Brug en skærmlæser til at fremhæve en fil eller mappe i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug en skærmlæser til at fremhæve en fil eller mappe i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Du kan bruge SharePoint Online med dit tastatur og en skærmlæser, som f.eks. JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at fremhæve vigtige filer, mapper eller links i et dokumentbibliotek ved at fastgøre dem til toppen af biblioteket. Når du fastgør et element, vises der et miniaturebillede øverst på siden i dokumentbibliotek, hvilket gør det nemmere for brugerne at finde det.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Sharepoint Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger SharePoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da SharePoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for SharePoint Online.

I dette emne

Fremhæve et element i et dokumentbibliotek

Bemærkninger!: 

 • Det fremhævede område er specifikt for en enkelt mappe- eller biblioteksvisning. Når du bruger brugerdefinerede visninger, skal du fastgøre elementet i hver visning, hvor du vil have, det skal vises.

 • Du kan fremhæve op til 3 elementer pr. bibliotek, mappe eller visning.

 • Denne fremgangsmåde er ikke tilgængelig i den klassiske tilstand.

 1. Log på din organisations Office 365-konto, starte SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

  Tip!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to forskellige visninger: klassisk og SharePoint Online-oplevelse. For de fleste er SharePoint Online-oplevelsen standard. Men hvis du hører "Prøv det, knap", når du navigerer i dit dokumentbibliotek, bruger du den klassiske oplevelse. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Enter, når du hører "Prøv det, knap". Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-oplevelsen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, kan du høre navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny."

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som indeholder den fil, mappe eller det link, du vil fremhæve.

 3. Vælg det element, du vil fremhæve, i visningen Liste eller Felter.

  Tip!: 

  • Du vælger et element ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gitterkolonneoverskrifter, Brug menuer til at sortere, filtrere eller gruppere efter en kolonne", og brug derefter pil ned. (I Oplæser hører du "Tabelnavn" og navnet på den næste kolonne).

  • Sådan skifter du mellem visningen Liste og Felter:

   • Sørg for, at ingen filer eller mapper er markeret. Knappen Ny og menuen Vis er kun tilgængelige i menuen, når der er markeret filer i dokumentbiblioteket.

   • Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Ny, Opret en ny mappe eller et Office-dokument på denne placering".

   • Tryk på højre pil, indtil du hører "Menuen Vis", og tryk på Enter.

   • Tryk på pil ned, indtil du hører "Liste" eller "Felter", og tryk på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Åbn".

 5. Tryk på højre piletast, indtil du hører "Fastgør øverst", og tryk på Enter. Et miniaturebillede af elementet vises øverst i biblioteket.

  Tip!: Hvis indstillingen Fastgør øverst ikke er tilgængelig på menulinjen, skal du trykke på højre piletast, indtil du hører "Flere kommandoer, Andet, du kan gøre med det markerede elements undermenu", og tryk på Enter. I undermenuen skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Fastgør øverst", og tryk derefter på Enter.

Bemærk!: Hvis du vælger miniaturebilledet af det fremhævede element, er det nemt at arbejde med elementet:

 • Hvis du vil markere et miniaturebillede, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Listefelt for fastgjorte elementer." Tryk derefter på højre piletast, indtil du hører navnet på det ønskede fremhævede element. (I Oplæser hører du "Fastgjorte elementer").

 • Tryk på Enter for at åbne det valgte fremhævede element.

 • Sådan åbner du en genvejsmenu med en liste over yderligere handlinger, du kan udføre på det fremhævede element, f.eks, Omdøb, Giv mig besked, Versionshistorik, og Tjek ud:

  1. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Åbn".

  2. Tryk på højre piletast, indtil du hører "Flere kommandoer, Andet, du kan gøre med undermenuen for de markerede elementer", og tryk på Enter.

  3. På genvejsmenuen foretager du dit valg ved at bruge pil ned og derefter trykke på Enter.

Skifte rækkefølgen af markerede elementer

Når du har mere end ét fremhævet element, kan du ændre den rækkefølge, som de vises i, ved at flytte et element til venstre eller højre.

 1. Log på din virksomheds Office 365-konto, start appen SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

 2. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Tab, indtil du hører "knappen Prøv det." Tryk på Enter. Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-visningen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, hører du navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny".

  Tip!: Hvis du ikke hører "Knappen Prøv det", bruger du allerede SharePoint Online-visningen.

 3. Gå til det dokumentbibliotek, den mappe eller visning, hvor elementet er fremhævet.

 4. Tryk på tabulatorknappen, indtil du hører "Listefelt for fastgjorte elementer" for at vælge det element, du vil omarrangere. Tryk derefter på højre piletast, indtil du hører navnet på det ønskede fremhævede element, du vil flytte til en ny position. (I Oplæser hører du "Fastgjorte elementer").

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Åbn".

 6. Tryk på den højre piletast, indtil du hører "Rediger fastgjort", og tryk på Enter.

  Tip!: Hvis indstillingen Rediger fastgjort ikke er tilgængelig på menulinjen, skal du trykke på højre piletast, indtil du hører "Flere kommandoer, Andet, du kan gøre med det markerede elements undermenu", og tryk på Enter. I undermenuen skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Rediger fastgjort", og tryk derefter på Enter.

