Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word

Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at gemme dine dokumenter, lokalt eller i en delt placering, og gemme dem i et andet filformat. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gemme et dokument lokalt

Hvis du vil gemme de ændringer, du har foretaget i et dokument, hvis automatisk lagring er deaktiveret, skal du trykke på Ctrl + S.

Du kan også omdøbe dokumentet, gemme den i et andet filformat, eller du kan gemme den til en anden placering.

 1. Hvis du vil gemme dokumentet med et andet navn eller på et andet sted eller i et andet filformat, skal du trykke på Alt+F, A.

 2. Skal du markere afkrydsningsfeltet Gem placering, tryk på fanen centrale én gang, og derefter trykke på pil ned, indtil du høre placeringen, du vil.

 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Angiv filnavn her", og skriv det ønskede navn.

 4. Tryk på Tab-tasten. Du hører: "Gem som type Word-dokument stjerne punktum docx".

 5. Hvis du vil ændre filtypen, tryk på mellemrum og derefter trykke på pil ned, indtil du høre den fil, du vil have. Tryk på Enter for at markere.

 6. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Gem", og tryk derefter på Enter.

Tilføj en online lagringsplacering

OneDrive er tilgængelige med det samme, når du begynder at bruge Word, men du vil tilføje et SharePoint websted manuelt, før du kan gemme der.

 1. Tilføje en placering, skal du trykke på Alt + F, A, A. Du hører: "Tilføj et sted gemmer funktioner, der er markeret,". Med JAWS, du høre: "Tilføj et sted under fanen".

 2. Tryk på Y og 2 for at vælge indstillingen SharePoint websted, og tryk derefter på Enter.

 3. Når du bliver bedt om det, skal du skrive den mailadresse, du bruger til dit SharePoint-websted, og derefter skal du trykke på Enter.

 4. Når du bliver bedt om det, skal du skrive din adgangskode og trykke på Enter.

Webstedet er nu tilgængelig i dialogboksen Gem som i Word.

Gem et dokument på OneDrive eller SharePoint

Før du kan for eksempel deler et dokument via OneDrive eller SharePoint, skal du gemme den på en af disse placeringer.

 1. Åbn det dokument, du vil dele.

 2. For at åbne menuen Gem som, skal du trykke på Alt + F, A. Du hører: "Gem som".

 3. Tryk på tabulatortasten for at flytte til ruden Gem som.

 4. For at flytte til et OneDrive eller SharePoint websted på listen Filtype skal du trykke på op og ned piletasterne, indtil du høre navnet på det websted, du vil, og tryk derefter på Enter. Fokus ændres til mappelisten til det websted, du har valgt.

 5. Gå til den placering, du vil, og tryk på Enter for at åbne dialogboksen Gem som. Fokus flyttes til feltet Filnavn.

 6. I feltet Filnavn skal du skrive eller redigere navnet på dit dokument.

 7. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Gem", og tryk derefter på Enter.

Når dit dokument er gemt på en delt placering, kan du invitere andre til at arbejde på det.

Aktivere eller deaktivere automatisk lagring

Bemærk!: Automatisk lagring er kun tilgængelig, hvis dokumentet er gemt på OneDrive eller SharePoint Online.

 1. Tryk på Alt for at flytte fokus til menuen på båndet.

 2. Tryk på Ctrl + Tab, indtil du høre den aktuelle status for automatisk lagring, efterfulgt af "Knappen automatisk lagring."

 3. Tryk på Enter for at slå automatisk lagring til eller fra.

Gem et dokument som en PDF-fil

Gem dokumentet som en PDF-fil, så du kan dele det med flere kanaler.

 1. For at åbne menuen Gem som, skal du trykke på Alt + F, A. Du hører: "Gem som".

 2. Tryk på tabulatortasten for at flytte til ruden Gem som.

  Dialogboksen foreslår på samme placering, hvor du har gemt dokumentet Word tidligere, på din PC eller i en onlineplacering, hvor. Vejledning i, hvordan du kan ændre placeringen, skal du se gemme et dokument til OneDrive eller SharePoint.

 3. Tryk på Tab, indtil du hører: "Gem som type, Word-dokument, stjerne prik docx", og tryk derefter på mellemrumstasten. En liste over understøttede filtyper åbnes.

 4. På listen skal du trykke på pil ned, indtil du hører: "PDF", og tryk derefter på mellemrumstasten. Du hører: "Gem som type, PDF."

