Brug en skærmlæser til at læse og redigere fodnoter og slutnoter i Word

Brug en skærmlæser til at læse og redigere fodnoter og slutnoter i Word

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at læse og hoppe til fodnoter og slutnoter i dine Word -dokumenter. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer, hvordan du tilføjer nye fodnoter og slutnoter samt ændrer, konverterer og fjerner eksisterende. Som regel vises fodnoter nederst på siden, og slutnoterne vises til sidst i dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Læs en fodnote

Når du læser eller navigerer i dokumentet, læses fodnotereferencer automatisk sammen med teksten. Du kan også hurtigt navigere til og læse fodnoterne i dokumentet.

 1. Når du har åbnet et dokument med fodnoter, skal du trykke på alt + S for at åbne fanen referencer .

 2. Hvis du vil vælge den næste fodnote indstilling, skal du trykke på O, N for at gå til det næste fodnote referencenummer i dokumentet.

  Tip!: Tryk på P for at gå til referencetallet for den forrige fodnote.

 3. Hvis du vil hoppe til fodnoteteksten i slutningen af siden, skal du trykke på alt + S, H. Hvis du har både fodnoter og slutnoter i dokumentet, vises vinduet Vis noter . Tryk på Enter for at gå til fodnoter.

 4. Hvis du vil begynde at læse fodnoterne, skal du trykke på tasten SR + R.

 5. Tryk på alt + S, H for at vende tilbage til det aktuelle fodnote referencenummer i dokumentets brødtekst.

Læs en slutnote

Når du læser eller navigerer i dokumentet, læses slutnotereferencer automatisk sammen med teksten. Du kan hurtigt navigere til og læse slutnoterne i dokumentet.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder slutnoter, skal du trykke på alt + S for at åbne fanen referencer .

 2. Hvis du vil vælge den næste fodnote indstilling, skal du trykke på O, X for at gå til det næste slutnote henvisningstegn i dokumentet.

  Tip!: Tryk på V for at gå til referencetegnet for den forrige fodnote.

 3. Hvis du vil hoppe til slutnote teksten i slutningen af dokumentet, skal du trykke på alt + S, H. Hvis du har både fodnoter og slutnoter i dokumentet, vises vinduet Vis noter . Tryk på Skift + tab + piletast ned, og tryk derefter på ENTER for at gå til slutnoterne.

 4. Tryk på tasten SR + R for at begynde at læse slutnoterne.

 5. Tryk på alt + S, H for at vende tilbage til den aktuelle slutnote i dokumentets brødtekst.

Gå til en fodnote eller slutnote

Du kan gå til og fra en fodnote-eller slutnote reference, mens du læser et dokument med en skærmlæser.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder fodnoter eller slutnoter, skal du placere markøren i en fodnote eller en slutnote reference. Oplæser meddeler: "fodnote reference" eller "slutnote reference."

 2. Hvis du vil flytte til fodnotens referencetekst nederst på siden, skal du trykke på SL-tasten + INSERT. Oplæser meddeler fodnoten eller slutnote henvisningen, f. eks "fodnote 1".

 3. Hvis du vil læse fodnoten eller slutnoten, skal du trykke på tasten SR + R.

 4. Hvis du vil vende tilbage til det oprindelige fodnote-eller slutnotetegn i dokumentets brødtekst, skal du trykke på SL-tasten + Skift + Indsæt.

Tilføje en fodnote

Word indsætter et henvisningstegn i brødteksten og tilføjer fodnotens referencetekst nederst på siden.

 1. Når du har åbnet dokumentet, skal du placere markøren på det sted, hvor du vil indsætte fodnoten.

 2. Du åbner fanen Referencer ved at trykke på Alt+S.

 3. Du kan vælge indstillingen Indsæt fodnote ved at trykke på F. Oplæser meddeler referencenummeret eller mærket, der er føjet til teksten, og fokus flyttes til bunden af siden.

