Brug en skærmlæser til at oprette sidehoveder og sidefødder i Word

Brug en skærmlæser til at oprette sidehoveder og sidefødder i Word

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger på alle sider i dokumentet, såsom sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

Du kan tilføje tekst, du ønsker, til et sidehoved eller en sidefod, f. eks sidetal, en dato eller et sidetal. Du kan også tilføje et billede, f. eks et firmalogo.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et sidehoved i dit dokument, skal du trykke på alt + N, H. Du hører "indbygget", efterfulgt af antallet af tilgængelige sidehoved typer og "Tom sidehoved."

  • Hvis du vil oprette en sidefod, skal du trykke på alt + N, O. Du hører "indbygget", efterfulgt af antallet af tilgængelige sidefods typer og "Tom sidefod".

  Fokus ændres til menuen, som viser sidehoved-eller sidefods layout.

 2. Brug tabulatortasten eller pil ned til at rulle gennem listen over layout. Tryk på Enter for at vælge det ønskede layout.

  Det layout, du har valgt, åbnes i sidehoved- og sidefodsområdet i dokumentet. Fokus flyttes til den første redigerbare tekst i det layout, du har valgt. Du kan ikke redigere brødteksten i dit dokument igen, før du lukker båndet Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

 3. Tryk på højre piletast for at flytte fokus til området redigerbar tekst. Du kan høre pladsholderteksten læst højt, f. eks "Dokumenttitel" eller "Skriv her."

 4. Skriv den ønskede tekst.

 5. For at flytte til det eventuelt næste redigerbare tekstområde skal du trykke på Højre pil.

 6. Hvis du vil afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på alt + J, H, C.

Redigere et sidehoved eller en sidefod

 1. Gør et af følgende:

  • Du kan åbne og redigere et sidehoved ved at trykke på Alt+N, H, E.

  • Du kan åbne og redigere en sidefod ved at trykke på Alt+N, O, E.

  Fokus flyttes til sidehovedet eller sidefoden, og det åbner båndet sidehoved & sidefodsværktøjer .

 2. Foretag de ønskede ændringer.

 3. Hvis du vil afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på alt + J, H, C.

Tilføj et sidetal i et sidehoved eller en sidefod

 1. Hvis du vil indsætte et sidetal, skal du trykke på alt + N, N, U. Menuen sidetal åbnes.

 2. Brug pil ned til at bevæge dig gennem listen over mulige side placeringer (øverst på siden, nederst på siden osv.) for sidetallet. Tryk på Enter eller på mellemrumstasten for at vælge den ønskede placering.

  Hvert sideplaceringselement åbner en ny menu, hvor der kan vælges forskellige muligheder for den pågældende placering. Brug pil ned til at gennemse disse indstillinger, og vælg den ønskede indstilling.

 3. Hvis du vil afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på alt + J, H, C.

Tilføj en dato i sidehovedet eller sidefoden

 1. Hvis du vil indsætte en dato, skal du trykke på alt + N, D. Dialogboksen dato og klokkeslæt åbnes.

 2. Brug pil ned til at gå gennem listen over tilgængelige dato-og klokkeslætsformater for sidehovedet eller sidefoden. Når du finder det ønskede format, skal du trykke på tabulatortasten for at markere det og flytte til andre indstillinger i dialogboksen.

 3. I menuen sprog skal du trykke på pil ned-tasten for at gennemse de installerede sprog, hvis det er nødvendigt. Tryk på tabulatortasten for at vælge et sprog og gå videre til den næste valgmulighed.

 4. Du hører: "ikke markeret, Opdater automatisk." Hvis du ønsker, at dato og klokkeslæt skal opdateres automatisk, skal du trykke på mellemrumstasten.

 5. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Angiv som standard". Hvis du vil bruge den aktuelle indstilling for dato og klokkeslæt som standard, skal du trykke på mellemrumstasten. I bekræftelsesdialogboksen skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "ja", og derefter trykke på ENTER.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK , og tryk derefter på ENTER.

 7. Hvis du vil afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på alt + J, H, C.

Få adgang til sidehoved-& sidefodsværktøjer

Du kan for eksempel tilføje et sidehoved eller en sidefod eller justere placeringen af sidehovedet eller sidefoden i dokumentet i sidehoved & sidefodsværktøjer .

