Brug en skærmlæser til at læse og redigere fodnoter og slutnoter i Word

Brug en skærmlæser til at læse og redigere fodnoter og slutnoter i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at læse og gå til fodnoter og slutnoter i dine Word dokumenter. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære at tilføje nye fodnoter og slutnoter samt ændre, konvertere og slette eksisterende genveje. Normalt finder fodnoter vises nederst på siden, og følger slutnoter i slutningen af dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Læs en fodnote

Når du læser eller navigerer i dokumentet, læses fodnotereferencer automatisk sammen med teksten. Du kan også hurtigt navigere til og læse fodnoterne i dokumentet.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder fodnoter, skal du trykke på Alt + S for at åbne fanen referencer.

 2. For at markere den Næste fodnote-indstilling, skal du trykke på O, N for at gå til næste fodnote referencenummeret i dokumentet.

  Tip!: Tryk på P for at gå til referencetallet for den forrige fodnote.

 3. For at gå til fodnoteteksten i slutningen af siden, skal du trykke på Alt + S, H. Hvis du har både fodnoter og slutnoter i dokumentet, vises vinduet Vis noter. Tryk på Enter for at gå til fodnoter.

 4. Tryk på SR tasten + R for at begynde at læse fodnoterne.

 5. For at vende tilbage til det aktuelle fodnote reference tal i brødteksten i dokumentet, skal du trykke på Alt + S, H.

Læs en slutnote

Når du læser eller navigerer i dokumentet, læses slutnotereferencer automatisk sammen med teksten. Du kan hurtigt navigere til og læse slutnoterne i dokumentet.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder slutnoter, skal du trykke på Alt + S for at åbne fanen referencer.

 2. Markere indstillingen Næste fodnote, skal du trykke på O, X for at gå til næste slutnote henvisningsmærket i dokumentet.

  Tip!: Tryk på V for at gå til referencetegnet for den forrige fodnote.

 3. For at gå til slutnoteteksten i slutningen af dokumentet, skal du trykke på ALT + S, H. Hvis du har både fodnoter og slutnoter i dokumentet, vises vinduet Vis noter. Tryk på Shift + Tab + pil ned for, og tryk derefter på Enter for at gå til slutnoterne.

 4. Tryk på SR tasten + R for at starte læse slutnoterne skal.

 5. Hvis du vil vende tilbage til den aktuelle slutnote henvisningstegn i dokumentets brødtekst tekst, skal du trykke på Alt + S, H.

Gå til en fodnote eller slutnote

Du kan flytte til og fra en fodnote eller slutnote reference, når den læser et dokument med en skærmlæser.

 1. Placer markøren på en fodnote eller en slutnote reference, når du har åbnet et dokument, der indeholder fodnoter eller slutnoter. Oplæser læser: "Fodnotehenvisning" eller "Slutnotehenvisning."

 2. For at flytte til reference fodnoteteksten i slutningen af siden, skal du trykke på SR tast + Indsæt. Oplæser læser fodnote eller slutnote referencen, såsom "Fodnote 1".

 3. Hvis du vil læse fodnoten eller slutnoten, skal du trykke på SR tasten + R.

 4. For at vende tilbage til oprindelige fodnote eller slutnote mærket i brødteksten i dokumentet, skal du trykke på SR tasten + Skift + Insert.

Tilføje en fodnote

Word indsætter et henvisningstegn i selve teksten og tilføjer reference fodnotetekst nederst på siden.

 1. Når du har åbnet dokumentet, Placer markøren, hvor du vil indsætte fodnoter.

 2. Du åbner fanen Referencer ved at trykke på Alt+S.

 3. For at markere afkrydsningsfeltet Indsæt fodnote, trykke på F. Oplæser læser referencenummeret eller føjet til teksten er markeret, og fokus flyttes til bunden af siden.

 4. Skriv referenceteksten for fodnoten.

 5. Når du er færdig med teksten, reference, skal du trykke på Alt + S, H for at vende tilbage til fodnote-eller slutnotetegnet indsætningspunktet i dokumentets brødtekst tekst.

