Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Brug en skærmlæser til at læse og svare på en mødeindkaldelse i Outlook

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Outlook 2016 med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at læse og svare på mødeindkaldelser. Du kan sende svar til hurtig direkte fra meddelelseslisten Outlook Indbakke, eller du kan åbne invitationen til flere indstillinger, som foreslår et nyt mødetidspunkt.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i PowerPoint Online for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Besvare en mødeindkaldelse fra meddelelseslisten Indbakke

Som mødeindkaldelser ankommer til din Outlook Indbakke-mappe, du kan hurtigt acceptere, foreløbigt acceptere eller afslå mødet direkte uden at åbne anmodning om sig selv.

 1. Gå til din Indbakke og finde mødeindkaldelsen i Outlook. Du kan, for eksempel skal du trykke på Ctrl + Skift + k for at gå til din Indbakke, og brug derefter pil op og pil ned til at fokusere på mødeindkaldelsen.

  Tryk på F6, hvis du vil høre oplysningerne i mødeindkaldelsen. Fokus flyttes til læseruden. Brug piletasterne til at flytte gennem meddelelsen. Tryk på SKIFT + F6 for at gå tilbage til mødeindkaldelsen i indbakken.

 2. Tryk på Skift + F10. Genvejsmenuen åbnes, og Oplæser læser: "kontekst menuen, menu." I JAWS du høre: "Menuen". For at besvare anmodningen skal du bruge følgende genvejstaster:

  • Tryk på C, C og Enter for at acceptere.

  • Tryk på N, Enter for at acceptere foreløbigt.

  • At afvise, trykke på E.

 3. Der åbnes en dialogboks med en Microsoft Outlook med fokus på knappen OK.

  • Redigere svaret før afsendelse, tryk på E, Enter. En Mødebesvarelse mail åbnes, og der er fokus i feltet meddelelse tekst, hvor du kan skrive dit svar. Når du er færdig, skal du trykke på Alt + S for at sende.

  • Sende svaret uden at redigere, tryk på S, Enter.

  • Hvis du vil vælge ikke at sende et svar, skal du trykke på D, Enter.

  Den valgte handling udføres, mødeindkaldelsen slettes, og hvis accepteres, føjes mødet til din kalender.

Åbne og svare på en mødeindkaldelse

Åbn mødeindkaldelsen for at få adgang til alle svarindstillinger, som foreslår et nyt mødetidspunkt.

 1. Gå til Indbakke i Outlook, og gå til mødeindkaldelsen. Tryk på, for eksempel Ctrl + Skift + I, for at åbne Indbakke, og brug pil op og pil ned til at navigere mellem elementerne i Indbakke. Når du er på en mødeindkaldelse, skal du trykke på Enter for at åbne den.

 2. Skærmlæseren læser titlen på mødeindkaldelsen. Tryk på Alt + H for at gå til fanen møde.

 3. For at acceptere eller afvise, skal du bruge følgende genvejstaster:

  • Tryk på C for at acceptere.

  • Tryk på J for at acceptere foreløbigt.

  • Tryk på N for at afslå.

 4. Når du høre "I menuen Rediger svaret før afsendelse af", skal du bruge følgende genvejstaster til at vælge dit svar:

  • Tryk på E for at redigere svaret før afsendelse.

  • Tryk på S for at sende svaret uden at redigere.

  • Tryk på D for at vælge ikke at sende et svar.

  Den valgte handling udføres, mødeindkaldelsen slettes, og hvis accepteres, føjes mødet til din kalender.

Foreslå et nyt mødetidspunkt

 1. Åbn i Outlook med mødeindkaldelsen, skal du trykke på Alt + H for at gå til fanen møde.

 2. Tryk på P, T, t for at acceptere foreløbig og foreslå et nyt tidspunkt,

  Afslå og foreslå et nyt tidspunkt, tryk på P, T, D.

 3. Der åbnes en dialogboks med en Foreslå nyt tidspunkt. Tryk på TAB, indtil skærmlæseren læser det relevante felt, som "Mødedato start" eller "Mødets starttidspunkt," for at angive dato og klokkeslæt, du ønsker at foreslå, og skriv den nye dato eller et klokkeslæt (eksempelvis "25 Oct 17" eller "1230 pm"). Når du er færdig, skal du trykke på Alt + O.

