Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Du kan bruge To-Do til iOS med VoiceOver, den iOS-integrerede skærmlæser, til at organisere din dag. Tilføj opgaver, giv dem forfaldsdatoer, indstil påmindelser, og gør dem tilbagevendende, hvis der er noget, du ofte har brug for at huske.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Oprette en opgave

Opret et nyt opgaveelement på en af dine lister.

 1. Gå til visningen Sidepanel i To-Do, og stryg til venstre, indtil du hører: "Knappen Sidepanel". Dobbelttryk på skærmen for at markere.

 2. Hvis du vil gå til en liste, skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på den ønskede liste. Når du flytter, meddeler VoiceOver navnet på listen efterfulgt af antallet af opgaver på listen. Dobbelttryk på skærmen for at markere listen. Visningen Opgaveliste åbnes.

 3. Hvis du vil oprette en opgave, skal du stryge til højre på Opgaveliste, indtil du hører: "Knappen Tilføj et opgavelisteelement". Dobbelttryk derefter på skærmen for at markere. Fokus flyttes til opgavens navnefelt.

 4. Indtast det nye opgavenavn med skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q".

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 5. Når du har indtastet opgavenavnet, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Tilføj et opgavelisteelement". Dobbelttryk på skærmen for at markere. Opgaven føjes til din liste.

Fuldføre en opgave

Når du er færdig med en opgave, skal du markere opgaven i listeelementet som fuldført.

 1. Stryg til højre eller venstre i visningen Sidepanel, indtil du hører listen, der indeholder den opgave, du har fuldført. Dobbelttryk på skærmen for at åbne visningen Opgaveliste.

 2. For at navigere i opgaverne i visningen Opgaveliste skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører navnet på opgaven. VoiceOver meddeler opgavernes navne og status (fuldført eller ikke fuldført), efterhånden som du flytter.

 3. Når du er på den opgave, du vil markere som fuldført, skal du stryge til højre. Du hører: "Ikke-fuldført opgaveelement". Dobbelttryk på skærmen for at fuldføre opgaven.

Tip!: 

 • Hvis du vil markere en fuldført opgave som ikke-fuldført, skal du gentage trinnene ovenfor, indtil du hører "Markeret fuldført opgaveelement", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 • Kontrollér, at den ikke-fuldførte opgave vises på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du viser eller skjuler fuldførte opgaver på lister, skal du gå til Vis/Skjul fuldførte opgaver.

Åbn detaljevisningen

I detaljevisningen kan du redigere opgaven, føje en påmindelse til den osv.

 1. Stryg til højre i visningen Opgaveliste, indtil du hører den opgave, du vil have adgang til detaljer om. VoiceOver meddeler opgavernes navne og status (fuldført eller ikke fuldført), efterhånden som du flytter.

 2. Dobbelttryk på skærmen, når du er på den ønskede opgave. Detaljevisningen for opgaven åbnes, og du kan redigere opgaven eller slette den. Du hører: "Knappen Afvis detaljevisning".

 3. Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Afvis detaljevisning". Dobbelttryk derefter på skærmen for at markere.

Føj en opgave til Min dag

Du kan flytte en opgave fra en anden liste til Min dag, som er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at bruge To-Do.

 • Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Føj opgaveelement til Min dag", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 • Hvis du vil fjerne en opgave fra Min dag, skal du stryge til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Fjern opgaveelement fra Min dag", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Omdøb en opgave

Brug detaljevisningen til hurtigt at omdøbe en opgave.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører navnet på opgaven, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Slet det tidligere opgavenavn i opgavens navnefelt, og indtast et nyt med skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q".

 3. Når du har skrevet det nye opgavenavn, og du vil gemme og lukke tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Udført". Dobbelttryk på skærmen for at markere. Opgaven er omdøbt.

