Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project

Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Project med tastaturet og en skærmlæser til at læse og redigere både lokale og Project Online projekter. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn et nyligt anvendt projekt

Når du starter Project, åbnes en liste over senest åbnede projekter og project-skabeloner.

 1. Tryk på tasten Tab to gange for at flytte til listen seneste projekter. Du kan høre "Seneste," efterfulgt af navnet på det første projekt på listen.

 2. Tryk på ned og op piletasterne for at flytte på listen over seneste projekter. Når du høre navnet på det projekt, du vil åbne, skal du trykke på Enter.

Arbejd med Project Online

Det er nemt at arbejde på et delt projekt med dine kollegaer, når du har adgang til Project Online.

Opret en Project Online-konto

 1. Tryk på Alt+F, I, og tryk derefter på N for at åbne dialogboksen Project Web App-konti.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Tilføj knappen", og tryk derefter på mellemrum. Dialogboksen Egenskaber for konto åbnes.

 3. Du hører: "kontonavn redigering." Med JAWS, du høre: "Egenskaber for konto". Skriv et navn til kontoen, og tryk derefter på tasten Tab.

 4. Skriv eller Indsæt fuldført server URL-adressen. Hvis du ikke kender URL-adressen på den server, kan du kontakte serveradministratoren.

  Bemærk!: URL-adressen skal starte med http:// eller https:// og indeholde mindre end 129 tegn. Hvis du bruger indstillingen mindre sikker http://Project beder dig om at bekræfte URL-adressen.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

 6. Tryk på Skift + Tab for at bekræfte, at du har tilstanden Vælg en konto, der er valgt, indtil du høre: "Markeret, Vælg en konto". Hvis du hører "Markeret, Brug min standardkonto", skal du trykke på pil ned for én gang.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

 8. Tryk på Esc for at vende tilbage til den primære visning af Project.

 9. For at starte med den nye konto skal du lukke og genstarte Project. For at se, hvordan du logger på kontoen, du referere til at logge på din Project Online-konto.

Log på din Project Online-konto

Du kun skal logge på din Project Online konto én gang. Project husker dine legitimationsoplysninger.

 1. Når du starter Project efter oprettelse af en Project Online-konto, kan du høre: "Logon, profil, Computer". Tryk på pil ned, indtil du høre navnet på den konto, der er online.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

 3. Når du bruger en online konto for første gang, kan du høre: "Log på". Skriv din mailadresse.

 4. Tryk på Tab, indtil du hører "Fokus på knappen Næste", og tryk så på Enter.

 5. Du hører: "Log Skriv adgangskoden til din konto, i." Skriv adgangskoden.

 6. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Logge på knappen", og tryk derefter på Enter. Når du hører "Tomt projekt knappen", du ved, at den logonprocessen er færdig.

Åbn et projekt fra Project Online

Når du har logget på én gang, kan du åbne onlineprojekter lige så nemt, som hvis de var gemt på din egen computer. Hvis du vil lære, hvordan du logger på en onlinekonto, skal du se Log på din Project Online-konto.

 1. Når du starter Project, kan du høre: "Logon, profil, Computer". Tryk på pil ned, indtil du høre navnet på den online konto, du vil bruge.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på TAB, indtil du høre "åbner andre projekter, hyperlink," og derefter trykke på Enter. Du hører: "seneste projekter, liste, der er opdateret."

  Tip!: Ovenstående gælder, når du lige har åbnet Project. Hvis du vil åbne et projekt, der er online senere, skal du trykke på Alt + F, O, Y og 1, og derefter fortsætte fra trin 3.

 4. Tryk på Tab, indtil du hører "Faneelementet Seneste", og tryk derefter på pil op eller pil ned, indtil du hører "Project Web App" efterfulgt af navnet på dit testkonto.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører "Project Web App, fra, Gennemse, knap", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Shell-mappevisning, tabel, vis mig listen over alle projekter".

 6. Tryk på mellemrum, og tryk derefter på Enter. Du hører: "Udformning mappevisning," efterfulgt af navnet på det første projekt og antallet af projekter, for eksempel "1 af 10".

