbar tekst, hver, redigerbar tekst, måned." Skriv antallet af måneder (f. eks. for at angive, at mødet skal gentages hver tredje måned, skal du skrive 3).

  • Årligt

   Tryk på Alt+Y for at vælge indstillingen Årligt. Du hører: "årligt".

  Når du har valgt gentagelsesindstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen OK", og derefter trykke på ENTER for at lukke dialogboksen TilbagevendeNde aftale .

Oprette et Skype-møde

Du kan nemt slå mødet til et online Skype -møde.

 1. I møde vinduet skal du trykke på alt + H, O, M for at vælge indstillingen Skype-møde og oprette et Skype -mødelink.

 2. Outlook føjer oplysningerne om onlinemødet og linket i feltet møde meddelelse.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen i Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook kalender

Brug Outlook til Mac med dit tastatur og Voice over, den indbyggede macOS skærmlæser, til at planlægge aftaler eller planlægge møder med andre personer. Kontrollér, hvornår de personer, du inviterer, er tilgængelige, få mødet til at blive gentaget, eller Opret Skype -møder i Outlook til Mac.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook til Mac for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Planlæg en ny aftale eller et møde

 1. Tryk på Control+Option+M i Outlook. Du hører: "Menulinje Apple." Tryk på Højre piletast, indtil du hører: "Fil". Tryk på Ctrl+Option+mellemrumstasten for at åbne menuen Filer.

 2. Du åbner undermenuen Ny ved at trykke på pil ned-tasten og så på Control+Option+mellemrumstast.

 3. Gør et af følgende:

  • Du opretter en ny aftale ved at trykke på pil ned-tasten, indtil du hører "Aftale", og så trykke på Enter. Der åbnes et nye aftalevindue med fokus i tekstfeltet Emne.

  • Du kan oprette et nyt møde ved at trykke på pil ned-tasten, indtil du hører "Møde", og så trykke på Enter. Der åbnes et nyt mødevindue med fokus i tekstfeltet Til:.

 4. Du kan gennemse aftale- eller mødeindstillingerne ved at trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab.

  • Hvis du opretter et møde, kan du invitere personer ved at skrive kontakterne i tekstfeltet til: .

  • Du kan give begivenheden et navn ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Emne, rediger tekst", og så skrive et navn til begivenheden.

  • Du kan angive en placering for mødet ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Placering rediger tekst", og så skrive den ønskede placering.

  • Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører standardværdierne. Du kan ændre værdierne ved at indtaste nye.

   Tip!: Hvis du vil oprette en heldags begivenhed, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører "heldags begivenhed, umarkeret afkrydsningsfelt", og derefter trykke på Control + option + mellemrum.

  • Hvis du vil angive påmindelses klokkeslættet for begivenheden, skal du trykke på Skift + tab, indtil du hører "pop op-knappen påmindelse", og derefter trykke på Control + option + mellemrum. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Control + option + mellemrum.

  • Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, f. eks en Mødedagsorden, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "ny linje", og derefter skrive de ønskede oplysninger.

 5. Gør ét af følgende, når du er færdig med at tilføje begivenhedsdetaljerne:

  • Hvis du opretter en aftale, skal du trykke på Skift + tab, indtil du hører "knappen Gem og Luk", og derefter skal du trykke på Control + option + mellemrum.

  • Hvis du opretter et møde, skal du trykke på Skift + tab, indtil du hører "knappen Send", og derefter skal du trykke på Control + option + mellemrum.

 6. Det nye begivenhedsvindue lukkes, og fokus skifter tilbage til den forrige Outlook-visning.

Gør folk opmærksomme på din tilgængelighed

Vis andre din tilgængelighed på tidspunktet for en begivenhed.

 1. I hændelses vinduet skal du trykke på TAB-tasten eller Skift + tab, indtil du hører den aktuelle tilgængelighedsstatus (f. eks, "optaget") og "Vis som, pop op-knap", og derefter trykke på Control + option + mellemrum.

 2. Hvis du vil vælge Tilgængelighed, skal du trykke på pil ned-tasten, indtil du hører den tilgængelighed, du vil vise. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge en.

Inviter andre til at oprette et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. I aftale vinduet skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører "knappen Inviter", og derefter trykke på Control + option + mellemrumstasten for at oprette et møde.

 2. Fokus flyttes til det nyoprettede tekstfelt Til, og du kan skrive de kontakter, du vil invitere til mødet.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på Skift + tab, indtil du hører "knappen Send", og derefter trykke på Control + option + mellemrum.

Kontrollér tilgængeligheden for de personer, du inviterer

Når du har skrevet navnene i en mødeindkaldelse, kan du kontrollere, hvornår de er tilgængelige.

