Brug en skærmlæser til at ændre indrykning og afstand mellem indstillinger i Outlook

Brug en skærmlæser til at ændre indrykning og afstand mellem indstillinger i Outlook

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Outlook med din tastatur og skærm læser til at angive afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af dens indrykning. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du kan også oprette en indrykning kun i den første linje i et afsnit eller oprette en hængende indrykning, hvor den første linje i afsnittet ikke er indrykket, men efterfølgende linjer er. Desuden kan du ændre linjeafstanden for et afsnit.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Vælg det afsnit, du vil angive afstand for, i en mail, du er ved at skrive. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele mailen, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Gå til fanen Formatér tekst, skal du trykke på Alt + O, P, G. I dialogboksen afsnit vises, og der er fokus på fanen Indrykning og afstand. Du hører: "afsnit vindue. Justering." I JAWS du høre: "i dialogboksen afsnit. Indrykning og afstand side."

 3. Hvis du vil indstille afstanden før et afsnit, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Før". Tryk derefter på pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede punktværdi, eller skriv den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18). Lavere punktværdier giver mindre plads.

 4. Hvis du vil indstille afstanden efter et afsnit, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Efter". Tryk derefter på pil op- og pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede punktvalg, eller skriv den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18).

 5. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Angive linjeafstand

 1. Hvis du vil ændre linjeafstand i et afsnit, skal du markere det afsnit, du vil formatere.

 2. Gå til fanen Formatér tekst, skal du trykke på Alt + O, P, G. I dialogboksen afsnit vises, og der er fokus på fanen Indrykning og afstand.

 3. For at vælge en indstilling for linjeafstand, skal du trykke på Tab-tasten indtil du hører: "Linjeafstand", efterfulgt af en indstilling for linjeafstand.

 4. Tryk på Mellemrumstasten for at åbne listen over indstillinger. Brug derefter Pil op- eller Pil ned-tasten, indtil du hører den indstilling for linjeafstand, du ønsker. Tryk på Enter for at vælge den.

  Hvis du vælger en indstilling, der kan tilpasses, f.eks. Flere, for at angive linjeafstandens størrelse, skal du trykke på Tab-tasten. Du hører "På" og den aktuelle afstandsstørrelse samt . Skriv derefter en værdi.

 5. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Markér de afsnit i en mail, hvor du vil indrykke den første linje i afsnittet.

 2. For at åbne fanen Formatér tekst, skal du trykke på Alt + O, P, G. I dialogboksen afsnit vises, og der er fokus på fanen Indrykning og afstand. Du hører: "afsnit vindue. Justering." I JAWS du høre: "i dialogboksen afsnit. Indrykning og afstand side."

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning til at indrykke den første linje i afsnittet. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Speciel, < indrykningsindstilling > redigerbar kombinationsboks". I JAWS hører du: "Kombinationsbokskolonnen Speciel, <indrykningsindstilling>". Hvis du vil indrykke den første linje, skal du trykke på mellemrumstasten, og brug derefter pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører: "Første linje". Tryk på Enter for at vælge.

 4. Tryk på Tab-tasten for at angive indrykningsstørrelse for den første linje. Du hører "Med" og den aktuelle indrykningsstørrelse. Skriv derefter værdien i centimeter f.eks. 0,5.

 5. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Bemærk!: Alle efterfølgende afsnit, du skriver, bliver indrykket.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. I en mail, du er ved at skrive, skal du markere det afsnit, hvor du vil indrykke alle andre linjer end den første linje i afsnittet (hængende indrykning).

 2. For at åbne fanen Formatér tekst, skal du trykke på Alt + O, P, G. I dialogboksen afsnit vises, og der er fokus på fanen Indrykning og afstand. Du hører: "afsnit vindue. Justering." I JAWS du høre: "i dialogboksen afsnit. Indrykning og afstand side."

 3. Hvis du vil indrykke alle andre linjer end den første linje i afsnittet, skal du bruge indstillingerne i gruppen Indrykning. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Speciel, <indrykningsindstilling>, redigerbar kombinationsboks". I JAWS hører du: "Speciel kolonnekombinationsboks, <indrykningsindstilling>".

  Hvis du vil oprette en hængende indrykning, skal du trykke på Mellemrumstasten og derefter bruge Pil op- eller Pil ned-tasten, indtil du hører: "Hængende". Tryk på Enter for at vælge.

