Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word 2016 med tastaturet og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at ændre linjeafstand og indrykning af afsnit og give dine dokumenter et elegant tilsnit.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan se tastaturgenveje under Tastaturgenveje i Microsoft Word i Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive afstand for. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Tryk på Alt + H, P, placerer G. Word 2016 fokus på fanen Indrykning og afstand i dialogboksen afsnit. Du vil høre navn i dialogboksen.

 3. Tryk på Alt+B for at angive afstanden før et afsnit. I boksen Før skal du bruge pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punktværdi, eller skrive den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18). (Mindre punktværdier giver mindre plads.)

  Bemærk!: Oplæser læser muligvis "Ukendt nøgle", når du bruger pil op eller pil ned til at gennemgå punktværdierne.

 4. Hvis du vil angive afstanden efter et afsnit, skal du trykke på Alt + F. Brug pil op og pil ned, indtil du høre punkt markeringen, eller Skriv værdien punkt ønskede (for eksempel 6 eller 18) i feltet efter.

 5. Du kan lukke dialogboksen Afsnit ved at trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til dit dokument.

Flere afstandsfunktioner

 • Du kan angive en afsnitsafstand som din standardafstand ved at gøre følgende:

  1. Når du har valgt en afstand under fanen Indrykning og afstand, skal du trykke på Alt+D.

  2. I dialogboksen Microsoft Word kan du bruge pil op og pil ned til at vælge funktionen Kun dette dokument eller Alle dokumenter, trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

 • Du kan gøre følgende for hurtigt at angive linjeafstanden for et markeret afsnit i Word:

  1. Under fanen Indrykning og afstand skal du trykke på Alt+N.

  2. På listen Linjeafstand skal du bruge pil op og pil ned til at vælge på en liste over ofte anvendte linjeafstandsstørrelser.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive indrykning for. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Press Alt+H, P+G. Word flytter fokus til fanen Indrykning og afstand i dialogboksen Afsnit.

 3. Tryk på Alt+L for at angive størrelsen på venstre indrykning. I boksen Venstre kan du angive den ønskede værdi ved hjælp af pil op og pil ned eller skrive værdien (f.eks. 0,25 eller 0,5).

 4. Tryk på Alt + R for at angive størrelsen på den højre indrykning. I feltet højre til at angive værdien du vil, Brug tasterne pil op og pil ned eller skrive en værdi (for eksempel.25 eller.5).

 5. Du kan afslutte dialogboksen Afsnit ved at trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på mellemrumstasten.

Flere funktioner til at angive indrykning

 • Gør følgende for at angive en indrykning, som du har valgt, som din standardindrykning:

  1. Når du har foretaget dit valg i dialogboksen Afsnit, skal du trykke på Alt+D.

  2. I dialogboksen Microsoft Word kan du bruge pil op og pil ned til at vælge funktionen Kun dette dokument eller Alle dokumenter, trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

 • Udskrivning adressekartotek-typografi, du ved at bruge funktionen spejling indrykning, hvor venstre og højre indrykning spejle hinanden, med en indrykning, der er angivet som i og andre indrykning angivet som udvendig. Når du har foretaget valget indrykning under fanen Indrykning og afstand, skal du trykke på Alt + M for at markere afkrydsningsfeltet Spejling af indrykninger.

 • Du kan hurtigt føje en linjeindrykning til et enkelt afsnit ved at flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet og derefter trykke på tabulatortasten. Med indrykning af første linje bliver den første linje rykket længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

Tastaturgenveje til angivelse af afsnitsafstand og -indrykning

Følgende tabel opsummerer nyttige tastaturgenveje, der kan bruges til at angive afstand og indrykninger for afsnit.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne fanen Indrykning og afstand i dialogboksen Afsnit

Alt+H, P+G

Angive afstand før

Alt+B

Angive afstand efter

Alt+F

Angive venstre indrykning

Alt+L

Angive højre indrykning

Alt+R

Angive den valgte afstand eller indrykning som standardindstilling

Alt+D

Angive linjeafstand

Alt+N

Vælge spejling af indrykninger

Alt+M

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at give dit dokument et elegant udseende ved at få afsnittene til at se ud, som du ønsker.

Du kan angive afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af deres indrykning. Du kan også oprette en indrykning i kun den første linje i et afsnit eller oprette hængende indrykning, hvori den første linje i afsnittet ikke indrykkes, men de efterfølgende linjer gør.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Vælg de afsnit, som du vil angive afstanden for i dokumentet.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og brug piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, for at gøre et af følgende:

  • For at angive afstand før et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Før, rediger tekst".

