Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Outlook 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til hurtigt at oprette lister med opstilling med punkttegn eller tal og bogstaver i forskellige formater.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i PowerPoint Online for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Oprette en punktopstilling eller opstilling med tal eller bogstaver

 1. Mens du skriver en Outlook-meddelelse, skal du trykke på Alt+H og gøre ét af følgende:

  • Tryk på U for at åbne menuen Punkttegn.

  • Tryk på N for at åbne menuen Taltypografi.

 2. Brug højre og venstre pil til at finde den punktopstilling eller taltypografi, du vil bruge, f.eks. "Udfyldt cirkel", og tryk så på Enter. Det første punkt på listen oprettes, og fokus flyttes til det.

 3. Skriv teksten til listeelementet.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et listeelement mere.

 5. Tryk to gange på Enter for at afslutte listen. Fokus flyttes til en tom linje under listen. Med Oplæser hører du: "Ny linje". Med JAWS hører du bare "Enter".

Opret en indlejret liste

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

 1. Naviger til det element, der skal forekomme før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement efter dette.

 2. Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på Tab. Outlook øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste.

 3. Skriv teksten til det første element i den indlejrede liste.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et indlejret listeelement mere.

Typografien for punkttegn eller tal for den indlejrede liste er baseret på typografien for det overordnede element. Du kan ændre disse typografier til enhver tilgængelig typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

Rediger indrykningen i en liste

 1. Markér hele listen.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Alt+H og derefter på A, I for at øge indrykningen eller rykke opstillingen længere væk fra margenen.

  • Tryk på Alt+H og derefter på A, O for at reducere indtrykning eller rykke opstillingen tættere på margenen.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, skal du vælge en vilkårlig typografi i biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Markér hele listen.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Alt+H og derefter U for at åbne menuen Punkttegn.

  • Tryk på Alt+H og derefter N for at åbne menuen Taltypografi.

 3. Brug højre og venstre pil til at finde den punktopstilling eller taltypografi, du vil bruge, f.eks. "Tom cirkel", og tryk så på Enter. Formatet af alle elementer på første niveau i opstillingen ændres, så de er overensstemmende.

Bemærk!: Hvis din opstilling indeholder indlejrede lister, påvirkes deres typografier ikke af dette. Du skal placere markøren inden i den indlejrede liste for at ændre dens typografi separat.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje til navigation i mail i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook 2016 til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede Mac OS-skærmlæser, til hurtigt at oprette lister med opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver i forskellige formater.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook til Mac for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Oprette en punktopstilling eller opstilling med tal eller bogstaver

 1. Mens du skriver en Outlook-meddelelse, skal du i starten af en ny linje gøre ét af følgende:

  • Hvis du vil starte en punktopstilling, skal du skrive * (stjerne) og derefter trykke på mellemrumstasten. Punktopstillingselementet Udfyldt cirkel oprettes automatisk.

  • Du starter en opstilling med tal/bogstaver ved at skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum) og derefter trykke på mellemrumstasten. Der oprettes automatisk et nummereret punkttegn.

 2. Skriv teksten til listeelementet.

 3. Tryk på Enter for at tilføje et listeelement mere, og skriv derefter teksten til det.

 4. Tryk to gange på Enter for at afslutte listen. Fokus flyttes til en tom linje under listen. Du hører: "Ny linje".

Opret en indlejret liste

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

 1. Naviger til det element, der skal forekomme før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement efter dette.

 2. Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på Tab. Outlook øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste.

 3. Skriv teksten til det første element i den indlejrede liste.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et indlejret listeelement mere, og skriv derefter teksten til det.

Typografien for punkttegn eller tal/bogstaver for den indlejrede liste er baseret på typografien for det overordnede element. Du kan ændre disse typografier til ethvert tilgængeligt punkttegn eller enhver tilgængelig taltypografi.

Rediger indrykningen i en liste

 1. Markér hele listen.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Meddelelse, markeret, tab", og gør derefter ét af følgende:

  • Tryk på Tab for at forøge indrykning, eller flytte listen længere væk fra margenen, indtil du hører: "Knappen Forøg indrykning". Tryk derefter på mellemrumstasten.

  • Tryk på Tab for at formindske indrykningen, eller flytte listen tættere på margenen, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning". Tryk derefter på mellemrumstasten.

