Brug en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project

Brug en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Project med tastaturet og en skærmlæser til at udføre de vigtigste grundlæggende opgaver. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer, hvordan du opretter et nyt projekt, tilføjer opgaver, tildeler ressourcer, udskriver dit projekt og meget mere.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn projekt, og Opret et tomt projekt

Det er nemt at starte et nyt projekt i Project .

 1. Tryk på Windows-logotasten. Du hører: "Cortana, søgefelt."

 2. Skriv de første par bogstaver i Project, indtil du hører "Project, computer-app."

 3. Tryk på ENTER for at åbne Project. Det åbner til en liste over senest anvendte projekter og projektskabeloner. Du hører: "Knappen Tomt projekt".

 4. Tryk på mellemrumstasten, hvis du vil oprette et nyt projekt.

Tilføj opgaver, og tildel ressourcer

Dit nye projekt åbnes i visningen Gantt-diagram, som er den mest enkle visning at arbejde i.

 1. Når du åbner et tomt projekt, er fokus i øverste venstre hjørne af diagrammet. Tryk på højre pil, indtil du hører "Kolonneoverskrift, Opgavenavn, markeret", og skriv derefter navnet på den første opgave.

 2. Tryk på højre piletast, indtil du hører "kolonneoverskrift, ressourcenavne", og skriv derefter navnet på den ressource, du vil håndtere denne opgave for.

  Tip!: Ressourcenavnet er normalt navnet på en person eller et team, men det kan være alt, hvad du ønsker.

 3. Tryk på Enter for at afslutte tilføjelsen af opgaven. Fokus flyttes til den næste række i kolonnen Ressourcenavne.

 4. Hvis du vil tilføje en anden opgave, skal du trykke på venstre piletast, indtil du hører "kolonneoverskrift, Opgavenavn", og derefter skrive navnet.

 5. Hvis du vil føje en ressource til denne opgave, skal du trykke på højre piletast, indtil du hører "kolonneoverskrift, ressourcenavne, valgt", Skriv navnet på ressourcen, og tryk derefter på ENTER.

  Tip!: Hvis du tilføjer en ressource, du allerede har brugt på en tidligere række, skal du kun skrive de første par bogstaver i navnet på Project for at foreslå det. Hvis du trykker på Enter, fuldføres det foreslåede navn automatisk.

 6. Gentag disse trin, indtil du har føjet alle opgaver og tildelt ressourcer til dem.

Planlæg opgaver i visningen Teamplanlægning

Du kan bruge visningen Teamplanlægning til at planlægge de opgaver, du har defineret.

Bemærk!: JAWS offentliggør ikke ressource- eller opgavenavne korrekt i visningen Teamplanlægning, så du skal bruge Oplæser til at planlægge opgaverne.

 1. Tryk på Alt+H, G, og tryk derefter på P for at skifte til visningen Teamplanlægning. Du hører: "Visningen Teamplanlægning".

 2. Tryk på pil ned for at høre navnet på den første ressource. Du kan bruge piletasterne ned og op til at navigere mellem ressourcerne.

 3. Tryk på højre piletast for at flytte til de opgaver, der er tildelt den aktuelt valgte ressource. Du hører opgavens navn efterfulgt af "Ikke-planlagt opgave". Hvis ressourcen har flere opgaver tildelt, kan du bruge højre og venstre piletaster til at navigere mellem dem.

 4. Tryk på Skift+F2 for at åbne vinduet Opgaveoplysninger for den aktuelt valgte opgave.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører: "Start, kan redigeres, rediger," og tryk derefter på Alt+pil ned for at åbne datovælgeren.

 6. Tryk på T for at angive i dag som startdatoen, eller brug piletasterne til at finde den rigtige dato. Tryk på mellemrumstasten for at bekræfte valget. Oplæser gør opmærksom på den valgte dato.

 7. Tryk på Tab, indtil du hører: "Afslut, kan redigeres, rediger," og tryk derefter på Alt+pil ned for at åbne datovælgeren.

 8. Tryk på T for at angive i dag som slutdatoen, eller brug piletasterne til at finde den rigtige dato. Tryk på mellemrumstasten for at bekræfte valget. Oplæser gør opmærksom på den valgte dato.

 9. Tryk på Enter for at afslutte redigeringen af opgaven. Din skærmlæser meddeler ressourcenavnet, opgavenavnet og de start-og slutdatoer, du lige har valgt.

  Tip!: Hvis du ved et uheld planlægger opgaver, der overlapper hinanden, vil du høre "Overallokeret". Tryk på Skift+F2 igen, og planlæg opgaven igen.

