Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i PowerPoint

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug PowerPoint med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje og læse talerens noter i præsentationen PowerPoint. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære at bruge talerens noter til at tilføje påmindelser eller talepunkter for præsentationsvært og bruge kommentarer til at give dine kolleger feedback om deres præsentationer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje talerens noter

Ved at tilføje talenoter til din præsentation kan du fortælle en historie til dit publikum, der strækker sig ud over slideindholdet. Du kan også bruge talernoter som private påmindelser om dit slideindhold.

 1. For at få vist ruden Noter i visningen Normal skal du trykke på Alt+W, P, N.

 2. Tryk på F6 på det dias, hvor du vil tilføje noter, indtil du høre: "Skub noter".

 3. Skriv dine noter

 4. For at forlade ruden Noter skal du trykke på F6.

Læs talerens noter

Du kan høre om et dias indeholder noter, og lyt til noterne.

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du hører, "Miniaturer."

 2. Tryk på op eller ned piletasterne, indtil du høre titlen eller antallet af diasset og dets placering på listen i slides. Hvis der er talerens noter på diasset, du høre: "Indeholder noter".

 3. Hvis du vil have vist ruden noter, skal du trykke på Alt + W, P, N.

 4. Tryk på F6, indtil du høre "Slide noter", og tryk derefter på SR tasten + R for at lytte til noten.

Tilføje en kommentar

Det kan være en god ide at tilføje kommentarer på slides, hvis du f.eks. gennemgår en anden persons arbejde.

Hvis du vil skrive en kommentar til en bestemt del af en tekst eller et objekt, skal du først markere den. For at finde ud af, hvordan du vælger i PowerPoint ved hjælp af tastaturgenveje, skal du henvise til Brug af tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer.

 1. Når du hører et stykke tekst eller et objekt, du vil skrive en kommentar til i visningen Normal, skal du trykke på Alt+R, C. Ruden Kommentarer åbner.

 2. Skriv din kommentar, og tryk på Enter for at gemme den.

 3. For at forlade ruden Kommentarer skal du trykke på Esc.

 4. Hvis du vil lukke ruden Kommentarer, skal du trykke på Alt+R, P, P.

Læse kommentarer

Du kan høre om et dias indeholder kommentarer, og lyt til kommentarerne.

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du hører, "Miniaturer."

 2. Tryk på F6 og op eller ned piletasterne, indtil du høre titlen eller antallet af diasset og dets placering på listen i slides. Hvis der er kommentarer på diasset, du høre: "Indeholder kommentarer."

 3. Hvis du vil åbne ruden kommentarer, skal du trykke på Alt + R, P, P. Du hører: "Kommentarer på slide".

  Hvis ruden kommentarer allerede er åben, skal du trykke på F6 eller SKIFT + F6, indtil du høre: "Kommentarer på slide".

 4. Tryk på den SR tast + højre eller venstre piletast til at flytte gennem kommentarerne. Din skærmlæser læser kommentarerne, som du lander på dem.

 5. Hvis du vil lukke ruden Kommentarer, skal du trykke på Alt+R, P, P.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Brug en skærmlæser til at gemme din præsentation i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint til macOS med dit tastatur og VoiceOver skærmlæser indbyggede macOS til at tilføje og læse talerens noter og kommentarer i din præsentation.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje talerens noter

Tøj talerens noter til din præsentation for at knytte en historie til dit slideindhold. Du kan også bruge talerens noter som egne påmindelser om slideindhold. Hvis du blot vil tilføje korte noter, kan dette gøres under Normal visning. Ønsker du at skrive flere noter pr. slide, skal du gå til Noter.

Tilføj talerens noter i Normal visning

 1. På den slide, hvor du vil tilføje talerens noter, skal du trykke på F6, indtil du hører: " Noterude, layoutområde."

 2. Skriv talerens noter til din slide. Når du er færdig, skal du trykke på F6 for at gå ud af Notesrude.

Føj talerens noter til Noter

 1. På den slide, hvor du vil tilføje talerens noter, skal du trykke på Kommando+3 i Normal visning. Du hører: "Noter, layoutområde."

 2. På siden Noter skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Rediger tekst, du er i et tekstområde". Skriv talerens noter.

 3. Vil du gå til noter på en anden slide, skal du under Noter trykke på Alt+Ctrl+Skift+pil op, indtil du hører "Noterude, layoutområde". Derefter trykker du på Option+højre eller venstre piletast.

