Brug en skærmlæser, til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug en skærmlæser, til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug PowerPoint med tastaturet og en skærmlæser til at få præsentationen til at blive spændende ved at tilføje billeder, tabeller eller grafik til din slide vises. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du får også mere at vide om, hvordan du redigerer det tilføjede indhold, f. eks, beskære billeder, flytte tabeller og tilføje og fjerne tabelrækker og-kolonner.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj billeder fra din enhed, netværket eller internettet

Når du bruger billeder, clipart eller andre filer fra internettet, er det vigtigt at respektere ophavsret. Ved at filtrere billeder efter licenstype kan du nemt se, hvilke filer du må bruge.

Tilføj et billede fra din enhed eller dit netværk

 1. Gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på alt + N, P. Du hører: "dialogboksen Indsæt billede. Filnavn. "

  Tip!: Dialogboksen Indsæt billede er en særlig udgave af standard Stifinder-vinduet, der åbnes i mappen Billeder. Det er en god ide at have billedfilens placering lige ved hånden, så du nemmere kan finde den.

 3. Skriv filnavnet og stien i feltet Filnavn, eller vælg den fil du vil indsætte. Tryk derefter på Enter.

 4. Billedet bliver valgt og indsat.

  Bemærk!: Når du har valgt et billede, er den kontekstafhængige fane Formatér tilgængelig. Du kan bruge indstillingerne på denne fane til at ændre billedets størrelse, tilføje farver, typografier og meget andet. Tryk på Alt + J for at gå til fanen Formatér. Du hører "Fanen formatér". Tryk på Tab-tasten for at navigere gennem valgmulighederne i Formatér.

Tilføj et billede fra internettet

 1. I din præsentation skal du gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på alt + N og derefter F og 1. Du hører: "Indsæt billedvindue."

 3. Dialogboksen Søg i Bing billeder åbnes med fokus på søgefeltet. Skriv søgeudtrykket, og tryk på Enter.

 4. Hvis du vil gennemse søgeresultaterne, skal du trykke på tasten SR og højre pil eller venstre pil.

 5. Hvis du vil markere et billede, skal du sætte fokus på det og trykke på SKIFT + ENTER. Du hører: "Markeret."

  Bemærk!: Du kan vælge mere end ét billede.

 6. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Indsæt". Tryk derefter på Enter.

  Billedet bliver valgt og indsat.

Beskære et billede

Omform billederne i præsentation til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

Beskære til en bestemt figur

 1. Markér det billede, du vil beskære, i slide området. Hvis du vil vælge et billede, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "billede". I JAWS hører du: "Billede."

 2. Hvis du vil gå til menuen Beskær til figur , skal du trykke på alt + J, P og derefter V og S. Du hører: "rektangler".

 3. Brug piletasterne til at gennemse indstillingerne. Figurbeskrivelserne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 4. Tryk på Enter, for at vælge beskæringsfigur. Billedet bliver beskåret efter den valgte figur.

Beskær til et højde-breddeforhold

 1. Markér det billede, du vil beskære, i slide området.

 2. Hvis du vil åbne menuen højde-bredde forhold , skal du trykke på alt + J, P og derefter V og A. Du hører: "et kolon et."

 3. Du skal bruge Piletasterne op og ned for at gennemse mulighederne for højde-bredde-forhold. Højde-bredde-forholdene meddeles, efterhånden som du flytter.

 4. For at vælge et højde-breddeforhold skal du trykke på Enter. Billedet bliver beskåret baseret på det valgte højde-breddeforhold.

Tilføj, og formatér en tabel i et slide

 1. Gå til det slide område, hvor du vil indsætte tabellen.

 2. Tryk på alt + N, T for at gå til menuen tabel . Du hører: "1x1-tabel."

 3. Hvis du vil indsætte en tabel i præsentationen, skal du trykke på I.

 4. Dialogboksen Indsæt tabel åbnes med fokus på feltet Antal af kolonner. Standardantallet af kolonner er lig med 5. Hvis du vil slette standardantallet, skal du trykke på Delete og skrive et nyt antal. Tryk derefter på Tab-tasten. Fokus flyttes til feltet Antal af rækker. Standardantallet er 2. For at ændre skal du skrive antallet rækker og trykke på Enter.

 5. Tabellen indsættes i det valgte slide med markøren i cellen øverst til venstre. Oplæser identificerer det som "cellen i række nul kolonne nul".

 6. For at tilføje tekst i tabelcellerne skal du placere markøren i cellen og derefter skrive teksten. Brug piletasterne, til at gennemse cellerne. Oplæser læser placeringerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt.

 7. For at stoppe med at redigere tabellen skal du trykke på Esc.

Tilføje eller slette rækker og kolonner i tabeller

Tilføj en række

 1. Markér tabellen i slide området. For at vælge en tabel i slideområdet skal du trykke på Tab-tasten, indtil Oplæser meddeler: "Tabel". I JAWS hører du "Objektpladsholder" og teksten i cellerne. For at redigere tabellen skal du trykke på Enter.