 10. Gentag trinnene herover for alle ikke-planlagte opgaver.

Tip!: Tryk på Alt+H, G, og tryk derefter på G for at vende tilbage til visningen Gantt-diagram.

Gemme et projekt

Du kan gemme dit projekt på din egen computer eller på en delt netværksplacering.

Bemærk!: JAWS offentliggør ikke placeringerne for lagring korrekt, så du skal bruge Oplæser til at gemme dit projekt for første gang.

 1. Tryk på alt + F, A.

 2. Gør et af følgende, afhængigt af hvor du vil gemme projektet:

  • Tryk på N for at synkronisere projektet med SharePoint.

  • Tryk på K for at logge på OneDrive.

  • Tryk på S for at gemme projektet på dit OneDrive eller SharePoint websted.

  • Tryk på C for at gemme projektet på din pc.

 3. Tryk på mellemrumstasten to gange for at bekræfte, at du vil gemme, og tryk derefter på pil ned og pil op for at vælge, hvor nøjagtigt på den valgte placering projektet er gemt – f. eks. hvilken mappe på computeren vil du bruge. Når du finder den rigtige indstilling, skal du trykke på ENTER.

 4. Skriv det filnavn, du vil bruge.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører: "Knappen Gem", og tryk derefter på Enter for at gemme filen.

Tip!: Når du har gemt dit projekt én gang, kan du hurtigt gemme ændringer i projektet ved at trykke på Ctrl+S.

Udskriv et projekt

Du skal muligvis udskrive dit projektdiagram for at vise det til en person.

 1. Tryk på alt + F, P, I. Du hører: "hvilken printer".

 2. Tryk på pil op og ned for at flytte mellem de tilgængelige printere. Når du finder den rigtige indstilling, skal du trykke på mellemrumstasten for at vælge printeren.

 3. Tryk på alt + P, P for at udskrive dit projekt.

Se også

Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project

Tastaturgenveje i Project

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Brug Project til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at oprette et nyt projekt, tilføje opgaver og tildele ressourcer. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Project til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Project til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke Project til internettet.

I dette emne

Åbne Project og oprette et projekt

 1. Gå til portal.office.com eller login.microsoftonline.com i din webbrowser, og log på din Office 365 konto.

 2. Hvis du vil åbne Project til internettet, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "projekt link", og derefter trykke på ENTER. Project åbnes i Project-startside.

 3. Hvis du vil oprette et projekt, skal du i Project-startsidetrykke på TAB-tasten, indtil du hører "Tryk på ENTER for at oprette et projekt" og derefter trykke på ENTER. Gitter visningen for det nye projekt åbnes.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "ikke-navngivet projekt", og tryk på ENTER. Ruden projektdetaljer åbnes med fokus på feltet projektnavn. Skriv et navn til det nye projekt.

 5. Hvis du vil angive en startdato for projektet, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Start", efterfulgt af den aktuelle dato, og derefter trykke på ENTER for at åbne datovælgeren. Brug venstre og højre piletast til at finde startdatoen, og tryk på ENTER for at bekræfte den.

Tilføj opgaver, og tildel ressourcer

En af de første trin til at administrere et projekt er at tilføje de opgaver, der bliver gjort på dit projekt. Din liste over opgaver kan være så enkel som en tjekliste over ting, der skal udføres, eller den kan være lidt mere involveret med start-og slutdatoer, relationer med andre opgaver og andre tilknyttede opgaveoplysninger. Hvis du vil have mere at vide om opgaveoplysninger, skal du se Brug en skærmlæser til at få vist og redigere opgavedetaljer i Project.

 1. Åbn det projekt, du vil føje en opgave til, og Tildel ressourcer til.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj ny opgave, navn", og skriv et navn til opgaven.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "tildelt til", Skriv navnet på den bruger, du vil tildele opgaven til, tryk på pil ned for at gennemse listen over tilsvarende brugere, og tryk derefter på ENTER for at tildele brugeren til dit projekt. Gentag dette trin, indtil alle de ønskede brugere er tildelt, og tryk derefter på ESC for at lukke dialogboksen.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "varighed", og Angiv varigheden for opgaven, f. eks 90 minutter eller 2 uger.

  Bemærk!: Opgavevarigheder kan angives i minutter, timer, dage, uger eller måneder eller de forkortede formularer, f. eks 2D eller 4h. Hvis du ikke medtager en tidsenhed med varigheden, angives der som standard til dage.

