Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word 2016 med dit tastatur og JAWS, eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at indsætte et billede. Du kan også tilføje alternativ tekst for at gøre billedet mere handicapvenligt.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt et billede fra din computer

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Åbn dialogboksen Indsæt billede ved at trykke på Alt+N, P.

 3. Søg efter billedets placering på computeren, vælg billedet, og tryk derefter på Enter. Det oprindelige billede integreres i dokumentet.

  Vigtigt!: For at billedet kan læses korrekt af en skærmlæser, skal det flugte med teksten.

 4. Word 2016 indsætter som standard et billede, så det flugter med teksten. Det er dog ikke tilfældet i andre versioner, f.eks. mobilversioner eller Word 2016 for Mac.

  For at sikre, at billedet flugter med teksten i dokumentet, skal du vælge billedet og derefter trykke på Alt+JP for at åbne båndet Billedformat.

 5. Tryk på PO, og tryk derefter på Enter. Dette åbner knappen Placering, og der vælges På linje med tekst.

  Tip!: 

  • Hvis det er et stort billede, og det gør dokumentet for stort, kan du reducere størrelsen på dokumentet ved at oprette en kæde til billedet i stedet for at integrere det.

  • I dialogboksen Indsæt billede skal du trykke på tabulatortasten for at gå til knappen Indsæt, trykke på pil ned for at få adgang til rullemenuen og derefter vælge Kæde til fil.

Indsæt et billede fra en onlinekilde

Du kan indsætte et billede fra en internetplacering.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis du vil åbne dialogboksen Indsæt billeder og søge efter billeder på internettet, skal du trykke på Alt+N, F for at åbne boksen Bing-billedsøgning.

 3. I boksen Bing-billedsøgning, som allerede er valgt, skal du skrive et ord eller et udtryk, der beskriver det billede, du søger efter, og derefter trykke på Enter.

 4. Tryk på Alt+højre piletast eller Alt+venstre piletast for at bevæge dig gennem søgeresultaterne. (I Oplæser skal du blot trykke på piletasterne.) Word 2016 beskriver hvert billede, i takt med at det markeres.

 5. Hvis du vil indsætte et markeret billede, skal du trykke på Alt + Enter. (I Oplæser, blot trykke på Enter.) Word 2016 downloader og indsætter billedet i dokumentet.

  Tip!: Hvis du vil have adgang til flere onlinekilder til billeder, kan du logge på f.eks. OneDrive, Facebook eller Flickr via dialogboksen Indsæt billeder for at gennemse dine personlige konti.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Markér det element, du vil føje alternativ tekst til, i dit dokument.

 2. Hvis du vil åbne fanen Formater under Billedværktøjer, skal du trykke på Alt+JP og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du når til knappen Formatér objekt. Tryk på Enter for at åbne ruden Formatér billede. Du kan høre "Skygge", som er den første indstilling. Oplæser læser ikke navnet på ruden op.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan høre "Skygge", har tastaturnavigationen muligvis flyttet fokus til et andet område. Tryk på F6, indtil du hører "Skygge".

 3. I ruden Formatér billede (efter du hører "Skygge") skal du trykke på Skift+Tab for at gå til menuen med værktøjsindstillinger. Du kan høre navnet på en af disse indstillinger:

  • Effekter

  • Layout og egenskaber

  • Billede

  • Fyld og streg

 4. Tryk på den højrepil for at flytte til knappen Layout og egenskaber, indtil du høre navnet på knappen. Tryk på Tab for at flytte til Tekstfelt, den første indstilling i menuen.

 5. Hvis du vil gå til indstillingen Alternativ tekst, skal du trykke på tabulatortasten igen og derefter trykke på pil ned for at gå til feltet Titel.

 6. Skriv titlen på den alternative tekst til billedet. Den alternative tekst skal beskrive handlingen på eller formålet med billedet, ikke dets udseende.

 7. Tryk på pil ned igen for at gå til feltet Beskrivelse, og angiv en beskrivelse.

 8. Når du er færdig med at skrive titlen og beskrivelsen, skal du trykke på Esc for at vende tilbage til brødteksten i dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via funktioner til hjælp til handicappede

Brug Word 2016 for Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS-skærmlæser, til at indsætte et billede. Du kan også tilføje alternativ tekst for at gøre billedet mere handicapvenligt.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt et billede fra din computer

 1. Placer markøren, hvor du vil tilføje billedet i Word 2016 for Mac.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple".