 2. Brug piletasterne til at placere markøren i cellen over eller under det sted, hvor du vil have den nye række til at stå.

 3. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Indsæt ovenfor."

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Indsæt nedenfor."

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 5. Rækken bliver indsat, og der er fokus på cellen længst til venstre i den nye række.

Tilføj en kolonne

 1. Markér tabellen i slide området.

 2. Flyt markøren til en celle til højre eller til venstre for den ønskede placering for den nye kolonne.

 3. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Indsæt til venstre."

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Indsæt til højre".

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 5. Kolonnen bliver indsat, og der er fokus på den øverste celle i den nye kolonne.

Slette en række eller en kolonne

 1. I en tabel skal du flytte markøren til en celle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Hvis du vil gå til menuen Slet , skal du trykke på alt + J, derefter L og D. Du hører: "rækker og kolonner, Slet kolonner."

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på C for at slette en kolonne.

  • Tryk på R for at slette en række.

 4. Kolonnen eller rækken slettes, og fokus flyttes til en anden celle i tabellen.

Tip!: Hvis du hurtigt vil slette hele tabellen, skal du markere den og derefter trykke på Delete.

Føje en kant til en tabel

 1. Markér den tabel, du vil føje en kant til. Hvis du vil vælge en tabel, skal du trykke på TAB-tasten i slide området, indtil Oplæser meddeler: "tabel." I JAWS hører du "Objektpladsholder" og teksten i cellerne.

 2. Hvis du vil vælge en kanttypografi, skal du trykke på alt + J og derefter på T og L. Du hører "ingen kant" eller en kanttypografi. Brug Piletasterne op og ned til at gennemse typografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

 3. Hvis du vil vælge, hvor du vil tilføje en kant, skal du trykke på alt + J og derefter på T og B. Du hører "ingen kant" eller en kant indstilling. Tryk på Piletasterne op eller ned for at gennemse indstillingerne. Indstillingerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 4. Kanten bliver føjet til tabellen, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Ændre udseendet af en tabel

Du kan bruge kommandoerne under fanen design til at ændre den måde, tabellen ser ud på. Du kan f. eks. anvende en tabeltypografieller ændre dens baggrundsfarve.

Anvend en tabeltypografi

 1. Markér den tabel, du vil anvende en af de tilgængelige formateringstypografier. Hvis du vil vælge en tabel, skal du trykke på TAB-tasten i slide området, indtil Oplæser meddeler: "tabel." I JAWS hører du "Objektpladsholder" og teksten i cellerne.

 2. For at gå til menuen tabeltypografier skal du trykke på alt + J og derefter på T og A. Du hører den aktuelle tabeltypografi.

 3. Brug piletasterne til at gennemse tabeltypografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

  Tip!: For at fjerne en typografi fra en tabel skal du trykke på C i menuen Tabeltypografier.

 4. Tabeltypografien bliver ændret, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Tilføje eller ændre baggrunden

 1. Markér den tabel, hvor du vil ændre baggrundsfarven.

 2. Hvis du vil gå til skygge menuen, skal du trykke på alt + J og derefter på t og H. Du hører den aktuelle baggrundsfarve.

 3. Brug piletasterne til at gennemse baggrundsfarver. Farverne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

  Tip!: For at fjerne baggrundsfarven skal du trykke på N for at vælge Ingen udfyldning.

 4. Tabeltypografien ændres, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Flytte eller ændre størrelsen på en tabel

Flytte en tabel

 1. Markér den tabel, du vil flytte. For at vælge en tabel i slideområdet skal du trykke på Tab-tasten, indtil Oplæser meddeler: "Tabel". I JAWS hører du "Objektpladsholder" og teksten i cellerne.

 2. For at flytte tabellen i sliden skal du bruge piletasterne.

 3. For at stoppe med at flytte tabellen skal du trykke på Esc.

Tilpasse størrelsen på en tabel

Angive en bestemt tabelstørrelse

 1. Markér den tabel, du vil ændre størrelsen på.

 2. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre tabellens højde, skal du trykke på T, H. Skriv derefter højden i tommer, og tryk på ENTER.

  • Hvis du vil ændre tabellens bredde, skal du trykke på T, u. Skriv derefter bredden i tommer, og tryk på ENTER.

Tabelstørrelsen ændres, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Ændre størrelsen på en kolonne eller række

 1. Vælg den tabel, hvori du vil ændre størrelsen på kolonnen eller rækken. For at redigere tabellen skal du trykke på Enter.

 2. Brug piletasterne til at placere markøren i den celle, der indeholder den kolonne eller række, du vil ændre størrelsen på.

 3. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre højden på rækken, skal du trykke på H. Skriv derefter højden i tommer, og tryk på Enter.

  • Hvis du vil ændre bredden på rækken, skal du trykke på W. Skriv derefter bredden i tommer, og tryk på Enter.

