Brug en skærmlæser til at indsætte en signatur i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte en signatur i Outlook

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Finde personer, der ikke bruger en skærmlæser, oprette og tilføje en signatur til meddelelser (i Windows) eller Opret og Indsæt en signatur i Outlook til Mac.

Brug Outlook 2016 med tastaturet og en skærmlæser, som JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at tilføje en signatur. Signaturen vises automatisk i bunden af nye mails, herunder dine svar og mails du frem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i PowerPoint Online for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du se Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Opret en signatur

Du behøver ikke bruge den samme signatur til alle formål. Du kan bruge forskellige signaturer til hver type mail, du sender. En virksomhedssignatur kan f.eks. omfatte dit navn, din stilling og dine kontaktoplysninger, mens din private signatur blot kan indeholde et kælenavn og et billede.

 1. Tryk på Alt + F, t i Outlook Vinduet Indstillinger for Outlook åbnes, og du høre "Indstillinger for Outlook".

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Mail."

 3. Tryk på Alt + N, Angiv. Dialogboksen signaturer og brevpapir åbnes, og du høre: "signaturer og brevpapir dialogboksen. Siden mailsignatur." I Oplæser som, du høre: "signaturer og brevpapir. OK knappen."

 4. Hvis du vil oprette en ny signatur, skal du trykke på Alt + N, Enter. Dialogboksen Ny signatur åbnes, og du høre: "dialogboksen ny signatur. Skriv et navn til denne signatur". I Oplæser som, høre du "ny signatur. Skriv et navn til denne signatur".

 5. Skriv et navn til signaturen. Tryk derefter på tabulatortasten for at gå til knappen OK, og tryk på Enter.

  Tip!: Giv signaturer beskrivende navne, f.eks. "lukning af virksomhed." Et godt navn kan hjælpe dig med at finde den ønskede signatur i fremtiden.

 6. Fokus flyttes tilbage til dialogboksen Signaturer og brevpapir i feltet Vælg signatur, der skal redigeres.

 7. Hvis du bruger Outlook til flere mailkonti, skal du vælge den konto, der skal bruge denne signatur.

  • Hvis du vil ændre til feltet mail-konto, skal du trykke på Alt + A. Du hører "E-mail-konto kolon kombinationsfelt" og navnet på den markerede signatur. I Oplæser som, høre du kun navnet på den markerede signatur.

  • Brug pil op eller pil ned til at gennemse listen, indtil du hører den konto, du vil vælge. Tryk derefter på Enter.

 8. For at vælge den signatur, du vil automatisk blive tilføjet til alle nye e-mails, skal du trykke på Alt + M for at gå til rullelisten Nye meddelelser. Du hører: "signaturer og brevpapir dialogboksen. Hvis du vil ændre markerede, skal du bruge piletasterne." Brug pil op eller pil ned til at flytte til den signatur, du vil, og tryk derefter på Enter.

 9. Til at vælge den signatur, du vil blive tilføjet automatisk (automatisk log) når du besvarer eller videresender meddelelser, skal du trykke på Alt + F for at gå til rullelisten Svar/videresendelser. Du hører: "signaturer og brevpapir dialogboksen. Hvis du vil ændre markerede, skal du bruge piletasterne." I Oplæser som, høre du den signatur, der er markeret. Brug piletasterne til at flytte til den signatur, du vil, og tryk derefter på Enter.

 10. Hvis du vil åbne boksen Rediger signatur og tilføje signaturteksten, skal du trykke på Alt+T og derefter trykke på Tab, indtil du kan høre: "Ikke tilgængeligt uden for en åben meddelelse." I Oplæser kan du høre "Rediger signatur. Redigering af tekst." Der er fokus på feltet Signatur.

 11. Skriv signaturteksten.

  Tip!: Ud over tekst, kan du også tilføje et billede i feltet signatur som et logo eller et billede af din håndskrevne signatur. Tilføje et billede, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre "billeder... knappen" (i Oplæser du høre "Knappen billeder"), og tryk derefter på Enter. Vinduet Indsæt billede dialogboksen åbnes, hvor du kan søge billedet ønskede. Når billedet du vil, kan du trykke på Enter.

 12. Brug Tab til at gå til knappen OK. Tryk derefter på Enter for at lukke feltet Signaturer.

 13. Hvis du vil lukke vinduet Indstillinger for Outlook, skal du bruge Tab til at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

  Fokus flyttes tilbage til det sted, hvor du startede.

