Brug en skærmlæser til at fremhæve en fil eller mappe i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug en skærmlæser til at fremhæve en fil eller mappe i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug SharePoint Online med tastaturet og en skærmlæser til at fremhæve vigtige filer, mapper eller links i et dokumentbibliotek ved at fastgøre dem til toppen af dokumentbiblioteket. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Når du Fastgør et element, vises der et miniaturebillede øverst på dokumentbibliotekssiden, hvilket gør det nemmere for brugerne at finde den.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger SharePoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da SharePoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for SharePoint Online.

I dette emne

Fremhæve et element i et dokumentbibliotek

Bemærkninger!: 

 • Det fremhævede område er specifikt for en enkelt mappe- eller biblioteksvisning. Når du bruger brugerdefinerede visninger, skal du fastgøre elementet i hver visning, hvor du vil have, det skal vises.

 • Du kan fremhæve op til 3 elementer pr. bibliotek, mappe eller visning.

 • Denne fremgangsmåde er ikke tilgængelig i den klassiske tilstand.

 1. Log på din organisations Office 365-konto, starte SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

  Tip!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to forskellige visninger: klassisk og SharePoint Online-oplevelse. For de fleste er SharePoint Online-oplevelsen standard. Men hvis du hører "Prøv det, knap", når du navigerer i dit dokumentbibliotek, bruger du den klassiske oplevelse. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Enter, når du hører "Prøv det, knap". Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-oplevelsen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny."

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som indeholder den fil, mappe eller det link, du vil fremhæve.

 3. Vælg det element, du vil fremhæve, i visningen Liste eller Felter.

  Tip!: 

  • Tryk på Tab for at vælge et element, indtil du høre: "Liste over mapper og filer." I JAWS, du høre: "Entering tabel".

  • Sådan skifter du mellem visningen Liste og Felter:

   • Sørg for, at ingen filer eller mapper er markeret. Knappen Ny og menuen Vis er kun tilgængelige i menuen, når der er markeret filer i dokumentbiblioteket.

   • Tryk på TAB, indtil du høre: "Nye".

   • Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Indstillinger", og tryk på Enter.

   • Tryk på pil ned, indtil du høre "Liste" eller "Felter", og tryk på Enter.

 4. Tryk på Skift + Tab, indtil du høre: "Del".

 5. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Fastgør til toppen", og tryk på Enter. Et miniaturebillede af elementet, vises øverst i biblioteket.

  Tip!: Hvis indstillingen Fastgør til toppen ikke er tilgængelig på menulinjen, skal du trykke på tasten højre pil, indtil du høre "Flere kommandoer", og tryk på Enter. Tryk på pil ned i undermenuen, indtil du høre "Fastgør til toppen", og tryk derefter på Enter.

Bemærkninger!: Du kan nemt arbejde på et element ved at vælge miniaturebilledet:

 1. For at vælge et miniaturebillede, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Fastgjort elementer", og tryk derefter på tasten højre pil, indtil du høre navnet på det fremhævede element, du vil.

 2. Tryk på Enter for at åbne det valgte fremhævede element.

  Sådan åbner du en genvejsmenu med en liste over yderligere handlinger, du kan udføre på det fremhævede element, f.eks, Omdøb, Giv mig besked, Versionshistorik, og Tjek ud:

  1. Tryk på TAB, indtil du høre: "Del".

  2. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Flere kommandoer", og tryk derefter på Enter.

  3. I genvejsmenuen, for at foretage dine valg, skal du trykke på pil ned, indtil du høre den indstilling, og tryk derefter på Enter.

Skifte rækkefølgen af markerede elementer

Når du har mere end ét fremhævet element, kan du ændre den rækkefølge, som de vises i, ved at flytte et element til venstre eller højre.

 1. Log på din virksomheds Office 365-konto, start appen SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

 2. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Tab, indtil du hører "knappen Prøv det." Tryk på Enter. Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-visningen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, hører du navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny".

  Tip!: Hvis du ikke hører "Knappen Prøv det", bruger du allerede SharePoint Online-visningen.

 3. Gå til det dokumentbibliotek, den mappe eller visning, hvor elementet er fremhævet.

 4. For at markere elementet, du vil ændre rækkefølgen, tab, indtil du høre "Fastgjort elementer", og tryk derefter på tasten højre pil, indtil du høre navnet på det fremhævede element, du vil flytte til en ny placering.

 5. Tryk på Skift + Tab, indtil du høre: "Del".

 6. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Redigere pinkode", og tryk på Enter.

  Tip!: Hvis indstillingen Rediger Fastgør ikke er tilgængelig på menulinjen, skal du trykke på tasten højre pil, indtil du høre "Flere kommandoer", og tryk derefter på Enter. Tryk på pil ned i undermenuen, indtil du høre "Redigere pinkode", og tryk derefter på Enter.

 7. Tryk på pil ned for at markere afkrydsningsfeltet Flyt højre eller Flyt til venstre, indtil du høre den, du vil, og tryk derefter på Enter.

