Brug af webdelen HTML-formular til at filtrere og vise data i en anden webdel

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge webdelen HTML-formular til at sammenkæde med og overføre data til en anden webdel, f.eks. webdelen Listevisning.

Denne artikel indeholder:

Brug af webdelen formular

Tilføje en webdel på en side

Forbinde webdelen HTML-formular til en anden webdel

Tilpasse webdelen HTML-formular

Tilpasse standard webdel for HTML-formular

Bruge en tekstboks med flere linjer

Bruge alternativknapper

Bruge en rulleliste med valgmuligheder

Brug afkrydsningsfelterne

Konfigurere de fælles egenskaber for webdelen

Udseende

Layout

Avanceret

Brug af webdelen Formular

Du kan bruge webdelen HTML-formular til at sammenkæde med og overføre data til en anden webdel. Du kan f.eks. bruge standardwebdelen HTML-formular til at skrive et områdenavn, overføre værdien til en webdel af typen Listevisning med kundedata og filtrere efter det område. Du kan også tilpasse webdelen HTML-formular for at gøre det muligt for en bruger f.eks. at vælge områdenavnet på en rulleliste. Du kan bruge tekstfelter, rullelister, tekstfelter med flere linjer, afkrydsningsfelter eller alternativknapper i webdelen HTML-formular.

Den måde, hvorpå du sammenkæder felter med den anden webdel, afhænger af, hvordan brug af webdelsforbindelser er blevet defineret for den anden webdel.

Selvom du kan have mere end ét element – tekstfelt, alternativknapper osv. – i formularen, er det kun ét felt, der kan knyttes til en webdel af typen Listevisning. Det er dog muligt at knytte forskellige felter til forskellige webdele på samme tid. Du kan f.eks. både have en webdel af typen HTML-formular med et tekstfelt og et sæt med alternativknapper. Tekstfeltet kan sammenkædes med en webdel af typen Listevisning og alternativknapperne med en anden. Når brugeren klikker på Søg, filtreres begge webdele af typen Listevisning ifølge de oplysninger, der angives i webdelen HTML-formular.

Du kan sammenkæde to eller flere felter i webdelen HTML-formular med en anden webdel, hvis der kan angives flere parametre for den. I dette tilfælde skal du muligvis bruge et SharePoint-kompatibelt webdesignprogram, f.eks. SharePoint Designer 2010, til at fuldføre forbindelserne.

Toppen af siden

Tilføje en webdel på en side

Hvis du vil redigere en side, skal du som minimum have de tilladelser, der fås ved at blive føjet til SharePoint-standardgruppen <Webstedsnavn>-medlemmer for webstedet.

 1. Klik på fanen Side på båndet fra en side, og klik derefter på kommandoen Rediger.

  Kommandoen Rediger i gruppen Rediger

  Hvis kommandoen Rediger er deaktiveret, har du muligvis ikke tilladelser til at redigere siden. Kontakt administratoren.

 2. Klik på den side, hvor du vil tilføje en webdel, klik på fanen Indsæt, og klik derefter på Webdel.

  Kommandoen Webdel

 3. Vælg en kategori, f.eks. Lister eller Biblioteker, under Kategorier, vælg den webdel, f.eks. Meddelelser, du vil tilføje på siden, og klik derefter på Tilføj.

  Webdelsvælger

 4. Når du vælger en webdel, vises der oplysninger om den i Om webdel.

 5. Klik på fanen Side, og klik derefter på Gem og luk, når du er færdig med at redigere siden.

Toppen af siden

Oprette forbindelse fra webdelen HTML-formular til en anden webdel

Hvis du vil bruge webdelen HTML-formular, forbinder du det med en anden webdel, der kan modtage værdier via en webdelsforbindelse, som den webdel i listevisning. På listen, du vil filtrere, og den kolonne, du vil filtrere dem, skal være synlig i en webdel på samme side som webdelen HTML-formular. Du kan finde oplysninger om at tilføje en webdel med HTML-formular til en side, Tilføj en webdel til en side.

 1. Gå til den side, der indeholder den webdel, du vil filtrere.

 2. Klik på fanen Side på båndet, og klik derefter på kommandoen Rediger.

  Hvis kommandoen Rediger er deaktiveret, har du muligvis ikke tilladelser til at redigere siden. Kontakt administratoren.

 3. Peg på webdelen HTML-formular, klik på pil ned, klik på Forbindelser, peg på Angiv formularværdi til, og klik på navnet på den webdel, du vil sammenkæde.

 4. Klik på fanen Konfigurer forbindelse i dialogboksen Vælg forbindelse.

 5. Vælg det felt i menuen Forbindelsestype, der stemmer overens med oplysningerne fra webdelen HTML-formular.

Bemærk!: Felterne behøver ikke at have de samme navne eller skal de være de samme datatyper. De værdier, der sendes fra webdelen HTML-formular er tekstværdier.