Tilføje en slutnote

Word indsætter et henvisningstegn i selve teksten og tilføjer slutnote reference teksten i slutningen af dokumentet.

 1. Når du har åbnet dokumentet, Placer markøren, hvor du vil indsætte slutnoten.

 2. Du åbner fanen Referencer ved at trykke på Alt+S.

 3. For at markere afkrydsningsfeltet Indsæt slutnote, trykke på E. Oplæser læser den henvisningstegn eller det tal, der er føjet til teksten, og flytter fokus til slutningen af dokumentet.

 4. Skriv referenceteksten for slutnoten.

 5. Når du er færdig med teksten, reference, skal du trykke på Alt + S, H for at vende tilbage til slutnote henvisningstegn indsætningspunktet i dokumentets brødtekst tekst.

Tilpasse fodnoter og slutnoter

Du kan ændre den måde, fodnoter og slutnoter vises på i dokumentet. Du kan f.eks. ændre talformatet eller den placering, hvor referenceteksten vises i dokumentet.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på Alt + S for at åbne fanen referencer.

 2. Tryk på Q for at åbne dialogboksen Fodnote og slutnote.

 3. I dialogboksen kan du f.eks. vælge:

  • Hvor vises din fodnote eller slutnote i dokumentet.

  • Talformat skal bruges for hver.

  • Det tal, du vil starte på.

  • Om du vil bruge fortløbende nummerering for hele dokumentet, eller genstart i hver sektion.

  • Om defineret ændringerne anvendes til hele dokumentet eller blot sektionen, du arbejder i.

  For at flytte mellem dialogboksen felterne og knapperne, skal du trykke på tasten Tab. Brug piletasterne til at gå gennem indstillingerne i et felt, og tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 4. Hvis du vil anvende ændringerne på et dokument med eksisterende fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på tasten Tab gentagne gange, indtil du kommer til knappen Anvend på. Tryk på mellemrum for at anvende ændringerne på dokumentet og lukke dialogboksen.

  Hvis du vil anvende indstillingerne til et dokument uden eksisterende fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på tasten Tab gentagne gange, indtil du kommer til knappen Indsæt. Tryk på mellemrum for at indsætte en fodnote eller slutnote i dokumentet og for at lukke dialogboksen.

Konvertér alle fodnoter eller slutnoter

Du kan konvertere fodnoter til slutnoter eller omvendt.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på Alt + S for at åbne fanen referencer.

 2. Tryk på Q for at åbne dialogboksen Fodnote og slutnote.

 3. Tryk på TAB flere gange, indtil du når til knappen konvertere, og tryk på mellemrum for at markere den. Dialogboksen Konvertér noter åbnes.

 4. Brug piletasterne til at ændre valgene, indtil den ønskede indstilling er markeret i dialogboksen Konverter noter. Tryk på Tab for at flytte til knappen OK, og tryk på mellemrum for at markere den. Dialogboksen Konvertér noter lukkes, og fokus tilbage til dialogboksen Fodnote og slutnote.

 5. I dialogboksen er knappen Indsæt markeret. Tryk på mellemrumstasten for at udføre konverteringen og lukke dialogboksen.

Slet fodnoter eller slutnoter

Hvis du vil fjerne en fodnote eller slutnote, skal du slette referencenummeret eller markere i brødteksten i den tekst, ikke fodnoten eller slutnoten reference tekst i slutningen af den side, sektion eller dokument. Hvis du fjerner reference teksten, forbliver den referencenummeret eller Markér i dokumentet. Når du fjerner referencenummeret eller er markeret, noten er fjernet helt, og den resterende referencenumre eller mærker er opdateret i overensstemmelse hermed.

 1. Når du har åbnet et dokument, der indeholder fodnoter eller slutnoter, skal du trykke på Alt + S for at åbne fanen referencer.

 2. Du markerer fodnoter eller slutnoter ved at trykke på O og bruge tasterne pil op og ned til at gå gennem indstillingerne. Oplæser meddeler tasterne for elementerne, efterhånden som du flytter dig rundt.

