Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug PowerPoint med en skærmlæser i tastaturet til at tilføje, slette og arrangere slides i præsentationen. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du kan også Lær at ændre størrelse og retning slides.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje en ny slide

Du kan nemt tilføje nye slides i præsentationen, enten baseret på den aktuelle slide layout eller på en ny skabelon layout.

Tilføj en ny slide, der er baseret på den aktuelle slides layout

Titelsliden tilføjes automatisk i en ny præsentation. Du kan tilføje den nye slide med udgangspunkt i den forrige slides layout.

 1. Tryk på Ctrl + M. Du kan høre "Slide," efterfulgt af antallet dias og sted for den nye slide på listen, og "Valgt."

Tilføj en ny slide, der er baseret på et skabelonlayout

 1. Tryk på Alt + H, i visningen Normal, jeg. Du hører titlen på det første slidelayout. Med JAWS, du høre: "Leaving menulinjen Office-tema," efterfulgt af antallet af den aktuelle slide.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre det slidelayout, du vil, og tryk derefter på Enter. Du hører antallet af den nye slide. Med JAWS, du høre: "Enter, ingen markering."

  Fokus flyttes til slideruden.

Slette en slide

 1. I miniatureruden, skal du trykke på op eller PIL-tasten nede, indtil du høre antallet af sliden du vil slette.

 2. Tryk på Delete. Du hører antallet af det aktuelle dias og placering på listen, efterfulgt af "Markeret." Med JAWS, du høre: "Angiver, at forlade menuer, ingen markering."

Omarrangere slides

Du kan omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den gamle placering og indsætte den på den nye placering.

 1. I miniatureruden, skal du trykke på op eller PIL-tasten nede, indtil du høre antallet af sliden du vil flytte.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Ctrl + pil op pil for at flytte diasset op på listen over slides. Du hører det nye antal dias på listen.

  • Hvis du vil flytte diasset ned på listen over slides, skal du trykke på Ctrl + pil ned for. Du hører det nye antal dias på listen.

  • For at flytte diasset til starten af præsentationen, skal du trykke på Ctrl + Skift + op piletast.

  • Hvis du vil flytte diasset til slutningen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl + Skift + pil ned for.

Organiser slides i sektioner

Hvis du vil gruppere dine slides i meningsfulde enheder, kan du organisere dem i sektioner. Hvis du f.eks. samarbejder med andre om en præsentation, kan du tildele hver kollega en sektion at arbejde på.

Sektionerne vises og offentliggjort i miniatureruden i Normal visning og i visningen Slidesortering. De ikke vises eller offentliggjort i visningen SlideShow.

 1. I miniatureruden, skal du trykke på op eller pil ned, indtil du høre den slide, der skal være det første dias i en sektion.

 2. Tryk på Alt + H, T1. Du hører: "Tilføj sektion".

 3. Tryk på Enter for at tilføje en ikke-navngivet sektion. Du hører: "Omdøb sektion".

 4. Skriv det nye navn til sektionen, og tryk derefter på Enter.

 5. Flyt slides under relevante angivet til afsnittene som beskrevet i omarrangere slides.

  Hvis du vil høre Oplæser meddele sektionernes navne, skal du trykke på den opadvendte eller nedadvendte pil i miniatureruden. JAWS meddeler ikke sektionsnavnene.

Skift retning for alle slides i en præsentation.

Du kan ændre papirretning for hele sliden angive fra liggende til stående eller omvendt.

 1. I visningen Normal skal du trykke på Alt + G, S, C. Vinduet Slidestørrelse åbnes.

 2. Tryk på tasten Tab i vinduet Diasstørrelse, indtil du høre "Slides markeret," efterfulgt af den aktuelle slideformat, for eksempel "Liggende."

  Med JAWS, du høre: "Retning slides, <currently markeret option> alternativknappen tjekket."

  Tip!: Med Oplæser, for at lytte til og flytte gennem indstillingerne i vinduet Slidestørrelse, du kan også trykke på SR tast + op eller pil ned for.

 3. Hvis du vil ændre retningen, tryk på op eller pil ned. Du hører den valgte retning.

 4. Tryk på Enter, når du er færdig med dit valg. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knappen". Der åbnes en bekræftelse.