  • For at angive afstand efter et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Efter, rediger tekst".

  I Før eller Efter skal du angive en punktværdi f.eks, 6 eller 18. (Mindre punktværdier repræsenterer mindre plads).

 4. For at lukke dialogboksen Afsnit, og vende tilbage til dokumentet, skal du trykke på Enter.

Angive linjeafstand

 1. For at ændre linjeafstanden i et afsnit. Skal du vælge det afsnit du vil formatere, og trykke på Option+Command+M for at åbne dialogboksen Afsnit.

 2. For at vælge en indstilling for linjeafstand, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Linjeafstand" efterfulgt af en linjeafstandsindstilling. Hvis du vil åbne indstillingslisten, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk derefter på Piletasterne op eller ned, indtil du hører den indstilling du vil vælge. Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 3. Hvis du vælger en indstilling, der kan tilpasses, f.eks Flere, til at angive afstand størrelsen, skal du trykke på tabulatortasten. Du kan høre den aktuelle afstand og størrelse samt "At". Skriv derefter en værdi.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Vælg de afsnit, hvor du vil indrykke den første linje i afsnittet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. For at indrykke den første linje i afsnittet, skal du bruge indstillingerne i gruppen Indrykning. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." For at vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Første linje." Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at angive den første linjes indrykningsstørrelse. Du kan høre den aktuelle indrykningsstørrelse og "I". Skriv derefter værdien i centimeter f.eks. 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Bemærk!: Alle efterfølgende afsnit, du skriver, bliver indrykket.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Vælg det afsnit, hvor du vil indrykke alle linjer bortset fra den første – også kaldet en hængende indrykning.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Hvis du vil oprette en hængende indrykning, skal du bruge indstillingerne i Indrykningsgruppen. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Hængende". Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at angive indrykningsstørrelsen. Du kan høre den aktuelle indrykningsstørrelse og "I". Skriv derefter en værdi i centimeter f.eks. 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Vælg de afsnit, du vil øge eller mindske den venstre eller højre indrykning i dokumentet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, til at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i venstre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Før tekst."

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i højre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Efter teksten."

  For at angive indrykningsstørrelsen, skal du skrive et tal i centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word til iOS med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Brug tastaturgenveje i Word til iPhone.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Marker det afsnit, som du vil angive afstanden i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • For at tilføje mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at tilføje mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun skifte mellemrum før og efter et afsnit til eller fra, så muligheden for at tilføje mellemrum er kun tilgængelig, hvis der er ingen mellemrum før eller efter et afsnit allerede og muligheden for at fjerne mellemrum er kun tilgængelig, hvis der findes i øjeblikket mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. Marker det afsnit, hvis du vil angive linjeafstand i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen linjeafstand", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Holde at stryge højre for at gå til den nye afstand tilgængelige linje: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5 og 3.0. Når du høre den ønskede værdi, der er dobbelte du trykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Marker det afsnit, du vil indrykke i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "speciel indrykning knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Første linje knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Marker det afsnit, du vil indrykke i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "speciel indrykning knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Hængende knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Marker det afsnit, du vil indrykke i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Gør et af følgende:

  • At øge indrykning, stryg til højre, indtil du høre "Forøg indrykningsplacering", og Dobbelttryk på skærmen.

  • At formindske indrykning, stryg til højre, indtil du høre "Formindsk indrykningsplacering", og Dobbelttryk på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan få mere at vide om berøringsfunktioner i Word til Android ved at se Vejledning til berøringsfunktioner i Word til Android

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Marker det afsnit, afstand, du vil formatere, i dit dokument.

 2. At gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "ikke er markeret, skifte af flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. For at vælge under fanen Startside, dobbelttryk på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Fanen Startside", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering. menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • For at tilføje mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at tilføje mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun skifte mellemrum før og efter et afsnit til eller fra, så muligheden for at tilføje mellemrum er kun tilgængelig, hvis der er ingen mellemrum før eller efter et afsnit allerede og muligheden for at fjerne mellemrum er kun tilgængelig, hvis der findes i øjeblikket mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. Marker det afsnit, afstand, du vil formatere, i dit dokument.

 2. At gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "ikke er markeret, skifte af flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. For at vælge under fanen Startside, dobbelttryk på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Fanen Startside", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering. menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "linjeafstand kombinationsfelt", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Holde at stryge højre for at gå til den nye afstand tilgængelige linje: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5 og 3.0. Når du høre den ønskede værdi, der er dobbelte du trykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Marker det afsnit, afstand, du vil formatere, i dit dokument.