 1. Hvis du vil åbne båndet & sidefodsværktøjer , skal du trykke på alt + N, H, E.

 2. Hvis du vil flytte til båndet, skal du trykke på alt + J, H.

 3. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem kommandoerne i sidehoved & sidefodsværktøjer .

 4. Tryk på Enter for at vælge en kommando.

 5. Tryk på alt + J, H, C for at afslutte båndet sidehoved & sidefodsværktøjer og vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil fjerne et sidehoved, skal du trykke på alt + N, H, R.

  • Hvis du vil fjerne en sidefod, skal du trykke på alt + N, O, R.

  Sidehovedet eller sidefoden er fjernet. Fokus tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse og slette kommentarer i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger til alle sider i dit dokument, f.eks. sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret sidehoveder og sidefødder

 1. I et Word -dokument skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil du er på en fane. Hvis du ikke lander på fanen Indsæt, skal du trykke på Højre eller Venstre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Indsæt, fane, 2 af 8." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk flere gange på tabulatortasten, indtil Voice over meddeler: "sidehoved, menuknap" eller "sidefod, menuknap." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 3. Tryk på Ctrl+Option+Skift+Pil ned-tast for at åbne listen over layouts for sidehoved og sidefod.

 4. Tryk på piletasterne for at navigere i indstillingerne. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge en indstilling.

  Det layout, du har valgt, åbnes i sidehoved- eller sidefodsområdet i dokumentet. Fokus forbliver på båndet.

 5. For at gå til dit dokument skal du trykke på Ctrl+Option+Højre pil, hvorefter fokus flytter til det sidehoved eller den sidefod, du har indsat.

 6. Skriv teksten til sidehovedet eller sidefoden.

 7. For at flytte til det eventuelt næste redigerbare tekstområde skal du trykke på Højre pil.

Rediger sidehoveder og sidefødder

 1. I et Word -dokument skal du trykke på Control + Option + venstre eller højre piletast gentagne gange for at gå til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Markér den tekst, du vil ændre, ved hjælp af f.eks. Skift+Kommando+piletasterne, og skriv det nye sidehoved eller den nye sidefod.

 3. For at gå til næste sidehoved eller sidefod skal du trykke på Control+Option+Højre pil, indtil du når til næste sidehoved eller sidefod. VoiceOver meddeler din placering.

Føj en dato til sidehovedet eller sidefoden

 1. I et Word -dokument skal du trykke på Control + option + højre piletast gentagne gange for at gå til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Tryk på Control + option + I for at åbne elementvælger. Skriv dato & klokkeslæt. Voice over meddeler: "et element, dato & tids knap". Tryk på Control + option + mellemrumstasten for at gå til knappen, og tryk på Control + option + mellemrumstasten igen for at vælge knappen.

 3. Dialogboksen dato og klokkeslæt med tilgængelige formateringsindstillinger åbnes. Tryk på pil ned for at gå til listen, og tryk derefter på Ctrl + Alternativ + Skift + pil ned for at angive listen.

 4. Tryk på Pil ned- eller Pil op-tasten for at navigere i indstillingerne på listen. For at vælge en indstilling skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. Tryk flere gange på tabulatortasten, indtil Voice over meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge knappen.

  Datoen føjes til sidehovedet eller sidefoden. Fokus forbliver på båndet for sidehoved og sidefod. Hvis du vil stoppe med at arbejde med båndet, skal du trykke på Ctrl+Option+Skift+Pil op.

Tilpas sidehoveder og sidefødder

Værktøjslinjen Sidehoved og sidefod indeholder mange funktioner, som du kan bruge til at tilpasse et sidehoved eller en sidefod.

 1. Tryk på Ctrl+Option+M for at gå til menulinjen, og tryk derefter på V for at gå til menuen Visning.

 2. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk flere gange på Pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at åbne sidehovedet og sidefoden til redigering.

 4. Hvis du vil gå til fanen Sidehoved og sidefod, skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Fanen Sidehoved og sidefod valgt." Tryk på Tabulatortasten gentagne gange for at gå til båndet.

  Det første element på båndet er Sidehoved. For at navigere gennem de øvrige elementer på båndet skal du trykke på Tabulatortasten.

 5. Hvis du vil markere et element, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 6. Hvis du vil lukke fanen og sidehovedet og sidefoden, når du er færdig, skal du trykke på Control + option + I for at åbne elementvælger. Skriv Luk sidehoved. Voice over meddeler: "et element, knappen Luk sidehoved og sidefod." Tryk på Control + option + mellemrumstasten for at gå til knappen, og tryk på Control + option + mellemrumstasten igen for at vælge knappen.

