Brug en skærmlæser, til at foretage samtidig redigering af dokumenter i Word

Brug en skærmlæser, til at foretage samtidig redigering af dokumenter i Word

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Word 2016 med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at arbejde sammen på et dokument online. Både almindelig redigering og samtidig redigering i realtid er mulig. Med sidstnævnte kan I se hinandens ændringer, straks de foretages.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan se tastaturgenveje under Tastaturgenveje i Microsoft Word i Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Dette emne forudsætter, at du er logget på din Microsoft-konto, og OneDrive dermed er tilgængeligt.

I dette emne

Gem et dokument online

Før du kan foretage samtidig redigering af et dokument i Word 2016 sammen med en anden, skal du gemme det på OneDrive eller SharePoint Online.

Gem et dokument på OneDrive

 1. Når du har oprettet et dokument i Word 2016, som du gerne vil dele, skal du trykke på Alt+F for at åbne menuen Filer. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Oplysninger". Med JAWS hører du: "Backstage-visning, Filer, fanen Oplysninger."

 2. Tryk på H for at åbne menuen Del. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Del". Med JAWS hører du: "Fanen Del".

 3. Tryk på C for at gemme dokumentet i skyen. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Gem som". Med JAWS hører du: "Fanen Gem som".

 4. Tryk på K for at gemme dokumentet på OneDrive. Du hører følgende: "Markeret, OneDrive – faneelementet Personlig". Med JAWS hører du: "OneDrive – fanen Personlig". Dit OneDrive-kontonavn kan være anderledes.

  • Hvis du endnu ikke har gemt dokumentet lokalt, eller hvis du vil ændre filnavnet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Angiv filnavn her" eller det aktuelle filnavn. Skriv det ønskede navn, og tryk derefter på tabulatortasten indtil du hører "Knappen Gem". Tryk på mellemrumstasten for at gemme dokumentet på OneDrive.

  • Hvis du allerede har gemt dit dokument, og vil bruge det samme filnavn i OneDrive. Skal du blot trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Gem" og derefter trykke på Mellemrumstasten, for at gemme dokumentet på OneDrive.

Gem et dokument på SharePoint

 1. Når du har oprettet et dokument i Word 2016, som du gerne vil dele, skal du trykke på Alt+F for at åbne menuen Filer. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Oplysninger". Med JAWS hører du: "Backstage-visning, Filer, fanen Oplysninger."

 2. Tryk på H for at åbne menuen Del. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Del". Med JAWS hører du: "Fanen Del".

 3. Tryk på C for at gemme dokumentet i skyen. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Gem som". Med JAWS hører du: "Fanen Gem som".

 4. Tryk på S for at gemme dokumentet på et SharePoint-websted. Du hører følgende: "Websteder", efterfulgt af navnet på webstedet.

 5. Tryk på tabulatortasten, og tryk derefter på Enter for at åbne dialogboksen Gem. Skærmlæseren siger det aktuelle filnavn eller et par ord fra begyndelsen af teksten, hvis filen ikke er blevet gemt endnu.

  • Hvis du endnu ikke har gemt dokumentet lokalt, eller hvis du vil ændre filnavnet, skal du skrive det ønskede navn, og derefter trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Alle placeringer, delt knap". Tryk derefter på højre piletast, indtil du hører adressen på dit SharePoint-websted. Tryk på piletasten ned, indtil du hører navnet på det ønskede bibliotek eller arbejdsområde, og tryk derefter på Enter for at gemme dokumentet.

  • Hvis du allerede har gemt dokumentet, og du vil bruge det samme filnavn i SharePoint, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Alle placeringer, delt knap". Tryk derefter på Højre piletast, indtil du hører adressen på dit SharePoint-websted. Tryk på Piletast ned, indtil du hører navnet på det ønskede bibliotek eller arbejdsområde, og tryk derefter på Enter for at gemme dokumentet.

Tilføj en online lagringsplacering

OneDrive er tilgængelig straks, når du begynder at bruge Word 2016, men det kan være nødvendigt at tilføje et SharePoint-websted manuelt, før du kan gemme der.

 1. I Word 2016 skal du trykke på Alt+F for at åbne menuen Filer. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Oplysninger". Med JAWS hører du: "Backstage-visning, Filer, fanen Oplysninger."