 5. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Gem", og tryk derefter på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje til Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver indbyggede Mac OS skærmlæseren, til at gemme dine dokumenter, lokalt eller i en delt placering, og gemme dem i et andet filformat.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Tilføj en online lagringsplacering

OneDrive er tilgængelige med det samme, når du logger på og begynde at bruge Word til Mac, men du vil tilføje et SharePoint websted manuelt, før du kan gemme der.

 1. Tryk på Command+Shift+S. Dialogboksen Gem som åbnes.

 2. Tryk på Tabulator, indtil du hører "knappen onlineplaceringer" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "knappen tilføj et sted. " Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulator, indtil du hører "knappen SharePoint" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Skriv eller Indsæt URL-adressen til din SharePoint-mappe, og tryk derefter på Tabulatortasten indtil du hører: "Knappen Næste."

 6. Tryk på Control+Option+Spacebar. Når du bliver bedt om det, skal du skrive den mailadresse, du bruger til dit SharePoint-websted og derefter skal du trykke på Enter.

 7. Når du bliver bedt om det, skal du skrive din adgangskode, og trykke på Enter.

Webstedet er nu tilgængelig i dialogboksen Gem som i Word til Mac.

Gem et dokument på OneDrive eller SharePoint

 1. I dokumentet du vil gemme, skal du trykke på Command+Shift+S. Dialogboksen Gem som åbnes.

 2. Dialogboksen foreslår den samme placering, hvor du har gemt dine Word-dokumenter tidligere, på din Mac eller på en onlineplacering. Hvis du vil se eller ændre placeringen, skal du trykke på Tab gentagne gange, indtil du hører: "Knappen Onlineplaceringer" eller "Knappen På min Mac." Hvis du har hørt "Onlineplaceringer", skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten for at vælge. Hvis du har hørt "På min Mac", vises de tilgængelige onlineplaceringer allerede i dialogboksen.

 3. Tryk på Tab gentagne gange, indtil du hører: "Tabellen Steder," og den første onlineplacering. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på pil ned, indtil du hører den placering, hvor du vil gemme.

 4. Når du er på den rette placering, skal du trykke på Enter.

  Dokumentet gemmes.

Skift automatisk lagring fra

Automatisk lagring er aktiveret, hvis du arbejder på en fil, der er blevet gemt i OneDrive eller SharePoint, og du har åbnet filen fra menuen filer. Automatisk lagring er kun tilgængelig for Office 365 abonnenter.

 1. Tryk på F6 i dokumentet, indtil du høre den aktuelt markerede fane, for eksempel "visning, der er valgt, fanen."

 2. Tryk på tasten venstre pil, indtil du høre: "Home-fanen".

 3. Tryk på Skift + Tab, indtil du høre: "Automatisk lagring, markeret, knappen Skift."

 4. Hvis du vil skifte automatisk lagring fra, skal du trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

Bemærk!: Hvis du har skiftet automatisk lagring fra, skal du gemme dokumentet dig selv. Tryk på kommando + S for at gemme. Tryk på tabulatortasten for at navigere i dialogboksen Gem som for at gemme filen på en anden placering eller med et andet navn, trykke på Kommando + Shift + S.. Tryk på pil ned for at gennemse listerne. Tryk på mellemrum for at markere.

Gem en kopi af et dokument på din computer

Du kan gemme en kopi af dokumentet på din Mac.

 1. I dokumentet du vil gemme, skal du trykke på Command+Shift+S. Dialogboksen Gem som åbnes.

 2. Tryk på TAB, indtil du høre: "computeren, hvor, pop op-knappen."

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre den placering, du ønsker, og tryk derefter på mellemrum.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk derefter på mellemrum.

  Dokumentet gemmes.

Gem et dokument som en PDF-fil

Gem dokumentet som en PDF-fil, så du kan dele det sikkert med flere kanaler.

 1. I dokumentet du vil gemme, skal du trykke på Command+Shift+S. Dialogboksen Gem som åbnes.

  Dialogboksen foreslår den samme placering, hvor du har gemt dine Word-dokumenter tidligere – på din Mac eller på en onlineplacering. Du kan finde en vejledning til at ændre placeringen i Gem et dokument på OneDrive eller SharePoint.

 2. Tryk på Tab, indtil du hører: "Word-dokument", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten. Menuen Filformat åbnes.

