Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at ændre tekstjusteringen i dine dokumenter. Du kan hurtigt centrere tekst, højre- eller venstrejustere den eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre margen er lige.

Den måde justering beskrives på i Word 2016-dokumenter, kan variere afhængigt af skærmlæseren. Du skal muligvis justere din skærmlæsers ordforrådsindstillinger. Hvis du f.eks. vil høre en beskrivelse af din tekstjustering i JAWS, skal du trykke på Insert+F. I Oplæser skal du trykke på Caps Lock+0. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til din skærmlæser.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan se tastaturgenveje under Tastaturgenveje i Microsoft Word i Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Venstrejuster tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+L. Du kan også trykke på Alt+H, og derefter trykke på A, L.

Højrejuster tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+R. Du kan også trykke på Alt+H og derefter trykke på A, R.

Centrere tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+E. Du kan også trykke på Alt+H og derefter trykke på A, C.

Juster tekst

Advarsel!: Justeret tekst kan være meget vanskelig at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Gør dit dokument så tilgængeligt som muligt ved at vælge en anden justeringsmulighed.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+J.

Tilpas afsnitsjustering

Hvis du vil justere teksten på et bestemt sted, kan du hurtigt indrykke afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

Indrykning fra venstre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+P, og tryk derefter på I, L.

 3. I området Indrykning i feltet Venstre skal du skrive et tal i cm eller bruge piletasterne til at vælge i intervaller af 0,1 cm.

  Bemærk!: Hvis du vil angive andre enheder end cm, kan du skrive et tal efterfulgt af måleenheden, f.eks. 12 pkt. for 12 punkter, 1 tomme for 1 tomme eller 15 px for 15 pixel.

 4. Tryk på Enter for at anvende dine ændringer.

Hvis du vil justere teksten på et bestemt sted, kan du hurtigt indrykke afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

Indrykning fra højre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+P, og tryk derefter på I, R.

 3. I området Indrykning i feltet Højre skal du skrive et tal i cm eller bruge piletasterne til at vælge i intervaller af 0,1 cm.

  Bemærk!: Hvis du vil angive andre enheder end cm, kan du skrive et tal efterfulgt af måleenheden, f.eks. 12 pkt. for 12 punkter, 1 tomme for 1 tomme eller 15 px for 15 pixel.

 4. Tryk på Enter for at anvende dine ændringer.

Juster tekst med Fortæl mig det

Hvis du ikke kender tastaturgenvejen eller vil have mere at vide om flere valgmuligheder, kan du prøve at bruge boksen Fortæl mig, hvad du vil gøre.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Alt+Q for at gå til boksen Fortæl mig, hvad du vil.

 3. Skriv et nøgleord eller et udtryk, der er relateret til din opgave, og tryk derefter på pil ned for at vælge mellem søgeresultaterne. Du kan f.eks. skrive justere tekst for at se relaterede handlinger som f.eks. knappen Højrejuster. Nogle resultater kan være undermenuer med flere valgmuligheder.

 4. Tryk på Enter for at vælge en funktion.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede Mac OS-skærmlæser, til at ændre tekstjusteringen. Word til Mac justerer normalt tekst vandret i venstre margen og lader højre margen være uensartet. Du kan centrere tekst, justere den i højre eller venstre margen, eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre kant er helt lige.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret. Du kan hurtigt formatere afsnit i dit dokument, til den ønskede justering.

 1. Vælg de afsnit, som du vil centrere i dit dokument.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand

 3. For at navigere til menuen Justering, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast. Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. For at gå til en indstilling i menuen Justering, skal du trykke på Control+Option+Piletast op eller ned. Indstillingerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  Den følgende tabel opsummerer de indstillinger, du kan bruge til at formatere afsnit.

  Hvis du vil

  Vælg

  Juster teksten til venstre

  Venstre

  Juster teksten til højre

  Højre

  Centrer teksten

  Centreret

  Juster teksten

  Justeret tekst

  Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

  Advarsel!: Justeret tekst kan være meget vanskelig, at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Gør dit dokument så tilgængeligt som muligt, ved at vælge en anden justeringsmulighed.

 4. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Tilpas afsnitsindrykning

Hvis du vil indrykke teksten efter et bestemt tal, kan du tilføje indrykning fra venstre eller højre margenerne på siden.

 1. Vælg de afsnit, som du vil indrykke i dit dokument.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbner.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, for at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen til venstre, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Før tekst."

  • Hvis du vil tilføje indrykningen til højre, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Efter teksten."

  Skriv et tal i centimeter, for at angive størrelsen på indrykningen eller brug piletasterne op eller ned, til at justere indrykning i intervaller af 1/10 centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Tryk på Enter, for at anvende dine ændringer på dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word til iOS med dit tastatur og TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at ændre tekstjustering. Word til iOS justerer tekst vandret i venstre margen typisk og bevarer ujævn højre margen. Du kan centrere tekst, Juster til højre eller venstre margen, eller du kan justere den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan få mere at vide om berøringsfunktioner i Word til iOS ved at se Vejledning til berøringsfunktioner i Word til iPhone

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justering bestemmer udseendet af og retningen af kanterne i afsnittet: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller begrundet tekst. Du kan hurtigt formatere afsnittene i dit dokument for at bruge den ønskede justering.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække fingeren omkring skriveområdet, du, indtil VoiceOver læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Hvis det er nødvendigt at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg mod venstre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen hjem."

 3. Gør et af følgende i fanen Startside:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, stryg til højre, indtil du høre "Juster venstre og knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten til højre, stryg til højre, indtil du høre "Juster højre og knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • For at centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du høre "centrere tekst, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten, skal du stryge højre, indtil du høre "lige margener tekst, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

   Bemærk!: Den aktuelt markerede justering er offentliggjort som "Markeret < justering > knappen".