Tastaturgenveje til formatering af signaturer

Her er nogle tastaturgenveje, som du kan bruge til at formatere en mailsignatur:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Anvende fed formatering

Ctrl+F

Anvende understreget formatering

Ctrl+U

Fjerne tekstformatering

Ctrl+mellemrum

Skifte skrifttype

Alt+T

Juster til venstre

Ctrl+L

Centrere tekst

Ctrl+C

Juster til højre

Ctrl+R

Indsæt din signatur

 1. Mens du skriver din meddelelse i Outlook, skal du trykke på Alt+N for at gå til fanen Indsæt og derefter på AS for at åbne indstillingen Signatur.

 2. Hvis der kun er én tilgængelig signatur, og du gerne vil tilføje denne, skal du trykke på Enter. Hvis du har flere signaturer, skal du trykke på pil ned for at vælge mellem signaturerne. Skærmlæseren læser signaturerne højt, efterhånden som du flytter rundt. Tryk på Enter, når du er ved den, du vil bruge.

  Signaturen føjes til meddelelsen, og fokus rettes tilbage på meddelelsen.

Angiv en standardsignatur

 1. I Outlook skal du trykke på Alt + F, T. Vinduet Indstillinger for Outlook åbnes.

 2. Om nødvendigt skal du trykke på pil ned eller pil op, indtil du hører: "Mail." Tryk på Alt+N. Skærmlæseren meddeler: "Signaturer, knap." Tryk på Enter. Dialogboksen Signaturer og brevpapir åbnes.

 3. Hvis du har flere mailkonti i brug, skal du trykke på Alt+A for at gå til listen Mailkonto. Brug piletasterne til at navigere på listen, og tryk på Enter, når du er på den konto, som du vil angive signaturer til.

 4. Hvis du vil føje en standardsignatur til nye meddelelser, du skriver med denne konto, skal du trykke på Alt+M for at gå til listen Nye meddelelser. Du hører den aktuelle markering. Brug pil op eller ned til at gå til den ønskede signatur, og tryk på Enter.

 5. Hvis du vil føje en standardsignatur til meddelelser, du besvarer eller videresender, skal du trykke på Alt+F for at gå til listen Svar/videresendelser. Du hører den aktuelle markering. Brug pil op eller ned til at gå til den ønskede signatur, og tryk på Enter.

 6. Gem ændringerne ved at trykke på Tab, indtil du hører "Knappen OK", og tryk på Enter. Dialogboksen Signaturer og brevpapir lukkes, og du vender tilbage til vinduet Indstillinger for Outlook. Tryk på Esc for at lukke vinduet og vende tilbage til indbakken.

Fjerne en standardsignatur

 1. Hvis du bruger Outlook til flere e-mail-konti, skal du i dialogboksen signaturer og brevpapir, Vælg den e-mail-konto, der indeholder signaturen du vil slette.

 2. For at gå til feltet Vælg signatur til at redigere, tryk på TAB eller Skift + Tab, indtil du høre "Vælg signatur til at redigere," efterfulgt af navnet på den aktuelt markerede signatur.

 3. Markér en signatur, brug pil op eller ned piletasterne, indtil du høre den ønskede signatur.

 4. Hvis du vil slette en signatur, skal du trykke på Alt + D. Et meddelelsesvindue åbnes, og du høre: "Ja knappen". Tryk på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

I Outlook 2016 til Mac kan du tilføje en signatur ved hjælp af et tastatur og VoiceOver samt den indbyggede skærmlæser i Mac OS. Du kan indstille signaturen til at blive vist automatisk i bunden af nye mails, svar og videresendte mails.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook til Mac for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Opret en signatur

Du behøver ikke bruge den samme signatur til alle formål. Du kan bruge forskellige signaturer til hver type mail, du sender. En virksomhedssignatur kan f.eks. omfatte dit navn, din stilling og dine kontaktoplysninger, mens din private signatur blot kan indeholde et kælenavn og et billede.