 3. For at vælge en fodnote eller slutnote, skal du trykke på tasten tilsvarende som N til Næste fodnote. Markøren er nu placeret foran henvisningsmærket fodnote eller slutnote i brødteksten.

 4. Tryk på Delete to gange for at fjerne referencen skal. Oplæser læser: "Slet".

  I JAWS, skal du trykke på Delete. JAWS læser: "Markeret blanktegn". Tryk på Slet derefter igen. Fodnoten eller slutnoten fjernes nu.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse og slette kommentarer i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Bruge Word til Mac med tastaturet og VoiceOver indbyggede Mac OS skærmlæseren, til at læse og gå til fodnoter og slutnoter i dine Word dokumenter. Du kan også tilføje nye fodnoter og slutnoter samt ændre, konvertere og slette eksisterende genveje. Normalt finder fodnoter vises nederst på siden, og følger slutnoter i slutningen af dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Tilføje en fodnote

 1. Flytte til den placering, hvor du vil tilføje en fodnote i dokumentet.

 2. Tryk på kommando + alternativ + F. Du hører: "Fodnote," efterfulgt af antallet note, og derefter "Rediger tekst." Fokus flyttes til sektionen fodnote.

 3. Skriv fodnoteteksten.

Tilføje en slutnote

 1. Flytte til den placering, hvor du vil tilføje en slutnote i dokumentet.

 2. Tryk på Kommando + Alternativ + E. Du hører: "Slutnote," efterfulgt af antallet note, og derefter "Rediger tekst." Fokus flyttes til sektionen slutnote.

 3. Skriv slutnoteteksten.

Gå til og læse en fodnote eller slutnote

VoiceOver læser fodnoter og slutnoter, når du læser et dokument.

 1. Når VoiceOver læser en fodnote eller slutnote tal, stop læsetilstanden, og tryk på tasten venstre pil, indtil du høre antallet af noten.

 2. Tryk på for at gå til teksten i fodnoten eller slutnoten, hold CTRL + Alternativ + Skift, og tryk på mellemrumstasten hurtigt to gange.

  VoiceOver læser noteteksten. Hvis VoiceOver ikke starter læse noteteksten automatisk, skal du trykke på CTRL + ALT + A.

Navigere gennem fodnoter eller slutnoter

Du kan nemt flytte fra en fodnote eller slutnote til en anden.

 1. Tryk på F6, indtil du høre den aktuelt markerede fane, for eksempel "Home markeret under fanen."

 2. Tryk på CTRL + Alternativ + venstre eller højre pil, indtil du høre "Referencer, under fanen" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Næste fodnote, menuknap," og derefter trykke på pil ned, indtil du høre den indstilling, du ønsker, og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum. Fokus flyttes til den markerede note. VoiceOver læser teksten, noter.

 4. Tryk på CTRL + ALT + SKIFT + M for at holde flytter den næste eller forrige note, og derefter trykke på pil ned, indtil du høre den indstilling, du ønsker, og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

Konvertér alle fodnoter eller slutnoter

Du kan konvertere fodnoter til slutnoter eller omvendt.

 1. Tryk på Ctrl+Alternativ+M. Du hører: "Menulinje, Apple".

 2. Tryk på CTRL + Alternativ + højre pil, indtil du høre "Indsæt", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre "Fodnote, ellipser," og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum. Du hører: "Fodnote og slutnote, placering".

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Konvertér", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum. Du hører: "Konvertér noter, dialogboksen".

 5. Tryk på CTRL + Alternativ + højre pil, indtil du høre den ønskede indstilling.

 6. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

Slette en fodnote eller slutnote

 1. I brødteksten, kan du hoppe til fodnoten eller slutnoten, du vil slette.

 2. Tryk på mellemrumstasten, indtil du høre: "Fodnote" eller "Slutnote, markering, der er slettet." Begge note mærket i brødteksten og noteteksten slettes.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Bruge Word til iOS med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS at læse og gå til fodnoter og slutnoter i dine Word dokumenter. Du kan også tilføje nye fodnoter og slutnoter eller fjerne eksisterende. Normalt finder fodnoter vises nederst på siden, og følger slutnoter i slutningen af dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje en fodnote

 1. I dokumentet, gå til den placering, hvor du vil tilføje en fodnote, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Vis bånd", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører den aktuelt markerede fane, for eksempel "hjem, fanen."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Menuen faner udvides.

