Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i OneNote

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug OneNote med tastaturet og en skærmlæser til at føje forskellige typer af indhold til dine noter, som Excel projektmapper og andre filer, tabeller, billeder og optagelser. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt en fil

Hvis du indsætter en fil (f.eks. et Microsoft Word-dokument) på en side i OneNote, anbringes der en kopi af den pågældende fil i dine noter. Filen vises som et ikon, som du kan markere og åbne for at redigere indholdet af filen.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en fil.

 2. Tryk på Alt+N for at åbne fanen Indsæt. Tryk på F for at åbne indstillingen Vedhæftet fil.

 3. Dialogboksen Vælg en eller flere filer, der skal indsættes åbnes:

  • Der er fokus i feltet filnavn. Du kan skrive filnavnet, eller brug tasten Tab eller Skift + Tab til at navigere i afsnit i dialogboksen. Brug piletasterne til at flytte i en sektion. Tryk på Enter for at åbne en mappe.

  • Når du er på den fil, du vil vedhæfte, skal du trykke på Enter.

 4. Dialogboksen Indsæt fil åbnes. Brug pil op og pil ned til at flytte i dialogboksen. Indstillingerne i dialogboksen kan variere, alt efter typen fil, du vedhæfter. Du høre indstillingerne, når du flytter.

 5. Tryk på Enter for at indsætte filen.

Vedhæftede filer gemmes som en del af deres tilknyttede notesbog. Hvis du flytter notesbogen til en anden placering, flyttes eventuelle indsatte filer sammen med notesbogen.

Indsæt en tabel

Tabellerne kan gøre det nemmere at finde og læse oplysninger. Det er hurtigt og nemt at tilføje en grundlæggende tabel i OneNote.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en tabel.

 2. Tryk på Alt+N for at åbne fanen Indsæt. Tryk på T for at åbne Tabeller.

 3. Brug piletasterne til at vælge størrelsen på tabellen. Du hører den aktuelt markerede tabelstørrelse, når du flytter. Når du høre den ønskede størrelse, skal du trykke på Enter.

  Tabellen indsættes og fokus i den første celle i tabellen. Du hører: "indhold Bloker redigering."

Indsæt mærker

Mærker er en metode til at kategorisere og prioritere noter i OneNote. Du kan mærke alt lige fra en enkelt linje med tekst til et helt afsnit.

 1. Placer markøren i starten af den tekstlinje, du vil oprette et mærke til.

 2. Tryk på Alt+H for at åbne fanen Hjem. Tryk på T for at åbne Mærker.

 3. Brug ned og op piletasterne til at navigere indstillingerne. Du høre indstillingerne, når du flytter.

 4. Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Tip!: Du kan søge efter mærkede noter ud fra nøgleord og kategori. Hvis du vil søge, skal du trykke på Alt + H, og klik derefter på G. Ruden Oversigt over mærker åbnes, og der er fokus i feltet gruppe mærker ved. Tryk på pil ned for at åbne listen over indstillinger, og tryk på pil ned gentagne gange for at gå indstillingerne. Tryk på Enter for at vælge. For at flytte til listen over mærker, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre Oplæser læser den mærkede tekst. Tryk på Esc for at vende tilbage til mærket noteteksten i notesbogen.

Indsæt lister

Indsætte en opstilling med punkttegn eller tal / bogstaver for at organisere teksten og gøre det nemmere at læse.

Indsætte en liste med punkttegn

Brug punkttegn til at oprette en liste, hvor elementerne ikke behøver at være i en bestemt rækkefølge.

 1. Placer markøren der, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv * (stjerne), og tryk på mellemrumstasten. OneNote starter automatisk en punktopstilling.

 3. Skriv teksten til listeelementet. Tryk på Enter for at starte et nyt listeelement.

Indsætte en nummereret liste

Brug en opstilling med tal/bogstaver til at oprette en sorteret liste, der kræver en bestemt rækkefølge.

 1. Placer markøren der, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv 1. (et tal og et punktum), og tryk på mellemrumstasten. OneNote starter automatisk en sorteret liste.

 3. Skriv teksten til listeelementet. Tryk på Enter for at starte et nyt listeelement.

Indsæt et billede fra en fil

 1. Anbring markøren der, hvor du vil tilføje billedet.

 2. Tryk på Alt+N for at åbne fanen Indsæt. Tryk på P for at åbne indstillingen Billeder. Dialogboksen Indsæt billede åbnes.