 2. Tryk på A for at åbne menuen Gem som. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Gem som". Med JAWS hører du: "Fanen Gem som".

 3. Tryk på A for at tilføje en placering at gemme på. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Tilføj en placering". Med JAWS hører du: "Fanen Tilføj en placering".

 4. Tryk på 1 for at tilføje et SharePoint-websted.

 5. Når du bliver bedt om det, skal du skrive den mailadresse, du bruger til dit SharePoint-websted, og derefter skal du trykke på Enter.

 6. Når du bliver bedt om det, skal du skrive din adgangskode og trykke på Enter.

Webstedet er nu tilgængeligt i dialogboksen Gem som i Word_2016.

Del et dokument med andre

Når du gemmer et dokument online, kan du dele det med de personer, du vil samarbejde med.

 1. Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Oplysninger". Med JAWS hører du: "Backstage-visning, Filer, fanen Oplysninger."

 2. Tryk på H for at åbne menuen Del. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Del". Med JAWS hører du: "Fanen Del".

 3. Tryk på A for at dele det gemte dokument med andre. Du hører dokumentets navn efterfulgt af "Angiv navne til mailadresser" eller blot "Slutningen af linjen". Med JAWS hører du: "Ruden Del, angiv navne til mailadresser". Skriv mailadressen på den person, du vil samarbejde med. Hvis der er flere end én, skal du adskille adresserne med et komma.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Giv tilladelser til dette dokument". Hvis det efterfølges af "Kan redigeres", er tilladelserne allerede korrekte for samtidig redigering. Hvis ikke skal du trykke på Mellemrumstasten. Brug derefter Piletasterne op eller ned, til at flytte mellem indstillinger indtil du hører "Kan redigere", og tryk så på Enter.

 5. Hvis du vil skrive en kort meddelelse til dine medforfattere, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Inkluder en meddelelse (valgfrit)", og derefter skrive din meddelelse.

 6. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Del" og tryk derefter på Enter, for at sende en mail om deling til dem du arbejder sammen med.

Skift delingsindstillinger

Du kan vælge, om du altid vil dele ændringerne med dine medforfattere, eller om du vil spørges, hver gang du åbner et dokument, hvori andre deler deres ændringer.

 1. Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer. Du hører følgende: "Markeret, faneelementet Oplysninger". Med JAWS hører du: "Backstage-visning, Filer, fanen Oplysninger."

 2. Tryk på T for at åbne menuen Indstillinger. Du hører følgende: "Vinduet Word-indstillinger, Generelt, 1 af 10". Med JAWS hører du: "Word-indstillinger". Hvis du bruger JAWS, er fokus muligvis ikke på fanen Generelt. Du kan sikre dig, at du er på den rette fane ved at trykke på Piletasterne op eller ned, for at flytte mellem faner indtil du hører "Generelt".

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Når jeg arbejder med andre, vil jeg dele mine ændringer automatisk" efterfulgt af den aktuelle indstilling. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på Mellemrumstasten og derefter bruge Piletasterne op eller ned, til at flytte mellem indstillinger indtil du hører "Altid" eller "Spørg mig", afhængigt af dit valg, og tryk derefter på Enter.

 4. Du lukker menuen Indstillinger, ved at trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Knappen OK", og derefter trykke på Enter.

Denne indstilling påvirker alle dokumenter, du deler, og ikke kun det dokument du arbejder i.

Tip!: Hvis du vælger Aldrig, kan du ikke se andres ændringer, og de kan ikke se dine ændringer.

Samarbejd i et delt dokument

Word 2016 giver dig to slags samtidig redigering: almindelig og samtidig redigering i realtid. I dem begge kan flere personer arbejde sammen om dokumenter. Der er én afgørende forskel mellem dem:

 • Almindelig samtidig redigering er, når du og andre arbejder samtidigt på et dokument uden at låse hinanden ude. Afsnit, som andre arbejder på, er låst. Når du gemmer, kan du se de ændringer, som andre har foretaget siden sidste gang, du gemte.

