Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du se Office Support eller Rettelser eller løsninger til de seneste Office-problemer.

Brug Wordmed tastaturet og en skærmlæser til at ændre tekstjustering i dine dokumenter. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer, hvordan du hurtigt centrerer tekst, justerer den i højre eller venstre margen eller justerer den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så venstre og højre kant er lige. Du lærer også, hvordan du justerer en side lodret.

Hvordan justering er beskrevet i Word dokumenter kan variere afhængigt af skærmlæseren. Det kan være nødvendigt at justere detaljerings indstillingerne for din skærmlæser. Hvis du for eksempel vil høre en beskrivelse af tekstens justering i JAWS, skal du trykke på Indsæt + F. Tryk på Oplæser-tasten + 0 i Oplæser. Hvis du vil have mere at vide, skal du se dokumentationen til din skærmlæser.

har du brug for en vejledning i, hvordan du justerer tekst i Word, men ikke bruger en skærmlæser? Se justere tekst til venstre eller højre, centrere tekst eller justere tekst på en side.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Venstrejuster tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+L.

Højrejuster tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+R.

Centrere tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på CTRL + E.

Juster tekst

Bemærk!: Justeret tekst kan være svært at læse for personer, der har læsehandicap, f. eks. ordblindhed. Hvis du vil gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt, skal du vælge en anden justerings typografi.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+J.

Justere en side lodret

Du kan justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside. Lodret justering placerer den markerede tekst i forhold til top-og bundmargenerne.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i teksten, som du vil justere lodret.

 2. Hvis du vil åbne dialogboksen Sideopsætning , skal du trykke på alt + P, S, P.

 3. Tryk på Skift + tab, indtil du hører den aktuelt markerede fane, f. eks. "markeret, fanen Margener."

 4. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "markeret, fanen Layout."

 5. Tryk på alt + V. Fokus flyttes til listen lodrette justerings indstillinger.

 6. Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk på ENTER.

 7. Tryk på ENTER for at anvende den lodrette justering på dit dokument.

Tilpas afsnitsjustering

Hvis du vil justere teksten på et bestemt sted, kan du hurtigt indrykke afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

Indrykning fra venstre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+P, og tryk derefter på I, L.

 3. I området Indrykning i feltet Venstre skal du skrive et tal i cm eller bruge piletasterne til at vælge i intervaller af 0,1 cm.

  Bemærk!: Hvis du vil angive andre enheder end cm, kan du skrive et tal efterfulgt af måleenheden, f.eks. 12 pkt. for 12 punkter, 1 tomme for 1 tomme eller 15 px for 15 pixel.

 4. Tryk på Enter for at anvende dine ændringer.

Indrykning fra højre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+P, og tryk derefter på I, R.

 3. I området Indrykning i feltet Højre skal du skrive et tal i cm eller bruge piletasterne til at vælge i intervaller af 0,1 cm.

  Bemærk!: Hvis du vil angive andre enheder end cm, kan du skrive et tal efterfulgt af måleenheden, f.eks. 12 pkt. for 12 punkter, 1 tomme for 1 tomme eller 15 px for 15 pixel.

 4. Tryk på Enter for at anvende dine ændringer.

Juster tekst med Fortæl mig det

Hvis du ikke kender tastaturgenvejen eller vil have mere at vide om flere valgmuligheder, kan du prøve at bruge boksen Fortæl mig, hvad du vil gøre.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Alt+Q for at gå til boksen Fortæl mig, hvad du vil.

 3. Skriv et nøgleord eller en sætning, der er relateret til opgaven, og tryk derefter på pil ned for at vælge mellem søgeresultaterne. For eksempel skal du skrive Juster tekst for relaterede handlinger som f. eks knappen højrejusteret . Nogle resultater kan være undermenuer med flere valgmuligheder.

 4. Tryk på Enter for at vælge en funktion.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede Mac OS-skærmlæser, til at ændre tekstjusteringen. Word til Mac justerer normalt tekst vandret i venstre margen og lader højre margen være uensartet. Du kan centrere tekst, justere den i højre eller venstre margen, eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre kant er helt lige. Du kan også justere en side lodret.

har du brug for en vejledning i, hvordan du justerer tekst i Word, men ikke bruger en skærmlæser? Se justere eller justere tekst.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret. Du kan hurtigt formatere afsnit i dit dokument, til den ønskede justering.