 7. Brug pil ned for at vælge Flyt mod højre eller Flyt til venstre, og tryk derefter på Enter.

Frigøre et fremhævet element

 1. Log på din organisations Office 365-konto, start appen SharePoint, og åbn derefter dit dokumentbibliotek.

 2. For at få vist SharePoint Online-dokumentbiblioteker skal du trykke på Tab, indtil du hører "Knappen Prøv det." Tryk på Enter. Når visningen af dokumentbiblioteket ændres til SharePoint Online-visningen, og fokus flyttes fra knappen Prøv det til linket Ny, hører du navnet på dit dokumentbibliotek efterfulgt af "Ny".

  Tip!: Tip Hvis du ikke hører "Knappen Prøv det", bruger du allerede SharePoint Online-visningen.

 3. Gå til det dokumentbibliotek, den mappe eller visning, hvor elementet er fremhævet.

 4. Tryk på tabulatorknappen, indtil du hører "Listefelt for fastgjorte elementer" for at vælge det element, du vil frigøre. Tryk derefter på højre piletast, indtil du hører navnet på det ønskede fremhævede element, du vil flytte til en ny position. (I Oplæser hører du "Fastgjorte elementer").

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Åbn".

 6. Frigør elementet:

  • Hvis kun ét element er fastgjort, skal du trykke på højre piletast, indtil du hører "Frigør undermenuen", og tryk derefter på Enter.

  • Hvis mere end et element er fastgjort, skal du trykke på højre piletast, indtil du hører "undermenuen Rediger fastgjort", og tryk derefter på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Frigør", og tryk på Enter.

Brug SharePoint Online med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at fremhæve vigtige filer, mapper eller links i et dokumentbibliotek ved at fastgøre dem til toppen af dokumentbiblioteket. Fastgjort elementet vises som et miniaturebillede øverst på dokumentbibliotekssiden.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Sharepoint Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger SharePoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da SharePoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for SharePoint Online.

I dette emne

Skift til visningen liste

Du kan få vist alle elementer i et dokumentbibliotek, skal du skifte til visningen liste.

 1. Gå til det dokumentbibliotek, som indeholder den fil, mappe eller det link, du vil fremhæve.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Søg" Tryk på Caps Lock + højre pil, indtil du høre "Vis indstillinger", og tryk derefter på Enter.

  Hvis du ikke kan høre "Indstillinger", skal du fjerne alle mulige element valg og prøve igen.

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre "Liste", og tryk derefter på Enter.

Fastgøre et element i et dokumentbibliotek

Fastgjort elementet vises kun som fremhævet i de mapper og visninger, bibliotek, hvor det oprindeligt fastgjort. Hvis du bruger brugerdefinerede visninger, skal du fastgøre elementet i hver visning, hvor du vil det skal vises som fremhævet. Du kan fastgøre op til tre elementer i biblioteket, mappe eller visning.

 1. Gå til det dokumentbibliotek, som indeholder den fil, en mappe eller et link, du vil fastgøre.

 2. For at markere elementet, der skal være fastgjort, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre det første element på listen over elementer. Tryk på Caps Lock + venstre pil eller højre pil, indtil du høre navnet på elementet.

 3. For at åbne genvejsmenuen skal du trykke på Alt + menutasten. Du hører: "Menuen". Hvis du hører "Menuen pop op-, læst højt" i stedet for "Menuen", skal du trykke på Esc for at flytte fokus til den korrekte genvejsmenu.

 4. Tryk på pil ned, indtil du høre "Fastgør til toppen", og tryk derefter på mellemrum.

Ændre rækkefølgen af fastgjorte elementer

Når du har fastgjort mere end ét element, kan du ændre den rækkefølge, de vises.

 1. Gå til det dokumentbibliotek, mappe eller visning, hvor elementerne er fastgjort.

 2. For at markere det element, du vil flytte, skal du trykke på fanen fastgjort nøgle, indtil du høre"elementer." Tryk derefter Caps Lock + højre pil, indtil du høre navnet på elementet.

 3. For at åbne genvejsmenuen skal du trykke på Alt + menutasten. Du hører: "Menuen". Hvis du hører "Menuen pop op-, læst højt" i stedet for "Menuen", skal du trykke på Esc for at flytte fokus til den korrekte genvejsmenu.

 4. I genvejsmenuen, skal du trykke på Caps Lock + højre pil, indtil du høre "Redigere pinkode", og tryk derefter på mellemrum.

 5. Tryk på pil ned for at markere i hvilken retning flytte elementet, indtil du høre den indstilling, og tryk derefter på Enter.

Frigøre et element

 1. Gå til det dokumentbibliotek, mappe eller visning, hvor elementet er fastgjort.

 2. For at markere det element, du vil frigøre skal du trykke på fanen fastgjort nøgle, indtil du høre"elementer." Tryk derefter Caps Lock + højre pil, indtil du høre navnet på elementet.

 3. For at åbne genvejsmenuen skal du trykke på Alt + menutasten. Du hører: "Menuen". Hvis du hører "Menuen pop op-, læst højt" i stedet for "Menuen", skal du trykke på Esc for at flytte fokus til den korrekte genvejsmenu.

 4. Du kan frigøre et element, i genvejsmenuen, skal du trykke på Caps Lock + højre pil, indtil du høre "Redigere pinkode", og tryk derefter på mellemrum. Tryk på pil ned, indtil du høre "Frigør", og tryk derefter på mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug en skærmlæser til at redigere en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Tastaturgenveje i SharePoint Online

Introduktion til brug af en skærmlæser med et moderne dokumentbibliotek i SharePoint Online

Hjælp til handicappede i SharePoint Online

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×