Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Du kan bruge Word 2016 med tastaturet og Oplæser, den integrerede skærmlæser i Windows, til at føje en tabel til dit dokument ved enten at angive dens dimensioner eller ved at vælge mellem en lang række foruddefinerede tabelformater.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Indsæt en tabel ved at angive dimensioner

Du kan angive dimensionerne for en tabel, som antallet kolonner og rækker, og deres højde og bredde. Word indsættes et grundlæggende gitter-typen tabel til brug.

Bemærk!: For at gøre tabellen mere handicapvenlig, og gør det muligt for skærmlæsere til at identificere tabelkolonner korrekt, give tabellen en kolonneoverskrift.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. For at åbne dialogboksen Indsæt tabel skal du trykke på Alt + N, T, og klik derefter jeg.

 3. Tryk på Alt+C for at angive antallet af kolonner i tabellen, og skriv derefter antallet af kolonner.

 4. Tryk på Alt+R for at angive antallet af rækker, og skriv derefter det ønskede antal rækker.

 5. Hvis du vil bruge disse dimensioner igen i fremtiden, skal du trykke på Alt+S for at vælge indstillingen Husk dimensioner til nye tabeller.

 6. For at lukke dialogboksen Indsæt tabel, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på Enter. Word tilføjer tabellen i dit dokument.

 7. Gå til tabellen i dit dokument for at konfigurere en kolonneoverskrift, og flytte til en vilkårlig celle. Tryk på Alt + J, T for at åbne fanen Design i Tabelværktøjer. Du vil høre navnet på fanen.

 8. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Afkrydsning, kolonneoverskrift, markere afkrydsningsfeltet", og tryk på mellemrum for at markere den.

 9. Tryk på Esc for at vende tilbage til brødteksten i dokumentet.

 10. Flyt til tabellen, og Skriv dine oplysninger i cellerne. Du hører hvilken kolonne og række der aktuelt er markeret, og hvilke celler der sidehoved celler. Tryk på pil ned for at gå i tabellen.

Indsæt en tabel ved at vælge mellem indbyggede formater

Hvis du vil lade Word gør formatering for dig, skal du vælge en af de ni indbyggede formater for tabeller.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Hvis du vil vælge fra indbyggede tabelformater, skal du trykke på Alt + N, T og derefter T for at åbne menuen Hurtige tabeller.

 3. Brug ned eller op pil for at flytte gennem listen over tabelformater.

 4. Tryk på Enter for at vælge det ønskede tabelformat. Word indsætter den markerede tabel i dit dokument og placerer fokus øverst i den indsatte tabel.

 5. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem cellerne, og Skriv dine oplysninger.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Åbn dokumentet, og gå derefter til den tabel, du vil slette. Når fokus er i tabellen, kan du høre bekræftelsen, f.eks. "I tabel 1." Når fokus flyttes ud af tabellen, kan du høre, at du har forladt tabellen.

 2. Gå til fanen Tabelværktøjer – Layout, skal du trykke på Alt + J, L.

 3. Hvis du vil slette hele tabellen, skal du trykke på D, T. Tabellen slettes, og fokus flyttes tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at oprette diagrammer i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via funktioner til hjælp til handicappede

Du kan bruge Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den integrerede skærmlæser i Mac OS, til at føje en tabel til dit dokument. Det kan du gøre enten ved at angive dens dimensioner, eller ved at vælge mellem flere foruddefinerede tabelformater. Det er også muligt at konvertere eksisterende tekst til en tabel.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i udskriftslayoutvisning. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Indsæt en tabel

Du kan angive dimensioner i en tabel med antallet af kolonner og rækker. Word 2016 for Mac indsætter derefter en basal gitter-type tabel til brug. Hvis du vil have Word 2016 for Mac til at klare formateringen for dig, skal du vælge et af dets indbyggede formater for tabeller.