 3. Tryk på pil ned i menuen, indtil du hører: "PDF", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

 4. For at vælge den rette opløsning til PDF-filen skal du trykke på pil ned, indtil du hører den indstilling, du ønsker at vælge. Tryk derefter på mellemrumstasten.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører: "Knappen Eksportér", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten. Dokumentet er gemt som en PDF-fil.

Omdøb et dokument

 1. I dokumentet du vil gemme, skal du trykke på Command+Shift+S. Dialogboksen Gem som åbnes.

 2. Tryk på TAB, indtil du høre: "Gem som, i dialogboksen-" efterfulgt af det aktuelle dokumentnavn. Der er fokus i feltet Filnavn tekst.

 3. Skriv et nyt navn til dokumentet.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk derefter på mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Bruge Word til iOS med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS for at gemme dokumentet på OneDrive eller som en kopi fra OneDrive til din enhed. Du kan også omdøbe et dokument eller gemme den som en PDF-fil.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gem et dokument på OneDrive eller SharePoint

 1. I det dokument, du vil gemme, stryge mod højre eller venstre, indtil du høre: "Luk fil, knappen". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Du hører: "Gem ændres til," efterfulgt af navnet på dokumentet.

 2. Stryg til højre, indtil du høre: "Gem, ellipsen, knappen". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Du hører: "Gem som filnavn, tekstfelt, der redigerer," efterfulgt af dokumentets navn.

 3. Filnavnet på den aktuelle er markeret og skærmtastaturet vises i nederst halvdel af skærmen. Skriv et navn til dokumentet ved hjælp af den skærmtastaturet.

 4. Når du er færdig, slide én finger i det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du høre "Afsluttet". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 5. Skærmtastaturet lukker. Stryg til venstre, indtil du hører den placering, du vil gemme på, f.eks. "OneDrive" og derefter dobbelttrykke på skærmen for at markere.

 6. Fokus flyttes til feltet filnavn. Hvis det er nødvendigt, brug af skærmtastaturet til at ændre navnet.

 7. Stryg til højre, indtil du hører den mappe, du vil gemme i, og dobbelttryk derefter for at åbne den.

 8. Stryg til venstre, indtil du hører: "Knappen Gem." Dobbelttryk for at vælge knappen og gemme dokumentet.

  Dokumentet gemmes, og du vender tilbage til visningen Seneste.

Skift automatisk lagring til eller fra

Automatisk lagring er automatisk på, når du gemmer en fil i OneDrive eller SharePoint.

 1. I redigeringsvisning i dokumentet, stryge mod venstre, indtil du høre "Fil knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Autosave," efterfulgt af "På" eller "Fra".

 3. Dobbelttryk på skærmen for at slå automatisk lagring til eller fra.

 4. For at vende tilbage til visningen redigering skal du stryge mod venstre, indtil du høre "Udført knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Hvis du har skiftet automatisk lagring fra, skal du gemme dokumentet dig selv. I dokumentet, stryge mod venstre, indtil du høre "Fil knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Gem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Gemme en kopi af et dokument på din enhed

Du kan gemme en kopi af dokumentet til din enhed. De ændringer, du foretager i en lokal kopi påvirker ikke den oprindelige fil i skyen-lagerplads.

 1. I dokumentet skal du stryge mod venstre, indtil du høre "Fil knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Gem en kopi knap", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. Fokus flyttes til feltet Filnavn tekst. Hvis det er nødvendigt, brug af skærmtastaturet til at skrive et nyt filnavn. Når du er færdig, slide én finger i nederste højre hjørne af skærmen, indtil du høre: "Afsluttet". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "iPhone knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du gemmer en kopi af dokumentet ved at stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Gem". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Din kopi gemmes.

Gem et dokument som en PDF-fil

 1. I dokumentet skal du stryge mod venstre, indtil du høre "Fil knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Eksportere knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "PDF, stjerne, PDF-knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Fokus flyttes til feltet Filnavn tekst. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge den skærmtastaturet til at ændre filnavnet. Når du er færdig, slide én finger i bunden af skærmen, indtil du høre "Afsluttet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Som standard er PDF-filen gemt på din enhed. Hvis du vil ændre den placering, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Steder tilbageknappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Knappen Eksportér", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Hvis du hører "Giv besked, Tillad online filkonvertering" stryg til højre, indtil du høre "Tillad knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Omdøb et dokument

Du kan ændre navnet på et gemt dokument.

