Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at oprette lister med opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver. Du kan også ændre eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypografien eller oprette indlejrede lister.

Skærmlæsere varierer i deres mulighed for at beskrive typografien for punkttegn eller tal, der bruges til en liste. Du skal muligvis justere din skærmlæsers ordforrådsindstillinger. JAWS kan f.eks. identificere de ti mest almindelige typer af punkttegn.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver på flere måder.

Indtast en opstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver

 1. Ved denne metode skriver du først tekstlinjerne og omdanner dem derefter til en liste.

 2. Skriv tekstlinjerne til listen.

 3. Markér elementerne for listen.

 4. Tryk på Alt+H og derefter Alt+U for en opstilling med punktopstilling. For en opstilling med tal/bogstaver skal du trykke på Alt+H og derefter trykke på N.

  I Oplæser hører du en beskrivelse af den valgte typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

 5. Tryk på Pil ned for at stoppe med at oprette opstillingen og gå til det næste område med tekst.

Opret en liste ved at vælge en typografi for punkttegn eller tal/bogstaver fra båndet.

 1. Ved denne metode anvender du først typografi for punkttegn eller tal/bogstaver, og derefter skriver du listeelementerne.

 2. Tryk på Alt+H, og tryk derefter på U for at åbne biblioteket med typografier for punkttegn og skrive en liste med opstilling med punkttegn. Tryk på Alt+H, og tryk derefter på N for at åbne biblioteket med typografier for tal og skrive en opstilling med tal.

 3. Tryk på tabulatortasten for at se de tilgængelige typografier, og tryk derefter på Enter for at vælge en.

 4. Skriv det første element i opstillingen. Tryk på Enter for at fortsætte opstillingen.

 5. Tryk på Pil ned for at stoppe med at oprette opstillingen og gå til det næste område med tekst.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

Sådan opretter du en indlejret liste

 1. Markér det element, der kommer før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 2. Gå til det sted i opstillingen, hvor du ønsker, den nye liste skal starte.

  Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på tabulatortasten. Word 2016 øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste eller en liste i en omgivende liste.

  Det punkttegn eller nummerering til det nye listeelement er baseret på typografien for overordnet. Du kan ændre disse typografier til tilgængelige punkttegn eller punkttegn eller tal. For at lære hvordan i at ændre punkttegn eller punkttegn eller tal.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, kan du vælge en typografi fra biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Markér hele listen.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Punktopstilling og åbne biblioteket.

  • Tryk på Alt+H, U for at vælge knappen Opstilling med tal/bogstaver og åbne biblioteket.

 3. Tryk på en piletast for at gå gennem de tilgængelige indstillinger, der kan variere afhængig af, hvad du senest har brugt. Tryk på Enter for at vælge en typografi.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen skal du bruge knappen Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Markér hele listen

 2. Tryk på Alt+H og derefter på Alt, O for at reducere indtrykning eller rykke opstillingen tættere på margenen.

 3. Tryk på Alt+H og derefter på A, I for at øge indrykningen eller rykke opstillingen længere væk fra margenen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word 2016 for Mac sammen med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver. Word 2016 for Mac giver dig muligheden for at ændre eksisterende tekstlinjer til en liste, ændre punkttegnstypen og oprette indlejrede lister. Med alle disse typer lister kan du fortsætte listen automatisk, ved blot at trykke på Enter i slutningen af en linje.

Du kan også indstille Word til automatisk at oprette opstillinger med punkttegn eller opstillinger med tal, når du skriver genvejen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver på flere måder.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje skal du skrive * (stjerne), og derefter trykke på Mellemrumstasten eller Tabulatortasten. Der oprettes automatisk et udfyldt rundt punkttegn.

 2. Skriv den ønskede tekst.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Backspace, for at standse oprettelsen af listen.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Ved starten af en ny linje skal du skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum), og derefter skal du trykke på Mellemrumstasten eller Tabulatortasten. Der oprettes automatisk et nummereret punkttegn.

 2. Skriv den ønskede tekst.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Backspace, for at standse oprettelsen af listen.

Opret en liste, ved at vælge en typografi for punkttegn fra båndet.

 1. Placér markøren i begyndelsen af en ny liste.

 2. Gå til fanen Startside, tryk på F6, indtil du høre en fanenavn efterfulgt af "Du er på en tab...inside en under fanen gruppe." Brug derefter den højre eller venstre piletast, indtil du høre: "Under fanen hjem." Tryk på mellemrum for at markere.