Tilføj en påmindelse

Brug påmindelser for at sikre, at du ikke glemmer at fuldføre de vigtigste opgaver.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører: "Knappen Påmindelse". Dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Påmindelse åbnes.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for påmindelsen. Standardindstillingerne er Senere i dag, I morgen og Næste uge, men du kan også vælge Vælg en dato og et klokkeslæt. Når du er på den indstilling, du vil vælge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

 3. Når du har valgt påmindelsesindstillingen og vil oprette påmindelsen og lukke menuen Påmindelse, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Udført". Dobbelttryk derefter på skærmen for at markere.

 4. Hvis du vil fjerne en påmindelse, skal du stryge til venstre i menuen Påmindelse, indtil du hører: "Knappen Fjern". Dobbelttryk derefter på skærmen. Påmindelsen fjernes, og menuen lukkes.

Angiv en forfaldsdato

Tilføj en forfaldsdato, så du kan nå dine deadlines for de vigtigste opgaver.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører: "Knappen Forfaldsdato". Dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Forfaldsdato åbnes.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for forfaldsdatoer. Standardindstillingerne er I dag, I morgen og Næste uge, men du kan også vælge Vælg en dato og et klokkeslæt. Når du er på den indstilling, du vil vælge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

 3. Når du har valgt indstillingen for forfaldsdato og vil indstille datoen og lukke menuen Forfaldsdato, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Udført". Dobbelttryk derefter på skærmen for at markere.

 4. Hvis du vil fjerne en forfaldsdato, skal du stryge til venstre i menuen Forfaldsdato, indtil du hører: "Knappen Fjern". Dobbelttryk derefter på skærmen. Forfaldsdatoen fjernes, og menuen lukkes.

Tilføje en gentagen forfaldsdato

Hvis du har opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan du angive en gentagen forfaldsdato for dem.

Bemærk!: Du skal tilføje en forfaldsdato, før du kan indstille den til at blive gentaget.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører: "Knappen Gentag". Dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Gentag åbnes.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for forfaldsdatoer. Standardindstillingerne er Dagligt, Hverdage, Ugentligt, Månedligt og Årligt, men du kan også vælge Brugerdefineret. Når du er på den indstilling, du vil vælge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

 3. Hvis du vil fjerne en gentagen forfaldsdato, skal du stryge til venstre på menuen Gentag, indtil du hører: "Knappen Fjern". Dobbelttryk derefter på skærmen. Den gentagne forfaldsdato fjernes, og menuen lukkes.

Tilføj en note

Noter er praktiske, hvis du vil tilføje yderligere oplysninger om en opgave og vil holde selve opgavenavnet kort. Hvis din opgave f.eks. er Køb ind, kan du placere indkøbslisten i en note.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører: "Vedhæftet note. Tilføj en note". Dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Indtast dine noter med skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q".

 3. Hvis du vil gemme noterne, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Gem". Dobbelttryk derefter på skærmen for at markere. Noterne gemmes.

Slette en opgave

Du kan f.eks. slette en opgave, når du ikke længere har brug for at holde styr på den.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører: "Knappen Slet opgave". Dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Der åbnes et bekræftelsesvindue, og du hører: "Er du sikker på, at du vil slette denne opgave permanent?" Stryg til højre for at bekræfte. Du hører: "Knappen Slet". Dobbelttryk på skærmen for at markere.

  Bemærk!: Hvis du vil annullere sletningen, skal du stryge til højre i bekræftelsesvinduet, indtil du hører: "Knappen Annuller". Dobbelttryk på skærmen for at markere.

 3. Opgaven er slettet, og fokus flyttes til visningen Opgaveliste.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i To-Do vha. funktioner til hjælp af handicappede

Du kan bruge To-Do Til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android, til at organisere din dag. Tilføj opgaver, giv dem forfaldsdatoer, indstil påmindelser og gør dem tilbagevendende, hvis der er noget du ofte har brug for at huske.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Oprette en opgave

 1. Stryg til højre én gang. Du hører: "Knappen Sidepanel, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du når til dine opgavelister. Du hører navnet på listen efterfulgt af antallet af opgaver på listen. Hvis den første liste ikke er den, du er på jagt efter, skal du fortsætte med at stryge til højre, indtil du finder den eller kommer frem til To-Do, som er en liste, der indeholder alle opgaver.