 5. Størrelsen på kolonnen eller rækken ændres, og fokus flyttes til den tidligere valgte celle.

 Indsæt en figur eller SmartArt

 1. Naviger til det slideindholdsområde, hvor du vil indsætte din SmartArt-grafik.

 2. Hvis du vil åbne SmartArt -dialogboksen, skal du trykke på alt + N, M. Du hører: "Vælg SmartArt-grafik.."

 3. For at gennemse kategorierne for SmartArt, skal du bruge Piletasterne op eller ned. Kategorierne meddeles, efterhånden som du flytter. Når du er på den kategori du ønsker, skal du trykke på Tab-tasten.

 4. Brug piletasterne til at søge efter SmartArt inden for den valgte kategori. De beskrivende SmartArt-navne bliver meddelt, efterhånden som du flytter.

 5. Tryk på ENTER for at vælge en SmartArt. SmartArt-grafikken oprettes og indsættes i den markerede slide med fokus på det første redigerbare tekstfelt.

  Tip!: Du kan bruge kommandoerne i fanerne Formatér og Design, til at ændre udseendet af din SmartArt. For at gå til fanen Formatér skal du trykke på Alt, J og derefter O. For at gå til fanen Design skal du trykke på Alt, J og derefter S.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at gemme din præsentation i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med tastaturet og Voice over, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at få dine præsentationer til at blive spændende ved at tilføje billeder, tabeller eller grafik. Du kan også redigere det tilføjede indhold, f. eks, beskære billeder, flytte tabeller og tilføje og fjerne tabelrækker og-kolonner.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Tilføj online billeder eller clipart til din præsentation

Søgning efter og indsættelse af clipart eller billeder fra andre onlinekilder, der er direkte fra PowerPoint , understøttes ikke i macOS. Du kan dog stadig tilføje clipart og onlinebilleder i din PowerPoint -præsentation ved at søge efter det billede, du vil have online, gemme en lokal kopi af det og derefter indsætte den kopi, du har gemt i PowerPoint.

Gem et billede fra internettet

Bemærk!: Du kan navigere på websider udelukkende ved hjælp af piletasterne, hvis du slår Hurtig navigation til. For at slå Hurtig navigation til eller fra skal du trykke på venstre og højre piletast samtidigt. Du kan få mere at vide om, hvordan du navigerer på websider ved hjælp af hurtig navigation, ved at gå til Voice over for Mac: Naviger ved hjælp af hurtig navigation Dette emne forudsætter, at du har Hurtig navigation slået til.

 1. Ved hjælp af en webbrowser skal du gå til www.bing.com. Fokus flyttes til Bing-søgefeltet.

 2. I Søgefeltet skal du skrive et nøgleord for hvilken type billede, du leder efter og derefter trykke på Enter.

 3. Du kan filtrere, søgeresultaterne til kun at vise billeder i Bings søgeresultater, gå til fanen Billeder. Tryk på Enter for at vælge.

  Bemærk!: I licens filteret kan du nøjes med at filtrere søgeresultaterne til kun Creative Commons (få mere at vide om licenser), eller du kan vælge at få vist alle billeder. Hvis du vælger Alle, udvides søgeresultaterne til at vise alle Bing-billeder. Du er ansvarlig for at respektere andres egenskabs rettigheder, herunder ophavsret. For bedre at forstå licensmulighederne kan du se Filtrer billeder efter licenstype. Hvis du vil vælge en licens, skal du bruge piletasterne op eller ned og derefter trykke på ENTER for at vælge.

 4. Hvis du vil indsnævre, resultaterne til clipart (tegneserieagtige billeder) skal du tilføje, "clipart" i slutningen af dit søgeord. Du kan også gå til filtret Type i Bing-billedsøgeresultater, og derefter trykke på Enter for at vælge, og bruge Piletast ned til at navigere til Clipart. For at markere filteret, skal du trykke på Enter.

 5. Bruge piletasterne til at navigere gennem listen. Du hører: "Link, billede, billedresultatet."

 6. For at åbne det komplette billede, skal du trykke på Enter.

 7. For at hente billedet, skal du trykke på Alt+Tabulator, indtil du hører "Link", efterfulgt af filnavn og filtypenavn. Tryk på Enter for at vælge. Tryk på Command+S.

 8. Dialogboksen Gem åbnes. Markøren placeres i feltet Filnavn. Hvis du vil vælge lagringsplaceringen, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til det sted, hvor pop op-knappen og derefter bruge piletasterne til at vælge en placering. Hvis du vil gemme, skal du trykke på Command+S.

Føj et billede til din præsentation

 1. I PowerPointskal du gå til det slide indholdsområde, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Gå til Indsæt fanen, og tryk på F6 indtil du hører et fanenavn, efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter Højre eller Venstre piletaster, indtil du hører: "Fanen billede". Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Hvis du vil, vælge et gemt billede og indsætte det, brug Piletast ned til at navigere til menuen Billede. Tryk på Mellemrumstasten for at udvide. Tryk på Piletast ned for at navigere til Billede fra fil. Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 4. Dialogboksen Billede fra fil åbnes. For at gå til den placering, hvor billedet er gemt, skal du trykke på Tabulator, indtil du hører: "Sidepanel tabel". Fokus flyttes til listen over foretrukne placeringer f.eks Alle mine Filer eller Dokumenter. VoiceOver meddeler placeringerne, efterhånden som du flytter.

