Brug en skærmlæser til at overføre data fra Excel til Access-databaser på skrivebordet

Brug en skærmlæser til at overføre data fra Excel til Access-databaser på skrivebordet

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Access med tastaturet og en skærmlæser til at importere et Excel regneark for at Access eller oprette et link fra en Access -skrivebords database til et Excel -regneark. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Forberede Excel-regnearket til at importere eller sammenkæde

Før du henter data fra et Excel -regneark til Access, skal du bruge et øjeblik på at gennemgå regnearket og beslutte, hvordan du vil importere data fra det.

 • Beslut, om du vil oprette et link til eller importere hele regnearket eller kun en del af det. Hvis du kun vil hente en del af et regneark, der skal Access, kan du definere et navngivet område, der kun indeholder de celler, du vil hente. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til Brug en skærmlæser til at navngive en celle eller et dataområde i Excel.

 • Sørg for, at Excel -regnearket er i fladt filformat, så guiden nemt kan håndtere dataene. Du kan eksempelvis rette mulige fejlværdier, fjerne unødvendige tomme kolonner og rækker og kontrollere, at hver kolonne indeholder den samme datatype i hver række. Du kan få mere at vide om, hvordan du forbereder import eller sammenkædning, ved at se forberede regnearket, forberede Excel-dataene og foretage fejlfinding af manglende eller forkerte værdier i en Excel-projektmappe.

Forberede Destinationsdatabase til import

Før du importerer data fra et Excel -regneark, skal du bruge et øjeblik på at kontrollere, at destinations Access databasen er klar til at blive importeret og beslutte, hvordan du vil gemme de importerede data.

 • Sørg for, at destinations Access -databasen ikke er skrivebeskyttet, og at du har tilladelse til at udføre ændringer i databasen.

 • Beslut, om du vil gemme dataene i en ny eller eksisterende tabel:

  • Hvis du vælger at gemme dataene i en ny tabel, opretter Access en tabel og føjer de importerede data til denne tabel. Hvis der allerede findes en tabel med det angivne navn, overskriver Access indholdet af tabellen med de importerede data.

  • Hvis du vælger at føje dataene til en eksisterende tabel, føjes rækkerne i Excel -regnearket til den angivne tabel.

 • Hvis du beslutter dig for at føje Excel dataene til en eksisterende Access tabel, skal du sørge for, at strukturen og feltindstillingerne i kildedataene i Excel svarer til dem i destinationstabellen i Access. Hvis du vil åbne Access tabel i design visning til gennemsyn, skal du trykke på alt + H, u, D. Markér tabellen mod kontrollisten i sektionen forberede destinationsdatabasen, trin 2, i importere eller oprette en kæde til data i en Excel-projektmappe.

Importér dataene

Når du importerer data, opretter Access en kopi af dataene i en ny eller eksisterende tabel uden at ændre kilde Excel -regnearket.

Bemærk!: Du skal muligvis bruge en kollega for at hjælpe dig i trin 9 med at vælge det felt, du vil redigere.

 1. Luk kilde Excel projektmappe, hvis den er åben.

 2. Åbn destinations Access -databasen, hvor de importerede data skal gemmes.

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny, tom database, skal du trykke på alt + F, N, L.

 3. Hvis du vil åbne dialogboksen Hent eksterne data-Excel-regneark , skal du benytte en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af den Access -version, du bruger:

  • I Office 365 -abonnements versionen eller Access 2019 skal du trykke på alt + X, N, 1, derefter F og X.

  • I Access 2016 ellerAccess 2013skal du trykke på alt + X for at gå til fanen eksterne data . Tryk på tabulatortasten, indtil du når siden importér & link , tryk på højre piletast, indtil du hører "Excel", og tryk på ENTER.

  Dialogboksen Hent eksterne data – Excel-regneark åbnes.