  Dobbelttryk på skærmen for at åbne den markerede liste.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Tilføj en opgave", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Skriv teksten til opgaven, f.eks. "Køb ind".

 5. Stryg med fingeren omkring det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Udført". Løft din finger for at afslutte oprettelsen af opgaven.

 6. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

Fuldføre en opgave

 1. Stryg til højre én gang. Du hører: "Knappen Sidepanel, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du når til dine opgavelister. Du hører navnet på listen efterfulgt af antallet af opgaver, den indeholder. Hvis den første liste ikke er den, du er på jagt efter, skal du fortsætte med at stryge til højre, indtil du finder den eller kommer frem til To-Do, som er en liste, der indeholder alle opgaver.

  Dobbelttryk på skærmen for at åbne den markerede liste.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den opgave, du vil markere som fuldført.

 4. Stryg til højre én gang. Du hører: "Ikke-fuldført opgave". Dobbelttryk på skærmen for at fuldføre opgaven.

Tip!: Hvis du vil markere en fuldført opgave som ikke-fuldført, skal du gentage trinnene ovenfor, indtil du hører "Fuldført opgave", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Åbn detaljevisningen

I detaljevisningen kan du redigere opgaven, føje en påmindelse til den osv.

 1. Stryg til højre én gang. Du hører: "Knappen Sidepanel, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du når til dine opgavelister. Du hører navnet på listen efterfulgt af antallet af opgaver, den indeholder. Hvis den første liste ikke er den, du er på jagt efter, skal du fortsætte med at stryge til højre, indtil du finder den eller kommer frem til To-Do, som er en liste, der indeholder alle opgaver.

  Dobbelttryk på skærmen for at åbne den markerede liste.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den opgave, du vil have detaljer om, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Detaljer for opgaven" efterfulgt af navnet på opgaven.

Tip!: Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du stryge ned og til venstre.

Føj en opgave til Min dag

Du kan flytte en opgave fra en anden liste til Min dag, som er en standardliste, der allerede er konfigureret, når du begynder at bruge To-Do.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Føj til Min dag", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave fra Min dag, skal du stryge til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Føjet til Min dag", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Omdøb en opgave

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører navnet på opgaven, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Slet det tidligere navn ved hjælp af tastaturet, og skriv derefter det nye navn.

 3. Stryg med fingeren omkring det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Udført". Løft din finger for at afslutte omdøbningen af opgaven.

Tilføj en påmindelse

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Påmind mig", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for påmindelsen. Standardindstillingerne er Senere i dag, I morgen og Næste uge, men du kan også vælge Vælg en dato og et klokkeslæt.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at aktivere den markerede indstilling.

Tip!: Hvis du vil fjerne en påmindelse, skal du stryge til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Knappen Fjern påmindelse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Angiv en forfaldsdato

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tilføj forfaldsdato", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for forfaldsdatoer. Standardindstillingerne er I dag, I morgen og Næste uge, men du kan også vælge Vælg en dato.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at aktivere den markerede indstilling.

Tip!: Hvis du vil fjerne en forfaldsdato, skal du stryge til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Knappen Fjern forfaldsdato", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføje en gentagen forfaldsdato

Hvis du har opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan du angive en gentagen forfaldsdato for dem.

Bemærk!: Du skal tilføje en forfaldsdato, før du kan indstille den til at blive gentaget.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Gentag", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for forfaldsdatoer. Standardindstillingerne er Dagligt, Hverdage, Ugentligt, Månedligt og Årligt, men du kan også vælge Brugerdefineret.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at aktivere den markerede indstilling.

Tip!: Hvis du vil fjerne en gentagen forfaldsdato, skal du stryge til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Knappen Ryd gentagelse", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføj en note

Noter er praktiske, hvis du vil tilføje yderligere oplysninger om opgaven og vil holde selve opgavenavnet kort. Hvis din opgave f.eks. er Køb ind, kan du placere indkøbslisten i en note.

