Brug en skærmlæser til at oprette sidehoveder og sidefødder i Word

Brug en skærmlæser til at oprette sidehoveder og sidefødder i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at oprette et sidehoved eller sidefod, der indeholder almindelige oplysninger på alle sider i dokumentet, som sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

Du kan tilføje en hvilken som helst tekst i et sidehoved eller en sidefod, f.eks. sidetal eller en dato. Du kan også tilføje et billede, f.eks. et firmalogo.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en overskrift i dokumentet, skal du trykke på Alt + N, H. Du kan høre "Indbygget" efterfulgt af antallet tilgængelige sidehoved indholdstyper og "Tomt sidehoved."

  • Hvis du vil oprette en sidefod, skal du trykke på Alt + N, O. Du kan høre "Indbygget" efterfulgt af antallet tilgængelige sidefod indholdstyper og "Tom sidefod".

  Ændringer i fokus til menuen, som viser layout for sidehovedet eller sidefoden.

 2. Brug tabulatortasten eller pil ned for at flytte gennem listen over layout. Tryk på Enter for at vælge den ønskede.

  Det layout, du har valgt, åbnes i sidehoved- og sidefodsområdet i dokumentet. Fokus flyttes til den første redigerbare tekst i det layout, du har valgt. Du kan ikke redigere brødteksten i dit dokument igen, før du lukker båndet Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

 3. Tryk på højre pil for at flytte fokus til området redigerbar tekst. Du vil høre pladsholderteksten læst højt, som "dokumenttitel" eller "Skriv her".

 4. Skriv den ønskede tekst.

 5. For at flytte til det eventuelt næste redigerbare tekstområde skal du trykke på Højre pil.

 6. Hvis du vil lukke sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Alt + J, T, C.

Rediger et sidehoved eller en sidefod

 1. Gør et af følgende:

  • Du kan åbne og redigere et sidehoved ved at trykke på Alt+N, H, E.

  • Du kan åbne og redigere en sidefod ved at trykke på Alt+N, O, E.

  Fokus flyttes til sidehovedet eller sidefoden, og åbnes under fanen værktøjerne Sidehoved og sidefod.

 2. Foretag de ønskede ændringer.

 3. Hvis du vil lukke sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Alt + J, T, C.

Tilføj et sidetal i et sidehoved eller en sidefod

 1. Hvis du vil indsætte et sidetal, skal du trykke på Alt + N, N, U. Menuen Sidetal åbnes.

 2. Brug pil ned til at flytte gennem listen over mulige siden placeringer (toppen af siden), nederst på siden, og så videre efter sidetallet. Tryk på Enter eller mellemrumstasten for at vælge den ønskede placering.

  Hver placering sideelement åbnes en ekstra menu, der indeholder indstillinger på den pågældende placering. Brug pil ned til at gennemse disse indstillinger og vælge den ønskede.

 3. Hvis du vil lukke sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Alt + J, T, C.

Tilføj en dato i sidehovedet eller sidefoden

 1. Hvis du vil indsætte en dato, skal du trykke på Alt + N, D. Dialogboksen dato og klokkeslæt for åbnes.

 2. Brug pil ned til at flytte gennem listen over tilgængelige dato- og klokkeslætsformater for sidehovedet eller sidefoden. Når du finder det ønskede format, skal du trykke på tabulatortasten for at markere den og flytte til andre indstillinger i dialogboksen.

 3. Tryk på pil ned for at gennemgå de installerede sprog, hvis det er nødvendigt i menuen sprog. Tryk på tabulatortasten for at vælge et sprog og flytte til det næste punkt.

 4. Du hører: "afkrydsning, opdateres automatisk." Hvis du vil datoen og klokkeslættet skal opdateres automatisk, skal du trykke på mellemrumstasten.

 5. Tryk på tasten Tab. Du hører: "Angiv som standard". Hvis du vil bruge den aktuelle dato og det tidsindstilling som standard, skal du trykke på mellemrumstasten. I dialogboksen bekræftelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Ja", og tryk derefter på Enter.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK, og tryk derefter på Enter.

 7. Hvis du vil lukke sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Alt + J, T, C.

Få adgang til sidehoved- og sidefodsværktøjer

Fra værktøjerne Sidehoved og sidefod kan, for eksempel kan du tilføje et sidehoved eller sidefod billede eller justere positionen sidehovedet eller sidefoden i dokumentet.