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på TAB for at oprette en punktopstilling, og vælg en typografi, indtil du høre: "Punkttegn, menuknap." Tryk på CTRL + ALT + SKIFT + M for at udvide menuen. Tryk på pil ned for at vælge en typografi for punkttegn, og brug derefter piletasterne til at gennemse typografierne. Typografier er offentliggjort, når du flytter.

  • Tryk på TAB for at oprette en opstilling med tal/bogstaver, og vælg en typografi, indtil du høre: "Nummerering, menuknap." Tryk på CTRL + ALT + SKIFT + M for at udvide menuen. Tryk på tasten pil ned for at vælge en nummereringstypografien skal, og brug derefter piletasterne til at gennemse typografierne. Typografier er offentliggjort, når du flytter.

  Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge en typografi.

 4. Listen oprettes, og fokus flyttes til dokumentet.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

Sådan opretter du en indlejret liste

 1. Gå til slutningen af det element, hvor du vil starte listen indlejret i en eksisterende liste, og tryk på Enter.

 2. Placer markøren i starten af linjen for det nye element, skal du trykke på tabulatortasten. Word automatisk øge indrykningen for det pågældende element og den bliver en del af et indlejret liste eller en liste i den omgivende liste.

  Bemærk!: Typografien for punkttegn eller tal for den nye liste er baseret på typografien for den overordnede opstilling. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal. Se hvordan under Skift typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal, kan du vælge en hvilken som helst typografi i nummereringsbiblioteket.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Gå til fanen Startside, tryk på F6, indtil du høre en fanenavn efterfulgt af "Du er på en tab...inside en under fanen gruppe." Brug derefter den højre eller venstre piletast, indtil du høre: "Under fanen hjem." Tryk på mellemrum for at markere.

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på tasten Tab for at vælge en ny typografi for punkttegn, indtil du høre: "Punkttegn, menuknap." Tryk på CTRL + ALT + SKIFT + M for at udvide menuen. Tryk på pil ned for at gennemse typografierne, og brug derefter piletasterne til at gennemse typografierne.

  • Tryk på tasten Tab for at vælge en ny typografi for Nummerering, indtil du høre: "Nummerering, menuknap." Tryk på CTRL + ALT + SKIFT + M for at udvide menuen. Tryk på pil ned for at gennemse typografierne, og derefter bruge piletasterne.

  Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge en typografi.

 4. Typografien ændres, og fokus flyttes til dokumentet.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen, skal du bruge knappen, Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

 2. Gå til fanen Startside, tryk på F6, indtil du høre en fanenavn efterfulgt af "Du er på en tab...inside en under fanen gruppe." Brug derefter den højre eller venstre piletast, indtil du høre: "Under fanen hjem." Tryk på mellemrum for at markere.

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på TAB for at formindske indrykning, eller Flyt tættere på listen til margenen, indtil du høre: "Formindsk indrykning knappen".

  • Tryk på TAB for at øge indrykningen eller flytte listen længere væk fra margenen, indtil du høre: "Forøg indrykning knappen".

  Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge en indstilling.

 4. Tryk på F6, for at flytte fokus tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Bruge Word til iOS med VoiceOver lister til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i skærmlæser indbyggede iOS på din telefon. Word til iOS kan du ændre eksisterende tekstlinjer i en liste, ændre typografi for punkttegn og oprette indlejrede lister. Alle disse typer lister kan du fortsætte listen automatisk, ved at trykke på ENTER i slutningen af en linje.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan oprette en punktopstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver på flere måder i et dokument.

Indtast en opstilling med punkttegn

 1. I redigeringsvisning, Skriv det første element på din liste ved hjælp af den skærmtastaturet. Stryg til højre, indtil du høre for at gå til tastaturet, et tastatur element.

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 2. Når du har skrevet, for at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg til venstre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen hjem."

 3. Fanen Hjem, stryg højre, indtil du høre "Punkttegn, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen punkttegn åbnes.

 4. I menuen punkttegn stryg ned én gang, og stryg højre for at gå gennem de tilgængelige Punkttegnstypografi: udfyldt cirkel, tom cirkel, massiv firkant, 4 small ruder, hul pil eller markering. Du hører punkttegn typografi beskrivelserne under at stryge. Når du vil gøre følgende på typografien, dobbelttryk for at markere den. Punkttegnet føjes til det valgte element, og flytter fokus til fanen Startside.