 4. Skriv referenceteksten for fodnoten.

 5. Når du er færdig med reference teksten, skal du trykke på alt + S, H for at vende tilbage til indsætningspunktet for fodnotehenvisningen i dokumentets brødtekst.

Tilføje en slutnote

Word indsætter et henvisningstegn i brødteksten og tilføjer slut notens referencetekst i slutningen af dokumentet.

 1. Når du har åbnet dokumentet, skal du placere markøren det sted, hvor du vil indsætte slutnoten.

 2. Du åbner fanen Referencer ved at trykke på Alt+S.

 3. Hvis du vil vælge indstillingen Indsæt slutnote , skal du trykke på E. Oplæser meddeler referencemærket eller det tal, der er føjet til teksten, og fokus flyttes til slutningen af dokumentet.

 4. Skriv referenceteksten for slutnoten.

 5. Når du er færdig med reference teksten, skal du trykke på alt + S, H for at vende tilbage til indsætningspunktet for slutpunktet i dokumentets brødtekst.

Tilpasse fodnoter og slutnoter

Du kan ændre den måde, som fodnoter og slutnoter vises på i dokumentet. Du kan for eksempel ændre talformatet eller den placering, hvor reference teksten vises i dokumentet.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på alt + S for at åbne fanen referencer .

 2. Tryk på Q for at åbne dialogboksen Fodnote og slutnote.

 3. I dialogboksen kan du f.eks. vælge:

  • Hvor din fodnote eller slutnote vises i dokumentet.

  • Det nummereringsformat, der skal bruges til hver enkelt.

  • Det nummer, du vil starte med.

  • Om du vil bruge fortløbende nummerering for hele dokumentet eller genstarte ved hver sektion.

   Tip!: Hvis du vil genstarte nummereringen af fodnoter eller slutnoter, skal du også indsætte et sektionsskift i dit dokument:

   1. Placer markøren på det sted, hvor sektionsskiftet skal være.

   2. Tryk på alt, P, B for at åbne menuen Skift .

   3. Tryk på pil ned-tasten for at vælge den ønskede type sektionsskift, og tryk på ENTER for at indsætte den.

  • Om de definerede ændringer gælder for hele dokumentet eller kun for den sektion, du befinder dig i.

  Tryk på tabulatortasten for at flytte mellem dialog felterne og knapperne. Brug piletasterne til at gå gennem indstillingerne i et felt, og tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 4. Hvis du vil anvende ændringerne i et dokument med eksisterende fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på TAB-tasten flere gange, indtil du når knappen Anvend . Tryk på mellemrumstasten for at anvende ændringerne i dokumentet og lukke dialogboksen.

  Hvis du vil anvende indstillingerne i et dokument uden eksisterende fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på TAB-tasten flere gange, indtil du når knappen Indsæt . Tryk på mellemrumstasten for at indsætte en fodnote eller slutnote i dokumentet og lukke dialogboksen.

Bemærk!: Hvis du vil redigere udseendet af fodnoter og slutnoter i dokumentet, kan du redigere fodnotetekst og slutnote tekst-typografier. Hvis du vil åbne typografi vinduet, skal du gå til en fodnote eller slutnote, trykke på Skift + F10 for at åbne genvejsmenuen, trykke på pil ned-tasten, indtil du hører "typografi", og trykke på ENTER.

Konvertér alle fodnoter eller slutnoter

Du kan konvertere fodnoter til slutnoter eller omvendt.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på alt + S for at åbne fanen referencer .

 2. Tryk på Q for at åbne dialogboksen Fodnote og slutnote.

 3. Tryk på tab flere gange, indtil du når knappen Konvertér , og tryk derefter på mellemrumstasten for at markere det. Dialogboksen Konvertér noter åbnes.

 4. I dialogboksen Konvertér noter skal du bruge piletasterne til at ændre dine valg, indtil den ønskede indstilling er markeret. Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen OK , og tryk på mellemrumstasten for at markere den. Dialogboksen Konverter noter lukkes, og fokus skifter tilbage til dialogboksen fodnote og slutnote .