 3. Bruge piletasterne og tasten Tab til at gå til det billede, du vil indsætte i dialogboksen Indsæt billede. Tryk på Enter for at åbne en mappe.

 4. Tryk på Enter for at indsætte billedet.

Integrere en Excel-projektmappe

Denne indstilling opretter en kopi af din projektmappe og tilføjer et statisk billede af projektmappen i dine noter. Over billedet er der et ikon, der linker til den fuldt funktionsdygtige version af projektmappen i Excel.

 1. Anbring markøren der, hvor du vil integrere Excel-projektmappen.

 2. Tryk på Alt+N for at åbne fanen Indsæt. Tryk på X for at åbne indstillingen Regneark. Indstillingen Eksisterende Excel-regneark er valgt. Tryk på Enter.

  Tip!: Du kan også oprette nyt regneark. Hvis du vil oprette og integrere et nyt et, skal du trykke på pil ned og derefter på Enter.

 3. Dialogboksen Indsæt Vælg dokument åbnes. Der er fokus i feltet filnavn. Brug tasten Tab eller Skift + Tab til at flytte mellem i dialogboksen afsnit. Brug piletasterne til at flytte i en sektion. Tryk på Enter for at åbne mapper. Når du er på en fil, skal du trykke på Enter for at markere den.

 4. Dialogboksen Indsæt fil åbnes. Tryk på pil ned for én gang til at flytte til indstillingen Indsæt regneark. Tryk på Enter for at integrere Excel projektmappen. Du hører navnet på den integrerede projektmappe, og markøren er placeret på siden under den integrerede projektmappe.

Integrer en onlinevideo

 1. Kopiér adressen på din videokilde.

  Bemærk!: Ikke alle videowebsteder understøttes. Du kan, finde de aktuelt understøttede websteder under Indsæt onlinevideoer i OneNote 2016 til Windows

 2. I notesbogen skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte videoen.

 3. Tryk på Alt + N for at åbne fanen Indsæt trykke på J for at åbne indstillingen Onlinevideo. Dialogboksen Indsæt onlinevideo åbnes. Fokus i feltet Video adresse, og du høre indholdet af feltet.

 4. Tryk på Ctrl+V for at indsætte videolinket. Du kan også skrive adressen.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK, og tryk derefter på Enter.

  Der tilføjes et link til videoen og den integrerede videoafspiller på notesbogsiden.

Indsæt lyd- og videooptagelser

I nogle tilfælde kan det være hurtigere og nemmere at optage lyd- eller video end at skrive noter. Hvis du beslutter dig for at tage noter under optagelsen, knyttes de til optagelsen. Før du optager lyd eller video, skal du sikre dig, at computeren har en mikrofon og et webcam, og at begge er konfigureret og fungerer. Du skal også sikre dig, at alle involverede parter er ved, at der optages, og at du har tilladelse til at optage.

 1. I notesbogen skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte optagelsen.

 2. Tryk på Alt+N for at åbne fanen Indsæt.

 3. Sådan optager du lyd:

  • Tryk på A. Optagelsen starter.

  • Hvis du vil sætte optagelsen på pause, skal du trykke på Alt+J og derefter på U.

  • Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på Alt+J og derefter på S.

  Sådan optager du video:

  • Tryk på V. Optagelsen starter.

  • Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på Alt+F4.

 4. Hvis du vil afspille optagelsen, skal du gå til optagelsen på din notesbogside. Skærmlæsere giver besked om filen, når du når til den. Tryk på Ctrl+Alt+P for at starte afspilningen.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Bruge tastaturet og VoiceOver skærmlæser indbyggede macOS til at føje forskellige typer af indhold til dine noter i OneNote til Mac, som filer, tabeller, billeder, videoer og lyd optagelser.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i OneNote til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Indsæt en fil

Hvis du indsætter en fil (f.eks. en Microsoft Excel-projektmappe) på en side i OneNote, anbringes der en kopi af den pågældende fil i dine noter. Filen vises som et ikon, som du kan markere, og åbne for at redigere indholdet af filen.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en fil.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple".

 3. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Indsæt", og tryk derefter på pil ned, indtil du høre: "Fil..." Hvis du vil markere, skal du trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 4. Der åbnes en dialogboks til at vælge en fil. Brug piletasterne til at gennemse sektionerne i dialogboksen. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast Ned for at åbne en sektion. Brug piletasterne, til at flytte mellem elementerne i en sektion.