 1. I møde vinduet skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører "planlægning, umarkeret afkrydsningsfelt", og derefter trykke på Control + option + mellemrumstasten for at åbne planlægnings visningen.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "status tabellen for delTageren, række 1 i (...)," efterfulgt af navnet efter arrangøren og deltagerens status. Tryk på pil ned-tasten for at gennemse den inviteredes status. VoiceOver oplæser navnet på den inviterede og tilgængelighed, mens du flytter.

 3. Hvis du vil vende tilbage til aftale visningen, skal du trykke på Skift + tab, indtil du hører "aftale, umarkeret afkrydsningsfelt", og derefter trykke på Control + option + mellemrum.

Oprette et tilbagevendende møde

Hvis du planlægger, for eksempel et ugentligt møde, kan du nemt gøre dit møde til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at tilføje et møde for hver uge separat.

 1. I hændelses vinduet skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører "knappen gentagelse", og derefter trykke på Control + option + mellemrum. Der åbnes et nyt vindue, hvori du kan vælge indstillingerne for den tilbagevendende begivenhed og med fokus på pop op-knappen Gentages.

 2. Hvis du vil vælge et mødes hyppighed, skal du trykke på Control + option + mellemrum og derefter trykke på pil op eller ned, indtil du hører den hyppighed, aftalen skal gentages (dagligt, ugentligt, månedligt, årligt). Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge en.

 3. Hvis du vil gennemse andre indstillinger, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen OK", og derefter trykke på Control + option + mellemrum.

Oprette et Skype-møde

Du kan nemt slå mødet til et online Skype -møde.

 1. I møde vinduet skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører "online møde, menuknap" eller "Skype-møde", og derefter trykke på Control + option + mellemrum.

 2. Hvis du vil oprette et Skype -mødelink, skal du trykke på Control + option + mellemrum.

 3. Outlook føjer oplysningerne om onlinemødet og linket til feltet Beskrivelse.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook kalender

Brug Outlook til iOS med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at planlægge aftaler eller møder med andre personer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Planlæg en ny aftale eller et møde

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Opret en begivenhed", og dobbelttryk så på skærmen. Vinduet Ny begivenhed åbnes, fokus er i feltet Titel, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Skriv et navn til begivenheden.

 3. Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at stryge til venstre, indtil du hører standardværdierne. Hvis du vil ændre værdierne, skal du dobbeltklikke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den indstilling, du vil ændre, og stryg så op eller ned, indtil du hører den ønskede værdi. Du bekræfter dit valg ved at stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Hvis du vil oprette en heldagsbegivenhed, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Hele dagen, skifteknap, fra", og så dobbeltklikke på skærmen.

 4. Du angiver en placering til mødet ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Placering", og så dobbelttrykke på skærmen. Begynd at indtaste placeringen. Listen over foreslåede placeringer opdateres i takt med, at du skriver. Du kan vælge en placering ved at stryge til højre, indtil du hører den ønskede placering, og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil angive besked tiden for begivenheden, skal du stryge til højre, indtil du hører "besked", efterfulgt af den aktuelle besked værdi, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, f. eks en Mødedagsorden, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen beskrivelse", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen. Skriv detaljerne, og stryg til venstre, indtil du hører "udført", og dobbelttryk derefter på skærmen, når du er færdig.

 7. Når du er færdig med at tilføje detaljer om begivenheden, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Inviter andre til at oprette et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Knappen Personer", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Hvis du vil vide, hvordan du åbner og redigerer kalenderbegivenheder, skal du se åbne, læse og redigere kalenderbegivenheder.

  Vinduet Personer åbnes, fokus er i et redigerbart tekstfelt, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Begynd at indtaste et navn på en kontaktperson. Listen over foreslåede kontaktpersoner opdateres, mens du skriver. Du vælger en kontakt ved at stryge til højre, indtil du hører det ønskede navn, og så dobbelttrykke på skærmen. Gentag dette for alle kontakter, du vil invitere.

 3. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Oprette et tilbagevendende møde

Hvis du planlægger, for eksempel et ugentligt møde, kan du nemt gøre dit møde til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at tilføje et møde for hver uge separat.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Gentag, ingen, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Gentag åbnes.

 2. Hvis du vil vælge en hyppighed for mødet, skal du stryge til højre, indtil du hører den hyppighed, mødet skal forekomme i. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Hvis du vil flytte fokus flyttes tilbage til vinduet ny begivenhed , skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Oprette et Skype-møde

Du kan nemt slå mødet til et online Skype -møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Skype-opkald, skifteknap", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Du kan gemme ændringerne ved at stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Outlook føjer oplysningerne om onlinemødet og linket til feltet Beskrivelse.