Bemærk!: Konfigurere en kolonneoverskrift for at gøre tabellen mere handicapvenlig, og gør det muligt for skærmlæsere til at identificere tabelkolonner korrekt.

Angiv tabeldimensioner

 1. Placer markøren i dokumentet på det sted, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. Tryk på Højre piletast én gang, for at gå til fanen Indsæt, og tryk på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Tabel, menuknap" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 5. Tryk på Ctrl + Alt + Skift + pil ned pil for at angive antallet af kolonner i tabellen, og tryk derefter på CTRL + Alternativ + højre pil, indtil du høre tal, du vil.

 6. Angiv antallet rækker, skal du trykke på Ctrl + Alt + pil ned piletast, indtil du høre antallet ønskede.

 7. Hvis du vil indsætte tabellen med den aktuelt markerede størrelse, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

  Word 2016 for Mac tilføjer tabellen til dokumentet, og flytter fokus til den øverste venstre celle. Word markerer også automatisk fanen Tabeldesign i værktøjslinjen.

 8. Tryk på F6 for at kontrollere, at en overskriftsrække er konfigureret, indtil du høre: "Tabeldesign, der er markeret, under fanen". Tryk på tasten Tab, indtil du høre: "kolonneoverskrift markeret, markere afkrydsningsfeltet". Hvis Kolonneoverskrift ikke er markeret, skal du trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 9. Tryk på F6 for at vende tilbage til dokumentet. Hvis det er nødvendigt, brug pil op eller pil ned for at flytte til tabellen.

 10. Gå til den celle, du vil ved at trykke på CTRL + alternativ + en piletast i den retning, du vil flytte. Skriv dine oplysninger i cellerne. Tryk på tabulatortasten for at flytte til den næste celle eller Skift + Tab for at flytte til den forrige celle. Hvis du trykker på tasten Tab i den sidste celle, oprettes en ny tabelrække.

Formatér en tabel ved hjælp af et indbygget format

 1. Opret en tabel, som beskrevet i Angiv tabeldimensioner og sørg for, at fokus er et sted i tabellen.

 2. Når du har indsat tabellen, skal du trykke på F6, indtil du høre "tabeldesign, markeret, under fanen" og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du høre: "Tabellen gitter, der er valgt, knappen".

 3. Du kan vælge mellem de indbyggede tabelformater, ved at trykke på Højre piletast indtil du hører det format, du ønsker. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum, for at anvende det.

 4. Tryk på F6, for at vende tilbage til dokumentet.

Tilføj kolonner eller rækker

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i tabellen og brug derefter Control+Option+Piletasterne, for at navigere i tabellen og finde det sted, hvor du vil tilføje en ny række eller kolonne.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Tabeldesign, fane, valgt" og tryk derefter på Højre piletast, indtil du hører: "Fanen, Sidelayout."

 3. Hvis du vil åbne fanen Layout, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører ét af følgende:

  • "Indsæt ovenfor, knap" tilføjer en række over den aktuelle række.

  • "Indsæt nedenfor, knap" tilføjer en række under den aktuelle række.

  • "Indsæt venstre, knap" tilføjer en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne.

  • "Indsæt højre, knap" tilføjer en kolonne til højre for den aktuelle kolonne.

 5. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at indsætte det markerede element til tabellen.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i den tabel, du vil slette.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Tabeldesign, der er markeret,fanen" eller "Layout, der er markeret, fanen."

  Word husker hvilken fane, du brugte sidst, når du arbejder med tabeller. Hvis du lander på fanen Tabeldesign, tryk på højre pil for én gang og derefter trykke på CTRL + alternativ + mellemrum for at åbne fanen Layout.

 3. På fanen Layout, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Slet menuknap" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 4. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Slet tabel" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Rediger egenskaber for tabel

Ud over at bruge indbyggede formater, kan du ændre egenskaber for tabeller enkeltvis. Du kan f.eks, definere tekstjustering, rækkehøjde, kolonnebredde eller skrive alternativ tekst (alt tekst), for at gøre tabellen mere tilgængelig for skærmlæsere.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i den tabel, du vil redigere.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Tabeldesign, der er markeret,fanen" eller "Layout, der er markeret, fanen."

