Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Excel 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at tilrettelægge data i en tabel med henblik på hurtig analyse.

Du kan hurtigt indsætte en tabel i standardtabeltypografien, eller du kan formatere dine data som en tabel i en typografi efter eget valg. Du kan sortere og filtrere data og forenkle beregninger ved hjælp af beregnede kolonner og samlede rækker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Oprette tabeller i en database

 1. Markér de celler i et regneark, som du vil medtage i tabellen. Cellerne kan være tomme eller indeholde data.

 2. Tryk på Ctrl+T (eller Ctrl+L). Dialogboksen Opret tabel åbnes, og du kan høre "Dialogboksen Opret tabel." (I Oplæser kan du høre "Vinduet Opret tabel.")

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du når afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

  Vigtigt!: Tabeloverskrifter er meget vigtige for handicapvenligheden. Skærmlæsere bruger oplysningerne i overskrifterne til navigation, og beskrivende kolonneoverskrifter kan hjælpe læserne med at forstå dataene.

  • Hvis det markerede celleområde indeholder data, som du vil have vist som tabeloverskrifter, skal du markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil bruge de standardnavne, Excel angiver (f.eks. Kolonne 1, Kolonne 2 osv.), skal du undlade at markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil ændre standardnavnene, skal du markere teksten i en kolonneoverskrift og skrive det ønskede navn.

 4. Du kan lukke dialogboksen Opret tabel og vende tilbage til regnearket ved at trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK, og derefter trykke på Enter.

Tastaturgenveje for tabeller

Her er en praktisk reference til tastaturgenveje, der gælder for tabeller i Excel 2016.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en tabel i standardtypografien

Ctrl+T eller Ctrl+L

Formatere data som en tabel Indsætte en række ovenfor

Alt+H, T

Indsætte en række ovenfor

Alt+H+I, A

Indsætte en kolonne til venstre

Alt+H+I, L

Slette en eller flere rækker

Alt+H+D, L

Slette en eller flere kolonner

Alt+H+D, M

Åbne fanen Design

F10, J+T

Rydde eller markere tabeloverskrifter

F10, J+T og derefter O

Åbne en genvejsmenu

Skift+F10 eller konteksttasten i Windows

Føj en række eller en kolonne til en tabel

 1. Markér rækken over den række, hvor du vil indsætte en eller flere tomme rækker eller markér kolonnen til venstre for den kolonne, hvor du vil indsætte en eller flere tomme kolonner.

 2. Tryk på Alt+H+I. Menuen Indsæt åbnes, og du hører "Menu, Indsæt celler." (I Oplæser kan du høre "Vinduet Excel, Indsæt celler.")

  • Tryk på A for at indsætte en række over markeringen.

  • Tryk på L for at indsætte en kolonne til venstre for markeringen.

Slet en række eller en kolonne fra en tabel

 1. Markér en eller flere rækker eller kolonner, som du vil slette.

 2. Tryk på Alt+H+D. Menuen Slet åbnes, og du hører "Menu, Slet celler." (I Oplæser kan du høre "Slet elementer, menupunkt, menu.")

  • Tryk på L for at slette de markerede rækker.

  • Tryk på M for at slette de markerede kolonner.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en projektmappe i Excel 2016

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje og funktionstaster til Excel til Windows

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Brug Excel til Android sammen med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at indsætte og redigere en tabel. Gør dine tabeller mere handicapvenlige ved at tilføje titler eller fremhæve dele af tabellerne med forskellige farver. Du kan udvide tabellerne med nye rækker og kolonner, eller du kan vise dataene som et søjlediagram.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • For touchfunktioner i Excel til Android skal du gå til Touchvejledning til Excel til Android

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Hjælp til handicappede i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Gå til fanemenuen

Gå til fanemenuen for at få adgang til indstillinger for redigering af dit regneark.

 1. Stryg først opad og derefter nedad for at gå væk fra en markering i et regneark og til det første element på skærmen. Du kan høre projektmappens titel.