 5. Når du har fundet den ønskede fil, skal du trykke på Enter for at indsætte.

Vedhæftede filer gemmes som en del af deres tilknyttede notesbog. Hvis du flytter notesbogen til en anden placering, flyttes eventuelle indsatte filer sammen med notesbogen.

Indsæt en tabel

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en tabel.

 2. Tryk på F6 gentagne gange, indtil du lander på en fane. VoiceOver meddeler navnet på fanen. Hvis du ikke lander på fanen Indsæt, skal du trykke på Højre eller Venstre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Indsæt, fane, 2 af 4." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk flere gange på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Tabel, menuknappen." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 4. For at angive størrelsen på tabellen, skal du trykke på de Højre piletast og Piletast ned. VoiceOver meddeler den aktuelle størrelse, mens du flytter, for eksempel: "Tabel med 3 kolonner, 3 rækker, knappen".

 5. Tryk på Control+Option+Mellemrum, når du hører den ønskede størrelse. Tabellen føjes til din notesbogside.

Indsæt et mærke

Mærker er en metode til at kategorisere og prioritere noter i OneNote. Du kan mærke alt lige fra en enkelt linje med tekst til et helt afsnit.

 1. Markér det stykke tekst i OneNote, som du vil mærke.

 2. Tryk på F6 gentagne gange, indtil du lander på en fane. VoiceOver meddeler navnet på fanen. Hvis du ikke landede på fanen Hjem, skal du trykke på Venstre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Hjem, fane 1 af 4." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge fanen.

 3. Tryk flere gange på Tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "For at mærke, knappen." Opgaver er det første mærke i gruppen. Brug piletasterne, til at gennemse de andre mærker.

 4. Når du rammer et mærke, du vil bruge, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Mærket føjes til din note.

Indsæt lister

Opret en opstilling med punkttegn, hvis de viste elementer ikke behøver at være i en bestemt rækkefølge.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv * (stjerne), og tryk på mellemrumstasten. OneNote starter automatisk en punktopstilling.

 3. Skriv listeelementet. Tryk på Enter for at starte et nyt listeelement.

  Tip!: Tryk to gange på Enter for at afslutte listen.

Brug talformatering, for at oprette en sorteret liste og arrangere elementer fortløbende.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv 1. (tallet ét og et punktum), og tryk på mellemrumstasten. OneNote starter automatisk en nummereret liste.

 3. Skriv listeelementet. Tryk på Enter for at starte et nyt listeelement.

  Tip!: Tryk to gange på Enter for at afslutte listen.

Indsæt et billede fra en fil

 1. I OneNote, placer markøren, hvor du vil tilføje billedet.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple".

 3. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Indsæt", og tryk derefter på pil ned, indtil du høre: "Billede..." Hvis du vil markere, skal du trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 4. Der åbnes en dialogboks til at vælge en billedfil. Brug piletasterne til at gennemse sektionerne i dialogboksen. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast Ned for at åbne en sektion. Brug piletasterne, til at flytte mellem elementerne i en sektion.

 5. Når du har fundet den ønskede fil, skal du trykke på Enter for at indsætte.

Integrer en onlinevideo

Du kan nemt føje en integreret videoafspiller til notesbogen.

Bemærk!: Ikke alle videowebsteder understøttes. Du kan, finde de aktuelt understøttede websteder under Indsæt onlinevideoer i OneNote 2016 til Windows

 1. Kopiér adressen på din videokilde.

 2. I notesbogen skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte videoafspilleren.

 3. Tryk på Command+V for at indsætte adressen i notesbogen. VoiceOver meddeler: "Sæt ind fuldført."

  Et link til websiden sammen med en integreret videoafspiller føjes til din notesbog.

Indsæt en lydoptagelse

Du skal også sikre dig, at alle involverede parter ved, at der optages, og at du har tilladelse til at optage.

 1. I notesbogen skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte optagelsen.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple".

 3. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Indsæt", og tryk derefter på pil ned, indtil du høre: "Lydoptagelse" for at vælge, skal du trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 4. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Lyd, valgt, fane." Tryk på Tabulator gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Stop, knap". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge knappen, og stoppe optagelsen.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug OneNote til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at føje forskellige typer indhold til dine noter, såsom filer, der er gemt i iCloud, billeder og videoer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Indsæt en fil

Hvis du indsætter en fil (f.eks. en Microsoft Excel-projektmappe) på en side i OneNote, anbringes der en kopi af den pågældende fil i dine noter. Filen vises som et ikon, som du kan markere og åbne for at redigere indholdet af filen.

