Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med dit tastatur og en skærmlæser til at indsætte et billede eller et billede. Vi har testet det med opLæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du kan også tilføje alternativ tekst for at gøre billedet mere handicapvenligt.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt et billede fra din computer

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Åbn dialogboksen Indsæt billede ved at trykke på Alt+N, P.

 3. Søg efter billedets placering på computeren, vælg billedet, og tryk derefter på Enter. Det oprindelige billede integreres i dokumentet.

  Vigtigt!: For at billedet kan læses korrekt af en skærmlæser, skal det flugte med teksten.

 4. Word indsætter som standard et billede på linjen med tekst. Men andre versioner som Word Mobile eller Word til Mac gør ikke.

  For at sikre, at billedet flugter med teksten i dokumentet, skal du vælge billedet og derefter trykke på Alt+JP for at åbne båndet Billedformat.

 5. Tryk på PO, og tryk derefter på Enter. Dette åbner knappen Placering, og der vælges På linje med tekst.

  Tip!: 

  • Hvis det er et stort billede, og det gør dokumentet for stort, kan du reducere størrelsen på dokumentet ved at oprette en kæde til billedet i stedet for at integrere det.

  • I dialogboksen Indsæt billede skal du trykke på tabulatortasten for at gå til knappen Indsæt , trykke på pil ned for at få adgang til rullemenuen og derefter vælge kæde til fil.

Indsæt et billede fra en onlinekilde

Du kan indsætte et billede fra en internetplacering.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis du vil åbne dialogboksen Indsæt billeder og Søg efter billeder online, skal du trykke på alt + N, F for at åbne dialogboksen Bing-billedsøgning.

 3. I dialogboksen Søg i Bing, som allerede er markeret, skal du skrive et ord eller et udtryk, der beskriver det billede, du leder efter, og derefter trykke på ENTER.

 4. Tryk på alt + højre pil eller alt + venstre pil for at bevæge dig gennemsøge resultaterne. (I Oplæser skal du blot trykke på piletasterne.) Word beskriver hvert billede, som det er markeret

 5. Tryk på Alt+Enter for at indsætte et markeret billede. (I Oplæser skal du blot trykke på Enter.) Word henter og indsætter billedet i dit dokument.

  Tip!: Hvis du vil have adgang til flere onlinekilder til billeder, kan du logge på f.eks. OneDrive, Facebook eller Flickr via dialogboksen Indsæt billeder for at gennemse dine personlige konti.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Markér det element, du vil føje alternativ tekst til, i dit dokument.

 2. Hvis du vil åbne fanen Formater under Billedværktøjer, skal du trykke på Alt+JP og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du når til knappen Formatér objekt. Tryk på Enter for at åbne ruden Formatér billede. Du kan høre "Skygge", som er den første indstilling. Oplæser læser ikke navnet på ruden op.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan høre "Skygge", har tastaturnavigationen muligvis flyttet fokus til et andet område. Tryk på F6, indtil du hører "Skygge".

 3. I ruden Formatér billede (efter du hører "Skygge") skal du trykke på Skift+Tab for at gå til menuen med værktøjsindstillinger. Du kan høre navnet på en af disse indstillinger:

  • Effekter

  • Layout og egenskaber

  • Billede

  • Fyld og streg

 4. Hvis du vil gå til knappen layout og egenskaber , skal du trykke på højre pil, indtil du hører navnet på knappen. Tryk derefter på tabulatortasten for at gå til tekstfeltet, den første indstilling i menuen.

 5. Hvis du vil flytte til indstillingen alternativ tekst , skal du trykke på tabulatortasten igen og derefter trykke på pil ned for at gå til feltet titel .

 6. Skriv titlen på den alternative tekst til billedet. Den alternative tekst skal beskrive handlingen på eller formålet med billedet, ikke dets udseende.

 7. Tryk på pil ned igen for at gå til feltet Beskrivelse , og skriv en beskrivelse.

 8. Når du er færdig med at skrive titel og beskrivelse, skal du trykke på ESC for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med dit tastatur og Voice over, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at indsætte et billede eller et billede. Du kan også tilføje alternativ tekst for at gøre billedet mere handicapvenligt.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt et billede fra din computer

 1. Placer markøren på det sted i Word til Mac, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple".

 3. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "Indsæt." Tryk derefter på Piletasten ned, indtil du hører: "Billeder, undermenu." Hvis du vil udvide undermenuen Billeder, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten.