 4. Dialogboksen lukkes og åbnes et Nyt tidspunkt foreslået e-mail-meddelelse. Den aktuelle mødetidspunkt og det nye klokkeslæt du foreslår, vises under feltet meddelelse emne. Der er fokus i tekstfeltet meddelelse brødtekst, hvor du kan skrive eventuelle yderligere svar. Når du er klar til at sende, skal du trykke på Alt + S. E-mailen sendes, og du vender tilbage til Indbakke.

Kontrollér, hvem der er inviteret til et møde

Når du har accepteret en mødeindkaldelse, kan du se, hvem der ellers er blevet inviteret.

 1. Tryk på Ctrl + 2 for at gå til kalender i Outlook.

 2. Fokus er på i dag. Tryk på TAB eller Skift + Tab for at flytte mellem hændelserne. Når mødet du vil, kan du trykke på Ctrl + O for at åbne den.

 3. Gå til Planlægningsassistent under fanen møde, skal du trykke på Alt + H, U.

 4. Oplæser læser: "Alle deltagere, < navnet på mødearrangøren >." I JAWS du høre: "liste, < navnet på mødearrangøren >." Tryk på pil ned for at høre de andre inviterede.

Beholde mødeindkaldelser i Indbakke

Når har accepteret eller afslået, mødeindkaldelser automatisk skal flyttes til mappen Slettet post. Hvis du gerne vil beholde mødeindkaldelsen mails i din Indbakke, kan du ændre indstillingerne for Outlook.

 1. Tryk på Alt + F, T for at åbne vinduet Indstillinger for Outlook i Outlook.

 2. Tryk på M for at gå til indstillinger for Mail.

 3. Tryk på Alt + D to gange. I Oplæser du høre: "Sender meddelelser, der er markeret, slette mødeindkaldelser og meddelelser fra Indbakke efter reagerer afkrydsningsfeltet". I JAWS du høre: "Slette mødeindkaldelser og meddelelser fra Indbakke efter reagerer afkrydsningsfelt markeret."

 4. Tryk på mellemrum for at fjerne markeringen. I Oplæser som, du høre: "Afkrydsning." I JAWS du høre: "Ikke markeret". Tryk på Enter for at gemme indstillingen og lukke dialogboksen. Du vender tilbage til Outlook.

Se også

Bruge en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook-kalender

Brug Outlook 2016 til Mac med dit tastatur og VoiceOver indbyggede Mac OS skærmlæseren, til at læse og svare på mødeindkaldelser. Du kan åbne anmodning om flere indstillinger, som foreslår et nyt mødetidspunkt.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook til Mac for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Åbne og svare på en mødeindkaldelse

Du kan let acceptere, acceptere foreløbigt eller afvise en invitation direkte i Kalender i Outlook 2016 til Mac. VoiceOver oplæser nye mødeanmodninger, når de modtages.

 1. Tryk på TAB eller Skift + Tab for at gennemse hændelserne for gang periode vises i en hvilken som helst kalendervisning. Når du flytter, VoiceOver læser begivenheder som "< dato >, < timer >, < begivenhed emne > < begivenheden finder sted >."

  Bemærk!: For at åbne kalender i Outlook, skal du trykke på kommando + 2.

 2. Når du vil åbne på en mødeindkaldelse, skal du trykke på kommando + O.

 3. Hvis du vil besvare anmodningen, skal du gøre et af følgende:

  • For at acceptere, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre "Accepter menuknap", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

  • Hvis du vil afvise, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre "Afvis menuknap", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

  • Hvis du ikke er sikker på, om du kan deltage, kan du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Menuknappen Foreløbig", og så trykke på mellemrumstasten.

 4. Der åbnes en liste over svarmuligheder. Gør ét af følgende:

  • Tryk på pil ned for at svare med kommentarer. Du hører: "Svare med kommentarer." Tryk på CTRL + ALT + MELLEMRUM for at markere. Der åbnes et svar vindue med fokus i tekstfeltet kommentar. Skriv kommentarerne, og tryk derefter på kommando + Enter. Svaret sendes.

  • Tryk på pil ned for at svare uden kommentarer, indtil du høre "Svare uden kommentarer", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum. Svaret sendes.

  Flytter fokus tilbage til kalender.