 1. For at åbne båndet værktøjerne Sidehoved og sidefod, skal du trykke på Alt + N, H, E.

 2. Hvis du vil flytte til båndet, skal du trykke på Alt + J, H.

 3. Tryk på tabulatortasten for at flytte gennem kommandoerne værktøjerne Sidehoved og sidefod.

 4. Tryk på Enter for at vælge en kommando.

 5. For at afslutte under fanen værktøjerne Sidehoved og sidefod, og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Alt + J, T, C.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil fjerne et sidehoved, skal du trykke på Alt + N, H, R.

  • Hvis du vil fjerne en sidefod, skal du trykke på Alt + N, O, R.

  Sidehovedet eller sidefoden fjernes. Fokus vender tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse og slette kommentarer i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger til alle sider i dit dokument, f.eks. sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret sidehoveder og sidefødder

 1. I et Word dokument, skal du trykke på F6 flere gange, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke har lander under fanen Indsæt, skal du trykke på tasten højre eller venstre pil, indtil VoiceOver læser: ", fanen Indsæt, 2 af 8." Tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk på TAB flere gange, indtil VoiceOver læser: "Sidehovedet, menuknap" eller "Sidefoden, menuknap." Tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at vælge knappen.

 3. Tryk på Ctrl+Option+Skift+Pil ned-tast for at åbne listen over layouts for sidehoved og sidefod.

 4. Tryk på piletasterne for at navigere i indstillingerne. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge en indstilling.

  Det layout, du har valgt, åbnes i sidehoved- eller sidefodsområdet i dokumentet. Fokus forbliver på båndet.

 5. For at gå til dit dokument skal du trykke på Ctrl+Option+Højre pil, hvorefter fokus flytter til det sidehoved eller den sidefod, du har indsat.

 6. Skriv teksten til sidehovedet eller sidefoden.

 7. For at flytte til det eventuelt næste redigerbare tekstområde skal du trykke på Højre pil.

Rediger sidehoveder og sidefødder

 1. Tryk på CTRL + Alternativ + venstre eller højre piletast gentagne gange for at navigere til sidehovedet eller sidefoden i et Word dokument.

 2. Markér den tekst, du vil ændre, ved hjælp af f.eks. Skift+Kommando+piletasterne, og skriv det nye sidehoved eller den nye sidefod.

 3. For at gå til næste sidehoved eller sidefod skal du trykke på Control+Option+Højre pil, indtil du når til næste sidehoved eller sidefod. VoiceOver meddeler din placering.

Føj en dato til sidehovedet eller sidefoden

 1. Tryk på CTRL + Alternativ + højre piletast gentagne gange for at gå til sidehovedet eller sidefoden i et Word dokument.

 2. Tryk på Ctrl+Option+I for at åbne Elementvælger. Skriv dato og klokkeslæt. VoiceOver meddeler: "Ét element, knappen Dato og klokkeslæt." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at flytte til knappen. Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum igen for at vælge knappen.

 3. Dialogboksen Dato og klokkeslæt åbnes med indstillinger for tilgængelige formater. Tryk på Pil ned-tasten for at gå til listen. Tryk derefter på Ctrl+Option+Skift+Pil ned-tast for at komme ind i listen.

 4. Tryk på Pil ned- eller Pil op-tasten for at navigere i indstillingerne på listen. For at vælge en indstilling skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. Tryk på TAB flere gange, indtil VoiceOver læser: "OK, standard, knappen". Tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at vælge knappen.

  Datoen føjes til sidehovedet eller sidefoden. Fokus forbliver på båndet for sidehoved og sidefod. Hvis du vil stoppe med at arbejde med båndet, skal du trykke på Ctrl+Option+Skift+Pil op.

Tilpas sidehoveder og sidefødder

Værktøjslinjen Sidehoved og sidefod indeholder mange funktioner, som du kan bruge til at tilpasse et sidehoved eller en sidefod.

 1. Tryk på Ctrl+Option+M for at gå til menulinjen, og tryk derefter på V for at gå til menuen Visning.

 2. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk flere gange på Pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at åbne sidehovedet og sidefoden til redigering.

 4. Hvis du vil gå til fanen Sidehoved og sidefod, skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Fanen Sidehoved og sidefod valgt." Tryk på Tabulatortasten gentagne gange for at gå til båndet.

  Det første element på båndet er Sidehoved. For at navigere gennem de øvrige elementer på båndet skal du trykke på Tabulatortasten.

 5. Hvis du vil markere et element, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 6. For at lukke fanen og sidehovedet og sidefoden når du er færdig, skal du trykke på Ctrl+Option+I for at åbne Elementvælger. Skriv luk sidehoved. VoiceOver meddeler: "Ét element, knappen Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at flytte til knappen. Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum igen for at vælge knappen.