 5. Tryk på Tabulator, når du er i den korrekte placering. Derefter bruges Piletasterne op eller ned, for at gå til undermappen eller filen du ønsker. Hvis du vil angive en undermappe, skal du trykke på Højre piletast.

 6. Når den rigtige fil er markeret, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til dialogboksen Indsæt for at indsætte billedet. For at vælge det skal du trykke på mellemrumstasten. Billedet indsættes i sliden. Du hører: "du er i øjeblikket i et layoutområde."

Beskære et billede

Omform billederne i præsentation til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

Beskære til en bestemt figur

 1. Vælg det billede, du vil beskære, i din præsentation. For at vælge et billede, i slide-området, skal du trykke på Tabulator, indtil VoiceOver meddeler: "Billede, layout element."

 2. Gå til fanen Billedformat, tryk på F6 gentagne gange, indtil du hører et fanenavn efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter Højre eller Venstre piletaster, indtil du hører: "Billedeformat fanen." Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gå til menuen Beskær og tyk på Tabulator, indtil du hører: "Beskær menuknap." Tryk på Control+Option+Skift+M for at udvide menuen.

 4. Hvis du vil beskære billedet til en bestemt figur, skal du trykke på Piletast ned for at gå til undermenuen Beskær til Figur. Hvis du vil udvide undermenuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten.

 5. Tryk på pil ned én gang, for at markere en beskæring af en figur, og brug derefter piletasterne til at gennemse figurindstillingerne. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne. Du kan vælge mellem 8 grupper af figurer: Rektangler, Standardfigurer, Blokpile, Ligningsfigurer, Rutediagram, Stjerner og Bannere, Billedforklaringer, og Handlingsknapper.

 6. Tryk på mellemrumstasten. Billedet er beskåret til den valgte figur.

Beskær til et højde-breddeforhold

 1. Vælg det billede, du vil beskære, i din præsentation. For at vælge et billede, i slide-området, skal du trykke på Tabulator, indtil VoiceOver meddeler: "Billede, layout element."

 2. Hvis du vil gå til fanen billed format , skal du trykke på F6, indtil du hører et fanenavn efterfulgt af "du er i øjeblikket på en fane... i en fanegruppe. " Brug derefter Højre eller Venstre piletaster, indtil du hører: "Billedeformat fanen." Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gå til menuen Beskær og tyk på Tabulator, indtil du hører: "Beskær menuknap." Tryk på Control+Option+Skift+M for at udvide menuen.

 4. Hvis du vil beskære billedet til et højde-breddeforhold, skal du trykke på Piletast ned for at gå til undermenuen Højde-breddeforhold. Hvis du vil udvide undermenuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten.

 5. Hvis du vil vælge et højde-bredde-forhold, der skal beskæres, skal du trykke på pil ned én gang og derefter bruge piletasterne op eller ned til at gennemse indstillingerne for højde-bredde-forhold. Voice over meddeler højde-bredde-forholdet, mens du bevæger dig. Du kan vælge mellem 3 grupper af forhold: rektangel, ståendeog liggende.

 6. Tryk på Mellemrumstasten. Billedet er beskåret til det valgte højde-breddeforhold.

Tilføj, og formatér en tabel i et slide

Tilføj en tabel

 1. I din PowerPoint -præsentation skal du gå til det slide område, hvor du vil indsætte tabellen.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M.

 3. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Indsæt". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge og åbne menuen.

 4. Tryk på pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Tabel, ellipse". Tryk derefter på Control+Alternativknap+Mellemrumstast for at vælge.

 5. Dialogboksen Indsæt tabel åbnes med fokus på feltet Antal kolonner. Standardantallet af kolonner er 3. Hvis du vil ændre dette, skal du skrive et nyt tal. Tryk på Tab-tasten to gange for at flytte til feltet Antal rækker. Standardantallet af rækker er 3. Hvis du vil ændre det, skal du skrive et andet tal. Tryk på Enter for at indsætte tabellen i sliden.

 6. Tabellen indsættes og markøren placeres i øverste venstre celle. For at gennemse cellerne skal du bruge piletasterne. VoiceOver oplæser indholdet af cellerne og din placering, efterhånden som du flytter markøren. Placer markøren i en celle for at indsætte tekst og begynde at skrive.

 7. For at stoppe med at redigere tabellen skal du trykke på Esc.

Tilføj en række eller kolonne

 1. I din PowerPoint -præsentation skal du gå til miniatureruden og vælge den slide, der indeholder tabellen.

 2. Tryk på Tab-tasten i miniaturruden gentagne gange for at flytte fokus til tabellen på sliden. Når kommentarsporet meddeler "Tabel", er tabellen valgt.

