Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i Word 2016

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i Word 2016

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Du kan bruge Word 2016 med tastaturet og Oplæser, den integrerede skærmlæser i Windows, til at føje en tabel til dit dokument ved enten at angive dens dimensioner eller ved at vælge mellem en lang række foruddefinerede tabelformater.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt en tabel ved at angive dimensioner

Du kan angive dimensioner i en tabel, f.eks. antallet af kolonner og rækker samt deres højde og bredde. Word indsætter en grundlæggende gittertabel, som du kan bruge.

Bemærk!: For at gøre en tabel så handicapvenlig som muligt er det vigtigt at give tabellen en kolonneoverskrift.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Tryk på Alt+N, T og derefter I for at åbne dialogboksen Indsæt tabel.

 3. Tryk på Alt+C for at angive antallet af kolonner i tabellen, og skriv derefter antallet af kolonner.

 4. Tryk på Alt+R for at angive antallet af rækker, og skriv derefter det ønskede antal rækker.

 5. Hvis du vil bruge disse dimensioner igen i fremtiden, skal du trykke på Alt+S for at vælge indstillingen Husk dimensioner til nye tabeller.

 6. Du kan lukke dialogboksen Indsæt tabel ved at trykke på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter. Word føjer tabellen til dit dokument.

  Bemærk!: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du oprette en kolonneoverskrift.

 7. Hvis du vil oprette en kolonneoverskrift, skal du gå til tabellen i dit dokument og gå til en vilkårlig celle. Tryk på Alt+JT for at åbne fanen Design under Tabelværktøjer. Du kan høre navnet på fanen.

 8. Tryk på tabulatortasten for at gå til afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift, og markér det.

 9. Tryk på tasten Esc for at vende tilbage til brødteksten i dokumentet. Tryk på pil ned for at gå til brødteksten i tabellen.

 10. Gå til tabellen, og skriv oplysningerne i cellerne. Du kan høre, hvilken kolonne og række der aktuelt er markeret, og du kan høre, hvilke celler der er overskriftsceller.

Indsæt en tabel ved at vælge mellem indbyggede formater

Hvis du vil få Word klare formateringen for dig, skal du vælge et af dets ni indbyggede formater for tabeller.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Du kan vælge mellem indbyggede tabelformater, ved at trykke på Alt+N, T og derefter T for at åbne menuen Hurtige tabeller. Du kan gennemgå listen med ni indbyggede tabelformater.

 3. Brug pil ned og pil op til at gennemgå listen med tabelformater.

 4. Tryk på Enter for at vælge det ønskede tabelformat. Word indsætter den markerede tabel i dit dokument og flytter fokus til toppen af den indsatte tabel.

 5. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig mellem cellerne og skrive oplysningerne.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Åbn dokumentet, og gå derefter til den tabel, du vil slette. Når fokus er i tabellen, kan du høre bekræftelsen, f.eks. "I tabel 1." Når fokus flyttes ud af tabellen, kan du høre, at du har forladt tabellen.

 2. Gå til fanen Tabelværktøjer – Layout, tryk på Alt, og tryk derefter på J, L.

 3. Hvis du vil slette hele tabellen, skal du trykke på D, T. Tabellen slettes, og fokus flyttes tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje til Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Du kan bruge Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den integrerede skærmlæser i Mac OS, til at føje en tabel til dit dokument. Det kan du gøre enten ved at angive dens dimensioner, eller ved at vælge mellem flere foruddefinerede tabelformater. Det er også muligt at konvertere eksisterende tekst til en tabel.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i udskriftslayoutvisning. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Indsæt en tabel

Du kan angive dimensioner i en tabel med antallet af kolonner og rækker. Word 2016 for Mac indsætter derefter en basal gitter-type tabel til brug. Hvis du vil have Word 2016 for Mac til at klare formateringen for dig, skal du vælge et af dets indbyggede formater for tabeller.

Bemærk!: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du oprette en kolonneoverskrift.

Angiv tabeldimensioner

 1. Placer markøren i dokumentet på det sted, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. Tryk på Højre piletast én gang, for at gå til fanen Indsæt, og tryk på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulator, indtil du hører "Tabel, menuknap" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. For at angive antallet af kolonner i tabellen, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned, og tryk derefter på den Højre piletast indtil du hører tallet du ønsker.

 6. Hvis du vil angive antallet af rækker, skal du trykke på Piletast ned, indtil du hører det ønskede antal.

 7. Hvis du vil indsætte tabellen med den aktuelt markerede størrelse, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

  Word 2016 for Mac tilføjer tabellen til dokumentet, og flytter fokus til den øverste venstre celle. Word markerer også automatisk fanen Tabeldesign i værktøjslinjen.

 8. Hvis du vil kontrollere, at en kolonneoverskrift er konfigureret skal du trykke på F6, indtil du hører: "Tabeldesign,fane, valgt." Tryk derefter på Tabulatortasten, indtil du hører: "Kolonneoverskrift, afkrydsningsfelt, afkrydsningsfelt markeret." Hvis kolonneoverskriften ikke er markeret, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 9. Klik på F6, for at komme tilbage til dokumentet.