 7. Brug pil ned og pil op til at finde det projekt, du vil åbne, og tryk derefter på Enter.

Bemærk!: Project bede dig om at vælge Ja eller Nej, når du åbner en online projekt. Det betyder, at du har åbnet projektet med en anden valuta fra den, der er angivet på serveren. Hvis du vil overskrive project valutaen med server valuta, Vælg knappen Ja, ellers skal du vælge ingen. Tryk på Tab for at flytte mellem knapperne, og tryk derefter på Enter for at bekræfte valget af.

Tilføj en ny kolonne i Gantt-diagrammet

Projektet åbnes i visningen Gantt-diagram, som er den nemmeste visning at arbejde i. Der er fokus i øverste venstre hjørne af diagrammet. I mange projekter er standardkolonner ikke tilstrækkelige.

 1. Tryk på venstre pil og højre pil for at finde den kolonne, der er til højre for det sted, hvor du vil tilføje en kolonne. Din skærmlæser meddeler, hvad der er skrevet i den aktuelle celle, efterfulgt af navnet på kolonnen.

 2. Tryk på Alt + J, F, du kan indsætte en ny kolonne til venstre for den markerede kolonne. Tryk på ned og op piletasterne for at finde kolonnenavnet du vil, og tryk derefter på Enter for at føje det til diagrammet. Med Oplæser, kan du skrive en del af et navn og derefter bruge ned og op piletasterne for at gennemse de foruddefinerede kolonnenavne, der svarer til. Eksempelvis hvis du skriver faktisk, foreslår ProjectFaktiske omkostninger, faktisk varighed og så videre.

Bemærk!: I stedet for at vælge et foruddefineret kolonnenavn kan du skrive dit eget. Med JAWS er det denne metode, du skal bruge, da JAWS ikke viser kolonnenavnet før efter, du har tilføjet det.

Føj opgaver til Tidslinjen

 1. Flyt til visningen Tidslinje ved at trykke på Alt+H, G og derefter på L.

 2. Tryk på Alt + J, F, og tryk derefter på X. Du hører: "Føje opgaver til tidslinjen," efterfulgt af på projektets navn.

 3. Der er fokus på opgaven på øverste niveau, som omfatter hele projektet. For at markere de opgaver, du vil føje til Tidslinjen, skal du bruge pil ned og pil op til at flytte mellem opgaverne og så trykke på mellemrumstasten for at tilføje den aktuelt markerede opgave.

 4. Når du har markeret alle de ønskede opgaver, skal du trykke på Enter for at lukke dialogboksen Føj opgaver til Tidslinjen. Tidslinjen opdateres, så den matcher dine valg.

Brug hovedopgaver

Du kan rykke opgaver ind for at vise hierarki – altså lave din opgaveliste om til en disposition over projektet. En indrykket opgave laves om til en underopgave for opgaven over den, som så laves om til en hovedopgave.

Tip!: Undgå at tildele ressourcer til hovedopgaver. Tildel dem i stedet til underopgaverne, ellers kan du muligvis ikke løse overallokeringer.

 1. Tryk på Alt+H, G, og tryk derefter på G for at flytte til visningen Gantt-diagram.

 2. Brug piletasterne til at finde den rigtige opgave i kolonnen Opgavenavn. Din skærmlæser meddeler, hvad der er skrevet i den aktuelle celle, efterfulgt af navnet på kolonnen.

 3. Tryk på Alt+Skift+højre pil for at indrykke den aktuelle opgave, så den bliver til en underopgave. Dette gør opgaven over den til en hovedopgave. Med JAWS hører du: "Niveau 2".

  Bemærk!: Med Oplæser hører du kun "Udvidet" eller "Skjult", når fokus er på en hovedopgave. Du kan føje kolonnen WBS til visningen Gantt-diagram for at gøre opgavehierarkiet tydeligere. Kolonnen WBS viser rækkenummeret for hver opgave, og underopgaver bruger en anden nummerering. Hvis hovedopgaven eksempelvis er nummer 7, så er dens underopgaver 7.1, 7.2 og så videre. Hvis du vil lære at tilføje en kolonne, skal du gå til Føj en ny kolonne til Gantt-diagrammet.

