Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project

Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Du kan bruge Project 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at arbejde på lokale projekter og Project Online-projekter. Du kan også bruge JAWS-skærmlæseren.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Project 2016 for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Åbn et nyligt anvendt projekt

Når du starter Project 2016, åbnes der en liste over de senest anvendte projekter og projektskabeloner. Sådan åbner du et projekt, der er anvendt for nylig:

 1. Tryk to gange på Tab-tasten for at flytte til listen Seneste. Med Oplæser hører du "Seneste" efterfulgt af navnet på det første projekt på listen.

 2. Tryk på piletasterne pil ned og pil op for at flytte rundt på listen over senest anvendte filer. Tryk på Enter, når du hører navnet på et projekt, du vil åbne.

Arbejd med Project Online

Det er nemt at arbejde på et delt projekt med dine kollegaer, når du har adgang til Project Online.

Opret en Project Online-konto

 1. Tryk på Alt+F, I, og tryk derefter på N for at åbne dialogboksen Project Web App-konti.

 2. Tryk på Tab, indtil du hører "Knappen Tilføj", og tryk derefter på mellemrumstasten. Dialogboksen Egenskaber for konto åbnes.

 3. Du hører: "Kontonavn, redigering". Med JAWS hører du "Egenskaber for konto". Skriv et navn til kontoen, og tryk derefter på Tab.

 4. Skriv den fulde URL-adresse til serveren. Hvis du ikke kender URL-adressen til serveren, skal du kontakte serveradministratoren.

  Bemærk!: Webadressen skal starte med http:// eller https:// og indeholde færre end 129 tegn. Hvis du bruger det mindre sikre http://, beder Project 2016 dig om at bekræfte webadressen.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

 6. Hvis du vil bekræfte, at tilstanden Vælg en konto er valgt, skal du trykke på Skift + tabulatortasten, indtil du hører "Markeret, Vælg en konto, alternativknap". Hvis du hører "Markeret, Brug min standardkonto, alternativknap", skal du trykke på pil ned én gang.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

 8. Tryk på Esc for at vende tilbage til den primære visning af Project 2016.

 9. Luk og genstart Project 2016 for at begynde at bruge den nye konto. Hvis du vil lære, hvordan du logger på kontoen, skal du se Log på din Project Online-konto.

Log på din Project Online-konto

Du behøver kun at logge på din Project Online-konto én gang. Project 2016 husker dine legitimationsoplysninger.

 1. Når du starter Project 2016, efter du har oprettet en Project Online-konto, hører du: "Logon, Profil, Computer, redigerbart kombinationsfelt". Tryk på pil ned, indtil du hører navnet på onlinekontoen.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

 3. Når du bruger en onlinekonto første gang, hører du følgende: "Log på, skriv mailadressen på den konto, du vil bruge til at åbne pwa". Skriv mailadressen.

 4. Tryk på Tab, indtil du hører "Fokus på knappen Næste", og tryk så på Enter.

 5. Du hører: "Log på din konto, skriv adgangskoden, redigering". Skriv adgangskoden.

 6. Tryk på Tab, indtil du hører "Knappen Log på", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Vent et øjeblik". Når du hører "Knappen Tomt projekt", ved du, at logonprocessen er færdig.

Åbn et projekt fra Project Online

Når du har logget på én gang, kan du åbne onlineprojekter lige så nemt, som hvis de var gemt på din egen computer. Hvis du vil lære, hvordan du logger på en onlinekonto, skal du se Log på din Project Online-konto.

 1. Når du starter Project 2016, hører du: "Logon, Profil, Computer, redigerbart kombinationsfelt". Tryk på pil ned, indtil du hører navnet på den onlinekonto, du vil bruge.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

 3. Du hører: "Tomt projekt, knap". Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Åbn andre projekter, link", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Seneste projekter, liste opdateret".

  Tip!: Ovenstående gælder, når du lige har åbnet Project 2016. Hvis du vil åbne et projekt senere, skal du trykke på Alt+F, O, Y, 1 og derefter fortsætte fra trin 3.

 4. Tryk på Tab, indtil du hører "Faneelementet Seneste", og tryk derefter på pil op eller pil ned, indtil du hører "Project Web App" efterfulgt af navnet på dit testkonto.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører "Project Web App, fra, Gennemse, knap", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Shell-mappevisning, tabel, vis mig listen over alle projekter".

 6. Tryk på mellemrumstasten, og tryk derefter på Enter. Du hører: "Shell-mappevisning, tabel" efterfulgt af navnet på det første projekt og antallet af projekter, f.eks. "1 af 10".