 4. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Billede fra fil". Du vælger, ved at trykke på Mellemrumstasten.

 5. Dialogboksen Billede fra Fil åbnes. Hvis du vil gå til den placering, hvor billedet er gemt, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "tabellen Sidepanel."

  Bemærk!: Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Vis sidepanel", og tryk derefter på mellemrumstasten for at åbne Sidepanelet.

  Fokus flyttes til listen over foretrukne placeringer f.eks Alle mine Filer eller Dokumenter. VoiceOver meddeler placeringerne, efterhånden som du flytter.

 6. Tryk på Tab-tasten, når du er på den korrekte placering. Derefter bruges Piletasterne op eller ned, for at gå til undermappen eller filen du ønsker. Hvis du vil åbne en undermappe, skal du trykke på Højre piletast.

 7. Når den korrekte fil er markeret, skal du trykke på Enter eller Control+Option+Mellemrum for at indsætte billedet. Billedet er indsat i dokumentet.

Indsæt et billede fra en onlinekilde

Søgning efter og indsættelse af clipart eller billeder fra andre onlinekilder, der er direkte fra Word til Mac , understøttes ikke i øjeblikket. Du kan dog stadig, tilføje online-billeder til dit dokument ved at søge efter det ønskede online-foto, gemme en lokal kopi af det og derefter indsætte kopien i dokumentet.

 1. Ved hjælp af en webbrowser, skal du gå til www.bing.com. Fokus flyttes til Bing-søgefeltet.

 2. I Søgefeltet skal du skrive et nøgleord for den type billede, du leder efter og derefter trykke på Enter.

 3. Hvis du kun vil filtrere søgeresultaterne til billeder i Bing-søgeresultaterne, skal du trykke på option + tab for at gå til fanen billeder . Tryk på Enter for at vælge.

  Bemærk!: I licens filteret kan du nøjes med at filtrere søgeresultaterne til kun Creative Commons (få mere at vide), eller du kan vælge at få vist alle billeder. Hvis du vælger Alle, udvides søgeresultaterne til at vise alle Bing-billeder. Du er ansvarlig for at respektere andres egenskabs rettigheder, herunder ophavsret. For bedre at forstå licensmulighederne kan du se Filtrer billeder efter licenstype. Hvis du vil vælge en licens, skal du bruge piletasterne op eller ned og derefter trykke på ENTER for at vælge.

 4. Tryk på Option+Tabulatortasten for at navigere til billedresultaterne. Du hører: "Link, Søg".

 5. For at åbne det komplette billede, skal du trykke på Enter.

 6. Hvis du vil hente billedet, skal du trykke på option + tab, indtil du hører "link" efterfulgt af filnavnet og filtypen. Tryk på Enter for at vælge. Tryk på Command+S.

 7. Dialogboksen Eksportér som åbnes. Markøren placeres i feltet Filnavn. Hvis du vil vælge den placering, du vil gemme, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til det sted, hvor pop op-knappen og derefter bruge piletasterne til at vælge en placering. Hvis du vil gemme, skal du trykke på Command+S.

  Tip!: Gem billederne i dine Dokumenter, for at gøre det lettere at indsætte i et Word-dokument.

 8. Placer markøren på det sted i Word til Mac, hvor du vil indsætte et billede. Derefter kan du bruge menuen Indsæt i menulinjen, til at indsætte det billede du lige har gemt. Hvis du vil vide mere om, hvordan du indsætter et billede der er gemt lokalt, henvises der til Indsæt et billede fra computeren.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Markér det element, du vil føje alternativ tekst til, i dit dokument. For at vælge et billede i Word, skal du placere markøren foran billedet, holde Shift nede og derefter trykke på Højre piletast. Du hører: "Billede, layout-element."

 2. For at åbne ruden Formatér billede, skal du trykke på Shift+Command+1. Du hører: "Formatér billede, opgaverude."

 3. Hvis du vil åbne fanen layouts & , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører et fanenavn, og "du er i øjeblikket på en fane i et rulleområde." Brug derefter Højre eller Venstre piletast, indtil du hører: "Layout og egenskaber, valgt fane." Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge fanen.