 4. Du går tilbage til Normal visning ved at trykke på Kommando+1.

Læs talerens noter

Du kan lytte til noterne på dit headset og derefter holde dem mundtlig vejledning for dit publikum, eller Læs noterne højt VoiceOver. Du kan lytte til talerens noter i Normal visning eller notesiden, når du opretter eller redigerer din præsentation. Når du leverer et diasshow, kan du bruge præsentationsvisningen.

Læs talerens noter i Normal visning

 1. På sliden skal du trykke på F6, indtil du hører: "Noterude, layoutområde."

 2. Tryk på CTRL + kommando + højre pil i Noteruden. Du hører: "Rediger tekst, indsætningspunktet i starten af tekst," efterfulgt af talerens noter tekst.

 3. Du går væk fra Noteruden ved at trykke på F6.

Læs talerens noter på en Noter-side

 1. På en slide skal du trykke på Kommando+3. Du hører: "Noter, layoutområde."

 2. Tryk på tasten Tab på notesiden, indtil du høre: "Rediger tekst," efterfulgt af noter teksten.

 3. Vil du gå til noter på en anden slide, skal du under Noter trykke på Option+Ctrl+Skift+pil op, indtil du hører "Noterude, layoutområde". Derefter trykker du på Option+højre eller venstre piletast.

 4. Du går tilbage til Normal visning ved at trykke på Kommando+1.

Læs talerens noter i Præsentationsvisning

 1. Vil du skifte over til Præsentationsvisning, skal du trykke på Option+Return i Normal visning. Du hører: "Præsentationsvisning."

 2. I Præsentationsvisning skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører: "Noterude, layoutområde."

 3. Tryk på CTRL + Alternativ + Shift + pil ned for at læse noter teksten, i ruden noter. Du hører: "i Rediger tekst," efterfulgt af noter teksten >. Hvis du vil stoppe med at læse, skal du trykke på venstre og højre piletast på samme tid.

Tilføj kommentarer

Du kan tilføje kommentarer på slides, hvis du f.eks arbejder sammen med andre på en præsentation, eller du gennemgår en andens arbejde.

 1. På den slide, hvor du vil tilføje kommentarer, skal du trykke på F6, indtil du hører navnet på den aktuelle fane på båndet. Tryk på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Gennemse fane", og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Tryk på Gennemse, markeret, fane."

 2. På fanen Gennemse skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Ny kommentar, knap". Tryk derefter på Ctrl+Option+mellemrumstast. Du hører: "Rediger tekst, du er i et tekstområde". Fokus flyttes til kommentarruden i margenen.

 3. Skriv din kommentar. Når du er færdig, og du ønsker at gå væk fra kommentarruden, skal du trykke på F6, indtil du hører det element, du vil markere.

Læse kommentarer

Du kan bruge VoiceOver til at lytte til andres kommentarer og kontrollere, hvem der har kommenterede på din præsentation og hvornår.

 1. I Normal visning skal du på et slide trykke på F6, indtil du hører den aktuelle fane på båndet. Tryk på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Gennemse fane", og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Fanen Gennemse."

 2. På fanen Gennemse skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Vis menuknappen for kommentarer".

 3. Udvid menulisten Vis kommentarer ved at trykke på Ctrl+Option+SKIFT+M.

 4. På menulisten skal du trykke på Piletast op eller ned, indtil du hører enten "Markering, Kommentarrude" eller "Kommentarrude." Tryk på Esc, og fortsæt til næste trin, hvis du hører "Markering, Kommentarrude". Hvis du hører "Kommentarrude", skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. På en slide skal du trykke på F6, indtil du hører: "Fanen Kommentarer, du er på en fane i en opgaverude."

 6. Tryk på tasten Tab under fanen kommentarer, indtil du høre: "Kommentere tråd". Fokus er nu på den første kommentar af kæden. Hvis du vil læse kommentaren, skal du trykke på tabulatortasten. VoiceOver læser den tid, når kommentaren blev tilføjet, og der er skrevet.

  Tryk på Option+Ctrl+Skift+pil op for at gå til den næste kommentartråd. Du hører: "Forlad kommentartråd." Tryk på pil op eller ned, indtil du hører:

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at gemme din præsentation i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint til Mac

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint med VoiceOver, indbyggede skærmlæseren til iOS, til at tilføje og læse talerens noter i din præsentation.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Læs talerens noter

Når du åbner en præsentation i PowerPoint, åbnes den i visningen Normal hvor VoiceOver kan læse talenoter.

 1. For at finde ud af om et slide har talenoter, skal du stryge til højre, indtil du når til ruden med miniatureslides. Når du når til miniatureruden, og sliden indeholder talernoter meddeler VoiceOver eksempelvis: "Slide 1 ud af 8, <titlen på sliden>, indeholder noter."