 5. Gør et af følgende:

  • Tryk på TAB for at maksimere størrelsen af indholdet, indtil du høre: "Maksimer." Hvis du har en masse indhold på et dias, passer måske ikke al tekst på sliden, når du bruger denne indstilling.

  • Tryk på TAB for at tilpasse dit indhold til at passe på diasset, indtil du høre: "Sørg for, at Tilpas". Denne indstilling kan ændre størrelsen på dit indhold til en mindre skriftstørrelse til at passe alt på diasset.

 6. Tryk på Enter. Fokus flyttes til miniatureruden.

Ændre størrelsen af dine slides

Du kan vælge mellem to standardstørrelser for slides – Standard (4:3) og Widescreen (16:9). Du kan også give dine slides en brugerdefineret størrelse.

Skift slidestørrelse fra widescreen til standard eller omvendt

 1. I visningen Normal skal du trykke på Alt + G, a lagerenhedsproducent. Du hører det første element i menuen Slidestørrelse. Med JAWS, du høre: "nederste båndet, tilpassede gruppefeltet."

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i menuen Slidestørrelse:

  • For at markere den standardstørrelse, tryk på op eller pil ned for indtil du høre: "Standard".

  • For at vælge widescreen størrelsen skal du trykke på op eller ned piletast, indtil du høre: "Widescreen."

 3. Tryk på Enter. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knappen". Der åbnes en bekræftelse.

 4. Gør et af følgende fremgangsmåder i Microsoft PowerPoint-vinduet:

  • Tryk på TAB for at maksimere størrelsen af indholdet, indtil du høre: "Maksimer." Hvis du har en masse indhold på et dias, passer måske ikke al tekst på sliden, når du bruger denne indstilling.

  • Tryk på TAB for at tilpasse dit indhold til at passe på diasset, indtil du høre: "Sikre Tilpas". Denne indstilling kan ændre størrelsen på dit indhold til en mindre skriftstørrelse til at passe alt på diasset.

 5. Tryk på Enter. Fokus flyttes til miniatureruden.

Tilpas størrelsen på dine slides

Du kan ændre størrelsen på dine slides, hvis du vil bruge brugerdefinerede dimensioner til andre skærm- eller papirstørrelser.

 1. I visningen Normal skal du trykke på Alt + G, S, C. Vinduet Slidestørrelse åbnes.

 2. I vinduet Slidestørrelse for at ændre størrelsen på dine slides skal enten vælge formatet mål i din præsentation eller angive højden, bredde og retningen af præsentationen:

  • Tryk på tasten Tab for at markere destinationen formateringen fra præsentationen, indtil du høre: "Diasstørrelse for." Tryk på pil ned for at udvide i rullemenuen. Tryk på op eller pil ned, indtil du høre den indstilling, og tryk derefter på Enter.

  • Sådan angives bredde og højde:

   • Tryk på TAB for at ændre bredden slide, indtil du høre: "Bredden." Tryk på op eller pil ned, indtil du høre den værdi, eller skriv en værdi.

   • Tryk på TAB for at ændre rækkehøjden slide, indtil du høre: "Højde." Tryk på op eller pil ned, indtil du høre den værdi, eller skriv en værdi.

  Tip!: Med Oplæser, for at lytte til og flytte gennem indstillingerne i vinduet Slidestørrelse, du kan også trykke på SR tast + op eller pil ned for.

 3. Tryk på Enter, når du er færdig med dit valg. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knappen". Der åbnes en bekræftelse.

 4. Gør et af følgende i Microsoft PowerPoint-vinduet:

  • Tryk på TAB for at maksimere størrelsen af indholdet, indtil du høre "Maksimer." Hvis du har en masse indhold på et dias, passer måske ikke al tekst på sliden, når du bruger denne indstilling.

  • Tryk på TAB for at tilpasse dit indhold til at passe på den nye slide, indtil du høre: "Sikre Tilpas". Denne indstilling kan ændre størrelsen på dit indhold til en mindre skriftstørrelse til at passe alt på diasset.

 5. Tryk på Enter. Fokus flyttes til miniatureruden.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med dit tastatur og VoiceOver skærmlæser indbyggede macOS til at tilføje, slette og arrangere slides i dine præsentationer. Du kan også ændre størrelse og retning slides.