Se også

Brug en skærmlæser til at få vist og redigere opgavedetaljer i Project

Brug en skærmlæser til at oprette en gruppe i Project

Tastaturgenveje i Project

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Brug Project Online med tastaturet og en skærmlæser til at oprette et nyt projekt, tilføje opgaver, tildele ressourcer, udskrive dit projekt og meget mere. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Project Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Project Online kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke Project Online.

I dette emne

Åbne Project online og oprette et projekt

 1. I din webbrowser skal du gå til portal.office.com eller login.microsoftonline.com og logge på din Office 365 konto.

  Bemærk!: Du kan få mere at vide om, hvordan du logger på Project Onlineved at se logge på Project online.

 2. Hvis du vil åbne Project Online -appen, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "projekt link", og derefter trykke på ENTER. Project åbnes på Start siden.

 3. Hvis du vil oprette et projekt, skal du trykke på tabulatortasten på Start siden, indtil du hører "tabel, oprette eller importere projekter" og derefter trykke på ENTER. Siden Opret en ny projekt åbnes, og du hører: "virksomhedsprojekt, hvis du vil have mere kontrol over projektet."

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et virksomhedsprojekt, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "næste, link" og derefter trykke på ENTER.

  • Hvis du vil oprette en SharePoint-opgaveliste, skal du trykke på Skift + tab, indtil du hører "SharePoint-opgaveliste, når du vil have, at alle skal kunne oprette og redigere opgaver", og derefter trykke på ENTER. Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "næste, link", og tryk derefter på ENTER.

  Bemærk!: Hvis du vil have mere at vide om hvert projekt, skal du se oprette et projekt i Project Web App.

 5. Skriv projektnavnet eller andre oplysninger (hvis det er nødvendigt). Tryk på tabulatortasten eller Skift + tab for at flytte mellem felter. Din skærmlæser meddeler feltets beskrivelse, når du flytter.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Udfør, link", og derefter trykke på ENTER.

Åbne et eksisterende projekt

Åbn et af dine eksisterende projekter fra projekt Center for at redigere det og for eksempel tilføje nye opgaver.

 1. På siden Project OnlineStart side skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "projekt link", og derefter trykke på ENTER for at åbne projekt Center.

 2. I projekt Centerskal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører det projekt, du vil åbne, og derefter trykke på ENTER for at vælge. Oplæser meddeler projektnavnet efterfulgt af "Åbn i menuen".

 3. Når du har valgt projektet, skal du trykke på Ctrl + F6. Du hører: "fanen Gennemse".

 4. Hvis du vil åbne projektet, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "knappen Åbn", og derefter trykke på mellemrumstasten. Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "i browseren til redigering, knap", og tryk på mellemrumstasten.

  Projekt siden åbnes.

Tilføj opgaver, og tildel ressourcer

En af de første trin til at administrere et projekt er at tilføje de opgaver, der bliver gjort på dit projekt. Din liste over opgaver kan være så enkel som en tjekliste over ting, der skal udføres, eller den kan være lidt mere involveret med start-og slutdatoer, relationer med andre opgaver og andre tilknyttede opgaveoplysninger.

Opret en ny opgave i et SharePoint-opgaveliste projekt

Tilføj en enkel liste over opgaver i et SharePoint-opgaveliste projekt.

 1. Åbn projektet til redigering som beskrevet i Åbn et eksisterende projekt. Start siden for projektet åbnes, og du hører: "privat", efterfulgt af projektnavnet.

 2. Start siden for projektet skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj opgave, link", og derefter trykke på ENTER.

 3. Fokus flyttes til feltet Opgavenavn , og du hører: "Opgavenavn påkrævet felt." Skriv det opgavenavn, du vil bruge.

 4. Hvis du vil tilføje en startdato, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Start dato, redigering", og Skriv datoen.

 5. Hvis du vil tilføje en forfaldsdato, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "forfaldsdato, redigering", og skrive datoen.

 6. Hvis du vil tildele opgaven til en ressource, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "tildelt til, redigerer", og skrive navnet på den ressource, der skal arbejde på opgaven.

  Denne liste over foreslåede ressourcer vises, mens du skriver. Hvis du vil vælge et forslag på listen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører det ønskede forslag, og derefter trykke på ENTER.

  Tip!: Ressourcenavnet er normalt navnet på en person eller et team, men det kan være alt, hvad du ønsker.

 7. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Gem", og derefter trykke på Enter.

  Opgaven føjes til din opgave liste, og fokus flyttes til projektets Start side.