Bemærk!: Filen skal gemmes i iCloud eller OneDrive, før du kan indsætte den. Yderligere oplysninger om konfiguration af iCloud, henvises der til Konfigurer iCloud Drive.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en fil.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen indsæt fil", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den fil du vil indsætte, og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte filen.

Bemærk!: Vedhæftede filer gemmes som en del af deres tilknyttede notesbog. Hvis du flytter notesbogen til en anden placering, flyttes eventuelle indsatte filer sammen med notesbogen.

Indsæt opgavemærker

Du kan oprette en liste over ting, du skal gøre med et afkrydsningsfelt, der kan afkrydses på hver linje.

 1. Anbring markøren på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en liste over opgaver.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Markér som opgaver, knap". Dobbelttryk på skærmen.

Der indsættes et afkrydsningsfelt i starten af linjen.

Indsæt lister

Opret en opstilling med punkttegn, hvis de viste elementer ikke behøver at være i en bestemt rækkefølge.

Opret en opstilling med punkttegn

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil starte listen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Punkttegn, knap." Dobbelttryk på skærmen. OneNote starter en punktopstilling automatisk.

 3. Skriv listeelementet. Vælg tilbage for at starte et nyt listeelement. For at finde tilbage hurtigt, skal du trykke på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Tryk to gange på tilbage for at stoppe med at oprette listeelementer.

Brug en opstilling med tal/bogstaver til at oprette en sorteret liste, der kræver en bestemt rækkefølge.

Opret en sorteret liste

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil starte listen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Opstilling med tal, knap." Dobbelttryk på skærmen. OneNote starter en nummereret liste automatisk.

 3. Skriv listeelementet. Vælg tilbage for at starte et nyt listeelement. For at finde tilbage hurtigt, skal du trykke på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Tryk to gange på tilbage for at stoppe med at oprette listeelementer.

Indsæt et billede fra kameraet

Tag et foto med din enheds kamera, mens du skriver noterne, og vedhæft billedet i dine noter.

 1. I OneNote skal du åbne den note, som du vil tilføje billedet i.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt billeder, knappen". Dobbelttryk på skærmen.

 3. Tryk på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, og stryg derefter til venstre indtil du hører: "Knappen Tag Billede". Dobbelttryk på skærmen.

 4. Du hører muligvis: "OneNote vil gerne have adgang til kameraet". Hvis du gør, så stryg til højre, indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Tag Billede". Peg kameraet i den retning, du ønsker og dobbelttryk på skærmen.

  Du hører en lyd, der angiver et foto er taget.

 6. Stryg til venstre, indtil du hører: "Brug, knap." Dobbelttryk på skærmen for at indsætte billedet.

 7. Du hører muligvis: "OneNote vil gerne have adgang til dine billeder". Hvis du gør, så stryg til højre, indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indsæt et billede fra en fil

 1. I OneNote skal du åbne den note, som du vil tilføje billedet i.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt billeder, knappen". Dobbelttryk på skærmen.

 3. Tryk på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, og stryg derefter til venstre indtil du hører: "Fra bibliotek, knap." Dobbelttryk på skærmen.

 4. Du hører muligvis: "OneNote vil gerne have adgang til dine billeder". Hvis du gør, så stryg til højre, indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Alle billeder, knap" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører navnet på det billede du vil indsætte, og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte billedet.

 7. Stryg til højre, indtil du hører "Færdig, knap" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 8. Stryg til højre, indtil du hører "Brug, knap" og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indsæt en onlinevideo

Hvis du vil medtage en onlinevideo i notesbogen, kan du bare indsætte linket i din note.

 1. Gå til den video, du vil indsætte, og kopier linket til din udklipsholder.

 2. I OneNote skal du åbne den note, du vil indsætte videoen i.

 3. Med to fingre, skal du holde og drej til venstre eller højre, indtil du hører: "Rediger."

 4. Stryg nedad, indtil du hører "Indsæt". Dobbelttryk derefter på skærmen, for at indsætte dit link i tekstfeltet.

Videolinket konverteres automatisk til et eksempelbillede af videoen.

Indsæt en lydoptagelse

Du kan optage og indsætte lyd i din notesbog. Du kan f.eks, efterlade en talenote til læserne.

 1. I OneNote skal du åbne den note, du vil indsætte optagelsen i.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Optag lyd, knap". Dobbelttryk på skærmen.