I følgende opgaverne udføres i visningen Normal i PowerPoint. For at gå til visningen Normal skal du trykke på kommando + 1.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje en ny slide

Du kan nemt tilføje nye slides i præsentationen, enten baseret på den aktuelle slide layout eller på en ny skabelon layout.

Tilføj en ny slide, der er baseret på den aktuelle slide

 1. Hvis du vil tilføje et nyt dias, der er baseret på layoutet af det forrige dias, tryk på Kommando + Shift + N. VoiceOver læser "Ny slide" i dit PowerPoint slidesæt, og diasset føjes.

  Tip!: Hvis du vil duplikere den aktuelle slide, skal du trykke på Command+Skift+D.

Tilføj en ny slide, der er baseret på et skabelonlayout

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Du lander på den fane, der aktuelt er markeret. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på venstre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Hjem. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. På fanen Hjem skal du trykke på Piletast ned én gang for at flytte til båndet.

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne båndet.

 4. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Ny slide, menuknappen."

 5. Tryk på Control+Option+Skift+M for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Ny slide, vindue. Ny slide, galleri."

 6. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne galleriet.

 7. Tryk på piletasterne for at navigere mellem elementerne. Når du flytter, meddeler VoiceOver elementerne.

 8. Tryk på Enter for at vælge et layout. Sliden føjes til dit slidesæt.

Slette en slide

 1. Tryk på kommando+1 for at gå til visningen Normal.

 2. Tryk på F6, indtil VoiceOver meddeler: "Miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne miniatureruden. VoiceOver meddeler: "I miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 4. Tryk på Piletast op eller ned for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne.

 5. Når du er på sliden, du vil slette, skal du trykke på Slet. Sliden fjernes.

Omarranger slides

Du kan omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på en ny placering.

 1. I visningen Normal skal du trykke på F6, indtil VoiceOver meddeler: "Miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 2. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne miniatureruden. VoiceOver meddeler: "I miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 3. Tryk på Piletast op eller ned for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne.

 4. Når du er på den slide, du vil flytte, skal du trykke på Command+X for at klippe sliden ud.

 5. Tryk på Piletast op eller ned for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne.

 6. Når du er på den slide, som du vil placere den udklippede slide efter, skal du trykke på Command+V for at sætte den ind.

Organiser slides i sektioner

Du kan gruppere dine slides i sektioner for at lave meningsfulde enheder. Hvis du f.eks. samarbejder med andre om en præsentation, kan du tildele hver kollega en sektion at arbejde på.

Sektionerne vises og offentliggjort i miniatureruden i Normal visning og i visningen Slidesortering.

 1. I miniatureruden i visningen Normal skal du navigere til den første slide i sektionen.

 2. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Hjem, skal du trykke på venstre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Start, fane, 1 ud af 8" Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk på Piletast ned for at gå til båndet. VoiceOver meddeler: "Rulleområde. "Du er nu på rulleområdet."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne båndet. VoiceOver meddeler: "I rulleområdet, <antallet af elementer>, <navnet på knappen, der er fokus på>."

 5. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Sektion, menuknap." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen.

 6. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge indstillingen Tilføj sektion.

 7. Skriv navnet på sektionen, og tryk på Enter. Sektionen er nu synlig i miniatureruden, og VoiceOver læser sektionsnavnet, når du navigerer til den i miniatureruden.

Skift retning for alle slides i et slidesæt

PowerPoint slides er automatisk konfigureret med liggende papirretning, men du kan ændre slideformat til stående eller omvendt.

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Design, skal du trykke på Venstre eller Højre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Design, fane, 3 ud af 8." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Under fanen Design, tryk på tasten Tab gentagne gange, indtil VoiceOver læser: "Diasstørrelse, menuknap."

 3. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. VoiceOver meddeler: "Trykkede på Slidestørrelse, menuknap. Du er nu i et galleri."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "I Slidestørrelse, galleri, <antallet af elementer i menuen>, <den nuværende valgte størrelse>."

 5. Tryk på TAB, indtil VoiceOver læser: "Sideopsætning".

 6. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Sideopsætning åbnes.