Fokus forbliver på værktøjslinjen.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, kan du vælge en typografi fra biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Markér hele listen.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Meddelelse, markeret, tab", og gør derefter ét af følgende:

  • Du vælger en ny punkttegnstype ved at trykke på Tab, indtil du hører: "Menuknappen Punkttegn". Tryk på Control+Option+Skift+M for at udvide menuen. Brug piletasterne til at gennemgå typografierne, og tryk så på mellemrumstasten for at anvende den aktuelt valgte typografi.

  • Du vælger en ny taltypografi ved at trykke på Tab, indtil du hører: "Menuknappen Opstilling med tal/bogstaver". Tryk på Control+Option+Skift+M for at udvide menuen. Brug piletasterne til at gennemgå typografierne, og tryk så på mellemrumstasten for at anvende den aktuelt valgte typografi.

Menuen lukkes, og fokus forbliver på værktøjslinjen.

Bemærk!: Hvis din opstilling indeholder indlejrede lister, påvirkes deres typografier ikke af dette. Du skal placere markøren inden i den indlejrede liste for at ændre dens typografi separat.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Bruge Outlook 2016 med tastaturet og Oplæser, indbyggede Windows skærmlæseren, til hurtigt at oprette opstillinger med punkttegn eller tal og bogstaver lister.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Opret en punktopstilling eller opstilling med tal eller bogstaver

 1. Mens du skriver en meddelelse i starten af en ny linje, Outlook stryg højre med én finger, indtil du høre: "knappen flere indstillinger, knappen skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Slet, knappen."

 2. Gør et af følgende:

  • Starte en punktopstilling, stryg til højre, indtil du høre "Fra, der knappen punkttegn," og dobbelttrykke på skærmen. Der oprettes et listeelement udfyldt cirkel punkttegn.

  • Hvis du vil starte en nummereret liste, stryg til højre, indtil du høre "fra knappen nummerering,", og Dobbelttryk på skærmen. Der oprettes en nummereret listeelement.

  Fokus flyttes til brødteksten i meddelelsen mail.

 3. Type på listen element tekst ved hjælp af den skærmtastaturet. Stryg til højre, indtil du høre for at gå til tastaturet, et tastatur element.

  Bemærk!: Hvis den på skærmen tastatur er ikke tilgængelig, stryge højre eller venstre, indtil du høre "Flere indstillinger, udvidet, med knappen" og dobbelttrykke på skærmen for at skjule menuen Flere indstillinger.

 4. Hvis du vil tilføje endnu et listeelement, tryk på Enter på det tastatur på skærmen.

 5. For at afslutte listen Tryk på Enter to gange på den skærmtastaturet. Fokus flyttes til en tom linje under listen.

Opret en indlejret liste

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

 1. I en eksisterende liste, skal du skrive det element, der skal kommer før den indlejrede liste, og tryk på Enter på den skærmtastaturet til at oprette et nyt listeelement efter den. Stryg til højre, indtil du høre for at gå til tastaturet, et tastatur element.

 2. Placer markøren i starten af linjen for det nye element, stryge mod højre eller venstre med én finger, indtil du høre: "knappen flere indstillinger, knappen skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Slet, knappen."

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Format", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Formatér åbnes.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Forøg indrykning knappen", og Dobbelttryk på skærmen. Outlook automatisk øge indrykningen for det pågældende element og den bliver en del af en indlejret liste.

 5. Skriv teksten til det første element i den indlejrede liste.

 6. Hvis du vil tilføje endnu et indlejret listeelement, tryk på Enter på det tastatur på skærmen, og skriv derefter teksten.

Bemærk!: Det punkttegn eller nummerering for indlejrede listeelementet er baseret på typografien for det overordnede element. Du kan ændre disse typografier til tilgængelige punkttegn eller punkttegn eller tal. Se ændre punkttegn eller tal typografifor at få mere for at vide.

Rediger indrykningen i en liste

 1. Markere hele listen. For at markere teksten, gå til tekst, du vil markere, og derefter trykke tre gange på skærmen.

  Bemærk!: Hvis for eksempel, du vil markere et afsnit i brødteksten, stryg op eller ned på skærmen med én finger, indtil du høre "Afsnit" stryg til venstre eller højre for at gå til afsnit du vil markere, og derefter trykke tre gange på skærmen. Når du har valgt afsnittet, stryg op eller ned på skærmen med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 2. Stryg højre med én finger, indtil du høre: "knappen flere indstillinger, knappen skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Slet, knappen."