  Word husker hvilken fane, du brugte sidst, når du arbejder med tabeller. Hvis du lander på fanen Tabeldesign, tryk på højre pil for én gang og derefter trykke på CTRL + alternativ + mellemrum for at åbne fanen Layout.

 3. På fanen Layout skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Egenskaber, knappen" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 4. Menuen Tabelegenskaber har fem faner:

  • Tabel

  • Række

  • Kolonne

  • Celle

  • Alternativ tekst

  Brug Højre og Venstre piletast for at finde den fane du skal bruge. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at åbne den pågældende fane.

 5. Tryk på tabulatortasten for at gennemse indstillingerne på fanen markerede VoiceOver fortæller dig om at åbne hver indstilling. For eksempel på fanen tabel, kan du definere tekstjustering til hele tabellen.

 6. For at skifte til en anden fane, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre navnet på den aktuelle fane igen og derefter bruge piletasterne til højre og venstre til at finde den fane, du ønsker, og tryk på CTRL + ALT + mellemrum.

 7. For at lukke menuen Egenskaber for tabel, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK, standard, knappen" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum. Hvis du ikke har ændret noget, eller hvis du ikke vil gemme ændringerne, skal du trykke på Esc for at afslutte menuen.

  Fokus vender tilbage til knappen Egenskaber.

 8. Tryk på F6, for at vende tilbage til dokumentet.

Konvertere tekst til en tabel

Du kan oprette en tabel, ved at konvertere normal tekst til en tabel. Hvis du f.eks har noget tekst, der var en tabel i et andet program, men har mistet sin formatering, da den blev kopieret til Word 2016 for Mac.

 1. Markér den tekst, du vil konvertere.

  Bemærk!: Du får de bedste resultater, ved at separere teksten kolonner der er adskilt med Tabulatortasten, og rækker der er adskilt med Enter.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. Tryk på Højre piletast én gang, for at gå til fanen Indsæt, og tryk på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Tabel, menuknap" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 5. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Konvertér tekst til en tabel," og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  Menuen Konvertér tekst til tabel åbnes.

 6. Brug Piletasterne højre og venstre til at gennemse indstillingerne i menuen. Word giver dig antallet af kolonner og rækker, der passer bedst til den markerede tekst, men du kan redigere værdierne enkeltvis. VoiceOver fortæller dig, hvordan du kan få adgang til hver indstilling.

 7. For at lukke menuen Konverter tekst til tabel, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK, standard, knappen" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum. Hvis du ikke har ændret noget, eller hvis du ikke vil gemme ændringerne, skal du trykke på Esc for at afslutte menuen.

  Fokus vender tilbage til værktøjslinjen.

 8. Tryk på F6, for at vende tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at oprette diagrammer i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word til iOS med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at tilføje en tabel i dit dokument. Du kan også udvide tabellen ved at tilføje nye rækker eller kolonner og formatere tabellen med de indbyggede tabeltypografier.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan få mere at vide om berøringsfunktioner i Word til iOS ved at se Vejledning til berøringsfunktioner i Word til iPhone

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Indsætte en tabel

Bemærk!: Konfigurere en kolonneoverskrift for at gøre tabellen mere handicapvenlig, og gør det muligt for skærmlæsere til at identificere tabelkolonner korrekt.

 1. Flytte til placeringen i dokumentet, hvor du vil indsætte den nye tabel, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Slide én finger på tværs af toppen af skærmen, indtil du høre "Vis bånd, knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører den aktuelt markerede fane, for eksempel "under fanen hjem."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Menuen faner åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabelknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  En standardtabel med 3 rækker og 3 kolonner er indsat i dokumentet. Fokus er i den nye tabel.