 7. Tryk på Højre piletast, indtil du lander på indstillingen til papirretning, f.eks. "Stående retning for slides" eller "Liggende retning for slides", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrumstasten for at vælge.

 8. Tryk på TAB, indtil VoiceOver læser: "OK, standard, knappen". Tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at trykke på knappen.

 9. Hvis det aktuelle indhold ikke passer den valgte papirretning, åbnes en dialogboks, der spørger dig om, hvordan du vil skalere indholdet, så det passer til den valgte papirretning:

  • Tryk på TAB for at tilpasse dit indhold, indtil VoiceOver læser: "skalere ned, knappen." Denne indstilling ændrer størrelsen på dit indhold og kan bruge en mindre skriftstørrelse til at tilpasse alt på sliden.

  • Tryk på TAB for at maksimere størrelsen af indholdet, indtil VoiceOver læser: "skalere op, knappen." Hvis du har en masse indhold på et dias, passer hele måske ikke på diasset, når du vælger denne indstilling.

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Redigere størrelsen på dine slides

For at ændre slidestørrelsen kan du vælge mellem to standardstørrelser for slides – Standard (4:3) og Widescreen (16:9). Du kan også give dine slides en brugerdefineret størrelse.

Skift slidestørrelse fra widescreen til standard eller omvendt

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Design, skal du trykke på Venstre eller Højre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Design, fane, 3 ud af 8." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk på TAB flere gange, indtil VoiceOver læser: "Diasstørrelse, menuknap."

 3. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Trykkede på Slidestørrelse, menuknap. Du er nu i et galleri."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "I Slidestørrelse, galleri, <antallet af elementer i menuen>, <den nuværende valgte størrelse>."

 5. Tryk på Piletast op eller ned for at bevæge dig mellem indstillingerne. VoiceOver læser indstillingerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt.

 6. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge en størrelse.

 7. Hvis du konverterer til en mindre størrelse, får du muligvis vist en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil skalere indholdet, så det passer til den valgte størrelse:

  • Tryk på TAB for at tilpasse dit indhold, indtil VoiceOver læser: "Skala, standard, knappen". Denne indstilling ændrer størrelsen på dit indhold og kan bruge en mindre skriftstørrelse til at tilpasse alt på sliden.

  • Tryk på TAB for at maksimere størrelsen af indholdet, indtil VoiceOver læser: "Ikke skalere, knappen." Hvis du har en masse indhold på et dias, passer hele måske ikke på diasset, når du vælger denne indstilling.

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Tilpas størrelsen på dine slides

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Design, skal du trykke på Venstre eller Højre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Design, fane, 3 ud af 8." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk på TAB flere gange, indtil VoiceOver læser: "Diasstørrelse, menuknap."

 3. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Trykkede på Slidestørrelse, menuknap. Du er nu i et galleri."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne menuen.

 5. Tryk på TAB, indtil VoiceOver læser: "Sideopsætning".

 6. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Sideopsætning åbnes.

 7. Tryk på Højre piletast to gange. VoiceOver meddeler den aktuelt markerede størrelse, f.eks. "Widescreen" eller "On-Screen-Show (4:3)."

 8. Få vist indstillingerne ved at trykke på Control+Option+Mellemrum.

 9. Tryk på pil op eller pil ned for at gennemse indstillingerne. VoiceOver læser dem højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at markere en.

 10. Tryk på TAB flere gange, indtil VoiceOver læser: "OK, standard, knappen". Tryk på CTRL + ALT + MELLEMRUM for at vælge knappen.

 11. Hvis du konverterer til en anden størrelse, får du muligvis vist en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil skalere indholdet, så det passer til den valgte størrelse:

  • Tryk på TAB for at tilpasse dit indhold, indtil VoiceOver læser: "Skala knappen ned". Denne indstilling ændrer størrelsen på dit indhold og kan bruge en mindre skriftstørrelse til at tilpasse alt på sliden.

  • Tryk på TAB for at maksimere størrelsen af indholdet, indtil VoiceOver læser: "Skala op, knappen". Hvis du har en masse indhold på et dias, passer hele måske ikke på diasset, når du vælger denne indstilling.