 2. At gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "ikke er markeret, skifte af flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. For at vælge under fanen Startside, dobbelttryk på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Fanen Startside", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering. menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "speciel indrykning menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "første linje, der ikke er markeret, Skift," og dobbelttrykke på skærmen.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Marker det afsnit, afstand, du vil formatere, i dit dokument.

 2. At gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "ikke er markeret, skifte af flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. For at vælge under fanen Startside, dobbelttryk på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Fanen Startside", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering. menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "speciel indrykning menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Hængende, ikke er markeret, Skift," og dobbelttrykke på skærmen.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Marker det afsnit, du vil indrykke i dit dokument.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil øge indrykningen skal høre stryg til højre, indtil du "Knappen Forøg indrykning", og Dobbelttryk på skærmen.

  • Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Formindsk indrykning", og Dobbelttryk på skærmen for at mindske indrykningen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, som du vil angive afstanden.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Swip e højre, indtil du høre "Kommandoen paletten, knappen flere indstillinger,", og Dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • For at tilføje mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at tilføje mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun skifte mellemrum før og efter et afsnit til eller fra, så muligheden for at tilføje mellemrum er kun tilgængelig, hvis der er ingen mellemrum før eller efter et afsnit allerede og muligheden for at fjerne mellemrum er kun tilgængelig, hvis der findes i øjeblikket mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. Placer indsætningspunktet Peg et vilkårligt sted i afsnittet, hvis du vil angive linjeafstand.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Swip e højre, indtil du høre "Kommandoen paletten, knappen flere indstillinger,", og Dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen linjeafstand", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Holde at stryge højre for at gå til den nye afstand tilgængelige linje: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5 og 3.0. Når du høre den ønskede værdi, der er dobbelte du trykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Bruge tastaturgenveje sammen med et eksternt tastatur i Word Mobile til Windows 10

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Bruge Word Online med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at ændre linjeafstand og indrykning af afsnit og give dokumentet et elegant udseende.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Angiv afsnit og linjeafstand

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive linjeafstand til ved at flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet og trykke på Shift + Ctrl + pil ned for. Hvis du vil angive afsnitsafstand for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl + A.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten, og tryk derefter på H, P, G. Word Web App placerer fokus på i dialogboksen afsnit. Du høre navn i dialogboksen.

 3. Tryk på TAB for at angive afstanden før et afsnit, indtil du høre: "Afstand før". Brug pil op og ned piletasterne, indtil du høre værdien punkt, eller skriv den ønskede (for eksempel 6 eller 18) punkt værdi. (Mindre punkt værdier repræsenterer mindre plads.)

  Bemærk!: Oplæser kan telefonsvarer "Ukendt nøgle", som du bruger op eller pil ned til at gennemse punkt værdier

 4. Tryk på TAB for at angive afstand efter et afsnit, indtil du høre: "Afstand efter". Brug pil op og ned piletasterne, indtil du høre punkt markeringen, eller skriv den ønskede (for eksempel, 6 eller 18) punkt værdi.

 5. Angive linjeafstand for et markeret afsnit skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre: "Linjeafstand." Brug pil op og pil ned til at vælge på en liste over ofte anvendte linjeafstand størrelser.

 6. For at lukke dialogboksen afsnit, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrum. Fokus vender tilbage til dokumentet.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive indrykning for ved at flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet og trykke på Shift + Ctrl + pil ned for. Hvis du vil angive indrykning for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl + A.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten, og tryk derefter på H, P, G. Word Web App placerer fokus på i dialogboksen afsnit. Du høre navn i dialogboksen.

 3. Tryk på TAB for at angive størrelsen på den venstre indrykning, indtil du høre: "Indrykning før tekst". Hvis du vil angive den ønskede værdi, bruge pil op og pil ned til eller skrive en værdi (for eksempel .25 eller .5).

 4. Tryk på TAB for at angive størrelsen på den højre indrykning, indtil du høre: "Indrykning efter tekst". Hvis du vil angive den ønskede værdi, bruge pil op og pil ned til eller skrive en værdi (for eksempel .25 eller .5).

 5. For at lukke dialogboksen afsnit, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrum.

 6. Flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet for at tilføje en linjeindrykning af første i et afsnit, og derefter trykke på Tab-tasten. Med en indrykning af første linje rykkes den første linje i et afsnit længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×