 3. For at redigere tabellen skal du trykke på Control+Alternativknap+Shift+Pil ned-tast.

 4. Brug piletasterne til at placere markøren i cellen over eller under det sted, hvor du vil have den nye række til at stå eller til højre eller venstre for den kolonne, der skal indsættes.

 5. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Layout, skal du trykke på Højre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Layout, fane, 10 ud af 10." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 6. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt ovenfor, knap."

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt nedenfor, knap."

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt til venstre, knap."

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt til højre, knap."

  Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Der indsættes en række eller kolonne.

Slette en række eller en kolonne

 1. I en tabel skal du flytte fokus til en celle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Layout, skal du trykke på Højre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Layout, fane, 10 ud af 10." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk på Tab-tasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Slet, menuknap". Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge og åbne menuen.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

  • Hvis du vil slette en række, skal du trykke på pil ned-tasten to gange. Kommentarsporet meddeler: "Slet rækker." Tryk på Control+Alternativtast+Mellemrum for at slette.

  Kolonnen eller rækken slettes.

Føje en kant til en tabel

 1. I din PowerPoint -præsentation skal du vælge den tabel, du vil føje kanten til.

 2. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Tabeldesign, skal du trykke på Højre eller Venstre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Tabeldesign, fane, 9 ud af 10." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk flere gange på Tab-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Kanter, menuknap." Tryk på Control+Option+M for at åbne menuen.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned for at gennemse indstillingerne. Indstillingerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

  Kanten føjes til tabellen. Fokus forbliver på menuknappen.

Flytte en tabel

 1. Markér den tabel, du vil flytte, i din PowerPoint præsentation.

 2. For at flytte tabellen i sliden:

  • Tryk på Shift+Højre piletast for at flytte tabellen til højre.

  • Tryk på Shift+Venstre piletast for at flytte tabellen til venstre.

  • Tryk på Shift+Piletast op for at flytte tabellen op.

  • Tryk på Shift+Piletast ned for at flytte tabellen ned.

 3. For at stoppe med at flytte tabellen skal du trykke på Esc.

Tilpasse størrelsen på en tabel

 1. Vælg den tabel, du vil ændre størrelsen på i din præsentation.

 2. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Layout, skal du trykke på Højre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Layout, fane, 10 ud af 10." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre tabellens højde, skal du trykke på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører: "Højde, < aktuel højde >, stepper." Skriv derefter højden i tommer, og tryk på Enter.

  • Hvis du vil ændre tabellens bredde, skal du trykke på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører: "Bredde, < aktuel bredde >, stepper." Skriv derefter bredden i tommer, og tryk på Enter.

  Kanten på tabellen er ændret. Fokus forbliver på menuknappen.

Indsæt en figur eller SmartArt

 1. Gå til det slide indholdsområde, hvor du vil indsætte en SmartArt-grafik, i din PowerPoint præsentation.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M.

 3. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Indsæt". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge og åbne menuen.

 4. Tryk på pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler "SmartArt, undermenu". Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 5. For at gennemse kategorierne for SmartArt, skal du bruge Piletasterne op eller ned. Kategorierne meddeles, efterhånden som du flytter. Når du lander på den kategori, du vil bruge, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 6. SmartArt-grafikken oprettes og indsættes i den valgte slide. Der er fokus på det første redigerbare tekstfelt. Hvis du vil tilføje tekst, skal du begynde at skrive. For at flytte til det næste tekstfelt, skal du trykke på Esc og derefter på Tab-tasten.

 7. For at stoppe redigering af SmartArt-grafikken skal du trykke på Esc.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte lyd eller video i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at få dine præsentationer til at spænde ved at tilføje billeder og tabeller. Du kan også redigere det tilføjede indhold, f. eks, føje rammer til dine billeder og tilføje eller fjerne tabelrækker og-kolonner.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan finde berøringsfunktioner i PowerPointved at gå til PowerPoint til iPhone-berørings vejledning.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Tilføje billeder

Du kan bruge et billede, du har taget med din enheds kamera, eller du kan hente et billede fra internettet.

Tilføj et billede fra en enhed

Hvis du har gemt billeder på din enhed, kan du bruge dem i din præsentation, eller du kan søge efter billeder online og gemme dem på din enhed.

 1. Hvis du skal finde billedet online, skal du bruge Safari eller en anden webbrowser til at søge efter den type billede, du leder efter, og gemme det på din enhed. Som standard gemmes billeder i Fotos.

  Bemærk!: De nøjagtige trin varierer afhængigt af den browser og søgemaskine, du bruger.

 2. I PowerPointskal du gå til det slide indholdsområde, hvor du vil indsætte et billede.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Hjem, fane."

 4. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt billeder, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fotos åbner.

  Bemærk!: Du får muligvis et pop op-vindue med teksten "PowerPoint vil gerne have adgang til dine billeder". Hvis du gør, så stryg til højre, indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Kamerarulle" efterfulgt af antallet billeder i mappen. Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du finder det korrekte billede. VoiceOver læser retning og dato for hvert billede.

 8. Hvis du vil indsætte det aktuelt valgte billede, skal du dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til din præsentation med billedet markeret.