 3. OneNote anmoder muligvis om tilladelse til at bruge mikrofonen. Hvis den gør, så stryg til højre, indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Optagelsen starter. Når du har indspillet alt, hvad du skal bruge, skal du stryge mod højre, indtil du hører "Stop optagelsen," og dobbelttryk derefter på skærmen.

Optagelsen er indsat i noten, med et nodeikon for at markere stedet.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug OneNote til Android med Talkback, den indbyggede skærmlæser i Android, til at føje forskellige typer indhold til dine noter såsom billeder, video eller lister.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • Sørg for, at du slår TalkBack til, før du starter OneNote til Android.

I dette emne

Indsæt opgavemærker

Du kan oprette en liste over ting, du skal gøre med et afkrydsningsfelt, der kan afkrydses på hver linje.

 1. Anbring markøren på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en liste over opgaver.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Opgave, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Der indsættes et afkrydsningsfelt i starten af linjen.

Indsæt lister

Du kan hurtigt oprette både opstillinger med punkttegn og tal/bogstaver i OneNote til Android.

Opret en opstilling med punkttegn

Opret en opstilling med punkttegn, hvis de viste elementer ikke behøver at være i en bestemt rækkefølge.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil starte listen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Punkttegn, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. OneNote starter en punktopstilling automatisk.

 3. Skriv listeelementet. Vælg Enter på skærmtastaturet for at begynde et nyt listeelement. Du vælger Enter ved at trække din finger over tastaturet, indtil du hører: "Enter", og så løfte den (og dobbelttrykke på skærmen, hvis det er nødvendigt).

  Tip!: Du kan finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. TalkBack læser elementerne højt, når du lander på dem. Hvis du vil vælge et element, skal du løfte fingeren, når den er over elementet. Afhængigt af dine enhedsindstillinger vil du muligvis skulle dobbelttrykke på skærmen for at indsætte tegnet.

  Tip!: Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Opret en sorteret liste

Brug en opstilling med tal/bogstaver til at oprette en sorteret liste, der kræver en bestemt rækkefølge.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil starte listen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Opstilling med tal/bogstaver, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. OneNote starter en opstilling med tal/bogstaver automatisk.

 3. Skriv listeelementet. Vælg Enter på skærmtastaturet for at begynde et nyt listeelement. Du vælger Enter ved at trække din finger over tastaturet, indtil du hører: "Enter", og så løfte den (og dobbelttrykke på skærmen, hvis det er nødvendigt).

  Tip!: Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Indsæt et billede fra kameraet

Tag et foto med din enheds kamera, mens du skriver noterne, og vedhæft billedet i dine noter.

 1. I OneNote åbner du noten, du vil indsætte i billedet, og placerer markøren, hvor du vil tilføje den.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Indsæt... åbnes, og du hører: "Indsæt".

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Tag et billede", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Du hører muligvis: "Tillad OneNote at tage billeder og optage video?" Hvis du vil tillade dette, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tillad, knap", og dobbelttryk så på skærmen. Kameraet åbnes, og du hører: "Kamera i fototilstand".

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Tag Billede". Peg kameraet i den ønskede retning, og dobbelttryk på skærmen.

  Du hører en lyd, der angiver, at et foto er blevet taget, og fokus flyttes til skærmen Eksempel.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem billede". Dobbelttryk på skærmen for at indsætte billedet. Du hører: "Indsætter billede".

 7. Billedet indsættes, og fokus flyttes til OneNote-siden.

Indsæt et billede fra en fil

 1. I OneNote åbner du noten, du vil indsætte i billedet, og placerer markøren, hvor du vil tilføje den.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Indsæt... åbnes, og du hører: "Indsæt".

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Billede fra galleri", og dobbelttryk derefter på skærmen. Et nyt skærmbillede åbnes, hvor du kan gennemse dine seneste billeder. Du hører: "Seneste."

 4. Du kan gå til en anden placering, f.eks. Billeder, Google Drive, Billeder eller OneDrive ved at stryge til højre, indtil du hører: "Vis rødder, knap", og derefter dobbeltklikke på skærmen. Menuen Åbn fra åbnes. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede placering, og dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne den. Når du flytter, præsenterer TalkBack placeringerne for dig.

 5. For at gennemse filerne eller mapperne på en placering skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører navnet på det element, du vil markere. For at vælge et element skal du dobbelttrykke på skærmen.

 6. Når du har valgt et billede, åbnes skærmen Eksempel. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem billede". Dobbelttryk på skærmen for at indsætte billedet.

