Brug en skærmlæser sammen med en blog, der er oprettet i SharePoint Online

Brug en skærmlæser sammen med en blog, der er oprettet i SharePoint Online

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug SharePoint Online med dit tastatur og en skærmlæser som JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at flytte almindeligt blogindhold, høre et helt indlæg, kommentere eller synes godt om blogindlæg, søge efter indhold og så videre.

En blog på SharePoint Online er et fantastisk værktøj til at annoncere nyheder og arrangementer i virksomheden eller dele ideer, observationer og ekspertise i dit team eller i din organisation for blot at nævne nogle få anvendelsesområder.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Sharepoint Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger SharePoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da SharePoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for SharePoint Online.

I dette emne

Introduktion: tabulatorrækkefølge og standardindhold på en blog

Når en forfatter opretter en blog på SharePoint Online, bruger forfatteren normalt skabelonen Blog, som indsætter standardindhold (i webdele) på bloggen samt følgende standardwebsider:

 • En startside til bloggen

 • En side til hvert blogindlæg

 • En side til hver blogkategori

 • En side til hvert månedligt blogarkiv

Tabulatorrækkefølge for standardsider

Følgende afsnit beskriver tabulatorrækkefølgen for hver webside. Hvis du kender tabulatorrækkefølgen, er det meget nemmere for dig at flytte rundt på hver side.

Tabulatorrækkefølge for blogsider

Hver side har følgende standardindhold, der er vist i tabulatorrækkefølgen:

 1. Standardgrafik med link til bloggens startside.

 2. Startside-link til bloggens startside.

 3. Feltet Søg på dette websted.

 4. Listen Kategorier. Den indeholder links til kategorierne Begivenheder, Idéer og Meninger, og – hvis du er bloggens forfatter – et link til Tilføj kategori.

 5. Listen Arkiver, der er organiseret efter måned, og et link til Ældre indlæg.

startsiden

Startsiden viser alle blogindlæg i faldende kronologisk rækkefølge. Hvert indlæg indeholder:

 • Titel, forfatterens navn og en liste over blogkategorier

 • Linket Kommentarer

 • Synes godt om- og Synes ikke godt om-links

 • Send et link via mail

 • (Kun forfatter) Knappen Flere, som indeholder et redigeringslink.

 • Linket RSS-feed

 • Linket Giv mig besked

Webside til et blogindlæg

Denne liste viser tabulatorrækkefølgen for en webside med et blogindlæg:

 • Titlen på blogindlægget.

 • Blogforfatterens navn.

 • Navnene på de kategorier, som blogindlægget er tilknyttet.

 • Synes godt om-link eller Synes ikke godt om-link.

 • Linket Kommentar.

 • Listen Flere, der indeholder et link til Send et link via mail. Hvis du er blogforfatteren, indeholder listen Flere følgende links: Send et link via mail og Rediger (til at redigere blogindlægget).

 • Tekstfeltet Tilføj en kommentar, hvor du kan skrive en kommentar.

 • Knappen Slå op (til at oprette din kommentar).

 • Alle kommentarer til bloggen

Kategoriside

Denne side viser alle blogindlæg i kategorien. Hvert indlæg viser titlen på blogindlægget, blogforfatterens navn og navnene på de kategorier, som blogindlægget er tilknyttet.

Månedlig blogarkivside

Denne side viser alle blogindlæg for måneden. Hvert indlæg viser titlen på blogindlægget, blogforfatterens navn og navnene på de kategorier, som blogindlægget er tilknyttet.

Værktøjer til blogforfattere

Hvis du er forfatter til den blog, du bruger, medtages yderligere forfatterfunktioner efter elementerne for det sidste indlæg på hver webside på bloggen. Listen Blogværktøjer giver adgang til følgende links:

 • Opret et indlæg

 • Administrer indlæg

 • Administrer kommentarer

 • Administrer kategorier

 • Start blog-app

 • Feltet Vælg meddelelseslayout (valgmulighederne Grundlæggende, I felt og Indbygget).

Naviger i en blog på SharePoint Online

 • Navigationslinks.

  Hvis du vil gå direkte til og vælge navigationslinkene på en blogside, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Spring kommandoer på båndet over, Link." Tryk på Enter.

 • Hovedindhold.

  Hvis du vil gå direkte til og vælge hovedindholdet på en blogside, så snart du har åbnet siden, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gå til link til hovedindhold". Tryk på Enter.

 • Hvert element på en side.

  Tryk på tabulatortasten for at gå fra et sideelement til det næste. Tryk på Skift+Tab for at gå tilbage. I takt med at fokus flyttes til hvert element, kan du høre navnet på elementet.

 • Startside for blog.

  Tryk på Alt+1 for at gå til og vælge linket Startside til bloggens startside. Du kan høre "Startside, aktuelt markeret." Tryk på Enter.

 • Blogindlæg på startsiden.

  Hvis du vil flytte fra et indlæg til et andet på startsiden, skal du trykke på tabulatortasten for at flytte mellem oplysningselementerne i hvert indlæg (f.eks. titel, kategorier og kommentarer). Når fokus flyttes til titlen på et indlæg, kan du høre indlæggets navn efterfulgt af "Overskriftsniveau et, link." Når fokus flyttes til hvert enkelt af de øvrige elementer i indlægget, kan du høre navnet på elementet efterfulgt af "Link". Tryk på Enter for at vælge et af elementerne i indlægget.

  Tip!: 

  • Når fokus flyttes til linket Kommentarer i et blogindlæg, kan du – ud over at høre "Kommentarer, link" – høre det samlede antal kommentarer til indlægget.