Indsæt et billede fra kameraet

 1. I PowerPointskal du gå til det slide indholdsområde, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Hjem, fane."

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt billede fra kamera, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Kamera åbner.

  Bemærk!: Du får muligvis et pop op-vindue med teksten: "PowerPoint vil gerne have adgang til kameraet". Hvis du gør, så stryg til højre indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tag billede, knap". Peg kameraet i den retning, du ønsker, og dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Brug billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte billedet. Fokus vender tilbage til din præsentation med billedet markeret.

Skift billedtypografier

Du kan tilføje forskellige rude- eller rammetypografier til billederne.

 1. I PowerPointskal du gå til det billede, hvis typografi du vil ændre.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Billedtypografi, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du får vist typografiindstillinger, f. eks. "enkel ramme, knap". Fortsæt med at stryge, indtil du finder den typografi, du vil bruge, og dobbelttryk derefter på skærmen for at anvende den på billedet.

 4. Du lukker menuen ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Luk, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tilføj og formatér en tabel

Du kan tilføje tabeller til din præsentation for at vise oplysninger på en kompakt og organiseret måde.

 1. I PowerPointskal du gå til det slide indholdsområde, hvor du vil indsætte en tabel.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Hjem, fane."

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Der oprettes en standardtabel med 3 rækker og 3 kolonner.

Tilføj, eller slet rækker og kolonner

 1. I PowerPointskal du gå til den slide, hvor tabellen er.

 2. Stryg til venstre, indtil du finder tabellen, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til venstre for at finde cellerne, idet du starter fra cellen længst til højre på den nederste række. Bliv ved med at stryge til venstre, indtil du finder den rigtige række eller kolonne.

 4. For at tilføje en række skal du trykke på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, stryge mod venstre, indtil du hører "Indsæt ovenfor, knap" eller "Indsæt nedenfor, knap", afhængigt af hvilken side af den markerede række, du vil tilføje den nye række, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. For at tilføje en kolonne skal du trykke på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, stryge mod venstre, indtil du hører "Indsæt til venstre, knap" eller "Indsæt til højre, knap", afhængigt af hvilken side af den markerede kolonne, du vil tilføje den nye kolonne, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tilpasse størrelsen på en tabel

Når du har tilføjet tekst og kolonner i tabellen, kan du automatisk ændre størrelsen, så den passer bedst muligt til det aktuelle antal kolonner.

 1. I PowerPointskal du gå til den slide, hvor tabellen er.

 2. Stryg til venstre, indtil du finder tabellen, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Tryk på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, stryg til venstre indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Tabel, fane."

 4. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Tilpas automatisk", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indsæt en figur

PowerPoint tilbyder et bibliotek med færdige figurer, du kan bruge i dine præsentationer. Disse inkluderer linjer, grundlæggende geometriske figurer, pile og stjerner.

 1. I PowerPointskal du gå til det slide indholdsområde, hvor du vil indsætte en figur.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører "fanen Hjem."

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Figurer, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Figurer åbnes.

  Figurerne er organiseret i følgende grupper:

  • Senest anvendte figurer

  • Linjer

  • Rektangler

  • Standardfigurer

  • Blokpile

  • Ligningsfigurer

  • Rutediagramfigurer

  • Stjerner og bannere

  • Talebobler

 5. Stryg til højre, indtil du hører den figur, du vil bruge, f. eks. "rektangel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte den. Fokus vender tilbage til din præsentation med figuren markeret.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise din præsentation i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at få dine præsentationer til at spænde ved at tilføje billeder, figurer og tabeller. Du kan også redigere det tilføjede indhold, f. eks, føje rammer til dine billeder og tilføje eller fjerne tabelrækker og-kolonner.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje billeder

Du kan bruge et billede, du har taget med din enheds kamera, eller du kan hente et billede fra internettet.

Tilføj et billede fra en enhed

Du kan bruge et hvilket som helst billede, som du har gemt på din enhed, i præsentationen. Du kan også søge efter billeder online og gemme dem på din enhed. Som standard gemmes billeder fra internettet i Downloads.

Når du bruger billeder, clipart eller andre filer fra internettet, er det vigtigt at respektere ophavsret. Filtrér billeder efter licenstype i Bing kan hjælpe dig med at vælge, hvilke filer du kan bruge.

 1. På den slide, hvor du vil indsætte et billede, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Billeder, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Gør et af følgende:

  • For at navigere gennem billederne på den aktuelt valgte billedlagerplacering skal du stryge til højre, indtil du hører det ønskede billede. TalkBack læser navnet og datoen for hvert billede.

  • Hvis du vil navigere til en anden lagerplacering, f. eks, downloade eller seneste, skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen Vis ruter", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede placering, og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører det ønskede billede.

 3. Hvis du vil indsætte det valgte billede, skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "PowerPoint, behandlet billede."

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Fokus vender tilbage til din præsentation med billedet markeret.