 • Samtidig redigering i realtid er, når to eller flere personer skriver på samme tid og automatisk får vist alles ændringer i teksten, mens de foretages. Hvis du redigerer samtidigt med nogen, der bruger en version, som kun understøtter almindelig samtidig redigering, kan du se, at vedkommende er i dokumentet, men du kan ikke se vedkommendes ændringer, før vedkommende gemmer dokumentet.

Når du bruger Word 2016 til at arbejde med et delt dokument, behøver du ikke at ændre noget i den måde, du arbejder på. Dine medforfattere kan blot følge det link, du har sendt, og så åbnes dokumentet i deres version af Word eller i Word Online. Selvom de også bruger Word Online eller Word 2016 og har accepteret at dele deres ændringer automatisk, vises deres arbejde, mens det udføres, og du kan bruge din skærmlæser til at læse den ændrede tekst uden at vente på, at de andre gemmer dokumentet.

Meddelelser fra skærmlæseren

Når du bruger en skærmlæser, mens du samarbejder med andre om et dokument i Word 2016, hører du meddelelser, når bestemte hændelser forekommer:

 • Når du hører "Usynkroniseret ændring", betyder det, at en forfatter redigerer et afsnit (med almindelig samtidig redigering), men endnu ikke har gemt ændringerne. Området er låst for medforfatteren.

 • Når du hører "Redigering af låst ændring", betyder det, at en anden forfatter har låst dette område, typisk et afsnit, og du kan ikke redigere det.

 • Når du hører "Ekstern ændring", betyder det, at en forfatter lige har gemt dokumentet, og at medforfatteren har føjet nyt indhold til det. I almindelig samtidig redigering er området fremhævet med grøn for en bruger uden synsbesvær.

 • Når du hører "Ændring, der skaber konflikt", betyder det, at en forfatter har et afsnit, der er i uoverensstemmelse med en ændring, som medforfatteren har foretaget. Dette område er fremhævet med rødt for en bruger uden synsbesvær.

 • Når du hører "Forfatter", betyder det, at én forfatter i øjeblikket befinder sig i det pågældende afsnit (med samtidig redigering i realtid). Dette hjælper medforfatteren med at undgå at oprette en konflikt ved at redigere i det samme område.

Tip!: Når du begynder at arbejde på et dokument sammen med en anden, vises der en dialogboks, hvor du bliver spurgt, hvilken type samtidig redigering du ønsker. Tryk på F6 for at gå til dialogboksen.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse og slette kommentarer i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at samarbejde med andre på et dokument online.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Gem et dokument online

Før du kan foretage samtidig redigering af et dokument i Word til Mac, skal du gemme det på OneDrive eller SharePoint Online.

Gem et dokument på OneDrive

 1. Når du har oprettet et dokument i Word til Mac, som du gerne vil dele, skal du trykke på Command+Shift+S. Dialogboksen Gem som åbnes.

  Bemærk!: Sørg for, at du er logget på OneDrive.

 2. Skriv det ønskede navn på dokumentet, og tryk derefter på Tabulatortasten indtil du hører: "Knappen Onlineplaceringer".

 3. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Du kan høre dokumentnavnet.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Steder, tabel, <navn på den første online lagringsplacering >, valgt

 5. Tryk på Control+Option+Piletasten Ned, indtil du hører "OneDrive, <navnet på OneDrive-kontoen>" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 6. Tryk på Tabulator, indtil du hører "Knappen Gem standard" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Fokus flyttes tilbage til dokumentets redigeringsvindue.

Gem et dokument på SharePoint

 1. Når du har oprettet et dokument i Word til Mac, som du gerne vil dele, skal du trykke på Command+Shift+S. Dialogboksen Gem som åbnes.

  Bemærk!: Sørg for, at du er logget på SharePoint.

 2. Skriv det ønskede navn på dokumentet, og tryk derefter på Tabulatortasten indtil du hører: "Knappen Onlineplaceringer".

 3. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Du kan høre dokumentnavnet.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Steder, tabel, <navn på den første online lagringsplacering >, valgt

 5. Tryk på Control+Option+Piletasten Ned, indtil du hører "SharePoint Online <navnet på SharePoint-kontoen>" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 6. Tryk på Tabulator, indtil du hører "Knappen Gem standard" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Fokus flyttes tilbage til dokumentets redigeringsvindue.