Frigøre et fremhævet element

 1. Log på din organisations Office 365-konto, start appen SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

 2. For at få vist SharePoint Online dokumentbiblioteker, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Tjekke filen ud knappen", og tryk derefter på Enter. Efter visning af dit dokument bibliotek ændres til visningen SharePoint Online og flytter fokus fra knappen finde ud af det til linket Ny du høre navnet på dit dokumentbibliotek, efterfulgt af "Nye".

  Tip!: Tip Hvis du ikke hører "Knappen Prøv det", bruger du allerede SharePoint Online-visningen.

 3. Gå til det dokumentbibliotek, den mappe eller visning, hvor elementet er fremhævet.

 4. For at markere elementet, du vil frigøre skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Fastgjort elementer", og tryk derefter på tasten højre pil, indtil du høre navnet på det fremhævede element, du vil flytte til en ny placering.

 5. Tryk på Skift + Tab, indtil du høre: "Del".

 6. At frigøre elementet:

  • Hvis der kun ét element er fastgjort, skal du trykke på tasten højre pil, indtil du høre "Frigør", og tryk derefter på Enter.

  • Hvis mere end ét element er fastgjort, skal du trykke på tasten højre pil, indtil du høre "Redigere pinkode", og tryk derefter på Enter. Tryk på pil ned, indtil du høre "Frigør", og tryk derefter på Enter.

Brug SharePoint Online med tastaturet og en skærmlæser til at fremhæve vigtige filer, mapper eller links i et dokumentbibliotek ved at fastgøre dem til toppen af dokumentbiblioteket. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Fastgjort elementet vises som et miniaturebillede øverst på dokumentbibliotekssiden.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger SharePoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da SharePoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for SharePoint Online.

I dette emne

Skift til visningen liste

Du kan få vist alle elementer i et dokumentbibliotek, skal du skifte til visningen liste.

 1. Gå til det dokumentbibliotek, som indeholder den fil, mappe eller det link, du vil fremhæve.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Search" og derefter trykke på tasten SR tast + højre pil, indtil du høre "Indstillinger", og tryk derefter på Enter.

  Hvis du ikke kan høre "Indstillinger", skal du fjerne alle mulige element valg og prøve igen.

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre "Liste", og tryk derefter på Enter.

Fastgøre et element i et dokumentbibliotek

Fastgjort elementet vises kun som fremhævet i de mapper og visninger, bibliotek, hvor det oprindeligt fastgjort. Hvis du bruger brugerdefinerede visninger, skal du fastgøre elementet i hver visning, hvor du vil det skal vises som fremhævet. Du kan fastgøre op til tre elementer i biblioteket, mappe eller visning.

 1. Gå til det dokumentbibliotek, som indeholder den fil, en mappe eller et link, du vil fastgøre.

 2. For at markere elementet, der skal være fastgjort, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre det første element på listen over elementer. Tryk på SR tast + venstre eller højre pil, indtil du høre navnet på elementet.

 3. For at åbne genvejsmenuen skal du trykke på Alt + menutasten. Du hører: "Menuen". Hvis du hører "Menuen pop op-, læst højt" i stedet for "Menuen", skal du trykke på Esc for at flytte fokus til den korrekte genvejsmenu.

 4. Tryk på pil ned, indtil du høre "Fastgør til toppen", og tryk derefter på mellemrum.

Ændre rækkefølgen af fastgjorte elementer

Når du har fastgjort mere end ét element, kan du ændre den rækkefølge, de vises.

 1. Gå til det dokumentbibliotek, mappe eller visning, hvor elementerne er fastgjort.

 2. For at markere det element, du vil flytte, skal du trykke på fanen fastgjort nøgle, indtil du høre"elementer." Tryk derefter på tasten SR tast + højre pil, indtil du høre navnet på elementet.

 3. For at åbne genvejsmenuen skal du trykke på Alt + menutasten. Du hører: "Menuen". Hvis du hører "Menuen pop op-, læst højt" i stedet for "Menuen", skal du trykke på Esc for at flytte fokus til den korrekte genvejsmenu.

 4. Tryk på tasten SR tast + højre pil i genvejsmenuen, indtil du høre "Redigere pinkode", og tryk derefter på mellemrum.

 5. Tryk på pil ned for at markere i hvilken retning flytte elementet, indtil du høre den indstilling, og tryk derefter på Enter.

Frigøre et element

 1. Gå til det dokumentbibliotek, mappe eller visning, hvor elementet er fastgjort.

 2. For at markere det element, du vil frigøre skal du trykke på fanen fastgjort nøgle, indtil du høre"elementer." Tryk derefter på tasten SR tast + højre pil, indtil du høre navnet på elementet.

 3. For at åbne genvejsmenuen skal du trykke på Alt + menutasten. Du hører: "Menuen". Hvis du hører "Menuen pop op-, læst højt" i stedet for "Menuen", skal du trykke på Esc for at flytte fokus til den korrekte genvejsmenu.

 4. Tryk på tasten SR tast + højre pil for at frigøre et element, i genvejsmenuen, indtil du høre "Redigere pinkode", og tryk derefter på mellemrum. Tryk på pil ned, indtil du høre "Frigør", og tryk derefter på mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug en skærmlæser til at redigere en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Tastaturgenveje i SharePoint Online

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i SharePoint Online

Tilgængelighedsfunktioner i SharePoint Online

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×