 1. Hvis du vil gå til menulinjen i Outlook, skal du trykke på Ctrl+Option+M.

 2. Tryk på højre piletast én gang. Du hører: "Outlook." Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører "Indstillinger, ellipse." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 4. Dialogboksen Indstillinger i Outlook åbnes. Tryk på Tab gentagne gange, indtil du hører: "Signaturer, knap." Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. Dialogboksen Signaturer åbnes. Tryk på Tab gentagne gange, indtil du hører: "Tilføj signatur, knap." Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum.

 6. Flytter fokus til feltet signatur, og du kan skrive tekst på signatur.

  Tip!: Ud over tekst, kan du også tilføje et billede i feltet signatur som et logo eller et billede af din håndskrevne signatur. Kopiere den fra en mappe eller et skrivebord for at tilføje et billede, og Placer det sted, hvor der skal vises i signaturfeltet.

 7. For at give signaturen et beskrivende navn skal du trykke på Skift+Tab gentagne gange, indtil du hører: "Ikke-navngivet, indhold markeret, rediger tekst." Du er i feltet Signaturnavn, hvor du kan skrive det nye navn.

 8. Tryk på Skift+Tab gentagne gange, indtil du hører VoiceOver sige din mailkonto.

  Hvis du bruger Outlook til flere mailkonti, skal du vælge den konto, der skal bruge denne signatur som standard. Hvis du vil åbne listen over konti, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Brug pil op eller pil ned til at gennemse listen, indtil du hører den ønskede konto. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 9. For automatisk at medtage denne signatur i alle nye meddelelser, du opretter, og sende fra denne mailkonto skal du trykke på Tab én gang. Fokus er på listen Nye meddelelser. Som standard er indstillingen Ingen markeret. VoiceOver meddeler: "Ingen, pop op-knap."

 10. Hvis du vil åbne listen over indstillinger, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Tryk på pil ned for at gå til signaturen. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum, når du hører den pågældende signatur.

 11. Hvis du vil medtage automatisk signatur til alle meddelelserne du besvare og videresende, tryk på Tab for én gang. Der er fokus på listen Svar/videresendelser. Indstillingen ingen er som standard markeret. VoiceOver læser: "Ingen, pop op-knappen."

 12. Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Tryk på pil ned for at gå til signaturen. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum, når du hører den pågældende signatur.

 13. Tryk på Command+W for at lukke dialogboksen Signaturer og vende tilbage til det sted, hvor du startede.

Indsæt din signatur

 1. Mens du opretter en mail i Outlook, skal du trykke på Skift+Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Signatur, menuknap." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 2. Undermenuen Signaturer åbnes. Tryk på pil ned eller pil op for at flytte gennem punkterne på listen. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum, når du hører den signatur, du vil bruge.

  Signaturen føjes til meddelelsen. Fokus forbliver på knappen Signatur på båndet. Tryk flere gange på tabulatortasten for at flytte fokus til meddelelsesteksten.

Angiv en standardsignatur

 1. Hvis du vil gå til menulinjen i Outlook, skal du trykke på Ctrl+Option+M.

 2. Tryk på højre piletast én gang. Du hører: "Outlook." Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører "Indstillinger, ellipse." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 4. Dialogboksen Indstillinger i Outlook åbnes. Tryk på Tab gentagne gange, indtil du hører: "Signaturer, knap." Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. Dialogboksen Signaturer åbnes. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører VoiceOver sige din mailkonto.

 6. Hvis du har flere mailkonti i Outlook, skal du vælge den konto, der skal bruge denne signatur. Hvis du vil åbne listen over konti, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Brug pil op eller pil ned til at gennemse listen, indtil du hører den ønskede konto. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 7. Hvis du vil føje en standardsignatur til nye meddelelser, du skriver med denne konto, skal du trykke på Tab én gang for at gå til listen Nye meddelelser. Du hører den aktuelle markering. Hvis du vil åbne listen over indstillinger, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Brug pil op eller ned til at gå til den ønskede signatur, og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge den.

 8. Hvis du vil føje en standardsignatur til meddelelser, du besvarer eller videresender, skal du trykke én gang på Tab for at gå til listen Svar/videresendelser. Du hører den aktuelle markering. Hvis du vil åbne listen over indstillinger, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Brug pil op eller ned til at gå til den ønskede signatur, og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge den.

 9. Tryk på Command+W for at gemme dine ændringer og lukke dialogboksen Signaturer.

Fjerne en standardsignatur

 1. For at gå til listen navn på signatur, tryk på TAB eller Skift + Tab, indtil du høre "Vælg signatur tabellen med navne," efterfulgt af navnet på den aktuelt markerede signatur.