Tilføj en online lagringsplacering

OneDrive er tilgængelig straks, når du begynder at bruge Word til Mac, men det kan være nødvendigt, at tilføje et SharePoint-websted manuelt før du kan gemme der.

 1. Tryk på Command+Shift+S. Dialogboksen Gem som åbnes.

 2. Tryk på Tabulator, indtil du hører "knappen onlineplaceringer" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "knappen tilføj et sted. " Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Tabulator, indtil du hører "knappen SharePoint" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Skriv eller Indsæt URL-adressen til din SharePoint-mappe, og tryk derefter på Tabulatortasten indtil du hører: "Knappen Næste."

 6. Tryk på Control+Option+Spacebar. Når du bliver bedt om det, skal du skrive den mailadresse, du bruger til dit SharePoint-websted og derefter skal du trykke på Enter.

 7. Når du bliver bedt om det, skal du skrive din adgangskode, og trykke på Enter.

Webstedet er nu tilgængeligt i dialogboksen Gem som i WordforMac.

Del et dokument med andre

Når du gemmer et dokument online, kan du dele det med de personer, du vil samarbejde med.

Inviter andre til at samarbejde

Du kan invitere andre, til at arbejde sammen med dig på et dokument. Send en mail med en samarbejdsinvitationen direkte fra Word til Mac med et link til dokumentet.

 1. Tryk på Control+Option+M Du hører: "Menulinje Apple."

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Fil" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Piletast op eller ned, indtil du hører: "Del", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Du hører "Inviter personer ellipser". Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Skriv navnet eller mailadressen på den person, som du vil samarbejde med. Hvis der er flere end én, skal du adskille adresserne med et komma.

 6. Hvis du gerne vil skrive en meddelelse til modtageren, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Medtag meddelelse", og derefter skrive teksten.

 7. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører: "Kan redigere, markeret". Hvis du ikke vil have din samarbejdspartner, til at redigere dokumentet skal du trykke på Mellemrumstasten.

 8. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Del" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum, for at sende en mail om deling til dem du arbejder sammen med.

Del et link til dit dokument

Du kan kopiere linket til dit dokument, og sætte det ind i en anden delt fil. Dette kunne eksempelvis være en PowerPoint-præsentation.

 1. Tryk på Control+Option+M Du hører: "Menulinje Apple."

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Fil" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Del" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Control+Option+Piletast ned, indtil du hører: "Kopiér link" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Indsæt linket i, f.eks, en anden delt fil.

Samarbejd i et delt dokument

Når du bruger Word til Mac, til at arbejde med et delt dokument behøver du ikke, at ændre noget ved hvordan du arbejder. Dine medforfattere kan, ved at følge linket du har sendt, åbne dit dokument i deres version af Word eller i Word Online.

Tryk på Command+S, for at opdatere dokumentet med de opdateringer der er foretaget af andre forfattere.

Tjek dokumentet ud

Hvis du vil låse et dokument, så det kun indeholder dine opdateringer, kan du tjekke filen ud. Når en fil er tjekket ud til dig, kan andre ikke opdatere eller se de ændringer, du har foretaget indtil du har gemt og tjekket dokumentet ind igen.

 1. Mens dokumentet er åbent, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple."

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Fil" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Piletast ned, indtil du hører: "Tjek ud" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Rediger dokumentet, og når du er færdig skal du trykke på Control+Option+M

 5. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Fil" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 6. Tryk på piletasten ned, indtil du hører: "Tjek ind" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 7. Du hører: "Versionskommentarer". Skriv en kort beskrivelse af dine opdateringer. Når du er færdig, så tryk på Tabulatortasten indtil du hører: "Tjek ind" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Blokér andre forfattere

Du kan forhindre andre forfattere i at ændre bestemte afsnit af dokumentet.

 1. I dokumentet skal du vælge den sektion, som du ikke vil have andre til at redigere.

 2. Tryk på Control+Option+M Du hører: "Menulinje Apple."

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Værktøjer" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Piletast ned, indtil du hører: "Blokér forfattere" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Hvis du vil ophæve blokeringen af forfattere, skal du trykke på Control+Option+M

 6. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Værktøjer" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 7. Tryk på piletasten ned, indtil du hører: "Stop blokering af alle mine blokerede område" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×