 1. I den seneste visning, stryg til højre eller venstre, indtil du høre dokumentet vil du omdøbe.

 2. Stryg til højre én gang. Du hører: "knappen filer, tilgængelige handlinger." Dobbelttryk på skærmen. Du hører filnavnet.

 3. Stryg til højre, indtil du høre: "Knappen Omdøb", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "tekstfelt, der redigerer."

 4. Stryg til højre, indtil du høre: "klar tekst, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Det gamle navn er fjernet.

 5. Brug af skærmtastaturet nederst på skærmen for at skrive et nyt navn til dokumentet.

 6. Når du er færdig, stryge mod venstre, indtil du høre "Knappen Omdøb", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, for at gemme dit dokument til OneDrive eller SharePoint, Gem en kopi af et dokument fra en onlineplacering, hvor til din enhed, eller omdøbe et dokument.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj en online lagringsplacering

OneDrive er tilgængelige med det samme, når du begynder at bruge Word til Android, men du vil tilføje et SharePoint websted manuelt, før du kan gemme der.

 1. I dokumentet, stryge mod venstre, indtil du høre "Fil knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menuen Filer, Åbn."

 2. Stryg til højre, indtil du høre: "Gem som, knappen". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Stryg til venstre, indtil du høre "Tilføj et sted, dokumenter, Opret forbindelse til skyen lagring," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du høre "SharePoint-knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du høre et eksempel på et link til SharePoint websted. Dobbelttryk på skærmen.

 6. Brug af skærmtastaturet til at skrive URL-adressen på webstedet SharePoint. For at lukke tastaturet, skal du stryge nedad og derefter venstre. Du kan også indsætte URL-adressen i tekstfeltet.

 7. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Send", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 8. Hvis du bliver bedt om det, dobbelttryk på skærmen og derefter skrive den mailadresse, du bruger med webstedet SharePoint. For at lukke tastaturet, skal du stryge nedad og derefter venstre.

 9. Stryg til højre, indtil du høre "Adgangskode, redigering," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Brug af skærmtastaturet til at skrive din adgangskode. For at lukke tastaturet, skal du stryge nedad og derefter venstre.

 10. Stryg til højre, indtil du høre "Logge på knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den nye lagringsplacering er nu tilgængelig på listen over Gem placeringer.

Gem et dokument på OneDrive

 1. I dokumentet, stryg til venstre, indtil du høre "Filer, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Gem som knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører dokumentets navn, efterfulgt af "Redigeringsfelt."

 3. Hvis du vil ændre filnavnet, skal du dobbelttrykke på skærmen for at åbne skærmtastaturet. Brug tastaturet til først at slette det gamle navn og derefter skrive et nyt filnavn. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet, når du er færdig.

 4. Stryg til venstre eller højre for at gennemse indstillingerne for lagringsplacering, indtil du finder din OneDrive-konto, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre: "Knappen" Gem. Dobbelttryk på skærmen for at gemme dit dokument. Når du har gemt, menuen fil lukkes og fokus vender tilbage til dokumentet.

Tip!: Når du har gemt dokumentet på OneDrive, vil alle ændringer blive gemt der, når du vælger Gem, medmindre du gemmer dokumentet på en ny placering.

Skift automatisk lagring til eller fra

Automatisk lagring er automatisk på, når du gemmer en fil i OneDrive eller SharePoint.

 1. I redigeringsvisning i dokumentet, stryg til venstre, indtil du høre "Filer, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du høre "Knappen Indstillinger" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Automatisk lagring, automatisk gemme filer," efterfulgt af "På" eller "Fra".

 4. Dobbelttryk på skærmen for at slå automatisk lagring til eller fra.

 5. For at vende tilbage til visningen redigering skal du stryge nedad og derefter venstre.

Bemærk!: Hvis du har skiftet automatisk lagring fra, skal du gemme dokumentet dig selv. I dit dokument, stryg til venstre eller højre, indtil du høre "Knappen Gem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Gemme en kopi på din enhed

Du kan gemme en kopi af dokumentet på din enhed.

 1. I redigeringsvisning i dokumentet, stryge mod højre eller venstre indtil TalkBack læser: "Knappen fil". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Menuen filer åbnes.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Gem som knappen", og Dobbelttryk på skærmen. Menuen Gem som åbnes med fokus i feltet filnavn.

 3. Fokus flyttes til tekstfeltet for det nye filnavn. Hvis du vil give dokumentet et nyt navn, skal du skrive et navn ved hjælp af skærmtastaturet.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Denne enhed, dokumenter," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg mod venstre, indtil du finder den mappe, du ønsker, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis du vil gemme en kopi af dokumentet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Gem". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Kopien gemmes.