 3. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "Indsæt." Tryk derefter på Piletasten ned, indtil du hører: "Billeder, undermenu." Hvis du vil udvide undermenuen Billeder, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten.

 4. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Billede fra fil". Du vælger, ved at trykke på Mellemrumstasten.

 5. Dialogboksen billede fra fil åbnes. Tryk på TAB for at gå til den placering, hvor billedet er gemt, indtil du høre: "Margentekst tabel".

  Bemærk!: Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Vis sidepanel", og tryk derefter på mellemrumstasten for at åbne Sidepanelet.

  Fokus flyttes til listen over foretrukne placeringer f.eks Alle mine Filer eller Dokumenter. VoiceOver meddeler placeringerne, efterhånden som du flytter.

 6. Når du er på den korrekte placering, skal du trykke på tabulatortasten. Brug pil op eller ned piletasterne for at gå til undermappen eller fil, du vil derefter. Hvis du vil angive en undermappe, skal du trykke på tasten højre pil.

 7. Når den korrekte fil er markeret, skal du trykke på Enter eller Control+Option+Mellemrum for at indsætte billedet. Billedet er indsat i dokumentet.

Indsæt et billede fra en onlinekilde

Søge efter og indsætte clipart eller billeder fra andre online kilder direkte fra Word 2016 for Mac understøttes ikke i øjeblikket i Word 2016 for Mac. Men, kan du stadig føje en onlinebillede i dit dokument ved at søge efter billedet, der er online, gemme en lokal kopi og derefter indsætte den lokale kopi i dokumentet.

 1. Ved hjælp af en webbrowser, skal du gå til www.bing.com. Fokus flyttes til Bing-søgefeltet.

 2. I Søgefeltet skal du skrive et nøgleord for den type billede, du leder efter og derefter trykke på Enter.

 3. Du kan filtrere søgeresultaterne, til kun at vise billeder i Bings søgeresultater. Tryk på Option+Tabulatortasten, for at navigere til fanen Billeder. Tryk på Enter, for at vælge.

  Bemærk!: I filteret Licens kan du filtrere søgeresultaterne, til kun at vise All Creative Commons. (Lær mere her). Du kan også vælge at få vist alle billederne. Hvis du vælger Alle, udvides søgeresultaterne til at vise alle Bing-billeder. Du er ansvarlig for overholdelse af rettighederne for andres ejendom herunder copyright. For bedre at forstå licensmulighederne, kan du se Filtrer billeder efter licenstype. For at vælge en indstilling for licens, bruges Piletast op eller ned. Tryk derefter på Enter, for at vælge.

 4. Tryk på Option+Tabulatortasten for at navigere til billedresultaterne. Du hører: "Link, Søg".

 5. For at åbne det komplette billede, skal du trykke på Enter.

 6. For at hente billedet, skal du trykke på Option+Tabulatortasten indtil du hører "Link" efterfulgt af filnavn og filtypenavn. Tryk på Enter for at vælge, og tryk derefter på Command+S.

 7. Dialogboksen Eksportér som åbnes. Markøren er placeret i feltet filnavn. Vælge Gem tasterne placering, tryk på tabulatortasten for at gå til hvor pop op-knappen, og brug derefter pil til at vælge en placering. Tryk på kommando + S for at gemme.

  Tip!: Gem billederne i dine Dokumenter, for at gøre det lettere at indsætte i et Word-dokument.

 8. Placer markøren, hvor du vil tilføje billedet i Word 2016 for Mac. Derefter kan du bruge menuen Indsæt i menulinjen, til at indsætte det billede du lige har gemt. Hvis du vil vide mere om, hvordan du indsætter et billede der er gemt lokalt, henvises der til Indsæt et billede fra computeren.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Markér det element, du vil føje alternativ tekst til, i dit dokument. For at vælge et billede i Word, skal du placere markøren foran billedet, holde Shift nede og derefter trykke på Højre piletast. Du hører: "Billede, layout-element."

 2. For at åbne ruden Formatér billede, skal du trykke på Shift+Command+1. Du hører: "Formatér billede, opgaverude."

 3. Tryk på TAB for at åbne fanen Layout og egenskaber, indtil du høre en fanenavn og "Du er på fanen inde i et rullepanel område." Tryk derefter på højre eller venstre piletast, indtil du høre: "Layout og egenskaber, markerede fane." Tryk på mellemrum for at vælge fanen.

