Brug en skærmlæser til at oprette sidehoveder og sidefødder i Word

Brug en skærmlæser til at oprette sidehoveder og sidefødder i Word

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Word 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger om alle sider i dit dokument, f.eks. sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter, dato og så videre.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

Sidehoveder og sidefødder er så populære i Word, at de har deres egen værktøjslinje.

 1. Tryk på Alt+N for at oprette et sidehoved i dokumentet, og tryk derefter på H for at åbne menuen Sidehoved fra båndet. Oplæser læser ikke navnet på menuen op.

  Tryk på Alt+N for at oprette en sidefod i dokumentet, og tryk derefter på O for at åbne menuen Sidefod fra båndet. Oplæser læser ikke navnet på menuen op.

  Fokus flyttes til menuen, som viser sidehoved- eller sidefodslayout.

 2. Brug tabulatortasten eller pil ned til at flytte gennem listen med layout. Tryk på Enter for at vælge det ønskede layout.

  Det layout, du har valgt, åbnes i sidehoved- og sidefodsområdet i dokumentet. Fokus flyttes til den første redigerbare tekst i det layout, du har valgt. Du kan ikke redigere brødteksten i dit dokument igen, før du lukker båndet Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

 3. Tryk på højre piletast for at flytte fokus til det redigerbare tekstområde. Du kan høre pladsholderteksten læst højt, f.eks. "Dokumenttitel" eller "Skriv her".

 4. Skriv den ønskede tekst.

 5. For at flytte til det eventuelt næste redigerbare tekstområde skal du trykke på højre piletast.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på Alt+J og derefter trykke på C for at lukke sidehovedet og gå til dokumentets brødtekst.

Redigere et sidehoved eller en sidefod

Du kan tilføje en hvilken som helst tekst i et sidehoved eller en sidefod, f.eks. sidetal eller en dato. Du kan også tilføje et billede, f.eks. et firmalogo.

 1. Du kan åbne og redigere et sidehoved ved at trykke på Alt+N, H, E.

  Du kan åbne og redigere en sidefod ved at trykke på Alt+N, O, E.

  Dette flytter fokus til sidehovedet eller sidefoden og åbner båndet Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

 2. Foretag de ønskede ændringer.

 3. Når du er færdig, skal du lukke sidehovedet eller sidefoden ved at trykke på Alt+J og derefter trykke på C. Fokus flyttes til dokumentets brødtekst.

Tilføj et sidetal i et sidehoved eller en sidefod

Word 2016 indeholder forskellige placeringer og formater for sidetal som menupunkter på båndet værktøjslinjen Sidehoved og sidefod.

 1. Tryk på Alt+H for at åbne et sidehoved til redigering, og tryk derefter på E.

  Tryk på Alt+F for at åbne en sidefod til redigering, og tryk derefter på E.

  Dette åbner værktøjslinjen Sidehoved og sidefod og flytter fokus til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis du vil indsætte et sidetal, skal du trykke på Alt+J og derefter på N+U for at åbne menuen Sidetal.

 3. Brug pil ned til at flytte gennem listen med mulige placeringer (øverst på siden, nederst på siden og så videre) til sidetallet. Tryk på Enter eller på mellemrumstasten for at vælge den ønskede placering.

  Hvert sideplaceringselement åbner en ny menu, hvor der kan vælges forskellige muligheder for den pågældende placering. Brug pil ned til at gennemse disse indstillinger og vælge den ønskede indstilling

 4. Når du er færdig, skal du trykke på Alt+J og derefter trykke på C for at lukke værktøjslinjen Sidehoved og sidefod og flytte fokus tilbage til dokumentets brødtekst.

Tilføj en dato i sidehovedet eller sidefoden

 1. Tryk på Alt+H for at åbne et sidehoved til redigering, og tryk derefter på E.

  Tryk på Alt+F for at åbne en sidefod til redigering, og tryk derefter på E.

  Dette åbner værktøjslinjen Sidehoved og sidefod og flytter fokus til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis du vil indsætte en dato, skal du trykke på Alt+J og derefter trykke på D for at åbne dialogboksen Dato og klokkeslæt.

 3. Brug pil ned til at flytte gennem listen over mulige dato- og klokkeslætsformater for sidehovedet eller sidefoden. Når du finder det ønskede format, skal du trykke på tabulatortasten for at markere det og gå til andre indstillinger i dialogboksen.

 4. På rullelisten med sprog skal du trykke på pil ned for at gennemse de installerede sprog. Tryk på tabulatortasten for at vælge et sprog og gå videre til den næste valgmulighed.

 5. Hvis du vil vælge indstillingerne for dato og sprog som standard, skal du trykke på Enter.

 6. Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen OK, og tryk derefter på Enter for at acceptere dine valg.

 7. Du kan lukke sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst ved at trykke på Alt+J og derefter trykke på C.

Vælg en indstilling fra værktøjslinjen Sidehoved og sidefod

Værktøjslinjen Sidehoved og sidefod indeholder mange funktioner, som du kan bruge til at tilpasse et sidehoved.

 1. Du kan åbne båndet Sidehoved- og sidefodsværktøjer ved at trykke på Alt+N og derefter trykke på H, E.

 2. Gå til båndet ved at trykke på Alt+J.

 3. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem kommandoerne på værktøjslinjen Sidehoved og sidefod.

 4. Tryk på Enter for at vælge en kommando.

 5. Når du er færdig, skal du lukke sidehovedet eller sidefoden og lukke båndet ved at trykke på Alt+J og derefter trykke på C.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

 1. Hvis du vil fjerne et sidehoved i dokumentet, skal du trykke på Alt+N, H for at åbne menuen Sidehoved under fanen Indsæt.