 4. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre ", fanen Indsæt," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Indsæt fodnote, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. VoiceOver læser fodnotenummeret og flytter fokus til feltet fodnote tekst i dokumentets brødtekst.

 6. Slide én finger langs højre side af skærmen, indtil du høre "Skjul båndet, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den skærmtastaturet vises nederst i skærmbilledet.

 7. Brug af skærmtastaturet til at Skriv fodnoteteksten.

Tilføje en slutnote

 1. I dokumentet, gå til den placering, hvor du vil tilføje en slutnote, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Vis bånd", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører den aktuelt markerede fane, for eksempel "hjem, fanen."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Menuen faner udvides.

 4. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre ", fanen Indsæt," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Indsæt slutnote, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. VoiceOver læser slutnotenummer, og flytter fokus til tekstfeltet slutnote i dokumentets brødtekst.

 6. Slide én finger langs højre side af skærmen, indtil du høre "Skjul båndet, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den skærmtastaturet vises nederst i skærmbilledet.

 7. Brug af skærmtastaturet til at skrive slutnoteteksten.

Gå til og læse en fodnote eller slutnote

 1. Stryg til højre for indtil VoiceOver læser en fodnote eller slutnote i dokumentets brødtekst. Du hører eksempelvis "Fodnotehenvisning," efterfulgt af fodnotenummeret.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Flytter fokus til feltet fodnote eller slutnote tekst, og VoiceOver læser noten.

Slette en fodnote eller slutnote

 1. Stryg til højre for indtil VoiceOver læser en fodnote eller slutnote i dokumentets brødtekst. Du hører eksempelvis "Fodnotehenvisning," efterfulgt af fodnotenummeret.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes til feltet fodnote eller slutnote tekst.

 3. Brug af skærmtastaturet til at slette teksten fra feltet fodnote eller slutnote.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Bruge Word til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at læse og gå til fodnoter og slutnoter i dine Word dokumenter. Du kan også tilføje nye fodnoter og slutnoter samt format og slette eksisterende genveje. Normalt finder fodnoter vises nederst på siden, og følger slutnoter i slutningen af dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje en fodnote

 1. I dokumentet, gå til den placering, hvor du vil tilføje en fodnote, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører "under fanen menu," efterfulgt af den aktuelt markerede fane, for eksempel "Home, er markeret."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Fodnote knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Flytter fokus til feltet fodnote tekst og skærmtastaturet vises nederst i skærmbilledet.

 6. Brug af skærmtastaturet til at Skriv fodnoteteksten.

Tilføje en slutnote

 1. I dokumentet, gå til den placering, hvor du vil tilføje en slutnote, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører "under fanen menu," efterfulgt af den aktuelt markerede fane, for eksempel "Home, er markeret."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Fodnoteknap" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Flytter fokus til feltet slutnote tekst og skærmtastaturet vises nederst i skærmbilledet.

 6. Brug af skærmtastaturet til at skrive slutnoteteksten.

Gå til og læse en fodnote eller slutnote

 1. TalkBack læser fodnoter og slutnoter, når du læser et dokument. Du hører eksempelvis "Fodnotehenvisning," efterfulgt af et nummer for noten. Dobbelttryk på skærmen for at gå til teksten i fodnoten eller slutnoten.

  TalkBack læser noten automatisk.

Slette en fodnote eller slutnote

 1. Flytte til fodnoten eller slutnoten henvisningsmærket, du vil slette.

 2. For at åbne genvejsmenuen for lokale skal du stryge op til derefter til højre. Du hører: "Giv besked lokale genvejsmenu."

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Handlinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Giv besked, handlinger."