  Sidehoved, sidefod og fanen Sidehoved og sidefod lukkes, og fokus flytter til dokumentets brødtekst.

Fjern sidehoveder og sidefødder

 1. I et Word -dokument skal du trykke på Control + option + M for at gå til menulinjen og derefter trykke på V for at gå til menuen Vis .

 2. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk flere gange på Pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at åbne sidehovedet og sidefoden til redigering.

 4. Hvis du vil gå til fanen Sidehoved og sidefod, skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Fanen Sidehoved og sidefod valgt." Tryk på Tabulatortasten gentagne gange for at gå til båndet.

  Det første element på båndet er Sidehoved. VoiceOver meddeler: "Menuknappen Sidehoved." For at navigere til Sidefod skal du trykke på Tabulatortasten. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge knappen.

 5. Tryk på Pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Fjern sidehoved" eller "Fjern sidefod".

 6. Hvis du vil fjerne sidehovedet eller sidefoden, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 7. Sidehovedet eller sidefoden fjernes fra dokumentet.

  Hvis du vil lukke fanen og sidehovedet og sidefoden, skal du trykke på Control + option + I for at åbne elementvælger. Skriv Luk sidehoved. Voice over meddeler: "et element, knappen Luk sidehoved og sidefod." Tryk på Control + option + mellemrumstasten for at gå til knappen, og tryk på Control + option + mellemrumstasten igen for at vælge knappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger, såsom sidetal på alle sider i dokumentet.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

 1. I dokumentet i visningen redigering skal du gå til det dokument, hvor du vil tilføje sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis det er nødvendigt for at lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fane menu, hjem."

 3. Hvis du vil gå til fanen Indsæt , skal du dobbelttrykke på skærmen og stryge til højre, indtil du hører: "fanen Indsæt." Dobbelttryk på skærmen.

 4. På fanen Indsæt skal du stryge til højre, indtil du hører "sidehoved og sidefod, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen sidehoved & sidefod åbnes, og fokus flyttes til sektionsoverskriften.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et sidehoved, skal du skrive overskriften ved hjælp af skærmtastaturet.

   Bemærk!: Hvis du vil åbne tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører "kontrolleret, flere indstillinger, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil oprette en sidefod, skal du stryge til højre, indtil du hører: "sidefod, sektions <sektionsnummer>," og så dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til sektionens sidefod, og du kan skrive sidefoden ved hjælp af skærmtastaturet.

 6. Når du er færdig, skal du trække din finger i skriveområdet, indtil du hører dokumentteksten, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at lukke sidehoved & sidefod og vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Indsæt sidetal i et sidehoved eller en sidefod

 1. I dokumentet i visningen redigering skal du gå til det dokument, hvor du vil føje sidetallet til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis det er nødvendigt for at lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fane menu, hjem."

 3. Hvis du vil gå til fanen Indsæt , skal du dobbelttrykke på skærmen og stryge til højre, indtil du hører: "fanen Indsæt." Dobbelttryk på skærmen.

 4. På fanen Indsæt skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen sidetal, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen sidetal åbnes.

 5. Hvis du vil tilpasse sidetallene, skal du stryge til højre, indtil du hører "talformat, kombinationsboks, <aktuel indstilling> markeret" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen talformat åbnes. Stryg til højre for at bevæge dig gennem indstillingerne. Når du flytter, meddeler TalkBack indstillingerne for dig. Når du er på den ønskede indstilling, skal du dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil gå tilbage til menuen sidetal , skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen tilbage", og dobbelttrykke på skærmen.

 6. I menuen sidetal skal du for at tilføje sidetallet stryge til højre, indtil du hører placeringen af det sidetal, du ønsker, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den. Sidetallet føjes til sektionsoverskriften eller sidefoden, og menuen sidehoved & sidefod åbnes.

 7. Hvis du vil lukke menuen sidehoved & sidefod og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trække din finger i skriveområdet, indtil du hører dokumentteksten, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Hvis du vil slette sidetallene, skal du stryge til højre i menuen sidetal , indtil du hører: "Fjern sidetal, knap", og så dobbelttrykke på skærmen.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

 1. I dokumentet i visningen redigering skal du gå til det dokument, hvor du vil fjerne sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis det er nødvendigt for at lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fane menu, hjem."