 10. Skriv oplysningerne i cellerne. Tryk på Tabulatortasten, for at flytte til den næste celle eller Shift+Tabulatortasten for at gå til den forrige celle. Hvis du trykker på tabulatortasten i den sidste celle, oprettes en ny tabelrække.

  Tip!: Du kan også navigere tabelceller ved at trykke på Control+Option+en piletast, i den retning du vil flytte.

Formatér en tabel ved hjælp af et indbygget format

 1. Opret en tabel, som beskrevet i Angiv tabeldimensioner og sørg for, at fokus er et sted i tabellen.

 2. Når du har indsat en tabel, så tryk på F6 indtil du hører "Tabeldesign, fane, valgt", og tryk derefter på Tabulatortasten indtil du hører: "Tabel-gitter, der er markeret, knap."

 3. Du kan vælge mellem de indbyggede tabelformater, ved at trykke på Højre piletast indtil du hører det format, du ønsker. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum, for at anvende det.

 4. Tryk på F6, for at vende tilbage til tabellen.

Tilføj kolonner eller rækker

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i tabellen og brug derefter Control+Option+Piletasterne, for at navigere i tabellen og finde det sted, hvor du vil tilføje en ny række eller kolonne.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Tabeldesign, fane, valgt" og tryk derefter på Højre piletast, indtil du hører: "Fanen, Sidelayout."

 3. Hvis du vil åbne fanen Layout, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører ét af følgende:

  • "Indsæt ovenfor, knap" tilføjer en række over den aktuelle række.

  • "Indsæt nedenfor, knap" tilføjer en række under den aktuelle række.

  • "Indsæt venstre, knap" tilføjer en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne.

  • "Indsæt højre, knap" tilføjer en kolonne til højre for den aktuelle kolonne.

 5. Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at indsætte det markerede element til tabellen.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i den tabel, du vil slette.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Tabeldesign, der er markeret,fanen" eller "Layout, der er markeret, fanen."

  Word husker, hvilken fane du sidst brugte når du arbejder med tabeller. Hvis du lander på fanen Tabeldesign, så tryk på Højre piletast én gang og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum, for at åbne fanen Layout.

 3. I fanen Layout skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Slet, menuknap". Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Slet tabel" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Rediger egenskaber for tabel

Ud over at bruge indbyggede formater, kan du ændre egenskaber for tabeller enkeltvis. Du kan f.eks, definere tekstjustering, rækkehøjde, kolonnebredde eller skrive alternativ tekst (alt tekst), for at gøre tabellen mere tilgængelig for skærmlæsere.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i den tabel, du vil redigere.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Tabeldesign, der er markeret,fanen" eller "Layout, der er markeret, fanen."

  Word husker, hvilken fane du sidst brugte når du arbejder med tabeller. Hvis du lander på fanen Tabeldesign, så tryk på Højre piletast én gang og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum, for at åbne fanen Layout.

 3. I fanen Layout skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Egenskaber". Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Menuen Tabelegenskaber har fem faner:

  • Tabel

  • Række

  • Kolonne

  • Celle

  • Alternativ tekst

  Brug Højre og Venstre piletast for at finde den fane du skal bruge. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at åbne den pågældende fane.

 5. Tryk på Tabulatortasten, for at gennemse indstillingerne på den markerede fane. VoiceOver fortæller dig, hvordan du kan få adgang til hver indstilling. F.eks, på fanen Tabel, kan du definere tekstjustering for hele tabellen.

 6. Du kan skifte til en anden fane, ved at trykke på Tabulatortasten indtil du hører navnet på den aktuelle fane igen. Brug derefter Højre og Venstre piletast til at finde den fane, du ønsker og tryk på Control+Option+Mellemrum.

 7. For at lukke Tabelegenskaber, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "OK, standard, knap". Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Hvis du ikke har ændret noget, eller hvis du ikke vil gemme ændringerne, skal du trykke på Esc for at afslutte menuen.

  Fokus vender tilbage til knappen Egenskaber.

 8. Tryk på F6, for at vende tilbage til tabellen.

Konvertere tekst til en tabel

Du kan oprette en tabel, ved at konvertere normal tekst til en tabel. Hvis du f.eks har noget tekst, der var en tabel i et andet program, men har mistet sin formatering, da den blev kopieret til Word 2016 for Mac.

 1. Markér den tekst, du vil konvertere.

  Bemærk!: Du får de bedste resultater, ved at separere teksten kolonner der er adskilt med Tabulatortasten, og rækker der er adskilt med Enter.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. Tryk på Højre piletast én gang, for at gå til fanen Indsæt, og tryk på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulator, indtil du hører "Tabel, menuknap" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Konvertér tekst til en tabel," og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

  Menuen Konvertér tekst til tabel åbnes.

 6. Brug Piletasterne højre og venstre til at gennemse indstillingerne i menuen. Word giver dig antallet af kolonner og rækker, der passer bedst til den markerede tekst, men du kan redigere værdierne enkeltvis. VoiceOver fortæller dig, hvordan du kan få adgang til hver indstilling.

 7. For at lukke menuen Konvertér tekst til tabel skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen OK standard". Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Hvis du ikke har ændret noget, eller hvis du ikke vil gemme ændringerne, skal du trykke på Esc for at afslutte menuen.

  Fokus vender tilbage til værktøjslinjen.

 8. Tryk på F6, for at vende tilbage til dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×