 5. For at lukke båndet og skifte til tastaturet, stryge højre, indtil du høre "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje et nyt element på listen, vælge Gå tilbage i den skærmtastaturet, og skriv det nye element. For at vælge returnere, stryg mod højre, indtil du høre "ENTER", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Hvis du vil stoppe med at oprette listeelementer, gå til tasten returnere og Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Ny linje". Gå tilbage til tasten returnere og Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes under punktopstillingen.

Indtast en opstilling med tal eller bogstaver

 1. I redigeringsvisning, Skriv det første element på din liste ved hjælp af den skærmtastaturet. Stryg til højre, indtil du høre for at gå til tastaturet, et tastatur element.

 2. Når du har skrevet, for at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg til venstre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen hjem."

 3. Fanen Hjem, stryg højre, indtil du høre "knappen nummerering" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Nummerering åbnes.

 4. Stryg ned én gang i menuen Nummerering, og stryg højre for at gå gennem de tilgængelige nummerering typografier: 1. 2. 3., 1)-2) 3), I. II. III., A. B. C.a) b) c), a. b. c. eller i. ii. iii. Du hører nummerering typografi beskrivelserne under at stryge. Når du vil gøre følgende på typografien, dobbelttryk for at markere den. Word til iOS starter en nummereret liste automatisk, og flytter fokus til fanen Startside.

 5. For at lukke båndet og skifte til tastaturet, stryge højre, indtil du høre "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje et nyt element på listen, vælge Gå tilbage i den skærmtastaturet, og skriv det nye element. For at vælge returnere, stryg mod højre, indtil du høre "ENTER", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Hvis du vil stoppe med at oprette listeelementer, gå til tasten returnere og Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Ny linje". Gå tilbage til tasten returnere og Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes under den nummererede liste.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, træk fingeren omkring skriveområdet, du, indtil du høre listeelementet, du vil ændre til en indlejret liste. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Stryg højre med én finger, indtil du høre "Forøg indrykningsplacering, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Word til iOS automatisk øge indrykningen for det pågældende element og den bliver en del af en indlejret liste.

 3. Hvis du vil tilføje endnu et indlejret listeelement, flytte markøren til slutningen af elementet ved at stryge ned med én finger, indtil du høre sidst tegn, og vælg derefter returnere på på skærmtastaturet, og skriv det nye element.

Bemærk!: Det punkttegn eller nummerering for indlejrede listeelementet er baseret på typografien for det overordnede element. Du kan ændre disse typografier til tilgængelige punkttegn eller punkttegn eller tal. Se ændre punkttegn eller tal typografifor at få mere for at vide.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Træk fingeren omkring skriveområdet, du, indtil du høre et element på listen niveau, hvor du vil ændre dens punkttegn eller nummerering. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. For at lukke tastaturet, og gå til båndet, stryg højre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen hjem."

 3. Stryg mod højre med én finger indtil VoiceOver læser, at du har nået knappen punkttegn eller Nummerering under fanen Startside. Dobbelttryk for at åbne biblioteket.

  Tip!: Du kan kombinere en opstilling med punkttegn med indlejrede lister med tal/bogstaver eller omvendt.

 4. Stryg nedad én gang for at gå til indstillinger, og klik derefter højre for at gennemse typografierne. VoiceOver læser typografierne, når du flytter. Den valgte typografi er offentliggjort som "markeret". Dobbelttryk på skærmen for at vælge en typografi.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en liste i forhold til margenen skal du bruge indstillingerne Formindsk indrykning og Forøg indrykning.

 1. Træk fingeren omkring skriveområdet, du, indtil du høre det første element i det første niveau på listen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen til venstre, skal du stryge højre, indtil du høre "Formindsk indrykning position, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, skal du stryge højre, indtil du høre "Forøg indrykningsplacering, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du vælge en indstilling, er indrykning føjet til listen.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Bruge Word til Android med TalkBack, vises den indbyggede Android skærmlæser, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver på telefonen. Word til Android kan du ændre eksisterende tekstlinjer i en liste, ændre typografi for punkttegn og oprette indlejrede lister. Alle disse typer lister kan du fortsætte listen automatisk, ved at trykke på Enter i slutningen af en linje.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan oprette en punktopstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver på flere måder i et dokument.

Indtast en opstilling med punkttegn

 1. I redigeringsvisning, Skriv det første element på din liste ved hjælp af den skærmtastaturet.

  Bemærk!: Du kan finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. TalkBack læser elementerne højt, når du lander på dem. Hvis du vil vælge et element, skal du løfte fingeren, når den er over elementet. Afhængigt af dine enhedsindstillinger vil du muligvis skulle dobbelttrykke på skærmen for at indsætte tegnet.