 4. Hvis du vil gå til indstillingen alternativ tekst , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "alternativ tekst, skjult". For at udvide indstillingen Alternativ tekst , skal du trykke på Mellemrumstasten.

 5. Tryk på tabulatortasten for at gå til feltet titel . Du hører: "Titel." Skriv titlen for den alternative tekst til billedet. Den alternative tekst bør beskrive handlingen på eller formålet med billedet, ikke dets udseende.

 6. Tryk på tabulatortasten for at gå til feltet Beskrivelse . Du hører: "Rediger tekst". Skriv derefter en beskrivelse.

 7. Når du er færdig, med at skrive titel og beskrivelse, flytter du fokus tilbage til billedet i dokumentet, ved at trykke på F6 indtil du hører billedtitlen og "layout element."

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at indsætte et billede eller et billede.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt et billede eller et billede fra din telefon

 1. Når du redigerer dit dokument, skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis det er nødvendigt for at lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fanen Hjem".

 3. Hvis du vil åbne fanen Indsæt , skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til højre, indtil du hører "fanen Indsæt", og så dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Indsæt fane."

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "knappen Indsæt billeder", og dobbelttryk derefter på skærmen. Appen Fotos åbnes.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den placering, der indeholder det billede, du vil indsætte, og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

 6. Hvis du vil gennemse billederne på en placering, skal du stryge til højre eller venstre. Når du flytter, meddeler Voice over billederne. Voice over meddeler billederne med billedtyperne, retningerne, datoerne.

 7. Når du er på det ønskede billede, skal du dobbelttrykke på skærmen for at indsætte billedet.

  Billedet indsættes, og fokus vender tilbage til dit dokument, mens billedet er markeret, og fanen billede åbnes.

Indsæt et billede fra kameraet

Du kan indsætte et billede fra enheds kameraet.

 1. Når du redigerer dit dokument, skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis det er nødvendigt for at lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fanen Hjem".

 3. Hvis du vil åbne fanen Indsæt , skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til højre, indtil du hører "fanen Indsæt", og så dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Indsæt fane."

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt billede fra kamera, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Kamera åbner.

  Bemærk!: Du kan få en pop op-dialogboks, der siger: "Word vil gerne have adgang til kameraet." Hvis du gør, så stryg til højre indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tag billede, knap". Peg kameraet i den retning, du ønsker, og dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Brug billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte billedet. Fokus vender tilbage til dit dokument, mens billedet er markeret, og fanen billede åbnes.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Når du redigerer dit dokument for at vælge et billede, skal du trække din finger rundt om skriveområdet, indtil Voice over meddeler billedet, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører "markeret, billede", efterfulgt af billed layoutet. Fanen billede åbnes.

 2. Hvis du vil åbne menuen alternativ tekst under fanen billede , skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen alternativ tekst", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil tilføje alternativ tekst, skal du stryge til højre, indtil du hører "felt, tekstfelt", dobbelttrykke på skærmen og skrive titlen på den alternative tekst til billedet ved hjælp af skærmtastaturet. Den alternative tekst bør beskrive handlingen på eller formålet med billedet, ikke dets udseende.

  Bemærk!: For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører et tastaturelement. Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 4. Hvis du vil føje en beskrivelse til billedet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "beskrivelse, tekstfelt", dobbelttrykke på skærmen og derefter skrive beskrivelsen ved hjælp af skærmtastaturet.

 5. Når du har skrevet titlen og beskrivelsen, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Udført, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen alternativ tekst lukkes, og fokus flyttes tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at indsætte et billede eller et billede.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt et billede eller et billede fra din telefon

 1. Når du redigerer dit dokument, skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis det er nødvendigt for at lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fane menu, hjem."

 3. Hvis du vil åbne fanen Indsæt , skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til højre, indtil du hører "fanen Indsæt", og så dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "menuen billeder", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen billeder åbnes.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "knappen billeder", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Åbn fraåbnes med fokus på den aktuelt valgte billed lagerplacering.

 6. Gør et af følgende:

  • For at navigere gennem billederne på den aktuelt valgte billedlagerplacering skal du stryge til højre, indtil du hører det ønskede billede. TalkBack læsernavn og dato for hvert billede, når du flytter.

  • Hvis du vil navigere til en anden lagerplacering, f. eks., at du vil downloade eller billeder, skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen Vis ruter", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede placering, og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører det ønskede billede.