 7. Brug pil ned og pil op til at finde det projekt, du vil åbne, og tryk derefter på Enter.

Bemærk!: Project 2016 beder dig muligvis om at vælge Ja eller Nej, når du åbner et onlineprojekt. Det betyder, at det projekt, du har åbnet, bruger en anden valuta end den, der er angivet af serveren. Hvis du vil overskrive projektvalutaen med servervalutaen, skal du vælge knappen Ja, og ellers skal du vælge Nej. Tryk på Tab for at flytte mellem knapperne, og tryk på Enter for at bekræfte dit valg.

Tilføj en ny kolonne i Gantt-diagrammet

Dit projekt åbnes i visningen Gantt-diagram, som er den mest enkle visning at arbejde i. Fokus er i øverste venstre hjørne af diagrammet. I mange projekter er standardkolonnerne ikke tilstrækkelige. Sådan tilføjer du en ny kolonne:

 1. Tryk på venstre pil og højre pil for at finde den kolonne, der er til højre for det sted, hvor du vil tilføje en kolonne. Din skærmlæser meddeler, hvad der er skrevet i den aktuelle celle, efterfulgt af navnet på kolonnen.

 2. Tryk på Alt+J, og tryk derefter på F for at skifte til båndet Formatér.

 3. Tryk på U for at indsætte en ny kolonne til venstre for den aktuelt markerede kolonne. Tryk på pil ned og pil op for at finde den ønskede kolonne, og tryk derefter på Enter for at føje den til diagrammet. Med Oplæser kan du skrive en del af et navn og så bruge pil ned og pil op til at gennemse de foruddefinerede kolonnenavne, der matcher din indtastning. Hvis du f.eks. skriver Faktisk, foreslår Project 2016Faktiske omkostninger, Faktisk varighed osv.

Bemærk!: I stedet for at vælge et foruddefineret kolonnenavn kan du skrive dit eget. Med JAWS er det denne metode, du skal bruge, da JAWS ikke viser kolonnenavnet før efter, du har tilføjet det.

Føj opgaver til Tidslinjen

 1. Flyt til visningen Tidslinje ved at trykke på Alt+H, G og derefter på L.

 2. Tryk på Alt+J, F, og tryk derefter på X. Du hører følgende: "Føj opgaver til Tidslinjen" efterfulgt af navnet på projektet. Med JAWS hører du: "Forlader menuer, Føj opgaver til Tidslinjen, dialogboks".

 3. Der er fokus på opgaven på øverste niveau, som omfatter hele projektet. For at markere de opgaver, du vil føje til Tidslinjen, skal du bruge pil ned og pil op til at flytte mellem opgaverne og så trykke på mellemrumstasten for at tilføje den aktuelt markerede opgave.

 4. Når du har markeret alle de ønskede opgaver, skal du trykke på Enter for at lukke dialogboksen Føj opgaver til Tidslinjen. Tidslinjen opdateres, så den matcher dine valg.

Brug hovedopgaver

Du kan rykke opgaver ind for at vise hierarki – altså lave din opgaveliste om til en disposition over projektet. En indrykket opgave laves om til en underopgave for opgaven over den, som så laves om til en hovedopgave.

Tip!: Undgå at tildele ressourcer til hovedopgaver. Tildel dem i stedet til underopgaverne, ellers kan du muligvis ikke løse overallokeringer.

 1. Tryk på Alt+H, G, og tryk derefter på G for at flytte til visningen Gantt-diagram.

 2. Brug piletasterne til at finde den rigtige opgave i kolonnen Opgavenavn. Din skærmlæser meddeler, hvad der er skrevet i den aktuelle celle, efterfulgt af navnet på kolonnen.

 3. Tryk på Alt+Skift+højre pil for at indrykke den aktuelle opgave, så den bliver til en underopgave. Dette gør opgaven over den til en hovedopgave. Med JAWS hører du: "Niveau 2".

  Bemærk!: Med Oplæser hører du kun "Udvidet" eller "Skjult", når fokus er på en hovedopgave. Du kan føje kolonnen WBS til visningen Gantt-diagram for at gøre opgavehierarkiet tydeligere. Kolonnen WBS viser rækkenummeret for hver opgave, og underopgaver bruger en anden nummerering. Hvis hovedopgaven eksempelvis er nummer 7, så er dens underopgaver 7.1, 7.2 og så videre. Hvis du vil lære at tilføje en kolonne, skal du gå til Føj en ny kolonne til Gantt-diagrammet.