  Tip!: Hvis du har genvejsmenuen åben oven på regnearket, skal du trykke på et vilkårligt sted på skærmen med to fingre for at gå væk fra menuen .

 2. Stryg til højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger." Dobbelttryk derefter på skærmen med én finger. Du hører: "Fanemenu, Hjem markeret." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Fanen Hjem er valgt."

 3. Stryg mod venstre eller højre, indtil du hører den fane, du vil markere, f.eks: "Indsæt fane." Dobbelttryk derefter på skærmen. Båndet Indsæt åbnes.

  Bemærk!: Fanerne Tabel, Billede, Figur og Diagram bliver kun tilgængelige, når objektet er markeret i regnearket.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den indstilling, du vil markere, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Gå til en tabel i dit regneark

 1. Stryg til venstre eller højre med en finger, indtil du hører: "Angiver tabel <tabeloplysninger og placering af fokus>."

 2. Stryg til venstre eller højre med én finger, indtil du hører placeringen i den ønskede tabel. Dobbelttryk derefter på skærmen. Fanen Tabel åbnes.

  Tip!: Du kan også gå til fanen Tabel som beskrevet i Gå til fanemenuen.

Indsæt en tabel

Tilføj en tabel for at præsentere dine data på effektiv og systematisk vis. Du kan indsætte en tabel i et tomt regneark og angive dine data. Alternativt kan du hurtigt oprette en tabel med data i din eksisterende celleklynge.

 1. Stryg til venstre eller højre i dit Excel til Android-regneark, indtil du hører: "Ark <arkets navn>." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du kan høre det aktuelle fokus på det ark, der er beskrevet i kolonner og rækker.

 2. Gå til den celle, hvor du vil indsætte en tabel, ved at trække en finger hen over skærmen. Du hører den aktuelle placering. Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip!: Du kan udvide markeringen fra en enkelt celle til flere celler og indsætte en større tabel ved at placere to fingre på skærmen og lade dem glide fra hinanden i den retning, hvor du vil udvide dit valg. Du kan høre det markerede område fra den første celle øverst til venstre til den sidste celle i bunden til højre.

 3. Gå til fanen Indsæt som beskrevet i Gå til fanemenuen.

 4. Stryg til højre i fanen Indsæt, indtil du hører: "Knappen Tabel." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Ikke markeret, tabellen indeholder overskrifter, afkrydsningsfelt." Hvis tabellen indeholder overskrifter, skal du stryge mod venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, tabellen indeholder overskrifter, afkrydsningsfelt." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Markeret."

 5. Tryk et vilkårligt sted på skærmen med to fingre for at gå væk fra afkrydsningsfeltet.

Tilføj en alternativ teksttitel til en tabel

Hvis du vil gøre dine tabeller i Excel til Android tilgængelige for alle læsere, kan du tilføje en kort og beskrivende titel til tabellen og selv skrive en mere omfattende tekst for at beskrive tabellen i detaljer.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark. Fokus kan være på et vilkårligt sted i tabellen.

 2. Stryg til venstre eller højre på fanen Tabel, indtil du hører: "Menuen Alternativ tekst." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Alternativ tekst."

 3. Stryg til venstre eller højre i menuen Alternativ tekst, indtil du hører: "Redigeringsfelt til titel." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Viser <tastatursprog> tastatur." Skriv en kort titel for tabellen.

 4. Du kan skrive en beskrivelse til en tabel ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Redigeringsfelt til beskrivelse." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Viser <tastatursprog> tastatur."

 5. Gå tilbage til det aktive ark ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Ark <arknummer, arkoplysninger>, valgt." Dobbeltklik på skærmen for at aktivere arket.

Føj en række eller en kolonne til en tabel

Du kan nemt udvide tabellen ved at tilføje rækker over eller under eller kolonner til venstre eller højre for den aktuelle markering i en tabel.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark.