Indsæt et billede fra kameraet

 1. På sliden, hvor du vil indsætte et billede, skal du stryge til højre, indtil du hører "kamera, knap", og så dobbelttrykke på skærmen. Kamera åbner.

  Hvis du hører: "Tillad, at PowerPoint kan tage billeder og optage video", skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Tillad, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at tage et billede skal du stryge til højre, indtil du hører: "Udløserknap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Fokus flyttes til knappen Udført. Hvis du vil bruge billedet i din præsentation, skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "PowerPoint, behandlet billede."

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Fokus vender tilbage til din præsentation med billedet markeret.

Skift billedtypografier

Du kan tilføje forskellige rude- eller rammetypografier til billederne.

 1. På en slide skal du gå til det billede, som du vil tilpasse typografien på, og dobbelttrykke på skærmen for at vælge billedet.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Typografier, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Du kan navigere gennem typografiindstillingerne ved at stryge til højre, indtil du hører den ønskede typografi, f.eks. "Simpel ramme, sort, listeelement".

 4. Hvis du vil anvende typografien i billedet, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil lukke menuen Typografier, skal du stryge nedad og til venstre.

Tilføj en tabel

Du kan tilføje tabeller for at vise oplysninger på en kompakt og organiseret måde.

 1. På den slide, hvor du vil indsætte en tabel, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tabel, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Der oprettes en standardtabel med 3 rækker og 3 kolonner.

Slette en tabel

 1. På en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Tabellen åbnes", efterfulgt af tabel- og celleoplysninger, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet tabel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tilføj rækker eller kolonner

 1. På en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Tabellen åbnes", efterfulgt af tabel- og celleoplysninger, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Indsæt højre, knap" eller "Indsæt nedenfor, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte den.

Slet rækker eller kolonner

 1. På en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Tabellen åbnes", efterfulgt af tabel- og celleoplysninger, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Gør et af følgende:

  • Du kan slette en række ved at stryge til højre, indtil du hører: "Slet rækker, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Du kan slette en kolonne ved at stryge til højre, indtil du hører: "Slet kolonner, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilpasse størrelsen på en tabel

Når du har tilføjet tekst og kolonner i tabellen, kan du automatisk ændre størrelsen, så den passer bedst muligt til det aktuelle antal kolonner.

 1. På en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Tabellen åbnes", efterfulgt af tabel- og celleoplysninger, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, Flere indstillinger, skift", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Fanemenu, Tabel markeret."

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Tilpas automatisk", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indsæt en figur

PowerPoint til Android har et bibliotek med færdige figurer, du kan bruge til at præsentere dine data, f.eks. i et rutediagram.

 1. På sliden, hvor du vil indsætte en figur, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, Flere indstillinger, skift", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører "Fanemenu" efterfulgt af den aktuelt valgte fane.

 2. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Figurer, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Figurer åbnes.

  Figurerne er organiseret i følgende grupper:

  • Seneste figurer

  • Linjer

  • Rektangler

  • Standardfigurer

  • Blokpile

  • Ligningsfigurer

  • Rutediagram

  • Stjerner og bannere

  • Talebobler

 4. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede figur, f. eks. "rektangel, listeelement", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte det. Fokus flyttes til fanen figur , hvor figuren er markeret på sliden.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at få dine præsentationer til at spænde ved at tilføje billeder, figurer og tabeller. Du kan også redigere det tilføjede indhold, f. eks, føje rammer til dine billeder og tilføje eller fjerne tabelrækker og-kolonner.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje billeder

Du kan bruge et billede, du har taget med din enheds kamera, eller du kan hente et billede fra internettet.

Tilføj et billede fra en enhed

Du kan bruge et hvilket som helst billede, som du har gemt på din enhed, i præsentationen. Du kan også søge efter billeder online og gemme dem på din enhed. Som standard gemmes billeder fra internettet i Billeder.

Når du bruger billeder, clipart eller andre filer fra internettet, er det vigtigt at respektere ophavsret. Filtrér billeder efter licenstype i Bing kan hjælpe dig med at vælge, hvilke filer du kan bruge.

 1. På den slide, hvor du vil indsætte et billede, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Billeder, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører det ønskede billede. Oplæser læser navnet og datoen for hvert billede.

 3. Hvis du vil vælge billedet, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 4. Hvis du vil indsætte det valgte billede, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Indsæt, applinjeknap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Fokus vender tilbage til din præsentation med billedet markeret.

Indsæt et billede fra kameraet

 1. På sliden, hvor du vil indsætte et billede, skal du stryge til højre, indtil du hører "kamera, knap", og så dobbelttrykke på skærmen. Kamera åbner.

 2. For at tage et billede skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tag billede, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Acceptér, knap. Billede taget."

 3. Hvis du vil bruge billedet i din præsentation, skal du dobbelttrykke på skærmen.

  Fokus vender tilbage til din præsentation med billedet markeret.

Skift billedtypografier

Du kan tilføje forskellige rude- eller rammetypografier til billederne.