 5. I dialogboksen er knappen Indsæt markeret. Tryk på mellemrumstasten for at udføre konverteringen og lukke dialogboksen.

Slet fodnoter eller slutnoter

Hvis du vil fjerne en fodnote eller slutnote, skal du slette referencenummeret eller -tegnet i dokumentets brødtekst, ikke fodnotens eller slutnotens referencetekst i slutningen af siden, afsnittet eller dokumentet. Hvis du fjerner reference teksten, forbliver referencenummeret eller mærket i dokumentet. Når du fjerner referencenummeret eller -tegnet, fjernes noten helt, og de resterende referencenumre eller -tegn opdateres tilsvarende.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på alt + S for at åbne fanen referencer .

 2. Du markerer fodnoter eller slutnoter ved at trykke på O og bruge tasterne pil op og ned til at gå gennem indstillingerne. Oplæser meddeler tasterne for elementerne, efterhånden som du flytter dig rundt.

 3. Hvis du vil vælge en fodnote eller en slutnote, skal du trykke på den tilsvarende tast, f. eks N for næste fodnote. Markøren placeres nu foran fodnote-eller slutnote henvisnings tegnet i brødteksten.

 4. Hvis du vil fjerne referencen, skal du trykke to gange på DELETE. Oplæser meddeler: "Slet."

  I JAWS skal du trykke på Slet. JAWS meddeler: "markeret tom plads". Tryk derefter på DELETE igen. Fodnoten eller slutnoten er nu fjernet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse, og slette kommentarer i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med dit tastatur og Voice over, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at læse og hoppe til fodnoter og slutnoter i dine Word -dokumenter. Du kan også tilføje nye fodnoter og slutnoter, samt ændre, konvertere og fjerne eksisterende fodnoter og slutnoter. Som regel vises fodnoter nederst på siden, og slutnoterne vises i slutningen af dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Tilføje en fodnote

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en fodnote.

 2. Tryk på Command + alternativ + F. Du hører: "fodnote," efterfulgt af nummeret på noten og derefter "Rediger tekst". Fokus flyttes til sektionen fodnote.

 3. Skriv fodnoteteksten.

Tilføje en slutnote

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en slutnote.

 2. Tryk på command + option + E. Du hører: "slutnote", efterfulgt af nummeret på noten og derefter "Rediger tekst". Fokus flyttes til slutnote sektionen.

 3. Skriv slutnote teksten.

Hoppe til og læse en fodnote eller slutnote

Voice over meddeler fodnoter og slutnoter, når du læser et dokument.

 1. Når Voice over meddeler et fodnote-eller Slutnotenummer, skal du stoppe læsetilstanden og trykke på venstre piletast, indtil du hører nummeret på noten.

 2. Hvis du vil hoppe til fodnote-eller slutnote teksten, skal du trykke på og holde Ctrl + Alternativ + Skift nede og trykke på mellemrumstasten to gange hurtigt.

  Voice over læser noteteksten. Hvis Voice over ikke begynder at læse noteteksten automatisk, skal du trykke på Control + option + A.

Naviger gennem fodnoter eller slutnoter

Du kan nemt flytte fra én fodnote eller slutnote til en anden.

 1. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane, for eksempel "fanen Hjem".

 2. Tryk på Control + Option + venstre eller højre piletast, indtil du hører "referencer, fane", og tryk derefter på Control + option + mellemrum.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "næste fodnote, menuknap", og tryk derefter på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Control + option + mellemrum. Fokus flyttes til den valgte Note. Voice over læser noteteksten.

 4. Hvis du vil holde op med at flytte den næste eller forrige note, skal du trykke på Control + option + Skift + M og derefter trykke på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og derefter trykke på Control + option + mellemrumstasten.

Konvertér alle fodnoter eller slutnoter

Du kan konvertere fodnoter til slutnoter eller omvendt.

 1. Tryk på Ctrl+Alternativ+M. Du hører: "Menulinje, Apple".

 2. Tryk på Control + option + højre piletast, indtil du hører "Indsæt", og tryk derefter på Control + option + mellemrum.