   Bemærk!: Justeret tekst kan være meget vanskelig, at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Gør dit dokument så tilgængeligt som muligt, ved at vælge en anden justeringsmulighed.

 4. Stryg til venstre for at lukke båndet og skifte til tastaturet, indtil du høre "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

Tilpas afsnitsindrykning

Du kan tilføje indrykning fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække fingeren omkring skriveområdet, du, indtil VoiceOver læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen til venstre, skal du stryge højre, indtil du høre "Formindsk indrykning position, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, skal du stryge højre, indtil du høre "Forøg indrykningsplacering, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du vælge en indstilling, er indrykningen føjet til afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word til Android med dit tastatur og TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at ændre tekstjustering. Word til Android justerer tekst vandret i venstre margen typisk og bevarer ujævn højre margen. Du kan centrere tekst, Juster til højre eller venstre margen, eller du kan justere den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan få mere at vide om berøringsfunktioner i Word til Android ved at se Vejledning til berøringsfunktioner i Word til Android

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justering bestemmer udseendet af og retningen af kanterne i afsnittet: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller begrundet tekst. Du kan hurtigt formatere afsnittene i dit dokument for at bruge den ønskede justering.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække fingeren omkring skriveområdet, du, indtil TalkBack læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Hvis det er nødvendigt, for at lukke tastaturet og gå til fanen Startside stryg højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. Gør et af følgende i fanen Startside:

  • Justere teksten til den venstre og stryg til højre, indtil du høre "Juster venstre og Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Justere teksten til den højre og stryg til højre, indtil du høre "Juster højre og Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • For at centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du høre "Center, Skift," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten, skal du stryge højre, indtil du høre "Lige margener, Skift," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Den aktuelt markerede justering er offentliggjort som "Markeret < justering > skal skifte."

  Bemærk!: Justeret tekst kan være meget vanskelig, at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Gør dit dokument så tilgængeligt som muligt, ved at vælge en anden justeringsmulighed.

 4. For at lukke båndet og skifte til tastaturet, stryg til højre, indtil du høre "Markeret, flere indstillinger, Skift,", og Dobbelttryk på skærmen.

Tilpas afsnitsindrykning

Du kan tilføje indrykning fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække fingeren omkring skriveområdet, du, indtil TalkBack læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre indrykning. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen til venstre, skal du stryge højre, indtil du høre "Formindsk indrykning, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, skal du stryge højre, indtil du høre "forøge indrykning, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du vælge en indstilling, er indrykningen føjet til afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at ændre tekstjustering i dine dokumenter. Centrere tekst eller justere det på den højre eller venstre margen, eller justere tekst for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Ændre tekstjustering

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Flere indstillinger, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, stryg til højre, indtil du høre "Fra venstre knappen Juster", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Justere teksten til højre, stryg til højre, indtil du høre "Fra, Juster højre knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Centrere tekst, stryg til højre, indtil du høre "Fra, midterste knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Juster tekst

Bemærk!: Tekst med lige margener kan være meget svært at læse for personer med handicap læse som ordblindhed. Til at gøre dit dokument som handicapvenlige som muligt, vælger en anden justering typografi.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Flere indstillinger, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg mod højre, indtil du høre "Fra venstre margen, knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen til at justere afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word Online med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at ændre tekstjustering i dine dokumenter. Hurtigt centrere tekst, justere det på den højre eller venstre margen, eller justere den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Ændre tekstjustering

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, skal du trykke på Ctrl + L.

  • Tryk på Ctrl + R for at Højrejuster tekst.

  • For at centrere teksten, skal du trykke på Ctrl + E.

Juster tekst

Bemærk!: Justeret tekst kan være meget vanskelig, at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Gør dit dokument så tilgængeligt som muligt, ved at vælge en anden justeringsmulighed.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl + J for at justere teksten, så de venstre og højre kant er lige.

Tilpas afsnitsjustering

Hvis du vil justere teksten på et bestemt sted, kan du hurtigt indrykke afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

Indrykning fra venstre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten, og tryk derefter på P, I, L. Fokus flyttes til boksen venstre i området indrykning.

 3. Skriv et tal i tommer og tryk på Enter, eller brug pil op og pil ned til at ændre indrykning i Ryk af 1/10 tomme.

  Bemærk!: Hvis du vil angive indrykning i centimeter, skal du skrive et tal, efterfulgt af "cm".

Indrykning fra højre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten, og tryk derefter på P, I, R. Fokus ændres til det højre felt i området indrykning.

 3. Skriv et tal i tommer og tryk på Enter, eller brug pil op og pil ned til at ændre indrykning i Ryk af 1/10 tomme.

  Bemærk!: Hvis du vil angive indrykning i centimeter, skal du skrive et tal, efterfulgt af "cm".

Juster tekst med Fortæl mig det

Når du ikke kender tastaturgenvejen eller vil have oplysninger om flere indstillinger, kan du prøve at bruge feltet Fortæl mig, hvad du vil gøre.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten for at flytte til feltet Fortæl mig, hvad du vil gøre, og tryk derefter på Q.

 3. Skriv et nøgleord eller udtryk, der er relateret til opgaven, og tryk derefter på pil ned for at gennemse søgeresultater. Skriv eksempelvis "justere tekst" til relaterede handlinger som knappen Højrejusteret. Visse resultater kan være undermenuer med flere valgmuligheder.

 4. Vælg mellem søgeresultaterne med op og pil ned, og vælg en indstilling ved at trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×