  Sidehoved, sidefod og fanen Sidehoved og sidefod lukkes, og fokus flytter til dokumentets brødtekst.

Fjern sidehoveder og sidefødder

 1. Tryk på CTRL + alternativ + M at gå til menulinjen, og derefter trykke på V for at gå til menuen Vis i et Word dokument.

 2. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk flere gange på Pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at åbne sidehovedet og sidefoden til redigering.

 4. Hvis du vil gå til fanen Sidehoved og sidefod, skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Fanen Sidehoved og sidefod valgt." Tryk på Tabulatortasten gentagne gange for at gå til båndet.

  Det første element på båndet er Sidehoved. VoiceOver meddeler: "Menuknappen Sidehoved." For at navigere til Sidefod skal du trykke på Tabulatortasten. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge knappen.

 5. Tryk på Pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Fjern sidehoved" eller "Fjern sidefod".

 6. Hvis du vil fjerne sidehovedet eller sidefoden, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 7. Sidehovedet eller sidefoden fjernes fra dokumentet.

  For at lukke fanen og sidehovedet og sidefoden skal du trykke på Ctrl+Option+I for at åbne Elementvælger. Skriv luk sidehoved. VoiceOver meddeler: "Ét element, knappen Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at flytte til knappen. Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum igen for at vælge knappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at oprette et sidehoved eller sidefod, der indeholder almindelige oplysninger som sidetal på alle sider i dokumentet.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

 1. I dit dokument i redigeringsvisning, gå til sektionen dokument, hvor du vil tilføje et sidehoved eller en sidefod.

 2. Hvis det er nødvendigt, for at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. For at gå til fanen Indsæt, dobbelttryk på skærmen, og stryg til højre, indtil du høre: "Under fanen Indsæt." Dobbelttryk på skærmen.

 4. I fanen Indsæt stryg til højre, indtil du høre "Sidehoved og sidefod, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Sidehoved og sidefod åbnes, og flytter fokus til sektionsoverskriften.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et sidehoved, skrive det sidehoved ved hjælp af den skærmtastaturet.

   Bemærk!: For at åbne tastatur, stryg til højre, indtil du høre "Markeret, flere indstillinger, Skift," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil oprette en sidefod, skal du stryge højre, indtil du høre: "Sidefod sektion < sektionsnummeret >" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til sektion sidefoden, og du kan skrive den sidefod ved hjælp af den skærmtastaturet.

 6. Når du er færdig, for at lukke menuen Sidehoved og sidefod, og vende tilbage til dokumentets brødtekst, træk din finger i skriveområdet indtil du høre teksten i dokumentet, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Indsætte sidetal i et sidehoved eller en sidefod

 1. I dit dokument i redigeringsvisning, gå til sektionen dokument, hvor du vil føje sidetallet til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis det er nødvendigt, for at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. For at gå til fanen Indsæt, dobbelttryk på skærmen, og stryg til højre, indtil du høre: "Under fanen Indsæt." Dobbelttryk på skærmen.

 4. Under fanen Indsæt stryg højre, indtil du høre "sidetal knappen, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Sidetal åbnes.

 5. Hvis du vil tilpasse sidetal, skal du stryge højre, indtil du høre "nummerere format, kombinationsboks, <current indstilling > markeret," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen talformat åbnes. Stryg til højre for at flytte gennem indstillingerne. Når du flytter, læser TalkBack indstillingerne for dig. Når indstillingen, du vil, dobbelttryk på skærmen. For at gå tilbage til menuen Sidetal, stryge til venstre, indtil du høre "Knappen Tilbage", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre i menuen Sidetal, for at tilføje sidetal og side tal placeringen du ønsker, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at markere den. Sidetallet er føjet til afsnittet sidehovedet eller sidefoden, og menuen Sidehoved og sidefod åbnes.

 7. Træk din finger i skriveområdet for at lukke menuen Sidehoved og sidefod, og vende tilbage til dokumentets brødtekst, indtil du høre teksten i dokumentet, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Slette siden tal, i menuen Sidetal stryg højre, indtil du høre "Fjern sidetal, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

 1. I dit dokument i redigeringsvisning, gå til sektionen dokument, hvor du vil fjerne sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis det er nødvendigt, for at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. For at gå til fanen Indsæt, dobbelttryk på skærmen, og stryg til højre, indtil du høre: "Under fanen Indsæt." Dobbelttryk på skærmen.