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint til Mac

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at tilføje, slette og arrangere slides i dine præsentationer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje, arrangere og slette slides i PowerPoint

Du kan nemt føje nye slides til præsentationen enten baseret på det aktuelle slides layout eller ved at bruge et nyt skabelon-layout. Du kan også slette dem, du ikke længere har brug for. Du kan også omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på en ny placering.

Tilføje en ny slide

 1. I præsentationen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det slide hvortil, du vil tilføje den nye slide. Slidesne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem: "Slide <slide nummer> af <det totale antal af slides>."

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt"

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Ny slide". Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Sliden føjes til dit slidesæt.

 4. For at ændre layoutet på den indsatte slide skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Layout". Dobbelttryk derefter på skærmen. Hvis du vil gennemse skabelonindstillingerne, skal du stryge til højre. VoiceOver læser skabelonerne højt, efterhånden som du gennemgår dem. For det aktuelt markerede layout hører du "Valgt" og layout-navnet. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en skabelon.

Omarranger slides

 1. I præsentationen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det slide, du vil flytte. Slidesne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt"

 3. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Du hører: "Vis flere elementer, menupunkt". Der åbnes en genvejsmenu.

 4. Stryg til venstre i genvejsmenuen, indtil du hører "Klip, menupunkt". Dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører det slide, der ligger før der, hvor du vil placere det klippede slide, og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt."

 6. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Du hører: "Vælg alle, menupunkt".

 7. For at indsætte sliden skal du stryge til venstre, indtil du hører "Indsæt, menupunkt". Dobbelttryk derefter på skærmen. Sliden flyttes til den nye placering.

Slette en slide

 1. I præsentationen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det slide, du vil slette. Slidesne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt"

 3. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Du hører: "Vis flere elementer, menupunkt".

 4. Dobbelttryk på skærmen, og stryg derefter til venstre, indtil du hører: "Slet, menupunkt."

 5. Hvis du vil slette sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Du kan bruge PowerPoint til Android med TalkBack, den integrerede skærmlæser i Android, til at tilføje, slette og arrangere slides i dine præsentationer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje, arrangere og slette slides i PowerPoint

Du kan nemt føje nye slides til præsentationen enten baseret på det aktuelle slides layout eller ved at bruge et nyt skabelon-layout. Du kan også slette dem, du ikke længere har brug for. Du kan også omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på en ny placering.

Tilføje en ny slide

 1. Stryg til højre eller venstre i miniatureruden, indtil du hører det slide, der kommer før det sted, hvor du vil tilføje en slide. Slidene meddeles, efterhånden som du gennemgår dem: "Slide < slidenummer >".

 2. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Sliden er markeret, og redigeringsvisningen åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilbage-kontakt ikke markeret", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til miniatureruden.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører: "Ny slide, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Sliden føjes til dit slidesæt.

 5. For at ændre layoutet af det indsatte slide skal du stryge til højre i redigeringsvisningen, indtil du hører: "Layout, menu", og derefter dobbelttrykke på skærmen. For at gennemse skabelonindstillingerne i menuen Layout skal du stryge til højre. TalkBack læser skabelonerne højt, efterhånden som du gennemgår dem. For det aktuelt markerede layout kan du høre layout-navn og "Markeret". Dobbeltklik på skærmen for at vælge en skabelon.

Omarranger slides

 1. Stryg til højre eller venstre i miniatureruden, indtil du hører det slide, du vil flytte. Slidene læses højt, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Der åbnes en genvejsmenu, og du hører: "Rediger, knap."

 3. Stryg til højre i genvejsmenuen, indtil du hører: "Klip, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører det slide, der ligger efter det sted, hvor du vil placere den klippede slide, og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Rediger, knap".

 5. For at indsætte sliden skal du stryge til højre, indtil du hører: "Indsæt, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen, og sliden flyttes til den nye placering.

Slette en slide

 1. Stryg til højre eller venstre i miniatureruden, indtil du hører det slide, du vil slette. Slidene meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne genvejsmenuen. Du hører: "Rediger, knap."

 3. Stryg til højre i genvejsmenuen, indtil du hører: "Knappen Slet".

 4. Hvis du vil slette sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Du kan bruge PowerPoint Mobile med Oplæser, den integrerede skærmlæser i Windows, til at tilføje, slette eller arrangere slides i dine præsentationer.