 4. Tryk på Tab-tasten for at angive indrykningsstørrelse. Du hører "Med" og den aktuelle indrykningsstørrelse. Skriv derefter værdien i centimeter f.eks. 0,5.

 5. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. I en mail, du er ved skrive, skal du markere de afsnit, du vil øge eller mindske den venstre eller højre indrykning for.

 2. For at åbne fanen Formatér tekst, skal du trykke på Alt + O, P, G. I dialogboksen afsnit vises, og der er fokus på fanen Indrykning og afstand. Du hører: "afsnit vindue. Justering." I JAWS du høre: "i dialogboksen afsnit. Indrykning og afstand side."

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, til at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil redigere indrykningen fra venstre margen, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Venstre".

  • Hvis du vil redigere indrykningen fra højre margen, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Højre".

  For at angive indrykningsstørrelsen, skal du skrive et tal i centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Luk dialogboksen Afsnit ved at trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til meddelelsesvinduet.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug Outlook med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at tilføje mellemrum før og efter hvert afsnit og oprette indrykning. Du kan oprette en indrykning kun i den første linje i et afsnit eller oprette en hængende indrykning, hvor den første linje i afsnittet ikke er indrykket, men efterfølgende linjer er. Desuden kan du ændre linjeafstanden for et afsnit.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Tilføje afstand mellem afsnit

 1. Når du skriver en mail, Vælg de afsnit, hvor du vil tilføje et mellemrum.

  Tip!: Hvis du vil markere et afsnit i brødteksten, stryg op eller ned på skærmen med én finger, indtil du høre "Afsnit", vil stryg mod venstre eller højre for at gå til afsnittet Markér, og derefter trykke tre gange på skærmen. Når du har valgt afsnittet, stryg op eller ned på skærmen med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 2. Stryg højre med én finger, indtil du høre: "knappen flere indstillinger, knappen skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Slet, knappen."

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Format", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Formatér åbnes.

 4. Åbne linje & afstand mellem afsnit undermenuen, stryg til højre, indtil du høre "Linjer og afsnit afstand, knappen skjult,", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • For at tilføje mellemrum før et afsnit skal du stryge til højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum før afsnit, knappen" og dobbelttrykke på skærmen.

  • For at tilføje mellemrum efter et afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum efter et afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Når du vælger en indstilling, føjes afstanden før eller efter afsnittet og flytter fokus til e-mail-meddelelsens brødtekst.

Angive linjeafstand

 1. Marker det afsnit, hvor du vil ændre linjeafstanden.

 2. Åbn undermenuen linje & afstand mellem afsnit. Derefter stryg til højre, indtil du høre "linjeafstand, knappen, dobbelttrykke på for at aktivere", og Dobbelttryk på skærmen. Undermenuen Linjeafstand åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du høre den ønskede indstilling for linje linjeafstand. Dobbelttryk på skærmen for at markere.

Oprette afsnitsindrykninger

Oprette en speciel afsnitsindrykning

 1. Når du skriver en meddelelse, Vælg de afsnit, hvor du vil oprette indrykning.

 2. Stryg højre med én finger, indtil du høre: "knappen flere indstillinger, knappen skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Slet, knappen."

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Format", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Formatér åbnes.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Speciel indrykning", og Dobbelttryk på skærmen. Undermenuen Speciel indrykning åbnes.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil indrykke alle undtagen den første linje i et afsnit, stryg til højre, indtil du høre "Hængende", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at indrykke den første linje i afsnittet, stryg til højre, indtil du høre "Første linje", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Når du vælger en indstilling, indrykning oprettes og flytter fokus til e-mail-meddelelsens brødtekst.

Bemærk!: Alle efterfølgende afsnit, du skriver, bliver indrykket.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Vælg de afsnit, som du vil indrykke, når du skriver en mail.

 2. Stryg højre med én finger, indtil du høre: "knappen flere indstillinger, knappen skjult, dobbelttryk for at udvide." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Flere indstillinger udvides. Du hører: "Slet, knappen."

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Format", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Formatér åbnes.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen til venstre, stryg til højre, indtil du høre "Knappen Formindsk indrykning", og Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje indrykning til højre, stryg til højre, indtil du høre "Knappen Forøg indrykning", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Når du vælger en indstilling, indrykning oprettes og flytter fokus til e-mail-meddelelsens brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Outlook

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×