 4. Tryk på TAB for at gå til indstillingen Alternativ tekst, indtil du høre: "Alt-tekst, skjules." Tryk på mellemrum for at udvide indstillingen Alternativ tekst.

 5. Tryk på tasten Tab for at gå til feltet Titel. Du hører: "Titel." Skriv titlen alternativ tekst til billedet. Alternativ tekst bør beskrive handling eller formålet med billedet, ikke dens udseende.

 6. Tryk på tasten Tab for at gå til feltet Beskrivelse. Du hører: "Redigere tekst". Indtast en beskrivelse.

 7. Når du er færdig, med at skrive titel og beskrivelse, flytter du fokus tilbage til billedet i dokumentet, ved at trykke på F6 indtil du hører billedtitlen og "layout element."

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word til iOS med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at indsætte et billede eller et billede.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan få mere at vide om berøringsfunktioner i Word til iOS ved at se Vejledning til berøringsfunktioner i Word til iPhone

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Indsætte et billede eller et billede fra din telefon

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis det er nødvendigt at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg højre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen hjem."

 3. For at åbne fanen Indsæt, dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du høre "Knapflade", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Under fanen Indsæt."

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Indsæt billeder", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Appen billeder åbnes.

 5. Stryg til højre, indtil du høre den placering, der indeholder det billede, du vil indsætte, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

 6. Hvis du vil gennemse billeder på en placering, stryge til højre eller venstre. Når du flytter, læser VoiceOver billederne. VoiceOver læser billederne ved billede indholdstyper, format, datoer.

 7. Når billedet du vil, dobbelttryk på skærmen for at indsætte billedet.

  Billedet er indsat, fokus tilbage til dit dokument med et billede, der er markeret, og fanen billede åbnes.

Indsæt et billede fra kameraet

Du kan indsætte et billede fra enhed kameraet.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis det er nødvendigt at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg højre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen hjem."

 3. For at åbne fanen Indsæt, dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du høre "Knapflade", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Under fanen Indsæt."

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Indsæt billede fra kamera, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Kamera åbnes.

  Bemærk!: Du kan få en pop op-dialogboksen sige: "Word vil få adgang til kameraet." Hvis du gør, stryge til højre, indtil du høre "Knappen OK,", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tag billede, knap". Peg kameraet i den retning, du ønsker, og dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg mod højre eller venstre, indtil du høre "Brug foto, knappen," og derefter dobbelttrykke på på skærmen for at indsætte fotoet. Fokus tilbage til dit dokument med et billede, der er markeret, og fanen billede åbnes.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Når du redigerer dokumentet, for at vælge et billede, træk fingeren omkring skriveområdet, du, indtil VoiceOver læser billedet, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "Markeret, billede," efterfulgt af Billetlayoutet. Fanen billede åbnes.

 2. For at åbne menuen Alternativ tekst fra fanen billede, stryg højre, indtil du høre "Alternativtekst knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Føje alternativ tekst, stryg mod højre, indtil du høre "Feltet, tekstfelt," Dobbelttryk på skærmen, og skriv titlen på alternativ tekst til billede ved hjælp af den skærmtastaturet. Alternativ tekst bør beskrive handling eller formålet med billedet, ikke dens udseende.

  Bemærk!: For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører et tastaturelement. Du kan også finde tastaturet ved at søge i elementerne på skærmen. For at gøre dette skal du placere en finger på skærmen og trække den rundt. VoiceOver læser elementerne op, når du lander på dem. For at vælge et element skal du løfte din finger og dobbelttrykke på skærmen.

 4. Hvis du vil tilføje en beskrivelse til billedet, stryg højre, indtil du høre "Beskrivelse af tekstfelt," Dobbelttryk på skærmen, og skriv derefter den beskrivelse, der anvender den skærmtastaturet.

 5. Efter at skrive titel og beskrivelse, stryg mod venstre, indtil du høre "Udført knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Alternativ tekst lukkes, og flytter fokus tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at indsætte et billede eller et billede.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsætte et billede eller et billede fra din telefon

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis det er nødvendigt, for at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. For at åbne fanen Indsæt, dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du høre "Knapflade", og Dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "I menuen billeder", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen billeder åbnes.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "fotos knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Åbn fra åbnes med fokus på den aktuelt valgte billede lagerplacering.

 6. Gør et af følgende:

  • For at gå gennem billederne på den aktuelt valgte billede lagerplacering skal høre stryg til højre, indtil du det ønskede billede. TalkBack læser navn og dato for hvert billede, når du flytter.