 1. Klik på Afslut, og klik derefter på Afslut redigeringstilstand øverst på siden.

Du kan som standard skrive tekst i tekstfeltet og derefter klikke på Søg eller trykke på Enter. Den anden webdel viser data, der svarer til den tekst, du skrev. Hvis du vil rydde tekstfeltet, så du kan skrive ny tekst, skal du markere den aktuelle tekst og derefter slette den.

Toppen af siden

Tilpasse webdelen HTML-formular

Du kan tilpasse webdelen HTML-formular ved enten at bruge Kildeeditor, der findes i værktøjsruden i webdelen HTML-formular, eller et SharePoint-kompatibelt webdesignprogram, f.eks. SharePoint Designer 2010. I stedet for standardtekstfeltet kan du bruge alternativknapper, afkrydsningsfelter, tekstfelt med flere linjer og lister. Du kan også tilføje etiketter og tildele en standardværdi.

Hvis du tilpasser webdelen HTML-formular, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du kan kun bruge én Søg-knap (der bruger elementet INPUT) til at overføre data til en anden webdel.

 • Webdelen HTML-formular bruger elementet FORM. Visse HTML-elementer kan ikke bruges i elementet FORM, herunder elementerne HTML, BODY og HTML FORM.

 • Alle formularens feltnavne skal være entydige. De enkelte navne bruges til at oprette forbindelse til et tilsvarende kolonnenavn i den webdel, du opretter forbindelse til.

Hvis du vil tilpasse webdelen Formular, skal du bruge knappen Kildeeditor for at få vist dialogboksen Teksteditor og derefter redigere eller tilføje HTML-kildekoden.

Bemærk!: Webdelen HTML-formular kun levere data til en anden webdel – det kan ikke hente data fra en anden webdel. For eksempel kan du bruge webdelen HTML-formular som en detaljeret formular til at vise en række med data.

Toppen af siden

Tilpasse standardwebdelen HTML-formular

Hvis du vil tilpasse standardwebdelen HTML-formular, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Siden visning af webdelen HTML-formular i båndet, klik på den fanen Rediger, og klik derefter på den kommandoen Rediger.

 2. Peg på webdelen HTML-formular, skal du klikke på pil ned og derefter klikke på Rediger webdel.

 3. Klik på knappen Kildeeditor værktøjsruden.

 4. Dialogboksen Tekst åbnes med standard-HTML-koden.

Du kan gøre koden nemmere at læse og redigere ved at indsætte vognretur som vist her:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Du kan ændre det første INPUT-element på flere forskellige måder ved at ændre navnet på et felt, føje en etiket til et felt eller tilføje en standardværdi.

Egenskab

Beskrivelse

Feltnavn

Navnet på tekstfeltet standard i webdelen formular er T1. Dette er det navn, der vises i dialogboksen Konfiguration forbindelse . For at give feltet et mere sigende navn skal du skrive et nyt navn i stedet for T1. Fjern ikke anførselstegnene.

Feltetiket

Du kan tilføje etiketteksten før eller efter formularfeltet. Skriv teksten uden anførselstegn.

Standardværdi

Du kan føje en standardværdi til tekstområdefeltet. Brugeren kan acceptere værdien ved at klikke på knappen Søg eller tilsidesætte den ved at skrive sin egen værdi. Hvis du vil tilføje en standardværdi, skal du bruge værdiattributten.

Hvis du f.eks. vil angive et mere sigende navn, tilføje en standardværdi og tilføje en etiket, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Du kan ændre det andet INPUT-element ved at ændre navnet på knappen som vist i følgende eksempel:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Du kan også tilføje andre HTML-elementer før og efter DIV-elementet. En meget praktisk og nem måde f.eks. at gøre det muligt for brugeren hurtigt at opdatere siden og nulstille FORM-elementerne er at tilføje et ankermærke for den aktuelle side efter det afsluttende DIV-element. Eksempel:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Vigtigt!: Undlad at ændre andre HTML-koden i dialogboksen Tekstredigeringsprogram. Webdelen HTML-formular opretter dynamisk en scripting rutinemæssige på kørselstidspunktet til at oprette forbindelse til den anden webdel. Ændre ikke koden onkeydown eller VedKlik begivenhed, eller du kan utilsigtet bryder webdelen HTML-formular.

Toppen af siden

Brug af et tekstfelt med flere linjer

Elementet TEXTAREA angiver et inputkontrolelement på flere linjer. ROWS-attributten angiver det antal linjer, der er synlige i tekstfeltet. COLS-attributten angiver bredden på tekstområdet i tegn. I følgende eksempel får brugeren vist et tekstfelt på 5 linjer og med en bredde på 30 tegn. Når brugeren skriver tekst i feltet, ombrydes teksten ved 30 tegn.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Tip!: Kontrollér, at der er ikke plads i kildekode umiddelbart efter højre vinkelparentes (>).