 6. For at konfigurere en kolonneoverskrift, slide én finger hen over nederst halvdel af skærmen, indtil du høre "Typografi indstillingsknap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skub én finger hen over nederst halvdel af skærmen, indtil du høre "Ikke markeret, kolonneoverskrift, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

  Hvis VoiceOver læser, indstillingen Kolonneoverskrift er allerede markeret, kan du fortsætte med at redigere i tabellen.

 7. Skub én finger hen over den højre kant af skærmen for at lukke menuen faner, indtil du høre "Skjule knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den Skærmtastatur åbnes.

 8. For at flytte fokus i den nye tabel skal du indstille én finger hen over skærmen, indtil VoiceOver læser en celle i tabellen.

 9. Når der er fokus i tabellen skal du stryge til venstre eller højre for at navigere i tabellen. For at tilføje tekst eller tal i en celle, dobbelttryk på skærmen, og brug af skærmtastaturet til at skrive dit indhold.

Tilføj kolonner eller rækker

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. Skub én finger hen over skærmen i dokumentet, indtil du høre "Indtastes i tabellen," efterfulgt af tabel- og oplysninger.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at angive redigeringstilstand.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Indsæt højre, knap" eller "Indsæt nedenfor, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte den.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Skub én finger hen over skærmen i dokumentet, indtil du høre "Indtastes i tabellen," efterfulgt af tabel- og oplysninger.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at angive redigeringstilstand.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Slet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Hvis du vil slette hele tabellen, dias ét finger hen over nederst halvdel af skærmen, indtil du høre "Slet tabel, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at tilføje en tabel i dit dokument. Du kan også udvide tabellen ved at tilføje nye rækker eller kolonner og formatere tabellen med de indbyggede tabeltypografier. Ved at tilføje alternativ tekst til dine tabeller, kan du gøre dit indhold tilgængeligt for bredere målgrupper.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan få mere at vide om berøringsfunktioner i Word til Android ved at se Vejledning til berøringsfunktioner i Word til Android

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Indsætte en tabel

Bemærk!: Konfigurere en kolonneoverskrift for at gøre tabellen mere handicapvenlig, og gør det muligt for skærmlæsere til at identificere tabelkolonner korrekt.

 1. Flytte til placeringen i dokumentet, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Slide én finger i det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Under fanen menuen" efterfulgt af den aktuelt markerede fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen. Menuen faner åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabelknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  En standardtabel med 3 rækker og 3 kolonner er indsat i dokumentet. Der er fokus på fanen tabel.

 6. For at konfigurere en overskriftsrække skal høre stryg til højre, indtil du "Gammeldags indstillingsmenuen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du høre "Sidehoved række være umarkerede, Skift," og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

  Hvis TalkBack læser, at indstillingen Kolonneoverskrift er allerede markeret, kan du fortsætte med at redigere i tabellen.

 7. For at flytte fokus i den nye tabel skal du indstille én finger hen over skærmen, indtil TalkBack læser en celle i tabellen.

 8. Når der er fokus i tabellen skal du stryge til venstre eller højre for at navigere i tabellen. For at tilføje tekst eller tal i en celle, dobbelttryk på skærmen, og brug af skærmtastaturet til at skrive dit indhold.

Tilføj kolonner eller rækker

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. "Indtastning af tabellen," i dokumentet efterfulgt slide én finger hen over skærmen, indtil du høre af tabel- og oplysninger.

 2. Slide én finger på tværs af nederst på skærmen, indtil du høre den ønskede indstilling, for eksempel, "Højre, knappen Indsæt" eller "Indsæt nedenfor, knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Føje alternativ tekst til en tabel

Føje alternativ tekst til den for at gøre en tabel, der er tilgængelige for et større publikum.