 1. Vælg de afsnit, som du vil centrere i dit dokument.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand

 3. For at navigere til menuen Justering, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast. Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. For at gå til en indstilling i menuen Justering, skal du trykke på Control+Option+Piletast op eller ned. Indstillingerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

  Advarsel!: Justeret tekst kan være svært at læse for personer, der har læsehandicap, f. eks. ordblindhed. Hvis du vil gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt, skal du vælge en anden justerings typografi.

 4. Tryk på ENTER for at vende tilbage til dokumentet.

Justere en side lodret

Du kan justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside. Lodret justering placerer den markerede tekst i forhold til top-og bundmargenerne.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i teksten, som du vil justere lodret.

 2. Tryk på Ctrl+Alternativ+M. Fokus flyttes til Apple-menulinjen. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "format", og tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på Control + option + piletast ned, indtil du hører "dokument", og tryk derefter på mellemrumstasten. Du hører: "margener, tab".

 4. Tryk på CTRL + option + højre piletast én gang. Du hører: "fanen Layout." Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "lodret justering." Fokus er i menuen lodret justering.

 6. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge.

 7. Tryk på ENTER for at anvende den lodrette justering i dokumentet.

Tilpas afsnitsindrykning

Hvis du vil indrykke teksten efter et bestemt tal, kan du tilføje indrykning fra venstre eller højre margenerne på siden.

 1. Vælg de afsnit, som du vil indrykke i dit dokument.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbner.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, for at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykning til venstre, skal du trykke på Control + option + højre piletast, indtil du hører: "før tekst."

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, skal du trykke på Control + option + højre piletast, indtil du hører: "efter teksten."

  Skriv et tal i centimeter, for at angive størrelsen på indrykningen eller brug piletasterne op eller ned, til at justere indrykning i intervaller af 1/10 centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Hvis du vil anvende ændringerne og vende tilbage til dit dokument, skal du trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Word til iOS med dit tastatur og TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at ændre Tekstjustering. Word til iOS justerer typisk teksten vandret i venstre margen og lader den højre margen være ujævn. Du kan centrere tekst, justere den i højre eller venstre margen, eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre kant er helt lige. Hvis du vil justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside, skal du skifte til den fulde skrivebords version af Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret. Du kan hurtigt formatere afsnit i dokumentet, så du kan bruge den ønskede justering.

 1. Når du redigerer dit dokument, skal du trække din finger rundt om skriveområdet, indtil Voice over læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen.

 2. Hvis det er nødvendigt for at lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Vis bånd, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fanen Hjem".

 3. Gør et af følgende under fanen hjem :

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, skal du stryge til højre, indtil du hører "venstrejusteret, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten til højre, skal du stryge til højre, indtil du hører "Højrejuster, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører: "centrer tekst, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "Juster tekst, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

   Bemærk!: Den aktuelt valgte justering annonceres som "valgt <justering>, knap."

   Bemærk!: Justeret tekst kan være svært at læse for personer, der har læsehandicap, f. eks. ordblindhed. Hvis du vil gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt, skal du vælge en anden justerings typografi.

 4. Hvis du vil lukke båndet og skifte til tastaturet, skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen Skjul bånd", og så dobbelttrykke på skærmen.

Tilpas afsnitsindrykning

Du kan tilføje indrykning fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Når du redigerer dit dokument, skal du trække din finger rundt om skriveområdet, indtil Voice over læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje indrykning til venstre, skal du stryge til højre, indtil du hører "Formindsk indrykningsplacering, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til højre, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Forøg indrykningsplacering, knap", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. Når du har valgt en indstilling, føjes indrykningen til afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Word til Android med dit tastatur og TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at ændre Tekstjustering. Word til Android justerer typisk teksten vandret i venstre margen og lader den højre margen være ujævn. Du kan centrere tekst, justere den i højre eller venstre margen, eller tilpasse afstanden mellem ordene i et afsnit, så venstre og højre kant er helt lige.  Hvis du vil justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside, skal du skifte til den fulde skrivebords version af Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret. Du kan hurtigt formatere afsnit i dokumentet, så du kan bruge den ønskede justering.

 1. Når du redigerer dit dokument, skal du trække din finger rundt om skriveområdet, indtil TalkBack læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen.

 2. Hvis du vil lukke tastaturet og gå til fanen hjem , skal du stryge til højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fane menu, hjem."

 3. Gør et af følgende under fanen hjem :

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, skal du stryge til højre, indtil du hører "Juster til venstre, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten til højre, skal du stryge til højre, indtil du hører "Højrejuster, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "Center, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "Juster, Skift", og så dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Den aktuelt valgte justering annonceres som "kontrolleret <justering>, Skift."