Du kan nemt føje nye slides til præsentationen enten baseret på det aktuelle slides layout eller ved at bruge et nyt skabelon-layout. Du kan også slette dem, du ikke længere har brug for. Du kan også omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på en ny placering.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje en ny slide

 1. I miniatureruden i din præsentation, skal du stryge op eller ned på skærmen med én finger, indtil du høre: "Elementer".

  Bemærk!: Gå til miniatureruden fra redigeringsvisning, stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Tilbage, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til den markerede slide i miniatureruden.

 2. Stryg til højre eller venstre, indtil du høre slide før hvor du vil tilføje et dias. Oplæser læser slides, når du flytter.

 3. Hvis du vil vælge sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Ny slide", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Sliden føjes til dit slidesæt.

Rediger layoutet på en slide

 1. Når du redigerer en slide, stryg til højre, indtil du høre "Slide værktøjslinjen, knappen Udskriftslayout," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menuen Layout."

 2. Gennemse de indstillinger, stryg til højre. Oplæser læser skabelonerne, når du flytter. For det valgte layout høre du "Markeret" og layoutet.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en skabelon.

Omarranger slides

 1. I miniatureruden, skal du stryge op eller ned på skærmen med én finger, indtil du høre: "Elementer". Og stryg mod højre eller venstre, indtil du høre det dias, du vil flytte. Oplæser læser slides, når du flytter.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Der åbnes en genvejsmenu, og du hører: "Brugerdefineret."

 3. Stryg til højre, indtil du høre på genvejsmenuen "Knappen Klip", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører sliden, der ligger efter det sted, hvor du vil placere den klippede slide, og dobbelttryk på skærmen for at åbne kontekstmenuen. Du hører: "Brugerdefineret".

 5. For at indsætte den slide, stryg til højre, indtil du høre "Knappen sæt ind", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Sliden flyttes til den nye placering.

Slet en slide

 1. I miniatureruden, skal du stryge op eller ned på skærmen med én finger, indtil du høre: "Elementer". Stryg til højre eller venstre, indtil du høre sliden, du vil slette. Oplæser læser slides, når du flytter.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne genvejsmenuen. Du hører: "Brugerdefineret."

 3. Stryg til højre i genvejsmenuen, indtil du hører: "Knappen Slet".

 4. Hvis du vil slette sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at udskrive præsentationer i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint Online med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje, slette og arrangere dine slides i dine præsentationer. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger PowerPoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da PowerPoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for PowerPoint Online.

I dette emne

Tilføj en ny slide

Du kan tilføje nye slides i præsentationen, enten baseret på den aktuelle slide layout eller på et andet layout.

 1. I Redigeringsvisning, skal du trykke på Alt + Windows-tasten N, S, jeg. Menuen Ny Slide åbnes.

 2. I menuen, er et diaslayout, der er baseret på det aktuelle dias markeret. Tryk på piletasterne for at gå de andre layout, indtil du høre det layout, du vil, og tryk derefter på Enter. Den nye slide føjes til din præsentation.

Omarrangere slides

Du kan flytte slides rundt om at ændre deres rækkefølge i din præsentation.

 1. I Redigeringsvisning, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre antallet af den aktuelle slide. JAWS læser: "Slide panel."

 2. Tryk på Pil op eller ned, indtil du hører nummeret på sliden, du vil flytte.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil flytte sliden til begyndelsen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Pil op. Sliden flyttes én slide op.

  • Hvis du vil flytte sliden til slutningen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Pil ned. Sliden flyttes én slide ned.

  • Hvis du vil placere diasset som det første dias i præsentationen, skal du trykke på Ctrl + Skift + pil op, pil.

  • Hvis du vil placere diasset som den sidste slide i præsentationen, skal du trykke på Ctrl + Skift + pil ned for.

Slette slides

 1. I Redigeringsvisning, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre antallet af den aktuelle slide. JAWS læser: "Slide panel."

 2. Tryk på Pil op eller ned, indtil du hører nummeret på sliden, du vil fjerne.

 3. Tryk på Delete.

  Tip!: For at fortryde sletningen skal du trykke på Ctrl+Z.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint Online

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×