 2. Når du har skrevet, for at lukke tastaturet, og gå til båndet, træk fingeren over tastaturet, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. I fanen Startside stryg til højre, indtil du høre "Punkttegn menuen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen punkttegn åbnes.

 4. I menuen punkttegn stryg højre for at gå gennem de tilgængelige Punkttegnstypografi: udfyldt cirkel, tom cirkel, massiv firkant, 4 small ruder, hul pil eller markering. Du hører punkttegn typografi beskrivelserne under at stryge. Når du vil gøre følgende på typografien, dobbelttryk for at markere den. Punkttegnet føjes til det markerede element.

 5. For at lukke båndet og skifte til tastaturet, stryg til højre, indtil du høre "Markeret, flere indstillinger, Skift,", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje et nyt element på listen, vælge Angiv på den skærmtastaturet, og skriv det nye element. For at vælge Angiv skal du trække fingeren på tastaturet, indtil du høre "Enter", og derefter løfte det (og dobbelttryk, hvis det er nødvendigt).

 7. Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Indtast en opstilling med tal eller bogstaver

 1. I redigeringsvisning, Skriv det første element på din liste ved hjælp af den skærmtastaturet.

 2. Når du har skrevet, for at lukke tastaturet, og gå til båndet, træk fingeren over tastaturet, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. I fanen Startside stryg til højre, indtil du høre "Nummerering menuen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Nummerering åbnes.

 4. I menuen Nummerering stryg højre for at gå gennem de tilgængelige nummerering typografier: 1. 2. 3., 1)-2) 3), I. II. III., A. B. C.a) b) c), a. b. c. eller i. ii. iii. Du hører nummerering typografi beskrivelserne under at stryge. Når du vil gøre følgende på typografien, dobbelttryk for at markere den. Word til Android starter automatisk en nummereret liste.

 5. For at lukke båndet og skifte til tastaturet, stryg til højre, indtil du høre "Markeret, flere indstillinger, Skift,", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Hvis du vil tilføje et nyt element på listen, vælge Angiv på den skærmtastaturet, og skriv det nye element. For at vælge Angiv skal du trække fingeren på tastaturet, indtil du høre "Enter", og derefter løfte det (og dobbelttryk, hvis det er nødvendigt).

 7. Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, træk fingeren omkring skriveområdet, du, indtil du høre listeelementet, du vil ændre til en indlejret liste. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Stryg højre med én finger, indtil du høre "forøge indrykning, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Word til Android automatisk øge indrykningen for det pågældende element og den bliver en del af en indlejret liste.

 3. Hvis du vil tilføje endnu et indlejret listeelement, vælge Angiv på den skærmtastaturet, og skriv det nye element.

Bemærk!: Det punkttegn eller nummerering for indlejrede listeelementet er baseret på typografien for det overordnede element. Du kan ændre disse typografier til tilgængelige punkttegn eller punkttegn eller tal. Se ændre punkttegn eller tal typografifor at få mere for at vide.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Træk fingeren omkring skriveområdet, du, indtil du høre et element på listen niveau, hvor du vil ændre dens punkttegn eller nummerering. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der. TalkBack læser niveauet for et element som: "Niveau < niveau tal >, < elementtekst >."

 2. Hvis det er nødvendigt, for at lukke tastaturet og gå til båndet, træk fingeren over tastaturet, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. Stryg mod højre med én finger indtil TalkBack læser, at du har nået knappen punkttegn eller Nummerering under fanen Startside. Dobbelttryk for at åbne biblioteket.

  Tip!: Du kan kombinere en opstilling med punkttegn med indlejrede lister med tal/bogstaver eller omvendt.

 4. Stryg til højre for at gennemse typografierne. TalkBack læser typografierne, når du flytter. Den valgte typografi er offentliggjort som "markeret". Dobbelttryk på skærmen for at vælge en typografi.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en liste i forhold til margenen skal du bruge indstillingerne Formindsk indrykning og Forøg indrykning.

 1. Træk fingeren omkring skriveområdet, du, indtil du høre det første element i det første niveau på listen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der. TalkBack læser det første element i det første niveau af på listen som: "1 af (…) på niveau 1, < elementtekst >."

