Brug af parametre til at spørge om input, når en forespørgsel køres

Brug af parametre til at spørge om input, når en forespørgsel køres

Hvis en forespørgsel i Access-skrivebordsdatabaser skal spørge efter kriterier, når du kører den, skal du oprette en parameterforespørgsel. På den måde kan du bruge den samme forespørgsel igen og igen uden hele tiden at skulle åbne den i designvisning for at redigere kriterierne.

Bemærk!: Denne artikel gælder ikke for Access-webapps.

Forståelse af terminologien

Før du fortsætter med den trinvise fremgangsmåde nedenfor, er det nyttigt at forstå disse begreber:

 • Parameter    En parameter er en oplysning, du angiver til en forespørgsel, når du kører den. Parametre kan benyttes alene eller som en del af et større udtryk til at danne et kriterium i forespørgslen. Du kan tilføje parametre til alle følgende typer af forespørgsler:

  • Udvælgelse

  • Krydstabulering

  • Tilføjelse

  • Tabeloprettelse

  • Opdatering

 • Kriterier   Kriterier er de "filtre", du føjer til en forespørgsel for at angive, hvilke elementer der skal returneres, når du kører forespørgslen.

Du finder flere oplysninger om de forespørgselstyper, der er nævnt ovenfor, under Introduktion til forespørgsler.

Opret en parameterforespørgsel

Oprettelse af en parameter svarer til at føje et normalt kriterium til en forespørgsel:

 1. Opret en udvælgelsesforespørgsel, og åbn derefter forespørgslen i designvisning.

 2. Indtast den tekst, der skal vises i parameterfeltet, omsluttet af kantede parenteser i rækken Kriterier for det felt, du vil anvende en parameter på. For eksempel [Skriv startdatoen:]

  En enkel parameterforespørgsel.

 3. Gentag trin 2 for hver felt, hvor du vil tilføje parametre.

Når du kører forespørgslen, vises prompten uden de kantede parenteser.

Prompt for parameter med teksten "Skriv startdatoen:"

Udfyld den værdi, du søger efter, og klik på OK.

Du kan benytte flere parametre i et kriterium. For eksempel vil Mellem [Skriv startdatoen:] Og [Skriv slutdatoen:] generere to prompter, når du kører forespørgslen.

Parameterforespørgsel med to parametre.

Angive parameterdatatyper

Du kan indstille parameteren til kun at acceptere en bestemt datatype. Det er særligt vigtigt at angive datatypen for numeriske værdier, valutaværdier eller dato/klokkeslætsdata, fordi brugerne i så fald ser en mere nyttig fejlmeddelelse, hvis de indtaster en forkert datatype, f.eks. hvis de indtaster tekst, når der forventes en valutaværdi.

Bemærk!: Hvis en parameter er konfigureret til at acceptere tekstdata, fortolkes alt input som tekst, og der vises ikke nogen fejlmeddelelse.

Sådan angives datatypen for parametre i en forespørgsel:

 1. Åbn forespørgslen i designvisning, og klik på Parametre i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 2. Indtast prompten for hver af de parametre, du vil angive en datatype for, i feltet Forespørgselsparametre i kolonnen Parameter. Sørg for, at hver parameter svarer til den prompt, du har brugt i rækken Kriterier i forespørgselsdesigngitteret.

 3. Vælg datatypen for hver parameter i kolonnen Datatype.

Føje en parameter til en foreningsforespørgsel

Da du ikke kan få vist en foreningsforespørgsel i forespørgselsdesigngitteret, skal du gøre det på en lidt anden måde:

 1. Åbn foreningsforespørgslen i SQL-visning.

 2. Tilføj en WHERE-delsætning, der indeholder de felter, hvor du vil tilføje parametre.

  Hvis der allerede findes en WHERE-delsætning, skal du se efter, om de felter, hvor du vil tilføje parametre, allerede findes i delsætningen. Tilføj dem, hvis de ikke er der.

 3. Skriv parameterprompten i WHERE-delsætningen, f.eks. WHERE [Startdato] = [Skriv startdatoen:]

  Foreningsforespørgsel i to dele med følgende delsætning i begge dele: HVOR Startdato = [Skriv startdatoen:]

  Bemærk, at du skal tilføje det samme filter i begge afsnit i forespørgslen. I billedet ovenfor består forespørgslen af to afsnit (adskilt af nøgleordet UNION), så parameteren skal tilføjes to gange. Når du kører forespørgslen, vises prompten dog kun én gang (hvis du har stavet prompten nøjagtigt ens i begge afsnit).

Du finder flere oplysninger om foreningsforespørgsler under Brug af en foreningsforespørgsel til at få vist et samlet resultat fra flere forespørgsler.

Kombinere parametre med jokertegn for større fleksibilitet

Som det er tilfældet med normale kriterier, kan du kombinere parametre med nøgleordet Like og jokertegn for at sammenligne flere elementer. Du kan f.eks. få forespørgslen til at spørge om et oprindelsesland eller -område, idet den skal matche alle værdier, der indeholder parameterstrengen. Sådan gør du:

 1. Opret en udvælgelsesforespørgsel, og åbn derefter forespørgslen i designvisning.

 2. I rækken Kriterier for det felt, hvor du vil tilføje en parameter, skal du skrive Like "*"&[, den tekst, du vil benytte som prompt, og derefter ]&"*".

  Forespørgselsdesigngitter med følgende kriterier i kolonnen Land/område: Som "*" & [Skriv land/område:] & "*"

Når du kører parameterforespørgslen, vises prompten i dialogboksen uden kantede parenteser og uden nøgleordet Like eller jokertegn:

En parameterprompt med teksten "Skriv land/område".

Når du har indtastet parameteren, returnerer forespørgslen de værdier, der indeholder parameterstrengen. For eksempel returnerer parameterstrengen us elementer, hvor parameterfeltet indeholder værdien Australien, og elementer, hvor værdien er USA.

Du finder flere oplysninger om jokertegn under Brug af jokertegn som kriterier.

Returnere elementer, der ikke svarer til parameteren

I stedet for at få forespørgslen til at returnere elementer, der svarer til parameteren, kan det være, du vil have forespørgslen til at returnere elementer, der ikke svarer til den. Det kan f.eks. være, at du vil spørge om et år og derefter returnere elementer, hvor året er større end det indtastede år. Hvis du vil gøre det, skal du skrive en sammenligningsoperator til venstre for den første kantede parentes, der omslutter parameterprompten, f.eks. >[Skriv et år:].

Video: Brug parametre i forespørgsler

At bruge en parameter i en forespørgsel er lige så nemt som at oprette en forespørgsel, der anvender kriterier. Du kan designe en forespørgsel, så den beder dig om en oplysning, f.eks. et artikelnummer eller om mere end én oplysning, f.eks. to datoer. For hver parameter viser en parameterforespørgsel en separat dialogboks, som beder dig om en værdi for det pågældende parameter.

Se denne video for at lære mere om at oprette parametre i forespørgsler.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Se også

Brug parametre i forespørgsler, formularer og rapporter

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×