 2. Markér en signatur, brug pil op eller ned piletasterne, indtil du høre den ønskede signatur.

 3. Hvis du vil slette en signatur, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Markerede signaturer knappen Slet", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum. Der åbnes en meddelelse.

 4. Tryk på Tab for én gang. Du hører: "Slet standardknap". Tryk på CTRL + ALT + mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Du kan tilføje en signatur med VoiceOver i Outlook til iOS, de indbyggede iOS skærmlæser. Du kan angive signaturen, der skal vises automatisk i bunden af nye mails, svar og mails, du videresender.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

Som standard vises meddelelsen "Få Outlook til iOS" i slutningen af din mail som din signatur. I stedet for få standardmeddelelsen, kan du oprette en personlig signatur til alle dine meddelelser.

 1. Fra din Indbakke, og gå til menuen Indstillinger skal du stryge mod venstre, indtil du høre "Vis navigationsruden, knappen" Dobbelttryk på skærmen, stryge højre, indtil du høre "Indstillinger, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. I menuen Indstillinger skal du stryge til højre, indtil du høre "Signatur < aktuelle signatur > knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen signatur åbnes.

 3. Hvis du vil oprette en signatur, skal du stryge højre, indtil du høre "< aktuelle signatur > tekstfelt," Dobbelttryk på skærmen, og rediger den aktuelle signatur ved hjælp af den skærmtastaturet.

  Bemærk!: Stryg til højre, indtil du høre for at gå til tastaturet, et tastatur element.

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 4. Når du har oprettet den nye signatur, hvis du vil lukke menuen signatur stryg til venstre, indtil du høre "Indstillinger", tilbage-knappen, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Hvis du ikke vil have nogen signatur i slutningen af dine mails, skal du blot slette signaturteksten i menuen signatur.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Du kan tilføje en signatur ved hjælp af TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren i Outlook til Android. Du kan angive signaturen, der skal vises automatisk i bunden af nye mails, svar og mails, du videresender.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

Som standard vises meddelelsen "Få Outlook til Android" i slutningen af din mail som din signatur. I stedet for få standardmeddelelsen, kan du oprette en personlig signatur til alle dine meddelelser.

 1. Fra din Indbakke, for at gå til menuen Indstillinger, stryg mod venstre indtil du "Åbn navigation skuffe, knappen" Dobbelttryk på skærmen, stryge højre, indtil du høre "Indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. I menuen Indstillinger stryg højre, indtil du høre "Ændre standardsignatur, standardsignatur er < aktuelle signatur >", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen signatur åbnes, og flytter fokus til feltet signatur tekst.

 3. Rediger den aktuelle signatur med den skærmtastaturet.

  Tip!: Du kan finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. TalkBack læser elementerne højt, når du lander på dem. Hvis du vil vælge et element, skal du løfte fingeren, når den er over elementet. Afhængigt af dine enhedsindstillinger vil du muligvis skulle dobbelttrykke på skærmen for at indsætte tegnet.

 4. Når du har skrevet den nye signatur, stryge mod venstre, indtil du høre "Gem", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen signatur lukkes, og flytter fokus til Indstillinger.

  Bemærk!: Hvis du ikke vil have nogen signatur i slutningen af dine mails, skal du blot slette signaturteksten i menuen signatur.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

I Outlook, kan du tilføje en signatur, ved brug af Oplæser, indbyggede skærmlæseren til Windows. Du kan angive signaturen, der skal vises automatisk i bunden af nye mails, svar og mails, du videresender.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

Som standard vises meddelelsen "Sendt fra min telefon med Windows 10" i slutningen af din mail som din signatur. I stedet for få standardmeddelelsen, kan du oprette en personlig signatur til alle dine meddelelser.

 1. Fra din Indbakke, for at gå til menuen Indstillinger, stryge højre indtil du "Flere indstillinger, knappen skjult," Dobbelttryk på skærmen, stryge højre, indtil du høre "Knappen Indstillinger" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. I menuen Indstillinger skal du stryge til højre, indtil du høre "Signatur knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen signatur åbnes.