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen til venstre, stryg til højre, indtil du høre "Knappen Formindsk indrykning", og Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, stryg til højre, indtil du høre "Knappen Forøg indrykning", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. Når du vælge en indstilling, er indrykning føjet til listen.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Bruge Word Mobile med Oplæser, viser indbyggede Windows skærmlæseren, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver på telefonen. Word Mobile kan du ændre eksisterende tekstlinjer i en liste, ændre typografi for punkttegn og oprette indlejrede lister. Alle disse typer lister kan du fortsætte listen automatisk, ved at trykke på Enter i slutningen af en linje.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan oprette en punktopstilling med punkttegn eller med tal/bogstaver på flere måder i et dokument.

Indtast en opstilling med punkttegn

 1. Indtast listens første tekstlinje.

 2. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit Word Mobile-dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til tekstlinjen, du vil lave om til en punktopstilling. Tryk tre gange på skærmen for at vælge linjen.

 3. I dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 4. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Punkttegn. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Knappen Hjem er skjult"

 6. I menuen – stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Punkttegn, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre for at gennemgå de tilgængelige punkttegn: udfyldt cirkel, tom cirkel, udfyldt kvadrat, fire små romber, tom pil eller markering. Du hører beskrivelsen af punkttegnstypografien, når du stryger. Dobbelttryk for at vælge.

 8. Hvis du vil tilføje et nyt punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger. Udvidet. Dobbelttryk for at skjule." Dobbelttryk for at skjule Flere indstillinger. Tryk på tastaturet og stryg mod højre eller venstre, indtil du hører "Enter". Dobbelttryk på skærmen.

 9. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du dobbeltklikke på Enter to gange.

Indtast en opstilling med tal eller bogstaver

 1. Indtast listens første tekstlinje.

 2. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit Word Mobile-dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til tekstlinjen, du vil lave om til en punktopstilling. Tryk tre gange på skærmen for at vælge linjen.

 3. I dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 4. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Opstilling med tal/bogstaver. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Knappen Hjem er skjult"

 6. I menuen – stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Opstilling med tal/bogstaver, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre for at gennemgå de tilgængelige typografier for opstilling med tal/bogstaver: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., eller i. ii. iii. Du hører beskrivelsen af typografien for opstilling med tal/bogstaver, når du stryger. Dobbelttryk for at vælge.

 8. Hvis du vil tilføje et nyt punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger. Udvidet. Dobbelttryk for at skjule." Dobbelttryk for at skjule Flere indstillinger. Tryk på tastaturet og stryg mod højre eller venstre, indtil du hører "Enter". Dobbelttryk på skærmen.

 9. Hvis du vil stoppe med at oprette listen, skal du dobbeltklikke på Enter to gange.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

 1. Hvis du har en eksisterende liste, skal du i dit dokument sørge for, at du står i skriveområdet. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til venstre eller højre for at gå til listeelementet, du vil lave om til en indlejret liste. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Forøg indrykning. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

  Elementet er nu en del af en indlejret liste.

 4. Hvis du vil gå tilbage til et højere listeniveau, skal du stryge op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer". Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til højre eller venstre for at finde frem til et listeelement på det listeniveau, hvor du vil ændre listens typografi for punkttegn eller tal/bogstaver. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger, skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Knappen Hjem er skjult"

 4. Stryg til højre med en finger, indtil Oplæser meddeler, at du har nået knappen Punkttegn eller Tal/bogstaver. Dobbelttryk for at åbne biblioteket, og stryg til højre for at vælge den nye typografi.

  Du kan kombinere en opstilling med punkttegn med indlejrede lister med tal/bogstaver eller omvendt.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en liste i forhold til margenen skal du bruge indstillingerne Formindsk indrykning og Forøg indrykning.

 1. Sørg for, at du står i skriveområdet i dit dokument. Træk med din finger, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Linjer." Stryg til højre eller venstre for at finde frem til det listeelement, hvor du vil ændre justeringen. Tryk tre gange på skærmen for at vælge elementet.

 2. I Word Mobile-dokumentet – stryg op eller ned på skærmen med en finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre med en finger, indtil Oplæser meddeler, at du har nået knappen Forøg indrykning eller Formindsk indrykning. Derefter skal du dobbelttrykke.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Bruge Word Online med Oplæser, viser indbyggede Windows skærmlæseren, til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i dokumentet. Word Online kan du ændre eksisterende tekstlinjer i en liste, ændre typografi for punkttegn og oprette indlejrede lister. Alle disse typer lister kan du fortsætte listen automatisk, ved at trykke på Enter i slutningen af en linje.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Skriv en opstilling med punkttegn eller opstilling med tal/bogstaver

Du kan skrive en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver på flere måder.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje, Skriv * (stjerne), og tryk derefter på mellemrum. Der oprettes automatisk en udfyldt runde punkttegn.

