Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du se Office Support eller Rettelser eller løsninger til de seneste Office-problemer.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at give dit dokument et flot udseende ved at få afsnit til at se ud, som du ønsker. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du får at vide, hvordan du angiver afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af indrykningerne og linjerne.

har du brug for en vejledning i, hvordan du angiver linjeafstand eller indrykning i et Word dokument, men ikke bruger en skærmlæser? Se ændre linjeafstanden i Word, justere indrykning og afstandeller oprette en hængende indrykning.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive afstand for. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Hvis du vil angive afstanden før et afsnit, skal du trykke på alt + P, SB. Du hører: "afsnit, afstand før." Brug pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punkt værdi, eller skriv den ønskede punkt værdi (f. eks. 6 eller 18), og tryk derefter på ENTER. Mindre mellemrums værdier repræsenterer mindre mellemrum.

 3. Hvis du vil angive afstand efter et afsnit, skal du trykke på alt + P, SA. Du hører: "afsnit, afstand efter". Brug pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punkt værdi, eller skriv den ønskede punkt værdi (f. eks. 6 eller 18), og tryk derefter på ENTER.

Flere afstandsfunktioner

 • Hvis du hurtigt vil angive linjeafstanden for et markeret afsnit i Word, skal du trykke på alt + H, K. Du hører: "linje-og afsnitsafstand". Brug pil op og pil ned til at vælge fra en liste over ofte anvendte linje afstands størrelser, og tryk på ENTER for at anvende den.

 • Du kan angive en afsnitsafstand som din standardafstand ved at gøre følgende:

  1. Markér noget tekst i dokumentet, der indeholder den afsnitsafstand, du vil anvende som Standardafstand.

  2. Hvis du vil åbne dialogboksen afsnit , skal du trykke på alt + H, PG.

  3. Hvis du vil angive afsnitsafstand som standard, skal du trykke på alt + D.

  4. I dialogboksen Microsoft Word skal du bruge pil op og pil ned til at vælge enten kun dette dokument eller indstillingen alle dokumenter , trykke på TAB-tasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på ENTER.

  5. Hvis du vil lukke dialogboksen afsnit , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på ENTER.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive indrykning for. Hvis du vil angive afsnitsindrykningen for hele dokumentet, skal du trykke på CTRL + A.

 2. Hvis du vil angive størrelsen af venstre indrykning, skal du trykke på alt + P, IL. Du hører: "afsnit, Indryk til venstre." Brug piletasterne op og ned, eller skriv værdien (f. eks. .25 eller 5), og tryk derefter på ENTER.

 3. Hvis du vil angive størrelsen på højre indrykning, skal du trykke på alt + P, IR. Du hører: "afsnit, Indryk til højre." Brug piletasterne op og ned, eller skriv værdien (f. eks. .25 eller 5), og tryk derefter på ENTER.

Flere funktioner til at angive indrykning

 • Du kan hurtigt føje en linjeindrykning til et enkelt afsnit ved at flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet og derefter trykke på tabulatortasten. Med indrykning af første linje bliver den første linje rykket længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

 • Gør følgende for at angive en indrykning, som du har valgt, som din standardindrykning:

  1. Markér noget tekst i dokumentet, der indeholder den afsnitsindrykning, du vil anvende som standardindrykning.

  2. Hvis du vil åbne dialogboksen afsnit , skal du trykke på alt + H, PG.

  3. Hvis du vil angive afsnitsindrykningen som standard, skal du trykke på alt + D.

  4. I dialogboksen Microsoft Word skal du bruge pil op og pil ned til at vælge enten kun dette dokument eller indstillingen alle dokumenter , trykke på TAB-tasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på ENTER.

  5. Hvis du vil lukke dialogboksen afsnit , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på ENTER.

 • Hvis du vil udskrive fra en bog, skal du bruge funktionen spejl indrykning, hvor afsnitsindrykningen afspejler hinanden på modstående sider. Den venstre indrykning bliver den indvendige indrykning, og den højre indrykning bliver til den yderste indrykning. Sådan aktiverer du spejl indrykning:

  1. Markér noget tekst i dokumentet, der indeholder den afsnitsindrykning, du vil spejle på modstående sider.

  2. Hvis du vil åbne dialogboksen afsnit , skal du trykke på alt + H, PG.

  3. Tryk på alt + M for at aktivere spejl indrykning.

  4. Hvis du vil lukke dialogboksen afsnit , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Word til Mac med dit tastatur og Voice over, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at give dit dokument et flot udseende ved at få afsnit til at se ud, som du ønsker.