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Format", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Formatér åbnes.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre eller flytte listen længere væk fra margenen, stryg til højre, indtil du høre "Knappen Forøg indrykning", og Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje indrykningen til venstre, eller Flyt tættere på listen til margenen, stryg til højre, indtil du høre "Knappen Formindsk indrykning", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Indrykningen er føjet til listen, og flytter fokus til meddelelsesteksten.

Skift typografi for punkttegn eller tal/bostaver

Hvis du vil ændre typografien for eksisterende punkttegn eller tal/bogstaver, kan du vælge en typografi fra biblioteket med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. Vælg en liste eller indlejret liste, hvor du vil ændre typografien. For at markere teksten, gå til tekst, du vil markere, og derefter trykke tre gange på skærmen.

 2. Stryg højre med én finger, indtil du høre: "knappen flere indstillinger, knappen skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Slet, knappen."

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Format", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Formatér åbnes.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil ændre typografi for punkttegn, skal du stryge højre, indtil du høre "Punkttegn, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Undermenuen punkttegn åbnes.

  • Ændre nummereringstypografien, stryg til højre, indtil du høre "Nummerering, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Undermenuen Nummerering åbnes.

 5. Stryg mod højre eller venstre til at gennemse typografierne. Oplæser læser typografierne, når du flytter. Den valgte typografi er offentliggjort som "markeret". Dobbelttryk på skærmen for at vælge en typografi.

Når du har valgt en ny typografi undermenuen lukkes, og flytter fokus til e-mail-meddelelsens brødtekst.

Bemærk!: Hvis din opstilling indeholder indlejrede lister, påvirkes deres typografier ikke af dette. Du skal placere markøren inden i den indlejrede liste for at ændre dens typografi separat.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook Web App indbyggede Windows skærmlæseren, til hurtigt at oprette opstillinger med punkttegn eller tal og bogstaver lister med tastaturet og Oplæser, når du skriver en meddelelse med Mail.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook på internettet for at få vist tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook Web App, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Fordi Outlook Web App kører fra din browser, er tastaturets genveje anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. For eksempel bruger man Ctrl + F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook Web App.

I dette emne

Opret en punktopstilling eller opstilling med tal eller bogstaver

 1. Tryk på tasten Tab under skrivning meddelelsen Outlook i starten af en ny linje, indtil du høre: "Format, < valgte indstilling > knappen".

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på tasten højre eller venstre pil for at starte en punktopstilling, indtil du høre "Punkttegn", og tryk på mellemrum. En udfyldt cirkel punkttegn listeelement oprettes og flytter fokus til e-mail-meddelelsens brødtekst.

  • Du starter en opstilling med tal/bogstaver ved at skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum) og derefter trykke på mellemrumstasten. Der oprettes automatisk et nummereret punkttegn.

 3. Skriv teksten til listeelementet.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et listeelement mere, og skriv derefter teksten til det.

 5. Tryk på Enter to gange for at afslutte listen. Fokus flyttes til en tom linje under listen.

Opret en indlejret liste

Du kan oprette en liste på en liste, som indlejrede punkttegn i en opstilling med punkttegn eller konturtype nummereringen i en opstilling med tal / bogstaver.

 1. Naviger til det element, der skal forekomme før den indlejrede liste, i en eksisterende opstilling, og tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement efter dette.

 2. Placer markøren i starten af linjen på det nye element, og tryk på Tab. Outlook øger automatisk indrykningen for det nævnte element og gør det til en del af en indlejret liste.

 3. Skriv teksten til det første element i den indlejrede liste.

 4. Tryk på Enter for at tilføje et indlejret listeelement mere, og skriv derefter teksten til det.

Rediger indrykningen i en liste

 1. Markér hele listen.

  Tip!: For at vælge et stykke tekst skal du holde Skift nede og trykke på piletasterne for at flytte markøren.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil forøge indrykning, eller gå listen længere væk fra margenen, skal du trykke på tabulatortasten.

  • Hvis du vil formindske indrykning, eller Flyt tættere på listen i margen, skal du trykke på Skift + tabulatortasten.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook på internettet

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×