 4. Hvis du vil føje endnu en underopgave til hovedopgaven, skal du trykke på pil ned for at gå til den næste række i kolonnen Opgavenavn, og derefter skal du trykke på Alt+Skift+højre pil.

 5. Hvis du har brug for at lave en underopgave om til en normal opgave, skal du trykke på Alt+Skift+venstre pil. Med JAWS hører du "Niveau 1".

Tip!: Du kan skjule en underopgave fra visningen ved at trykke på Alt+Skift+minustegn på det numeriske tastatur. Du hører: "Subtraher". Hvis du vil udvide hovedopgaven igen, skal du trykke på Alt+Skift+plustegn.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project 2016

Tastaturgenveje i Project 2016

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Project 2016 ved hjælp af funktioner til tilgængelighed

Brug Project Online med tastaturet og den indbyggede skærmlæser, Oplæser, til at gennemse eller redigere et projekt.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Project Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Project Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Project Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden kan almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) kun bruges i webbrowseren og ikke i Project Online.

I dette emne

Tjek et projekt ud

Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Rediger, knap". Tryk derefter på Enter.

Læs og rediger projektdetaljerne

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Projektdetaljer", og tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Projekt, fane", og tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Rediger, knap", og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem felterne med projektdetaljer, og rediger dem ved hjælp af tastaturet.

 5. Hvis du vil ændre projektets startdato, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Vælg en dato fra kalender, knap". Tryk derefter på Enter. Pop op-vinduet med kalenderen åbnes. Vælg en dato med venstre og højre piletast, og tryk derefter på Enter.

 6. Gem ændringerne ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gem, knap". Tryk derefter på Enter.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Luk, knap". Tryk derefter på Enter.

 8. DialogboksenLuk åbnes, og du bliver spurgt, om du vil tjekke projektet ind igen. Gør et af følgende:

  • Tryk på Enter for at tjekke projektet ind igen.

  • Hvis projektet skal blive ved med at være tjekket ud, skal du trykke på Ctrl + tabulatortasten. Du hører: "Vil du tjekke projektet ind? Markeret, tjek det ind, alternativknap". Tryk på R for at gå til næste alternativknap. Du hører: "Ikke markeret, lad det være tjekket ud, alternativknap". Tryk på Enter for at vælge alternativknappen, tryk på tabulatortasten for at fremhæve knappen OK, og tryk derefter på Enter for at lukke dialogboksen.

Føj opgaver til en tidslinje

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Opgaveplan, værktøjsgruppe". Tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Tabel". Du kan navigere rundt i tabelrækkerne ved at trykke på Ctrl+Alt+pil op eller pil ned og i tabelkolonnerne ved at trykke på Ctrl+Alt+venstre eller højre piletast. Når du har fundet den opgave, du vil føje til tidslinjen, skal du trykke på Enter for at markere den.

 3. Tryk på Ctrl+F6 for at forlade tabellen.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Føj til tidslinje, knap". Tryk på Enter for at føje opgaven til tidslinjen.

Brug hovedopgaver

Du kan rykke opgaver ind for at vise hierarki – altså lave din opgaveliste om til en disposition over projektet. En indrykket opgave laves om til en underopgave for opgaven over den, som så laves om til en hovedopgave.

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Opgaveplan, værktøjsgruppe", og tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Tabel". Du kan navigere rundt i tabelrækkerne ved at trykke på Ctrl+Alt+pil op eller pil ned og i tabelkolonnerne ved at trykke på Ctrl+Alt+venstre eller højre piletast. Når du har fundet den opgave, du vil indrykke, skal du trykke på Enter for at markere den.

 3. Tryk på Ctrl+F6 for at forlade tabellen.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Ryk ind, knap". Tryk på Enter for at indrykke opgaven.

Gem og publicer ændringer, og tjek projektet ind igen

Gem ændringerne i et projekt

Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Gem, knap", og tryk derefter på Enter.

Publicer projekttidsplanen

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Opgaveplan, værktøjsgruppe", og tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Publicer, knap", og tryk på Enter.

Luk og tjek et projekt ind

 1. Tryk på tabulatortasten i visningen Projekt, indtil du hører "Luk, knap". Tryk derefter på Enter.

 2. DialogboksenLuk åbnes, og du bliver spurgt, om du vil tjekke projektet ind igen. Tryk på Enter for at tjekke projektet ind.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project

Brug en skærmlæser til at oprette en gruppe i Project

Tastaturgenveje i Project Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×