 4. I dialogboksen Hent eksterne data-Excel-regneark skal du gøre et af følgende for at angive den Excel fil, der indeholder de data, du vil importere:

  • Hvis du vil flytte fokus til tekstfeltet filnavn , skal du trykke på F og derefter indsætte eller skrive stien til den Excel fil.

  • Tryk på R for at søge efter filen. Dialogboksen Åbn fil åbnes. Gå til den fil, du vil bruge, og tryk på ENTER for at vælge den.

 5. Hvis du vil angive, hvordan du vil gemme de importerede data, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil gemme dataene i en ny tabel, skal du trykke på I for at gå til og vælge Importér kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database -indstilling. Du bliver bedt om at navngive tabellen på et senere tidspunkt.

  • Hvis du vil føje dataene til en eksisterende tabel, skal du trykke på A for at gå til og markere afkrydsningsfeltet Føj en kopi af posterne til tabel indstillingen. Tryk på tabulatortasten én gang for at markere tabellen. Fokus flyttes til listen tabeller. Tryk på alt + pil ned for at udvide listen, tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede tabel, og tryk på ENTER for at vælge den. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis databasen ikke indeholder tabeller.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK , og tryk på ENTER. Guiden Importér regneark starter.

  Tip!: Hvis din skærmlæser ikke automatisk læser guidens vinduer, skal du trykke på tasten SR + W.

 7. Hvis kilde Excel projektmappe kun har et regneark og ingen områder, kan du fortsætte til næste trin. Hvis projektmappen indeholder mere end ét regneark eller navngivet område, skal du gøre et af følgende for at vælge det regneark eller område, der skal importeres:

  • Hvis du vil markere et regneark, skal du trykke på alt + W, trykke på TAB-tasten én gang, trykke på pil ned-tasten, indtil du hører det ønskede regneark, og trykke på ENTER for at markere det.

  • Hvis du vil markere et navngivet område, skal du trykke på alt + R, trykke på tabulatortasten én gang, trykke på pil ned-tasten, indtil du hører det ønskede område, og trykke på ENTER for at markere det.

  Det næste vindue i guiden åbnes.

 8. Hvis den første række i kilderegnearket eller området indeholder feltnavnene, skal du trykke på I for at gå til og markere den første række indeholder kolonneoverskrifter . Tryk på ENTER for at flytte fokus til det næste vindue i guiden.

  Hvis du vil føje data til en eksisterende tabel, kan du fortsætte til trin 11.

 9. I vinduet ny guide kan du angive oplysninger om hvert felt, du vil importere, hvis det er nødvendigt. Det første felt i regnearket eller området er markeret. Du kan gøre følgende:

  • Hvis du vil ændre navnet på det aktuelle felt, skal du trykke på alt + M og skrive det nye navn.

  • Hvis du vil ændre datatypen for feltet, skal du trykke på alt + T. Fokus flyttes til listen data type . Hvis du vil udvide listen, skal du trykke på alt + piletast ned. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede værdi, og tryk derefter på tabulatortasten én gang.

  • Hvis du vil ændre, om feltet er indekseret eller ej, skal du trykke på alt + I. Du hører den aktuelle værdi. Hvis du vil udvide listen, skal du trykke på alt + piletast ned. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede værdi, og tryk derefter på tabulatortasten én gang.

  • Hvis du ikke vil importere det aktuelle felt, skal du trykke på alt + S for at gå til og vælge indstillingen Importér ikke felt .

  Hvis du vil vælge et andet felt, skal du trykke på F6, indtil du hører "rude", og bede en kollega om at vælge det ønskede felt. Rediger felterne som beskrevet ovenfor. Når du er færdig, skal du trykke på ENTER for at gå til det næste vindue i guiden.

 10. Tilføj en primær nøgle til den nye tabel. Den primære nøgle identificerer posterne i tabellen, så du kan hente data hurtigere. Gør et af følgende:

  • Tryk på A for at lade Access tilføje den primære nøgle.