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Tilføj en note", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Skriv teksten i noten.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører "Gem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Slette en opgave

 1. Stryg til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Knappen Slet opgave", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. For at bekræfte sletningen skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Ja", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i To-Do vha. funktioner til Hjælp til handikappede

Du kan bruge To-Do med Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at organisere din dag. Tilføj opgaver, giv dem forfaldsdatoer, indstil påmindelser og gør dem tilbagevendende, hvis der er noget du ofte har brug for at huske.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Oprette en opgave

 1. Stryg mod højre eller venstre, indtil du høre: "Navigationsknap." Dobbelttryk på skærmen.

 2. Du hører navnet på den aktuelt valgte liste. Stryg mod højre eller venstre, indtil du høre navnet på den liste, du søger, efterfulgt af antallet opgaver på listen, eller indtil du når til opgaver, som er en liste med alle opgaver.

  Dobbelttryk på skærmen for at åbne den markerede liste.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Tilføj en opgave," efterfulgt af navnet på listen. Dobbelttryk på skærmen.

 4. Skriv teksten til opgaven, f.eks. "Køb ind".

 5. Stryg med fingeren omkring det nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Enter". Dobbelttryk på skærmen for at afslutte oprettelsen af opgaven.

Fuldføre en opgave

 1. Stryg mod højre eller venstre, indtil du høre: "Navigationsknap." Dobbelttryk på skærmen.

 2. Du hører navnet på den aktuelt valgte liste. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører navnet på den liste, du er på jagt efter, efterfulgt af antallet af opgaver på listen, eller indtil du når frem til To-Do, som er en liste, der indeholder alle opgaver.

  Dobbelttryk på skærmen for at åbne den markerede liste.

 3. Stryg til højre, indtil du hører den opgave, du vil markere som fuldført.

 4. Stryg til højre én gang. Du hører: "Markeret fuldført afkrydsningsfelt." Dobbelttryk på skærmen for at fuldføre opgaven.

  En lyd bekræfter, at du har fuldført opgaven.

Tip!: For at markere fuldførte opgaver som ikke-fuldførte skal gentage ovenstående trin indtil din høre "tjekkes markeret afkrydsningsfeltet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Åbn detaljevisningen

I detaljevisningen kan du redigere opgaven, føje en påmindelse til den osv.

 1. Stryg mod højre eller venstre, indtil du høre: "Navigationsknap." Dobbelttryk på skærmen.

 2. Du hører navnet på den aktuelt valgte liste. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører navnet på den liste, du er på jagt efter, efterfulgt af antallet af opgaver på listen, eller indtil du når frem til To-Do, som er en liste, der indeholder alle opgaver.

  Dobbelttryk på skærmen for at åbne den markerede liste.

 3. Stryg til højre, indtil du høre den opgave, hvis du vil have adgang til oplysninger, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Opgave" efterfulgt af navnet på opgaven.

Tip!: Hvis du vil lukke detaljevisningen, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Luk detaljevisning", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

Føj en opgave til Min dag

Du kan føje en opgave fra en anden liste til My Day, som er en standardliste, der er allerede konfigureret, når du begynder at arbejde med To-Do.

 1. I visningen Detaljer for en opgave, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Opgave knappen Føj til min dag", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tip!: Sådan fjernes en opgave fra My Day i detaljevisning for en opgave, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Fjern opgave fra knappen Min dag", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Omdøb en opgave

 1. Stryg til højre eller venstre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Redigerbar tekst" efterfulgt af navnet på opgaven. Dobbelttryk på skærmen.

 2. Slet det tidligere navn ved hjælp af tastaturet, og skriv derefter det nye navn.

 3. Skubbe fingeren rundt om den nederste kant af skærmen, indtil du høre: "Tilbage, der skjules knappen." Dobbelttryk på skærmen for at omdøbe opgaven er færdig.