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Start genvejsmenu", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Knappen Klip", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fodnote eller slutnote referencen og noteteksten fjernes.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at læse og gå til fodnoter og slutnoter i dine Word dokumenter. Du kan også tilføje nye fodnoter og slutnoter samt fjerne eksisterende. Normalt finder fodnoter vises nederst på siden, og følger slutnoter i slutningen af dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gå til en fodnote eller slutnote

 1. Mens du læser et Word dokument, stryge op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Fodnote" eller "Slutnote," efterfulgt af fodnoten eller slutnoten nummeret, og Dobbelttryk på skærmen for at angive indsætningspunktet til starten af fodnoten eller slutnoten.

Tilføje en fodnote

Word Mobile indsætter et henvisningstegn i selve teksten og tilføjer reference fodnotetekst nederst på siden.

 1. Vælg den placering, hvor du vil indsætte fodnoter i dit dokument.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg mod venstre, indtil du høre "Home knappen", og Dobbelttryk på skærmen. Hovedmenuen er nu udvidet.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Indsæt", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Fodnote knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 7. Brug af skærmtastaturet til at skrive reference fodnoteteksten.

Tilføje en slutnote

Word Mobile indsætter et henvisningstegn i selve teksten og tilføjer slutnote reference teksten i slutningen af dokumentet.

 1. Vælg den placering, hvor du vil indsætte slutnoten i dit dokument.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg mod venstre, indtil du høre "Home knappen", og Dobbelttryk på skærmen. Hovedmenuen er nu udvidet.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Indsæt", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Fodnoteknap", og Dobbelttryk på skærmen.

 7. Brug af skærmtastaturet til at skrive reference slutnoteteksten.

Slet fodnoter eller slutnoter

Hvis du vil fjerne en fodnote eller slutnote, skal du slette referencenummeret eller markere i brødteksten i den tekst, ikke fodnoten eller slutnoten reference tekst i slutningen af den side, sektion eller dokument. Hvis du fjerner reference teksten, forbliver den referencenummeret eller Markér i dokumentet. Når du fjerner referencenummeret eller er markeret, noten er fjernet helt, og den resterende referencenumre eller mærker er opdateret i overensstemmelse hermed.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Online med tastaturet og en skærmlæser til at læse og gå til fodnoter og slutnoter i dine Word dokumenter. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du lære, hvordan du tilføjer nye fodnoter og slutnoter samt format, og fjerner eksisterende. Normalt finder fodnoter vises nederst på siden, og følger slutnoter i slutningen af dokumentet eller sektionen.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Læs fodnoter

 1. I dokumentet, tryk på Alt + Windows-tasten + N, S, F. Du hører: "Redigering fodnote."

 2. Tryk på SR tasten + R for at læse alt indhold i fodnoteruden.

 3. Tryk på Ctrl + F6 for at navigere mellem fodnoter i dokumentet, indtil du høre enten "forrige fodnote, knappen" eller "Næste fodnote, knappen", og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på Esc for at lukke fodnoteruden.

Læs slutnoter

 1. I dokumentet, tryk på Alt + Windows-tasten + N, S, E. Du hører: "Redigering slutnote."

 2. Tryk på SR tasten + R for at læse alt indhold i ruden slutnote.

 3. Tryk på Ctrl + F6 for at navigere mellem slutnoter i dokumentet, indtil du høre enten "forrige slutnote, knappen" eller "Næste slutnote, knappen," og derefter trykke på Enter.

 4. Tryk på Esc for at lukke ruden slutnote.

Gå til en fodnote eller slutnote

Din skærmlæser læser fodnoter og slutnoter, når du læser et dokument.

 1. Når din skærmlæser læser en fodnote eller slutnote tal, stop læsetilstanden, og tryk på tasten venstre pil, indtil du høre antallet af noten, efterfulgt af "Gruppen, fodnote," eller "Gruppen, slutnote," og derefter et nummer for noten igen.