 3. Hvis du vil deltage i et Skype -møde, skal du åbne begivenheden og stryge til højre, indtil du hører "knappen Deltag", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen i Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook kalender

Brug Outlook til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at planlægge aftaler eller møder med andre personer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Planlæg en ny aftale eller et møde

Lad din skærmlæser hjælpe dig med at planlægge en aftale eller et møde.

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Tilføj en begivenhed", og dobbelttryk så på skærmen. Vinduet Ny begivenhed åbnes, fokus er i feltet Titel, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Skriv et navn til begivenheden.

 3. Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at stryge til venstre, indtil du hører standardværdierne. Du kan ændre værdierne ved at dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og så dobbelttrykke på skærmen. Du bekræfter dit valg ved at stryge til venstre, indtil du hører "Knappen OK", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Hvis du vil oprette en heldagsbegivenhed, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Heldagsbegivenhed", og så dobbelttrykke på skærmen.

 4. Du angiver en placering til mødet ved at stryge til højre, indtil du hører "Placering", og så dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil skrive navnet på den placering, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen og begynde at skrive. Listen over foreslåede placeringer opdateres i takt med, at du skriver. Du kan vælge en placering ved at stryge til højre, indtil du hører den ønskede placering, og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du bruger flere kalendere, kan du angive den kalender, du vil føje den nye begivenhed til. Stryg til højre, indtil du hører "Kalender, <den aktuelle kalenderkonto>", og dobbelttryk så på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede kalender, og dobbelttryk så på skærmen.

 6. Hvis du vil angive besked tiden for begivenheden, skal du stryge til højre, indtil du hører "besked", efterfulgt af den aktuelle besked værdi, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk så på skærmen.

 7. Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, f. eks en Mødedagsorden, skal du stryge til højre, indtil du hører "beskrivelse", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet vises på den nederste halvdel af skærmen. Skriv detaljerne, og stryg til venstre eller højre, indtil du hører "udført", og dobbelttryk derefter på skærmen, når du er færdig.

 8. Når du er færdig med at tilføje detaljer om begivenheden, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Gem", og så dobbelttrykke på skærmen.

Inviter andre til at oprette et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Personer", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Hvis du vil vide, hvordan du åbner og redigerer kalenderbegivenheder, skal du se åbne, læse og redigere kalenderbegivenheder.

  Vinduet Tilføj personer åbnes, fokus er i et redigerbart tekstfelt, og skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen.

 2. Begynd at indtaste et navn på en kontaktperson. Listen over foreslåede kontakter opdateres, mens du skriver. Du vælger en kontakt ved at stryge til højre, indtil du hører det ønskede navn, og så dobbelttrykke på skærmen. Gentag dette for alle kontakter, du vil invitere.

 3. Når du er færdig, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Oprette et tilbagevendende møde

Hvis du planlægger, for eksempel et ugentligt møde, kan du nemt gøre dit møde til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at tilføje et møde for hver uge separat.

 1. Når du opretter en begivenhed, skal du i vinduet ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Gentag, aldrig", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Gentag åbnes.

 2. Hvis du vil vælge en hyppighed for mødet, skal du stryge til højre, indtil du hører "hyppighed, aldrig," dobbelttrykke på skærmen og derefter stryge til højre, indtil du hører den hyppighed, som mødet skal forekomme i. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Du gemmer ændringerne ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Gem", og så dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes tilbage til vinduet ny begivenhed .

Oprette et Skype-møde

Du kan nemt slå mødet til et online Skype -møde.

 1. Når du redigerer eller opretter en begivenhed, skal du i vinduet Rediger begivenhed eller Ny begivenhed stryge til højre, indtil du hører "Skype", "Skype-møde", eller "Slukknap", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Du gemmer ændringerne ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Gem", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Outlook føjer oplysningerne om onlinemødet og linket til feltet Beskrivelse.

 3. Hvis du vil deltage i et Skype -møde, skal du åbne begivenheden og stryge til højre, indtil du hører beskrivelsen og derefter URL-adressen til Skype -mødet, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook kalender

Brug Outlook Web App med dit tastatur og en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder med andre personer i kalenderen. Vi har testet det med opLæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook Web App, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Fordi Outlook Web App kører fra din browser, er tastaturets genveje anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. For eksempel bruger man Ctrl + F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook Web App.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

I dette emne

Planlæg en ny aftale eller et møde

Lad din skærmlæser hjælpe dig med at planlægge en aftale eller et møde.

 1. I Outlook skal du trykke på Ctrl+Skift+2 for at åbne kalenderen. Du hører "indlæst", efterfulgt af antallet af begivenheder og antallet af kalendere, der er valgt i øjeblikket.