Du kan angive afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af deres indrykning. Du kan også oprette en indrykning i kun den første linje i et afsnit eller oprette hængende indrykning, hvori den første linje i afsnittet ikke indrykkes, men de efterfølgende linjer gør.

har du brug for en vejledning i, hvordan du angiver linjeafstand eller indrykning i et Word dokument, men ikke bruger en skærmlæser? Se justere indrykning og afstand eller oprette en hængende indrykning.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Vælg de afsnit, som du vil angive afstanden for i dokumentet.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og brug piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, for at gøre et af følgende:

  • For at angive afstand før et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Før, rediger tekst".

  • For at angive afstand efter et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Efter, rediger tekst".

  I Før eller Efter skal du angive en punktværdi f.eks, 6 eller 18. (Mindre punktværdier repræsenterer mindre plads).

 4. For at lukke dialogboksen Afsnit, og vende tilbage til dokumentet, skal du trykke på Enter.

Angive linjeafstand

 1. For at ændre linjeafstanden i et afsnit. Skal du vælge det afsnit du vil formatere, og trykke på Option+Command+M for at åbne dialogboksen Afsnit.

 2. For at vælge en indstilling for linjeafstand, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Linjeafstand" efterfulgt af en linjeafstandsindstilling. Hvis du vil åbne indstillingslisten, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk derefter på Piletasterne op eller ned, indtil du hører den indstilling du vil vælge. For at vælge det skal du trykke på mellemrumstasten.

 3. Hvis du vælger en indstilling, der kan tilpasses, f.eks Flere, til at angive afstand størrelsen, skal du trykke på tabulatortasten. Du kan høre den aktuelle afstand og størrelse samt "At". Skriv derefter en værdi.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Vælg de afsnit, hvor du vil indrykke den første linje i afsnittet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. For at indrykke den første linje i afsnittet, skal du bruge indstillingerne i gruppen Indrykning. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." For at vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Første linje." Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på tabulatortasten for at angive indryknings størrelsen for den første linje. Du hører den aktuelle indryknings størrelse og "efter." Skriv derefter en værdi i tommer, f. eks 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Bemærk!: Alle efterfølgende afsnit, du skriver, bliver indrykket.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Vælg det afsnit, hvor du vil indrykke alle linjer bortset fra den første – også kaldet en hængende indrykning.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Hvis du vil oprette en hængende indrykning, skal du bruge indstillingerne i Indrykningsgruppen. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Hængende". Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på tabulatortasten for at angive indryknings størrelsen. Du hører den aktuelle indryknings størrelse og "efter." Skriv derefter værdien i tommer, f. eks 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Vælg de afsnit, du vil øge eller mindske den venstre eller højre indrykning i dokumentet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, til at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i venstre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Før tekst."

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i højre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Efter teksten."

  For at angive indrykningsstørrelsen, skal du skrive et tal i centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Word til iOS med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, som du vil angive afstanden for.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle fane på båndet.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "knappen afsnitsformatering", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje mellemrum før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj afstand før afsnit", og Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje mellemrum efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Tilføj mellemrum efter afsnit", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne afstand før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Fjern afstand før afsnit", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne afstand efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Fjern mellemrum efter afsnit", og så dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun ændre mellemrum før og efter et afsnit, så indstillingen for at tilføje plads er kun tilgængelig, hvis der ikke er mellemrum før eller efter et afsnit, og indstillingen for at fjerne plads kun er tilgængelig, hvis der er mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, som du vil angive linjeafstand for.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle fane på båndet.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "knappen afsnitsformatering", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "linjeafstand, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Fortsæt med at stryge til højre for at gennemgå de tilgængelige værdier for linjeafstand: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5og 3,0. Når du hører den ønskede værdi, skal du dobbelttrykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Markér det afsnit, du vil indrykke, i dokumentet.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle fane på båndet.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "knappen afsnitsformatering", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "speciel indryknings knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "knappen første linje", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Markér det afsnit, du vil indrykke, i dokumentet.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle fane på båndet.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "knappen afsnitsformatering", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "speciel indryknings knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "hængende knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Markér det afsnit, du vil indrykke, i dokumentet.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle fane på båndet.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil øge indrykningen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Forøg indrykningsplacering", og Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil reducere indrykningen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Formindsk indrykningsplacering", og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, som du vil formatere afstand for.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge fanen hjem , skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "afsnits formaterings menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje mellemrum før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj afstand før afsnit", og Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje mellemrum efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Tilføj mellemrum efter afsnit", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne afstand før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Fjern afstand før afsnit", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne afstand efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Fjern mellemrum efter afsnit", og så dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun ændre mellemrum før og efter et afsnit, så indstillingen for at tilføje plads er kun tilgængelig, hvis der ikke er mellemrum før eller efter et afsnit, og indstillingen for at fjerne plads kun er tilgængelig, hvis der er mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, som du vil formatere afstand for.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge fanen hjem , skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "afsnits formaterings menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "kombinationsfeltet linjeafstand", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Fortsæt med at stryge til højre for at gennemgå de tilgængelige værdier for linjeafstand: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5og 3,0. Når du hører den ønskede værdi, skal du dobbelttrykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, som du vil formatere afstand for.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge fanen hjem , skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "afsnits formaterings menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "menuen speciel indrykning", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "første linje, der ikke er markeret, Skift", og Dobbelttryk på skærmen.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, som du vil formatere afstand for.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge fanen hjem , skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "afsnits formaterings menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "menuen speciel indrykning", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "hængende, ikke markeret, Skift", og Dobbelttryk på skærmen.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Markér det afsnit, du vil indrykke, i dokumentet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil øge indrykningen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "knappen Forøg indrykning", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil formindske indrykningen, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Formindsk indrykning", og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, hvor du vil angive afstanden.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Swip til højre, indtil du hører "flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. På fanen hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "afsnitsformatering", og så dobbelttrykke på skærmen.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje mellemrum før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj mellemrum før afsnit", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje mellemrum efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj afstand efter afsnit", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne afstand før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Fjern afstand før afsnit", og så dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne afstand efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Fjern afstand efter afsnit", og så dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun ændre mellemrum før og efter et afsnit, så indstillingen for at tilføje plads er kun tilgængelig, hvis der ikke er mellemrum før eller efter et afsnit, og indstillingen for at fjerne plads kun er tilgængelig, hvis der er mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, hvor du vil angive linjeafstanden.