 4. Hvis du vil føje endnu en underopgave til hovedopgaven, skal du trykke på pil ned for at gå til den næste række i kolonnen Opgavenavn, og derefter skal du trykke på Alt+Skift+højre pil.

 5. Hvis du har brug for at lave en underopgave om til en normal opgave, skal du trykke på Alt+Skift+venstre pil. Med JAWS hører du "Niveau 1".

Tip!: Du kan skjule en underopgaven fra visning ved at trykke på Alt + Skift + minustegn (-) på det numeriske tastatur. Du hører: "Subtraher." Hvis du vil udvide hovedopgaven igen, skal du trykke på Alt + Skift + plustegn (+).

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project

Tastaturgenveje i Project

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Brug Project Online med tastaturet og en skærmlæser til at gennemgå eller redigere et projekt. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Project Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Project Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden kan almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) kun bruges i webbrowseren og ikke i Project Online.

I dette emne

Tjek et projekt ud

Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Rediger, knap". Tryk derefter på Enter.

Læs og rediger projektdetaljerne

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Projektdetaljer", og tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Projekt, fane", og tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Rediger, knap", og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem felterne med projektdetaljer, og rediger dem ved hjælp af tastaturet.

 5. Hvis du vil ændre projektets startdato, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Vælg en dato fra kalender, knap". Tryk derefter på Enter. Pop op-vinduet med kalenderen åbnes. Vælg en dato med venstre og højre piletast, og tryk derefter på Enter.

 6. Gem ændringerne ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gem, knap". Tryk derefter på Enter.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Luk, knap". Tryk derefter på Enter.

 8. DialogboksenLuk åbnes, og du bliver spurgt, om du vil tjekke projektet ind igen. Gør et af følgende:

  • Tryk på Enter for at tjekke projektet ind igen.

  • Tryk på Ctrl + Tab for at holde projektet være tjekket ud. Du hører: "vil du tjekke projektet ind? Markeret, tjekke den ind." Tryk på R for at flytte til den næste indstilling. Du hører: "ikke er markeret, lade tjekket ud." Tryk på Enter for at vælge indstillingen, skal du trykke på tabulatortasten for at fremhæve knappen OK og derefter trykke på Enter for at lukke dialogboksen.

Føj opgaver til en tidslinje

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Opgaveplan, værktøjsgruppe". Tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Tabel". Du kan navigere rundt i tabelrækkerne ved at trykke på Ctrl+Alt+pil op eller pil ned og i tabelkolonnerne ved at trykke på Ctrl+Alt+venstre eller højre piletast. Når du har fundet den opgave, du vil føje til tidslinjen, skal du trykke på Enter for at markere den.

 3. Tryk på Ctrl+F6 for at forlade tabellen.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Føj til tidslinje, knap". Tryk på Enter for at føje opgaven til tidslinjen.

Brug hovedopgaver

Du kan rykke opgaver ind for at vise hierarki – altså lave din opgaveliste om til en disposition over projektet. En indrykket opgave laves om til en underopgave for opgaven over den, som så laves om til en hovedopgave.

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Opgaveplan, værktøjsgruppe", og tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Tabel". Du kan navigere rundt i tabelrækkerne ved at trykke på Ctrl+Alt+pil op eller pil ned og i tabelkolonnerne ved at trykke på Ctrl+Alt+venstre eller højre piletast. Når du har fundet den opgave, du vil indrykke, skal du trykke på Enter for at markere den.

 3. Tryk på Ctrl+F6 for at forlade tabellen.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Ryk ind, knap". Tryk på Enter for at indrykke opgaven.

Gem og publicer ændringer, og tjek projektet ind igen

Gem ændringerne i et projekt

Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Gem, knap", og tryk derefter på Enter.

Publicer projekttidsplanen

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Opgaveplan, værktøjsgruppe", og tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Publicer, knap", og tryk på Enter.

Luk og tjek et projekt ind

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Luk, knap". Tryk derefter på Enter.

 2. DialogboksenLuk åbnes, og du bliver spurgt, om du vil tjekke projektet ind igen. Tryk på Enter for at tjekke projektet ind.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project

Brug en skærmlæser til at oprette en gruppe i Project

Tastaturgenveje i Project Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×