Tilføj en påmindelse

 1. I visningen Detaljer for en opgave, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Tilføj en påmindelse knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for påmindelsen. Standardindstillingerne er Senere i dag, I morgen og Næste uge, men du kan også vælge Vælg en dato og et klokkeslæt.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at aktivere den markerede indstilling.

Tip!: Hvis du vil fjerne en påmindelse, skal du stryge til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Knappen Fjern påmindelse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Angiv en forfaldsdato

 1. I detaljevisning for en opgave, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Tilføj forfaldsdato dato knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for forfaldsdatoer. Standardindstillingerne er I dag, I morgen og Næste uge, men du kan også vælge Vælg en dato.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at aktivere den markerede indstilling.

Tip!: Hvis du vil fjerne en forfaldsdato, skal du stryge til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Knappen Fjern forfaldsdato", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføje en gentagen forfaldsdato

Hvis du har opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan du angive en gentagen forfaldsdato for dem.

Bemærk!: Du skal tilføje en forfaldsdato, før du kan indstille den til at blive gentaget.

 1. I visningen Detaljer for en opgave, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Gentag knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre og venstre for at gennemse indstillingerne for forfaldsdatoer. Standardindstillingerne er Dagligt, Hverdage, Ugentligt, Månedligt og Årligt, men du kan også vælge Brugerdefineret.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at aktivere den markerede indstilling.

Tip!: Hvis du vil fjerne en gentagen forfaldsdato, skal du stryge til højre i detaljevisningen for en opgave, indtil du hører "Knappen Gentag aldrig", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføj en note

Noter er praktiske, hvis du vil tilføje yderligere oplysninger om opgaven og vil holde selve opgavenavnet kort. Hvis din opgave f.eks. er Køb ind, kan du placere indkøbslisten i en note.

 1. I visningen Detaljer for en opgave, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Tilføj en note, redigerbar tekst", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Skriv teksten i noten.

 3. Skubbe fingeren rundt om den nederste kant af skærmen, indtil du høre: "Tilbage, der skjules knappen." Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet. Din note gemmes automatisk.

Slette en opgave

 1. I visningen Detaljer for en opgave, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Slet opgave", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at bekræfte sletningen, stryge mod venstre, indtil du høre "Knappen Slet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i To-Do vha. funktioner til Hjælp til handikappede

Bruge To-Do til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at organisere din dag. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære at tilføje opgaver, give dem forfaldsdatoer og konfigurere påmindelser og gøre dem tilbagevendende, hvis de er noget, du skal huske ofte.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger To-Do til internettet, anbefaler vi at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da To-Do til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for To-Do til internettet.

I dette emne

Oprette en opgave

 1. Tryk på TAB, indtil du høre "My Day," efterfulgt af dets position mellem listerne, "1 af 4". Hvis du leder efter en anden liste, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre navnet på den liste, du søge efter.

 2. Tryk på Enter for at åbne den aktuelt valgte fil.

 3. Tryk på TAB, indtil du høre "Tilføj en opgave, knappen," og derefter trykke på Enter.

 4. Skriv teksten til opgaven, f.eks. "Køb ind", og tryk på Enter, når du er færdig.

Fuldføre en opgave

 1. Tryk på TAB, indtil du høre "My Day," efterfulgt af dets position mellem listerne, "1 af 4". Hvis du leder efter en anden liste, kan du trykke på Tab, indtil du høre navnet på den liste, du søge efter.

 2. Tryk på Enter for at åbne den aktuelt valgte fil.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre den opgave, du vil markere som fuldført. Opgaver er offentliggjort som "Opgave" efterfulgt af vedkommendes navn og placere på listen, for eksempel "1 af 3".

 4. Tryk på Enter for at markere opgaven. Du hører: "Afkrydsning, markere som fuldført, afkrydsningsfelt." Tryk på Enter for at fuldføre opgaven.