 2. For at åbne tekstfeltet i Noter skal du stryge mod venstre, indtil du hører: "Knappen Noter". Dobbelttryk på skærmen.

 3. Tekstfeltet Noter åbnes. For at læse noterne skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slidenoter, tekstfelt, <talenoter for sliden>."

 4. Du forlader feltet Noter ved at stryge til venstre, indtil du hører "Luk, knap" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføje talerens noter

Du kan bruge talernoter som private påmindelser, om hvad du skal sige, når du præsenterer dine slides til publikum.

 1. På den slide hvor du vil tilføje talenoter, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Noter, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen. Tekstfeltet Noter åbnes.

  Bemærk!: Hvis du hører "Noter" i stedet for "Knappen Noter", betyder det at tekstfeltet Noter allerede er åbnet i PowerPoint.

 2. For at gå til tekstfeltet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slidenoter, tekstfelt, tekstfelt."

 3. For at begynde at tilføje noter skal du dobbelttrykke på skærmen og skrive dine noter ved hjælp af skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q".

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 4. For at lukke tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Skjul tastatur." Dobbelttryk derefter på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise din præsentation i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, for at tilføje og læse talerens noter eller kommentarer i en præsentation. Du kan tilføje påmindelser eller talepunkter til præsentationsværten med talerens noter. Du kan bruge kommentarer til at give dine kolleger feedback om deres præsentationer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje talerens noter

Du kan bruge talernoter som private påmindelser, om hvad du skal sige, når du præsenterer dine slides til publikum.

 1. På den slide, hvor du vil tilføje talenoter, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Noter, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen. Tekstfeltet Noter åbnes.

 2. For at gå til tekstfeltet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slidenoter".

 3. Dobbelttryk på skærmen for at begynde at tilføje noter.

 4. Brug skærmtastaturet til at skrive dine noter.

 5. Stryg nedad og til venstre for at lukke tekstfeltet, når du er færdig.

Læs talerens noter

Når du gennemser listen med slides i visningen Miniature, fortæller TalkBack dig, om sliden indeholder noter. Du hører slidens nummer og titel efterfulgt af "har noter". For at læse noterne skal du åbne sliden i visningen Redigering. Når du præsenterer et slideshow, kan du bruge Præsentationsvisning til at læse dine noter.

Læs talerens noter i visningen Redigering

 1. For at åbne sliden med kommentarer i visningen Redigering skal du dobbelttrykke på skærmen, når du er på sliden. Du hører: "Rediger, knap."

 2. Dobbelttryk på skærmen. Sliden åbnes i visningen Redigering.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Noter, knap", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Tekstfeltet Noter åbnes. For at læse noterne skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slidenoter" efterfulgt af talerens noter for sliden.

 5. Du forlader feltet Noter ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Luk, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Læs talerens noter, mens du præsenterer et slideshow

 1. I visningen Miniature eller Redigering skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Præsenter, knap", og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede slide, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. For at læse noterne skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Slidenoter" efterfulgt af noter for sliden.

Tilføj kommentarer

Du kan tilføje kommentarer på slides, hvis du f.eks. arbejder sammen med andre på en præsentation, eller du gennemser en andens arbejde.

 1. På den slide, hvor du vil tilføje kommentarer, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Ny kommentar, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen. Tekstfeltet Kommentarer åbnes.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive dine noter.

 3. Stryg nedad og til venstre for at lukke tekstfeltet, når du er færdig.

Læs kommentarer

Når du gennemser listen med slides i visningen Miniature, fortæller TalkBack dig, om sliden indeholder kommentarer. Du hører slidens nummer og titel efterfulgt af "har kommentarer". For at læse kommentarerne skal du åbne sliden i visningen Redigering.

 1. For at åbne sliden med kommentarer i visningen Redigering skal du dobbelttrykke på skærmen, når du er på sliden. Du hører: "Rediger, knap."

 2. Dobbelttryk på skærmen. Sliden åbnes i visningen Redigering.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, Flere indstillinger, skift", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører "Fanemenu" efterfulgt af den aktuelt valgte farve.

 4. Dobbelttryk på skærmen for at åbne fanemenuen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Forrige, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Ruden Kommentarer åbnes.

 7. Fortsæt med at stryge til højre for at læse alle kommentarer på den markerede slide en efter en.

 8. Du lukker ruden Kommentarer ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Luk, knap", og derefter dobbelttrykker på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at tilføje og læse talerens noter i en præsentation som påmindelser eller talepunkter for præsentationsværten. Du kan også læse kommentarer dine kolleger har givet om præsentationen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje talerens noter

Du kan bruge talernoter som private påmindelser, om hvad du skal sige, når du præsenterer dine slides til publikum.