 2. Stryg op eller ned med en finger, indtil du hører: "elementer".

 3. Swip til højre, indtil du hører "flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. På fanen hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "afsnitsformatering", og så dobbelttrykke på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du hører "linjeafstand, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 8. Fortsæt med at stryge til højre for at gennemgå de tilgængelige linje afstands værdier. Når du hører den ønskede værdi, skal du dobbelttrykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med en skærmlæser til at give dit dokument et flot udseende ved at få afsnit til at se ud, som du ønsker. Vi har testet det med Oplæser, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker. Du får at vide, hvordan du angiver afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af indrykningerne og linjerne.

har du brug for en vejledning i, hvordan du angiver linjeafstand eller indrykning i et Word dokument, men ikke bruger en skærmlæser? Se ændre linjeafstanden i Word, justere indrykning og afstandeller oprette en hængende indrykning.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikkeWord til internettet.

I dette emne

Angiv afsnits-og linjeafstand

 1. Åbn dokumentet, og markér derefter det afsnit, du vil angive afstand for, ved at flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet og trykke på Skift + Ctrl + pil ned. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Hvis du vil angive afstanden før et afsnit, skal du trykke på alt + Windows-tasten og derefter trykke på P, SB. Du hører: "afstand før." Brug pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punkt værdi, eller skriv den ønskede punkt værdi (f. eks. 6 eller 18), og tryk derefter på ENTER. Mindre mellemrums værdier repræsenterer mindre mellemrum.

 3. Hvis du vil angive afstand efter et afsnit, skal du trykke på alt + Windows-tasten og derefter trykke på P, SA. Du hører: "afstand efter". Brug pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punkt værdi, eller skriv den ønskede punkt værdi (f. eks. 6 eller 18), og tryk derefter på ENTER.

 4. Hvis du vil angive linjeafstanden for et markeret afsnit, skal du trykke på alt + Windows-tasten og derefter trykke på H, 02. Du hører: "linjeafstand". Tryk på ENTER, og brug derefter pil op og pil ned til at vælge fra en liste over ofte anvendte linje afstands størrelser, og tryk på ENTER for at anvende den.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og markér derefter det afsnit, du vil angive indrykninger for, ved at flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet og trykke på Skift + Ctrl + pil ned. Hvis du vil angive afsnitsindrykning for hele dokumentet, skal du trykke på CTRL + A.

 2. Hvis du vil angive størrelsen af venstre indrykning, skal du trykke på alt + Windows-tasten P, IL. Du hører: "Indryk til venstre." Hvis du vil angive den ønskede værdi, skal du bruge tasterne pil op og pil ned eller skrive værdien (f. eks. .25 eller 5) og derefter trykke på ENTER.

 3. Hvis du vil angive størrelsen på højre indrykning, skal du trykke på alt + Windows-tasten P, IL. Du hører: "Indryk til højre." Hvis du vil angive den ønskede værdi, skal du bruge tasterne pil op og pil ned eller skrive værdien (f. eks. .25 eller 5) og derefter trykke på ENTER.

 4. Hvis du vil tilføje indrykning af første linje i et afsnit, skal du flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet og derefter trykke på tabulatortasten. Med indrykning af første linje bliver den første linje rykket længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Office 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×