 1. Flyt til den tabel, du vil føje alternativ tekst.

 2. Slide én finger i det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "under fanen i menuen tabel, er markeret."

 3. Stryg til højre, indtil du høre "alternativtekst menuen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Redigere feltet for titel", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den på skærmen tastatur åbnes i bunden af skærmen.

 5. Skriv en beskrivende titel.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Redigere feltet Beskrivelse", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den på skærmen tastatur åbnes i bunden af skærmen.

 7. Skriv en beskrivelse af tabellen.

 8. Når du er færdig, skal du stryge ned-then-venstre for at lukke den skærmtastaturet.

 9. For at vende tilbage til menuen tabel under fanen skal du stryge nedad og derefter venstre.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. "Indtastning af tabellen," i dokumentet efterfulgt slide én finger hen over skærmen, indtil du høre af tabel- og oplysninger.

 2. Skub én finger på tværs af nederst på skærmen for at slette hele tabellen, indtil du høre "Slet menuen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet tabel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at tilføje en tabel i dit dokument. Du kan også udvide tabellen ved at tilføje nye rækker eller kolonner og formatere tabellen med de indbyggede tabeltypografier. Ved at tilføje alternativ tekst til dine tabeller, kan du gøre dit indhold tilgængeligt for bredere målgrupper.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan få mere at vide om berøringsfunktioner i Word til Windows Phone 10 ved at se Vejledning i berøringsfunktioner til Word Mobile til Windows 10.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Tilføj en tabel

Bemærk!: Konfigurere en kolonneoverskrift for at gøre tabellen mere handicapvenlig, og gør det muligt for skærmlæsere til at identificere tabelkolonner korrekt.

 1. Flytte til den placering, hvor du vil indsætte en tabel, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Der oprettes en standardtabel med 3 rækker og 3 kolonner. Fokus er i den nye tabel.

 3. For at konfigurere en overskriftsrække, stryg mod højre, indtil du høre "Knappen flere indstillinger, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fortæl mig knappen." Stryg til højre, indtil du høre "Typografi knappen Indstillinger, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fra række knappen sidehoved." Dobbelttryk på skærmen for at tilføje en kolonneoverskrift.

  Hvis Oplæser læser, at indstillingen Kolonneoverskrift er allerede på, kan du fortsætte med at redigere i tabellen.

 4. For at lukke båndet, stryg mod venstre, indtil du høre "Knappen flere indstillinger, udvidet," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører dokumentets navn, efterfulgt af "Redigering." Den skærmtastaturet vises nederst i skærmbilledet. Der er fokus i tabellen.

 5. Brug af skærmtastaturet til at skrive dit indhold i tabellen.

Tilføj kolonner eller rækker

 1. I dit dokument, stryg til højre eller venstre, indtil du høre tabellen vil du tilføje kolonner eller rækker, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg med en finger på skærmens nedre kant, indtil du hører den ønskede indstilling, f.eks. "Indsæt til højre, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen.

Føje alternativ tekst til en tabel

Føje alternativ tekst til den for at gøre en tabel, der er tilgængelige for et større publikum.

 1. I dit dokument, stryg til højre eller venstre, indtil du høre tabellen vil du føje alternativ tekst til, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen flere indstillinger, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fortæl mig knappen." Stryg til højre, indtil du høre "knappen alternativ tekst, skjules," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Titel, redigering." Den skærmtastaturet vises nederst i skærmbilledet.

 3. Dobbelttryk på skærmen, og skriv derefter en beskrivende titel til den alternative tekst.

 4. Stryg til højre. Du hører: "Beskrivelse, redigerbar tekst."

 5. Dobbelttryk på skærmen, og skriv derefter et navn til den alternative tekst.

 6. Når du er færdig, skal du slide én finger på det øverste højre hjørne af skærmen, indtil du høre "Færdig, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Slet en tabel

 1. I dit dokument slide én finger hen over skærmen, indtil du høre tabellen vil du slette, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Slet, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Slet tabel", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Word Online med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at tilføje en tabel i dit dokument. Du kan også udvide tabellen ved at tilføje nye rækker eller kolonner og formatere tabellen med de indbyggede tabeltypografier. Ved at tilføje alternativ tekst til dine tabeller, kan du gøre dit indhold tilgængeligt for bredere målgrupper.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Indsætte en tabel

Bemærk!: Konfigurere en kolonneoverskrift for at gøre tabellen mere handicapvenlig, og gør det muligt for skærmlæsere til at identificere tabelkolonner korrekt.