 3. Hvis du vil redigere den aktuelle signatur, stryg til højre, indtil du høre "Signatur, redigerbar tekst, < aktuelle signatur >", dobbelttryk på skærmen, og skriv den nye signatur ved hjælp af den skærmtastaturet.

  Bemærk!: Stryg til højre, indtil du høre for at gå til tastaturet, et tastatur element.

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placere en finger på skærmen for at udforske, og træk den rundt. Oplæser læser elementerne, som du lander på dem. Hvis du vil markere et element, flytte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 4. Når du har skrevet den nye signatur, Placer en finger på skærmen, og træk den omkring nederst til venstre på skærmen, indtil du høre "Tilbage, knappen skjult", og Dobbelttryk på skærmen. Den Skærmtastatur lukkes.

  Bemærk!: Hvis du ikke vil have nogen signatur i slutningen af dine mails i menuen signatur, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "På Brug en mailsignatur, skifte," og Dobbelttryk på skærmen for at deaktivere signaturen. Du hører: "Fra ved at bruge en mailsignatur, skifte."

 5. Lukke menuen signatur, stryg til højre, indtil du høre "Tilbage, knappen skjult" og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Lukke menuen Indstillinger, og gå tilbage til din Indbakke, stryg mod højre, indtil du høre "Tilbage, knappen skjult", og Dobbelttryk på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

I Outlook Web App, kan du tilføje en signatur, ved brug af Oplæser, indbyggede skærmlæseren til Windows. Du kan angive signaturen, der skal vises automatisk i bunden af nye mails, svar og mails, du videresender i Mail.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook på internettet for at få vist tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook Web App, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Fordi Outlook Web App kører fra din browser, er tastaturets genveje anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. For eksempel bruger man Ctrl + F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook Web App.

I dette emne

Opret en signatur

 1. I Mail, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre "Appstarteren" Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Åbn menuen til at få adgang til personlige indstillinger og indstillinger for", og tryk derefter på Enter. Menuen Indstillinger for Mail kontekst åbnes, og du høre: "Genvejsmenu".

  Bemærk!: Hvis du bruger en arbejds- eller skolekonto-konto, kan trinnene være en smule anderledes.

 2. Tryk på pil ned for at åbne menuen Indstillinger, indtil du høre "menupunkt, indstillinger for" og derefter trykke på Enter.

 3. I menuen Indstillinger, trykke på TAB, indtil du høre "Indstillinger", Mail, skal du trykke på pil ned, indtil du høre "E-mail-signatur", og tryk derefter på Enter. Menuen E-mail-signatur åbnes.

 4. Tryk på TAB for at gå til feltet signatur tekst, indtil du høre "Redigering." Skriv den signatur, du vil bruge.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil din signatur skal vises automatisk nederst i alle nye meddelelser, tryk på TAB eller Skift + Tab, indtil du høre "Afkrydsning, Medtag automatisk min signatur i de meddelelser, jeg sender, afkrydsningsfelt" og derefter trykke på Enter.

  • Hvis du vil din signatur skal vises automatisk nederst i alle svar og videresendelser, tryk på TAB eller Skift + Tab, indtil du høre "afkrydsning, Medtag automatisk min signatur i de meddelelser, jeg videresende eller svare til afkrydsningsfelt" og derefter trykke på Enter.

  Tip!: Hvis du ikke vælger nogen af disse indstillinger, kan du tilføje din signatur i alle nye meddelelser, du vil også manuelt. Se for at få mere for at vide, at indsætte din signatur.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Gem", og tryk derefter på Enter.

 7. For at lukke menuen Indstillinger, og gå tilbage til Mail, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Tilbage", og tryk derefter på Enter.

Indsæt din signatur

Hvis du har oprettet en signatur, men ikke har valgt automatisk tilføjelse til udgående meddelelser, kan du tilføje den manuelt i bestemte meddelelser.

 1. Mens du skriver en meddelelse i Outlook, Placer markøren, hvor du vil indsætte din signatur.

 2. Tryk på TAB, indtil du høre: "flere handlinger, knappen skjult." Tryk derefter på mellemrum for at åbne genvejsmenuen.

 3. Indsætte signaturen, skal du trykke på pil op, indtil du høre "Menuen elementet, Indsæt signatur", og tryk på Enter.

 4. Signaturen føjes til meddelelsen, og flytter fokus til e-mail-meddelelsens brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook på internettet

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×