 1. På en slide skal du gå til det billede, som du vil tilpasse typografien på, og dobbelttrykke på skærmen for at vælge billedet.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Typografier, knap skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Du kan navigere gennem typografiindstillingerne ved at stryge til højre, indtil du hører den ønskede typografi, f.eks. "Simpel ramme, sort".

 4. Hvis du vil anvende typografien i billedet, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil lukke menuen Typografier, skal du stryge op og derefter til højre. Du hører: "Pop op, menuen Afvis, knap." Dobbelttryk på skærmen.

Tilføj en tabel

Du kan tilføje tabeller for at vise oplysninger på en kompakt og organiseret måde.

 1. På den slide, hvor du vil indsætte en tabel, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tabel, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Der oprettes en standardtabel med 3 rækker og 3 kolonner.

Slet en tabel

 1. På en slide skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører den tabel, du vil slette, og derefter dobbelttrykke på skærmen med to fingre. Genvejsmenuen åbnes.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tilføj eller slet rækker og kolonner

Du kan tilføje rækker og kolonner enten ved at bruge en enkelt celle eller hele tabellen som udgangspunkt for de nye rækker eller kolonner.

Tilføj rækker og kolonner omkring hele tabellen

 1. Stryg til højre eller venstre på en slide indtil du hører tabellen, du vil redigere. Dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg med en finger på skærmens nedre kant, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Indsæt ovenfor, knap" eller "Indsæt til højre, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen.

Tilføj rækker og kolonner omkring en celle

 1. Stryg til højre eller venstre på en slide indtil du hører tabellen, du vil redigere. Dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den relevante celle. Dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg med en finger på skærmens nedre kant, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Indsæt til højre, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen.

Slet rækker og kolonner

 1. Stryg til venstre på en slide, indtil du hører tabellen, du vil redigere. Dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den relevante celle. Dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Skub én finger på den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Slet, knap skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Slet menu."

 4. Gør et af følgende:

  • Du kan slette en række ved at stryge til højre, indtil du hører: "Slet rækker, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Du kan slette en kolonne ved at stryge til højre, indtil du hører: "Slet kolonner, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilpasse størrelsen på en tabel

Når du har tilføjet tekst og kolonner i tabellen, kan du automatisk ændre størrelsen, så den passer bedst muligt til det aktuelle antal kolonner.

 1. Stryg til venstre på en slide, indtil du hører tabellen, du vil tilpasse størrelsen på. Dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører "flere indstillinger, knap skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fanen tabel åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Tilpas automatisk", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indsæt en figur

PowerPoint Mobile har et bibliotek med færdige figurer, du kan bruge til at præsentere dine data, f.eks. i et rutediagram.

 1. På sliden, hvor du vil indsætte en figur, skal du stryge til højre, indtil du hører "figurer, knappen skjult", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Figurer åbnes.

 2. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede figur, f. eks "rektangel", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte den. Fokus vender tilbage til din præsentation med figuren markeret.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint Online med tastaturet og en skærmlæser til at indsætte billeder og tabeller i din præsentation. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger PowerPoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da PowerPoint Online kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke PowerPoint Online.

I dette emne

Tilføj et billede fra en enhed

 1. Gå til det slide indholdsområde, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på Alt+Windows-logotasten, N, P. Du hører: "Åbn, filnavn." Fokus er på tekstfeltet filnavn i dialogboksen Åbn .

 3. Gå til det ønskede billede, og tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge det.

 4. Tryk på Alt+O for at indsætte det valgte billede i din præsentation.

Tilføj billeder fra internettet

 1. På en slide, hvor du vil tilføje et billede, skal du trykke på alt + Windows-tasten + N og derefter F, F. Dialogboksen Søg i Bing billeder åbnes med fokus på søgefeltet.

 2. Skriv dine søgeord, og tryk på Enter.

 3. Tryk på SL-tasten + venstre eller højre piletast, indtil du hører det billede, du vil indsætte, og tryk derefter på ENTER for at vælge billedet. Du hører: "Markeret."

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Indsæt, knap", og tryk derefter på SL-tasten + ENTER.

Indsæt en tabel i en slide

 1. I din præsentation skal du gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte tabellen.

 2. Tryk på alt + Windows-tasten, N, T. Du hører: "1 x 1, tabel."

 3. Hvis du vil vælge antallet af rækker og kolonner i tabellen, skal du trykke på piletasterne, indtil du hører den ønskede kombination og derefter trykke på ENTER. Tabellen indsættes i sliden.

Indsæt rækker eller kolonner i en tabel

 1. Gå til tabelcellen over, under eller ud for det sted, hvor du vil have vist den nye række eller kolonne.

 2. Gå til fanen Tabelværktøjer – Layout, tryk på Alt+Windows-logotast, J, L. Du hører: "Tabelværktøjer, valgte element på layout-fane."

 3. Gør et af følgende:

  • Tryk på V for at tilføje en række over cellen.

  • Tryk på E for at tilføje en række under cellen.

  • Tryk på L for at tilføje en kolonne til venstre for cellen.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for cellen, skal du trykke på I.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise din præsentation i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×