Tip!: Hvis du vil markere en fuldført opgave som ikke-fuldført, skal du gentage trinnene ovenfor, indtil du hører "Tjekket, markeret som ikke-fuldført, afkrydsningsfelt", og derefter trykke på Enter.

Åbn detaljevisningen

Du kan redigere opgaven, tilføje en påmindelse til den i visningen Detaljer, og så videre.

 1. Tryk på TAB, indtil du høre "My Day," efterfulgt af dets position mellem listerne, "1 af 4". Hvis du leder efter en anden liste, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre navnet på den liste, du søge efter.

 2. Tryk på Enter for at åbne den aktuelt valgte fil.

 3. Tryk på tasten Tab, indtil du høre den opgave, hvis du vil have adgang til oplysninger, og tryk derefter på Enter. Detaljeret visning er nu åben ud for listen.

Tip!: For at lukke visningen detaljer, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Skjul detaljer knappen", og tryk derefter på Enter.

Føj en opgave til Min dag

Du kan føje en opgave fra en anden liste til My Day, som er en standardliste, der er allerede konfigureret, når du begynder at arbejde med To-Do.

 1. Når du har åbnet detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Føj til min dag", og tryk derefter på Enter.

Tip!: Hvis du vil fjerne en opgave fra My Day, når du har åbnet detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Fjern fra knappen Min dag", og tryk derefter på Enter.

Omdøb en opgave

 1. Tryk på TAB, indtil du høre "Rediger" efterfulgt af navnet på opgaven, i detaljevisning for en opgave, og tryk derefter på Enter.

 2. Slet det tidligere navn ved hjælp af tastaturet, og skriv derefter det nye navn.

 3. Tryk på Enter for at afslutte omdøbningen af opgaven.

Tilføj en påmindelse

 1. I detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Minde mig knappen", og tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gennemse indstillingerne påmindelse. Standardindstillingerne er senere i dag, i morgen og Næste uge, men du kan også vælge at vælge en dato og klokkeslæt.

 3. Tryk på Enter for at aktivere den markerede indstilling.

Tip!: Hvis du vil fjerne en påmindelse, Åbn detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Fjern påmindelse knappen", og tryk derefter på Enter.

Angiv en forfaldsdato

 1. I detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Tilføj forfaldsdato dato knappen", og tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tasten Tab til at lede forfaldsdato datotyper. Standardindstillingerne er i dag, i morgen og Næste uge, men du kan også vælge at vælge en dato.

 3. Tryk på Enter for at aktivere den markerede indstilling.

Tip!: Hvis du vil fjerne en forfaldsdato, Åbn detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Fjern forfaldsdato dato knappen", og tryk derefter på Enter.

Tilføje en gentagen forfaldsdato

Hvis du har opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan du angive en gentagen forfaldsdato for dem.

Bemærk!: Du skal tilføje en forfaldsdato, før du kan indstille den til at blive gentaget.

 1. I detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Gentag knappen", og tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på tasten Tab til at lede forfaldsdato datotyper. Standardindstillingerne er daglige, ugedage, Ugentligt, Månedligt og årlige, men du kan også vælge brugerdefineret.

 3. Tryk på Enter for at aktivere den markerede indstilling.

Tip!: Fjerne en gentaget forfaldsdato dato, Åbn detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Fjern knappen gentagelse", og tryk derefter på Enter.

Tilføj en note

Noter er praktiske, hvis du vil tilføje yderligere oplysninger om opgaven og vil holde selve opgavenavnet kort. Hvis din opgave f.eks. er Køb ind, kan du placere indkøbslisten i en note.

 1. I detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Note knappen Rediger", og tryk derefter på Enter.

 2. Skriv teksten i noten. Når du er færdig, skal du trykke på Skift + Tab for at vende tilbage til visningen Detaljer. Din note gemmes automatisk.

Slet en opgave

 1. I detaljevisning for en opgave, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Slet opgave", og tryk derefter på Enter.

 2. For at bekræfte sletningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Slet opgave", og tryk derefter på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i To-Do vha. funktioner til Hjælp til handikappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×