 2. Tryk på Ctrl+N for at oprette en ny begivenhed. Der åbnes et vindue med en hændelses detalje med fokus på tekstfeltet hændelses titel. Du hører: "Tilføj detaljer for begivenheden. Tilføj en titel. "

 3. Hvis du vil gennemse begivenhedsindstillingerne, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab.

  • Hvis du vil navngive begivenheden, skal du skrive et navn i feltet Tilføj en titel .

  • Tryk på Tab-tasten, hvis du opretter et møde. Du hører: "Inviter deltagere." Du tilføjer en kontakt ved at skrive kontakten og så trykke på Enter.

  • Du indstiller start- og slutdatoen og tidspunktet for begivenheden ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører standardværdierne. Hvis du vil ændre datoen, skal du trykke på SL-tasten + højre piletast én gang, når du er på start-eller slutdato, trykke på ENTER for at åbne rullekalenderen og derefter bruge piletasterne til at gennemse rullelisten, og tryk på ENTER for at vælge. Du ændrer timer ved at skrive nye værdier.

  • Hvis du vil angive en placering for mødet, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Søg efter et lokale eller en placering", og derefter skrive den ønskede placering.

  • Hvis du vil tilføje flere oplysninger om begivenheden, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj en beskrivelse eller Vedhæft dokumenter", og skriv derefter de ønskede oplysninger.

 4. Når du er færdig, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Send" (for et møde) eller "Knappen Gem" (for en aftale), og så trykke på mellemrumstasten.

 5. Det nye begivenhedsvindue lukkes, og fokus skifter til Kalender.

Inviter andre til at oprette et møde

Inviter andre til at deltage, og omdan en aftale til et møde.

 1. I vinduet oplysninger om begivenhed skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører: "Inviter deltagere."

 2. Du tilføjer en kontakt ved at skrive eller indsætte mailadressen på en deltager og så trykke på Enter. Gentag dette for andre deltagere.

Kontrollér tilgængeligheden for de personer, du inviterer

Når du har indtastet navnene i en mødeinvitation, kan Outlook hjælpe dig med at vælge et tidspunkt, hvor hver inviterede er tilgængelig.

 1. I vinduet oplysninger om begivenhed skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører et forslag til mødetidspunkter, under tidsplan. OpLæser meddeler det foreslåede mødetidspunkt.

 2. Du kan gennemse flere foreslåede tidspunkter ved at trykke på pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører det ønskede foreslåede tidspunkt. Oplæser læser de foreslåede tidspunkter højt, mens du flytter rundt. Tryk på mellemrumstasten for at vælge et tidspunkt.

 3. Hvis du ikke kan finde noget tilgængeligt tidspunkt på den pågældende dag, kan du kontrollere deltagendes tilgængelighed for en anden dag. Hvis du vil søge efter andre dage , skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører "Åbn måneds vælger, knap skjult", og derefter trykke på mellemrumstasten. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører den aktuelt valgte dag, og brug så piletasterne til at gennemse dagene. Tryk på Enter for at vælge en dag.

Oprette et tilbagevendende møde

Hvis du planlægger, for eksempel et ugentligt møde, kan du nemt gøre dit møde til et tilbagevendende møde. På den måde behøver du ikke at tilføje et møde for hver uge separat.

 1. I vinduet oplysninger om begivenhed skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører: "Gentag."

 2. Hvis du vil vælge en hyppighed for mødet, skal du trykke på mellemrumstasten og derefter bruge pil ned, indtil du hører den hyppighed, som mødet skal forekomme i. For at vælge det skal du trykke på mellemrumstasten.

Oprette et onlinemøde

Du kan nemt slå mødet til et onlinemøde ved hjælp af Skype eller Microsoft Teams.

Bemærk!: Afhængigt af din organisation, og om du er en Office 365 -abonnent, er Skype og/eller Microsoft Teams muligvis ikke tilgængelig.

Gør et af følgende i vinduet oplysninger om begivenhed:

 • Hvis enten Skype eller Microsoft Teams er tilgængelige for dig, skal du trykke på TAB-tasten eller Skift + tab, indtil du hører enten "fra, teams, til/fra, Skype-møde, til/fra, Skype-møde, Skift til/fra-knappen". Den indstilling, du hører, bestemmes af din administrator. Tryk på ENTER for at vende mødet til et onlinemøde.

 • Hvis både Skype og Microsoft Teams er tilgængelige, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører "Tilføj onlinemøde", og derefter trykke på pil ned-tasten for at vælge mellem de tilgængelige indstillinger og trykke på ENTER for at bekræfte markeringen.

Outlook tilføjer detaljerne om onlinemødet og linket i begivenhedsbrødteksten, når invitationen er sendt.

Se også

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Tastaturgenveje i Outlook på internettet og i Outlook.com

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook kalender

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×