 7. Billedet indsættes, og fokus flyttes til OneNote-siden. Du hører: "Indsætter billede".

Indsæt en onlinevideo

Hvis du vil medtage en onlinevideo i notesbogen, kan du bare indsætte linket i din note.

 1. Gå til den video, du vil indsætte, og kopier linket til din udklipsholder.

 2. I OneNote skal du åbne den note, du vil indsætte videoen i.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Linkmenu, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Linkmenuen åbnes, og du hører: "Adresse, redigeringsfelt."

 4. Tryk på og hold skærmen, og stryg til venstre, indtil du hører: "Indsæt". Dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte dit link i tekstfeltet.

 5. Hvis du vil tilføje tekst, der vises på siden i stedet for linkadressen, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Tekst, der skal vises, redigeringsfelt", og skrive teksten ved hjælp af skærmtastaturet.

 6. Du indsætter linket ved at stryge til højre, indtil du hører: "Udført, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Indsæt en lydoptagelse

Du kan optage og indsætte lyd i din notesbog. Du kan f.eks, efterlade en talenote til læserne.

 1. I OneNote skal du åbne den note, du vil indsætte optagelsen i.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Lydknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. OneNote viser muligvis anmodningen "Giv OneNote tilladelse til at optage lyd?" Hvis det sker, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tillad, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

 4. Optagelsen starter. Når du har indspillet alt, hvad du skal bruge, skal du stryge mod højre, indtil du hører: "Stop, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Optagelsen indsættes, og fokus flyttes til OneNote-siden. Du hører: "Lydnote oprettet."

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at læse sider i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Læs, hvordan du navigerer i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug OneNote til Windows 10 med tastaturet og en skærmlæser til at føje forskellige typer af indhold til dine noter, som Excel projektmapper og andre filer, tabeller, billeder og links. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt en tabel

Tabellerne kan gøre det nemmere at finde og læse oplysninger. Det er hurtigt og nemt at tilføje en grundlæggende tabel i OneNote.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en tabel.

 2. Tryk på Alt + N for at åbne fanen Indsæt trykke på pil ned for én gang og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "Knappen tabel".

 3. Tryk på Enter for at tilføje en tabel.

  En tabel med én række og to kolonner er indsat. Der er fokus på den første celle. Du hører: "Tabel, der er indsat." JAWS læser: "Entering tabel med to kolonner og én række".

 4. Udfyld tabellen. Hvis du vil tilføje en anden kolonne i tabellen, i den anden kolonne, skal du trykke på tabulatortasten.

  Tryk på Enter i slutningen af rækken, hvis du vil tilføje endnu en række.

  Tryk på pil ned for at forlade tabellen.

Indsæt en fil

Hvis du indsætter en fil (f.eks. en Microsoft Excel-projektmappe) på en side i OneNote, anbringes der en kopi af den pågældende fil i dine noter. Filen vises som et ikon, som du kan markere og åbne for at redigere indholdet af filen.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en fil.

 2. Tryk på Alt + N for at åbne fanen Indsæt trykke på pil ned for én gang, og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "Knappen fil". Tryk på Enter for at åbne menuen.

 3. Elementet Indsæt som vedhæftet fil er markeret i menuen. Tryk på Enter. Hvis du vil indsætte en PDF-udskrift af en fil i stedet for, skal du trykke på pil ned og derefter på Enter.

 4. Dialogboksen Åbn åbnes. Tryk på Skift + Tab eller Tab-tasten for at flytte mellem i dialogboksen afsnit og op og pil ned for at flytte i en sektion i dialogboksen.

 5. Tryk på Enter for at indsætte filen.

Vedhæftede filer gemmes som en del af deres tilknyttede notesbog. Hvis du flytter notesbogen til en anden placering, flyttes eventuelle indsatte filer sammen med notesbogen.

Indsæt lister

Indsætte en opstilling med punkttegn eller tal / bogstaver for at organisere teksten og gøre det nemmere at læse.

Indsætte en liste med punkttegn

Opret en opstilling med punkttegn, hvis de viste elementer ikke behøver at være i en bestemt rækkefølge.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv * (stjerne), og tryk på mellemrumstasten. OneNote starter automatisk en punktopstilling.

 3. Skriv listeelementet. Tryk på Enter for at starte et nyt listeelement.

  Tip!: Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Indsætte en nummereret liste

Brug en opstilling med tal/bogstaver til at oprette en sorteret liste, der kræver en bestemt rækkefølge.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil starte listen.