Toppen af siden

Brug af alternativknapper

Alternativknapper giver brugeren en række valgmuligheder, som udelukker hinanden. I følgende eksempel vises tre alternativknapper. Brug det samme navn på hver enkelt alternativknap. Det er almindeligt at tilføje etiketterne efter hver knap. Hvis du vil formatere hver enkelt alternativknap på en separat linje, skal du bruge elementet BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Toppen af siden

Brug af en rulleliste

Hvis der er mange valgmuligheder, der udelukker hinanden, kan det være en god ide at bruge en rulleliste ved at anvende elementet SELECT. Hver enkelt valgmulighed vises som et separat valg på listen, men brugeren kan kun vælge én af valgmulighederne. Teksten efter den højre vinkelparentes i elementet OPTION er den tekst, der vises på rullelisten.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive en standardværdi, f.eks. Spanien:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Toppen af siden

Brug af afkrydsningsfelter

Hvis der er flere valgmuligheder, der ikke udelukker hinanden, kan det være en god ide at bruge afkrydsningsfelter. Hvert enkelt afkrydsningsfelt vises som et separat afkrydsningsfelt, og brugeren kan vælge en hvilken som helst eller alle af valgmulighederne. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du bruge en webdel, der accepterer flere parametre som en del af webdelsforbindelsen.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive en standardværdi, f.eks. Spanien:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Toppen af siden

Konfigurere fælles egenskaber for webdele

Webdele deler en fælles gruppe egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout og avancerede egenskaber. Egenskaber for webdele angives i værktøjsruden.

Bemærk!: De almindelige egenskaber for webdele, der vises i værktøjsruden, kan være forskellige fra dem, der vises i dette afsnit. Dette kan skyldes forskellige årsager:

 • Du skal have de rette tilladelser for at få vist sektionen Avanceret i værktøjsruden.

 • For en bestemt webdel kan den person, der har udviklet den, have valgt ikke at vise en eller flere af disse fælles egenskaber, eller vedkommende kan have valgt at oprette og vise flere egenskaber, der ikke vises nedenfor i sektionerne Udseende, Layout og Avanceret i værktøjsruden.

 • Nogle indstillinger for tilladelser og egenskaber kan deaktivere eller skjule egenskaber for webdele.

Udseende

Egenskab

Beskrivelse

Navn

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen skal vises på siden, når en bruger åbner siden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Det er kun titellinjen, der vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Layout

Egenskab

Beskrivelse

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner siden. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er webdelen kun synlig, når du designer siden, og den har suffikset (Skjult) føjet til navnet.

Du kan skjule en webdel, hvis du vil bruge den til at levere data til en anden webdel via en webdelsforbindelse, men ikke vil få vist webdelen.

Retning

Angiver tekstens retning i webdelens indhold. Arabisk er f.eks. højre mod venstre-sprog, og dansk og de fleste andre europæiske sprog er venstre mod højre-sprog. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle webdelstyper.

Zone

Angiver den zone på siden, hvor webdelen er placeret.

Bemærk!: Zoner på siden vises ikke på listen, hvis du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zoneindeks

Angiver webdelens position i en zone, når zonen indeholder flere webdele.

Hvis du vil angive en rækkefølge, skal du angive et heltal i tekstfeltet.

Hvis webdelene i zonen er sorteret oppefra og ned, betyder en værdi på 1, at webdelen vises øverst i zonen. Hvis webdelene i zonen er sorteret fra venstre til højre, betyder en værdi på 1, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, der er sorteret fra top til bund, er zoneindekset 0. Når du føjer en anden webdel til bunden af zonen, er dens zoneindeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du skrive 0 og derefter skrive 1 for den første webdel.

Bemærk!: Hver webdel i zonen skal have en entydig zoneindeksværdi. Derfor kan en ændring af denne værdi for den aktuelle webdel også ændre zoneindeksværdien for andre webdele i zonen.

Avanceret

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver, om webdelen kan fjernes fra siden.

Tillad Skjul

Angiver, om webdelen kan skjules.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i en personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det niveau af data, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Afhængigt af din konfiguration er denne indstilling muligvis ikke tilgængelig.

Fil URL-adresse

Angiver URL-adressen på en fil med flere oplysninger om webdelen. Denne fil vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens titel.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon. Værdien af denne egenskab bruges også, når du søger efter webdele med kommandoen Søg i menuen Find webdele i værktøjsruden.

Hjælp URL-adresse

Angiver placeringen af en fil med Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Marker en af følgende indstillinger:

Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue..

Bemærk!: Selvom brugerdefinerede ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes Sharepoint-standardemner i Hjælp kun i et separat browservindue.

URL-adresse på katalogikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

URL-adresse på titelikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

Importer fejlmeddelelse

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×