 3. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører "fodnote, ellipser", og tryk derefter på Control + option + mellemrum. Du hører: "fodnote og slutnote, placering".

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Konvertér", og tryk derefter på Control + option + mellemrum. Du hører: "Konvertér noter, dialogboks."

 5. Tryk på Control + option + højre piletast, indtil du hører den ønskede indstilling.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "knappen OK", og tryk derefter på Control + option + mellemrum.

Slette en fodnote eller slutnote

 1. Gå til den fodnote eller slutnote, du vil slette, i brødtekst.

 2. Tryk på tilbage, indtil du hører: "fodnote" eller "slutnote, valg slettet." Både note mærket i brødteksten og noteteksten slettes.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at læse og hoppe til fodnoter og slutnoter i dine Word -dokumenter. Du kan også tilføje nye fodnoter og slutnoter, eller du kan fjerne eksisterende fodnoter. Som regel vises fodnoter nederst på siden, og slutnoterne vises til sidst i dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje en fodnote

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en fodnote, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Vis båndet", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelt markerede fane, f. eks "Startside, tab."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Menuen tabulatorer udvides.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt fodnote, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Voice over meddeler fodnotenummeret, og fokus flyttes til fodnotetekst feltet i dokumentets brødtekst.

 6. Skub én finger langs højre side af skærmen, indtil du hører "knappen Skjul bånd", og dobbelttryk derefter på skærmen. Skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive fodnoteteksten.

Tilføje en slutnote

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en slutnote, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Vis båndet", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelt markerede fane, f. eks "Startside, tab."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Menuen tabulatorer udvides.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt slutnote, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Voice over meddeler slutnotenummeret, og fokus flyttes til slutnote tekstfeltet i dokumentets brødtekst.

 6. Skub én finger langs højre side af skærmen, indtil du hører "knappen Skjul bånd", og dobbelttryk derefter på skærmen. Skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive slutnote teksten.

Hoppe til og læse en fodnote eller slutnote

 1. Stryg til højre i dokumentets brødtekst, indtil Voice over meddeler en fodnote eller slutnote. Du hører f. eks "fodnote reference", efterfulgt af fodnotenummeret.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes til fodnote-eller slutnote tekstfeltet, og Voice over læser noten.

Slette en fodnote eller slutnote

 1. Stryg til højre i dokumentets brødtekst, indtil Voice over meddeler en fodnote eller slutnote. Du hører f. eks "fodnote reference", efterfulgt af fodnotenummeret.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes til fodnote-eller slutnote tekstfeltet.

 3. Brug skærmtastaturet til at slette teksten fra fodnote-eller slutnote feltet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at læse og hoppe til fodnoter og slutnoter i dine Word -dokumenter. Du kan også tilføje nye fodnoter og slutnoter samt formatere og fjerne eksisterende. Som regel vises fodnoter nederst på siden, og slutnoterne vises til sidst i dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje en fodnote

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en fodnote, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører "fane menu", efterfulgt af den aktuelt markerede fane, f. eks "privat, markeret".

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "fodnote, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til fodnotetekst feltet, og skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 6. Brug skærmtastaturet til at skrive fodnoteteksten.

Tilføje en slutnote

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en slutnote, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører "fane menu", efterfulgt af den aktuelt markerede fane, f. eks "privat, markeret".

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "knappen slutnote", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til slutnote tekstfeltet, og skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 6. Brug skærmtastaturet til at skrive slutnote teksten.

Hoppe til og læse en fodnote eller slutnote

 1. TalkBack meddeler fodnoter og slutnoter, når du læser et dokument. Du hører f. eks "fodnote reference", efterfulgt af bemærknings nummeret. Dobbelttryk på skærmen for at hoppe til fodnote-eller slutnote teksten.

  TalkBack læser automatisk noten.