  TalkBack meddeler billederne ved deres filnavne, størrelse og datoer.

 7. Når du vil indsætte det valgte billede på det ønskede billede, skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Word, behandlet billede."

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Billedet indsættes, og fokus vender tilbage til dit dokument, mens billedet er markeret, og fanen billede åbnes.

Indsæt et billede fra kameraet

 1. Når du redigerer dit dokument, skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis det er nødvendigt for at lukke tastaturet og gå til båndet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen hjem åbnes, og du hører: "fane menu, hjem."

 3. Hvis du vil åbne fanen Indsæt , skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til højre, indtil du hører "fanen Indsæt", og så dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "menuen billeder", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen billeder åbnes.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "knappen kamera", og dobbelttryk derefter på skærmen. Kamera -appen åbnes.

  Bemærk!: Du kan få en pop op-dialogboks, der siger: "Tillad, at Word tager billeder og optager video." Hvis du gør det, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Tillad", og så dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis du vil tage et billede, skal du stryge til højre, indtil du hører: "lukker," pege på kameraet i den rigtige retning og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Fokus flyttes til knappen Udført. Hvis du vil bruge billedet i dokumentet, skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Word, behandlet billede."

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 9. Billedet indsættes, og fokus vender tilbage til dit dokument, mens billedet er markeret, og fanen billede åbnes.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Når du har indsat et billede, kan du åbne menuen alternativ tekst under fanen billede ved at stryge til højre, indtil du hører "menuen alternativ tekst", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "redigeringsboks, for titel", og Skriv titlen på den alternative tekst til billedet ved hjælp af skærmtastaturet. Den alternative tekst bør beskrive handlingen på eller formålet med billedet, ikke dets udseende.

  Bemærk!: Du kan finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. TalkBack læser elementerne højt, når du lander på dem. Hvis du vil vælge et element, skal du løfte fingeren, når den er over elementet. Afhængigt af dine enhedsindstillinger vil du muligvis skulle dobbelttrykke på skærmen for at indsætte tegnet.

 3. Hvis du vil føje en beskrivelse til billedet, skal du stryge til højre, indtil du hører "redigeringsfeltet, for beskrivelse", skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter skrive beskrivelsen ved hjælp af skærmtastaturet.

 4. Når du har skrevet titel og beskrivelse, skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen alternativ tekst lukkes, og fokus flyttes tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at indsætte et billede eller et billede.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt et billede eller et billede fra din telefon

 1. I dokumentet skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre med én finger, indtil du hører: "fane vælger, Startside, skjult." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "pop, Home, <number af tilgængelige faner og den aktuelle fane i menuen list>, valgt." Hovedmenuen er nu udvidet.

 5. I menuen skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Indsæt, <number med tilgængelige faner og stedet for den aktuelle fane i menuen list>." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Indsæt, knap, skjult". Indstillingerne under fanen Indsæt er nu tilgængelige.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "knappen billeder, skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "knappen billeder", og dobbelttryk derefter på skærmen. Vinduet billeder åbnes.

 8. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den fil, du vil indsætte, og Dobbelttryk på skærmen.

 9. Stryg til højre, indtil du hører: "knappen Indsæt app-linje." Dobbelttryk på skærmen for at indsætte billedet i dokumentet.

Bemærk!: For at billedet kan læses korrekt af en skærmlæser, skal det flugte med teksten. Som standard indsætter Word Mobile ikke et billede indbygget i teksten. Hvis du vil sikre, at billedet er indbygget i dokumentteksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Ombryd tekst, skjult", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Indstillingerne for Ombryd tekst er nu tilgængelige. Stryg til højre, indtil du hører "fra, indbygget, tekst, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indsæt et billede fra kameraet

Du kan indsætte et billede fra enheds kameraet.

 1. I dokumentet skal du gå til den placering, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører: "fane vælger, knappen hjem, skjult." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "pop, Home, <number af tilgængelige faner og den aktuelle fane i menuen list>, valgt." Hovedmenuen er nu udvidet.

 5. I menuen skal du stryge til højre med én finger, indtil du hører: "Indsæt, <number med tilgængelige faner og stedet for den aktuelle fane i menuen list>." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Indsæt, knap, skjult". Indstillingerne under fanen Indsæt er nu tilgængelige.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "knappen billeder, skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du hører "knappen kamera", og dobbelttryk derefter på skærmen. Vinduet kamera åbnes.