 3. Hvis du vil gå til fanen Indsæt , skal du dobbelttrykke på skærmen og stryge til højre, indtil du hører: "fanen Indsæt." Dobbelttryk på skærmen.

 4. På fanen Indsæt skal du stryge til højre, indtil du hører "sidehoved og sidefod, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen sidehoved & sidefod åbnes, og fokus flyttes til sektionsoverskriften.

 5. Hvis du vil flytte fokus til menuen sidehoved & sidefod , skal du stryge til højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Gør et af følgende i menuen sidehoved & sidefod :

  • Hvis du vil fjerne sidehovedet, skal du stryge til højre, indtil du hører "menuen sidehoved", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen sidehoved åbnes. Stryg derefter til højre, indtil du hører: "Fjern sidehoved, knap", og Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne sidefoden, skal du stryge til højre, indtil du hører "menuen sidefod", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen sidefod åbnes. Stryg derefter til højre, indtil du hører: "Fjern sidefod, knap", og Dobbelttryk på skærmen.

  Sidehovedet eller sidefoden fjernes, og fokus flyttes til menuen sidehoved & sidefod .

 7. Hvis du vil lukke menuen sidehoved & sidefod og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trække din finger i skriveområdet, indtil du hører dokumentteksten, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger, som f. eks sidenumre på alle sider i dokumentet.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

Du kan tilføje tekst, du ønsker, til et sidehoved eller en sidefod.

 1. Stryg til højre i dokumentet, indtil du hører "flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "fane vælger liste", efterfulgt af det aktuelt markerede fanenavn.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "knappen sidehoved og sidefod", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et sidehoved, skal du stryge til højre, indtil du hører "sidehoved knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil oprette en sidefod, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen sidefod", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Brug skærmtastaturet til at skrive sidehoved-eller sidefodsteksten.

 7. Hvis du vil lukke sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på den øverste halvdel af skærmen.

Indsæt sidetal i et sidehoved eller en sidefod

Du kan tilføje sidetal i forskellige formater.

 1. I dokumentet skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen flere indstillinger", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører "tabulator vælger, startknap, skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen. Hovedmenuen er nu udvidet.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "sidetal, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede placering af sidetal, og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge den.

 6. Hvis du vil tilpasse sidetallene, for eksempel ved at vælge talformat, skal du stryge til højre, indtil du hører: "liste sidefods gruppe."

 7. Stryg til højre for at bevæge dig gennem listen over kommandoer, og dobbelttryk derefter for at vælge den ønskede kommando.

 8. Hvis du vil vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på den øverste halvdel af skærmen.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

Du kan fjerne teksten i sidehovedet eller sidefoden.

 1. I dokumentet skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen flere indstillinger", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører "tabulator vælger, startknap, skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Startside". Hovedmenuen er nu udvidet.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen sidehoved & sidefod", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil fjerne et sidehoved, skal du stryge til højre, indtil du hører "sidehoved knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører: "knappen Fjern sidehoved."

  • Hvis du vil fjerne en sidefod, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen sidefod", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører: "knappen Fjern sidefod."

 5. Dobbelttryk på skærmen. Indholdet af sidehoved eller sidefod fjernes, og fokus flyttes til sidehovedet.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger på alle sider i dokumentet, som sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke Word til internettet.

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

 1. Tryk på alt + Windows-tasten + N, H. Redigeringsområdet for sidehoveder og sidefødder åbnes.

 2. Gør et af følgende:

  • Begynd at skrive for at oprette et venstrejusteret sidehoved.

  • Hvis du vil oprette en centreret overskrift, skal du trykke på TAB-tasten én gang og skrive din tekst.

  • Hvis du vil oprette en højrejusteret overskrift, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "kolonne 3 af 3", og derefter skrive teksten.

  • Hvis du vil have adgang til sidehoved indstillinger, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører: "indstillinger". Tryk på mellemrumstasten for at gennemse de tilgængelige indstillinger, og brug derefter piletasterne. Tryk på Enter for at anvende en funktion.

  • Hvis du vil tilføje en sidefod, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører "redigering af standardsidefod", og derefter skrive sidefodsteksten.

 3. Hvis du vil afslutte sidehoved-og sidefodsområdet og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører "knappen Luk sidehoved og sidefod" og derefter trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word til internettet

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×