  • Tryk på C for at vælge din egen primære nøgle. Hvis du vil definere den nøgle, der skal bruges, skal du trykke på TAB-tasten én gang. Fokus flyttes til nøgle listen. Hvis du vil udvide listen, skal du trykke på alt + piletast ned. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører den ønskede tast.

  • Hvis du ikke vil bruge primære nøgler, skal du trykke på O.

  Tryk på ENTER for at flytte det sidste guide vindue.

 11. Det sidste vindue i guiden åbnes. Fokus er i feltet Importér til tabel , og du hører det aktuelle navn på destinationstabellen. Hvis du vil ændre tabelnavnet, skal du skrive et nyt navn og trykke på ENTER for at afslutte importen.

  Bemærk!: Hvis du hører en besked om, at tabellen allerede findes, og du vil overskrive den eksisterende tabel med de importerede data, skal du trykke på j. Hvis du vil omdøbe tabellen, skal du trykke på N. Tryk på alt + I for at flytte fokus tilbage til feltet Importér til tabel , Skriv et andet tabelnavn, og tryk på ENTER.

 12. Hvis importen helt eller delvist lykkes, viser Access importstatus. Access beder dig også om at gemme import trinnene for hurtigt at gentage dem uden guiden Importér. Hvis du vil vælge denne indstilling, skal du trykke på alt + V. Hvis du vil navngive import trinene, skal du trykke på alt + A og skrive et navn til importhandlingen. Tryk på alt + S for at gemme import trinene.

  Hvis importen mislykkes, kan du høre "der opstod en fejl under forsøg på at importere filen", efterfulgt af filnavnet. Tryk på ENTER for at afslutte advarselsmeddelelsen.

Oprette et link til data i Excel

Brug guiden Sammenkæd regneark til at oprette et link fra en Access -database til data i Excel, så du kan bruge forespørgsels-og rapporterings værktøjerne i Access uden at skulle beholde en kopi af de Excel data i databasen.

Når du opretter et link til et Excel -regneark eller et navngivet område, opretter Access en ny tabel, der er sammenkædet med kildecellerne. De ændringer, du foretager i kildecellerne i Excel , vises i den sammenkædede tabel i Access. Du kan dog ikke redigere indholdet af den tilsvarende tabel i Access. Hvis du vil tilføje, redigere eller slette data, skal du ændre kilde Excel filen.

En database kan indeholde flere sammenkædede tabeller.

Starte guiden Sammenkæd regneark

I Accesskan du vælge den Excel projektmappe, du vil oprette et link til, og starte guiden Sammenkæd regneark. Du kan enten åbne Excel projektmappen i Access eller bruge dialogboksen Hent eksterne data-Excel-regneark .

Åbn Excel-projektmappen i Access

 1. Åbn den Access -database, hvor du vil oprette linket.

 2. Tryk på alt + F, O for at gå til menuen Åbn .

 3. Hvis du vil søge efter projektmappen, skal du trykke på O. Dialogboksen Åbn i Windows åbnes.

 4. Hvis du vil ændre filtypen, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "filer af typen, Microsoft Access", og trykke på alt + pil ned-tasten. Tryk på pil op-tasten, indtil du hører "alle filer", og tryk på ENTER.

 5. Find den projektmappe, du vil bruge, og tryk derefter på ENTER for at markere den og starte guiden Sammenkæd regneark.

Brug af dialogboksen Hent eksterne data-Excel-regneark

 1. Åbn den Access -database, hvor du vil oprette linket.

  Tip!: Hvis du ikke vil oprette et link til en eksisterende database, skal du trykke på alt + F, N, L for at oprette en ny, tom database.

 2. Hvis du vil åbne dialogboksen Hent eksterne data-Excel-regneark , skal du benytte en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af den Access -version, du bruger:

  • I Office 365 -abonnements versionen eller Access 2019 skal du trykke på alt + X, N, 1, derefter F og X.

  • I Access 2016 eller Access 2013skal du trykke på alt + X for at gå til fanen eksterne data . Tryk på tabulatortasten, indtil du når siden importér & link , tryk på højre piletast, indtil du hører "Excel", og tryk på ENTER.