Slette en fodnote eller slutnote

 1. Flyt til det fodnote-eller slutnote reference tegn, du vil slette.

 2. Hvis du vil åbne den lokale genvejsmenu, skal du stryge opad-til-højre. Du hører: "besked, lokal genvejsmenu."

 3. Stryg til højre, indtil du hører "handlinger", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "besked, handlinger."

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Start genvejsmenu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "knappen Klip", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fodnote-eller slutnote henvisningen og noteteksten fjernes.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at læse og hoppe til fodnoter og slutnoter i dine Word -dokumenter. Du kan også tilføje nye fodnoter og slutnoter samt fjerne eksisterende fodnoter. Som regel vises fodnoter nederst på siden, og slutnoterne vises til sidst i dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gå til en fodnote eller slutnote

 1. Mens du læser et Word -dokument, skal du stryge op eller ned med en finger, indtil du hører: "elementer".

 2. Stryg til højre, indtil du hører "fodnote" eller "slutnote", efterfulgt af fodnote-eller slutnotenummeret, og Dobbelttryk på skærmen for at indstille indsætningspunktet til begyndelsen af fodnoten eller slutnoten.

Tilføje en fodnote

Word Mobile indsætter et henvisningstegn i brødteksten og tilføjer fodnotens referencetekst nederst på siden.

 1. I dokumentet skal du vælge den placering, hvor du vil indsætte fodnoten.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører "knappen Start", og dobbelttryk derefter på skærmen. Hovedmenuen er nu udvidet.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "fodnote, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive fodnotens referencetekst.

Tilføje en slutnote

Word Mobile indsætter et henvisningstegn i brødteksten og tilføjer slut notens referencetekst i slutningen af dokumentet.

 1. I dokumentet skal du vælge den placering, hvor du vil indsætte slutnoten.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører "knappen Start", og dobbelttryk derefter på skærmen. Hovedmenuen er nu udvidet.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "knappen slutnote", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Brug skærmtastaturet til at skrive slutnote reference teksten.

Slet fodnoter eller slutnoter

Hvis du vil fjerne en fodnote eller slutnote, skal du slette referencenummeret eller -tegnet i dokumentets brødtekst, ikke fodnotens eller slutnotens referencetekst i slutningen af siden, afsnittet eller dokumentet. Hvis du fjerner reference teksten, forbliver referencenummeret eller mærket i dokumentet. Når du fjerner referencenummeret eller -tegnet, fjernes noten helt, og de resterende referencenumre eller -tegn opdateres tilsvarende.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

BrugWord til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at læse og hoppe til fodnoter og slutnoter i dine Word -dokumenter. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer, hvordan du tilføjer nye fodnoter og slutnoter samt format, og hvordan du fjerner eksisterende. Som regel vises fodnoter nederst på siden, og slutnoterne vises til sidst i dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikkeWord til internettet.

I dette emne

Læs fodnoter

 1. I dit dokument skal du trykke på alt + Windows-tasten + S, S, F for at åbne fodnote ruden.

 2. Tryk på tasten SR + højre piletast for at læse indholdet af fodnoten.

 3. Hvis du vil navigere mellem fodnoterne i dokumentet, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører enten "forrige fodnote, knap" eller "næste fodnote, knap", og derefter trykke på ENTER.

 4. Tryk på ESC for at afslutte fodnote ruden.

Læs slutnoter

 1. I dokumentet skal du trykke på alt + Windows-tasten + S, S, E for at åbne slutnote ruden.

 2. Tryk på tasten SR + højre piletast for at læse indholdet af slutnoten.

 3. Hvis du vil navigere mellem slutnoterne i dokumentet, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører enten "forrige slutnote, knap" eller "næste slutnote, knap", og derefter trykke på ENTER.

 4. Tryk på ESC for at afslutte slutnote ruden.

Gå til en fodnote eller slutnote

Din skærmlæser meddeler fodnoter og slutnoter, når du læser et dokument.