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "Tag foto, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at tage billedet.

 9. Stryg til højre, indtil du hører: "knappen Acceptér", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte det billede, du har hentet, i dit dokument.

Bemærk!: For at billedet kan læses korrekt af en skærmlæser, skal det flugte med teksten. Som standard indsætter Word Mobile ikke et billede indbygget i teksten. Hvis du vil sikre, at billedet er indbygget i dokumentteksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Ombryd tekst, skjult", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Indstillingerne for Ombryd tekst er nu tilgængelige. Stryg til højre, indtil du hører "fra, indbygget, tekst, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med dit tastatur og en skærmlæser til at indsætte et billede eller et billede. Vi har testet det med opLæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du lærer, hvordan du tilføjer billeder fra din computer eller enhed eller fra en onlinekilde som Bing.com.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du bruger Internet Explorer som webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene forskellige fra dem i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Indsætte et billede fra din computer

Følg disse trin for at indsætte et billede, der findes på din computer, i dit dokument.

 1. Placer indsætningspunktet på det sted, hvor du vil indsætte det billede, der skal vises i dokumentet.

 2. Du kan flytte fokus til båndet ved at trykke på Ctrl+F6, indtil du hører et fanenavn.

 3. Tryk på tabulatortasten for at gå til fanen Indsæt , og tryk derefter på ENTER.

 4. Hvis du vil flytte til knappen billede , skal du trykke på tabulatortasten og derefter trykke på ENTER. Dialogboksen Vælg fil til overførsel åbnes med fokus i feltet filnavn .

  Bemærk!: Når du normalt indsætter et billede, søger Word til internettet på din computer efter de mest almindelige billedformater (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, .ico, .png og .wmf). Du kan dog også søge på tværs af alle filformater. Hvis du vil gøre dette, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til feltet billedfiler i dialogboksen Vælg fil til overførsel og derefter vælge alle filer (*. *).

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Skriv navnet på et billede, som du vil bruge, og tryk derefter på Enter.

  • Du kan finde frem til et billede i en anden mappe ved at trykke på Skift+Tab, indtil du hører et mappenavn, og derefter trykke på Enter. Brug tabulatortasten og piletasterne til at gennemse mapper. Du kan gå et niveau op ved at trykke på Ctrl+Tilbage. Tryk på tabulatortasten for at gå til det første billede i en mappe. Tryk på Enter, når du hører navnet på det ønskede billede.

Indsætte et billede fra web

Hvis du ikke har det perfekte billede på computeren, kan du søge på internettet.

Bemærk!: Når du bruger fotos, billeder eller clipart, er du ansvarlig for overholdelse af ophavsret. For billeder kan licensfiltret i Bing hjælpe.

 1. Flyt indsætningspunktet til det sted, hvor du vil indsætte billedet i dit dokument.

 2. Du kan flytte fokus til båndet ved at trykke på Ctrl+F6, indtil du hører et fanenavn.

 3. Tryk på tabulatortasten for at gå til fanen Indsæt , og tryk derefter på ENTER.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen Onlinebilleder, og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Indsæt billeder åbnes. Du kan høre "Søg på Bing", og fokusset er på feltet Bing-billedsøgning.

 5. Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det ønskede billede, og tryk derefter på Enter. Søgeresultaterne beskrives.

 6. Tryk på Enter for at indsætte det, du vil bruge. (Du kan også trykke på mellemrumstasten for at vælge billedet og derefter trykke på tabulatortasten for at gå til knappen Indsæt.

Føj alternativ tekst til et billede

 1. Vælg det billede, du vil føje alternativ tekst til.

 2. Tryk på Ctrl + F6, indtil du hører navnet på en båndfane, tryk på tabulatortasten, indtil du når til fanen Formatér , og tryk derefter på ENTER.

 3. Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen Alternativ tekst, og tryk derefter på Enter. Dialogboksen alternativ tekst åbnes med fokus i feltet titel . (I Oplæser hører du "Billedet er markeret.")

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at gå til feltet Beskrivelse. Skriv derefter den ønskede tekst.

 5. Brug Tabulatortasten til at komme til knappen OK, og tryk derefter på Mellemrumstasten.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×