 4. I fanen Indsæt stryg til højre, indtil du høre "Sidehoved og sidefod, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Sidehoved og sidefod åbnes, og flytter fokus til sektionsoverskriften.

 5. For at flytte fokus til menuen Sidehoved og sidefod, stryg højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. I menuen Sidehoved og sidefod skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil fjerne sidehovedet, stryg til højre, indtil du høre "Sidehoved menuen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen sidehoved åbnes. Derefter skal du stryge højre, indtil du høre "Fjern sidehoved, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

  • For at fjerne den sidefod, stryg til højre, indtil du høre "Sidefod menuen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen sidefod åbnes. Derefter skal du stryge højre, indtil du høre "Fjern sidefod, knappen" og dobbelttrykke på skærmen.

  Sidehovedet eller sidefoden fjernes, og flytter fokus til menuen Sidehoved og sidefod.

 7. Træk din finger i skriveområdet for at lukke menuen Sidehoved og sidefod, og vende tilbage til dokumentets brødtekst, indtil du høre teksten i dokumentet, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at oprette et sidehoved eller sidefod, der indeholder almindelige oplysninger som sidetal på alle sider i dokumentet.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

Du kan tilføje den ønskede tekst i et sidehoved eller sidefod.

 1. I dokumentet, stryg til højre, indtil du høre "Flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Under fanen Datavælger listen" efterfulgt af det valgte fanenavn.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Indsæt", og Dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "knappen sidehoved og sidefod", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et sidehoved, skal du stryge højre, indtil du høre "Knappen sidehoved" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil oprette en sidefod, skal du stryge højre, indtil du høre "Sidefod knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Brug af skærmtastaturet til at skrive tekst i sidehoved eller sidefod.

 7. For at lukke sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til brødteksten i dokumentet skal du trykke på den øverste halvdel af skærmen.

Indsætte sidetal i et sidehoved eller en sidefod

Du kan tilføje sidetal i forskellige filformater.

 1. I dokumentet, stryg til højre, indtil du høre "Knappen flere indstillinger" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du høre "Tabulatorvælgeren, knappen hjem, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hovedmenuen er nu udvidet.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Indsæt", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Tal knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre den side tal placering du ønsker, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at markere den.

 6. Hvis du vil tilpasse sidetallene, for eksempel ved at vælge det talformat, stryge højre, indtil du høre: "Listen sidefod gruppe."

 7. Stryg til højre for at flytte gennem listen over kommandoer, og derefter dobbelttrykke på for at vælge den ønskede kommando.

 8. For at vende tilbage til brødteksten i dokumentet, skal du trykke på den øverste halvdel af skærmen.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

Du kan fjerne teksten i sidehovedet eller sidefoden.

 1. I dokumentet, stryg til højre, indtil du høre "Knappen flere indstillinger" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du høre "Tabulatorvælgeren, knappen hjem, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Home". Hovedmenuen er nu udvidet.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "knappen sidehoved og sidefod", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil fjerne et sidehoved, skal du stryge højre, indtil du høre "Knappen sidehoved" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du høre: "Fjern sidehoved knappen".

  • Hvis du vil fjerne en sidefod, skal du stryge højre, indtil du høre "Sidefod knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du høre: "Fjern sidefod knappen".

 5. Dobbelttryk på skærmen. Sidehovedet eller sidefoden indhold fjernes, og flytter fokus til overskriften.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Online med tastaturet og en skærmlæser til at oprette et sidehoved eller sidefod, der indeholder almindelige oplysninger på alle sider i dokumentet, som sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

 1. Tryk på Alt + Windows-tasten + N, H. Sidehovedet og sidefoden redigere området åbnes.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et venstrejusteret sidehoved, skal du begynde at skrive.

  • Tryk på Tab for én gang for at oprette et centreret sidehoved, og skriv din tekst.

  • For at oprette en højrejusteret sidehoved, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Kolonne 3 af 3", og skriv derefter teksten.

  • Få adgang til indstillinger for sidehoved, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre: "Indstillinger". Tryk på mellemrum for at gennemse de tilgængelige indstillinger, og derefter bruge piletasterne. Hvis du vil anvende en parameter, skal du trykke på Enter.

  • Hvis du vil tilføje en sidefod, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre "Redigering standard sidefod", og skriv derefter teksten i sidefoden.

 3. Hvis du vil lukke sidehovedet og sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre "Luk sidehoved og sidefod knappen", og tryk derefter på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×