  Bemærk!: Justeret tekst kan være svært at læse for personer, der har læsehandicap, f. eks. ordblindhed. Hvis du vil gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt, skal du vælge en anden justerings typografi.

 4. Hvis du vil lukke båndet og skifte til tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører "kontrolleret, flere indstillinger, Skift", og dobbelttrykke på skærmen.

Tilpas afsnitsindrykning

Du kan tilføje indrykning fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Når du redigerer dit dokument, skal du trække din finger rundt om skriveområdet, indtil TalkBack læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre indrykningen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren derhen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje indrykning til venstre, skal du stryge til højre, indtil du hører "Formindsk indrykning, knap", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til højre, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Forøg indrykning, knap", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du har valgt en indstilling, føjes indrykningen til afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at ændre tekstjustering i dine dokumenter. Centrer tekst vandret eller Juster den til højre eller venstre margen eller Juster tekst for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kanter er lige. Hvis du vil justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside, skal du skifte til den fulde skrivebords version af Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Ændre Tekstjustering

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "flere indstillinger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, skal du stryge til højre, indtil du hører "fra, knappen højrejustere", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten til højre, skal du stryge til højre, indtil du hører "fra, knappen højrejustere", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "fra, centrerings knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Juster tekst

Bemærk!: Justeret tekst kan være svær at læse for personer, der har et læsehandicap som ordblindhed. Hvis du vil gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt, skal du vælge en anden justerings typografi.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "flere indstillinger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "fra, Juster, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at justere afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at ændre Vandret tekstjustering i dine dokumenter. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer, hvordan du hurtigt centrerer tekst, justerer den i højre eller venstre margen eller justerer den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så venstre og højre kant er lige. Hvis du vil justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside, skal du skifte til den fulde skrivebords version af Word.

har du brug for en vejledning i, hvordan du justerer tekst i Word, men ikke bruger en skærmlæser? Se justere tekst til venstre eller højre, centrere tekst eller justere tekst på en side.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Ændre Tekstjustering

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, dokument eller den tabel, du vil justere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på CTRL + L for at justere teksten til venstre.

  • Tryk på Ctrl + R for at justere teksten til højre.

  • Hvis du vil centrere teksten, skal du trykke på CTRL + E.

Juster tekst

Bemærk!: Justeret tekst kan være svær at læse for personer, der har et læsehandicap som ordblindhed. Hvis du vil gøre dokumentet så handicapvenligt som muligt, skal du vælge en anden justerings typografi.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl + J for at justere teksten, så venstre og højre kant er lige.

Tilpas afsnitsjustering

Hvis du vil justere teksten på et bestemt sted, kan du hurtigt indrykke afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

Indrykning fra venstre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på alt + Windows-tasten, og tryk derefter på P, I, L. Fokus ændres til venstre felt i indryknings området.

 3. Skriv et tal i tommer, og tryk på ENTER, eller brug piletasterne op og ned for at ændre indrykningen i trin på 1/10 tomme.

  Bemærk!: Hvis du vil angive indrykningen i centimeter, skal du skrive et tal efterfulgt af "cm".

Indrykning fra højre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på alt + Windows-tasten, og tryk derefter på P, I, R. Fokus ændres til det højre felt i indryknings området.

 3. Skriv et tal i tommer, og tryk på ENTER, eller brug piletasterne op og ned for at ændre indrykningen i trin på 1/10 tomme.

  Bemærk!: Hvis du vil angive indrykningen i centimeter, skal du skrive et tal efterfulgt af "cm".

Juster tekst med Fortæl mig det

Hvis du ikke kender tastaturgenvejen eller vil have mere at vide om flere indstillinger, kan du prøve at bruge feltet Fortæl mig, hvad du vil gøre .

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Hvis du vil flytte til feltet Fortæl mig, hvad du vil gøre , skal du trykke på alt + Windows-tasten og derefter trykke på Q.

 3. Skriv et nøgleord eller en sætning, der er relateret til opgaven, og tryk derefter på pil ned for at gennemse søgeresultaterne. For eksempel skal du skrive "Juster tekst" for relaterede handlinger som f. eks. knappen højrejusteret . Nogle resultater kan være undermenuer med flere valgmuligheder.

 4. Vælg mellem søgeresultaterne med tasterne pil op og pil ned, og vælg en indstilling ved at trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×