 2. Skriv 1. (tallet ét og et punktum), og tryk på mellemrumstasten. OneNote starter automatisk en nummereret liste.

 3. Skriv listeelementet. Tryk på Enter for at starte et nyt listeelement.

  Tip!: Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Indsæt et billede fra kamera

Tag et foto med din enheds kamera, mens du skriver noterne, og vedhæft billedet i dine noter.

 1. I OneNote skal du åbne den note, som du vil tilføje billedet i.

 2. Tryk på Alt + N for at åbne fanen Indsæt trykke på pil ned for én gang, og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "Knappen billeder".

 3. Tryk på Enter for at åbne menuen billeder og derefter trykke på tasten Tab, indtil du høre "fra kamera", og tryk derefter på Enter. Kameraet åbnes med fokus på søgeværktøjet til.

 4. Tryk på TAB, indtil du høre: "Tage et billede knappen".

 5. Tryk på mellemrumstasten for at tage et foto.

 6. Tryk på TAB, indtil skærmlæseren læser: "Indsætte knappen alle". Tryk på mellemrum for at indsætte fotoet.

Indsæt et billede fra en fil

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil tilføje billedet.

 2. Tryk på Alt + N for at åbne fanen Indsæt trykke på pil ned for én gang, og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "Knappen billeder".

 3. Tryk på Enter. Dialogboksen Åbn åbnes. Der er fokus i feltet filnavn. Du kan skrive filnavnet, eller tryk på TAB eller Skift + Tab for at navigere i afsnit i dialogboksen. Brug piletasterne til at flytte i en sektion.

 4. Tryk på mellemrumstasten for at vælge en fil. Tryk på Alt+O for at indsætte billedet.

Indsætte et link

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil tilføje linket.

 2. Tryk på Alt + N for at åbne fanen Indsæt trykke på pil ned for én gang, og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "Knappen Sammenkæd."

 3. Tryk på Enter. Der åbnes et linkvindue til at angive detaljer om linket.

 4. Der er fokus på feltet Adresse. Skriv eller indsæt adressen.

 5. Hvis du vil bruge en anden tekst til linket, skal du trykke på Skift+tabulatortasten én gang for at flytte til feltet Tekst, der skal vises. Skriv linkteksten, og tryk på Enter. Linket indsættes på din side.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Læs, hvordan du navigerer i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug OneNote Online med tastaturet og en skærmlæser til at føje forskellige typer af indhold til dine noter, som Excel projektmapper og andre filer, tabeller, billeder, videoer og optagelser. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger OneNote Online, anbefaler vi, at du bruger xxMicrosoft Edge som webbrowser. Da OneNote Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for OneNote Online.

I dette emne

Indsæt en tabel

Tabellerne kan gøre det nemmere at finde og læse oplysninger. Det er hurtigt og nemt at tilføje en grundlæggende tabel i OneNote.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en tabel.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten + N, T for at åbne indstillingen tabel.

 3. Brug piletasterne til at vælge en størrelse på tabellen. Du hører den aktuelt markerede størrelse, når du flytter. Når du høre den ønskede størrelse, skal du trykke på Enter.

  Tabellen indsættes, og der er fokus på den første celle i tabellen. Du hører: "tabellen redigeringsområde, redigering."

 4. Skriv indholdet af cellen. Tryk på tasten højre pil eller tab for at flytte til den næste celle. For at starte en ny række skal du trykke på TAB eller Enter i slutningen af rækken.

Indsæt en fil

Hvis du vedhæfter en fil (f.eks. et Microsoft Word-dokument) på en side i OneNote, anbringes der en kopi af den pågældende fil i dine noter. Filen vises som et ikon, som du kan vælge, downloade eller åbne for at redigere indholdet af filen.

 1. Anbring markøren et vilkårligt sted på den side i OneNote, hvor du vil indsætte en fil.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten + N, F for at markere indstillingen Vedhæftet fil.

 3. Dialogboksen Åbn åbnes. Der er fokus i feltet filnavn. Du kan skrive navnet på den fil, eller brug tasten Tab eller Skift + Tab til at navigere i afsnit i dialogboksen. Brug piletasterne til at flytte i en sektion. Tryk på Enter for at åbne en mappe.

 4. Når du er på den fil, du vil vedhæfte, skal du trykke på Enter.

Indsæt et mærke

Mærker er en metode til at kategorisere og prioritere noter i OneNote. Du kan mærke alt lige fra en enkelt linje med tekst til et helt afsnit.