 2. Tryk på Ctrl + F8 for at gå til ruden fodnoten eller slutnoten.

Tilføje en fodnote

 1. Flytte til den placering, hvor du vil tilføje en fodnote i dokumentet.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten + N, R, F. Du hører: "Redigering fodnote."

 3. Skriv fodnoteteksten.

 4. Tryk på Esc for at lukke fodnoteruden.

Tilføje en slutnote

 1. Flytte til den placering, hvor du vil tilføje en slutnote i dokumentet.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten + N, R, E. Du hører: "Redigering slutnote."

 3. Skriv slutnoteteksten.

 4. Tryk på Esc for at lukke ruden slutnote.

Formatér fodnoter

Du kan ændre skrifttypen og størrelse og indrykningen af fodnoter. Ændringerne, kan anvendes på et eller alle fodnoter.

 1. I dokumentet, tryk på Alt + Windows-tasten + N, S, F. Du hører: "Redigering fodnote."

 2. Tryk på tasten SR tast + højre pil, indtil du høre "Format fodnote, knappen," og derefter trykke på Enter. Du hører: "Dialogboksen formateringsindstillingerne." Der er fokus til menuen skrifttype type.

 3. Hvis du vil ændre skrifttypen, skal du trykke på Alt + pil ned for. Menuen skrifttype type udvides. Tryk på pil ned, indtil du høre den skrifttype, du vil, og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på TAB for at ændre skriftstørrelsen, indtil du høre "Skriftstørrelse" og derefter trykke på Alt + pil ned for. Tryk på pil ned, indtil du høre den skriftstørrelse, du vil, og tryk derefter på Enter.

 5. Tryk på tasten Tab for at ændre indrykning, indtil du høre den ønskede indstilling for indrykning. Oplæser læser også, hvis indstillingen er aktiveret eller deaktiveret. Tryk på Enter for at markere.

 6. Gør et af følgende:

  • For at anvende ændringerne på den aktuelle fodnote, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Anvende knappen", og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil anvende ændringerne på alle fodnoter, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Knappen Anvend på alle,", og tryk derefter på Enter.

 7. Tryk på Esc for at vende tilbage til brødteksten skal.

Formatér slutnoter

Du kan ændre skrifttypen og størrelse og indrykningen af slutnoter. Ændringerne, kan anvendes til et eller alle slutnoter.

 1. I dokumentet, tryk på Alt + Windows-tasten + N, S, E. Du hører: "Redigering slutnote."

 2. Tryk på tasten SR tast + højre pil, indtil du høre "Formatér slutnoter", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Dialogboksen formateringsindstillingerne." Der er fokus til menuen skrifttype type.

 3. Hvis du vil ændre skrifttypen, skal du trykke på Alt + pil ned for. Menuen skrifttype type udvides. Tryk på pil ned, indtil du høre den skrifttype, du vil, og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på TAB for at ændre skriftstørrelsen, indtil du høre "Skriftstørrelse" og derefter trykke på Alt + pil ned for. Tryk på pil ned, indtil du høre den skriftstørrelse, du vil, og tryk derefter på Enter.

 5. Tryk på tasten Tab for at ændre indrykning, indtil du høre den ønskede indstilling for indrykning. Oplæser læser også, hvis indstillingen er aktiveret eller deaktiveret. Tryk på Enter for at markere.

 6. Gør et af følgende:

  • For at anvende ændringerne på de aktuelle slutnoter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Anvende knappen", og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil anvende ændringerne på alle slutnoter, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Knappen Anvend på alle,", og tryk derefter på Enter.

 7. Tryk på Esc for at vende tilbage til brødteksten skal.

Slette en fodnote eller slutnote

 1. Gå til fodnoten eller slutnoten, du vil slette.

 2. Tryk på Ctrl + F8 for at springe til ruden fodnoten eller slutnoten.

 3. Slette teksten i fodnoten eller slutnoten.

 4. Tryk på Esc for at vende tilbage til fodnoten eller slutnoten referencenummer i brødteksten.

 5. Tryk på Skift + venstre pil eller højre pil for at markere referencenummeret i brødteksten, og tryk derefter på Delete.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×