  • For at gå til en anden lagerplacering, for eksempel henter eller billeder, stryge mod venstre, indtil du høre "Vis omdirigerer knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du høre den placering, du ønsker, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til venstre eller højre, indtil du høre billedet, du vil.

  TalkBack læser billederne ved deres filnavne, størrelser og datoer.

 7. Når billedet du vil, indsætte det markerede billede Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Word, behandlede billede."

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Billedet er indsat, fokus tilbage til dit dokument med et billede, der er markeret, og fanen billede åbnes.

Indsæt et billede fra kameraet

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis det er nødvendigt, for at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. For at åbne fanen Indsæt, dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du høre "Knapflade", og Dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "I menuen billeder", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen billeder åbnes.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Kameraknappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Kamera-app åbnes.

  Bemærk!: Du kan få en pop op-dialogboksen sige: "Tillad Word til at tage billeder og post video". Hvis du gør, stryge til højre, indtil du høre "Tillad knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Hvis du vil tage et billede, stryg til højre, indtil du høre "Tilpasningslinje", peg på kamera i den rigtige retning, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Flytter fokus til knappen færdig. Hvis du vil bruge billedet i dokumentet, dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Word, behandlede billede."

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 9. Billedet er indsat, fokus tilbage til dit dokument med et billede, der er markeret, og fanen billede åbnes.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Når du har indsat et billede for at åbne menuen Alternativ tekst under fanen billede, stryg til højre, indtil du høre "Alternativtekst menuen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Redigere feltet for titel,", og skriv titlen på alternativ tekst til billede ved hjælp af den skærmtastaturet. Alternativ tekst bør beskrive handling eller formålet med billedet, ikke dens udseende.

  Bemærk!: Du kan finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. TalkBack læser elementerne højt, når du lander på dem. Hvis du vil vælge et element, skal du løfte fingeren, når den er over elementet. Afhængigt af dine enhedsindstillinger vil du muligvis skulle dobbelttrykke på skærmen for at indsætte tegnet.

 3. Hvis du vil tilføje en beskrivelse til billedet, stryg højre, indtil du høre "Rediger beskrivelse," Dobbelttryk på skærmen, og skriv derefter den beskrivelse, der anvender den skærmtastaturet.

 4. Når du har skrevet titel og beskrivelse, stryge mod venstre, indtil du høre "Knappen Tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Alternativ tekst lukkes, og flytter fokus tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at indsætte et billede eller et billede.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsætte et billede eller et billede fra din telefon

 1. Gå til det sted, hvor du vil indsætte et billede i dit dokument.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg mod venstre med én finger, indtil du høre: "Tabulatorvælgeren, knappen hjem, skjules." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Pop op-vindue, hjem, < antal tilgængelige faner og i stedet for den aktuelle fane på listen i menuen > valgt." Hovedmenuen er nu udvidet.

 5. I menuen stryg højre med én finger, indtil du høre: "Indsætte, < antal tilgængelige faner > og i stedet for den aktuelle fane på listen i menuen." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Knappen Indsæt skjult." Indstillinger til under fanen Indsæt er nu tilgængelig.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "billeder knappen, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Stryg til højre eller venstre, indtil du høre "fotos knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet fotos åbnes.

 8. Stryg til højre, indtil du høre navnet på den fil, du vil indsætte, og Dobbelttryk på skærmen.

 9. Stryg til højre, indtil du høre: "App-linjen knappen Insert." Dobbelttryk på skærmen for at indsætte billedet i dokumentet.

Bemærk!: For at blive læst korrekt af en skærmlæser, har billedet skal være på linje med tekst. Som standard indsætter Word Mobile ikke et billede på linje med tekst. Sørg for, at billedet er på linje med teksten i dokumentet, stryg mod højre, indtil du høre "Ombryd tekst knappen, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Indstillingerne Ombryd tekst er nu tilgængelig. Stryg til højre, indtil du høre "Fra, på linje med knappen tekst", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Indsæt et billede fra kameraet

Du kan indsætte et billede fra enhed kameraet.

 1. Gå til det sted, hvor du vil indsætte et billede i dit dokument.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du høre: "Tabulatorvælgeren, knappen hjem, skjules." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Pop op-vindue, hjem, < antal tilgængelige faner og i stedet for den aktuelle fane på listen i menuen > valgt." Hovedmenuen er nu udvidet.