 1. Flytte til placeringen i dokumentet, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. For at åbne menuen tabel, trykke på Alt + Windows-tasten + N, T.

 3. Taster til at angive, og vælg antallet kolonner og rækker i tabellen skal du trykke på Shift + pil. Du hører antallet af markerede rækker og kolonner.

 4. Hvis du vil indsætte tabellen med de valgte dimensioner, skal du trykke på Enter.

 5. For at konfigurere en overskriftsrække skal du gå til en vilkårlig celle i tabellen. Tryk på Alt + Windows-tasten + J, t Fanen DESIGN i TABELVÆRKTØJER åbner. Du hører på navnet på fanen, tryk på TAB, indtil du høre "indstillinger for tabeltypografi, fra kolonneoverskrift, knappen" og derefter trykke på mellemrumstasten for at vælge den.

  Hvis Oplæser læser, at indstillingen Kolonneoverskrift er allerede på, kan du fortsætte med at redigere din tabel.

 6. Fokus flyttes til den nye tabel. Tryk på pil ned for at gå i brødteksten i tabellen.

 7. Skriv dine oplysninger i cellerne. Du hører hvilken kolonne og række der aktuelt er markeret, og hvilke celler der sidehoved celler.

Tilføj kolonner eller rækker

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. Flyt i tabellen, og derefter bruge piletasterne til at navigere i tabellen for at finde det sted, hvor du vil tilføje en ny række eller kolonne.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten + J, L. Fanen LAYOUT under TABELVÆRKTØJER åbner.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en række over den aktuelle række, skal du trykke på A.

  • Hvis du vil tilføje en række under den aktuelle række, skal du trykke på B, E.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne skal du trykke på L.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den aktuelle kolonne, skal du trykke på R.

  Fokus flyttes til dokumentets brødtekst, i tabellen.

Formatere en tabel ved hjælp af en indbygget tabeltypografi

Hvis du vil lade Word Online gøre tabellen formatering for dig, skal du vælge en af dens indbyggede typografier for tabeller.

 1. Flytte til en vilkårlig celle i den tabel, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt + Windows-logoet fanen tast + J, T for at åbne DESIGN i TABELVÆRKTØJER. Du hører navnet på fanen.

 3. Tryk på TAB, indtil du høre "Flere typografier, knappen, skjules," for at gå til og udvide menuen Tabeltypografier, og tryk derefter på mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gå gennem typografierne. Oplæser læser detaljerne for hver typografi.

 5. Tryk på Enter for at vælge og anvende en indbygget tabeltypografi. Fokus flyttes til dokumentets brødtekst, i tabellen.

Føje alternativ tekst til en tabel

Føje alternativ tekst til den for at gøre en tabel, der er tilgængelige for et større publikum.

 1. Flytte til en vilkårlig celle i tabellen, du vil føje alternativ tekst.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten + J, L og derefter E. Åbner dialogboksen Alternativ tekst. Der er fokus i tekstfeltet Titel.

 3. Skriv en beskrivende titel for tabellen.

 4. Tryk på tasten Tab. Fokus flyttes til feltet Beskrivelse tekst.

 5. Skriv en beskrivelse af tabellen.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på Enter.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Flytte til en vilkårlig celle i den tabel, du vil slette.

 2. Hvis du vil slette hele tabellen, trykke på Alt + Windows-tasten + J, L og derefter D, T. Tabellen slettes, og fokus tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×