  Hvis du vil fjerne en sidefod, skal du trykke på Alt+N, O for at åbne menuen Sidefod under fanen Indsæt.

 2. Tryk på R for at fjerne sidehovedet eller sidefoden, og tryk på Esc for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse og slette kommentarer i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger til alle sider i dit dokument, f.eks. sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret sidehoveder og sidefødder

 1. I et Word-dokument skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke lander på fanen Indsæt, skal du trykke på Højre eller Venstre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Indsæt, fane, 2 af 8." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Sidehoved, menuknap" eller "Sidefod, menuknap." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 3. Tryk på Ctrl+Option+Skift+Pil ned-tast for at åbne listen over layouts for sidehoved og sidefod.

 4. Tryk på piletasterne for at navigere i indstillingerne. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge en indstilling.

  Det layout, du har valgt, åbnes i sidehoved- eller sidefodsområdet i dokumentet. Fokus forbliver på båndet.

 5. For at gå til dit dokument skal du trykke på Ctrl+Option+Højre pil, hvorefter fokus flytter til det sidehoved eller den sidefod, du har indsat.

 6. Skriv teksten til sidehovedet eller sidefoden.

 7. For at flytte til det eventuelt næste redigerbare tekstområde skal du trykke på Højre pil.

Rediger sidehoveder og sidefødder

 1. Du skal trykke på Ctrl+Option+Venstre pil eller Højre pil gentagne gange for at gå til sidehovedet eller sidefoden i et Word-dokument.

 2. Markér den tekst, du vil ændre, ved hjælp af f.eks. Skift+Kommando+piletasterne, og skriv det nye sidehoved eller den nye sidefod.

 3. For at gå til næste sidehoved eller sidefod skal du trykke på Control+Option+Højre pil, indtil du når til næste sidehoved eller sidefod. VoiceOver meddeler din placering.

Føj en dato til sidehovedet eller sidefoden

 1. Du skal trykke på Ctrl+Option+Højre pil gentagne gange for at gå til sidehovedet eller sidefoden i et Word-dokument.

 2. Tryk på Ctrl+Option+I for at åbne Elementvælger. Skriv dato og klokkeslæt. VoiceOver meddeler: "Ét element, knappen Dato og klokkeslæt." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at flytte til knappen. Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum igen for at vælge knappen.

 3. Dialogboksen Dato og klokkeslæt åbnes med indstillinger for tilgængelige formater. Tryk på Pil ned-tasten for at gå til listen. Tryk derefter på Ctrl+Option+Skift+Pil ned-tast for at komme ind i listen.

 4. Tryk på Pil ned- eller Pil op-tasten for at navigere i indstillingerne på listen. For at vælge en indstilling skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. Tryk på Tabulatortasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge knappen.

  Datoen føjes til sidehovedet eller sidefoden. Fokus forbliver på båndet for sidehoved og sidefod. Hvis du vil stoppe med at arbejde med båndet, skal du trykke på Ctrl+Option+Skift+Pil op.

Tilpas sidehoveder og sidefødder

Værktøjslinjen Sidehoved og sidefod indeholder mange funktioner, som du kan bruge til at tilpasse et sidehoved eller en sidefod.

 1. Tryk på Ctrl+Option+M for at gå til menulinjen, og tryk derefter på V for at gå til menuen Visning.

 2. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk flere gange på Pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at åbne sidehovedet og sidefoden til redigering.

 4. Hvis du vil gå til fanen Sidehoved og sidefod, skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Fanen Sidehoved og sidefod valgt." Tryk på Tabulatortasten gentagne gange for at gå til båndet.

  Det første element på båndet er Sidehoved. For at navigere gennem de øvrige elementer på båndet skal du trykke på Tabulatortasten.

 5. Hvis du vil markere et element, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 6. For at lukke fanen og sidehovedet og sidefoden når du er færdig, skal du trykke på Ctrl+Option+I for at åbne Elementvælger. Skriv luk sidehoved. VoiceOver meddeler: "Ét element, knappen Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at flytte til knappen. Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum igen for at vælge knappen.

  Sidehoved, sidefod og fanen Sidehoved og sidefod lukkes, og fokus flytter til dokumentets brødtekst.

Fjern sidehoveder og sidefødder

 1. Tryk på Ctrl+Option+M for at gå til menulinjen i et Word-dokument, og tryk derefter på V for at gå til menuen Visning.

 2. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk flere gange på Pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at åbne sidehovedet og sidefoden til redigering.

 4. Hvis du vil gå til fanen Sidehoved og sidefod, skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Fanen Sidehoved og sidefod valgt." Tryk på Tabulatortasten gentagne gange for at gå til båndet.

  Det første element på båndet er Sidehoved. VoiceOver meddeler: "Menuknappen Sidehoved." For at navigere til Sidefod skal du trykke på Tabulatortasten. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge knappen.

 5. Tryk på Pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Fjern sidehoved" eller "Fjern sidefod".

 6. Hvis du vil fjerne sidehovedet eller sidefoden, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 7. Sidehovedet eller sidefoden fjernes fra dokumentet.

  For at lukke fanen og sidehovedet og sidefoden skal du trykke på Ctrl+Option+I for at åbne Elementvælger. Skriv luk sidehoved. VoiceOver meddeler: "Ét element, knappen Sidehoved og sidefod." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at flytte til knappen. Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum igen for at vælge knappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×