  • Hvis du vil finde ud af, hvilke oplysningselementer der er inkluderet i alle blogindlæg, skal du gå til Introduktion: tabulatorrækkefølge og standardindhold på en blog i denne artikel.

 • Blogindlæg i en bestemt kategori.

  I tabulatorrækkefølgen på en blogside er listen Kategorier som standard efter knappen Søg. Når du har trykket på tabulatortasten for at gå til knappen Søg, kan du høre "Knappen Søg." Hvis du trykker på tabulatortasten igen, flyttes fokus til linkene på listen Kategorier. Du kan høre navnet på hver kategori efterfulgt af "Link." Tryk på Enter for at vælge en kategori.

 • Blogindlæg i en bestemt måned.

  I tabulatorrækkefølgen på en blogside er listen Arkiver som standard efter den sidste kategori (eller Tilføj kategori, hvis du er bloggens forfatter) på listen Kategorier. Når fokus flyttes til den sidste kategori, kan du høre kategorinavnet efterfulgt af "Link." Hvis du trykker på tabulatortasten for at flytte fremad, flyttes fokus til linkene på listen Arkiver. Du kan høre "Arkiver, link." Når du trykker på tabulatortasten frem til hver måned på listen, kan du høre navnet på måneden efterfulgt af "Link". Det sidste link på listen Arkiver er Ældre indlæg. Når fokus flyttes til Ældre indlæg, kan du høre "Ældre indlæg, link." Tryk på Enter for at vælge en måned.

Almindelige bloghandlinger

Hør et blogindlæg og dets kommentarer

 1. På startsiden, på en kategoriside eller på en arkivside for bloggen skal du flytte fokus til titlen på det blogindlæg, du vil åbne. Du kan høre indlæggets titel efterfulgt af "Overskriftsniveau et, link."

 2. Tryk på Enter. Når blogindlægget åbnes på sin egen side, kan du høre titlen på blogindlægget, blogforfatterens navn, indholdet i indlægget, hver kommentar til indlægget sammen med navnet på den person, der har skrevet den pågældende kommentar, samt navnene på alle elementer på websiden.

Kommentér et blogindlæg

 1. Flyt fokus til titlen på det blogindlæg, som du vil skrive en kommentar til. Du kan høre indlæggets titel efterfulgt af "Overskriftsniveau et, link."

 2. Du kan flytte fokus til tekstfeltet Tilføj en kommentar for indlægget ved hjælp af en af følgende to metoder:

  • Hvis du er på bloggens startside, skal du trykke på tabulatortasten, indtil fokus flyttes til linket Kommentarer. Du kan høre det samlede antal kommentarer til blogindlægget og derefter "Kommentarer, link." Tryk på Enter. Den enkelte side for indlægget åbnes. Tryk på tabulatortasten, indtil fokus flyttes til tekstfeltet Tilføj en kommentar. Du kan høre "Rediger, skriv tekst."

  • Hvis du allerede er på den individuelle side for indlægget, skal du trykke på tabulatortasten, indtil fokus flyttes til linket Kommentar. Du kan høre "Kommentar, link." Tryk på Enter. Når fokus flyttes til tekstfeltet Tilføj en kommentar for indlægget, kan du høre "Rediger, skriv tekst."

 3. Skriv din kommentar.

 4. Du kan oprette kommentaren ved at trykke på tabulatortasten. Når fokus flyttes til knappen Indlæg, kan du høre "Send, knap." Tryk på Enter.

Synes godt om et blogindlæg

 1. På bloggens startside eller den enkelte side til et indlæg skal du flytte fokus til titlen på det blogindlæg, du synes godt om. Du kan høre indlæggets titel efterfulgt af "Overskriftsniveau et, link."

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil fokus flyttes til linket Synes godt om, og du kan høre "Synes godt om, link." Tryk på Enter. Du kan høre antallet af synes godt om-tilkendegivelser for indlægget og "Synes ikke godt om." Der tilføjes et Synes ikke godt om-link, hvis du skulle skifte mening. (Du kan angive, at du ikke synes godt om et indlæg, ved at vælge linket Synes ikke godt om og derefter trykke på Enter.)

Søge efter indhold

 1. Tryk på Alt+S for at flytte fokus til tekstfeltet Søg på dette websted. Du kan høre "Søg på dette websted, skriv tekst".

 2. Skriv din tekst, og tryk derefter på Enter. Når fokus flyttes til en ny side (åbnes under den samme fane), der indeholder dine søgeresultater, kan du høre søgeresultaterne.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører titlen på det ønskede resultat, og tryk derefter på Enter.

Følg en blog

 • Når du har åbnet en blog, der er oprettet i SharePoint Online i en webbrowser, flyttes fokus til den webside, som er åben i en fane i browseren. Du kan høre navnet på fanen og navnet på den browser, du bruger.

 • Hvis du vil flytte fokus til knappen Følg øverst i hver blog, der er oprettet i SharePoint Online, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kan høre "Følg dette websted, og vend nemt tilbage til det fra siden med websteder", og derefter trykke på Enter.

Det føjer et link til bloggen på siden Websteder under Websteder, jeg følger.

Se også

Brug en skærmlæser til at gennemse lister over websteder, der følges, og seneste websteder i SharePoint Online

Tastaturgenveje i SharePoint Online

Introduktion til brug af en skærmlæser med et moderne dokumentbibliotek i SharePoint Online

Tilgængelighedsfunktioner i SharePoint Online

Teknisk support til kunder med problemer

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×