 1. Når du redigerer et dias i PowerPoint Mobile, stryg til højre, indtil du høre "Noter", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Noteruden åbnes.

 2. For at flytte i noteruden skal du stryge mod venstre, indtil du høre "Glide noter" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive dine noter.

 4. Lukke ruden noter, når du er færdig, stryg til venstre, indtil du høre "Luk", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Læs talerens noter

Du kan lytte til de noter, der er blevet føjet til et dias.

 1. Når du redigerer et dias i PowerPoint Mobile, stryge højre, indtil du høre: "Noter" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Noteruden åbnes.

 2. For at flytte i noteruden skal du stryge mod venstre, indtil du høre "Glide noter" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil læse noterne, du stryge nedad med tre fingre.

 4. Lukke ruden noter, når du er færdig, stryg til venstre, indtil du høre "Luk", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Læs kommentarer

Du kan læse kommentarer, som andre har forladt for dig i præsentationen. For at føje kommentarer til præsentationen, skal du skifte til den komplette pc-version af PowerPoint, eller brug PowerPoint Online.

 1. Når du redigerer et dias, stryg til højre, indtil du høre "Flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du høre "Tabulatorvælgeren," efterfulgt af den aktuelt markerede fane, for eksempel, "Hjem".

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen faner.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Gennemse", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Næste", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Stryg til venstre for at læse alle kommentarer i det valgte dias én, begyndende fra den seneste kommentar.

 7. For at lukke ruden kommentarer, stryg til venstre eller højre, indtil du høre "Luk", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint Online med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje og læse talerens noter eller kommentarer i en præsentation. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære at bruge talerens noter til at tilføje påmindelser eller talepunkter for præsentationsvært og bruge kommentarer til at give dine kolleger feedback om deres præsentationer.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger PowerPoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da PowerPoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for PowerPoint Online.

I dette emne

Tilføj talerens noter

Ved at tilføje talenoter til din præsentation kan du fortælle en historie til dit publikum, der strækker sig ud over slideindholdet. Du kan også bruge talernoter som private påmindelser om dit slideindhold.

 1. Hvis du vil have vist noteruden i Normal visning, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, U, P, N.

 2. Tryk på Ctrl + F6 på det dias, hvor du vil tilføje noter, indtil du høre: "Skub noter".

 3. Skriv dine noter.

 4. Tryk på Ctrl + F6 for at afslutte noteruden.

Læs talerens noter

Du kan høre om et dias indeholder noter, og lyt til noterne.

 1. I visningen Normal skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre antallet af et dias og dets placering på listen i slides.

 2. Tryk på op eller pil ned for at gå gennem listen over slides. Hvis der er talerens noter på diasset, du høre: "Indeholder noter".

 3. Hvis du vil have vist ruden noter, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, U, P, N.

 4. Tryk på Ctrl + F6, indtil du høre "Slide noter", og tryk derefter på SR tasten + R for at lytte til noten.

Tilføj kommentarer

Det kan være en god ide at tilføje kommentarer på slides, hvis du f.eks. gennemgår en anden persons arbejde.

 1. På et dias, i visningen Normal, når du høre en del af en tekst eller et objekt, du vil skrive en kommentar til, trykke på Alt + Windows-tasten, R, C1. Kommentarruden åbnes. Du hører: "@mention eller start en samtale."

 2. Skriv din kommentar. Du kan trykke på Enter for at starte en ny linje.

 3. For at gemme kommentaren, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Indlæg", og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på Ctrl + F6 for at afslutte kommentarruden.

 5. For at lukke ruden kommentarer, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, R, P, P.

Læs kommentarer

Du kan høre om et dias indeholder kommentarer, og lyt til kommentarerne.

 1. I visningen Normal skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre antallet af et dias og dets placering på listen i slides.

 2. Tryk på op eller pil ned for at gå gennem listen over slides. Hvis der er talerens noter på diasset, du høre: "Indeholder kommentarer."

 3. For at åbne ruden kommentarer skal du trykke på Alt + Windows-tasten, R, P, P. Du hører: "Kommentarruden."

  Hvis ruden kommentarer allerede er åben, skal du trykke på Ctrl + F6 eller Ctrl + Skift + F6, indtil du høre: "Kommentarruden."

 4. Tryk på TAB, indtil du høre: "Kort" kommentar. Brug pil op og pil ned til at flytte mellem kommentar kort og venstre og højre pil til at bevæge dig gennem kommentarer i hvert kort. Din skærmlæser læser kommentarerne, som du lander på dem.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint Online

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×