Office
Log på

Brug den Centraliserede udrulning af PowerShell-cmdletter til at administrere tilføjelsesprogrammer

Som Office 365-administrator kan du installere Office-tilføjelsesprogrammer til brugerne ved hjælp af funktionen Centraliseret udrulning (se Installér Office-tilføjelsesprogrammer i Office 365 Administration). Udover at udrulle Office-tilføjelsesprogrammer via Office 365 Administration, kan du også bruge Microsoft PowerShell. Hent den Centraliserede udrulning af PowerShell-cmdletter fra Microsoft Download Center.

Hvad vil du foretage dig?

Opret forbindelse ved hjælp af dine legitimationsoplysninger

Overfør et manifest for tilføjelsesprogram

Overfør et tilføjelsesprogram fra Office Store

Få oplysninger om et tilføjelsesprogram

Aktivér eller deaktivér et tilføjelsesprogram

Tilføj eller fjern brugere fra et tilføjelsesprogram

Opdater et tilføjelsesprogram

Slet et tilføjelsesprogram

Få detaljeret hjælp til hver cmdlet

Opret forbindelse ved hjælp af dine legitimationsoplysninger

Før du kan bruge cmdletterne til Centraliseret udrulning, skal du logge på.

 1. Start PowerShell.

 2. Opret forbindelse til PowerShell ved hjælp af dine legitimationsoplysninger for virksomheden. Kør følgende cmdlet:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. På siden Angiv legitimationsoplysninger skal du angive dine Office 365 globale legitimationsoplysninger. Alternativt, kan du angive dine legitimationsoplysninger direkte i cmdletten.

  Kør følgende cmdlet, der angiver dine legitimationsoplysninger for virksomheden som et PSCredential-objekt.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Bemærk!: Du kan få flere oplysninger om brug af PowerShell på Opret forbindelse til Office 365 PowerShell.

Overfør et manifest for tilføjelsesprogram

Kør New-OrganizationAdd-In-cmdletten for at overføre et manifest til tilføjelsesprogram fra en sti, som kan være enten en filplacering eller URL-adresse. I følgende eksempel vises en filplacering for værdien for parameteren ManifestPath.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Du kan også køre New-OrganizationAdd-In-cmdletten for at overføre et tilføjelsesprogram og tildele den til brugere eller grupper direkte ved hjælp af parameteren Members, som vist i følgende eksempel. Adskil medlemmers mailadresser med et komma.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Overfør et tilføjelsesprogram fra Office Store

Kør New-OrganizationAddIn-cmletten for at overføre et manifest fra Office Store.

I følgende eksempel angiver New-OrganizationAddin-cmdletten AktivId'et for et tilføjelsesprogram til en lokation og et indholdsmarked i USA.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Du kan bestemme værdien af AssetId-parameteren ved at kopiere den fra URL-adressen fra tilføjelsesprogrammets Office Store-webside. AktivId'er starter altid med "WA" efterfulgt af et tal. Eksempel: I det forrige eksempel er kilden til AktivId-værdien af WA104099688 Office Store-websiden for URL-adressen til tilføjelsesprogrammet: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Værdierne for Locale-parameteren og ContentMarket-parameteren er identiske og angiver det land/område, du forsøger at installere tilføjelsesprogrammet fra. Formatet er da-DK, fr-FR. og så videre.

Bemærk!: Tilføjelsesprogrammer der er overført fra Office Store, opdateres automatisk inden for et par dage efter, at den seneste opdatering er tilgængelig på Office Store.

Få oplysninger om et tilføjelsesprogram

Kør Get-OrganizationAddIn-cmdletten som vist nedenfor for at få oplysninger om alle tilføjelsesprogrammer, der er overført til lejeren, inklusive et tilføjelsesprograms produkt-id.

Get-OrganizationAddIn

Kør Get-OrganizationAddIn-cmdletten med en værdi for ProductId-parameteren for at angive, hvilket tilføjelsesprogram, du vil hente oplysninger om.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

For at få detaljerede oplysninger om alle tilføjelsesprogrammerne, plus de tildelte brugere og grupper, skal du føre outputtet fra Get-OrganizationAddIn-cmdletten til Format-list-cmdletten, som vist i følgende eksempel.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Aktivér eller deaktivér et tilføjelsesprogram

Hvis du vil deaktivere et tilføjelsesprogram, så brugere og grupper, der er tildelt til det, ikke længere har adgang, skal du køre Set-OrganizationAddIn-cmletten med parameteren ProductId og parameteren Enabled angivet til $false, som vist i følgende eksempel.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

For at slå et tilføjelsesprogram til igen, skal du køre den samme cmdlet med parameteren Enabled angivet til $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Tilføj eller fjern brugere fra et tilføjelsesprogram

For at tilføje brugere og grupper til et bestemt tilføjelsesprogram, skal du køre Set-OrganizationAddInAssignments-cmdletten med parametrene ProductId, Add og Members. Adskil medlemmers mailadresser med et komma.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Hvis du vil fjerne brugere og grupper, skal du køre den samme cmdlet ved hjælp af parameteren Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Hvis du vil tildele et tilføjelsesprogram til alle brugere på lejeren, skal du køre den samme cmdlet ved hjælp af parameteren AssignToEveryone med værdien angivet til $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Hvis du ikke vil tildele et tilføjelsesprogram til alle og vende tilbage til de tidligere tildelte brugere og grupper, skal du køre den samme cmdlet og deaktivere parameteren AssignToEveryone ved at angive dens værdi til $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Opdater et tilføjelsesprogram

For at opdatere et tilføjelsesprogram fra et manifest skal du køre Set-OrganizationAddIn-cmdletten med parametrene ProductId, ManifestPath og Locale, som vist i følgende eksempel.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Bemærk!: Tilføjelsesprogrammer der er overført fra Office Store, opdateres automatisk inden for et par dage efter, at den seneste opdatering er tilgængelig på Office Store.

Slet et tilføjelsesprogram

For at slette et tilføjelsesprogram skal du køre Remove-OrganizationAddIn-cmdletten med parameteren ProductId, som vist i følgende eksempel.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Få detaljeret hjælp til hver cmdlet

Du kan se detaljeret hjælp til hver cmdlet ved at bruge Get-help-cmdletten. F.eks. indeholder følgende cmdlet detaljerede oplysninger om Remove-OrganizationAddIn-cmdletten.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×