 1. Når din skærmlæser meddeler et fodnote-eller Slutnotenummer, skal du stoppe læsetilstanden og trykke på venstre piletast, indtil du hører nummeret på noten, efterfulgt af "gruppe, fodnote" eller "gruppe, fodnote" eller "gruppe, fodnote" eller "gruppe, slutnote" og derefter bemærknings nummeret igen.

 2. Tryk på Ctrl + F8 for at hoppe til fodnote-eller slutnote ruden.

Tilføje en fodnote

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en fodnote.

 2. Tryk på alt + Windows-tasten + S, R, F. Du hører: "redigerer fodnote."

 3. Skriv fodnoteteksten.

 4. Tryk på ESC for at afslutte fodnote ruden.

Tilføje en slutnote

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en slutnote.

 2. Tryk på alt + Windows-tasten + S, R, E. Du hører: "redigerer slutnote."

 3. Skriv slutnoteteksten.

 4. Tryk på ESC for at afslutte slutnote ruden.

Formatér fodnoter

Du kan ændre skrifttype og størrelse og indrykning af fodnoter. Ændringerne kan anvendes på en eller alle fodnoter.

 1. I dokumentet skal du trykke på alt + Windows-tasten + S, S, F. Du hører: "redigerer fodnote."

 2. Tryk på SL-tasten + højre piletast, indtil du hører "Formatér fodnoter, knap", og tryk derefter på ENTER. Du hører: "dialog boks, formateringsindstillinger." Fokus er i menuen skrifttype.

 3. Hvis du vil ændre skrifttypen, skal du trykke på alt + pil ned-tasten. Menuen skrifttype udvides. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på ENTER.

 4. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "skriftstørrelse", og derefter trykke på alt + pil ned-tasten. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og tryk derefter på ENTER.

 5. Hvis du vil ændre indrykningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede indryknings indstilling. Oplæser meddeler også, hvis indstillingen er slået til eller fra. Tryk på Enter for at vælge.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du kun vil anvende ændringerne på den aktuelle fodnote, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Anvend", og derefter trykke på ENTER.

  • Hvis du vil anvende ændringerne på alle fodnoter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Anvend på alle", og derefter trykke på ENTER.

 7. Tryk på ESC for at vende tilbage til brødteksten.

Formatér slutnoter

Du kan ændre skrifttype og størrelse og indrykning af slutnoter. Ændringerne kan anvendes på en eller alle slutnoter.

 1. I dokumentet skal du trykke på alt + Windows-tasten + S, S, E. Du hører: "redigerer slutnote."

 2. Tryk på tasten SR + højre piletast, indtil du hører "Formatér slutnoter, knap", og tryk derefter på ENTER. Du hører: "dialog boks, formateringsindstillinger." Fokus er i menuen skrifttype.

 3. Hvis du vil ændre skrifttypen, skal du trykke på alt + pil ned-tasten. Menuen skrifttype udvides. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på ENTER.

 4. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "skriftstørrelse", og derefter trykke på alt + pil ned-tasten. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og tryk derefter på ENTER.

 5. Hvis du vil ændre indrykningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede indryknings indstilling. Oplæser meddeler også, hvis indstillingen er slået til eller fra. Tryk på Enter for at vælge.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du kun vil anvende ændringerne på de aktuelle slutnoter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Anvend", og derefter trykke på ENTER.

  • Hvis du vil anvende ændringerne på alle slutnoter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Anvend på alle", og derefter trykke på ENTER.

 7. Tryk på ESC for at vende tilbage til brødteksten.

Slette en fodnote eller slutnote

 1. Gå til den fodnote eller slutnote, du vil slette.

 2. Tryk på Ctrl + F8 for at hoppe til fodnote-eller slutnote ruden.

 3. Slet teksten i fodnoten eller slutnoten.

 4. Tryk på ESC for at vende tilbage til referencetallet for en fodnote eller slutnote i brødteksten.

 5. Tryk på Shift + venstre eller højre piletast for at markere referencenummeret i brødteksten, og tryk derefter på DELETE.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×