 2. Skriv den tekst, du vil for det første element.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. For at standse oprettelse af på listen, skal du trykke på Enter to gange.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje, Skriv 1. (tallet 1 efterfulgt af et punktum), og tryk derefter på mellemrum. Der oprettes automatisk en nummereret punkttegn.

 2. Skriv den tekst, du vil bruge til det første element.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. For at standse oprettelse af på listen, skal du trykke på Enter to gange.

Opret en liste, ved at vælge en typografi for punkttegn fra båndet.

 1. Placer markøren i starten af en ny liste ved hjælp af piletasterne.

 2. Tryk på Ctrl + F6 for at gå til fanen Startside, indtil du høre "Markeret, < fanenavn > fanen, element," og derefter trykke på Alt + H.

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på TAB for at oprette en punktopstilling, og vælg en typografi, indtil du høre: "punkttegn, knappen skjult." Hvis du vil udvide Punkttegnsbibliotek, skal du trykke på Alt + pil ned for. Tryk på tabulatortasten for at gennemse typografierne. Typografier er offentliggjort, når du flytter.

  • Tryk på fanen for at oprette en opstilling med tal/bogstaver, og vælg en typografi, indtil du høre: "Nummerering, knappen skjult." Hvis du vil udvide Nummereringsbibliotek, skal du trykke på Alt + pil ned for. Tryk på tabulatortasten for at gennemse typografierne. Typografier er offentliggjort, når du flytter.

  Tryk på Enter for at vælge en typografi.

 4. Listen er oprettet med den valgte typografi og flytter fokus til dokumentet.

Lav en indlejret liste i en opstilling

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

Sådan opretter du en indlejret liste

 1. Brug piletasterne til at gå til slutningen af det element, hvor du vil starte listen indlejret i en eksisterende liste, og tryk på Enter.

 2. Med markøren i starten af linjen for det nye element for at gå til fanen Startside, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre "Markeret, < fanenavn > fanen, element," og derefter trykke på Alt + H.

 3. Tryk på tasten Tab i under fanen Startside, indtil du høre "forøge indrykning, knappen," og derefter trykke på Enter. Word automatisk øge indrykningen for det pågældende element og den bliver en del af en indlejret liste eller en liste over i den omgivende liste.

  Bemærk!: Det punkttegn eller nummerering til det nye listeelement er baseret på typografien for overordnet. Du kan ændre disse typografier til tilgængelige punkttegn eller nummerering. For at lære hvordan i at ændre punkttegn eller punkttegn eller tal.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal, kan du vælge en hvilken som helst typografi i nummereringsbiblioteket.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Tryk på Ctrl + F6 for at gå til fanen Startside, indtil du høre "Markeret, < fanenavn > fanen, element," og derefter trykke på Alt + H.

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på TAB for at oprette en punktopstilling, og vælg en typografi, indtil du høre: "punkttegn, knappen skjult." Hvis du vil udvide Punkttegnsbibliotek, skal du trykke på Alt + pil ned for. Tryk på tabulatortasten for at gennemse typografierne. Typografier er offentliggjort, mens du flytter, og den valgte typografi er offentliggjort som "markeret".

  • Tryk på tasten Tab for at vælge en ny typografi for Nummerering, indtil du høre: "Nummerering, knappen skjult." Hvis du vil udvide Nummereringsbibliotek, skal du trykke på Alt + pil ned for. Tryk på tabulatortasten for at gennemse typografierne. Typografier er offentliggjort, mens du flytter, og den valgte typografi er offentliggjort som "markeret".

  Tryk på Enter for at vælge en typografi.

 4. Typografien ændres, og fokus flyttes til dokumentet.

Rediger justeringen af en liste

For at ændre justeringen i en opstilling i forhold til margenen, skal du bruge knappen, Formindsk indrykning og knappen Forøg indrykning.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste.

 2. Tryk på Ctrl + F6 for at gå til fanen Startside, indtil du høre "Markeret, < fanenavn > fanen, element," og derefter trykke på Alt + H.

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på TAB for at formindske indrykning, eller Flyt tættere på listen til margenen, indtil du høre: "Formindsk indrykning, knappen".

  • Tryk på TAB for at øge indrykningen eller flytte listen længere væk fra margenen, indtil du høre: "forøge indrykning, knappen".

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 4. Tryk på Ctrl + F6 for at flytte fokus tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×