Foreslå et nyt mødetidspunkt

 1. Anmode om Åbn med mødet, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre "Foreslå nyt tidspunkt, menuknap," og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på pil ned for at acceptere foreløbig og foreslå et nyt tidspunkt, indtil du høre "foreløbig og foreslå nyt tidspunkt," og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

  • Tryk på pil ned for at afvise, og foreslå et nyt tidspunkt, indtil du høre "afslå og foreslå nyt tidspunkt," og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 3. En dialogboks åbnes, med fokus på feltet start dato. Hvis du vil angive dato og klokkeslæt, du vil foreslå skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver læser det relevante felt, f.eks. "Starttidspunktet" eller "Slutdato", og skriv den nye dato eller klokkeslæt.

 4. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Foreslå nyt tidspunkt, standardknap" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 5. Dialogboksen lukkes og åbnes et Nyt tidspunkt foreslået e-mail-meddelelse. Den aktuelle mødetidspunkt og det nye klokkeslæt du foreslår, vises under feltet meddelelse emne. Der er fokus i tekstfeltet meddelelse brødtekst, hvor du kan skrive eventuelle yderligere svar. Når du er klar til at sende, tryk på Skift + Tab, indtil du høre "Send knappen", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum. E-mailen sendes, og du vender tilbage til kalender.

Kontrollér, hvem der er inviteret til et møde

Når du har accepteret en mødeindkaldelse, kan du se, hvem der ellers er blevet inviteret.

 1. Tryk på TAB eller Skift + Tab for at gennemse hændelserne for gang periode vises i en hvilken som helst kalendervisning. Når du flytter, VoiceOver læser begivenheder som "< dato >, < timer >, < begivenhed emne > < begivenheden finder sted >."

 2. Når du vil åbne på en mødeindkaldelse, skal du trykke på kommando + O.

 3. For at gå til menuen Planlægning, Skift + Tab, indtil du høre "Planlægning, markeret afkrydsningsfeltet" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 4. Tryk på TAB for at gå til listen over deltagere, indtil du høre: "Deltagere, tabel, række 1 i (…), billede, < navnet på mødearrangøren >".

 5. Tryk på CTRL + Alternativ + højre pil. Du hører navnet på mødearrangøren. Gennemse navnene på deltagerne Tryk på CTRL + Alternativ + pil ned for. Når du flytter, læser VoiceOver navnene for dig.

Se også

Bruge en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook-kalender

Brug Outlook til iOS med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at læse og svare på mødeindkaldelser direkte fra kalenderen.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

 1. Stryg til højre, indtil du høre den første hændelse for dag i en hvilken som helst kalendervisning. VoiceOver læser begivenhed titel, dato og klokkeslæt, placering og varighed, når du ruller gennem hændelserne. Stryg op for at gå til andre begivenheder i fremtiden.

 2. Åbne mødet anmode om oplysninger, dobbelttryk på skærmen, når jeg er på anmodningen. Mødeindkaldelse detaljer åbnes i et nyt vindue.

 3. Hvis du vil gennemse mødet detaljer vindue, stryg til højre eller venstre. VoiceOver læser oplysninger, når du flytter, herunder foreslåede mødedato og tidspunkt, placering og navne og kontakter deltagerne.

 4. Hvis du vil svare på invitationen, høre i vinduet oplysninger om, stryg til højre eller venstre, indtil du "RSVP knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. En liste over indstillinger for Mødesvar åbnes.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du høre den ønskede indstilling (Acceptér, foreløbig eller Afvis ), og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Ændre dit svar i mødet vinduet mødedetaljer, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "RSVP knappen Rediger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til den nye indstilling, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Hvis du vil gå tilbage til kalender, stryge mod venstre, indtil du høre "Knappen Tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Bruge en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook-kalender

Brug Outlook til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at læse og svare på mødeindkaldelser direkte fra kalenderen.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

 1. I kalender til at gå til begivenheder i fremtiden, såsom mødeindkaldelser, stryg til højre. TalkBack læser den dato og klokkeslæt, begivenhed titel og placering, når du ruller gennem hændelserne.

 2. Åbne mødet anmode om oplysninger, dobbelttryk på skærmen, når jeg er på anmodningen. Mødeindkaldelse detaljer åbnes i et nyt vindue.

 3. Hvis du vil gennemse mødet detaljer vindue, stryg til højre eller venstre. TalkBack læser oplysninger, når du flytter, herunder foreslåede mødedato og tidspunkt, placering og navne og kontakter deltagerne.