 1. Placer markøren i starten af den tekstlinje, du vil oprette et mærke til.

 2. Tryk på Alt + Windows-tast + H, T for at åbne indstillingen mærke.

 3. Brug ned og op piletasterne til at navigere indstillingerne. Du høre indstillingerne, når du flytter.

 4. Når du høre et tag, som vil du bruge, skal du trykke på Enter. Mærket tilføjes.

Indsæt lister

Indsætte en opstilling med punkttegn eller tal / bogstaver for at organisere teksten og gøre det nemmere at læse.

Indsætte en liste med punkttegn

Opret en opstilling med punkttegn, hvis de viste elementer ikke behøver at være i en bestemt rækkefølge.

 1. Placer markøren, hvor du vil starte opstillingen i OneNote.

 2. Skriv * (stjerne), og tryk på Mellemrumstasten. En automatisk punktopstilling oprettes.

 3. Skriv teksten til listeelementet. Tryk på Enter for at tilføje et nyt listeelement.

  Tip!: Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Indsætte en nummereret liste

Brug en opstilling med tal til listeelementer, der skal være i en bestemt rækkefølge.

 1. Placer markøren der, hvor du vil starte listen i OneNote.

 2. Skriv 1. (tallet ét og et punktum), og tryk på Mellemrumstasten. En nummereret liste oprettes automatisk.

 3. Skriv teksten til listeelementet. Tryk på Enter for at tilføje et nyt listeelement.

  Tip!: Tryk to gange på Enter for at stoppe med at oprette listeelementer.

Indsæt et billede fra kamera

Tage et foto med din enhed, og vedhæft den til dine noter. Kontroller, at kameraet er tilsluttet til computeren, før du starter.

 1. I notesbogen skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte billedet.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten + N, P for at markere indstillingen billede.

 3. Dialogboksen Åbn åbnes, og der er fokus på feltet filnavn. Hvis dette er første gang du åbner kamera fra OneNote, skal du gå til kamera app. Tryk på Skift + Tab to gange for at gå til afsnittet i venstre side. Tryk derefter på pil ned, indtil du høre: "Kamera." Tryk på Enter for at åbne.

 4. Kameraet er åben med fokus på søgeværktøjet til. Tryk på TAB for at flytte til knappen foto, indtil du høre: "Tag foto knappen". Tryk på Enter for at tage billedet.

 5. Tryk på TAB, indtil du høre: "Åbn knappen". Tryk på Enter for at indsætte billedet i noten.

Indsæt et billede fra en fil

 1. Placer markøren, hvor du vil tilføje billedet i OneNote.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten + N, P for at markere indstillingen billede.

 3. Dialogboksen Åbn åbnes. Der er fokus i feltet filnavn. Du kan skrive navnet på den fil, eller brug tasten Tab eller Skift + Tab til at navigere i afsnit i dialogboksen. Brug piletasterne til at flytte i en sektion.

 4. Tryk på Enter for at indsætte billedet.

Integrer en onlinevideo

Du kan nemt føje en integreret videoafspiller til notesbogen.

Bemærk!: Ikke alle videowebsteder understøttes. Du kan, finde de aktuelt understøttede websteder under Indsæt onlinevideoer i OneNote 2016 til Windows

 1. Kopiér adressen på din videokilde.

 2. I notesbogen skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte videoafspilleren.

 3. Tryk på Ctrl+V for at indsætte adressen i notesbogen, og tryk derefter på Enter.

  Der tilføjes et link til videoen og den integrerede videoafspiller på notesbogsiden. Der er fokus på videoafspilleren.

Indsæt en lydoptagelse

Du skal også sikre dig, at alle involverede parter ved, at der optages, og at du har tilladelse til at optage.

 1. I notesbogen skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte optagelsen.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten + N, A for at åbne indstillingen Optag lyd.

 3. Hvis browseren beder om en tilladelse til at bruge mikrofonen, skal du flytte fokus til browseren til at acceptere. Tryk på SKIFT + F6 for at flytte fokus til browseren, og tryk på Skift + Tab, indtil du høre: "Ja knappen". Tryk på Enter for at vælge.

 4. Optagelsen starter. Hvis du har flyttet fokus til browseren i forrige trin, skal du trykke på Shift+F6 for at flytte fokus tilbage til OneNote.

 5. Indspilningen skal stoppes, trykke på Alt + Windows-tasten + J, A, S.

  Tip!: For at afspille optagelsen, skal du gå til optagelsen på siden notesbog. Du høre fil, som du når til den. Tryk på Alt + Windows lodo tast + J, A, P til at begynde afspilning.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Genvejstaster i OneNote Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×