  Dialogboksen Hent eksterne data – Excel-regneark åbnes.

 3. I dialogboksen Hent eksterne data-Excel-regneark skal du gøre et af følgende for at angive den Excel fil, du vil oprette linket til:

  • Hvis du vil flytte fokus til tekstfeltet filnavn , skal du trykke på F og derefter indsætte eller skrive stien til den Excel fil.

  • Tryk på R for at søge efter filen. Dialogboksen Åbn fil åbnes. Gå til den fil, du vil bruge, og tryk på ENTER for at vælge den.

 4. Tryk på alt + L for at gå til og vælge linket til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel indstillingog trykke på ENTER. Guiden Sammenkæd regneark starter.

Brug af guiden Sammenkæd regneark til at oprette et link til Excel-data

Guiden Sammenkæd regneark Windows vejleder dig gennem sammenkædnings processen. Du skal bare vælge de ønskede indstillinger og have de Excel data, der er knyttet til din database, på ingen tid.

Tip!: Hvis din skærmlæser ikke automatisk læser guidens vinduer, skal du trykke på tasten SR + W.

 1. Hvis kilde Excel projektmappe kun har et regneark og ingen områder, kan du fortsætte til næste trin. Hvis projektmappen indeholder mere end ét regneark eller navngivet område, skal du gøre et af følgende for at markere regnearket eller området:

  • Hvis du vil markere et regneark, skal du trykke på alt + W, trykke på TAB-tasten én gang, trykke på pil ned-tasten, indtil du hører det ønskede regneark, og trykke på ENTER for at markere det.

  • Hvis du vil markere et område, skal du trykke på alt + R, trykke på TAB-tasten én gang, trykke på pil ned-tasten, indtil du hører det ønskede område, og trykke på ENTER for at markere det.

  Det næste vindue i guiden åbnes.

 2. Hvis den første række i kilderegnearket eller området indeholder feltnavnene, skal du trykke på I for at gå til og markere den første række indeholder kolonneoverskrifter . Tryk på ENTER for at flytte fokus til det næste vindue i guiden.

 3. Det sidste vindue i guiden åbnes. Fokus er i feltet sammenkædet tabelnavn , og du hører det aktuelle navn på den sammenkædede tabel. Hvis du vil ændre tabelnavnet, skal du skrive et nyt tabelnavn og trykke på ENTER for at afslutte importen.

  Bemærk!: Hvis du hører en besked om, at tabellen allerede findes, og du vil overskrive den eksisterende tabel med de importerede data, skal du trykke på j. Hvis du vil omdøbe destinationstabellen, skal du trykke på N. Tryk på alt + I for at flytte fokus tilbage til feltet Importér til tabel , Skriv et andet tabelnavn, og tryk på ENTER.

 4. Hvis sammenkædningen blev gennemført, hører du "færdig med at sammenkæde tabel med fil", efterfulgt af navnet på den Excel fil. Tryk på ENTER for at afslutte beskeden. Gå til den sammenkædede tabel, og gennemgå dens indhold. Du kan finde fejlfindingsoplysninger ved at gå til fejlfinding #Num! og andre forkerte værdier i en sammenkædet tabel i importere eller oprette en kæde til data i en Excel-projektmappe.

  Hvis det ikke lykkedes at sammen kæden, skal du kontrollere, om der er fejl i Excel s kildefilen, på listen i sektionen forberedelse af destinationsdatabasen, trin 2, i importere eller oprette en kæde til data i en Excel-projektmappe.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette tabeller i Access-databaser på skrivebordet

Brug en skærmlæser til at oprette en forespørgsel i Access-databaser på skrivebordet

Brug en skærmlæser til at oprette en formular i Access-databaser på skrivebordet

Brug en skærmlæser til at eksportere en Access-tabel til en tekstfil

Tastaturgenveje i Access

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Access

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×