Omdøb et dokument

 1. I Redigeringsvisning i dit Word-dokument skal du stryge til højre eller venstre, indtil TalkBack oplæser følgende: "Knappen Filer". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Menuen Filer åbner.

 2. Stryg til højre, indtil TalkBack oplæser: "Knappen Gem". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Du hører: "Gem. Menuen Filer lukket".

 3. Navngive dokumentet, stryg til højre, indtil du høre "Omdøb knappen denne fil", og Dobbelttryk på skærmen. Skriv et navn til dokumentet ved hjælp af den skærmtastaturet. Skub én finger nederst på skærmen for at gemme det nye navn, indtil du høre "Afsluttet," derefter løfte det (og Dobbelttryk på skærmen, hvis det er nødvendigt). Filen er blevet omdøbt.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Windows Phone 10 med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at gemme dokumentet på OneDrive, Gem en kopi af et dokument til din enhed eller omdøbe et dokument.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gem et dokument på OneDrive eller SharePoint

 1. I det dokument, du vil dele, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Knappen Filer." Dobbelttryk på skærmen for at markere.

 2. En rude åbnes, og du hører: "Sideruden Backstage, knappen Gå tilbage." Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Gem". Dobbelttryk på skærmen for at markere.

 3. Dialogboksen Gem åbnes. Stryg til højre, indtil du høre "Gem en kopi af denne fil, knappen" og dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

 4. Stryg til højre, indtil du hører den placering, du vil gemme på, f.eks. "OneDrive", og dobbelttryk for at markere.

  Hvis du ikke er logget på allerede, beder OneDrive eller SharePoint dig om at logge på.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den mappe eller placering, du vil gemme i, og dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Næste applinje." Dobbelttryk på skærmen for at markere.

 7. Dialogboksen ANGIV FILNAVN åbnes.

  Hvis du vil ændre navnet på filen, skal du stryge mod venstre, indtil du hører det aktuelle navn på dokumentet, og dobbelttrykke på skærmen for at begynde at redigere. Skriv det nye navn ved hjælp af skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du stryge op, indtil du hører: "Landemærker og objektbeholdere", og derefter stryge til højre, indtil du hører: "Applinje". Stryg nedad, indtil du hører: "Elementer", og stryg mod venstre gentagne gange, indtil du hører: "Knappen Gem en af kopi applinje."

 8. Dobbelttryk på skærmen for at gemme dokumentet.

Gem et Word-dokument som en PDF-fil

Hvis du vil gemme et dokument med Word i PDF-format, du brug eksportfunktionen i Word Mobile.

 1. Stryg til venstre eller højre i Word-dokumentet, indtil Oplæser meddeler: "Knappen Filer." Dobbelttryk på skærmen for at markere.

 2. En rude åbnes, og du hører: "Sideruden Backstage, knappen Gå tilbage." Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Gem", og dobbelttryk på skærmen for at markere.

 3. Dialogboksen Gem åbnes. Stryg til højre, indtil du høre "Eksportere knappen denne fil", og Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Stryg til højre, indtil du hører den placering, du vil gemme på, f.eks. "OneDrive", og dobbelttryk derefter på skærmen for at markere.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den mappe, du vil gemme i, og dobbelttryk på skærmen for at åbne den.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Næste, knappen applinje", og dobbelttryk på skærmen for at markere.

 7. Dialogboksen ANGIV FILNAVN åbnes. Stryg til højre, indtil du hører: "Filtype, OpenDocument-tekst, kombinationsboks". Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen over indstillinger, og stryg til højre. Oplæser meddeler: "PDF, 2 af 2." Dobbelttryk på skærmen for at markere.

 8. Stryg til venstre, indtil du hører: "Knappen Eksportér applinje." Dobbelttryk på skærmen for at eksportere dokumentet.

  Hvis du får en bekræftelsesdialogboks, hvor du bliver bedt om at tillade onlinefilkonvertering, skal du dobbeltklikke på skærmen for at tillade dette.

  Dokumentet eksporteres og gemmes som en PDF på den valgte placering. Du vender tilbage til dialogboksen Gem med fokus på filnavnet.

Gemme en kopi på din enhed

Du kan gemme en kopi af dokumentet på din enhed eller en anden placering på OneDrive.