 4. Hvis du vil svare på invitationen, høre i vinduet oplysninger om, stryg til højre eller venstre, indtil du "RSVP knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. En liste over indstillinger for Mødesvar åbnes.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du høre den ønskede indstilling (Acceptér, foreløbig eller Afvis ), og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Ændre dit svar i mødet vinduet mødedetaljer, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "RSVP knappen Rediger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til den nye indstilling, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Hvis du vil gå tilbage til kalender, stryge mod venstre, indtil du høre "Knappen Tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Bruge en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook-kalender

Brug Outlook Kalender med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at læse og svare på mødeindkaldelser.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

 1. I Vis dagsorden, stryg op eller ned på skærmen med én finger, indtil du høre "Elementer", og stryg derefter højre eller venstre, indtil du høre den første hændelse. Gå til andre begivenheder i fremtiden, såsom møde som anmodninger, stryg til højre. Oplæser læser begivenhed titel, dato og klokkeslæt, placering og organizer, når du ruller gennem hændelserne.

 2. Åbne mødet anmode om oplysninger, dobbelttryk på skærmen, når jeg er på anmodningen. Mødeindkaldelse detaljer åbnes i et nyt vindue.

 3. Hvis du vil gennemse mødet detaljer vindue, stryg til højre eller venstre. Oplæser læser oplysninger, når du flytter, herunder foreslåede mødedato og tidspunkt, placering og navne og kontakter deltagerne.

 4. Du kan svare på invitationen ved at gøre ét af følgende:

  • Du accepterer ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Acceptér skjult", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Du accepterer ved at stryge til højre, indtil du hører "Knappen Afvis skjult", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du ikke er sikker på, om du kan deltage, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Foreløbig skjult", og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du sender svaret ved at stryge til højre, indtil du hører "Send svaret nu", og så dobbelttrykke på skærmen.

 6. Svaret er sendt, begivenhedsvinduet lukkes, og fokus flyttes til visningen Dagsorden.

Se også

Bruge en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook-kalender

Brug Outlook Web App med tastaturet med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at læse og svare på mødeindkaldelser i kalender.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook på internettet for at få vist tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook Web App, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Fordi Outlook Web App kører fra din browser, er tastaturets genveje anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. For eksempel bruger man Ctrl + F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook Web App.

 1. Tryk på TAB eller Skift + Tab for at gennemse hændelserne for gang periode vises i en hvilken som helst kalendervisning. Når du flytter, Oplæser læser begivenheder som "begivenhed fra < dato >, < timer > < begivenhed titlen >, < begivenheden finder sted >, < organizer >."

  Bemærk!: Hvis du vil åbne kalender i Outlook Web App, skal du trykke på Ctrl + Skift + 2.

 2. Åbne mødeindkaldelsen detaljer, skal du trykke på Enter, når jeg er på anmodningen. Vinduet Detaljer åbnes.

 3. Hvis du vil gennemse detaljer og indstillinger, skal du trykke på tabulatortasten. Oplæser læser detaljer og indstillinger, når du flytter, herunder foreslåede mødedato og tidspunkt, placering og navne og kontakter deltagerne.

 4. Du kan svare på invitationen ved at gøre ét af følgende:

  • Du accepterer ved at trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Acceptér skjult", og så trykke på mellemrumstasten. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører "Send svaret nu", og tryk så på mellemrumstasten.

  • Hvis du vil afvise, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre "Acceptér knappen skjult", og tryk derefter på pil ned, indtil du høre: "Afvis." Tryk på mellemrum for at markere. Tryk på pil ned for, indtil du høre "Send svaret nu", og tryk på mellemrum.

  • Hvis du er usikker på, om du kan deltage i, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre "Acceptér knappen skjult", og tryk derefter på pil ned, indtil du høre: "Foreløbig". Tryk på mellemrum for at markere. Tryk på pil ned, indtil du høre "Send svaret nu", og tryk derefter på mellemrum.

  • Hvis du vil sende et mere detaljeret svar, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre "Acceptér knappen skjult", og tryk derefter på pil ned, indtil du høre: "skjult, knappen svar (alle)." Tryk på mellemrum for at markere. Der åbnes et svarvindue med fokus i feltet meddelelse brødtekst tekst. Skriv den meddelelse, du vil sende, og derefter trykke på tasten Tab, indtil du høre "Send knappen", og tryk på mellemrum.

 5. Svaret er sendt, og fokus flytter tilbage til Kalender.

Se også

Bruge en skærmlæser til at planlægge aftaler eller møder i Outlook

Brug en skærmlæser til at konfigurere din mailkonto i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med kalenderen i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook på internettet

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook-kalender

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×