 2. På fanen Tabel kan du tilføje rækker eller kolonner:

  • Du kan indsætte en række over den aktuelle markering ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Indsæt over knappen." Dobbelttryk derefter på skærmen

  • Du kan indsætte en række under den aktuelle markering ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Indsæt under knappen." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Du kan indsætte en kolonne til venstre for den aktuelle markering ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Indsæt venstre knap". Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Du kan indsætte en kolonne til højre for den aktuelle markering ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Indsæt højre knap". Dobbelttryk derefter på skærmen.

Slet en række eller en kolonne fra en tabel

Du kan hurtigt slette hele overflødige rækker eller kolonner fra tabellen.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark.

 2. På fanen Tabel kan du gøre et af følgende:

  • Stryg til venstre eller højre for at slette rækker, indtil du hører: "Slet rækker." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Stryg til venstre eller højre for at slette kolonner, indtil du hører: "Slet kolonner." Dobbelttryk derefter på skærmen.

Fremhæv data i din tabel

Du kan fremhæve dataene i tabellen ved at tilføje farve i skiftende rækker eller kolonner eller fremhæve kun første eller sidste kolonne. Du kan også hurtigt peppe dine tabeller op ved at tilføje foruddefinerede typografier.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark.

 2. I fanen Tabel kan du gøre et af følgende for alternative rækker eller kolonner:

  • Stryg til venstre eller højre for at føje farve til alternative rækker, indtil du hører: "Stribede rækker skift, ikke markeret." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Stryg til venstre eller højre for at føje farve til alternative kolonner, indtil du hører: "Stribede kolonner skift, ikke markeret." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Du kan tilføje eller ændre en foruddefineret typografi til en stribet række eller kolonne ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Menuen Tabeltypografier." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Tabeltypografier." På listen skal du stryge mod venstre eller højre. Du hører en beskrivelse af typografien. Du kan vælge en typografi ved at dobbelttrykke på skærmen.

 3. I fanen Tabel kan du gøre et af følgende for den første eller sidste række:

  • Du kan føje farve til den første kolonne ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Første kolonne, ikke markeret." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Du kan føje farve til den sidste kolonne ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Sidste kolonne, ikke markeret." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Du kan tilføje eller ændre en foruddefineret typografi til den første eller sidste kolonne i tabellen ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Menuen Tabeltypografier." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Tabeltypografier." På listen skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører "Mellem" eller "Mørk". Stryg til venstre eller højre i typografien Medium, indtil du hører: "Lysegrå, medium tabeltypografi, otte listeelement." Denne og de følgende 13 typografier kan anvendes på den første række/sidste kolonner. Stryg til venstre eller højre i typografien Mørk, indtil du hører: "Mørkegrå, mørk tabeltypografi, et listeelement." Denne og de følgende seks typografier kan anvendes til første eller sidste kolonne. Du kan vælge den typografi, der skal anvendes, ved at dobbelttrykke på skærmen.

Vise dine data i et diagram

Du kan vise dataene i din tabel i diagramformat.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark.

 2. Du kan vælge de tabelceller, du vil bruge i diagrammet, ved at placere to fingre på skærmen og lade dem glide fra hinanden, indtil du hører den ønskede valgmulighed.

 3. Gå til fanen Indsæt som beskrevet i Gå til fanemenuen.

 4. I båndet Indsæt skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Menuen Diagram." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Diagram."

 5. I menuen Diagram skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører den fane, du vil markere, f.eks: "Cirkelmenu." Dobbelttryk på skærmen. Du kan høre navnet på den valgte diagramtype, f.eks: "Cirkel." Diagramtypelisten åbnes.

 6. I diagramtypelisten kan du stryge til venstre eller højre for at gennemgå listen. Du hører listeelementnavnene, f.eks: "3D-cirkel, listeelement." Du kan vælge en diagramtype ved at dobbelttrykke på skærmen. Diagrammet genereres i regnearket.

Se også

Brug af en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser sammen med Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×