 1. Åbn menuen Gem i dokumentet. Stryg til højre, indtil Oplæser læser følgende: "Gem en kopi af denne fil". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Pop op-vinduet Vælg en app åbnes.

 2. Du vælger en lagringsplacering ved at stryge til højre eller venstre for at finde en placering, hvor du vil gemme. Det kan f.eks. være din telefon ("Denne enhed, 1 af 2") eller en placering på OneDrive ("OneDrive, 2 af 2"). Oplæser læser placeringerne højt, mens som du flytter. Når du lander på den placering, du vil gemme på, skal du dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil åbne en mappe, skal du stryge mod højre, indtil du lander på den mappe, du vil åbne, og så dobbelttrykke for at åbne.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Næste, app-linje". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Du gemmer filen ved at stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Gem en kopi, app-linjen", og dobbelttrykke på skærmen. Filen gemmes, og fokus flyttes til dit dokument.

Omdøb et dokument

 1. I redigeringsvisning i dokumentet Word, stryge mod højre eller venstre indtil Oplæser læser: "Knappen fil". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Menuen filer åbnes.

 2. Stryg til højre, indtil Oplæser meddeler: "Knappen Gem". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Menuen Gem åbnes.

 3. Hvis du vil navngive dokumentet, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Omdøb denne fil", og så dobbelttrykke på skærmen. Skriv et navn til dokumentet ved hjælp af skærmtastaturet. Du gemmer det nye navn fra tastaturet ved at stryge til højre, indtil du hører "Enter", og så dobbelttrykke på skærmen. Filen omdøbes.

  Tip!: Du kan finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. Oplæser læser elementerne op, når du lander på dem. Du vælger et element ved at løfte fingeren, når den er på elementet, og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Word Online gemmes alle dit arbejde automatisk til mappen OneDrive i skyen. Du kan bruge Word Online med en skærmlæser i tastaturet til at hente dokumentet fra OneDrive til din PC eller omdøbe et dokument. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Hente en kopi af dokumentet til din computer

De ændringer, du foretager i kopien af dokumentet Word Online på din computer, påvirker ikke den oprindelige version i OneDrive. Du kan hente dokumentet som en Word, PDF- eller ODT fil.

 1. Åbn det Word Online dokument, du vil hente.

  Gå til at åbne Word Online og log påfor vejledning i at åbne og logge på Word Online. Finde en vejledning til, hvordan du åbner et dokument, gå for at åbne et nyligt dokument.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil hente en kopi af dokumentet i Word format, skal du trykke på Alt + Windows-logoet tast + F, A, C.

  • For at hente en kopi af dokumentet i PDF-format, trykke på Alt + Windows-tast + F, A, P.

  • Hvis du vil hente en kopi af dokumentet i ODT format, skal du trykke på Alt + Windows-logoet tast + F, A, T.

  Du hører: "Dialogboks, Microsoft Word Online". Fokus er på knappen Download.

 3. Tryk på Enter for at vælge. Dialogboksen lukkes. Du hører: "besked om tekst. Hvad vil du gøre med,"efterfulgt af dokumentets navn.

 4. Tryk på Alt + Windows-tasten + N. Du hører: "Åbn knappen".

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk derefter på Enter. Filen er downloadet til Download-mappen på din computer.

Gemme et dokument til en anden placering

 1. I dokumentet, skal du trykke på Alt + Windows-logoet tast + F, A, A. Dialogboksen Gem som åbnes.

 2. Fokus er placeret i feltet navn i dialogboksen Gem som. Skriv et nyt filnavn, hvis det er nødvendigt.

 3. Tryk på TAB flere gange, indtil du høre "Gem til en anden mappe knappen", og tryk derefter på mellemrum for at åbne dialogboksen til valg af mappe.

 4. Tryk på tasten Tab for at vælge en ny placering til filen skal gemmes, indtil du høre navnet på den ønskede mappe eller "Ny mappe". Når du hører den ønskede indstilling, skal du trykke på mellemrumstasten. Hvis du har valgt "Ny mappe", Skriv et navn til den nye mappe og derefter trykke på tasten Tab, indtil du høre "Knappen Opret", og tryk derefter på Enter.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk derefter på mellemrum for at gemme dokumentet.

Omdøb et dokument

 1. I dokumentet, tryk på Alt + Windows-tast + F, A, R. Dialogboksen Omdøb åbnes. Der er fokus på tekstfeltet navn.

 2. Skriv et nyt filnavn.

 3. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrum for at omdøbe filen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×