 5. I menuen stryg højre med én finger, indtil du høre: "Indsætte, < antal tilgængelige faner > og i stedet for den aktuelle fane på listen i menuen." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Knappen Indsæt skjult." Indstillinger til under fanen Indsæt er nu tilgængelig.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "billeder knappen, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du høre "Kameraknappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet kamera åbnes.

 8. Stryg mod højre, indtil du høre "Tag foto knappen" Peg kameraet i den ønskede retning og derefter dobbelttrykke på på skærmen for at tage et billede.

 9. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Acceptér", og Dobbelttryk på skærmen for at indsætte det valgte billede i dokumentet.

Bemærk!: For at blive læst korrekt af en skærmlæser, har billedet skal være på linje med tekst. Word Mobile indsætter som standard ikke et billede på linje med tekst. Sørg for, at billedet er på linje med teksten i dokumentet, stryg mod højre, indtil du høre "Ombryd tekst knappen, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Indstillingerne Ombryd tekst er nu tilgængelig. Stryg til højre, indtil du høre "Fra, på linje med knappen tekst", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word Online med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at tilføje billeder, grafik og billeder til dokumentet. Du kan tilføje billeder fra din computer eller enhed eller fra en onlinekilde som Bing.com.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Internet Explorer som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Indsætte et billede fra din computer

Følg disse trin for at indsætte et billede, der findes på din computer, i dit dokument.

 1. Placer indsætningspunktet på det sted, hvor du vil indsætte det billede, der skal vises i dokumentet.

 2. Du kan flytte fokus til båndet ved at trykke på Ctrl+F6, indtil du hører et fanenavn.

 3. Tryk på tabulatortasten for at gå til fanen Indsæt, og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen Billede, og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Vælg fil, der skal overføres åbnes med fokus på feltet Filnavn.

  Bemærk!: Når du normalt indsætter et billede, søger Word Online på din computer efter de mest almindelige billedformater (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, .ico, .png og .wmf). Du kan dog også søge på tværs af alle filformater. Dette gøres i dialogboksen Vælg fil, der skal overføres ved at trykke på tabulatortasten for at gå til feltet Billedfiler og derefter vælge Alle filer (*.*).

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Skriv navnet på et billede, som du vil bruge, og tryk derefter på Enter.

  • Du kan finde frem til et billede i en anden mappe ved at trykke på Skift+Tab, indtil du hører et mappenavn, og derefter trykke på Enter. Brug tabulatortasten og piletasterne til at gennemse mapper. Du kan gå et niveau op ved at trykke på Ctrl+Tilbage. Tryk på tabulatortasten for at gå til det første billede i en mappe. Tryk på Enter, når du hører navnet på det ønskede billede.

Indsætte et billede fra web

Hvis du ikke har det perfekte billede på computeren, kan du søge på internettet.

Bemærk!: Når du bruger fotos, billeder eller clipart, er du ansvarlig for overholdelse af ophavsret. For billeder kan licensfiltret i Bing hjælpe.

 1. Flyt indsætningspunktet til det sted, hvor du vil indsætte billedet i dit dokument.

 2. Du kan flytte fokus til båndet ved at trykke på Ctrl+F6, indtil du hører et fanenavn.

 3. Tryk på tabulatortasten for at gå til fanen Indsæt, og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen Onlinebilleder, og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Indsæt billeder åbnes. Du kan høre "Søg på Bing", og fokusset er på feltet Bing-billedsøgning.

 5. Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det ønskede billede, og tryk derefter på Enter. Søgeresultaterne beskrives.

 6. Tryk på Enter for at indsætte det, du vil bruge. (Du kan også trykke på mellemrumstasten for at vælge billedet og derefter trykke på tabulatortasten for at gå til knappen Indsæt.

Føj alternativ tekst til et billede

 1. Vælg det billede, du vil føje alternativ tekst til.

 2. Tryk på Ctrl + F6, indtil du høre navnet på en fane på båndet, skal du trykke på tasten Tab, indtil du når til under fanen Formater, og tryk på Enter.

 3. Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen Alternativ tekst, og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Alternativ tekst åbnes med fokus på feltet Titel. (I Oplæser hører du "Billedet er markeret.")

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at gå til feltet Beskrivelse. Skriv derefter den ønskede tekst.

 5. Brug Tabulatortasten til at komme til knappen OK, og tryk derefter på Mellemrumstasten.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×