Opret en ny opgave i et virksomhedsprojekt

Hvis du har de relevante tilladelser i Project Online, kan du nemt oprette en ny opgave i et virksomhedsprojekt.

 1. Åbn dit virksomhedsprojekt til redigering som beskrevet i Åbn et eksisterende projekt. Siden projekt tidsplan åbner en liste over alle dine aktuelle opgaver, og du hører: "projektdetaljer, side, plan."

 2. Hvis du vil oprette en ny opgave, skal du angive opgaveoplysningerne i den tomme række nederst på opgavelisten.

 3. Hvis du vil tilføje et Opgavenavn i en tom række, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "markeret, redigerbar, kolonneoverskrift, Opgavenavn", tryk på ENTER, og skriv derefter opgavens navn.

 4. Hvis du vil angive varigheden af opgaven, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "markeret, redigerbar, kolonneoverskrift, varighed", tryk på ENTER, og skriv derefter varigheden.

 5. Hvis du vil angive startdato for opgaven, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "markeret, redigerbar, kolonneoverskrift, start", tryk på ENTER, og skriv derefter startdagen.

 6. Hvis du vil angive slutdatoen for opgaven, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "markeret, redigerbar, kolonneoverskrift, Afslut", tryk på ENTER, og skriv derefter en forfaldsdato.

 7. Hvis du vil tildele ressourcer til opgaven, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "markeret, redigerbar, kolonneoverskrift, ressourcenavne", og tryk derefter på alt + pil ned for at gennemse ressourcelisten. Tryk på mellemrumstasten for at vælge en ressource. Tryk på ENTER, når du har valgt de ønskede ressourcer.

  Bemærk!: Før du tildeler ressourcer, skal du sørge for, at du har oprettet et team. Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter et team i Project Onlineved at se Brug en skærmlæser til at oprette et team i Project.

 8. Du kan vælge mellem automatisk eller manuel planlægning af en opgave ved at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil planlægge opgaven manuelt, skal du trykke på Ctrl + Skift + M.

  • Hvis du vil planlægge opgaven automatisk, skal du trykke på Ctrl + Skift + A.

  Bemærk!: Du kan få mere at vide om automatisk eller manuel planlægning af en opgave i Project Onlineved at vælge mellem automatisk eller manuel planlægning af en opgave.

 9. Når du er færdig med at tilføje opgaven, skal du trykke på Ctrl + F6 for at lukke og tjekke projektet ind igen. Du hører: "fanen Gennemse". Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Luk", og tryk derefter på ENTER. Der åbnes en dialogboks, og du hører "dialogboks Luk." Tryk på ENTER igen.

  Fokus flyttes til projekt Center.

Gemme og publicere et projekt

Når du har oprettet et virksomhedsprojekt i Project Online, eller når du har foretaget ændringer i det, skal du publicere projektet. Ved at publicere projektet bliver de mest aktuelle oplysninger tilgængelige for andre, herunder de gruppemedlemmer, der er tildelt til projektets opgaver. Du kan også gemme ændringerne uden at publicere dem, så andre kan se dem.

 1. Åbn dit virksomhedsprojekt til redigering som beskrevet i Åbn et eksisterende projekt. Siden projekt tidsplan åbnes.

 2. Når du har foretaget ændringer i dit projekt, skal du trykke på CTRL + S for at gemme. Projektet gemmes, og du hører: "Gem er fuldført."

 3. Hvis du er klar til at publicere ændringerne, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører: "fanen Gennemse". Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Udgiv", og tryk derefter på ENTER. Projektet er publiceret.

Udskrive et projekt

Du skal muligvis udskrive projektplanen fra et virksomhedsprojekt for at vise det til en anden.

 1. Åbn dit virksomhedsprojekt som beskrevet i Åbn et eksisterende projekt. Siden projekt tidsplan åbnes.

 2. Hvis du vil udskrive din projektplan, skal du trykke på CTRL + SKIFT + O. Dialogboksen Udskriv åbnes. Du hører projektnavnet efterfulgt af "Udskriv dialogboks."

 3. Hvis du vil vælge en udskriftsindstilling, skal du trykke på ENTER og derefter bruge piletasterne op eller ned, indtil du hører den ønskede indstilling. Tryk på Enter for at vælge.

 4. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem indstillingerne i dialogboksen. Hvis du vil udvide menuerne, skal du trykke på alt + piletast ned. Tryk på ENTER for at lave en markering.

 5. Hvis du vil udskrive, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Udskriv", og derefter trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project

Brug en skærmlæser til at oprette en gruppe i Project

Tastaturgenveje i Project

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×